MAGYAR
SAJTÓBIBLIOGRÁFIA

1850-1867

A Magyarországon magyar és idegen
nyelven megjelent valamint a külföldi hungarika
hírlapok és folyóiratok bibliográfiája

Az adatokat gyűjtötte, a bibliográfiát összeállította és a szöveget gondozta

V. Busa Margit

(Kézirat gyanánt)
Budapest, 1996
ISBN 963 200 357 8

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár

 

 

TARTALOM

 

Bevezetés a sajtóbibliográfia feldolgozásáról

A feldolgozott könyvtárak betűrövidítése, név- és címjegyzéke – Sigla, Namen- und Titelverzeichnis der bearbeiteten Bibliotheken – Liste des bibliothéques recensees avec Ieurs sigles en lettres, alpha-numériques et adresses

Ismétlődő adatok és rövidítések – Öfters verkommende Angaben und Abkürzungen – Termes et abréviations souvent usités dans notre ouvrage

A többször ismétlődő hírlap- és folyóiratcímek rövidítésének jegyzéke (Kiegészítés az 1. Kötethez) – Öfters vorkommende Angaben und Abkürzungen – Termes et abrévations souvent usités dans notre ouvrage

Sajtóbibliográfia – Pressebibliographie – Bibliographie de la presse 1850-1867

Sajtótörténeti szakirodalom – Pressegeschichtliche Fachliteratur – Bibliographie de l'histoire de l'edition périodique hongroise

Mutatók – Die Register – Tables

A mellékletek címleírása és lelőhelyjegyzéke – Titelbeschreibung und Fundortsverzeichnis der Beilagen – Notices bibliographiques des feuilles additionnelles avec leur localisation

Bevezetés a sajtóbibliográfia feldolgozásáról

Kötetünk az 1850-1867. évben, a történelmi Magyarország területén megjelent hírlapok és folyóiratok sajtóbibliográfiai összeállítása. Munkánk folytatása az 1705-1849. évben megjelent periodikumok feldolgozásának, ezért a két időszak köteteiben a tételek adatainak nyilvántartási sorrendje minden bibliográfiai adat módszertani feltüntetésével egészen azonos.

Első tekintetre az a megállapításunk, hogy a budapesti és nem budapesti könyvtárak állományának nyilvántartása az első időszak köteténél a teljesebb. – Az éppen tíz évvel ezelőtt 1986-ban megjelent időszak adatainak összeállítása óta a kutatási lehetőségeim megváltoztak. Nem utazhattam országszerte, mint ez lehetséges volt az első kötet adatgyűjtéséhez. Segítségemre a körlevéllel hivatalosan felkért nem budapesti könyvtárak közül csak nagyon kevés könyvtárvezető tartotta fontosnak hogy – nemcsak a kiadványunk részére – de a saját állományuk áttekinthetőbb, katalógusként használható nyilvántartására is engedélyezze munkatársának a lelőhelyjegyzék nagyon nélkülözött, hasznos összeállítását.

A sajtóbibliográfiai adatok az Országos Széchényi Könyvtár állományáról készültek, feltüntetve az Akadémiai Könyvtár, Egyetemi Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár raktárának adatait; a négy könyvtár lelőhelyjegyzékét. A nem budapesti könyvtárakból kapott jelentések adatait a városok betűrendjében közöltük, ahogyan az előző kötetünkben tettük. Ugyancsak nyilvántartjuk az évfolyamokhoz tartozó mellékletek címleírását és könyvtári lelőhelyjegyzékét, mert ezek tudományos forrásértékét már az első kötetünk mellékleteinek nyílvántartásával bizonyítottuk. Adataink között az eligazodást a minden tartalmi egységre kiterjedő mutatóink teszik könnyen áttekinthetővé.

A két kötet 1705-1867. év összetartozását, együtt használatát még az idegennyelvű kutatók részére is megkönnyíti, hogy a három nyelvű tartalomjegyzék fejezetcímei és a kötetben a különböző adat-egységek fejezetcímei háromnyelvű címmel azonosak. Ezek alapján tájékozódhat a kutató anélkül, hogy az első kötetből elolvasná a feldolgozás három nyelven írt részletes ismertetését.

Első kötetünkben az általános sajtótörténeti szakirodalom fejezete tartalmazza a több periodikum-címre, hosszabb, 1849. év után a megjelenési időszakra vonatkozó forrásmunkákat. Ez a gazdag adatfelsorolás természetesen használható a második kötet időszakhoz is, mert eleve úgy állítottuk össze, hogy a kötetek együtt használhatók legyenek. (492-599.p.) Az 1850-1867. évi időszakban csak az egy-egy hírlapra és folyóiratra vonatkozó szakirodalmat tartottuk nyilván.

Nagyon hálásan köszönöm a könyvtárak és levéltárak vezetőinek akik engedélyezték az 1850-1867. évben kiadott, állományukban meglévő periodikumok lelőhelyjegyzékünkhöz fontos adatok nyilvántartását. Nagyon hálásan köszönöm a könyvtáros kollégáknak, hogy lelőhely nyilvántartással segítették a munkámat.

A lelőhelyjegyzék összeállítására felkért intézmények adatait nélkülözve, sajnos nem tarthatjuk nyilván hazánk és a külföld valamennyi könyvtárának a kötetünkhöz elvárható teljességét. – Kívánjuk és reméljük, hogy a kutatók a feldolgozott könyvtárak valamelyikében a keresett adatot megtalálják.

Nagyon hálásan köszönöm a segítségét Poprády Géza az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának, dr. Bényei Miklós a Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója elnökének. Külön is nagyon hálásan köszönöm a segítségét az Országos Széchényi Könyvtár Sajtóbibliográfiai Osztály osztályvezetőjének, Nagy Anikónak, mert sok-sok gondos intézkedésével nagyon hozzájárult e kötet megjelentethetéséhez.

1996. Pünkösd.

dr. Busa Margit az Országos Széchényi Könyvtár ny. tudományos főmunkatársa

 


A feldolgozott könyvtárak betűrövidítése, név- és címjegyzéke

Sigla, Namen- und Titelverzeichnis der bearbeiteten Bibliotheken

Liste des bibliothéques recensees avec Ieurs sigles en lettres, alpha-numériques et adresses

BUDAPEST

OSZK Országos Széchényi Könyvtár
Budavári Palota "F" épület
1827
AK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Arany János u. 1. pf. 7.
1361
EK Egyetemi Könyvtár
Ferenciek tere 6. pf. 483.
1372
FSZEK Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Szabó Ervin tér 1. pf. 487.
1371

Magyarországi, nem budapesti könyvtárak

Ungarische, aber nicht budapester Bibliotheke

Bibliothéques de province

Balassagyarmat
MK
Madách Imre Városi Könyvtár
Rákóczi fejedelem út 50. Pf. 26.
260
Csurgó
RK
Református Kollégium Könyvtára
Széchenyi tér 9.
8840

Debrecen
EK

RK
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára
Egyetem tér 1. pf. 39.
4010

Debreceni Református Teológiai Akadémia
Teológiai Szakkönyvtára Kálvin tér 16.
4044
Eger
FŐEK
Főegyházmegyei Könyvtár
Szabadság tér 2.
3300
Esztergom
FőEK
Főszékesegyházi Könyvtár ("Bibliotheca") Pázmány Péter u. 2.
2500
Simk
PrK
Prímási Könyvtár – Simor Könyvtár Bajcsy-Zsilinszky u. 28.
2500
Gyöngyös
FEK
Ferencrend Könyvtára, Műemlékkönyvtár Barátok tere 1.
3200
Győr
MK
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Baross u. 4. – pf. 120.
9002
Kalocsa
FőEK
Főegyházmegyei Könyvtár Szabadság tér 1.
6300

Kaposvár
Lt

MK
Somogy Megyei Levéltár Rippl-Rónai tér 1.
7401

Megyei és Városi Könyvtár Csokonai Vitéz Mihály u. 4. pf. 59.
7401
Kecskemét
RK
Református Egyházközség Könyvtára Szabadság tér 7.
6001
Keszthely Helikon Kastélymúzeum Könyvtára Kastély u. 1.
8360

Miskolc
LJK

Lt
Lévay József Könyvtár Felszabadítók útja 20.
3530

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Kossuth tér 1.
6001
Nyíregyháza
TFK

MK
Bessenyei György Tanárképző Főiskola Könyvtára Sóstói út 31/b. pf. 166.
4401

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szabadság tér 2.
4400
Pannonhalma Fóapátsági Könyvtár Vár 1.
9090
Pécs
MK
Baranya Megyei Könyvtár
Apáca utca 8.
7601
Sopron
Lt
Győr-Sopron Megyei Levéltár
Fő tér 1.
9400
LFM Liszt Ferenc Múzeum Könyvtára
Május 1. tér 1.
9400
Szeged
SomK
Móra Ferenc Múzeum Szakkönyvtára
Somogyi-könyvtár
Dóm tér 1-2.
6701
Székesfehérvár
MK
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Bartók Béla tér 1.
8000
Szolnok
MK
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Kossuth tér 4.
5001
Szombathely
MK
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
Petőfi Sándor u. 43. pf. 113.
9701
Vác
PK
Püspöki Könyvtár
Migazzi tér 1.
2600
Zalaegerszeg
MK
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Deák tér 1.
8901

A bukaresti és a zágrábi Egyetemi Könyvtárban az első kötetünkhöz keresett adatok között a mostani időszakhoz tartozó, más könyvtárból hiányzó adatokat találtunk, csak ezeket közöljük. A könyvtárak címe, a raktári jelzetek rövidítésének feloldása az 1. kötetben van.

 


Ismétlődő adatok és rövidítések

Öfters verkommende Angaben und Abkürzungen

Termes et abréviations souvent usités dans notre ouvrage

Magyar Deutsch Français
ábra (ábrák) Abbildung illustration, planche
aláírás Unterschrift signature
alcím Untertitel sous-titre
ápr.=április April Avril
arckép Bildnis portrait
átdolg.=átdolgozott neu bearbeitet remanié; refondu
aug.=augusztus August Août
autogr.=autográf Autograph autographe
belső cím Innentitel faux titre
betiltották verboten interdit
bev.=bevezetés Einführung introduction
bibliogr.=bibliográfia Bibliographie bibliographie
c.=cím Titel titre
cikkhez készült ábra Textabbildung illustration, planche hors-texte
cl.=címlap Titelblatt page de titre
családtörténeti táblázat Stammtafel arbre généalogique
dec.=december Dezember Décember
dpl.=duplum Duplikat exemplaire en double
egyk.=egykorú zeitgenössisch de l'époque
egyk.eln.=egykorú elnevezés zeitgenössische Benennung titre factice usité à l'époque
életr.=életrajz Lebensbeschreibung biographie
előf.felhív.=előfizetési felhívás Aufruf zum Abbonement avis d'abonnement
előbb früher précédemment; pour les années antérieures voir...
első kiadás Erstausgabe première édition
eml.=említve erwähnt Metionné(e)
emlk.=emlékkönyv Gedenkband Mélanges; Hommage à...
é.n.=év nélkül ohne Jahr. sans année; sans date
eredeti cím ursprünglicher Titel titre de départ
értek.=értekezés Abhandlung mémoire, traité
és und et
és Tsa =és Társa und Comp. & Compagnie
évenként háromszor dreimal im Jahre trois fois par an
évenként kétszer zweimal im Jahre deux fois par an
évenként négyszer viermal im Jahre quatre fois par an
évf.=évfolyam Jahrgang année
évhez kötve zum Jahr... gebunden relié avec l'année
évk.=évkönyv Jahrbuch annuaire, almanach
facs.=facsimile Faksimile fac-similé
febr.=február Februar Février
fedőlapcím Deckblatt-titel titre figurant sur la (page de) couverture
fedőlapon

auf dem Deckblatt

der Zeitschrift
sur la (page de) couverture
fé.=félév Halbjahr semestre
félévenként halbjährlich par semestre
fel.szerk.=felelős szerkesztő Verantwortlicher Redaktuer responsable pour la rédaction; directuer responsable de la publication
fl.=fedőlap Deckblatt (page de) couverture
folyóirat Zeitschrift revue, périodique
fotó Photographie photographie
főcím Haupttitel titre (principal)
főlap Hauptzeitung Journal de base; édition principale
főlaphoz kötve zur Hauptzeitung gebunden relié avec le Journal de base
főmunk.=főmunkatárs Obermitarbeiter collaborateur, collaboratrice principal(e)
főszerk.=főszerkesztő Chef-Redacteur rédacteur en chef
füz.=füzet Heft cahier, fascicule, livraison
h.=hasáb Spalte colonne
haránt (méret) Querformat format oblong
háromhetenként dreiwöchentlich toutes les trois semaines
havonként monatlich par mois
havonként háromszor monatlich dreimal trois fois par mois
havonként kétszer monatlich zweimal deux fois par mois
h.é.n.=hely és év nélkül ohne Ort und Jahr sans lieu ni date
hetenként wöchentlich par semaine
hetenként háromszor wöchentlich dreimal trois fois par semaine
hetenként kétszer wöchentlich zweimal deux fois par semaine
hetenként négyszer wöchentlich viermal quatre fois par semaine
hirdetések Anzeigen annonces
hírlap Zeitung journal
h.n.=hely nélkül ohne Ort sans lieu
horvát nyelvű kiadás Ausgabe in kroatischerSprache édition en croate
id.=idősebb älterer aîné
ideigl.szerk.=ideiglenes szerkesztő provisorischerRedak-tuer rédacteur interimaire
if.=ifjabb jungerer junior
illusztr.=illusztrált illustriert Illustré(e)
i.m.=idézett mű zitiertes Werk ouvrage cité
impresszum-adatok Impressum-Angaben adresse bibliographique
ism.=ismertetés Besprechung compte rendu
ismeretlen unbekannt inconnu
jan.=január Januar Janvier
jegyz.=jegyzet Bemerkung note
júl.=július Juli Juillet
jún.=június Juni Juin
kétnyelvű zweisprachig bilingue
(kettőspont):=-tól, -től (doppelpunkt):=von les deux-points précédé d'une date veulent dire: a partir de...
kezd.közlem.= Mitteilung beginnt mit... note du rédacteur
kezdetű közlemény

commencant par les mots., .
kiadás Ausgabe édition
kiadó Herausgeber éditeur
kiadvány Veröffentlichung publication
Kisnyomtatványtár Plakat-und Klein-drucksammlung Collection des affiches et des travaux d'impression hors catégorie livres
klny.=különlenyomat Sonderabdruck tirage à part
k.n.=keltezés nélkül ohne Datum sans date
kotta Noten partition
könyv Buch livre
könyvraktár Büchermagazin magasin de livres
köt.=kötet Band volume; tome
kr.kiad.=kritikai kiadás kritische Ausgabe édition critique
ktár.=könyvtár Bibliothek bibliothèque
látkép Ansicht vue; panorama
l.=lásd siehe voir; cf.
lelőhely (könyvtári) Fundort (Bibliothek) lieu de dépôt
lépték Masstab échelle
lith.=litográfia Litographie lithographie
máj.=május Mai Mai
márc.=március März Mars
második kiadás zweite Ausgabe deuxième édition
megj.=megjelent erschien paru(e)
megjegyzés Bemerkung note
megsz.=megszűnt erscheint nicht weiter a cessé de paraître
mell.=melléklet Beilage Supplément; feuille additionnelle
metsz.=metszette gestochen von... gravé par...
mf.=mikrofilm Mikrofilm microfilm
MK =Megyei Könyvtár Komitatsbibliothek bibliothèque située au chef-lieu du département
munkatárs Mitarbeiter collaborateur, collaboratrice
mutatvsz.=mutatványszám Probeexemplar spécimen
múzeum Museum musée
naponként täglich tous les jours
negyedévenként vierteljährlich tous les trois mois; par trimestre
nélk.=nélkül ohne sans
nem készült nicht verfertigt non fait
nem található nicht zu finden introuvable
német nyelvű kiadás Ausgabe in deutscher Sprache édition en allemand
negyedévi vierteljährlich trimestriel
nincs feltüntetve nicht angegeben non indiqué
nincs több adat ohne weitere Angaben sans plus de précision
nov.=november November Novembre
ny.=nyomda Druckerei imprimerie
nyh.=nyomdahiba Druckfehler faute d'impression
ny.n.=nyomda nélkül ohne Druckerei sans imprimerie sans mention d'imprimeur
oklevél Diplom diplôme; charte
okt.=október Oktober Octobre
ö.m.=összes művei sämtliche Werke oeuvres complètes
összeáll.=összeállította zusammengestellt réuni; établi
p.=pagina (lap) Seite page
PK =Püspöki Könyvtár bischöfliche Bibliothek bibliothéque épiscopale
pl.=például zum Beispiel par exemple
pld.=példány Exemplar exemplaire
r.=rét (méret) Format format; (feuille pliée)
rajz.=rajzolta gezeichnet von... dessiné par...
rendkívüli kiadás Extraausgabe édition hors série
rendszertelenül ungeordnet sans périodicité; irrégulièrement
részl.ism.=részletes ismertetés ausführliche Besprechung compte rendu détaillé
román nyelvű kiadás Ausgabe in rumänischer Sprache édition en roumain
röplap Flugblatt feuille volante
sajtó alá rendezte druckfertig von... classé et ordonné aux fins de publication
soksz.=sokszorosított vervielfältigt reproduit; polycopié
sorozat Serie série; collection
stb.=és a többi und so weiter et cetera; etc.
sz.=szám Nummer numero, fascicule
szakirodalom Fachliteratur ouvrages spécialisés; sources à consulter
szept.=szeptember September Septembre
szerb nyelvű kiadás Ausgabe in serbischer Sprache édition en serbe
szerint nach... d'apres...
szerk.=szerkesztő Redakteur rédacteur
szerk.társ.=szerkesztőtárs Mitredakteur corédacteur
színes farbig en couleurs
szlovák nyelvű kiadás Ausgabe in slowakischer Sprache édition en slovaque
sztl.sz.=számozatlan szám unnumeriert fascicule non numéroté
szünetelt unterbrochen a été suspendu(e)
t.=tábla Tafel planche (hors-texte)
táblázat Tabelle tableau, table
tanulm.=tanulmány Studie étude
társlap periodisches Beiblatt édition secondaire
tartalmi kivonat inhaltlicher Auszug résumé
térkép Landkarte carte géographique
tj.=tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis sommaire; table des matières
ts.=teljes vollständig complet, -ete
tudósítás Bericht information
tulaj.=tulajdonos Eigentümer propriétaire
ua.=ugyanaz der- die- dasselbe le (la) merne; idem
ú.f.=új folyam neuer Jahrgang nouvelle série
uo.=ugyanott ebendort ibidem
utóbb später pour la suite voir:. puis; devenu:...
vál.=válogatott ausgewählt choisi(e)
várostérkép Stadtplan plan de ville
vers Gedicht poésie
von.=vonatkozó bezüglich relatif à...
v.ö.=vesd össze vergleichen cf. (conférer); se reporter à...
zenéjét szerzette Musik von... composé par... musique de...

Megjegyzés – Az OSZK külön egységben őrzi az egy-egy alkalomra (farsang, táncmulatság stb.) kiadott, legtöbb esetben egyetlen periodikum-számokat, kötetünkben ezek lelőhelyére utalunk az Alkalmilapok azaz Alkl. rövidítéssel.

 


A többször ismétlődő hírlap- és folyóiratcímek rövidítésének jegyzéke (Kiegészítés az 1. Kötethez)

Öfters vorkommende Angaben und Abkürzungen

Termes et abrévations souvent usités dans notre ouvrage

Ath

Athenaeum

ALingu Acta Litteraria Akademiae Scientiarum Hungaricae
Ann.Univ. Bp. Sect.phil. Annales Universitatis Scienciarium Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio philologica
BH Budapesti Hírlap
BpKözl Budapesti Közlöny
BpNapil Budapesti Napilap
BpSz (BSz) Budapesti Szemle
Corv Corvina
Db Délibáb
Dcs Divatcsarnok
EgriP Egri Posta
EKrL Egyetemes Kritikai Lapok
ErdLapok Erdélyi Lapok
Est Az Est|
EsztKözl Esztergomi Közlöny
EvÉI Evangélikus Élet
Figy Figyelő
Függ (Függség) Függetlenség
FüggL Független Lapok
FüggMság Független Magyarság
GKSz Görögkatolikus Szemle
GyógyszerH Gyógyszerészeti Hírlap
GyőriAlm Győri Almanach
Horus Orvostudományi Dokumentációs Szolgálat
Hon A Hon
HölgyekL Hölgyek Lapja
IL Irodalmi Lapok
IskL Iskolai Lapok
KépV Képes Világ
KisÚ Kis Újság
KM Keresztény Magvető
KönyvbarL Könyvbarátok Lapja
KSz Katolikus Szemle
Ktáros Könyvtáros
Kvil Könyvvilág
KvtáriSz Könyvtári Szemle
MEmIL Magyar Emlék Lapok
MFor Magyar Fórum
MG (MGazda) Magyar Gazda
MGen Magyar Genius
MH Magyar Hírlap
MÍrókFüz Magyar írók Füzetei
MNemz (MNemzet) Magyar Nemzet
MNőkÉvk Magyar Nők Évkönyve
MNyr Magyar Nyelvőr
MNyszet Magyar Nyelvészet
Mo Magyarország
MoErdKép Magyarország és Erdély Képekben
MoNv Magyarország és a Nagyvilág
MPedSz Magyar Pedagógiai Szemle
MS (MSajtó) Magyar Sajtó
Mság Magyarság
MSajtótört Magyar Sajtótörténet
MSal (MSzal) Magyar Salon; Magyar Szalon
MSion (MSzion) Magyar Sion (MSzion)
MSz Magyar Szemle
MTB Magyar Történeti Bibliográfia
MTudÉrt Magyar Tudományos Értekező
MvhelyiF Marosvásárhelyi Füzetek
MvHírl Marosvásárhelyi Hírlap
MűszÉI Műszaki Élet
NagybecskerHírl Nagybecskereki Hírlap
NapK Napkelet
NőkL Nők Lapja
Nőv Nővilág
NSzab Népszabadság
NyiparMon Nyomdaipar Magyarországon
NyltudK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
NyK Nyelvtudományi Közlemények
NyugMoHír Nyugatmagyarországi Híradó
OrszTükre Ország Tükre
OrszV (OV) Ország Világ
PBote Pester Bote
PH Pesti Hírlap
PHírn Pesti Hírnök
PLloyd Pester Lloyd
PN Pesti Napló
ProtestantischeJb Protestantische Jahrbuch
PRöpívek Pesti Röpívek
Rel Relígió
S (Sajtó) A Sajtó
SpFüz Sárospataki Füzetek
Sürg Sürgöny
SztlstvAkadÉrt Szent István Akadémiai Értesítő
SzépirodF Szépirodalmi Figyelő
TanL Tanodai Lapok
TemesHírl Temesvári Hírlap
Th Theológia
Tük Tükör
ÚjEmb Új Ember
ÚjFL Új Fővárosi Lapok
ÚjÍr Új írás
ÚjKorsz Új Korszak
Új Nemz Új Nemzedék
UngRund Ungarische Rundschau
VaVeL Vadász és Verseny Lap

Többször ismétlődő adatoknál csak ezekre a nevekre és címekre hivatkoztunk. (L. Sajtótörténeti szakirodalom)

Batári
Berkeszi
Busa
Dezsényi
Ferenczy-Danielik
Hodos – lonescu
Lakatos
MÉL = Magyar életrajzi lexikon I-IV.köt.
Msajtótört = A magyar sajtó története I-II.köt.
MSB = Magyar sajtóbibliográfia I-II.köt.
MTB = Magyar történeti bibliográfia III-IV.köt.
Potemra
Réz
Sigerus
Szalády
Szinnyei = Magyar írók... I-XIV.köt.

1996. évben megjelent, Batári Gyula: A tudományos szaksajtó Magyarországon (1721-1867). Bp. 1996. 188 p. A korábbi években megjelent művek szerzőinek nevéhez tartozó teljes címfelvétel ismert az első kötetből.

 


Sajtóbibliográfia

Pressebibliographie

Bibliographie de la presse
1850-1867

Abaúj Megyei Közlöny – L. Felső-Magyarországi Közlöny.

1.

Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung. Pest. 1856.jan.2-1862.márc.24. Megj. hetenként ötször. Fel.szerk. Ottó v. Müller, 1860.dec.1.: nincs feltüntetve, 1860.dec.20.: Karl Horschetzky, 1861júl..1.: Gustav Vándory, Kiadó, Gustav Emich, 1859.jan.7.: Unter Leitung der k.k. Verlagsdirektion., 1860.dec.1.: Gustav Emich. Ny. Gustav Emich, 1861.aug. 14.: Gustav Emich ung. akad. Buchdrucker. 4r, 1857.jan.2.: 2r.

Nyh. 1856.jún.16., 139.sz.=138.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK+: 1856.1-69, 71-157, 159-161, 163-164, 166-169, 171-172, 174-178, 180, 182-186, 188-192, 194-197, 202-203, 205-206, 208, 210-211, 213-216, 219-220, 222, 224, 227, 229, 231, 235, 237-242, 245-247, 250-251, 255-258, 261, 263, 299-300.sz., 1857.1-104, 106-139, 141-215, 217-298.sz., 1858.1-111, 113-132, 134-147, 149-231, 233-249, 251-299.sz., 1859.1-98, 100-105, 107-112, 114-119, 121-126, 128-132, 134-144, 146-150, 152-155, 158-163, 165-170, 172-309.sz., 1860.1 –242, 246-297.sz., 1861.1-78, 80-217, 219-301.sz., 1862.2-4, 6-7, 9-13, 15-25, 28-38, 40, 42-47, 49-57, 67-69.sz. – AK: 1856.1-3, 5, 7-13, 15-35, 37-54, 56, 58-61, 63-69, 71-88, 90-109, 111-129, 131-137, 139-180, 182-278, 280-284, 286-298, 301.sz.

