TARTALOMA

Artabazus

ArtabazoV, óperzsául: Aretabázu, a tiszta-karú, azaz: kinek ereje tisztaságban van. – 1. Perzsa hadvezér Xerxes görög hadjáratában; a salamisi csata után hazasiető Xerxest Abydusig kísérte (a sebesfolyású Strymon gyenge jegén való átkelést Aesch. Pers. 495 s k. írja le), aztán Görögországba visszatérve, Olynthust ostromolta és elfoglalta, ezután Mardonius seregéhez csatlakozott és a plataeaei vereség után gyors menetben 40,000 emberrel a szárazföldön Byzantium felé vonult vissza. Xerxes később a Pausanias spartai királylyal való alkudozással bízta meg. – Nep. Paus. 4. Hdt. 7, 66. 9, 41. 58. 55. 89. Thuc. 1, 129 s k. Diod. Sic. 11, 31. 33. 44. Justi, Iranisch. Namensbuch 32. Spiegel, Erân, Alterthumskunde II. köt. gyakran. – 2. II. Artaxerxes Mnemon egy hadvezére; először a Datames (l. ezt) ellen való harczban tűnt ki; később mint phrygiai satrapa. III. Artaxerxes Ochus ellen fellázadt Kr. e. 357-ben, a miben sógorai, a rhodusi Mentor és Memnon, meg athenaei és thebaei zsoldosok támogatták; mivel azonban a királynak sikerült e zsoldosokat tőle elcsábítania, 351 körül kénytelen volt Memnonnal macedoniai Fülöphöz menekülni. Majd Mentor közbenjárására, a ki időközben a perzsa királynak Aegyptusban jó szolgálatokat tett, kegyelmet kapott és visszatérhetett. Darius Codomannusnak benső ragaszkodással szolgált; ezért Nagy Sándor nagyon megbecsűlte, bactriai helytartóvá tette, sőt leányát Barsainét, nőül is vette. – Diod. Sic. 16, 22 s k. 52. Arr. 3, 21 s k. Curt. 6, 5. 7, 5. 11. 8, 1. Justi és Spiegel id. m.

P. K.