TARTALOMA

Arcticus

arktikoV, a görög arktoV szóból, mely jelentésre nézve megfelel a latin ursus (a m. medve) szónak; szószerint tehát a m. a. «Nagy medve», vagyis magyarul a Gönczölszekere nevű csillagzathoz tartozó, tehát az északi égbolton levő. Innen van, hogy circulus arcticus a. m. circulus septentrionalis, de mindig az égboltra értve és nem a föld északi sarkkörére.

PR. J.