TARTALOMA

Artemidorus

ArtemidwroV. – 1. Ephesusból való geographus, 100(?) körül élt Kr. e. Beutazta a Földközi és Vörös tengert s utazásait megírta 11 könyvből álló Gewgrajoumena czímű munkájában, melyet Strabo, Diodorus és Plinius is felhasználtak. A heracleai Marcianus 400 körül kivonatot készített belőle. A töredékeket Stiehle összegyüjtötte a Philologus 1856. évf. 193–244. lapjain megjelent értekezésében. Irt A. még egy ’Iwnika upomnhmata czímű művet. – 2. Grammatikus Tarsusból; az első évszázban élt Kr. u. Kiadta Theocritust, kommentárt írt Callimachus Aietia-jához s a dór nyelvjárásról értekezést. – 3. ’O DaldianoV, mely melléknevét anyja szülővárosa, a lydiai Daldis után kapta, voltaképen Ephesusból való a Hadrianus császár uralkodása idejében élt. Egy öt könyvből álló ’Oneirokritika cz. munka szerzője, melyet utoljára kiadott Hercher (Lipcse, 1864). Idézeteinél fogva fontos műve az álomfejtésnek érdekes és ötletes elméletét adja.

V. R.