TARTALOMA

Arena

az amphitheatrum fövenynyel vagy néha fürészporral behintett küzdőtere, a hol a vadállatok és gladiatorok viaskodtak; azért hintették be ezt homokkal, hogy egyrészt meg ne csusszanak a viaskodók, másrészt hogy feligya a kiömlő vért. Arena alatt értették magát az amphitheatrumot és a viaskodást is, hogy megkülönböztessék a luci scaenicitől (Suet. Tib. 30), de sohasem az egész circust, vagy az egész stadiumot.

SZ. GY.