Főlap – L. Pest-Ofner Zeitung, 1853-1862.

Abendblatt der Ungarische Nachrichten. – L. Ungarische Nachrichten. Abendblatt.

2.

Abendblatt des Pester Lloyd. Pest. 1855.jan.2-1867.dec.30. Megj. naponként. Fel.szerk. Karl Weisskircher, 1867.dec.27.: Max Falk. Kiadó, der Pester Lloyd-Gesellschaft. 1867.dec.27.: Max Falk. Ny. Johann Herz, 1855.jan.2.: Emmanuel Müller, 1865.febr.1.: Rohn und Weisz. 4r. és 2r. váltakozva rendszertelenül. -Megsz. 1944.ápr.14.

Nyh. Nem készült 1856.104.sz., 1858.38, 188, 233.sz., 1859.74, 273.sz.,

1860.152.sz., 1865.84, 128.sz., 1867.18.267.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK+: 1855-1856. évenként 1-300.sz.=ts., 1857.1-298.sz.=ts.,

1858.1-290.sz.=ts., 1859.1-115, 117-290.sz., 1860.1-82, 84-300.sz.,

300.sz=ts., 1862.1-299.sz., 1863.1-298.sz., 1864.1-10, 12-16, 18-47, 111-

193, 195-223, 224-241, 243-298.sz., 1865.1-83, 85-127, 129-299.sz., 1866.1-

297.sz., 1867.1-298.sz. – AlkL 101. téka = 1865.szept.5., 207.sz.

- AK: 1861.1-13, 16-27, 29, 31-32, 34-42, 44-57, 60-82, 84-85, 88, 90-93, 95-

113, 115-121, 123-135, 137-139, 141-144, 146-153, 155-189, 190-203, 205-

243, 247-254, 258-262, 264-292, 294-300.sz.

Főlap – L. Pester Lloyd, 1854-1944.

Abendblatt zu Nro... Arader Zeitung. – L. Arader Anzeiger.

3.

Abendstunden. Alcím, Belletristisches Blatt. Pest. 1864.k.n., 1-3.sz. Szerk. Móricz Strassmann.

Nem található. – Eml. MTB III.k.362.p, – Réz 45.p.

4.

Aehrenlese. Beiblatt der Siebenbürgische Zeitschrift. Hermannstadt. 1866.1-2.sz.,

Nem található. – Eml. Réz 47.p.

Főlap – Siebenbürgische Zeitschrift, 1865-1867.

5.

Aerztliche Insertions-Halle. Pest. 1867.jan.1-? Megj. havonként kétszer. 4r.

Nincs több adat.

Lelőhely

Budapest, EK: 1867.1, 4, 7-12, 15-16, 19-24.sz. (a főlaphoz kötve)

Főlap – Ungarische Medizinisch-Chirurgische Presse, 1866-1867.

6.

Albina. Pest. [1866-1867.] Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk., kiadó, Georgiu Popa. Ny. Emeriku Bartalis. Nem található. L. Eml. Hodos-lonescu 13.p. Megj. 1866.márc.27-1867. – Megsz. 1876.dec.31. – Lelőhely nélkül.; – MTB IV.köt.122.p.

7.

Aldunai Lapok. 1860.jan.1.: Bajai Közlöny. 1860.júl..8. (2.sz.): Aldunai Lapok. 1860.okt.15.: Bajai Hírnök. 1866.jan.1.: Alvidéki Lapok. Alcím, Közlöny Bácska számárc., 1859.dec.1.: A nemzeti műveltség, szellemi és anyagi jóllét érdekében, 1860.jún.17.: Hetilap Bácska számárc., 1860.okt.15.: Vegyes tartalmú hetilap. Baja. 1859.dec.1- [1866.aug.30.] Szünetelt, újra indult 1866.jan.1-én. Megj. hetenként, 1866.jan.1.: havonként háromszor. Fel.szerk. Kolmár József, 1866.jan.1.: Bándl János. Ny. Mederschitzky Ignác, 1866.jan.1.: Joanovits György. 8r., 1860.jan.: 4r., 1860.febr.5.: 2r, 1866.jan.1.: 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1.sz.: 1860.I.1-8., 10-26.sz., II.2-5, 7-9, 12.sz. (1860.jún.24.) 1861. évtől nem található.

Megjegyzés – Az 1859.dec.1. sz. mutatvsz. is. – Birck (28-29.p.) az Alvidéki Lapok-at mint nem található hetilapot tartja nyilván. Az induló Aldunai Lapok-hoz és címváltozásaihoz összetartozását bizonyítja az azonos hely, a jelleg, az 1860.okt.15-től a Bajai Hírnök-kel azonos alcím is. – Birck adatforrásait nem tüntette fel. – Feltételezhető, hogy német nyelvű kiadása a Bajaer Handels und Gewerbe-Zeitung. Hely, évszám, fel.szerk. neve azonos.

8.

Alföld, 1863.ápr.1.: Arad. 1866.jan.3.: Alföld, Alcím, Politikai Lap, egyszersmind az aradi gazdasági egylet hivatalos közlönye. Arad. 1861.aug.1-1867.dec.31. Megj. naponként. Betiltották 1863.jan.30-án. Újraindult: 1866.jan.3.: Alföld címmel. Külön évfolyamszámozása van: 1863.ápr.1-1865.dec.31-ig. Fel.szerk. Márton Ferenc, 1862.aug.1.: ideigl. fel.szerk. Bettelheim Vilmos, 1862.szept.3.: Környei János, 1867.okt.1.: Tiszti Lajos. Kiadó, Bettelheim V., 1866.jan.3.: Réthy Lipót. Ny. Réthy L 2r. – Megsz. 1897.dec.31.

Nyh. 1862.142.sz. kétszer: jún.21. és jún.22.; 1863.jan.16., 16.sz.=12.sz., 1866.aug.29., 125.sz.=126.sz., 1866.aug.30., 126.sz.=127.sz; 1867.nov.24., nov.26.=272.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-126.sz.=ts.: 1862.1-200, 202-299.sz.; 1863.1-24.sz.=ts., +1863.1-141 , sz.=ts.: 1864-1865. évenként 1-157.sz.=ts.: 1866.1-203, 205-227.sz.; 1867.1-265, 267-300.sz. – Debrecen RK: 1861.1-27.sz., 1862, 2-17, 19-49, 89, 127-128, 130-144, 153.sz.

9.

Alföldi Hírlap. Debrecen.1867.júl..1-1867.dec.7. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Telegdi László. Kiadó, Debreczeni Színműegylet. Ny. Debreceni Városi Könyvnyomda. Megsz. 1876.jún.24.

Nyh. 1867.júl.15., 6.sz.=7.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-79.sz.=ts. – Debrecen EK:=ts., RK=ts. Megjegyzés – 1867.dec.7-én a folyamatosan következő 69.sz. helyett Mutatvsz. jelent meg.

10.

Az Alkotmányos Szabadság Hajnala-Estvéje-Reggele. Pest. 1867.aug.25-1867.okt.5. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadó, Sztrókay Béla. Ny. Noséda Gyula, 1867.szept.22.: Első magyar egyesületi könyvnyomda, 1867.okt.5.: Vodianer F. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867-Hajnala 1-2.sz., Estvélye 1.sz., Reggele 3.sz. Keltezések: 1867.aug.25., szept.22., szept.29., okt.5.

Megjegyzés – A feltüntetett hetenként-i megjelenés helyett a számok rendszertelenül jelentek meg.

11.

Allgemeine Frauenzeitung. Alcím, Beiblatt der Social Reform. Pest. 1864-1867. Megj. havonként. Fel.szerk. Anton Philipp Korn. – Megsz. 1876.

Nem található. – Eml. MTB III.köt.365.p. – Réz 45.p.=Megj.1-2.sz.

Főlap – Social-Reform. 1864-1867.

12.

Allgemeine Illustrierte Judenzeitunq. 1861.ápr.5.: Carmel. Alcím, 1861.ápr.5.: Allgemeine Illustrierte Judenzeitung. Pest. 1860.aug.3-1862.dec.19. Mutatvsz., 1860.jún.hónap. Megj. hetenként. Fel.szerk. Josef Bärmann, [1862.jan.3.]: David Schwab. Kiadó, J. Bärmann, 1861.ápr.5.: Wolfgang Aloisius Meisel, 1862.jan.3.: J. Bärmann. Ny. J. Bärmann, [1862.jan.3.]: David Schwab. 2r., 1861.júl.5.: 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-6, 8-12, 15-21.sz.; 1861.1-2, 6-14, 27-51.sz.;

1862.1-50.sz.=ts.

13.

Allgemeine Zeitung von und für Ungarn. Pressburg. 1850.jan.12-1850.aug.9. Megszűnt. Megj. naponként. Fel.szerk. Kiadó, Alexander Pusztay. Ny. Belnay's Erben. 2r. – Első szám: 1849.aug.30. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.103-283.sz.=ts. – Pannonhalma: 1850.103, 105, 107-108, 111-114.sz.

Társlap – Bürger und Bauerfreund, 1850. – L. Polgár és Gazdabarát, 1850.

Megjegyzés – A legelső sz. megj. azonos címmel és adatokkal, 1849.aug.30. – dec.31. (1-102-sz.) = MSB.

Alvidéki Lapok – L. Aldunai Lapok.

Amiculu Familiei. Pest. 1865. – Egykorú elnevezés. – Familia. 1865-1867. -Eml. Réz 97.p“ – MTB IV.köt.122.p.

14.

Amiculu Poporului. Alcím, Foia poporala. Pest. 1867.febr.17/márc.1-1867.dec.31. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, tulaj. Sigismund Pop (Pap). Ny. Aloisiu Bucsánszky, 1867.szept.20/okt. 12.: Filip Wodianer, 1867.dec.31. Megsz. 1868.jún.3./jún.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1, 27-38.sz.

Megjegyzés – 1867.1 .sz. mutatvsz is.

15.

Amiculu scolei. scriptura pedagogica pentru invetiatori, educatori, si toti barbaii de scola. Fedőlapcím, Fóia pedagogica sciere pedagogico-didactica pentru parinti, e ducatori, invetiatori si toti harbatii de scola. Alcím, 1861.jan.7.: Amiculu scólei, 1862.jan.6.: Amiculu scólei, fóia pentru naintarea invetiamentului si a educatiunei la Romani, 1865.jan.1.: Amiculu scolei, seriere pedagogico-didactica pentru parinti educatori, inventiatori si toti barbatii de scóla. Sibiiu. 1861 .II.évf.jan.7-1865.dec. [?]. Megj. hetenként, 1865.jan.1.: kéthavonként. Fel.szerk, Kiadó, tulaj.: Visarionu Romanu. Ny. Samuel Filtsch. 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.II.évf.1-18, 20-51.sz., 1865.Vl.évf.1-6.sz.=ts.

Megjegyzés – A kiegészítő adatok – L. Hodos-lonescu 34.p.

Amtliches Cursblatt der Budapester Waren- und Effektenbörse. – L. Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyző Lapja.

Nem található. – Eml. MTB III.köt.356.p.

16.

Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Bote. Hermanstadt. 1850.jan.2-1856.szept.12. Szerk. [Kiadó, Ny.] Theodor Steinhausen. 4r.

Lelőhely

Bukarest, AK: 1856.II.134, 137-141, 146-147, 155-164, 166-176, 178-180.sz.

(júl.9-szept.12.)

Főlap – Der Siebenbürger Bote, 1850-1860.

Megjegyzés – MSB.I.köt.8.p~ Réz 46.p. szerint az 1843-1854. évben a szerk.

Theodor Steinhausen. Az 1855-1856. évi számok ismeretlenek.

17.

Amts- und Intelligenzblatt. 1858-1859. Temesvár.

Nem található.

Főlap – Temesvarer Zeitung 1854-1867.

18.

Annonzen-Beilage zum Pester Komet Nr. ... Pest. 1862.k.n.3.sz. Ny. Gustav

Emich. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.3.sz. a főlaphoz kötve.

Főlap – Pester Komet, 1861-1862.

19.

Anyák Hetilapja. 1862.jan.: Szünórák. Alcím, 1862.febr.1.: Mulattató és tanulságos olvasmányok családi körök számárc.. Pest. 1861 .ápr.6-1862.jún. Megj. hetenként, 1862.jan.: havonként. Fel.szerk. Vachott Sándorné. Kiadó, tulaj. 1861.máj.4-ig Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-39.sz.=ts., 1862.1-6.sz.=ts. – EK: 1861-1862.=ts.

20.

Anzeigeblatt der Pest-Ofner Mercantil Correspondenz. Pest. 1851.k.n..1-12.sz. a főlaphoz kötve. Megj. hetenként. Kiadó, Engel és Mandello. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-12.sz. főlaphoz kötve

Főlap – Pest-Ofner Mercantil Correspondenz, 1851.II.évf-1854.

21.

Anzeigeblatt zur Temesvarer Zeitung. 1861.

Nem található.

Főlap – Temesvarer Zeitung. 1854-1857.

22.

Anzeigen Beilage zur Temesvarer Zeitung. 1854-1857.

Nem található.

Főlap – Temesvarer Zeitung 1854-1867.

Arad – L. Alföld.

23.

Arader Anzeiger. 1855.dec.13.: Arader Zeitung. 1861.márc.26.: Arader Zeitung. Abendblatt.1861.júl.2.: Abendblatt zu Nro... Arader Zeitung. 1862.márc.21.: Arader Zeitung. Abendblatt. 1866.jún.21.: Arader Zeitung. Abend-Ausgabe. Alcím, Ein Organ für Handels- und Gewerbs- Interessen. Arad. 1852.júl.3-1862.aug.22. Megj. hetenként kétszer, 1860.szept.18.: naponként, 1861.márc.27.: naponként, 1862.okt.2.: hetenként háromszor. Fel.szerk. Kiadó, Ny. Henrik Goldscheiber. 4r., 1852.aug.29.: 2r., 1862.júl.2.: quart méretben. Megsz. 1918.

Nyh. 1861.máj.16, 114.sz.=113.sz., 1861.256.sz. kétszer: okt.10. és okt.11-én, 1861.290.sz. kétszer: nov.14. és nov.20-án, 1861.dec.31., 336.sz.=136.sz., 1861.249.sz. kétszer: okt.2. és okt.3-án, 1861.dec.10., 316.sz.=dec.11., 317.sz., 1862.78.sz. kétszer: márc.20. és márc.21-én.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1852.1-15, 17-25, 27-51.sz.; 1853.1-94, 96-100.sz.; 1855 36-98.sz.; 1861. [X.évf.] 72-75, 78, 82-86, 88-92, 94-98, 100-104, 106-107, 109, 112-115, 118, 120, 124-125, 128, 131-135, 138, 140-142, 145-149, 152-153, 155, 158-162, 165-169, 171-176, 179-183, 185-190, 192-197, 199-200, 202-203 205, 207-208, 210, 212-217, 219-221, 223-224, 226-231, 233-238, 242-245, 247, 249-251, 253-257, 259-264, 266-271, 273-276, 278, 280-285 287-295, 297-299, 301-304, 308-312, 316-318, 322, 324, 327, 329-330.332-333.sz.; – 1862.2-4, 6-12, 17, 19-24, 26-31, 33-38, 40-45, 47-52, 54-59 61-66 68-73, 75-79, 83-86, 88-93, 96-100, 103-107, 110-113, 116-120122-127, 129-132, 136, 138-141, 143-145, 147-148, 150-156, 158-161163-165, 167-168, 171-175, 177-181, 184-189, 191-196, 198-203, 205-209, 212-217, 219-222, 224, 226-227, 229-231, 234-238, 240-245, 248-251, 253-258, 260-265.sz. – EK: 1864.67-73, 75-77, 79, 82-84, 86-87, 89-91, 93, 100, 102-104, 107-109, 111-114, 116-118, 121-123, 125-127, 129-149, 151-155.sz.

Arader Zeitung. – L. Arader Anzeiger.

24.

Aradi Híradó. Alcím. Kereskedelmi és szépirodalmi hetilap, 1859.jún.26.: Szépirodalmi és kereskedelmi hetilap. Arad. 1859.II.évf.jan.2-1859.dec.25. Megj. hetenként. Fel.szerk. Grünwald Manó, 1859.jún.26.: Óváry Lipót. Főmunkatárs, 1859.máj.15-1859.jún.26-ig: Óváry L., Kiadó, tulaj. Grünwald M. Ny. Goldscheider Henrich 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.II.évf.1-28, 31-52.sz.

Megjegyzés – 1859.jún.26-án a címlapon feltüntetett munkatársak: Eleonora, Emilia, Dunyov, Győri, báró Jósika Kálmán, Kalmár Róza, Lisznyai Kálmán, Paulikovics Lajos, Rákosi László, Sarkady István, Sárosy Gyula, Stenger Károly, Szász Károly, Thali Thaly Kálmán, gróf Wass Ottilia. A főlap rovata: Melléklet az Aradi Híradóhoz. Megj. rendszertelenül. – Szinnyei adata megj.=1858.okt.3-1859.jún.19. III.köt.1532.h.

25.

Aranykor czímű röpirat: és ezt kísérendő zongorára hangjegyzett hős-, regény- népszerű- és négyes (quartet) dalokat magában foglaló Lantos. Pest. 1860.jan.1 – 1860.jún.13. Megj. minden öt hétben. Szerk. Kiadó, Kovács Károly. Ny. Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-2, 4-5.sz.

Megjegyzés – A cím megtévesztő, nem "röpirat", hanem folyóirat.

26.

Archeológiái Közlemények. Alcím, A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására. Pest. 1859.szept.15-1867.k.n., 1.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt 1862. évben. Új folyam: 1863-tól. Szerk. Toldy Ferenc, 1859.2.sz.: Ipolyi-Stummer Arnold. Kiadó, a Magyar Tudományos Akadémia Archeológiái Bizottmánya. Ny. Emich Gusztáv. 8r., 1863.3.sz.: 2r. – Megsz. 1899.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859-1863.1-2.sz.=ts.: 1864-1867. évenként 1.sz.=ts. – EK: 1859.=ts., 1866.=ts. – Debrecen EK: 1861-1867. – Debrecen RK: 1859.=ts., 1861.=ts., 1862.=ts., 1864-1866.=ts. Eger FőeK: 1859. 1865-1867. – Esztergom Bibi: 1-861.=ts., 1863-1867.=ts. – FerK: 1859. 1862. 1865=ts. – Esztergom SimK: 1859. 1862-1863.=ts. – Kecskemét RK: 1861. 1865-1866.=ts. – Keszthely: 1859=ts., 1861-1862.=ts. – Miskolc LJK: 1861 =ts. – Pannonhalma: 1859, 1861. 1863. 1865. – Szombathely MK: 1865-1867.=ts. – Vác PK: 1859=ts., 1861.=ts.

Megjegyzés – Toldy Ferenc írta az Előszó-t a folyóirat céljáról.

27.

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt. 1853.k.n., 1.sz.: Kronstadt. 1850.II.köt.2.sz-1867.1.sz. Megj. rendszertelenül. Új folyam 1853.k.n., 1.sz-tól. Szünetelt, 1852., 1854-1856. évben. Szerk., Kiadó, Verlag des Vereins. Ny. Hochmeister'sche Erben, Theodor Steinhaussen, 1851.k.n., 1.sz.: Hochmeister'sche Erben und Joseph Drotleff'sche Buchdruckerei, 1853.k.n., 1.sz.: Johann Gött, 1866.k.n., 1.sz.: Johann Gött und Sohn Heinrich. 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1941/1944.k.n. 3.sz. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850-1851. évenként 1-3.sz.=ts.: 1861.1.sz.=ts.: 1862.2-3.sz.=ts.: 1863.1. sz.=ts.: 1864.2.sz.=ts.: 1865.3.sz.=ts.: 1866.1-2.sz.=ts.: 1867.3.sz.=ts.: 1867.1 .sz.[!]=ts. – EK: 1850-1851=ts., 1867.=ts. – Keszthely: 1853.=ts., 1864.1.sz. – Szeged SomK: 1850-1867 =ts.

Tartalomjegyzék. Petrik I.köt.109-111.p. és az utolsó sz. mellékletében. Összeáll. Zeitler.

Előbb. Archiv für die Kenntniss Siebenbürgens in Vorzeit und Gegenwart, 1841-1843.

28.

Archivu Pentru Filologia si Istoria. Blasiu. 1867.jan.1-1867.okt.20. Megszűnt. Megj. évenként tízszer. Szerk., kiadó, Timot Cipariu. Ny. Samuel Filtsch, Sabiunu. 4r. – Megsz. 1872.nov.25.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-10.sz.=ts. – AK:=ts.

29.

Auror'a Romana. Alcím, Foia beletristica. Pest. 1863.jan.1/13-1865.aug.15/27. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt: 1863.ápr.1/13-1863.júl.1/13.; 1864.febr.13/27-1864.szept.1/13. Fel.szerk. loanichiu Miculescu. Ny. Emericu Bartalits. 4r. Tj.

Nyh. 1863.júl.1/13.=1863.aug.1/13.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.I.1-7.sz.=ts., II.1-12sz =ts., 1864.1-4, 6-24.sz.,

1865.1-16.sz.=ts.

Megjegyzés – 1863.júl..1/13.: allegorikus jelenetet ábrázoló fejléc. Rajz Russ K.

30.

Auskunfts Pressburger-Blatt. 1859.nov.20.: Pressburqer Auskunftsblatt. 1861.jan.3.: Auskunftsblatt. Alcím, Frendenführer Pressburg. 1859.okt.2-1861.máj.19.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-11, 13.sz.; 1860.1-2, 4-5, 7-13, 15-26, 28-33, 35-36,

38-56, 58-64.sz.; 1861.1-13, 5-40.sz.

Főlap – Pressburger Zeitung. 1764-1930.

Megjegyzés – Impresszumadatok a főlapon vannak.

Auskunftsblatt. – L. Auskunfts Pressburger-Blatt.

Az Ausztriai Birodalmat Illető Közönséges Birodalmi és Kormánylap. – Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich. Wien. – Buda. Ez a kiadvány sorozat, nem tartozik a gyűjtőkörünkbe; az Osztrák kormány közigazgatási hivatalos rendeleteinek törvénytára, űrlapokkal, statisztikai táblázatokkal. – L. MSB 1.k.18.p.

31.

Bács-Bodrog. 1865.ápr.1.: Ipar. 1866.[okt.]: Bácskai Híradó. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap, 1865.ápr.1.: A megye hivatalos közlönye. Zombor, 1866.[okt.]: Baja. 1865.ápr.1. – 1866. "vége". Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Zách József, 1866.[okt.]: Holub Mátyás. Ny. Paul Károly. 4r. Nem található. Eml. Szalády 11.p.

32.

Bacskaer Bote. Alcím, Organ für Politik, Volkswirtschaft und Cultur. Novi Sad, [1856-1867]. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Ignaz Fuchs. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: A fenti évek nem találhatók.

Megjegyzés – Az adatok – MTB IV.köt.123.p.

Bácskai Híradó – L. Bács-Bodrog

33.

Bajaer Handels und Gewerbe-Zeitung. Baja. [1857-1859.] Kiadó, Ignác Medersitzky. (Mederschitzky)

Nem található. – Eml. Réz 48.p. – Kereszty 9O.p.

Melléklap – Tritsch-Tratsch, [1857-1859.] Nem található. – Eml. Réz 93.p. -

Kereszty 93.p.

Bajai Hírnök – L. Aldunai Lapok.

Bajai Közlöny. – L. Aldunai Lapok.

34.

Bakter. Alcím, Képes élcz- és gúnylap. Budapest. 1866.jan.7-1866.jan.21. Megj. hetenként. Fel.szerk. Komócsy József. Kiadótulaj. Dobsa Lajos és Vas Gereben. Ny. Trattner-Károlyi. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-3.sz.=ts.

35.

Balaton. Alcím, Borászati, közgazdászati, kereskedelmi, társadalmi, szépirodalmi és fürdői képes és élczes heti közlöny, 1866.jún.17.: Társadalmi, szépirodalmi és fürdői képes és élczes heti közlöny. Keszthely. 1866.jún.3-1866.júl..8. Megj. hetenként. Fel.szerk. Györök György. Kiadó, Györök Gy., 1866.jún.17.: nincs feltüntetve. Főmunkatárs, Sarkady István. Ny. Györök Gy. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: sorszámozás nélkül: 1866.jún.3, 17, 24, júl.8.sz.

36.

Balaton-Füredi Napló. Balatonfüred. 1861 .jún.15-1863, szept.9. Megj. hetenként kétszer, 1862.szept.29.: havonként kétszer, 1863.jún.14.: hetenként kétszer, 1863.szept.9.: hetenként háromszor. Szünetelt: 1861.szept.30-1862.jún.26-ig, 1862.szept.29-1863.jún. 14-ig. Fel.szerk, Kiadó tulaj. "Tihanyi Viszhang", 1862.jún.26.: Györök György. Főmunkatárs, 1863.aug.2.: Kis Daemon, [Kulcsár József] 1863.szept.9.: nincs feltüntetve. Ny. Müller Emil, Pest, 1861.júl.26.: Markbreiter J. Nagykanizsa. 1861.szept.30-án Számmer Pálné, 1862.jún.26.: Györök Gy. Balatonfüred. 4r., 1863.jún.14.: 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-17.sz.=ts., 1862.1-19.sz.=ts., 1863.1-21 .sz.=ts.

Megjegyzés 1) Az 1.sz. egyúttal Mutatvsz. 2) A fejlécben Balatonfüredi látkép,

Kisfaludy Sándor arcképével. Metsző neve 1862. évben Klec. 1863.júl.

18-án Závay. – Fotó az I861.jún.15., mutatvsz. címlapjáról – Nagy L.

21.p. – Nagy L és Horváth F. szerint főmunkatárs 1861-1863: Tolnai

Lajos.

37.

