TARTALOMA

Artemisia

Artemisia. – 1. Halicarnassus és még nehány kisebb cariai város királynéja, Lygdamus leánya. A perzsa háborúban Xerxex pártján volt; a salamisi csatában (480 Kr. e.) öt hajóval vett részt és nagyon kitüntete magát bátorsága és ügyessége által. A hagyomány szerint öngyilkossággal végezte életét; utóda fia Pisindelis lett. Hdt. 7, 99. 8, 68. 87. Paus. 3, 11, 3, – 2. Hecatomnus leánya, Mausolus cariai király testvére, neje, később Caria királynéja. Ő építette férje emlékére a régi világ hét csodáinak egyikét a Mausoleumot (l. Halicarnassus). Meghalt 349 Kr. e., két évi uralkodás után. Diod. Sic. 16, 36. Strab. 14, 656. Gell. N. a. 10, 18. Cic. Tusc. 3, 31. Val. Max. 4, 6. ext. 1.

I. B.