TARTALOMS

SithsiV

államköltségen való eltartás vagy étkeztetés. Aristoteles (pol. Ath. 62, 2 és 42, 3) szerint élelmezési pénz (eiV sithsin) járt Athenaeben az archonoknak (naponkint 4 obolus), a prytanisoknak (külön 1 obulus, Blass olvasása szerint), továbbá az athlothetáknak a Panathenae ünnep alkalmával, a sophronistának (egy drachma) s a cleruchiákba rendelt tisztviselőknek. Bizonyos tisztviselő testületek együttesen étkeztek a prytaneumban vagy a tholusban (a tholusban pl. a tanács ügyvezető tizedének tagjai, Arist. pol. Ath. 43, 3) az államtól kapott élelmezési pénzből. A prytaneumban volt szokás idegen követeket is megvendégelni. Különös kitüntetés volt továbbá érdemes athenaei polgárok számára is a pyrtaneumban való egyszerű megvendégelés vagy állandó eltartás, sithdiV en Prutaneiw, mely utóbbi kitüntetés néha az örökösökre is átszállhatott (Harmodius és Aristogiton utódai). V. ö. Demosth. Lept. 120 skk. Plato apol. 26. – Irodalom: Westermann, de publ. Atheniensium honoribus ac praemiis, Lipsiae, 1830, de l. most Aristoteles pol. Ath. idézett helyeit.

GY. GY.