TARTALOMA

Arses

ArshV, III. Artaxerxes Ochus legifjabb fia, kit 338-ban Kr. e. az egyptomi Bagoas emelt trónra, miután atyját megmérgeztette. Midőn megkisérlette szabadulni Bagoas nyomasztó uralkodása alól, az atyjáéhoz hasonló sorsban részesült. Arr. 2, 14, 2. 5. Diod. Sic. 17, 5.

S. L.