TARTALOMA

Armamentarium

fegyvertár. Itt tartották az ostromszereket s azonkívül a kézi fegyvereket, hogy esetleg tumultus alkalmával azokat is, a kik egyik classisba sem voltak besorozva, felfegyverezhessék. Rómában Tellus temploma mellett volt a Cic. har. resp. 14. pro Rab. 7. A császárság idejében a Castra Praetoria mellett volt az a. Tac. hist. 1, 38. A provinciákban a táborok mellett volt rendesen a. és fegyvergyár is (fabrica, officina armorum) a magister fabrum felügyelete alatt.

H. Ö.