TARTALOMA

Arybbas, Arrybas

ArubbaV, ’ArumbaV, a molossusok epirusi hellén néptörzsének királya. Kr. e. 362 körül Fülöp nejének, Olympiasnak nagybátyja és sógora; unokája, epirusi Alexander macedoniai Fülöp segítségével megfosztotta trónjától s Epirusból 352 körül kiűzte. A számüzött fejedelem Athenaeben talált menedéket; az athenaeiek ugyanis azt hitték, hogy Fülöp ellen felhasználhatják őt; vissza is akarták helyezni trónjára, de hasztalan, mert előbb utólérte a halál 342 körül. Paus. 1, 11, 3. Dem. Olynth. 1, 12. Diod. Sic. 16, 72. Just. 7, 6. V. ö. Droysen, Gesch. d. Hellen. I. 89. Schubert, Gesch. d. Pyrrhus 99.

K. J.