TARTALOMA

Argiletum

főútvonal a Suburától a Forum Romanum északi részeig a Curia és a Basilica Aemilia között, a hol iparosok, könyvkereskedők bódéi voltak. mert. 1, 3, 1. Cic.ad. Att. 12, 32. Varro (l. l. á, 32) az argilla (agyag) szótól származtatja (=agyaggödör), mások Argi letum-tól, Argos hős ottani halálára vonatkoztatva (Verg. A. S, 345 és Servius e helyhez); ez magyarázná meg, hogy Martialis (1, 118) a szót két részre osztja. – Irodalom: Becker, Handbuch der römischen Alterthümer I, 253 köv. Jordan Top. I, 2, 351. Gilbert II, 87–92. Lanciani Bull. comm. 1890, 98 sk.

B. G.