Banater Chronik. Alcím, Belletristisches Blatt. Temeswar. 1867. Szerk. Karl Hirschfeld.

Nem található. Eml. Kereszty 9O.p.; – Réz 48.; – MTB IV.köt.123.p.

38.

Banater Courir. 1851.aug.2: Banater Telegraph. Alcím, Zeitschrift für Belletristik, Industrie und Handel. Temeswar. [1851.júl.]-1851.dec.31. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk., Ny. Joseph Beichel. 4r, 1851.nov.1.: 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1851.4-52.sz. (aug-dec.), 1851.júl.1-1852. Temesvári Városi Könyvtár.

Megjegyzés – L. MTB III.köt.367.IV.köt.123.p.

Társlap – Wegweiser des Banater Telegraph. 1851. (A főlaphoz kötve.)

39.

Banater Post. Alcím, Organ für Politik, sociale und volkswirtschaftliche Interessen. Pancevo. [1862-1863]. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Kiadó, Ny. Karl Wittigschlager. 2r.

Nem található. – Eml. MTB IV.köt.123.p.

Banater Telegraph. – L. Banater Courir.

40.

Bécsi Heti Hírnök. Alcím, Ipar, kerskedelmi, gazdászati és művészeti hetilap. Bécs. 1862.júl.5-1862.szept.30. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Malocsay Ferenc. 4r.

Nem található. – Eml. Szalády 13.p.; – MTB III.köt.356.p.

41.

Bécsi Híradó. Alcím, Politikai és irodalmi napilap. Bécs. 1865.jan.1-1865.szept.18. Megj. naponként. Fel.szerk. Kiadótulaj., Kecskeméthy Aurél. Ny. Sommer Lipót. n2r. – Megsz. Mutatvsz.: 1864.dec.18. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-224.sz.=ts. – AK:=ts. – Debrecen RK:=ts.

Becskereker Wochenblatt – L. Gross-Becskereker Wochenblatt

42.

Beilage des Raaber Geschäfts Anzeigers Nr. ... Raab. 1857.k.n, -1857.k.n., 33.sz. Megj. hetenként kétszer. Kiadó, Josef Zetyko. Ny. Victor Sauerwein. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-2, 4, 7, 9, 33.sz. a főlaphoz kötve.

Főlap – Raaber Geschäftsanzeiger, 1857.

43.

Belgazdasági Kis Közlöny. 1857.okt.3.: Kerti Gazdaság. 1863.jan.3.: Kertészetünk. Cím a borítólapon, Az általános kertészet, a hazai kertészeti ipar és kereskedés közlönye. – Alcím, Kertészeti és gazdasági folyóirat, 1857.okt.5.: Kertészet és rokonipar közlönye, 1858.nov.20.: Kertészet és rokonipar közlönye, mint a Magyar Kertészeti Társulat közlönye a kertészet és rokoniparának érdekében, 1863.jan.6.: A kertészet és ezzel rokon gazdasági ipar közlönye. Pest. 1857.jan-1863.ápr.14. Megj. hetenként. Fel.szerk. Lukácsy Sándor, 1862.júl.5.: Ertl Károly. Kiadótulaj. 1857.dec.12.: Lukácsy S, 1862.júl.5.: nincs feltüntetve, 1862.aug.2.: Ertl K., 1863.jan.3.: Lukácsy S. Ny. Herz János, 1857.dec.12.: Boldini Róbert, 1858.júl..9.: Gyurián József, 1859.márc.5.: Müller Emil, 1861.jan.5.: Boldini R., 1861.febr.22.: Poldini Ede és Noseda Gyula, 1861.okt.19.: Emich Gusztáv, 1862.jan.2.: Gyurián J., 1862.júl.5.: Gyurián J. és Noseda Gyula, 1862.szept.6.: Noseda Gy., 1863.jan.20.: Emich G., 1863.márc.17.: Kozma Vazul. 4r. Cl. Tj. – Részben Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857. (okt.3.)1-13.sz., 1858-1860. évenként 1-52.sz.=ts., 1861.1-26.42-52.sz., 1862.1-5, 7-8, 10-12, 15-37.sz., 1863.1-13, 27-41.sz. – EK: 1857.1-13.sz. – FSZEK: 1857.1 .sz. – Eger FőeK: 1859=ts. – Debrecen RK: 1857-1861.l.=ts. – Gyöngyös FerK: 1859.=ts. – Keszthely: 1858-1860.=ts. – Miskolc LJK: 1861.1-51.sz., 1862.1-33.sz. – Szeged SomK: 1857.2.sz., 1860.1-41 .sz., 1861.1-41.43-49.sz., 1862.1-3, 5, 7, 10-12.sz. – Vác PK: 1859-1860.=ts.

Megjegyzés – Mutatvsz., 1857.dec; 1862.dec.14. – 1857. évben baromfiudvarban gyümölcsszedést látható jelenet, háttérben gőzmozdony tehervagonokkal. – 1863.ápr.14, 15.sz. bejelenti, hogy a Magyar Kertész-be olvadt.

Belletristische Blatt. Pest. 1860. Tévesen nyilvántartott cím. L. a Pannónia c. folyóirat alcíme, nem önálló folyóirat.

44.

Ben Chananja. Fedőlapcím, 1859. evben: Monatschrift für jüdische Theologie, 1860. évben: Zeitschrift für jüdische Theologie, 1861. évtől: Wochenblatt für jüdische Theologie, 1866. évben: Zeitschrift für jüdische Theologie und für jüdische Leben in Gemeinde Synagoge und Schule. Alcím, 1860.aug.1.: Zeitschrift für jüdische Theologie, 1861.jan.4.: Wochenblatt für jüdische Theologie. Szeged. 1858.k.n.-1867.dec.1. Megj. havonta, 1860.aug.1.: havonként kétszer, 1861.jan.4.: hetenként. Szerk., Kiadó, Leopold-Löw. Ny. Sigmund Burger. 8r., 1861.jan.4. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: Az 1858-1860. évben a sorszámozás nincs feltüntetve, a teljességet pagina-számokkal jelöljük: 1858.1-580.p., 1859.485-584.p., 1860.1-368.p. + 8.füzet, 1-2.sz., 9.füzet, 1-2.sz., 10.füzet, 1-2.sz., 11.füzet, 1-2.sz., 12.füzet, 1-2.sz.. 1861.1-52.sz.=ts., 1862.1-50.sz.=ts., 1863.1-2, 6-51.sz.. 1864.1-52.sz.=ts., 1865.1-2, 4-32, 34-41.43-52.sz., 1866.1-43.sz., 1867.1-10, 13-23.sz. – EK: 1858-1860.=ts. – Debrecen RK: 1860.368.p., 8-10.sz. – Szeged SomK: 1862.1-22, 25, 31-44.sz., 1863.1-12, 20-24, 28-48, 50-51.sz.

Társlap – Forschungen des Wissenschaftlich – talmudischen Vereins, 1866. Homilitische und Didaktische Beilage... zu Ben Chananja, 1866-1867.

45.

Bihar. Alcím, Politikai, társadalmi és kereskedelmi közlöny, 1862.dec.18.: Politikai, társadalmi és kereskedelmi közlöny a Biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye, 1863.jan.22.: Politikai, társadalmi és kereskedelmi közlöny a biharmegyei gazdasági egylet és az érmelléki borász-társulat hivatalos közlönye, 1867.jan.8.: Politikai, társadalmi s gazdászat-kereskedelmi lap, 1867.márc.15.: Politikai, társadalmi s gazdászat-kereskedelmi lap és a biharmegyei gazdasági egylet közlönye. Nagyvárad. 1862.okt.2-1867.dec. Szünetelt, 1863.okt.30-1867.jún.8-ig. Megj. hetenként kétszer. Mutatvsz., 1862.szept.15., 1867.jún.8. Fel.szerk. Győrffy Gyula, 1863.júl.12.: Gyalókay Lajos, 1867.jún.8.: Sólyom-Fekete Ferenc. Kiadótulaj.: Hollósy Lajos. Ny. Tichy Alajos. 1867.jún.8.: Tichy Ákos. 2r. – Megsz. 1883.nov.1.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-26.sz.=ts., + mutatvsz., 1863.1-87.sz.=ts., 1867.1-

52.sz.=ts., + mutatvsz.

46.

Bilancia. Fiume. 1867. Szerk. Monovich (Emöd) Emedio. Megj. hetenként. – Megsz. 1870.

Nem található. – Eml. Szinnyei, IX.köt.103.h.

Bimbó. Székesfehérvár. 1861-1865.=Kézirat – L. Viczián 4.p. Nyomtatott kiadványok között eml. Fülöp A. 7.p.

Bimbófüzér. Sopron. [1865-1867.1- Kézirat. – L. Szalády 16.p.

47.

Bistrizer Wochenblatt. Beszterce. [1862-1867]. Megj. hetenként. Szerk. Georg Keintzel. Kiadó, Ny. Carl Brestowsky. Ny. J. E. Filtsch'en Erben. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1869-ből van meg.

48.

Biztosítási Közlöny. 1864.okt.15.: A Magyar Közgazda. Alcím, Nemzetgazdászati közlemények a biztosítás, közlekedés, ipar és mezei gazdászat teréből. Pest. 1864.jún.14-1865.jún.11. Megj. hetenként. Fel.szerk., kiadótulaj. Rózsaági Antal. Főmunkatárs, 1864.okt.15.: Beöthy Leó. Ny. Engel és Mandello. 4r. – Megsz. 1865.jún.18.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.12, 16-18, 20-26.sz., 1865.1-23.sz.

49.

Blätter für Geist. Gemüth und Vaterlandskunde. Kronstadt.1853.k.n. 1.sz.-1857.júl..1. Megj. hetenként. Első sz.: 1838.jan.5. Szünetelt (1848.nov.1.)-1853.k.n., 1.sz. Új folyam: 1853.k.n., 1.sz-tól. Szerk. Kiadó Johann Gött und Wilchelm Németh, 1853.k.n., 1.sz.: Kronstädter Zeitung. Ny. J. Gött. 4r., 1853.k.n., 8r., 1856.jan.2.: 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853.1 .sz.=ts.: 1856.1-52.sz.=ts., 1857.26.sz.

Társlap – Der Sattelit, (1849)-1858.

Megjegyzés – Megsz. 1858-ban. – L. Die Zeit in der Zeitung... 42.p. és 249.p. szerint.

50.

Bohóc. Alcím, Humorisztiko-szatirikus hetilap. Pest. 1861.márc.20., 3.sz.-1861.júl.10. Mutatvsz.: 1861.febr.2. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadótulaj. Virág Lajos. Ny. a Mutatvsz.on, és 2-3.sz-on, Müller Emil, 1861.júl. 10-én: Herz János. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861. Mutatvsz., 1861.2. és 9.sz. a Bolond Miska 1861.2.sz. után kötve. – FSZEK: 1861.1-7, 9, 11-14, 16-17, 19, 24, 28-48, 50-51.sz.

Bohóci Éjlap – L. Narrenzeitung.

51.

Bojtorján. Alcím, Hetilap mulattató tartalommal. Pest. 1865.aug.5-1865.szept.30. Mutatvsz.: 1865.júl.25. Megj. hetenként. Fel.szerk. Balázs Sándor. Kiadó, Matus János. Ny. Engel és Mandello. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: Mutatvsz., + 1865.1-9.sz.=ts. – FSZEK: 1865, 1-9.sz.=ts.

52.

Bolond Miska. Pest. 1860.jún.4-1867.dec.27. Megj. hetenként. Szünetelt, 1862.okt.9-1863.jan.21. Fel.szerk. Tóth Kálmán, ideiglenes fel.szerk. 1861.dec.22.: Szokoly Viktor, fel.szerk. 1862.jún.8.: Szokoly Viktor, 1865.okt.1.: Tóth Kálmán. Főmunkatárs feltüntetve, 1865.ápr.2.: Tóth Kálmán, 1865.okt.1.: nincs feltüntetve. Kiadó, tulaj. Ny. Emich G. 2r. – Megsz. 1875.dec.28. – Illusztr. 1861.jan.27.: Rajz. Jankó, metsz. Rusz.

Nyh. 1863.nov.22., 46.sz.=45.sz.: 1864.jan.1.=1865.jan.1.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-31.sz.=ts., 1861.1-38.40-52.sz., 1862.1-27, 30-42.sz., 1863.1-50.sz.=ts., 1864.1-52.sz.=ts., 1865.1-53.sz.=ts., 1866-1867.évenként 1-52.sz.=ts. – AK+: 1-52.sz.=ts., – EK: 1860.1-2, 4-31.sz., 1861.1-19, 21-38, 40-52.sz., 1862.1-27.30-42.sz., 1863.-1-51.sz., 1864.1-52.sz., 1865.2-53.sz., 1866.1-43.sz., 1867.1-23.sz. – FSZEK: 1860.1, 19-31 .sz., 1861.1-38.40-52.sz., 1862.1-27, 30-42.sz., 1864.1-52.sz., 1865=ts., 1866-1867. évenként=ts. – Debrecen RK: 1861.1-11, 13-38, 40-52.sz., 1862.1-27, 30-42.sz., 1863.1-43.45-50.sz., 1864.=ts., 1865.=ts., 1866.1-43.49-52.sz., 1867.1-25, 27-28, 31-33, 35-43, 45-52.sz. – Keszthely. 1866.4, 8, 30-39, 41-52.sz., 1867.1-45, 47-52.sz. – Miskolc LJK: 1863.1, 3-49.sz., 7, 14-191, 1864.1-13.sz., 16, 27-42, 62-63, 106-167.sz., 1867.1-52.sz. – Pannonhalma: 1861-1862. 1866.1-50.sz., 1867.25-29, 31, 36-37, 40-42. – Szeged SomK: 1860.5, 7, 10, 26, 28-29.sz., 1861.5, 12, 20, 22-23, 28, 45.sz., 1862.5-14, 16-19, 27.sz., 1863.2, 4, 9, 20-22, 25, 29, 33, 38-42, 44, 46.sz., 1865.1-28.30-53.sz., 1867.15, 33-36, 39.sz. – Székesfehérvár MK: 1860.1-4, 6-24, 26-31.sz., 1861.1-15, 17-38, 40-46, 50-52.sz., 1862.1-42.sz., 1863.1-7, 9-50.sz., 1866.1-44, 46-52.sz., 1867.1-52.sz. – Szombathely MK: 1865.jan., szept., 1866.júl-dec, 1867.19, 25, 34.sz.

Előbb Bolond Miska Albuma, 1858-1859.

Megjegyzés – A főlap részeként, tartalmát kiegészítő, nem mellékletnek tekinthető rovatok címei: 1867.dec.15.: Melléklet a Bolond Miska... dik számához. 1867.dec.22.: Melléklap a Bolond Miska... dik számához. – Bolond Miska Tóth Kálmán írói álneve. – Emich Gusztáv közlése az 1861.dec.24. és 29. számon, Tóth Kálmánt, mint a Bolond Miska szerkesztőjét a haditörvényszék egy hónapi fogságra ítélte... Ezen időre Szokoly Viktor szíveskedett a ... felelős szerkesztést elvállalni... A betiltás ideje alatt az előfizetők a Röppentyű és a Krampuszok c. folyóiratot kapták. – A Bolond Miska 1867. év előtti munkatársaira is vonatkozó adatok:

1869

15.sz. A Bolond Miska főbb munkatársai a lefolyt évtized alatt. Arcképek: Hevesi Lajos, Csernátoni Lajos, Ágai Adolf, Varga János, Szokoly Viktor, Tóth Kálmán, Lauka Gusztáv, Pálffy Albert, Devecseri L. Ignác, P. Szathmáry Károly, Torkos László. – Rajz. Rusz., Ny. Athenaeum, 1t. – Névaláírás van az arcképek alatt.

OSZK

1870

26.sz. Bolond Miska féléves műlapja, 1870. Közéleti és kulturális személyiségek karikatúrája. [Képmagyarázat a főlap 102. lapján:] Kemény Zsigmond, Falk Miksa, Zichy [Antal], Apponyi [Albert], Cziráky [János], Majláth [Béla], Széchen [Antal], Cseh [Károly], Forgách [?], Vodiáner [?], Bezerédy [László], Krajtsik [János], Kovács László, Pulszky [Ferenc], Ivánka [Zsigmond], Tóth Vilmos, Szlávy [József], Ányos [Lajos], Rimanoczeros [?], Hollán Ernő, Rajner Pál, Danielik [József], Horváth [Mihály], Bánó [József], Kemény Gábor, Besze János, Kerkápolyi [Károly], Lónyy [Gábor], Gorove [István], Királyi Pál, Just [Zsigmond], Paloczolay János, Wahrmann [Mór], Zsedényi [?], Török János, Wenkheim [Béla], Mikó [Imre], Eötvös [József], Szitányi- [?], Házmán [Ferenc], Zeyk [Károly], Trefort [Ágoston], Bujánovits [Sándor], Somssich [Miklós], Kuba [?], Ráday [Gedeon] ifj., Rajz. F. Grätz. Ny. Laufer Ignác. 1t.

OSZK

53.

Bolond Miska Albuma. Pest. 1858.nov.1-1859.okt.31. Megj. rendszertelenül. Szerk. Tóth Kálmán, Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny. 1858.k.n., 2.sz.: Frigyes Manz, Bécs, 1859.okt.31-én: Jakob Holzhausen, Bécs. 4r.

Lelőhely

Budapest, OK: 1-6.sz. [Sokszorosítás]

Utóbb Bolond Miska, 1860-1875.

Megjegyzés – Szalády L. Megsz. 1860.jan. 10-én, a 10. számmal.

54.

Borászati és Kertészeti Füzetek. Balassagyarmat. 1862.k.n..-1863.k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. kiadó, Gyürky Antal. Ny. Kék László. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862-1863.1-6.sz.=ts.

Borászati Lapok. – L. Szőlészeti és Borászati Közlemények.

Borsod. – L. Megyei Közlöny.

Borsodi Értesítő. – L. Megyei Közlöny.

Borsod Miskolczi Értesítő. – L. Megyei Közlöny.

55.

Brooser Anzeiger. 1864. [?]: Broosoer Humorist und Anzeiger. Broos [Szászváros] 1863-1865. Szerk. Kiadó, Nagel August.

Nem található. – Eml. Réz 50.p.

Brooser Humorist und Anzeiger. – L. Brooser Anzeiger.

Budai Lapok. – L. Szépművészetek Csarnoka.

56.

Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyző Lapia.Amtliches Cursblatt der Budapester Waren- und Effekten-Börse. [1862]: Budapesti Merkur. Alcím, Hiteles sorsolási tudósító magyar, osztárk és külföldi sorsjegyekről, kisorsolandó állam- és kötelezményekről, vasúti, gőzhajózási és iparrészvények és elsőbbségi kötvényekről, záloglevelekről stb. Szaklap bank-, pénz- és vasúti ügyekről. Budapest. 1864-1867. Szerk. Reményfi Rezső, Hirsch Antal, Fuchs István. – Megsz. 1918.

Nem található. Adatokat L. Réz 103.p.

57.

Budapesti Ellenőr. Fedőlapcím. Egyetemes folyóirat. Budapest. 1865. Megj. 1-2 mutatvsz. Szerk. Kiadó, Vahot Imre. Ny. Vodiáner F., 1865.2.sz-on Hornyánszky és Hummel. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-2.sz., mutatvsz.

Megjegyzés – Szalády szerint megj. 1865.jan.-1865. végén. 21.p. – MTB

1865.jan.-dec.

58.

Budapesti Értesítő. Budapest. 1863.júl.6-1863.dec.21. Mutatvsz. 1863.jún.14. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadótulaj., Adámy Rezső. Ny. Engel és Mandello. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-17, 19-21.sz.

Megjegyzés – Kereszty szerint megj. 1864-ben is. 77.p

59.

Budapesti Hírlap. Budapest. 1853.jan.1-1860.nov.20. Megj. naponként. Szerk.

Szilágyi Ferenc, 1856.jan.1.: Szilágyi Ferenc, Nádaskay Lajos. 1860.szept.16.

ideigl. fel.szerk. Vértesi Ernő. Ny. Lukács László, 1853.júl..1.: Lukács László és

Társa, 1855.jan.2.: Herz János, 1856.jan.1.: Emich Gusztáv. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853.1-307.sz.=ts., 1854.1-608.sz.=ts., 1855.1-606.sz.=ts., 1856.1-301.sz.=ts., 1857.1-298.sz.=ts., 1858.1-299.sz., 1859.1-309.sz.=ts., 1860.1-277.sz.=ts. – EK: 1853.=ts., 1859=ts., 1860.=ts., – FSZEK: 1853=ts., 1855.654-907.sz., 1856-1860.=ts. – Debrecen EK: 1853.3, 21.25.30.sz., dec.1, 4, 8, 11, 18, 28, 31.sz., 1854-1856 =ts., 1857.jan.=ts., márc.29., ápr.1-dec.31.=ts., 1858-1859.=ts., 1860.jan.1-nov.30.=ts. – Debrecen RK: 1853.1-307.sz.=ts., 1854.308-393, 396-445, 447-538, 541, 543-555, 557-588, 590-592, 594-608.sz., 1855.609-656, 658-756, 758-791, 793-814, 816-849, 851-891, 893-899, 901-906.sz., 1856.3-4, 7-8, 10-18, 20-27, 30-49, 51-81, 83-87, 89-95, 98-99, 102-121, 123-125, 127-128, 130-135, 137-140, 142-143, 145-153, 155-165, 167-233, 235-239, 241-252, 254-257, 260-262, 265-272, 274-281, 283-289, 293-301.sz., 1857.1-21, 23-24, 36-66, 69-79, 81-96, 98-101, 103-113, 115, 117-119, 121-125, 127-130, 132-143, 145-161, 163, 167-186, 190-191, 193-213, 217-220, 222-225, 228, 231-240, 243-253, 256-259, 263-, 264, 266-269, 271, 273, 278-281, 284-287, 290-291, 293-296, 298.sz., 1858.1-2, 4-8, 10-12, 15, 17-20, 23-32, 34-41, 43-48, 50, 52-68, 70-83, 85-86, 88-101, 103-104, 106-170, 172-190, 192-285, 287-299.sz., 1859.1-309.sz.=ts., 1860.1-270, 272-277.sz. – Eger FőeK: 1859.júl.1.-szept.16. – Kaposvár Lt: 1853.160-161, 164, 235-236.sz., 1854.427, 429-430.sz., 1856.74, 78, 84, 112, 195, 196, 200.sz., 1857.150-151, 156, 222-224, 229-230.232.sz., 1858.224-227, 161, 163.sz., 1859.113, 115-116, 139-140, 144, 197, 259, 285-286.sz., 1860.1-6, 105-106, 179.sz. – Kecskemét Lt: 1856.252, 254, 263, 290-291, 295.sz., 1857.241, 281 .sz., 1858.82, 98-100, 171, 173, 175, 256, 258, 260.sz., 1859.69-71, 171, 173-174, 179, 221-223.sz., 1860.118-119, 122.sz. – REK: 1853.nov.3., dec.13., dec.28. – Keszthely: 1853-1860.=ts. – Szeged SomK: 1853.1-155, 157-225.sz., 1854.1-438, 440-608.sz., 1857.8, 117-119, 192-215, 231, 262.sz., 1860.=ts. – Szombathely MK: 1853.júl.-nov.=ts.

Előbb – Magyar Hírlap, (1849)-1852.

Utóbb – Sürgöny, 1863-1867.

Társlap – Napi Tudósító, 1856.

Megjegyzés – Hivatalos Értesítő 1853-1860. rovat a főlapban, nem önálló kiadvány, eml. Szalády 82.p.

60.

Budapesti Képes Újság. Alcím, Ismeretterjesztő, szépirodalmi, művészeti, társaséleti s történeti szempontból egyszersmind politikai heti közlöny. Budapest, 1861.jan.6-1861.jan.27. Mutatvsz.: 1860.dec.16. Megj. hetenként. Szerk, Kiadó, Vahot Imre. Ny. Emich Gusztáv. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1, 3-4.sz. – Debrecen EK: 1860.1-2.sz.

Megjegyzés – A fejlécekben Budapest városképe, címerrel és koronaábrázolással. – A Napkelet 1861.51.sz. helyett a Budapesti Képes Újság mutatványlapját kapták az előfizetők. – Valójában a Napkelet 1860.dec.23-1862.jan.5-ig szünetelésének részbeni idejére, annak fedőlapcímével jelent meg a Budapesti Képes Újság. – L. Napkelet.

61.

Budapesti Közlöny. Alcím, Hivatalos lap. Buda-Pest. 1867.márc.12-1867.dec.29. Megj. naponként. Fel.szerk. Salamon Ferenc. Kiadó, Ny. Emich Gusztáv, 1867.júl.2.: Egyetemi ny. 2r. – Megsz. 1944.febr.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-241.sz.=ts. – EK:=ts. – Debrecen RK: 1-18, 20-242.sz. -Eger FőeK: 1867.jún.25-szept.29., okt.1-dec.31.sz. – Esztergom PrK: 1-190.sz. – Kecskemét Lt:=ts. – Keszthely: 1-18, 20-33, 36-91, 242.sz. – Miskolc LJK: 1-90, 98-242.sz. – Pannonhalma: 1867.

Megjegyzés – Rovatok a főlapban, korábban a bibliográfiák főcímként tartották nyilván: – Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1867. – Budapesti Közlöny Vasárnapi Melléklapja, 1867. – Szaládynál az 1.sz. keltezése: 1867.márc.15.

Budapesti Merkur. – A Budapesti Áru-és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyző Lapja.

62.

