TARTALOMA

Aristippus

AristippoV. A szűlővárosáról, Cyrenéről elnevezett bölcsészeti iskola alapítója. Fiatalságát Athenaeben, Socrates társaságában töltötte. Mint önálló tanító működött Aeginában, Syracusaeben, utóbb Athenaeben, a hol Socrates halála után fentnevezett iskoláját, hedonikusokét megalapítá. Állitólag Lipara szigetén halt meg. Irataiból semmi sem maradt ránk; tanait úgy látszik csak hivei és tanítványai foglalták rendszerbe a mester halála után. Róla mondják, hogy Socrates tanítványai közt az első, ki előadásaiért pénzt fogadott el. v. ö. Plut. Dion. 19. Diog. Laërt. 2, 8, 56. Rendszerének alapgondolata az, hogy az érzékiséget kell egész lelki és testi életünk középpontjává tenni, s e részben elvi ellenese Antisthenesnek. Míg emez a teljes tartózkodást hírdette, addig A. az élvezetet, a derült életkedvet fogadta el erkölcsi értelemben is a létel sarkalatos elvéül. Elmélkedésének fő tárgyai voltak: peri twn airetwn kai jeuktwn, peri twn paJwn, peri twn praxewn, peri twn aitiwn, peri twn pistewn. V. ö. Xen. Mem. 2, 1. 3, 8. Cic. Acad. 2, 42. 131. fin. 1, 7, 23. Tusc. 2. 6, 15. Hor. Ep. 1, 1, 18. 17, 17. k.

F. E.