TARTALOMA

Arganthonius

ArganJwnioV. – 1. Tartessus fejedelme 600 körül Kr. e., szivesen fogadta a phoecaei hajósokat, a kik Spanyolországba mentek; állítólag 80 évig uralkodott és 120 évig élt. Hdt. 1, 163. 165. Luc. Macrob. 10. Strb. 3, 151. Cic. Cat. m. 19. – 2. Hegyvonal Bithyniában, m. Szamanlu-dág, mely mint Posidon földnyelv a Propontisba nyúlik és a ciusi és astacusi öblöket egymástól elválasztja; ismeretes a Hylas mythusáról (l. ezt). Strab. 12, 564.

E. B.