Budapesti Szemle. Alcím, Irodalmi, történeti, tudományos és kritikai folyóirat. Budapest. I857.okt.-1867.dec. Új folyam: 1865.1.köt.1-4.sz. Szerk. kiadó, Csengery Antal, 1865.jan.: Csengery Antal és Lónyay Menyhért. Ny. Herz János. 8r. – Megsz. 1869.15.köt.48-50.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1.köt. 1-3.sz., 1858.2.köt.4-6.sz., 3.köt.7-10.sz., 4.köt.15-17.sz., 6.köt.18-20.sz., 7.köt.21-23.sz., 1860.8.köt.24-27.sz., 9.köt.28-30.sz., 10.köt.31-34.sz., 11.köt.35-37.sz., 1861.12.köt.38-40.sz., 13.köt.41-43.sz., 1862.14.köt.44-47.sz., 15.köt.48-50.sz., 16.köt.51-53.sz., 1863.17.köt.54-57.sz., 18.köt.58-60.sz., 1864.19.köt.61-63.sz., 20.köt.64-67.sz., 21.köt.68-70.sz., 1865.1.köt. 1-4.sz., 2.köt.5-7.sz., 3.köt.8-10.sz., 1866.4.köt.11-13.sz., 5.köt.14-17.sz., 6.köt.18-20.sz., 1867.7.köt.21-24.sz., 8.köt.25-27.sz., 9.köt.28-30.sz. – Minden évf. teljes, ezért külön nem jelöltük. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – Debrecen EK: 1857-1867.=ts. – RK: 1857-1864.1-70.sz.=ts., 1863-1867.1-30.sz.=ts. – Eger FőegyhK: 1857-1859.=ts. – Esztergom Bibl.: 1857.1-3.sz., 1858.4-10.sz., 1859-1867.=ts. -Esztergom SimK: 1857-1867.=ts. – Kecskemét RK: 1857-1867.=ts. -Keszthely: 1857-1867.=ts. – Miskolc LJK: 1857-1867.=ts. – Nyíregyháza TFK: 1858.2-4.sz., 1859.XX.füzet, XXI.füzet, 7.köt., 1860.9-10.köt., 1861.XL.füzet, 13.köt, 1862.14-15.köt. 1864.LXII. és LXIII.füzet, 19-21.köt., 1865.2-3.köt. Új folyam 1866.Vl.köt, 1867.VIII.köt., IX.köt. – Pannonhalma: 1857-1867.=ts. – Szeged SomK: 1858.4-6.sz. – Székesfehérvár MK: 1857.1-3.sz., 1858.4-6.sz., 1859.11-23.sz., 1860.24-36.sz., 1861.37-43.sz., 1863.44-47.sz., 1862.48-50.sz., 1863.44-47.sz., 1862, 48-50.sz., 1863.58-60.sz., 1864.61-67.sz., 1865.1-7.sz., 1866.16-20.sz. 1867.28-30.sz. 1-2, 4-12.köt. – Szolnok MK: 1857.1-3, 4-21.köt, 1864.70.füzet[!], 1865.1-15.köt. – Nyíregyháza TFK: 1-6.sz. – Pannonhalma 1867.=ts. – Szeged SomK: 1867=ts. – Szombathely MK: 1857-1867.=ts. RK: 1867.1.sz.

Megjegyzés – Az 1-21.köt. íróinak név- és tárgymutatója, = 1864.21.köt. 385-403.p. – Az új folyam név- és tárgymutatója 1865-1868. = 1869.15.köt. 330-344.p. – A megszűnést bejelenti = Reform 1870.82.sz.1.p.

63.

A Budapesti Tanári Egylet Közlönye. Pest. 1867.jan-1867.dec. Megj. rendszertelenül, összevont számokkal. Fel.szerk. V. Horváth Zsigmond. Közreműködik, Krautschneider Ferencz, Say Móricz, Szakács Mózes, Szamosi János. Kiadó, Budapesti Tanári Egylet. Ny. Emich Gusztáv. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: jan-febr. – EK: febr.-dec. – Debrecen EK: 1867.1-6.sz.

Budapesti Viszhang [!]. – L. Értesítő.

64.

Bukuresti Magyar Közlöny. Bukarest. 1860.máj.15-1860.dec.22. Megj. hetenként. Új számozás, 1860.jún. 16-tól. Fel.szerk. Váradi Ádám, ideigl. fel.szerk. 1860.jún.16.: Koós Ferenc, fel.szerk: 1860.szept.1.: Oroszhegyi Jósa, Főmunkatárs, 1860.szept.1.: Koós F. Kiadó, Koós F. Ny. Ulrich Adolf, 1860.nov.17.: Szathmári Pap Károly. 4r, 1860.jún.16.: 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-27.sz.=ts., 1860.máj.15, 1.sz. [!], 1860.jún.16, 1.sz.[!]. – Debrecen RK: 1860.1-14, 16-27.sz.

Megjegyzés – 1860.máj. 15-én magyar-román nyelvű. – 1860.máj.15, jún.16., kétszer jelzett 1.sz., az egyik mutatvsz. – Szalády [24.p.] szerint megszűnt 1861.jan. 15-én.

Bús Vitéz Fekete Leves. – L. Fekete Leves.

65.

Buzogány. Alcím, 1867.máj.16.: Humoristikus es satyrikus lap. Eger, 1867.ápr.7-1867.aug.26. Megj. hetenként, 1867.szept.5.: minden nyolcadik napon. Fel.szerk. Jovanovits János. Kiadó, 1867.júl.17-ig: Mártonffy György, 1867.szept.5.: Szabó Sándor, 1867.okt.23.: Gáspárdy Gyula. Laptulaj., 1867.jún.25.: Jovanovits J. Ny. Érseki lyceum könyv- és kőnyomda. 4r. – Megsz. 1869.aug.26. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-4, 6-34.sz.

Megjegyzés – 1867.1-4.sz. egykorú kéziratról készült litográfia.

66.

Der Bürger- und Bauerfreund. Alcím, Sonntagsblätter zur Belehrung und Aufklärung, des Bürgers und Landmannes, zur Festigung religiosen Sinnes und zur Fürderung der gemensamen Staats-Interessen. Pressburg. 1850.júl.7-[?]. Megj. havonként kétszer. Szerk. Pusztay Sándor. Ny. Belnay György Alajos. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1.sz. – Eger FőeK: 1-4.sz.

Főlap – Allgemeine Zeitung von und für Ungarn, 1850.

Társlap – Polgár és Gazdabarát, 1850. – Der Bürger- und Bauerfreund magyar nyelvű kiadása.

Bürgerfreund – L. Ungarische Post

Carmel. – L. Allgemeine Illustrierte Judenzeitung.

67.

Cerkovnaja Gazeta v polyzu vosztocsno – katolicseszkoj, cerki, szojedinyonnoj sz rimszkim patriarseszkim presztolom. 1858.júl.10/22.: Cerkovnuj Visztnik. Budyn. 1856.márc.1/13-1857.dec.26/1858. [nov.] Megj. hetenként. Fel.szerk. Joann Rakovszkij. Kiadó, Szent István Társulat. Ny. Bagó Márton, 1857.ápr.11/23.: Egyetemi ny. 4r. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-10.sz. – EK: 1856-1857.=ts.

Megjegyzés – Cerkovnaja Gazeta Magyarországon az első orosz nyelven

megjelent katolikus, egyházi heti újság. – Az adatokat – Eml. MTB

IV.köt.123.p.

Cerkovnui Visztnik – Cerkovnaja Gazeta v polyzu vosztocsno

68.

Cerhoknaznik. Alcím, Tyzdennik pre humor a belletristiku, 1861.nov.17.: Casopis pre humor a belletristiku, 1862. [jan.]: Casopis humoristicko-zabavny. Buda, 1863.júl.21.: Skalica.1861 .márc.8-1864.dec.21. Megj. hetenként, 1862. [jan.]: havonként háromszor, 1863.júl.21.: havonként kétszer. Szerk. Kiadó: Viliam Pauliny-Tóth. Ny. M. Bagó, 1863.júl.21.: Fr. X. Skarnicel, Fr. Rychlotiskom. 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.III.évf.1-24.sz. (jan.7-dec.21.)

Megjegyzés Az adatokat – L. MTB IV.köt.123.p.

Cerkovnüj Visztnik. – L. Cerkovnaja Gazeta v polyzu vosztocsno.

Chritikai Lapok. – L. Kritikai Lapok.

69.

Chronik der Justiz = Gesetze und Verordnungen. Pressburg. 1858.jan.14-

1859.mái.26. Megj. rendszertelenül, 1858.aug.: havonként. Szünetelt: 1858.okt.

Fel.szerk. Kiadó, Petruska Ferenc. Ny. Wigand Károly József. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-5.sz.

Főlap – Zeitschrift für Gesetzkunde und Reichspflege. 1855. [III.évf.]-1859.

Megjegyzés – Impressumadatok és keltezés a főlapról vett adatok, hirdetések alapján.

70.

Circulares Litterarae ad Venerabilen Clerum Archi-dioecesis Colocensis et Bacsiensis ab Ordinariatu Archiepiscopali. Kalocsa. 1858.jan. 14-1867.dec. 13. Megj. rendszertelenül. Szerk. [?]. Kiadó, Érseki Hivatal. Ny. Malatin és Holmeyer. 4r. – Megsz. 1882.szept.26.

Lelőhely

Kalocsa, 1858.1-18.sz..=ts.+1 .melléklet. 1859.1-17.sz.=ts.: 1860-1862.

évenként 1-14.sz.=ts.: 1863.1-17sz.=ts.: 1864.1-24.sz.=ts.: 1865-1866.

évenként 1-16.sz.=ts.: 1867.1-21 .sz.=ts.

71.

Cirkewni Listi. Alcím, Pro wesskere zálezitosti cirkwe ewanjelicko-luteranské. Vieden, 1865.: Skalica, 1867.: Pest. 1863.márc.9-1867-júl.16. Megj. negyedévenként, 1865. [jan.]: évenként tízszer, 1867.: hetenként. Szerk. Kiadó, Jozef Miloslav Hurban. Ny. Kongregacia p.p. Mechitaristov (Wien), Fr. X. Skarnicel, 1867.: Hornyánszky és Tréger. 4r. – Megsz. 1875.júl.16.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1.sz.; – 1865.1-10.sz. – EK: 1853-1856=ts.

Megjegyzés – Adatok kiegészítése Potemra i.m.64-65.p. – MTB IV.köt.123.p.

72.

Concordia. Alcím, Diurnalu politicu si literariu. Pest. 1861.aug.3/15-1867. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Sigismund Pop, 1863.jan.3/15.: Alesandru Roman, 1866.dec.1/13.: Sigismund Pop, 1866.dec.1/13.: Victor Sigismund Pop. Kiadótulaj. Sigismund Pop. Ny. J. Beimel, Vasiliu Cosma, 1862.ápr.29/máj.11.: Eduard Poldini, Juliu Noséda: 1862.jún.3/15.: Josif Gyurian, Juliu Noséda, 1862.aug.26/szept.7.: Juliu Noséda, 1863.jan.3/15.: Juliu Cosma, 1863.szept.5/17.: Trattner-Károlyi, 1867.jan.23/febr.4.: Aloisiu Bucsánszky, 1867.szept. 17/29.: Juliu Noséda. 2r. – Megsz. 1870.szept. 13/25.

Nyh. 1861.dec.10., 38.sz.=39.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-40.sz.=ts., 1862.1-103.sz.=ts., 1863.1-8, 10-41, 43-

61, 63-77, 80-83, 85-107.sz., 1864.1-105.sz.=ts., 1865.1-104.sz.=ts., 1866.1-

102.sz.=ts., 1867.1-97.sz.

73.

Correspondenzblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. Cím, a borítólapon, Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. Pozsony, 1862.jan.1-1863.dec.12. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Mack Ede. Ny. Wigand Károly Frigyes. 8r.

Nyh. borítólapon 1863.VII.evf.=II.évf.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-4.sz.; 1863.1-10.sz., 1859.1.sz., 1860/1861.1.sz. -

AK: 1863.1-12.sz.=ts.

Megjegyzés – Évkönyv 1857-1861. évben, folyóirat új folyamként 1862-

1863. évben. – Tartalomjegyzék, Petrik III.köt.765-767.p.

74.

Curiai Ítéletek, mellékletül a Jogtudományi Közlöny... számához. 1867.júl..7.:

Curiai Ítéletek. Pest. 1867.jan.1-1867.dec.22. Megj. hetenként. Kiadó, tulaj.,

Ny. Heckenast Gusztáv. 2r. Cl. Tj. – Megsz. 1868.dec.27.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-52.sz.=ts. – AK: 1-19, 51-52.sz. – Debrecen RK: 1-30, 32-41, 43-44, 46-49, 51.sz.

Megjegyzés – Fel.szerk. a főlapon, Ökröss Bálint és Dárdai Sándor. – Keltezés nélküli, a főlap sorszámozásával azonosan sorszámozott számok.

Főlap – Jogtudományi Közlöny, 1866-1934.

75.

Cyrill a Method cili katolicky casopis pro Cirkev a Skolu. 1857.jan.3.: Cyrill a Method. Katolické Nowiny pre Cirkew Dom, a Skolu. 1857.júl..1.: Cyrill a Method. Alcím, Katolicky Casopis pre Cirkev a Skolu, 1857.júl..7.: Katolické Nowiny pre Cirkev Dom a Skolu. 1864.márc.4.: Casopis cirkevny. Selmecbánya, 1852.jan.10.: Besztercebánya. 1850.márc.14-1867. Új folyam: 1852.jan. 10-től. Megj. hetenként. Szerk. Jan Palárik, 1852.jan.10.: Michal Chrastek, 1854.jan.28.: Jiri Slota, 1856.jan.5.: Jiri Slota és Michal Chrastek, 1857.jan.3.: Ondrej Radlinsky. Ny. Lorberove knihtiskárny v Stavnici, 1852.jan.10.: Filipa Macholda, 1857.jan.3.: Martina Bagó Budin, 1865.jan.6.: Skarnycla Synov. 4r. – Megsz. 1870.jún.20.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-32.sz.=ts., 1851.I.1-23.sz.=ts., 1852.1-51 .sz.=ts., 1853.1-53.sz.=ts., 1854-1856. évenként. 1-52.sz.=ts., 1857.11.1-8, 10, 26.sz. -Esztergom BibIK: 1851.1-23.sz., 1852-1853.=ts., 1854.1-4.sz., 1855-1856.=ts., 1857.11.1-26.sz.=ts., 1858-1861=ts., 1863.=ts. – PrK: 1863-1864.=ts. – SomK: 1863-1864=ts.

Megjegyzés – Cyrill a Method az első tót nyelvű egyházi lap.

Társlap – List pre vychovu, skolu a literaturu. 1850-1852.

Család és Iskola. – L. Néptanítók Könyve.

76.

Család Könyve. Alcím, 1856.k.n.1.sz.: Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Pest. 1855.k.n-1857.k.n.7/8.sz. Megj. keltezés nincs feltüntetve. Szerk. Greguss Ágost és Hunfalvy János. Kiadó, Heckenast Gusztáv, 1857.k.n., 1 .sz.: Lauffer és Stolp. Ny. 1856.k.n., 1.sz.: Landerer és Heckenast, 1857.k.n., 1.sz.: Herz János. 4r., 1857.k.n., 1.sz.: 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-10.sz.=ts., 1856.1-9/10.sz.=ts., 1857.1-7/8.sz.=ts. – EK: 1854-1855.=ts., 1857.1-7/8.sz. – FSZEK: 1855-1856.=ts. – Debrecen EK: 1855-1856., 1858. – RK: 1855-1856.=ts. – Eger FőeK: 1855-1856=ts. – Miskolc LJK: 1855-1856.=ts., 1857.1-8.sz. – Pannonhalma: 1855.4.sz., 1855.3, 10.sz., 1856.4, 7-8.sz.

77.

Csaiád Lapja. Alcím, Protestáns képes heti közlöny. Pest. 1866.jan.1-1866.máj.13. Megsz. Megj. hetenként. Fel.szerk. Ballagi Mór. Főmunkatárs, Csengei Gusztáv. Kiadótulaj. Deutsch Testvérek. Ny. Gyurián és Deutsch. 4r.

Nyh. 21. és 22.sz.=máj.13.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-20.sz.=ts.

Megjegyzés 1. A fejlécben családi jelenetkép, illusztr. Pollák S. 2. A címlapon

jeles személyiségek arcképe.

78.

Családi Füzér. Pest. 1863.

Nem található. – Eml. Kereszty 78.p., – MTB III.köt.365.p.

Megjegyzés – Lehetséges, hogy a Családi Füzér folytatása címváltozással a Virág Csokor c. folyóiratnak, amely megj. 1862.ápr.1-1862.jún.30-ig. Szerk. Majthényi Flóra. – Eml. Szalády 245.p. – Feltételezhető az is, hogy a Családi Kör c. folyóirat megjelenését 1863-ra Családi Füzér címmel hirdették.

79.

Családi Kör. Fedőlapcím, Hetilap a művelt magyar hölgyek számárc. színezett divatképekkel és műmellékletekkel, 1864.jan.3.: Hetilap a művelt magyar hölgyek számárc. színezett divatképekkel és hetenkénti műmellékletekkel, 1865.jan.1.: A Pesti Jótékony Nőegylet Közlönye. Szépirodalmi divatlap. Alcím, 1861.jan.6.: Hetilap a művelt magyar hölgyek számárc.. Pest. 1860.okt.14-1867.dec.29. Megj. hetenként. Szerk. Emilia. [Szegfi Mórné Kánya Emilia.] Kiadó, Engel és Mandello, 1862.okt.19.: Emilia. Ny. Engel és Mandello, 1863.jan.4.: Emich Gusztáv, 1863.ápr.5.: Kertész József, 1864.ápr.10.: Khór és Wein. 2r. – Megsz. 1880.jan.11.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860-1867. évenként 1-52.sz.=ts.

80.

Családi Lapok. Fedőlapcím, 1852.II.f.é.: Tudományos es szépirodalmi folyóirat. A vallás-erkölcsi műveltség s kath. hitélet emelésére. Alcím, Tudományos és szépirodalmi folyóirat, 1858.k.n., 1.sztl.sz.: nincs feltüntetve. Pest. 1852.k.n-1860.k.n., 4.sz. Megj. hetenként, 1852.júl.15. kéthetenként, 1858.k.n., 1.sztl.sz.: rendszertelenül. Új folyam, 1858.k.n., 1 .sztl.sz. Szerk. Klezsó József, 1854.jan.15.: Ney Ferenc, 1855.okt.15.: Klezsó József. Kiadó, A Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat. 1854.márc.31.: Szent István-Társulat, 1858.k.n., 1.sztl.sz.: Somogyi Károly. Ny. Emich Gusztáv, 1856.máj.8.: Müller Emil, 1857.jan.8.: Beimel J. és Kozma Vazul, 1858.k.n., 1.sztl.sz.: Herz János. 8r., 1857.jan.8.: 4r., 1858.k.n., 1.sztl.sz.: 8r.

Nyh. 1857.nov.19, 21.sz.=20.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1852.I.1-6.sz.=ts., 1852.II-1855.II. félévenként 1-12.sz.=ts., 1856.1-42.sz., 1857.I.1, 3-26.sz., II.2-19, 21-26.sz., 1858.I.1-6.sztl.sz., II.1.sztl.sz., 1859.2.sz., 1860.3-4.sz. – AK:=ts. – EK: 1852-1853.l.=ts., II.1-11.sz., 1854-1855.=ts., 1865.1-2, 4-19, 21-42.sz., 1857.l.=ts., II.2-27.sz., 1858.1-6.sztl.sz. II.1.sz. – Esztergom FőeK: 1852-1858.=ts. -SimK: 1852.II-1854.=ts. – Gyöngyös FerK: 1852.I.1-7., II.1-12.sz., 1854.1-12.sz. – Kalocsa FőeK: 1852.1-12.sz. – Kecskemét RK: 1856.1-21, 25-32, 34-42.sz., 1857.1-2.sz. – Szeged SomK: 1852-1858.

Megjegyzés – A fedőlapot 1853.II-1854.II-ig. Rajz. és metsz. Riedel K. – Szalády szerint megj. 1852.ápr.15-1859. végén. – Lauka Gusztáv szerk. név és kelt. nélk. = Szinnyei VII.köt.876.h.

81.

Csalán. Alcím, Vegyes tartalmú folyóirat. Pest. 1865.jan.1-? Megj. időhöz nem

kötött. Fel.szerk. Balázs Frigyes. Ny. Bartalits Imre. 4r. Cl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1.sz.

82.

Csatár. 1862.okt.1.: Vezér. Alcím, Politikai és ismeretterjesztő néplap, 1862.ápr.3.: Politikai és ismeretterjesztő hírlap. Pest. 1861.ápr.4-1863.ápr.8. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Vajda János, 1862.jan.4.: Dienes Lajos, 1862.okt.1.: Majláth Kálmán. Munkatársak felsorolása a fejlécben, Ács Károly, Boross Mihály, Czelder Márton, Dalos Gyula, Edvi Illés Pál, Győry Vilmos, Kacskovics Lajos, Kiséri [?], Lauka Gusztáv, Lisznyay Kálmán, Dr. Pólya József, Vecsey Sándor. Tulaj., Vajda János, 1862.jan.4.: Kozma Vazul. Kiadó, Kozma V. Ny. Beimel J. és Kozma V. 1862.aug.24.: Kozma V. 4r., 1862.ápr.3.: 2r., 1862.okt.1.: n2r. – Megsz. 1863.jún.30. L. Szalády.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-50, 52-78.sz., 1862.1-26.sz. (márc.29.)=ts., 1862.1-52.sz. (szept.28.=ts., 1863.1-28.sz.=ts. – AK: 1861.1-9, 11-26, 68-50, 52-78.sz., 1862.1-26.sz. – Szeged SomK: 1862.I.1-10, 12-26, II.1-47.49-52.sz.

83.

Csittvári Krónikák. Alcím, Folyóirat a múlt századból. (Irodalmi, önképzőköri diákfolyóirat.) Budapest. 1855.1.sz-?. Szerk. Egy vén diák. [Nincs több adat.] Nem láttam. – Lakatos 1.füz.79.p. Viczián a kéziratok között nem eml.

84.

Csokonai Lapok. Alcím, Szépirodalom és társasélet közlönye. Debrecen, 1850.júl.3-1850.okt.5. Megsz. Megj. hetenként kétszer. Szerk, tulaj. Oláh Károly, Orbán Pető, 1850.júl.13.: Orbán P. Ny. Debrecen város könyvnyomdája. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-28.sz. – EK: 1-9, 11-29.sz. – Debrecen RK: 1-29.sz.=ts.

Megjegyzés – A 3. számot betiltották.

85.

Danica. Újvidék. Alcím, List za zabavu i knijzevnost. [1860-1867.] Megj.? Szerk. kiadó, Danicsics (Popovics) György. Ny. Fuks Ignác. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.22-49.sz., 1866.67-68.sz.

86.

Debreczeni Ellenőr. Debreczen. 1861.k.n. – 1861.szept.29. Megj. rendszertelenül. Szerk. Írják többen. Kiadó, Telegdi K. Lajos. Ny. Okolicsányi és Társa. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-3.sz. – Debrecen RK: 1-2.sz.

Megjegyzés – Megj. 1861.ápr.1. – L Korompainé 1861.ápr.1-1861.1-6.sz.

Szalády.

87.

Debreczeni Közlöny. Alcím, A szépirodalom, erkölcsi világ, kereskedelem, ipar, gazdászat és közhasznú ismeretek köréből. Debrecen. 1860.júl.1-1862.szept.27. – Megsz. Megj. hetenként kétszer. 1862.jan.4.: hetenként. Szünetelt; 1861.aug.31-1862.jan.4. Fel.szerk. Prépost István. Főmunkatárs, Illéssy György, 1860.okt.2.: Sárváry Elek, 1861.márc.27.: nincs feltüntetve. Kiadótulaj. Prépost István. Ny. A város ny. 1862.jan.11.: Okolicsányi és Társa Ny. 2r. – Megsz. 1862.dec.30.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-53.sz.=ts.: – EK: 1860-1861.=ts. 1861.54-66, 68-123.sz.; 1862.1-39.sz.=ts. 1862.2-26, 28, 30, 32.sz. – Debrecen RK:=ts.

Megjegyzés – Az 1860.1-44.sz. és 1862.1-39.sz. fejlécben debreceni látképek: 1. Csokonai sírja, 2. Gőzmalom, 3. Fő-piacz, 4. Ref. Collegium, 5. R. Kath. Templom, 6. Hortobágy. – L. Szalády.

88.

Debreczeni Lapok. Alcím, Heti Közlöny. Debrecen. 1867.júl.1-1867.júl.1. Fel.szerk. Kiadótulaj. Sárváry Elek, Ny. A városi Ny. 2r. – Megsz. 1869.máj.30.

Nyh.: 1867.dec.5., 29.sz-23.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-26.sz.=ts. – Debrecen EK: 10-11, 16-19.sz. – RK:

1-25.sz.

Előbb – Hortobágy, 1861-1867.

89.

Debreczeni Trombita. Debreczen. [1861.] k.n., fúja Márton bácsi. Megj. 1-

2.sztl.sz. Szerk. Kiadó, Lehel Márton. Megj. rendszertelenül. Ny. Debrecen város: Ny. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: [1861.] 1-2.sztl.sz. – AK 1-3.sz. – Debrecen RK: 1-2.sz.

90.

Debreczeni Vásárfia. Debreczen. 1861. k.n. Osztogatja István bácsi. Ny. Városi ny. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: Alk.L. 21. téka.= [1.sz.]

Megjegyzés – Korompainé = L. Szerk. Kiadó, Bátori Sándor.

91.

