TARTALOMA

Ardys

ArduV. – 1. Lydiai király, a ki Kr. e. 760 körül uralkodott; utolsó uralkodó a Sandes- vagy Heracles-utódok nemzetségéből. – 2. Gyges, lydiai király fia és utóda, Herodotus (1, 15. s köv.) szerint 49 évig, Kr. e. 678–629 évek között, de valószínüleg Kr. e. 650–615 körül uralkodott. Ez a cimmeriusok (l. Cimmerii, 2) elleni harczban, a kik Sardes fellegvára kivételével az egész Lydiát hatalmukba ejtették, kénytelen volt magát Assurbanipal uralmának alávetni.

ZS. B.