TARTALOMA

Ada

Ada, Hecatomnus cariai király leánya, Mausolus, Artemisia és Hidrieus testvére, később Hidrieus neje. Artemisia halála után (349 Kr. e.) 6 évig férjével együtt uralkodott Cariában, 343-ban pedig egyedüli örököse lett a trónnak. Azonban 4 év mulva öcscse Pixodarus, perzsa segítséggel elűzte trónjáról, Pixodarus halála után pedig A. veje Orontobates jutott uralomra (Diod. Sic. 16,69. 16, 74) és A.-nak már csak Alinda volt birtokában. Végre 334-ben, midőn Nagy Sándor Cariába ment, A. tőle kért segítséget. Sándor barátságosan bánt vele, sőt anyjának nevezte és Halicarnassus meghódítása után Caria királynőjévé tette. Arr. 1. 23, 7. 34, 5, 7. Strab. 14, 657. Diod. Sic. 17, 24. Plut. Alex. 22.

I. B.