TARTALOMA

Ascalaphus

AskalajoV. – 1. Mars és Astyoche fia, fivérével Ialmenusszal együtt a boeotiai orchomenusokat vezeti 30 hajón Trója alá (Hom. Il. 2, 511), Deiphobus kezétől esik el (Il. 13, 518); halála fölött atyja nagy haragra lobban (Il. 15, 111). Részt vett az argonauták menetében, Helena kérője. – 2. Acheron fia, ő árulta el Plutónak, hogy Proserpina az alvilágban egy gránátalma magot evett meg. Ceres azért bűntetésül nagy követ hengergetett rá a Hadesben; Ovidius szerint (Met. 5, 538) Proserpina bagolylyá (= askalajoV) változtatta át.

L. N.