Debreczen-Nagyváradi Értesítő. Alcím, Ez értesítő, melyben adásvevés, kereskedési- Gazdasági 's más ilyes hirdetések közöltetnek, Debreczenben minden hétfőn, Nagy-Váradon szerdán jelenik [meg], 1851.jan.1.: Adás-vevés 's mindenféle hirdetményekkel, vegyes hírekkel hetenként megjelenik, 1854.júl..4.: Bihar-Szabolcsmegyei hirdető. Kereskedelmi, ipar, gazdászat, hír-vegy, újdonság és különféle tartalommal. 1862.jan.1.: Bihar-Szabolcsmegyei hirdető. Kereskedelmi, ipar, gazdászat, hírvegy, újdonságok és különféle tartalommal. Debrecen, Nagy-Várad. 1851.jan.1.: Debrecen. 1851.jan.1-1867.dec.22. Megj. hetenként kétszer, 1851.jan.1.: hetenként. Szerk. Kiadó, Balla Károly. Ny. Debrecen Város Ny. 4r., 1862.okt.5.: 2r. – Első sz.: 1843.szept.18., 3.sz. – Megsz. 1902.aug.5. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1852.1-28.sz., 1860.2-56.sz., 1862.1-54.sz.=ts.: 1867.28-52.sz.-Debrecen, EK: 1850.5-45, 47-48.sz., 1852.9-11, 13-17, 19-22, 24-56.sz., 1853.1-56.sz.=ts.; 1854.1-29, 31-56.sz., 1855.1-56.sz.=ts.; 1857.53.sz., 1858.16.sz., 1859.34.sz., 1860.4, 21.53-55.sz., 1862.43-54.sz., 1863.1-54.sz.=ts.; 1864.1-33, 35-52.sz., 1865-1866. évenként 1-52.sz.=ts. – RK: 1851.1-7, 10-17, 19-31.sz., 1859.1.sz., 1860.30.32-35.sz., 1862.7, 9-17, 19-33, 35-41.sz., 1865.25-28, 32-34, 36-44, 48-49, 52.sz., 1866.4, 6-11, 13-39, 31-32, 34-39, 41-43.sz., 1867.2, 10, 14, 21, 38, 31, 34-37.sz.

Megjegyzés – Nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik szám jelent meg Debrecenben, melyik Nagyváradon.

92.

Delejtű. Alcím, A tudomány, anyagi érdekek és szépirodalom közlönye. Temesvár. 1858.júl.6-1861. júl.16. Megj. hetenként. Szünetelt, 1860.szept.26-1860.nov.13. Fel.szerk. Pesty Frigyes, 1861.ápr.3.: nincs feltüntetve, szerk. 1861.ápr.3.: Ötevényi, 1861.júl..2.: nincs feltüntetve. Kiadó, Pesty F., 1861.júl..2.: Hazay Vilmos. Ny. Hazay M. és fia Vilmos. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-26.sz.=ts., 1859.1-52.sz.=ts., 1860.1-28, 30-46, 48.sz., 1861.1-14, 16-29.sz.=ts. – Debrecen EK: 1859.=ts. – RK: 1858.=ts., 1859.1-33, 35-52.sz., 1860.1-8, 10-15, 17-28, 30-46.sz., 1861.1-14, 16-27.sz. – Gyöngyös FerK: 1858.=ts. – Szeged SomK: 1858-1960.=ts.

Megjegyzés – 1860.júl.24, 30.számon, Lapunk 29. száma hatóságilag lefoglaltatott. – 1861.ápr.16, 16.számon, Lapunk 15-ik száma a cs. kir. rendőrigazgatóságtól, állítólag a m.k. helytartótanács különös rendeletéből Kossuth végvallomásának a Magyarország és Debreceni Közlöny-bői lett átvételéért lefoglaltatván, ezennel kettős ívet nyújtunk, hogy legalább anyagilag pótolhassuk, mit idő tekintetében úgysem tehetünk. A panaszlevelet a városi hatóságunkhoz beadtuk, ez által Budára támogatva küldetett fel; annak idejében az eredményt közlendjük. Szerk. – Szalády szerint megsz. 1861.okt.30.

93.

Delibáb I. Címlapon, Nemzeti Színházi lap. Pest. 1853.jan.2-1854.febr.19. Megj. hetenként. Szerk. Pákh Albert. Fel.szerk. Tolnai gróf Festetics Leó. Kiadó, Emich Gusztáv. Főmunkatárs, Jókai Mór. Ny. Emich Gusztáv. 4r. Cl. Tj. Fl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853. I.1-26.sz.=ts. II.1-26.sz.=ts., 1854.1-8.sz.=ts. – EK: 1853.=ts. – FSZEK: 1853.I.1-21, 23-26, II.1-26.sz., 1854.1-8.sz. – Debrecen EK: 1853.1.1-24.sz., RK: 1853.I.1-20, 22-26.sz. II.=ts., 1854.1-8.sz. – Kecskemét MK: 1853.I.14-26.sz. – Keszthely: 1853-1854.=ts. – Pannonhalma: 1855-1856=ts. – Szeged SomK: 1853.l.=ts.

Megjegyzés – A Nemzeti Színház rajza a fedőlapokon és 1853.márc.6-tól a fejlécekben is. – Jókai Mór autográf feljegyzése az 1853. II.1-2, 5, 7, 9-13.sz. utolsó lapján: Gróf Festetits Leó helyett Jókai Mór.

94.

Delibáb.II. Fedőlapcím, Szépirodalmi és divatlap. Pest. 1855.júl.17-1858.dec.5. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadótulaj. Friebeisz István. Ny. Beimel J. és Kozma Vazul. 4r. Cl. Tj.

Nyh.: 1855.jan.6., 1.sz.=1856.jan.1., 1.sz., 1855.jan.13., 2.sz.=1856.jan.13., 2.sz., 1856.dec.7., 49.sz.=50.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-29.sz.=ts.: 1856.1-52.sz.=ts.: 1857.1-52.sz.=ts.: 1858.1-49.sz.=ts. – EK: 1855-1858.=ts. – FSZEK: 1855.1-6, 8-29.sz., 1857.1-26.sz., 1858.27-49.sz. – Debrecen EK: 1857.1-52.sz.=ts. RK: 1856.40-52.sz., 1857.1-52.sz.=ts., 1858.1-49.sz. – Eger FőeK: 1855-1858.=ts. -. Gyöngyös FerK: 1857.1-52.sz., 1858.27-49.sz. – Kecskemét RK: 1859.1, 5, 7-8, 10-13, 16, 19-23, 25, 27-29.sz. – Keszthely: 1853-1859 =ts. – Pannonhalma: 1855-1856.=ts. – Szeged SomK: 1857-1859=ts. – Szombathely MK: 1856-1858.=ts.

95.

Denevér. Alcím, Kozmopolitikai, historico-satyricus folyóirat. Ungvár. [1867.nov.]- [?] Megj. rendszertelenül. Fel.szerk. Turner Ferenc. Kiadó, tulaj. Kövessy Mihály. Ny. Jäger Károly özvegye. 4r. – Megsz. 1869.jún.17.

Megjegyzés – Szinnyei adata, megj. 1862-1869. évben. (XIV.k.578.h.) – Német nyelvű kiadása – L. Deutsche Fledermaus.

Nem található.

Társlap: Deutsche Fledermaus, [1867]

96.

Deutsche Fledermaus. Alcím. Humoristische Zeitschrift. Ungvár. [1867.nov.]-[?] Megj. rendszertelenül. Fel.szerk. Turner Ferenc. Kiadó, tulaj. Kövessy Mihály. Ny. Jäger Károly. 4r. – Megsz. 1869.jún.17. Lelőhely

Nem található

Főlap – Denevér, [1867.]

Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Kronstadt.1860.4, 414, 1.p. Kötet. – Folyóiratként eml. Petrik. I.k. 840.p.; Réz 59.p.

Deutsche Kneip Zeitung. Selmecbánya 1858-1861. Kézirat. – L. Viczián János 9. tétel, 6.p.

97.

Diogenes. Fedőlapcím: Társadalmi humorisztikus hetilap. Alcím, Társadalmi humorisztikus hetilap, 1863.jan.1.: Humorisztikus-szatirikus néplap. Pest. 1862.júl.10- 2.sz-1863.jan.1. Mutatvsz.: 1862.jún.30. Megj. hetenként, 1863.jan.1.: havonként kétszer. Fel.szerk. tulaj. Színi Károly. Főmunkatárs, Kövér Lajos. Kiadó, id. Poldéni Ede, 1863.júl.10.: Színi K. Ny. id. Poldéni Ede, 1863.júl.10.: Első magyar egyesületi ny. 4r. Bl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.2.sz., 1863.1.sz. + Mutatvsz. – EK: 1862.1-2.sz., 1863.1.sz.

98.

Divat. Alcím, Közlöny a szépirodalom, művészet, társasélet s főleg a divat köréből.1867.okt.1.: Közlöny a női pipere s kézi munkák köréből. Pest. 1866, jan.1-1867.dec.15. Mutatvsz.: 1867.dec., 5.sz. Megj. hetenként. Fel.szerk. 1867, szept. 15-ig: Kálmán Imre lapvezető, 1867.okt.1.: Wohl Stefánia. Kiadótulaj.: Deutsch Testvérek. 4r. – Megsz. 1875.dec.19.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-24.sz.=ts.: 1867.1-18.sz. (szept.15); 1867.1-6.sz. (dec.15).

Megjegyzés – 1866-ban minden számhoz divatkép, vagy kézimunka mintalap. – 1867.jan-tól Szépirodalmi rész c. rovat.

99.

Divatcsarnok. Fedőlapcím, Tudományos, szépirodalmi, művészeti és divatközlöny, 1859.máj.10.: nincs fedőlap, 1860.ápr.3.: Szépirodalmi, művészeti és divatközlöny. Alcím, 1859.nov.8.: Tudományos, szépirodalmi, művészeti és divatközlöny. 1860.jan.3.: Szépirodalmi, művészeti és divatközlöny, 1862.jan.7.: nincs feltüntetve. Pest. 1853.ápr.3-1863.júl.15. Mutatvsz.: 1853.márc.17. Megj. havonként hatszor, 1857.jan.15.: havonként, 1858.jan.5.: hetenként. Szünetelt: 1856.márc.30-1857.jan.15. Fel.szerk. Császár Ferenc, ideigl.fel.szerk. 1858.aug.31.: Szilágyi Virgil, 1859.júl..5.: Szabó Richard, 1862.dec.23.: Vértesi Arnold. Kiadó, Müller Emil, 1855.jan.5.: Császár F., 1858.aug.31.: Szilágyi Virgil, 1859.júl..5.: Szabó R., 1860.jan.3.: Werfer Károly, 1861.márc.29.: Emich Gusztáv, 1862.dec.23.: Noséda Gyula, 1863.jún.3.: Vértesi A. Főmunkatárs, 1863.jún.3.: Csávolszky Lajos. Tulaj. 1855.jan.5.: Császár F., 1858.aug.31.: nincs feltüntetve, 1858.szept.14.: Császár F. özvegye, 1863.jan.7.: Császár F. családja. Ny. Müller Emil, 1855.febr.5.: Beimel J. és Kozma Vazul, 1859.jan.4.: Herz János, 1859.jún.22.: Wodianer F., 1860.jan.3.: Werfel K., 1861.márc.29.: Emich Gusztáv, 1862.dec.23.: Noséda Gyula. Rajzok és műmellékletek vezetője 1862.dec.23.: Plachy Ferenc, 1863.jan.21.: nincs feltüntetve. 4r., 1860.jan.3.: 2r., 1862.jan.7.: 8r., 1862.dec.23.: 4r.

Nyh.: 1862.júl..5., 31.sz.=1862.aug.5, 31.sz., 1862.júl.12., 32.sz.=1862.aug.12, 32.sz., 1862.júl.19., 33.sz.=1862.aug.19., 33.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853.1-79.sz.=ts.: 1854.1-72.sz.=ts.: 1855.1-72.sz.=ts., 1856.1-18.sz.=ts.: 1857.1-12.sz.=ts.: 1858.1-52.sz.=ts.: 1859.1-39.sz., 1860.1-52.sz.=ts.: 1861.1-53.sz.=ts.: 1862.1-7, 10, 12-52.sz., 1863.1-28.sz. -AK: 1853.1-53.sz., 1854.1-72.sz. – EK: 1853-1858.=ts., 1859.5-12, 14-35, 37-39.sz., 1860.2-52.sz., 1861.1-14, 16-31, 33-52.sz., 1862.2-51.sz. – FSZEK: 1853-1861.=ts. – Pannonhalma: 1853-1861.=ts.

Megjegyzés – 1. A munkatárs nevének felsorolása a mutatvsz.-on,

1853.márc.17. 3.p., és 1.sz., 20.p. 2. A szerkesztő, Császár Ferenc bejelenti, hogy lapja megszűnik, helyette az előfizetők a Délibáb-ot kapják. Valójában csak szüneteltetésről van szó, 1856.márc.30-1857.jan.15-ig.

100.

Divatvilág. Alcím, Szépirodalmi és divatlap' a magyar hölgyek számárc.. Pest. 1867.jan.8-1867.dec.23.. megsz. Megj. kéthetenként. Fel.szerk. K. Beniczky Irma. Főmunkatárs, Kuliffay Ede. Kiadótulaj., Ny. Heckenast Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-24.sz. – FSZEK: 1867.1-14, 16, 18-23.sz.

101.

Domisljan. Újvidék. 1862.jan.5-1862. k.n., 11.sz. Megj. havonként. Szerk. kiadó, Stojadinovic Svetozar. Ny. Fuks Ignác. ?r [!].

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-11.sz. [1958. óta a kiadvány nem található.]

Dongó – L. Repülő Lap

102.

Doromb. Debrecen. 1861. k.n-? Megj. rendszertelenül. Kiadó, Telegdi Lajos.

Ny. Okolicsányi és Társa. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-2.sztl.sz.

103.

Dunántúli Társadalmi Közlöny és Közhasznú Ismeretek Tára. 1862.jan.5.: Dunántúli Társadalmi Közlöny. Alcím, Tudományos, gazdasági, ipar, művészeti és szépirodalmi heti közlöny, mint a Dunántúli Kerületi Vincellér Képezde orgánuma. Kertészeti és Ipargazdasági vezérlapok. 1862.jan.5.: Mező-gazdasági, ipar- és kereskedelmi értesítő, a Dunántúli Vincellér Képezde orgánuma. 1862.jan.10.: Mező-gazdasági, ipar- és kereskedelmi értesítő, a Somogy-megyei Gazdasági Egyesület és a Dunántúli Vincellér Képezde orgánuma. 1862.jún.22.: Mező-gazdasági, ipar- és kereskedelmi értesítő, a Zala és Somogy-megyei Gazdaság-egyesületek és a Dunántúli Vincellér Képezde orgánuma. Nagykanizsa, 1861.nov.4.: Keszthely. 1861 , okt.14-1863.dec.27. Megj. hetenként. Fel.szerk. tulaj. Péterffy (Jagócsi) József. Főmunk.: 1861.nov.4.: Roboz István, 1862.jan.19.: nincs feltüntetve. Ny. Markbreiter J. (Nagykanizsa). 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-11.sz. (9-10.sz. csonka).; 1862.1-3, 8-51.sz., 1863.1-51.sz.=ts. – Debrecen RK: 1862.1-2, 4-24, 26-35, 38-40.sz. – Keszthely: 1863.=ts.

Megjegyzés – Mutatvsz., 1861.okt.14.1.sz. – Fotó, 1861.nov.4., 4.sz-ról Nagy L. 33.p. – Péterffy József nevét 1862.jún.22-től Jagócsi előnévvel használta.

Dunántúli Vincellér. Egykorú elnevzés, eml. Kritikai lapok 1863.márc.1., 9.sz. – Dunántúli Társadalmi Közlöny c.folyóirat alcíme, 1862.jan.22-1863.dec.27. ... a Dunántúli Vincellér Képezde Orgánuma. Nagykanizsa.

104.

L'Eco di Fiume, 1857-1860. Fel.szerk. Erzole Rezza. 2r. Nem található.

Eger – L. Egri Értesítő.

105.

Egészségi Tanácsadó az ember és a házi állatok bajaiban. Fedőlapcím:

1864-1865. évben. Közhasznú folyóirat. Alcím, Az egészség eszközeiről és szükségben a lehető önsegedelemről alapos ismereteket terjesztő folyóirat, 1866.jan.1.: Közhasznú folyóirat. Az ember életét, egészségét és jólétét érdeklő ismeretek terjesztésére; továbbá a házi orvoslás és az állat-orvoslás biztosabb módjainak ismertetésére. Pest. 1864.jan.1-1867.dec.15. Megj. havonta kétszer. Szerk. Kiadótulaj. Pete Zsigmond. Ny. Kocsi Sándor, 1866.jan.1.: Emich Gusztáv, 1866.ápr.1.: Kocsi S., 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1870.jan.1.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864-1867. évenként 1-24.sz.=ts. – Debrecen EK: 1864.1-7, 10-24.sz., 1865-1866 =ts. – Eger FőeK: 1865-1866.=ts. – Nyíregyháza TFK: 1865.6-7, 9-11, 16-19, 21-22.sz., 1866.1, 3-7, 9-15, 18.22.sz. -Pannonhalma: 1864.=ts. – Szeged SomK: 1864-1865 =ts.

Megjegyzés – Szalády szerint megsz. 1872. "végén".

106.

Egri Értesítő. 1862.jan.5.: Egri Posta. 1863.júl..2.: Eger. Alcím, 1862.dec.2.: Nemzet-gazdászati és kereskedelmi hetilap. Hevesvármegye Gazdasági Egyesülete Közlönye, 1860.dec.9.: Nemzet-gazdászati társadalmi és kereskedelmi Hetilap. Hevesvármegye Gazdasági Egyesülete Közlönye, 1861.jan.20., 2.sz.: Hetilap. Egyszersmind a Hevesmegyei Gazdasági Egyesület Közlönye. 1863.júl.2.: Vegyes tartalmú hetilap, 1865.júl.13.: Politikai s vegyes tartalmi hetilap. Eger. 1860.szept.1-1867.dec.26. Megj. hetenként kétszer, 1860.dec.2.: hetenként. Fel.szerk. 1860.szept.5.: Albert Ferenc, ideigl. fel.szerk. 1861.jan.20. 2.sz.: Danielik József, fel.szerk. 1861.febr.2.: Danielik J., 1862.jún.1.: nincs feltüntetve, 1862.júl.12.: Szabó Ignác, 1863.júl..2.: Vida József. Kiadó, Zeisler (Czeisler) Lajos, 1862.júl.12.: Szabó I., 1863.jan.1.: nincs feltüntetve. Ny. Tulaj. 1862.okt.26.: Pázmán Alajos. Ny. Egri Érseki Ny. 4r., 1861.jan.20., 2.sz.: 2r. – Megsz. 1944.okt.14.

Nyh.: 1862.jan.1., 1.sz.=1863.jan.1., 1.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-26.sz. (nov.28.)=ts.: 1860.1-3.sz. (dec.16.)=ts.:

1861.2-51.sz., 1862.1-50.sz.=ts.: 1863.1, 3-26.sz; – AK.: 1863.1-27.sz.=ts.;

1865.1-7, 9-52.sz., 1866-1867.=ts.

Megjegyzés – 1860.dec.2-én két kiadás jelent meg, nem azonos szöveggel,

az egyik példányon Mintalap s egyszersmind 1-ső sz., a másikon 1-ső sz.

felirattal a fejlécben. – A kiadó neve, Zeisler és Czeisler változatban. -

1863. évben a fejléceken Eger város látképe van.

Egri Posta – L. Egri Értesítő.

107.

Egyenlőség. Pest. 1867, júl.7-1867.szept.29. Megj. havonként. Fel.szerk., Kiadotulaj. Szini Károly. Ny. Első magyar egyesületi könyvnyomda, Fanda és társai. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1, 3-4.sz.

Főlap – Március 15., 1867-1868.

Társlap – Szabadság, 1867-Testvériség, 1867.

Megjegyzés – A szerkesztő közleménye a fejlécekben: a főlap társlapjai ... a

szintén havonként egyszer egymást felváltva megjelenő Szabadság,

Egyenlőség és Testvériség.

108.

Egyházi es Iskolai Hetilap. Károly-Fehérvár. 1867.jún.5-1867.dec.25. Megj. hetenként. Szerk. Éltes Károly. Főmunkatárs, Bíró Béla. Kiadó, Éltes K. Ny. Pollák és Volf. 4r. – Megsz. 1872.szept.18. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-30.sz.=ts. – Esztergom BibIK: 1-7, 9, 11, 20, 22-23, 26-

30.sz. – Kalocsa FőeK:=ts.

109.

Egyházi Könyvtár. Alcím, A magyar reformált vallású nép számárc.. Debrecen. 1858. k.n-1859.4.sz. Megj. nincs feltüntetve. Szerk. Révész Bálint. Kiadó, A Tiszántúli Reform. Egyházkerület. Ny. Városi. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-3.sz.=ts., 1859.4.sz. – Debrecen RK: 1858.=ts., 1859.1, 4.sz., 1860.2-4.sz.

110.

Egyházi Lapok. Fedőlapcím, Katholikus tudományos és társadalmi havi folyóirat. Alcím, Katholikus tudományos és társadalmi havi folyóirat művelt katholikusok számárc.. Pest. 1867. k.n-1867.8.sz. Megj. havonként. Szerk. Hatala Péter és Zoványi Jánoska Mihály. Kiadó, Hatala P. és Zoványi Jánoska M. Ny. Vodianer F. 8r. – Megsz. 1870.jan.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-3, 6-8.sz. – Eger FőeK:=ts. – Pannonhalma=ts. -

Szeged SomK:=ts.

Egyleti Ügy. – L. Gutenberg.

111.

Egyveleg. Alcím, Vegyes tartalmú ismeretterjesztő hetilap. Pest. 1862.jan.5-

1862.márc.30. Mutatvsz.: 1861.dec.16. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadó, Laptulaj. Ilméri K. István. Ny. Vidianer F., 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-13.sz. + Mutatvsz.=ts.

Eltern Zeitung. Pest. 1855. Nem található. – Réz.63p. – MTB III.k.360.

112.

Az Erdélyi Gazdasági Egylet Havi Füzetei. Alcím, Népszerű Közlöny Erdély gazdasági viszonyai érdekében. Kolozsvár. 1856.szept.-1857.febr. Megj. havonként. Szerk. Finály Henrik. Ny. Ev. Ref. Főtanoda.

Lelőhely

Budapest, EK: 1856-1857.1-6.sz.=ts.

113.

Erdélyi Hetilap. Alcím, Politikai és szépirodalmi néplap. Nagyszeben. 1865. II.évf. dec.28., 66, sz-? Megj. hetenként. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.66.sz. csonka, az impresszumadatok hiányoznak.

114.

Erdélyi Hivatalos Értesítő. Kolozsvár. 1862.márc.31-1867.jan.31. Megj. hetenként négyszer, 1867.dec.29.: hetenként háromszor. Szerk., Kiadó, Gámán Zsigmond. Ny. Gámán János, 4r. Cl. Magyar, német, latin, román nyelvű. – Megsz. 1872.jan.31.

Nyh.: 1862.szept.15.=95.sz., 1864.nov.14., 547.sz.=548.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-157.sz.=ts.: 1863.158-301, 303-366.sz., 1864.367-

502, 504-572, 574-575.sz., 1867.1108, 1111-1113, 1115-1119, 1121-1154, 1156-1170.sz.

Társlap: Unió 1867-1868.

115.

Erdélyi Múzeum. Alcím. Kolozsvári Közlöny melléklete, 1856.júl.2.: Kolozsvári Magyar Futár melléklete. Kolozsvár. 1.sz. [Kézírással: 1856.ápr.3. -1856.szept.25. Megj. hetenként. Szerk. Vida Károly. Kiadó, Berde Áron, 1856.júl..2.: Vida K. Ny. R. Kath. Lyceum betűivel. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: [1856].1-2.sz., 1856.3-26.sz. Csonka sz.: 1856.8, 11, 18. -

Debrecen RK: 1856.2-14.sz. – Pannonhalma=ts.

Főlap – Kolozsvári Közlöny. 1856-1873. – Kolozsvári Magyar Futár. 1856.

116.

Erdélyi Posta. Kolozsvár. 1863.okt.1-1863.dec.31. Megj. hetenként négyszer. Szerk., és 1863.okt.5.: fel.szerk. Gámán Zsigmond, Tulaj., Ny. Gámán Zs. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-51.sz. – Debrecen EK: 1863.1-13, 17-50.sz.

Megjegyzés – 1863.1.sz. egyúttal mutatvsz.

Erdészeti és Gazdászati Lapok. – L. Erdőszeti Lapok.

117.

Erdőszeti Lapok. 1866.jan.: Erdészeti és Gazdászati Lapok. Alcím, 1864.jan.: A Magyar Erdőszegylet Közlönye. 1866.jan.: Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye. Pest. 1862.márc.: Selmec, 1865.jan.: Pozsony, 1866.jan.: Budapest. 1862.jan-1867.dec. Megj. havonként. Szünetelt, 1865.febr. Szerk. Kiadó, Divald Adolf, Vágner Károly, 1862.okt.: Vágner K., 1866.jan.: Sporzon Pál. Ny. Lorber Ferenc Selmec 1865.jan.: Sieben örökösei Pozsony, 1866.jan.: Kocsi Sándor. Budapest. 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1924.dec.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862-1867. évenként 1-12.sz.=ts. – EK: 1862-1867.=ts. – Csurgó: 1867.9.sz. – Debrecen EK: 1862.=ts., 1863-1867.=ts. – RK: 1862-1863.=ts., 1865.2-3.sz. – Pannonhalma: 1862-1864.=ts., 1866-1867.=ts. – Vác PK: 1862-1865.=ts., 1866.1-5, 7-12.sz., 1867.3-12.sz.

118.

