TARTALOMA

Asculum

(Ausculum-ból), ’Asklon. – 1. Közép-Italia Picenum nevű tartományának fővárosa, a Truentus (m. Toronto) folyó mellett, utóbb municipium, a szövetségi háborúban hosszú küzdelem után lerombolták, de utóbb ismét felépült, m. Ascoli. Strab. 5, 241. Caes. b. c. 1, 15, 16. Cic. Sull. 8. Plin .3. 13, 18. – Irodalom: Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie 413. Jung, Müller I. Handbuch III, 489. Carducci, discorso sulle memorie e i monumenti di A., Fermo 1853. – 2. Apulia jelentéktelen városa (rendesen Asculum Apulum), m. Ascoli di Satriano, Beneventumtól keletre, a hol Pyrrhus Kr. e. 279-ben megverte a rómaiakat s P. Decuis föláldozta magát. Plut. Pyrrh. 21. Flor. 1, 18. – Irodalom: Jung, Müller I. Handbuch III, 478. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographice 451 köv.

B. G.