TARTALOMA

Aretaeus

AretaioV, Cappadociából való görög orvos, ki a Kr. u. II. század végén élt Rómában, sebész és diaetetikus gyógyításmódjáról híres. Fenmaradt két főművét Peri aitiwn kai shmeiwn oxewn kai croniwn paJvn és Peri JerapeiaV oxewn kai croniwn paJwn kiadták Boerhave (Leyda 1731, 1735), Kühn (a Medicorum graec. opera omnia, Lipcse 1821–1830. XXIV. köt.-ben) és Ermerins (Utrecht, 1847); német fordítások Deweztől (1803) és Manntól (1858). – Irodalom: Locher, A. von Cappadocien (Zürich, 1857).

V. R.