Értesítő. 1852.máj.9.: Budapesti Viszhang [!]. Alcím, Az élet és irodalom köréből, 1853.jan.2-1853.ápr.10-ig: Az élet és irodalom és művészet köréből, 1856.jan.3.: Heti Közlöny. 1856.k.n.: Politikai, szépirodalmi és ismeretterjesztő közlöny. Pest. 1852.febr.3-1857.jan15. Mutatvsz., 1852.jan.13., 1855.k.n., 1856.k.n. Szünetelt, 1853.dec.-1854.máj.7. Megj. hetenként, 1852.febr.3.: hetenként háromszor, 1852.máj.9.: hetenként kétszer, 1855.jan.7.: hetenként. Szerk. tulaj. Szilágyi Virgil. Főmunkatárs, 1854.máj.7-1855.dec.9-ig Vas Gereben, 1856.ápr.3-1856.ápr.24-ig Vahot Imre. Kiadó, Kozma V, 1852.II.k.n.: Lukács László, 1853.jan.2.: Szilágyi V., 1855.II.k.n., 1.sz.: Számvald Gyula, 1856.k.n., mutatvsz-on, Szilágyi V., 1856.jan.3-1856.jan.10-ig Vahot I. és Vas G., 1856.jan.17.: Szilágyi V., 1856.ápr.3.: Herz János. Kiadótárs, 1856.jan.17.: Vahot I. Ny. Beimel József és Kozma V, 1852.II.k-n., 5.sz.: Lukács László, 1854.máj.7.: Lukács L. és Társa, 1854.szept.10.: Herz J., 1854.nov.26.: Herz J. és társa, 1854.dec.3.: Herz J., 1855.jan.7.: Emich Gusztáv. 4r., 1855.júl..8., 2.sz.: 2r. Cl. Tj. Illusztr.1855.jan.7-től.

Nyh.: 1855.nov.4., 18.sz.=19.sz., 1855.nov.11., 19.sz.=20.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1852. I.1-6.sz.=ts., II.5-20, 22-26.sz., 1853. I.1-28.sz. (ápr.7.) + 1-256.p.; 1854.1-35.sz.=ts.; 1855. I.1-25.sz.=ts., II.1-2, 4-27.sz., 1856.1-4, 6-48, 50-52.sz. – Csonka, 1853.14.sz., 1854.21.sz., 1855.6.sz., 1858.8.sz. – EK: 1852-1856=ts. – FSZEK 1852=ts., 1854.1-53.sz., 1855.1-25.sz. – Debrecen RK: 1852.II-1853.l.=ts. – Kecskemét RK: 1854.5-11, 19, 23, 26, 31-34.sz., 1855.4, 6, 9, 14-16, 18-20.22, sz., – 1856.1-4, 6, 8-9, 12-16, 19-25, 29-32.sz. – Keszthely: 1856.1-17.sz. – Miskolc LJK: 1852.1-37.sz. – Pannonhalma: 1852.=ts.

Megjegyzés – 1856.jan.3.: Budapesti látkép a fejlécben: Lánchíd, Gellérthegy, Vár, Pesti rakpart. – Szerk. keltezés nélkül Szokoly Viktor. – Eml. Szinnyei XIII.köt.1041-1042.h.

119.

Értesítő a' Katholikus Néplaphoz.Intelligenzblatt des Katholischen Christen. -Klesatel ku Katolickim Nowinam. Pest. 1850.febr.14-1850.febr.28. Megj. hetenként. Magyar, német, horvát nyelvű. 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-2.sz., – EK: 3.sz. – Vác: 1-3.sz.

Főlap – Katholikus Néplap, 1850-1867.

Megjegyzés – Szerk. a főlapon, Májer István.

120.

Értesítő a Zalamegyei gazdasági egylet tagjaihoz. Nagy-Kanizsa. 1864.aug.9-1864.nov.28. Megj. rendszertelenül. Szerk. Svastics Benő. Ny. Wajdits József. 4r.

Lelőhely

Budapest. OSZK 1864.1-2.sz.

121.

Esti Lap. Alcím, Politikai napilap. Pest. 1867.júl.1-1867.dec.31. Megj. naponként. Fel.szerk., Kiadó, Pálffy Albert. Ny. Kocsi Sándor. 2r. – Megsz. 1870.dec.31.

Nyh.: 1867.okt.14., 80.sz.=90.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-153sz.=ts. – AK: 1-16, 18-51, 53-152.sz. – Szeged SomK: 1-115.sz.

122.

Esztergami Újság. 1863.okt.4.: Esztergomi Újság. Alcím, Felduna-vidéki közlöny. Vegyes tartalmú hetilap, 1863.júl..5.: Felduna-, garam-, és ipolyvidéki közlöny. Vegyes tartalmú hetilap. Több esztergámi intézet-, s a barsi gazdasági egylet hivatalos lapja, 1863.okt.4.: Vegyes tartalmú hetilap. Több esztergomi intézet s a Barsi Gazdasági Egylet hivatalos lapja, 1865.ápr.16.: Vegyes tartalmú hetilap. A helybeli lövölde és több intézetnek valamint a Barsi Gazdasági Egylet Közlönye. Esztergám. 1863.okt.4.: Esztergom. 1863.jan.6-1866.jan.21. Megj. hetenként. Fel.szerk. Pongrácz Lajos, 1863.okt.4.: Haan Rezső, 1864.aug.2.: Sántha Ignác, ideigl. fel.szerk.1865.okt.29.: Kiss Rezső. Kiadó, Pongrácz L, 1864.jan.3.: Haan R, 1864.aug.2.: Sántha I., 1865.okt.28.: Kiss R. Tulaj. Pongrácz L., 1865.jan.1.: Sántha I. Ny. Horák Egyed, 1865.aug.27.: Emich Gusztáv. 2r, 1863.júl..5.: n2r., 1863.okt.4.: 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-51 .sz.=ts.: 1864.1-19, 21-39, 41-51.sz., 1865.1-

26.35-52.sz., 1866.1-3.sz.

Megjegyzés – 1863.okt.4-én megj. Mutatvsz. 39.sz. is.

123.

Esztergomi Közlöny. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap. Esztergom. 1867.okt.6-1867.szept.15. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Tulaj. Haan Rezső. Főmunkatárs, 1867.szept. 15-én Rényi Rezső, 1867.okt.6.: Besze János és Rényi R. Ny. Horák Egyed. 2r. – Megsz. 1904.dec.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-13.sz.=ts. + Mutatvsz., 1867.szept.15.

124.

Eulenspiegel. Alcím, Humoristisch-satirisches Journal. Pest. 1859.jan.1-1859.jún.20. Megj. hetenként. Fel.szerk. Gustav Birnbaum. Ny. J. Beimel und V. Kozma. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-18.sz.

Megjegyzés – A megj. helye, Pest-Bécs. – L. Eml. MTB III.k.369.p.

125.

Euphrosine. Erheiterung für Kunst... 1851.ápr.: Erheiterung für Gemeinnützige. Temesvár. 1851.jan.1-1851.jún.21. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Gottfried Feldinger (Földényi Frigyes). Ny. Hazay M. és Fia. 8r.

Lelőhely

Budapest, AK: mf.1-50.sz.=ts. – Timisoara eredeti =ts.

Evangelische Kirchen- und Schulzeitung – L. Schul- und Kirchenzeitung

Evangelische Schul- und Kirchenzeitung – L. Schul- und Kirchenzeitung

Evangelisches Blätter – L Evangelisches Wochenblatt.

126.

Evangelisches Wochenblatt. 1862.jan.1.: Evangelisches Blätter. 1863.jan.1.: Der Jugendfreud. Fedőlap- és alcím: Evangelisches Wochenblatt zur Erbanung und Belehrung für Kirche, Schule und Haus, 1862.jan.1.: Evangelisches Blätter zur Erbanung und Belehrung für Kirche, Schule und Haus. Pest. 1857.júl.9-1863.jan.1. Megj. hetenként, 1862.jan.1.: havonta kétszer, Szünetel: 1860.dec.20-1861.ápr.6. Fel.szerk., Kiadó, Hornyánszky Viktor. Ny. Landerer és Heckenast, 1858.okt.7.: Wodianer F., 1861.ápr.6.: Gyurián József, 1862.máj.1.: Bartalits Emerich, 1862.dec.1.: Hornyánszky és Hummel. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-26.sz.=ts.: 1858-1860. évenként. 1-52.sz.=ts.: 1861.1-34.sz., 1862.1-24.sz.=ts.: 1863.jan.1. (1.sz.) – FSZEK: 1858.1-2, 4-35, 37-52.sz. – Debecen EK: 1859.=ts. – RK: 1860.1-31, 33-52.sz.

Társlap – Der Glaubensbote, 1859-1863.

127.

Évnegyedi Szemle. Pest. 1867.k.n. Szerk. Gonda László. Kiadó, Stolp Károly. Ny. Kertész József, 1867.3.sz.: Első Magyar Egyesületi Ny. 8r. – Megsz. 1868.4.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-3.sz.=ts. – Debrecen EK: 1-2.sz. – RK:=ts.

128.

Ewanglické Cjrkewnj Nowiny. Pest. 1860.márc.5-1862.márc.15. Megj. havonként háromszor, 1861.okt.25.: havonként kétszer. Szerk. Kiadó, Jozef Podharsky, Jan Szeberinyi. Ny. Trattner – Károlyi. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: mf.1861.1-33.sz.

Megjegyzés – Kiegészítő adatok – L. MTB IV.köt.124.

Társlap – Lutheransky Budjcek, 1862.

129.

Ewanjelik. Alcím, Casopis pro cirkew a scolu. Pozsony. 1862.mai.1-

1865.szept.20. – Megsz. Megj. havonként háromszor. Szerk. Samuel Liska.

Ny. Aloisa Schreibern. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: mf. 1864.8, 13, 35.sz.

Megjegyzés – Kiegészítő adatok – L. Potemra 70.sz.

130.

[Ezernyolcszáz negyvennyolc] 1848. Pest. 1867.márc.5-1867.júl.14. – Megsz. Fel.szerk. Frankenburg Adolf. Kiadótulaj. Ny. Emich Gusztáv. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1887.1-109.sz.=ts. – EK:=ts.

131.

Die Fackel. 1867.márc.10.: Die [Achtzehntausend achtund vierzig] 1848-ger Spatzenversammlung am Dache. Alcím, Illustriertes humoristisch-satyrisches

Volksblatt, 1867.1-4.sz-ig: Ein freies Unabhängiges Blatt für Jedermann, 1867.7.sz.: Ein freies Volksbiatt für Jedermann, 1867.nov.11-1867.dec.23-ig: Humoristisches Volksblatt. Pest. 1866 III.évf.febr.11-1867.dec.23. Megj. hetenként, 1867.1.sz.: havonta háromszor. Fel.szerk. Emerich Medve, 1867.9.: Boldini Róbert. Kiadótulaj. Főmunkatárs. Boldini R. Ny. Eduard Poldini, 1866.márc.4.: Jósef Kertész, 1867.1.sz.: Első Magyar Egyesületi Ny.1867.18.sz.: E. Poldini, 1867.24.sz.: Első Magyar Egyesületi Ny. 4r., 1867.1.sz.: 2r.; 1867.5.sz.: 4r. – Megsz. 1874.aug.

Nyh.: 1867.k.n.12.sz.=11.sz., 1867.k.n.28.sz.=29.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.III.évf.febr.11., Mutatvsz.1866.1-4.sz., 1867.1-35.sz.

132.

Falkenstein Ignácz Tudakozó Intézetének Jegyzőkönyvi Kivonata. [Hirdetési Lap.] Miskolc. 1860.nov.17-1861.máj.23. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó Falkenstein Ignácz. Ny. Rácz Ádám. 4r. Nem található, az adatokat – L. Fülöp A.48.p.; – Szalády 52.p.; – Kereszty 59.p.

Utóbb – Miskolczi Tudakozó Intézeti Értesítő, 1861-1866.

133.

Falusi Esték. Alcím, Mulattató és ismeretterjesztő képes folyóirat a nép számárc.. Pest. 1853.k.n., 1.sz-1854.k.n., 4.sz. Megj. félévenként. Szerk. Vas Gereben. Kiadó, Ny. Landerer és Heckenast. 8r. Lelőhely

Budapest, EK: 1853.1-2.sz.=ts.; 1854.3-4.sz.=ts. – EK: 1853-1854.=ts. – Esztergom FőeK: 1853-1854.=ts. – Székesfehérvár MK: 1853.=ts.

Megjegyzés – Szinnyei L. megj.1-6.sz.

134.

Falusi Gazda. Fedőlapon 1856.7-8.sz.: Vezérlapok a kisebb birtokosok és földmívesek számárc.. Alcím, 1857.júl.7.: Gazdasági hetilap, főkép a kisebb . földbirtokosok, gazdák, gazdatisztek és jogászbérlők számárc., 1861.nov.7.: A gyakorlati gazdászat, kertészet és méhészet szaklapja a kertészeti magán egylet és a magyar méhészet rendes közlönye, s az első magyar kertész gazdászati ügynökség rendes értesítője, 1863.jan.1.: Kertészgazdászati szaklap az első magyar kertészgazdászati ügynökség értesítője, 1863.nov.4.: nincs feltüntetve, 1864.jan.1.: Az országos magyar kertészeti társulat közlönye s az első magyar kertészgazdászati ügynökség értesítője, 1864.júl.13.: nincs feltüntetve, 1864.júl.20. A magyar gazdák, kertészek, dinnyészek, méhészek és a természettudományokkal foglalkozók szaklapja, 1864.szept.7.: nincs feltüntetve, 1865.ápr.5.: Földmívelés, kertipar és gazdaság heti közlönye, 1865.ápr.26.: Földmívelés, kertipar és gazdaság heti közlönye, több szakértők közreműködése mellett. Pest. 1856.k.n-1867.dec.30. Megj. rendszertelenül, 1857.júl..7.: hetenként, 1859.júl..1.: kéthetenként, 1861.jan.3.: hetenként, 1867.jan.15.: kéthetenként, 1867.jún.30.: havonként háromszor. – Új folyam, 1857.júl.7-től.; 1861.júl.4-től. Fel.szerk. Fényes Elek, 1857.júl..7.: Érkövy Adolf, 1859.máj.3.: Galgóczi Károly, 1861.jan.3.: Girókuti Pinzker Ferenc, 1865.ápr.5.: Farkas Mihály, 1867.ápr.15.: Jeskó Gusztáv. Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny.

Landerer és Heckenast, 1864.okt.12.: Heckenast Gusztáv. 4r., 1857.júl..7.: 2r., 1863.jan.1.: 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1868.dec.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856-1857. évenként 1-8.sz.=ts.: 1857.1-25.sz.=ts.: 1858.1-52.sz.=ts.: 1859.1-39.sz.=ts.: 1860.1-26sz.=ts.: 1861.I. 1863.II.félévenként 1-26.sz.=ts.: 1864.I.1-26sz.=ts.: 1864.II-1865.II.félévenként 1-26.sz.=ts.: 1866.I.1-25.sz.=ts.: 1866.II.1-26.sz=ts.: 1867.I-II.félévenként 1-30sz.=ts. – EK: 1856.=ts., 1866-1867=ts. – FSZEK: 1862.II-1862.=ts., 1864.=ts. – Debrecen EK: 1856-1857.=ts. – RK: 1856.1-8.sz.=ts., 1860.=ts., 1861.II.1-3, 5-8, 12-26.sz., 1862.I.1-16, 18-26., II.1-26.sz.=ts., 1863.l.=ts., II.1, 3-26.sz. – Esztergom BibIK: 1856.1-21.sz. – Kaposvár Lt.: 1863=ts. – Keszthely: 1856.=ts., 1857.1-26.sz., 1858.1-48.sz., 1859.1-28.sz. – Miskolc LJK: 1862-1867.=ts. – Szeged SomK: 1857.19., 1861.1-23, 25-26.sz., 1862.l.=ts., 1867.2, 11, 23.sz.

Megjegyzés – 1856-1857.fedőlapon munka- és munkaeszközök ábrázolása. Rajz.metsz. AR. – 1857.júl.7.: Gazdasági udvar látképe. Rajz. Metsz. Riewel. – 1861.júl..4.: Mezőgazdasági munkaábrázolások, középen angyal, koronás címerrel. – Impresszum-adatok a címlapokon vannak. – 1856.1.sz. címlap verzóján a munkatársak nevének felsorolása.

Falusi Predikáczió. Alcím, Egyházi folyóirat. Pécs. 1864.dec.-1876.dec.Sorozat! Folyóiratként eml. MTB III.köt.364.p.

135.

Familia. Foia enciclopedica si beletristica, cu ilustratiuni. Pest.

1865.júl.5.(jún.17-1867.júl.31. Mutatvsz., 1865.máj.1.(máj.13. Megj. hetenként.

Szerk. Kiadó Josefu Vulcanu. Ny. Kocsi Sándor. 4r. – Megsz. 1904.dec.24.(1905.jan.6. Román nyelvű.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.31-34.sz., 1867.1-42, 44-50.sz. – Szeged SomK:

1866.1-4, 6-30, 35-50.sz.

136.

Der Feierabend. Alcím, Illustriertes Volksblatt für Stadt und Land. Pest.

1861.márc.1-1861.dec.15. Megj. havonként kétszer. Szünetelt, 1861.márc.1-

1861.jún.16. Fel.szerk., tulaj. Wilhelm Sigmund, 1861.ápr.15.: Victor Hornyánszky. Kiadó, V. Hornyánszky, 1861.jún.16.: W. Sigmund. Ny. Ph. Wodianer, 1861.jún.16.: Johann Herz, 1861.jún.30.: Eduard Poldini és Julius Noséda. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1.sz. – FSZEK: 1-20.sz.

Megjegyzés – 1861.jún.16., 1.sz. egyúttal mutatvsz. – A díszes fejlécben heti megjelenést hirdet, valójában megjelent havonta kétszer. – Ludasi (Ganz) Mór és Schlesinger Zsigmond alapította és szerk. egy ideig a Der Feierabend c. hírlapot.=Szinnyei VIII. k.70.h.

137.

Fekete Leves. Alcím, Szatirikus képes hetilap. Pest. 1861.ápr.6-1867.jan, 13. Megj. hetenként. Szünetelt, 1861.dec.22-1867.jan.13. Fel.szerk. Bús Vitéz. [Matkovics Pál] 1861.dec.16.: Vértesi Arnold. Főmunkatárs, 1861.dec.22.: Vértesi Arnold. Kiadó, Ny. Poldini Ede és Noséda Gyula. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-34, 36-38.sz., 1-21, 23-27, 29-30, 32-34, 36-38.sz., 1867. Mutatvsz. – FSZEK: 1861.1-27, 29-34, 36-38.sz. Megjegyzés – A fejlécekben politikai gúnyrajz. – Az 1866. évi Mutatvsz. 1.sz. is. – ... a Fekete Leves [a] lefoglalt 35-ik számáért a cs. k. katonai törvényszék által ... fogságra ítéltetett ... A szerkesztő közleménye 1861.dec.22-én. Aláírás, Poldini Ede és Noséda Gyula. 150.p. – A szerkesztő bejelentése 1867.jan.13-án ... a szünetelés idején ... pótolta helyünket [Pesti] Hírnök című humoristico-comicus lapjával ... Török János úr. 1.p. – Török János Szerk. a Pesti Hírnök 1860.dec.6-1866. végéig, hetilap számait. – L Szinnyei XIV. k.491. h.

138.

Felső-Magyarországi Közlöny. 1866.szept.26.: Abaúj Megyei Közlöny. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap, 1866.szept.26.: Vegyes tartalmú heti lap különös tekintettel Felső-Magyarország közérdekeire. Kassa. 1866.szept.15-1867.aua.29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Werfer Károly. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-15.sz., 1867.1-12, 35.sz.

Megjegyzés – Az 1866.szept.15., 1.sz. mutatvsz.

139.

Felvidék. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap s az ung-megyei gazdasági egylet, az ung-szerednyei borászati társulat és az ungmegyei takarékpénztár hivatalos közlönye, 1865.jan.1.: Felső-Magyarországi közlöny s több egyesületek és társulatok hivatalos lapja, 1865.febr.2.: Felső-Magyarországi Közlöny. Unghvár. 1863.máj.2-1866.júl.12. Megj. hetenként, 1865.jan.1.: hetenként kétszer. Fel.szerk, Laptulaj. Bánóczy Ferenc szerk.társ. 1865.júl.27.: Kársa Tamás. Kiadó, Bánóczy F., 1865.júl..2.: ifj. Werfer Károly, 1866.márc.29.: nincs feltüntetve. Ny. Jäger K, 1865.jan.1.: Werfer K. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-35.sz.=ts.: 1864.1-44.sz.=ts.: 1865.1-62, 64-98, 100-101, 103-104.sz., 1866.1-3, 6-7, 9, 12, 14-31, 33, 35-42, 44-46, 48-53.sz.

Előbb – Kárpáti Hírnök, 1861.

Utóbb – Ung, 1867.

140.

Felvidéki Magyar Közlöny. Alcím, vegyes tartalmú hetilap és a nógrádi gazdasági egylet közlönye. Balassagyarmat. 1862.júl.1-1863.ápr.21. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadótulaj. Jeszenszki Danó. Ny. Kék László. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-15.sz.=ts.: 1863.16-31 .sz.=ts. – Balassagyarmat

PM: 1862.1-15.sz., 1863.16-31.sz.

Megjegyzés – Az 1.szám egyúttal Mutatvsz. is. – Fotó az 1862.2.sz-ról, – L.

Praznovszky 2.sztl.p. – Megsz. 1863.jún.30. – Potemra 426.p.

Férfi-Divat-Futár. – L. Férfidivat-Közlöny.

141.

Férfidivat-Közlöny. 1863.dec.1.: Nemzeti Férfidivat-Közlöny. 1864.jan.1.: Férfi-Divat-Futár. Alcím, 1863.dec.1.: Időszaki irat a férfi öltözékek iparágában, 1864.jan.1.: Ipar- és férfi-divat-közlöny. Pest. 1860.k.n.-1867.nov. Szerk. kiadó, Jámbor Endre, 1864.jan.1.: Kühn Károly, 1863.dec.1.:. Hofmann F.A., 1867.nov.: Hofmann és Török. Ny. Trattner – Károlyi, 1863.dec.1.: Poldini Ede, 1864.jan.1.: Noseda Gyula. 4r. – Megsz. 1870.nov.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1.sztl.sz., 1861.1-3.sztl.sz., tavasz., nyár, tél., 1862.1-3.sztl.sz. jún., szept., dec. 1863.1.sztl.sz., 1864.2, 4, 8.sz., 1865.3, 6-7, 9-10.sz., 1866.2-8, 10, 12.sz., 1867.1, 4, 5-11.sz. – Keszthely: 1860-1862=ts., 1863.1-6.sz.=ts., 1864.5-8.sz.=ts.

Megjegyzés – Az 1863.1.sz. mutatvsz. is. – 1864.júl..1.: A címlapon a munkatársak nevének felsorolása. Társlap: National- Herren- Mode-Journal. Német kiadás szövegváltozat.

142.

Fiatalság Barátja. Pest. 1851.máJ-1851.aug. Megj. havonként, (jún-ban kétszer). Szerk. Brassai Samu. Ny. Lukács László. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1851.1-2, 4-5.sz. – Csurgó: 1-6.sz.=ts. – Debrecen RK: 6.sz.

143.

Figyelmező. Fedőlapcím, Politikai, tudományos es népművészeti lap. Pest. 1850.jan.-1850.jan.8. Megj. naponként. Szerk. Kiadó Vida Károly. Ny. Kozma Vazul. 2r. Első sz.: 1848.júl..19.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-8.sz.=ts. – EK:=ts. – Debrecen EK: 4.sz.

Előbb – Budapesti Híradó, 1844-1849.

Fiumaner Zeitung. – L. Gazetta di Fiume.

144.

Foae pentru minte, inima shi literatura. Brasov. 1850.jan.9-1865.márc.8. Megj. .hetenként, 1863.jún.5.: havonként kétszer, 1863.aug.24.: havonként, 1864.ápr.8.: havonként kétszer. 1864.máj.3/15.: havonként, 1865.márc.1.: hetenként. Szünetelt, 1850.febr.3-1850.szept.9, 1856.aug.14-1858.már.2, 1864.febr-1864.márc, 1864.jún.1-1865.márc.1. Szerk. Georghe Baritiu, 1850.szept.9.: Jacob Murasanu. Kiadó, Rudolf Oprisan. Ny. Joann Gött. 4r. Első sz.: 1838.jan.1. Cyrill betűs.

Nyh.: 1852, 49.sz. nem készült.

Lelőhely

Debrecen EK: 1850.1-21.sz., 1852-1855. évenként 1-52.sz.=ts.; 1856.1-

30.sz., 1857.1-7.sz., 1858.1-35.sz., 1859.1-46.sz., 1860.1-52.sz.=ts.;

1861.1-45.sz.=ts.; 1862.1-46.sz.=ts.; 1863.1-29.sz.=ts.; 1864.1-5.sz.=ts.;

1865.1-2.sz.=ts-EK: 1850.2, 5-18, 21.sz., 1851.1-31, 33.sz“ 1852.=ts.; 1853.6-52.sz., 1854.1-34.36-52.sz., 1855.=ts.; 1856.1-30.sz., 1858.1-3.sz., 1859.4-46.sz., 1860.=ts.; 1862.1-27.29-45.sz., 1863.1-12.14-29.sz., 1864.=ts.; 1865.=ts.

Előbb – 1838.jan.1.: Fo'e Literatura.

Főlap – Gazeta de Transilvania, 1838-1924.

145.

Foaia Duminecii. Brasov. [1863.jún.5 – ?] Megj. hetenként, 1863.jún.5.: havonként kétszer, 1863.aug.24.: havonként, 1864.ápr.8.: havonként kétszer, 1864.máj.3/15.: havonként, 1865.márc.1.: hetenként. Kiadó, Rudolf Oprisan. 4r. Ny.? – Cyrill betűs. Nem található. – Adatokat L. Hódos – lonescu.

146.

Forschungen des Wissenschaftlich – talmudischen Vereins. Szeged.

1866.jan.10-1866.nov.15. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Lőw Lipót. Ny.

