TARTALOMA

Arimaspi

Arimaspoi, mesés népfaj messze északkeleti Scythiában. Részletesen írt róluk a proconnesusi Aristeas (l. ezt, 1). Herodotus leirása szerint északon sok arany van, a melyet griffek őriznek, tőlük rendesen elrabolják az A. (3, 116. 4, 13) és az Issedones utján Európába juttatják. Aeschylusnál (Prom. 805 skk.) a griffek szomszédai az egyszemű, lovas A. Nevük Herodotus (4, 27) szerint is egyszeműt jelent, scytha nyelven. Ujabb kutatások szerint China határszélein lakó ural-altáji néptörzs volt, talán épen a hunnok ősei. Az egyszeműség (v. ö. Cyclops) csak vadságuk hiréből keletkezett; nevük sem arima = egy és spon = szem (Hdt. szerint), hanem iráni név, Arimászpa, jelentése: vad lovakkal biró nép, Tomaschek szerint. Neumann a mongolból hegylakónak fordítja, Müllenhof az árja nyelvből idomított lovakkal biró népnek nevezi. – Irodalom: Neumann, Hellenen im Scythenlande I. 130 skk. ll. Legujabb: W. Tomaschek, Sitzungsber. d. Akad. Wien. XCVI. 1888. 715 skk. ll., főleg a hun rokonságról 759 l. V. ö. Ariaspae.

F. G.