TARTALOMA

Astayges

AstuaghV, Azidalnak, a babyloni ékíratokban Istuvegu, az örményeknél Asdahak; Cyaxares fia, a medusok utolsó tétlen és pazarló királya (Kr. e. 584 [más adat szerint 596]–550), a perzsa Cyrus (l. ezt), a ki a Herodotustól (1, 107 s k.) feljegyzett medus monda szerint unokája volt, megfosztotta a tróntól. Kr. e. 559-ben vagy 550-ben. – Just. 1, 4 s k. Nic. Dam. frg. 66. hdt. 1, 73. s k. Ctes. Pers. 2. Diod. Sic. 2, 34. Justi, Iranisch. Namensbuch 47. Spiegel, Erân. Alterthumskunde II, 255 s k.

P. K.