Sigmund Bürger. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.II.7, 39.sz.-hoz, 8, 41.sz.-hoz, 13.[!], 42.sz.-hoz.

Főlap – Ben Chananja, 1866.

147.

Fővárosi Lapok. Alcím, Irodalmi napi közlöny. Pest. 1864.jan.1-1867.dec.30. Megj. naponként. Fel.szerk. Tóth Kálmán, 1867.márc.27.: Vadnai Károly. Kiadó, tulaj. Tóth K. Ny. Emich Gusztáv. 2r. Cl. Tj. – Megsz. 1903.ápr.5.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864-1865. évenként 1-299.sz.=ts.: 1866.1-297sz.=ts.: 1867.1-300.sz=ts. – AK: 1865.9-12, 36-37, 39, 45-46, 50-54, 59, 61-62, 64-112, 224-189, 194-197, 199-226, 231-278.sz., 1864.1, 3-122, 124-162, 164.sz., 1866.5, 7-12, 14-44, 46-47, 49-74, 82-161, 163-185, 187-238.245.sz., 1867.1-112, 118-146, 149-164, 166-167, 169, 257-271.sz. – EK: 1864=ts., 1866.II.148-297.sz. – Debrecen EK: 1864-1867=ts. RK: 1864-1865.=ts., 1866.1-45.47-297.sz., 1867.=ts.

Frische Quellen. Schönwissenschaftliche Jahrbücher. Pest. 1855. Kiadó, Karl Beck. – Évkönvv. Folyóiratként eml. MTB III. k.365.p.; – Réz 65.p.

148.

Függelék a Katholikus Néplap ... Számához. Pest. 1850.jan.31-1850.jún.6. Megj. havonként. – Impresszum adatok a főlapon vannak. 4r.

Lelőhely

Budapest, EK: 1-2, 4-6.sz.

149.

Független. Pest. 1863.jan.1-1863.dec.31. Megj. naponként. Fel.szerk, Kiadó tulaj. Kovács Lajos, 1863.nov.18.: Kecskeméthi Aurél. Ny. Herz János, 1863.jún.2.: Kertész József. 2r.

Nyh.: 1863.febr.19, 30.sz.=40.sz., 1863.nov.24., 260.sz.=270.sz.,

1863.nov.25, 270.sz.=271.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-96, 98-299.sz. – EK: 1863=ts. – Debrecen EK: 1863.1-67.sz. – Szeged SomK: 1863.2-96, 98-299.sz.

150.

Független Lapok. Pest. 1867.okt.1-1867.dec. Megj. naponként. Fel.szerk. Kiadótulaj. Zoványi J. Mihály. Ny. Gyorssajtó nyomása az Első Magyar Egyesületi Könyvnyomdának. 2r. – Megsz. 1869.júl.14.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-39.sz.=ts. – EK: 1867.=ts. – Szeged SomK:

1867.=ts.

151.

Füles Bagoly. Alcím, Humorisztikus es szatirikus képes hetilap. Pest.

1865.jan.5-1865.jún.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Baltás Ferenc, [Torkos

István, ] ideigl.fel.szerk. 1865.febr.16.: Komócsy József, fel.szek. 1865.márc.2.:

Komócsy J. Kiadó, Ny. Heckenast Gusztáv. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-26.sz.=ts.

Megjegyzés – A fejlécekben politikai gúnyrajz van.

152.

Garaboncás Diák. Alcím, Satyrico-humorisztikus hetilap. Pest. 1861.jan.3-1861.márc.7. – Megsz. Mutatvsz. k.n. Megj. hetenként. Fel.szerk. Szokoly Viktor. Főmunkatárs, 1861.jan.24-ig, Vas Gereben. Kiadótulaj, [id.] Werfer Károly, 1861.febr.14.: ifj. Werfer Károly, 1861.márc.7.: [id.] Werfer Károly. Ny. [id.] Werfer Károly. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-5, 7-10.sz. + Mutatvsz. – AK: 1861.1.sz. – FSZEK: 1861.1-5, 7-10.sz.

Megjegyzés – Lapunk 6-ik száma a közlött képekért sajtóhatóságilag lefoglaltatván. A szerk. közlem. – 1861.7.sz.

153.

Gazdasági Füzetek. Pest. 1862.jan-1862.7/8.sz. (júl.-aug.) Megj. havonként. Szerk. kiadó, Érkövy Adolf. Ny. Beimel József és Kozma Vazul, 1862.6.sz. [jún.]: Kozma V. 8r.

Lelőhely

Budapest, EK: 1-8.sz.=ts. – Eger FőeK:=ts.

154.

Gazdasági Lapok. Aicím. 1859.jan.6.: A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. Budapest. 1850.jan.3-1867.dec.25. Megj. hetenként kétszer, 1850.aug.11.: hetenként. Szerk. Kiadó, Korizmics László. 1851.júl.6.: Korizmics L. vezérlete alatt Mórocz István. Ny. Lukács László, 1853.okt.2.: Lukács L. és Társa, 1854.szept.14.: Herz János, 1864.júl..6.: Kozma Vazul, 1864.aug.31.: Kocsi Sándor. 2r. Cl. Tj. – Első sz.: 1849.jan.1. – Megsz. 1924.nov.16.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-84.sz.=ts.: 1851.27-52.sz., 1852-1856. évenként 1-52.sz.=ts.: 1857.1-53.sz.=ts.: 1858-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – EK: 1850.=ts.; 1851.1-52.sz.=ts.; 1854.1-17, 19-52.sz., 1856.1-44, 46-52.sz., 1858=ts.; 1866-1867=ts., – EK: 1850-1851.=ts., 1854.1-17, 19-52.sz., 1856.1-44, 46-52.sz., 1857-1858=ts., – FSZEK: 1856.11-26.sz., 1857.1-12, 14-53.sz., 1861.1-26, 40-51.sz., 1862.=ts. – Eger FőeK: 1857-1865.=ts., 1867.=ts. – Debrecen EK: 1857-1864.=ts. – RK: 1854.27-51.sz., 1855.1-23, 25-35, 37-52.sz., 1856.=ts., 1857.1-51, 53.sz., 1858.1-7, 9-52.sz., 1859.2-52.sz., 1860-1867.=ts. – Gyöngyös FerK: 1858=ts. – Keszthely: 1852-1861=ts. – Miskolc LJK: 1856-1865.=ts. – Szeged SomK: 1853.4-10, 12-18, 29-34., 1855.5-19, 21-28, 30-52.sz., 1864.1-3, 5-40, 43-52.sz., 1865.1-31, 35, 38, 41-50.sz., 1867.1, 13, 16-33.sz. – Székesfehérvár MK: 1855.1-51.sz., 1859.1-11, 13-52.sz., 1860.=ts., 1861.1-19, 22-52.sz., 1862.1-20, 22-24, 26-52.sz., 1863=ts., 1864.1-11, 13-18, 20-52.sz., 1865=ts., 1866.1-15, 17-22, 24-52.sz., 1867.1-6.8-52.sz. – Vác PK: 1856.1-16.sz., 1857-1861=ts.

Megjegyzés – Az 1859.1-52.sz. fejlécében a Magyar Gazdasági Egyesület címerrajza van. – A Gazdasági Lapok megjelenésének 65. évfordulán, 1914.márc.15-én emlékszámot adtak ki, benne az 1849.1.sz., és 1850.1.sz. Csoportkép a munkatársakról a nevük felsorolásával.

Társlap – Kertész Gazda, 1865-1873.

155.

Gazet'a Transilvaniei. Brashov, 1864.jan.1.: Brasiovu. 1850.febr. 13/29-1867.dec.30. Megj. hetenként kétszer, 1863.jan.5.: hetenként háromszor. Szünetelt 1850.febr.13/29-1850.szept.9/21. Szerk. Gheorghe Baritiu, 1850.szept.9/21.: Jacob Muresianu. Kiadó, Ny. Joan Gött. 2r., Cirill betűs, 1860.jan.5. cirill és latin betűs, 1863.jan.5. latin betűs. – Első sz.: 1838.márc.12/24. – Megsz. 1924.márc.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-44, sz.=ts.: 1851.1-104.sz.=ts.: 1852.1-102.sz.=ts.: 1853-1855. évenként 1-104.sz.=ts.: 1856-1857. évenként 1-102.sz.=ts.: 1858.1-70, 72-76.sz., 1859.1-59.sz., 1860.1-62.sz.. 1861.1-103.sz.=ts.: 1862.1-102.sz.=ts.: 1863.1-120.sz.=ts.: – Bucuresti EK: 1865.1-58, 60-102.sz., 1866.1-48, 50-102.sz., 1867.1-46.; 48-60, 62-102.sz. – Cluj-Napoca AK: 1850.1-2, 9-11, 37.sz., 1851-1853.=ts.; 1854.1-2, 7-74.sz., 1855-1857=ts.; 1858.1-76.sz., 1859.1-59.sz., 1860.1-62.sz., 1861-1863.=ts.; 1864.1-103.sz.=ts.; 1865-1867. évenként 1-102.sz.=ts. Tartalomjegyzék, L Hódos – lonescu I.köt.287-290.p.

Megjegyzés – A lap megjelenésének 50. évfordulójára kiadott emlékszám: In amintirea Aniversarei a cincidecea a Gazeti Transilvaniei 1838-1888. Brasovu. 1888.28.p. 4r. Közölve a szerkesztők, kiadók életrajza és arcképe, aláírása, üdvözlő sorai. L. OSZK Hírlaptár AlkL c. gyűjtemény, 52.t.

Társlap – Foae pentru minte, inima, shi literatura, [1838] – 1865.

156.

Gazetta di Fiume – Fiumaner Zeitung. Fiume. 1867.szept.3-1867.okt.15. Megj. kéthetenként. Szerk. Ercolo Rezza. Kiadó, S.V. Südenhorst. Német – olasz nyelvű.

Lelőhely

Budapest, OSZK: mf. 1-19.sz.=ts.

Die Gegenwart – L. Der Glaubensbote.

Geminnüttzige Pesther Journal. L. Zeitung für Landwirtschaft...

157.

Der Glaubensbote. 1861.jan.4.: Die Gegenwart. Alcím, Illustrierte Beiblatt zum Evangelischen Wochenblattes, 1861.jan.4.: Organ für Politik, evangelische Kirche und Schule. 1864.jan.1.: Blätter für Kirche und Schule und Haus. Pest. 1859.jan.6-1864. Mutatvsz. 1859.jan.1. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Victor Hornyánszky. Ny. Hornyánszky und Hummel, 1861.jan.4.: Ph. Wodianer. 4r., 1861.jan.4.: 2r. Cl. Tj. – Megsz. 1869.dec.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: Mutatvsz., 1861.1-21, 24-25.sz., 1864.1-24.sz. – EK:

1864.1-19.sz., 1865.1-3.sz.

Főlap – Der Evangelisches Wochenblatt, 1857-1863.

158.

Gombostű. Fedőlapcím: Szépirodalmi, társaséleti és divatközlöny. Pest.

1862.jan.1-1863.jan.8., 2.sz. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Rózsaági

Antal. Kiadó, 1862.szept.27-ig Engel és Mandello.Ny. Engel és Mandello,

1862.okt.2.: Emich Gusztáv, 1862.dec.4.: Magyar Egyesületi Könyvnyomda 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-91.sz.=ts., 1863.1-2.sz. – AK: 1862=ts. – Debrecen RK: 1861.1.sz., 1862.2-4, 6, 17-36, 39-46, 60, 63-67, 69-70, 72, 76-78.sz.

Megjegyzés – Megsz. 1863.jún.30. – L. MTB III.k.369.p.

159.

Gondolat. Alcím, Theológiai philosophiai folyóirat. Pozsony. 1867.szept.-1867.dec. Megj. havonként. Fel.szerk. Korbély Géza. Kiadó, a Theológiai Magyar Önképzőkör. Ny. Löwy és Akaly. 4r. – Megsz. 1895.jún.(júl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-4, sz.=ts.

160.

Gränzbote. Alcím, Organ für Politik, Handel und sociales Leben. Temesvár. 1861.júl.2-1861.nov.17. Megj. naponként. Fel.szerk. Wilhelm Hazay. Szerk. Richard Gelics. Kiadótulaj. M. Uhrmann és W. Hazay. Ny. M. Hazay und Sohn Wilhelm. 2r.

Nyh.: 1861.nov.13., 114.sz.=113.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-117.sz.

Gross-Becskereker Wochenblatt für den Geschäfts- Gewerbe- und Landmann. – L. Wochenblatt.

161.

Gur'a Satului. Pest. [1861] – 1867.dec. Megj. hetenként. Szerk. Josifu Vulcanu. Ny. Kocsi Sándor. 2r. – Megsz. 1903.aug.15.(szept.2.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-16, 20-30, 34-49.sz.

162.

Gutenberg. 1866.júl.15.: Egyleti Ügy. Alcím, A nyomdászat s a vele rokon szakmák közlönye. Eger. 1866.jan.1-1867.dec.15. – Megsz. Mutatvsz., 1865.okt.15. Megj. havonként kétszer. Szerk., Kiadó, Tóth István érseki lyceum nyomdász. Ny. érseki lyceum könyv- és kőnyomdájában. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866-1867. évenként 1-24.sz.=ts.+ Mutatvsz. – Eger

FőeK: 1866.=ts. – Gyöngyös FerK: 1866-1867.=ts.

163.

Gyalogposta. Debrecen. 1861. Kiadó, Telegdi Kovach Lajos. Nem található. Eml. Ember E, 350-351.; Korompainé, 117.; Szinnyei XIII.k.1185-1186.h.

164.

Gyermekbarát. 1863.aug.9., 2.sz.: Ifjúság Lapia. Alcím, 1867.okt.15.: Képes folyóirat. Szépirodalmi, ismeretterjesztő, tudományos irányú ifjúsági hetilap. Pest. 1861.nov.14., 2.sz-1867.dec.15. Megj. hetenként. 1867.okt.15.: havonként kétszer. Szünetelt, 1863jún.25-1863.aug.9., 2.sz-ig. Szerk. Szabó Richard, 1864.dec.22.: Szabó Richard, Remellay Gusztáv, 1867.okt.15.: Aszódi Mihály, Fekete József, Dolinay Gyula. Kiadó, Emich Gusztáv, Tulaj. Atala [Kisfaludy Atala]. Főmunk., 1863.aug.9., 2, sz.: Remellay Gusztáv, 1864.dec.22.: Fel.Kiadó, Emich Gusztáv, 1867.okt.15.: Első Magyar Egyesületi Könyvnyomda. 8r., 1867.okt.15.: 4r. Cl. Tj. Illusztr. – Megsz. 1870.dec.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.2, 4-8.sz., 1862.9-14, 16-32, 34-45, 48-60.sz“ 1863.1-22.sz.=ts.: 1864.1-39, 41-52.sz., 1865.36.sz., 1867.1-5.sz. – AK: 1863.1-5.sz. EK: 1861-1863.=ts. – FSZEK: 1863.1-14, 16-22.sz., 1864.=ts. – Csurgó: 1853.1-19.sz., 1854.1-14. sz. – Debrecen EK: 1854.14-26.sz. – RK: 1854.14-26.[!].sz.- Eger FőeK: 1863=ts.

Megjegyzés – A címlapon 1863-ban családi jelenetkép, rajz. Jankó János. -

1867-ben alcímen hetilap ellenére megj. havonként kétszer. – Az 1.sz. 1861.nov.6 . – Szinnyei XIII.k.261.h.

165.

Gyógyászat. Alcím, Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógygyakorlatnak közlönye. Pest. 1861.jan.5-1867.dec. Megj. hetenként. Szerk. Poór Imre. Társszerk. 1863.jan.3.: Nékám Sándor, 1864.jan.2.: nincs feltüntetve. Kiadó, Poór I. Ny. Müller Emil, 1861.júl..6.: Egyetemi ny. 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1944.máj.20.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – AK: 1865-1867.=ts.

- EK: 1861-1876.=ts. – Debrecen RK: 1861-1862.=ts. – Kecskemét RK:

1862.=ts., 1864-1867.=ts. – Pannonhalma: 1861-1867.=ts. – Szeged

SomK: 1861-1867.=ts.

166.

Gyógyszerészeti Hetilap. Alcím, A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének közlönye. Budapest. 1862.jan.2-1867.dec. Megj. hetenként. Szerk. Schédy Sándor. Kiadó, Varságh Zoltán. Ny. Egyetemi, 1863.jan.1.: Magyar Egyesületi, 1863.ápr.16.: id. Poldini Ede, 1863.aug.13.: Magyar Egyesületi Könyvnyomda, 1864.jan.7.: Hornyánszky és Hummel, 1864.júl.28.: id. Poldini E, 1865.febr.9.: Trattner – Károlyi, 1867.febr.7.: Bucsánszky Alajos. 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1944.máj.18.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-52.sz.=ts.: 1863.1-53.sz.=ts.: 1864.1-52.sz.=ts.: 1865.1-9, 11-52.sz., 1866-1867. évenként 1-52.sz., =ts., – Kecskemét RK: 1866.3-52.sz. – Pannonhalma: 1862-1867=ts.

167.

Gyorsírászat. 1866.jan.31.: Gyorsírászati Közlöny. 1867.jan.15.: Gyorsírászati Lapok. Alcím, Szakközlöny a magyar gyorsírászat terjesztésére, 1865.jan.10.: Közlöny a magyar gyorsírás terjesztésére, 1866.jan.31.: A bécsi magyar gyorsíró egylet megbízásából, 1867.jan.15-1867.aug.31-ig: Közlöny a magyar gyorsírás érdekeinek képviselésére és a gyorsírásbani kiképzés előmozdítására. Buda. 1864.jan.10-1867.dec. Szünetelt 1867.szept.1-1867.okt.15. Új folyam 1867.okt.15. Megj. havonként háromszor. 1866.jan.31.: havonként. Fel.szerk. Markovits Iván, 1866.jan.31.: Gidófalvy Géza. Kiadótulaj. Szombathy Ignác, 1866.jan.31.: Gidófalvy G. Ny. Bagó Márton, Siegel Ferenc özvegye, Bécs. 8r. 1867.okt.15.: Litografált. – Megsz. 1901.máj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1.sz., – EK: 1864.1-2, 4-6.sz. (jan.-febr.).; 1-7, 13-19, 28.sz. (márc.-dec.).; 1865.1-24.sz.=ts.; 1867.13-16.sz. (jan.-aug.).; 1867.1-6.sz. – EK: 1864-1867=ts. – Szeged SomK: 1863.4.sz.

Gyorsírászati Közlöny. – L. Gyorsírászat.

Gyorsírászati Lapok. – L. Gyorsírászat.

168.

Győri Közlöny. Alcím, Kereskedelmi és szépirodalmi lap, 1858.jan.3.: Kereskedelmi, műipari, mezőgazdászati és szépirodalmi lap, 1861.jan.3.: Vegyes tartalmú hetilap, 1862.júl..3.: Vegyes tartalmú hetilap és a győrvidéki gazdasági egylet hivatalos közlönye, 1863.jan.1.: Vegyes tartalmú hetilap. A győrvidéki gazdasági egylet és a győri zenede hivatalos lapja. Győr. 1857.okt.1-1867. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Kiadó, Zetykó József, 1860.szept.23.: Szilvássy Márton, 1861.nov.17.: Nagy Endre, 1865.okt.1.: Csukássi József, 1867.máj.2.: Kautz Gusztáv. Ny. Sauerin Géza. 2r., 1865.júl..2.: 4r., 1865.okt.1.: 2r. – Megsz. 1896.szept.27.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857-1867.=ts. – Győr MK: 1857.1-26.sz., 1858.1-104.sz., 1859.22, 25-28, 46-47, 49-103.sz., 1860.5-17, 33-52, 55-65, 80-94.sz., 1861.25-27, 46, 69, 100, 103.sz., 1863.1-67.69-05.sz., 1864.1-27, 29-101, 103-105.sz., 1865.1-52, 58-59, 62-67, 70, 75.sz., 1866.1-103.sz., 1867, 3, 5, 9, 12, 14-18, 24-26, 56-57, 66-104.sz. – Kecskemét RK: 1858.7, 25, 27, 54-55, 76, 95.sz.

169.

Győri Történelmi és Régészeti Füzetek. Győr. 1861.okt.1-1867. Megj. rendszertelenül. Szerk. nincs feltüntetve, kiadó, Simor János győri püspök ... pártolása mellett Ráth Károly és Rómer Flóris. Ny. Sauervein Géza. 8r.

Nyh.: A fedőlap- és címlap évszáma nem azonos; 1863. év fedőlapján 1862., 1865. évben 1863. és 1864. évet tüntettek fel.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.l.k.; 1863.II.k., 1865.III.k., 1865.IV.k.; – 1863.1-3.sz., 1863.1.sz., 1864.2-3.sz., 1865.4.sz. – EK: 1861-1867.=ts. – Eger FőeK: 1861-1867.=ts. – Debrecen: 1861-1863.=ts. – RK: 1861.=ts., 1863.=ts., 1865.=ts. – Gyöngyös FerK: 1861-1865 =ts. – Keszthely: 1861-1867.=ts. – Sopron Lt.: 1861-1862.=ts., 1865-1866=ts. – Szeged SomK: 1861.=ts., 1863.=ts., 1865.=ts. – Székesfehérvár MK: 1861.1-4.sz. – PK: 1861-1865=ts.

170.

Gyulafehérvári Füzetek. Alcím, Tudományos folyóirat. Kolozsvár. 1861, k.n.-

1862.2.sz. Megj. nincs feltüntetve. Szerk. Kiadó, Weszely Károly. Ny. Rom.

kat. Lyceum. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1.sz., 1862.2.sz. – EK:1-2.sz.=ts. – Debrecen RK:=ts. – Esztergom FőeK:=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Pannonhalma=ts. -Szeged SomK:=ts.

171.

Gyűjtemény. Alcím, Szépirodalmi, természettudományi és kritikai hetilap. Pest. 1860.jan.8-1860.dec. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Pap L. Ignác. Ny. Müller Emil. 4r. Nem található. – Adatokat – L. MTB III.k.363.p.; – Petrik II.k.16.p.; -Szalády 17.p. – Szinnyei X.k.292.p.

172.

Haladás. Alcím, Közlemények a kereskedelem és ipar köréből. Pest. 1862.okt.19-1863.ápr.12. Megj. hetenként. Fel.szerk. Robonyi Géza. Főmunkatárs, Petényi Ottó. Tulaj. 1863.jan.4.: Robonyi G., 1863.jan.19.: nincs feltüntetve, 1863.márc.8.: Robonyi G. Ny. Bartalits Imre, 1862.dec.14.: idősb. Poldini Ede, 1863.márc.8.: Első Magyar Egyesületi Ny. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-9.sz., 1863.6-11 .sz.

173.

Halle für den Öffentlichen Verkehr. Pest. 1860.ápr.3-1860.szept.25. – Megsz. Mutatvsz.: 1860.márc.14. Megj. hetenként. Szerk. John. Friedr Berger. Főmunkatárs, Adolf Dux. Kiadó, Engel és Mandello. Ny. Róbert Boldini, 1860.máj.15.: Engel és Mandello. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-26.sz.=ts.

174.

Handabanda. Pest. 1863.jan.10-1863.jún.20. – Megsz. Megj. hetenként. Fel.szerk., tulaj. Kákay Aranyos, [Kecskeméthy Aurél]. Kiadó, Ny. Noséda Gyula. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-24.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK: 1-5, 7-24.sz.

175.

Harang. Budapest. 1862.ápr.2., 2.sz.-1862.ápr.30. – Megsz. Megj. naponként. Fel.szerk. Vértesi Arnold. Főmunkatárs, Bús Vitéz, [Matkovich Pál]. Kiadó, Ny. Herz János. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 2, 4, 14, 16-19, 22-25.sz.

176.

Harmónia. 1861.júl.21., 2.sz.: Oedenburger Lokal-Blatt. Alcím, Wochenschrift für Wissenschaft und Kunst, geistige Anregung und Erholung, harmonischen Lebens und Geschäftsverkher, Auskünfte und Anzeigen. 1862.jan.1.: Organ für Wissenschaft und Kunst, geistige Anregung und Erholung, Lebens und Geschäftsverkehr, Auskünfte und Anzeigen. Sopron. 1861.júl.14-1866.dec.30. Megj. hetenként, 1862.jan.1.: hetenként kétszer. Fel.szerk. Wolfgang Dubjanski János, 1862.júl.16.: Seyring Adolf, 1863.nov.1.: Botgorschek Ferdinand. Kiadó, W. Dubjanski János, 1861.dec.15.: Romwalter Károly. Tulaj. 1861.aug.18-1861.dec.8-ig W. Dubjanski János. Ny. Romwalter Károly. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.2.sz., 1863.1-5, 7-16, 18-91, 93-100.sz. – Sopron Lt: 1861.1-26.sz., 1862.1-105.sz., 1863-1864. évenként 104 sz.=ts. 1865.1-105.sz., 1866.1-104.sz., 1867.1-103.sz.

177.

Hasonszenvi Közlöny. 1866.jan.15.: Hasonszenvi Lapok. Alcím, Alapos ismereteket terjesztő orvosi lap a homeopathiáról, 1866.jan.15.: Ismeretterjesztő havi folyóirat a homeopathia köréből. Gyöngyös, 1866.jan.15.: Pest. 1864.júl.15-1867.dec. Megj. havonként kétszer, 1866.jan.15.: havonként. Szerk. Kiadó, Horner István, 1866.jan.15.: Szontagh Ábrahám, 1867.júl.15.: Mandello és Leitner, 1867.ápr.15.: Leitner M.L 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1874.dec.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.2-5, 7-12.sz., 1865.2, 4-5, 7, 10-17, 19-22, 24.sz., -1866-1867. évenként 1-12.sz.=ts. – EK: 1864-1865.=ts. – Debrecen EK: 1864-1865.=ts. – Vác PK: 1866-1867.=ts.

Hasonszenvi Lapok. – L. Hasonszenvi Közlöny.

