TARTALOMA

Artavasdes, Artuasdes

ArtamasdhV, ’ArtouasdhV, ’ArtabazhV, örményül Artauazd, a régi perzsa alakja: Artavazdah, a tiszta tiszteletet tanusító. – 1. I. Tigranes fia, Nagy Armenia királya; Crassusnak a parthausok ellen indított hadjáratában felajánlotta segítségét, azonban Orodes parhtus királytól vereséget szenvedett, a nélkül, hogy Crassus segített volna rajta; erre a parthusokkal békét kötött. Antonius segítségére Kr. e. 36-ban jelentékeny sereget vezetett a parthusok ellen, de aztán hitszegően elhagyta Antoniust; ezért ez 34-ben megtámadta, elfogta és alexandriai diadalmenetében büszkélkedett vele. Négy évvel utóbb Cleopatra megölette. – Vell. pat. 2, 82. Tac. Ann. 2, 3. Plut. Ant. 37 s k. 50. 51. Plut. Crass. 19 s k. Spiegel, Erân. Alterthumskunde, III. köt. többször. Justi, Iranisch. Namensbuch 38–39. – 2. Az előbbinek fia; a rómaiak miatt kénytelen volt a parthusokhoz menekülni, a kik utóbb megint trónra ültették; később összeesküvők megölték, mielőtt az ellene küldött római sereg Armenia határához ért. – Tac. Ann. 2, 3. Vell. Pat. 2, 94. – 3) Medus király, az armeniai I. Artavasdes kortársa, a parthusokat Antonius ellen támogatta és egy római sereget tönkre tett, míg Antonius az ő fővárosát vívta. Antonius is sikertelenül harcolt ellene; Kr. e. 35-ben azonban szövetséget kötött vele Antonius Armenia ellen; ekkor A. leányát Iotapét Antonius és Cleopatra egyik fiának, Alexandernek, eljegyezte. Római segítőcsapatokkal az armeniaiakat és parthusokat megverte, végre azonban vereséget szenvedett és hatalmukba került és birodalma elveszett. Később kiszabadult fogságából; leányát is visszakapta Augustustól, a kinek hatalmába került; ellenben birtokait, úgy látszik, nem kapta vissza mind. Kr. e. 20 táján Rómában meghalt. – Plut. ant. 38. 53. 61. Dio Cass. 49, 25. 40, 44. 51. 16. 54, 9. Alfred v. Gutschmid, Gesch. Irans. 97 s k. l. Justi és Spiegel előbb id. m.

P. K.