TARTALOMA

Astrabacus

AstrabakoV, törzsökös heros, a kit Laconiában részesítettek különös tiszteletben. A hagyomány szerint az agaidák (eurysthenidák) nemzetségéből származott és heroonja Herodotus szerint (VI. 69) Aristonnak, Demaratus király atyjának kapuja előtt volt, Pausanias szerint pedig (III. 16, 6) a Lycurgus által épített templomok közelében. Állítólag A. és testvére Alopex, Irbusnak fiai és Agis szépunokái voltak azok, a kik a taurisi Artemisnak Spartába hozott képmását megtalálták és ettől őrűltségbe esetek, A. azonban kigyógyult, nőül vette Aristonnak feleségét és tőle Demaratus atyja lett. Herod. VI. 69. V. ö. Müller O., Die Dorier. I. 381, stb. és Curtius, Der Peloponnes, II. 237.

L. M.