TARTALOMA

Arcidava

katonai állomás a volt Bánságban, mely a Viminaciumtól (Kostolácz, Szerbiában) Lederetán (Ráma) át Tibiscumig (Zsuppa) vezető úton feküdt, még pedig, mint Torma Károly s újabban Halaváts Gyula (A lederata-tibiscumu római út, Arch. Értesítő, 1896. 6. l.) helyrajzi kutatásai kiderítették, a mai Varadia helyén. Itt a Rovina nevü legelőn még ma is egy 200 lépés hosszús 175 lépés széles, oldalaival a négy világtáj felé irányított négyszögü sánczolat nyomai láthatók. Ezen hely nagyjában megfelel a Tabula adatának, mely szerint Arcidava az Apo fluvius (Karas) s Centum Putea (Nagy Szurduk) között feküdt, mindegyiktől 12 r. mérföldnyi távolságban. Ptolemaeus említi (III, 8, 4) Argidava alakban, de meghatározása téves, a mennyiben Tibiscum és Sarmizegethusa közé iktatja.

K. BÁ.