TARTALOMA

Asser

hosszú, erős gerenda, mely szabadon lógott az árbóczon; mindkét vége meg volt vasalva s arra szolgált, hogy tengeri ütközetben az ellenséges hajó oldalát ép úgy, mint a faltörő kos, bezúzza. Veg. 4,46 (l. Tengeri háború) A tetőn levő léczeket is így nevezték, melyekre a cserepek voltak lerakva, valamint a gyaloghintók (lecticae) rúdjait is. Suet. Cal. 58.

H. Ö.