178.

Der Hausfreund. Pest. 1864.máj.21., 2.sz-1865.aug.13. Megj. havonta háromszor. Fel.szerk., Carl Müller. Kiadótulaj., J. Matus. Ny. Engel és Mandello. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.2-13, 15-31.sz., 1865.1-9, 13-21, 23-24, 27-28, 30-33.sz.

179.

Hazánk. Alcím, Közlemények a nemzeti történet és honismeret köréből. Időszaki folyóirat. Pest. 1858.1.sz.k.n-1860.8.sz. k.n. Megj. Hathetes füzetekben. Szerk. Török János. Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Hechenast. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-8.sz.=ts.: – EK: 1858-1860.=ts.: – FSZEK: 1859.1-2.sz.=ts.; 1860.3-8.sz. – Csurgó: 1858-1859=ts. – Debrecen RK: 1858.=ts., 1860.=ts. – Eger FőeK: 1858-1860.=ts. – Esztergom BibIK: 1858=ts., 1860.=ts. – Győr MK: 1858=ts. – Kecskemét RK: 1858-1860.=ts. – Keszthely: 1858-1859.=ts. – Miskolc LJK: 1858-1860.=ts. MK: 1858.=ts. – Szolnok MK: 1858.=ts. – Szombathely MK: 1858.=ts., 1860.=ts. – Vác PK: 1858.=ts., 1860.=ts.

180.

Hazánk s a Külföld. Alcím, Szépirodalmi, ismeretterjesztő és társasélet képes

heti közlöny. Pest. 1864.dec.-1867.dec.26. Megj. hetenként. Szerk. Szokoly

Viktor és Kazár Emil. Kiadó, Emich Gusztáv. 4r. – Megsz. 1872.dec.26.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1 .sz.=ts.: 1865.1-53.sz.=ts.: 1866-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – EK: 1865-1867.=ts. – FSZEK: 1865-1867.=ts. – Debrecen EK: 1865-1867.=ts. RK: 1865-1867.=ts. – Keszthely:=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Szeged SomK:=ts. – Szombathely MK: 1866.=ts.

Megjegyzés – 1864.dec, 1.sz. egyúttal mutatvsz. – A fejlécekben a tudomány, művészet és kereskedelem szimbólumainak ábrázolása angyalokkal és címerrel.

Társlap – Heti Posta, 1867-1872.

Házi Kincstár. – L. Lelki Kincstár.

Hermannstädter Zeitung. – L. Der Siebenbürger Bote.

Hétfejű Sárkány. – L. Sárkány.

181.

Hétfői Lapok. Alcím, Katholikus egyházi közlöny a Független Lapok melleklapja. Pest. 1867.júl.8-1867. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Zoványi Mihály. Ny. Első Magyar Egyesületi Kvny. 2r. – Megsz. 1868.márc.30. Nem található. – Adatok – L. MTB III.k.364.p.; – Szalády 80.p.

Lelőhely

Pannonhalma: 1867.=ts.

182.

Heti közlöny. Alcím, Az Önképezde Köréből. Debrecen. 1857.nov.30-1867.nov.10. Megj. rendszertelenül. Szerk. Gönczy Kálmán, 1867.nov.10.: Beczner Frigyes. Litogr. Magyar Önképző Társulat. 4r. – Megsz. 1895.jún.(júl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857/1858.1-22.sz., 1858/1859.1-20.sz., 1859/1860.[?], 1860/1861.1-20.sz., 1861/1862.1-23.sz., 1862/1863.1-21.sz., 1863/1864.1-12.sz., 1864/1865.1-21.sz., 1865/1866.1-15.sz., 1866/1867.1-20.sz., 1867/1868.[?]. – Debrecen, RK Kt.: 1866.1.sz., 1867.2.sz.-1857-1867. év. -Korompainé 148.p. – Viczián 20.p.

Megjegyzés – Az Önképezde külön kiadásai: Debrecen RK-ban. Történelmi rész 1866.dec.9., 1.sz., 1867.jan.7. 2-11.sz. Irodalmi rész 1867.nov.10-dec.1-5.sz.

183.

Heti Posta. Pest. 1867.márc.31-1867.dec.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Szokoly Viktor. Kiadótulaj. Ny. Emich Gusztáv. 2r. Illusztr. – Megsz. 1873.szept.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-40.sz.=ts. + mutatvsz., 1867.márc.14. – FSZEK:=ts. Főlap – Hazánk s a Külföld, 1864- [1872].

184.

Hetilap. Fedőlap- és alcím, Gazdászati, műipari es kereskedelmi folyóirat, 1853.márc.5-én nincs feltüntetve, 1853.márc.12.: Gazdászati, műipari és kereskedelmi folyóirat az ipar-világ, tudomány, művészet s szépirodalom köréből. Kolozsvár. 1852.okt.2-1854.dec.30. Megj. hetenként, 1853.jún.1.: hetenként kétszer. Szerk. Berde Áron, a kereskedelmi és iparkamara befolyása mellett. Kiadó, Tiltsch János, 1854.jan.11.: nincs feltüntetve, Ny. Római Katholikus Lyceum. Ny. 4r., 1853.júl..2.: 2r. Cl. Tj.

Nyh.: 1852.okt.9., 13.sz.=2.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1852.1-13.sz.=ts.: 1853.1-14, 16-104.sz., 1854.1-104.sz.=ts. Csonka: 1853.13-14, 22.sz. – Debrecen RK: 1854.1-5, 12, 30, 32-33, 35-43, 45-46, 48-52, 54-56, 58-80, 81-92, 95-96, 98-104.sz.

Hirdetési Lap. Miskolc. (1860-1861) – Nem főcím. Alcím, L. Falkenstein Ignác Tudakozó Intézetének Jegyzőkönyvi Kivonata.

185.

Hírmondó. Alcím, Újság a magyar nép számárc.. Pest. 1858.nov.16-1861.dec.5. Megj. havonként kétszer, 1861.máj.-jún.-ban egyszer, 1861.júl..4.: hetenként. Fel.szerk. Hajnik Károly. Kiadótulaj. Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-4.sz., 1859.5-25.sz., (okt.18.).; 1859. (nov.1.), 1-

5.sz., (dec.27.).; 1860. (jan.1.), 6, 8-9, 11-13, 15-27.sz., (okt.30.).; 1860.

(nov.13.), 1-4.sz., 1861.5-14.sz. (jún.14.), 1861. (júl.4.), 1-12, 14-23.sz. -

FSZEK: 1861=ts. – Szeged SomK: 1858-1860.=ts.

Megjegyzés – Éveken belül új számozások indulnak.

Hivatalos Értesítő. – Rovat a Budapesti Hírlap 1853-1859. évében. – Folyóiratként tartja nyilván Szalády 82.p. – A Budapesti Hírlap folytatása a Sürgöny, társlapja a Hivatalos Értesítő 1860.jan.1-1861.nov.30-ig. – Impresszumadatok a Sürgöny-ben.

186.

Hivatalos Rendeletek. ... Melléklet a Jogtudományi Közlöny ... számához.

Budapest. 1867.márc.24-1867.dec.29. Megj. rendszertelenül. Kiadó-tulaj. Ny.

Heckenast Gusztáv. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-52.sz.=ts. (a főlaphoz kötve.)

Megjegyzés – Fel.szerk. A főlapon, Ökröss Bálint és Dárdai Sándor. – Keltezés nélküli, sorszámozott számok a főlap keltezésére utalnak.

Főlap – Jogtudományi Közlöny, 1866-1934.

187.

Homilitische und didaktische Beilage... zu Ben Chananja. Szeged. 1866.okt.1-[1867.]dec.1. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Lőw Lipót. Ny. Bürger Zsigmond. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.11-26.sz. (a főlaphoz kötve.) – Debrecen RK:

1867.12, 18, 25, 30-31, 42, 52.sz.

Főlap – Ben Chananja, 1858-1867.

188.

A Hon. 1866.dec.15.: A Hon [és] a Hon Esti Lapia. [Megj. reggel es este.] Alcím, Politikai és közgazdászati napilap. Pest. 1863.jan.1-1867.dec.31. Megj. naponként, 1866.dec.15.: naponként kétszer. Fel.szerk. Jókai Mór, 1863.ápr.23.: Úrházy György, 1865.aug.17.: Jókai M., Főszerk. 1863.ápr.23.: Jókai M. Kiadótulaj. Jókai M. Ny. Emich Gusztáv. 2r. – Megsz. 1882.aug.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-298.sz.=ts.: 1864-1866. évenként 1-299.sz.=ts.: 1867.1-300.sz.=ts. – EK: 1863.1-219, 221-298.sz., 1864.2-147, 149-217, 219-299.sz., 1865.1-197, 199-299.sz., 1866.1-181, 267, 282-299.sz., 1867.=ts. – Debrecen RK: 1863-1864.=ts., 1865.1-286, 288-299.sz., 1867.1-23, 25-217, 129-237, 239-299.sz. (esti) 1867.1, 9-16, 18-23, 25-27, 29-32, 34-54, 56-152.sz. – Szeged SomK: 1863.1-4, 12, 14, 16-33, 35-130, 132-192, 198-299.sz., 1865.1-200, 202-299.sz., 1866.1-174, 176-207, 216-250, 252-281, 284-299.sz., 1867.1-193, 195-238, 240-282, 284-285.sz. – Székesfehérvár PK: 1867.=ts.

Megjegyzés – Illéssy György, Jókai felszólítására 1867.máj-tói a Hon szerkesztőségében dolgozott. – L. Szinnyei V. k.34.h.

A Hon Esti Lapja. – A Hon.

189.

A Honvéd. Alcím, Első magyar katonai hetilap. Pest. 1867.aug.5-1867.dec.30. Megj. hetenként. Fel.szerk. Bethlen Olivér. Ny. Heckenast Gusztáv. 4r. – Megsz. 1874.júl..1.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-22.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – Kaposvár Lt: 1867.1, 7-10, 12, 17-22.sz. – Szeged SomK:=ts. – Székesfehérvár MK: 1-21.sz. -Szombathely MK:=ts.

190.

Hortobágy. Alcím. Folyóirat, 1862.máj.2.: Debreczeni hetilap, közhasznú és mulattató tartalommal, 1863.júl..5.: Közhasznú és mulattató tartalmú hetilap 1866.jan.7.: Közhasznú és mulattató tartalmú hetilap, egyszersmind a debreczeni színügyegylet gazdasági egyesület, zenede- és dalárdaegylet, kertészeti egylet, takarékpénztár és több helybeli társulat közlönye. Debreczen. 1861.nov.10., 2.sz.-1867.jún.23. Megj. havonként háromszor, 1863.jan.4.: hetenként. Szerk. Illésy György, 1863.júl..5.: Sárváry Elek. Főmunkatárs 1867.jan.6.: Szana Tamás. Kiadó, a debreczeni Színügyegylet. Ny. A Város köznyomdája. 4r., 1863.jan.4.: 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.2-6.sz., 1862.7-10, 12-15.sz. (márc.21.).; 1862.1-18.sz. (ápr.22-máj.2.).; 1862.19-35.sz. (dec.25.).; 1863.1-62.sz.=ts.; 1864.1-15, 17-52.sz., 1865.1-53.sz.=ts.: 1866.1-52.sz.=ts.: 1867.1-25.sz.=ts. – Debrecen EK: 1861.2-15, 17-18.sz., 1862.1-35.sz., 1863-1865=ts. 1866.1-18, 20-51.sz., 1867.1-22.sz. – RK: 1861.1-18.sz.=ts., 1862-1865 =ts., 1866.4-13, 15-17, 21-25, 27, 29-45, 47-49, 51-52.sz., 1867.1-15, 20, 22-25.sz.

Utóbb – Alföldi Hírlap, 1867.

191.

Hölgyfutár. Alcím, Közlöny az irodalom, tarsasélet, művészet és divat köréből. 1858.jan.2.: Napi lap az irodalom, társasélet, művészet és divat köréből. 1859.jan.4.: Közlöny az irodalom, társasélet, művészet és divat köréből. Budapest. 1850.jan.2-1864.nov.6. Első sz.: 1849.nov.15. Megj. naponként, 1859.jan.4.: hetenként háromszor. Szünetelt 1854.márc.19-1854.ápr.6. Szerk. Nagy Ignác, fel.szerk. 1853.aug.13.: Nagy I., 1854.ápr.6.: Berecz Károly, 1856.ápr.1.: Tóth Kálmán, ideigl. fel.szerk. 1862.jan.9.: Szokolay Viktor, fel.szerk. 1862.ápr.1.: Bulyovszky Gyula, 1862.nov.6.: Balázs Frigyes. Kiadó, Nagy I., 1850.júl..1.: Lukács László, 1853.jan.1.: Kozma Vazul, 1855.jan.3.: Berecz Károly, 1855.júl..2.: Számvald Gyula, 1858.jan.2.: Tóth Kálmán, 1860.júl..3.: Emich Gusztáv, 1863.júl..2.: Kertész József. Lapvezér 1863.nov.3-1864.febr.2-ig: Dobsa Lajos. Főmunkatárs 1861.nov.12.: Vadnai Károly, 1862.jan.30-1862.márc.29-ig: Vértesi Arnold, 1862.ápr.15.: Balázs Frigyes, 1862.nov.6.: Lauka Gusztáv. Tulajdonos Nagy I., 1954.ápr.6.: Nagy I. özvegye. Ny. Kozma Vazul, 1850.júl.1.: Lukács László, 1853.jan.1.: Beimel József és Kozma Vazul, 1855.jan.3.: Emich Gusztáv, 1863.júl..2.: Kertész József. 2r. FI. Cl. Tj. – Első sz. 1849.nov.15.

Nyh.: 1850.jan.2.=1851.jan.2.; 1852.77.sz. nem készült; 1852.márc.31. és ápr.1.=74.sz., 1852.máj.25. és máj.26.=119.sz., 1852.szept.7. és szept.8.=204.sz., 1853.máj.17., 93.sz.=94.sz., 1853.nov.7, 236.sz.=237.sz., 1853.nov.8., 237.sz.=238.sz; 1857.ápr.29, 96.sz.=97.sz., 1857.ápr.30., 97.sz.=98.sz., 1857.máj.1., 98.sz.=99.sz., 1860.128.sz. nem készült, 1861.dec.3., 144.sz.=145.sz. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.I.1-148.sz.=ts.: II.1-151.sz.=ts.: 1851.I.1-54.56-299.sz.=ts.: 1852.1-299.sz.=ts.: 1853.1-282.sz., 1854.1-284.sz.=ts.: 1855.1-297.sz.=ts.: 1856.1-300.sz.=ts.: 1857.1-298.sz.=ts.: 1858.2-128, 134-299.sz., 1859.1-156.sz.=ts.: 1860.1-156.sz.=ts.: 1861.1-157.sz.=ts.: 1862.1-155.sz.=ts.: 1863.1.1-77.sz.=ts.: II.1-78.sz.=ts.: 1864.1.1-76.sz.=ts.: 11.1-38.sz.=ts. – AK: 1850.1-129, 131-147, 158-180, 182-211, 213-224, 227-232, 234-256, 260-298.sz., 1851.299.sz., 1852.1-146.sz., 1858.1-42, 44-83, 85-146.sz., 1859.1-5, 7-36, 38-69.sz., 1861.1-2, 4-16, 19-23, 26-37, 39.sz., 1862.1-41, 43-77.sz., 1863.I.1-34.36-77.sz., II.1-78.sz.=ts.; 1864.I.1, 3-6, 8-9, 11-50, 52-76.sz., II.1-4, 6, 8-9, 11-13, 15-24.26-38.sz., EK: 1850.1 =ts., II.1-77, 79-82, 84-95, 97-136, 138-147, 149-151 .sz., 1851 .II.=ts., 1853.l.=ts., 1854.I.13-19, 25-133.sz., 1856.1-13, 45, 51-52, 54-55, 62, 111-113, 115-116, 118-141, 143-145, 147, 171, 173-174, 176-183, 185-186, 189, 191-197, 199-202, 205-213, 215-219, 221-235, 238-241, 243-265, 267-280, 283-286, 288-297, 300.sz., 1857.1-76, 78-80, 82-84, 86-124, 127-150, 152-176.178-298.sz., 1849.1-22, 24-64, 66-156.sz., 1861.=ts., 1862.78-112.sz., 1863.1-4, 7-8, 13-14, 18-28, 30-40, 51, 54-56, 62-66, 70, 73-74.78.sz., 1864.II.1-2, 4-33, 35-37.sz. – FSZEK: 1850.I.1-147.sz., II.1-22, 24-59, 62-151.sz., 1851-1852. évenként 1-299.sz.=ts., 1853.1-282.sz., 1854.49-284.sz., 1856.130-300.sz., 1857.II.148-297.sz., 1858.1-146.sz., 18591-52, 78-156.sz., 1860.I.1-77., II.79-156.sz., 1850.1-147., II.=ts. – 1851.1-2, 13-26, 28-75, 77-81, 83-86, 88-89, 91-120, 122-148.sz., 1851.176-224, 252-299.sz“ 1852.=ts. – Debrecen RK: 1854.55-58, 60-77, 79-90, 92-123, 127-132, 134-214, 216-224, 226-240, 242-248, 250-254, 257-284.sz., 1855.1-44, 46-89, 91-132, 134-180, 182-183, 185-193, 195, 197-201, 203, 215-227, 229-244, 246-248, 250-296.sz., 1856.1-3, 5-54, 57-68, 70-84, 87-91, 93, 95-102, 104-132, 134-152, 154-155, 157-162, 164-166, 168-169, 171-288, 290-293, 295-300.sz., 1857.1-19, 21-33, 36-42, 69-70, 72-78, 80-108, 112, 116-117, 119-120, 122-132, 134-137, 140, 144-146, 155, 163-180, 184, 187-201, 203-215, 220-241, 244-258, 262-266, 268-277, 279, 282-283, 285, 290, 292-297.sz., 1858.3-8, 14-15, 17-19, 21-28, 30, 32-34, 36-37, 39, 41, 43-45, 48, 50-51, 53, 55-63, 65-78, 80-81, 83, 85-189, 192-193, 195-227, 229-269, 271-273, 275, 277-288, 290-299.sz., 1859.1-60, 62-63, 65-92, 94-95, 97-100, 102-108, 111-112, 114-156.sz., 1860.2-12, 14-27, 29-156.sz., 1861.1, 33-44, 46-157.sz., 1862.1-25, 27-41, 43-155.sz., 1863.1.1-77.sz.=ts., II.1-39.sz., 1864.I.30-38.sz. – Gyöngyös FerK: 1855.1-297.sz., 1857.52-53, 58-63, 78-79, 117-146, 154-183.sz. -Kaposvár Lt: 1862.36, 91, 120, 155.sz. – Keszthely: 1850.=ts., 1854-1856.=ts. – Miskolc LJK: 1852.1-120.sz., 1856.1-149.sz., 1867.1-73.sz., 1859.39-76.sz., 1862.84-153.sz. – Szeged SomK: 1850.1-27, 29, 34-68, 70-71, 83-89, 91-105, 108-111, 113-123, 125-130.sz., 1852.1-53, 55-76, 78-115, 117-158, 160-178, 180-204, 206-248.sz. – Cluj-Napoca AK: 1850.26, 32-52, 54, 58-68, 71-75, 78-79, 81-87, 90, 94.sz., 1852.1-122, 124-146.sz., 1853.208-281.sz., 1854.1-15, 17-31, 33-74, 86-284.sz., 1855.1-227.sz., 1856.1-175.sz., 1857.4-149, 155-162, 164-166, 168-179, 181, 183, 186-190.203-298.sz., 1858.3-145, 147-299.sz., 1859.1-156.sz.=ts.; 1860.1-156.sz., 1861.1-157.sz., 1862.2, 6-155.sz., 1863.24-77.sz., 1864.I.1-75.sz., II.1-37.sz. Második kiadás, 1857.1-3.sz. Cluj-Napoca: AK.

192.

Humorista. Alcím, Saljivi list. Novi Sad. 1863. Szerk. Djordje Rajkovic. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.126.

193.

Hungaria. Alcím, Anzeigeblatt für die löbl. Beförden, für Industrie, Handel und Gewerbe, 1867.jan.1.: nincs feltüntetve. 1867.márc.10.: Organ für Volksinteressen. Pest. 1865, okt. 1-1867.ápr.30. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Julius Beermann. Kiadótulaj., Ny. Gustav Emich. 2r.

Nyh.: 1865.okt.3., 1.sz.=2.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-10, 12-39.sz., 1866.1-156.sz.=ts.: 1867.1-71.sz.=ts.

194.

Hunnia. Alcím, Wochenschrift für ungarische Mode, Literatur, Kunst und öffentliches Leben. Pest. 1861.jan.2-1861.márc.6. Megj. hetenként. Fel.szerk. Karl Horschetzky. Főmunkatárs, Wilhelm Siegmund. Kiadó, Ny. Karl Werfel, 1861.febr.6.: Karl Werfel. 4r. Cl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-10.sz.=ts.

195.

Idők Tanúja. Fedőlap- és alcím, Egyetemes magyar újság. Pest. 1860.jan.2-1867.dec.31. Megj. naponként. Fel.szerk. Lonkay Antal. Főmunkatárs Garay Alajos, 1861.jan.2.: nincs feltüntetve. Kiadótulaj. Lonkay A., 1861.jan.2.: – Poldini Ede, 1863.júl.24.: Lonkay A. Ny. Wodianer F., 1861.jan.2.: Poldini E. és Noséda Gyula, 1862.jan.2.: Wodianer F. 4r., 1860.júl..2.: 2r., 1862.jan.2.: n2r. Cl. Tj. -Megsz. 1908.dec.3.

Nyh.: 1860.júl..2., 1.sz.=150.sz., 1860.okt.30, 249.sz.=250.sz., 1861.aug.8, 180.sz.=181.sz., 1862.ápr.3, 76.sz.=77.sz., 1862.máj.1., 700.sz.=100.sz., 1865.jan.9., 5.sz.=6.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-299.sz.=ts.: 1861.1-97, 99-289, 291-300.sz., 1862.1, 3-299.sz., 1863.1-174, 176-260, 262-298.sz., 1864-1865. évenként 1-298.sz.=ts.: 1866.1-296.sz.=ts.: 1867.1-300.sz.=ts. – EK: 1860.1, 147-149.sz., 1861.149-168, 170-176, 178-225, 227-232, 240-242, 252-275.sz., 1867.76-229, 241-245, 247-249.sz. – FSZEK: 1860.1-18, 20-147.sz., 1861.1, 3-146, 148-298.sz., 1862, 2-4, 7, 9, 3, 16-17, 19-25, 27-28, 31-34, 37-40, 43-45, 47-49, 51-54, 56, 58-59, 61, 64.sz., 1863=ts. – Gyöngyös FerK: 1860.150-299.sz., 1861.I.300.sz., 1862.600-898.sz. 1863.899-1196.sz.

- Kalocsa FőeK: 1863-1865=ts., 1867.=ts. – Szeged SomK: 1860.1-74, 76-147, 149-157, 159-181, 183-187, 189-200.sz., 1861.1-223, 225-253.sz. – Vác PK: 1860.1-147, 149.sz.

Megjegyzés – Hatóságilag lefoglalt számok: 1860. évben

75, 148, 158, 182, 259.sz. A szerkesztő a lefoglalt számokat bejelenti a 76, 149, 159, 183, 260.számon.

Ifjúság Lapja. – L. Gyermekbarát.

196.

Ifjúsági Plutarch. Irodalmi, művészti, egyházi személyiségeinek életrajza. 1858-1860. k.n. Kiadó, A Pápai Katholikus Gymnázium néhány tanára. Ny. Eger, Érseki lyceum, Bécs Mechitaristák, Pápa Főiskolai nyomda. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest EK: 1858.1.sz., 1859.2-4.sz., 1860.1-2.sz.

Megjegyzés – Folyóirat jellegű. Tanulmányok, arcképek, látképek. – Tartalomjegyzék L. Petrik III.k.112.p.

197.

Igazmondó, Pest. 1867.júl.7-1867.dec.28. Megj. hetenként. Fel.szerk. Jókai Mór. A lapra felügyelő pártbizottság tagjai; Keglevics Béla, Podmaniczky Frigyes, Tisza Kálmán, Várady Gábor. Kiadó Emich Gusztáv, 1867.júl.14.: Jókai M. Ny. Emich G. 2r. Illusztr. – Megsz. 1879.márc.30.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-26.sz.=ts. – Szeged SomK: 1867.=ts. Ilduna. Pest. 1862.? Czigler Hermin kisasszony [Szász Károlyné] Ilduna czím alatt német nyelven szépirodalmi lap szerkesztésére vállalkozott. Megjelent-e? Nem található. Eml. Magyar Tudományos Értekező. 1862.II.évf.493.p.

Intelligenzblatt des Katholischen Christen – L. Értesítő a Katholikus Néplaphoz.

Ipar – L Bács-Bodrog.

Iparlap – L. Iparosok Lapja.

198.

Iparosok Lapja. 1861.jan.2.: Iparlap. Fedőlap- és alcím, Közlöny a kézműipar, gyáripar, kereskedés, közlekedés és művészet részére. Pest. 1859.okt.12., 2.sz-1861.dec.18. Megj. hetenként. Fel.szerk. Galgóczi Károly, 1861.jan.2.: Szabóky Adolf. Főmunkatárs, Galgóczi K. Kiadótulaj. Galgóczi K. Ny. Beimel József és Kozma Vazul. 1861.ápr.3.: Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.2-13.sz., 1860.1-52.sz.=ts.: 1861.1-37, 42, 44-51.sz. -Eger FőeK: 1859.=ts. – Szeged SomK: 1860.=ts., 1861.1-3, 5-14, 16-40.sz.

199.

Irodalmi Értesítő. Alcím, A honi irodalom és művészet terjesztése érdekében. Könyvészeti folyóirat. Budapest. 1867.jan-1867.iún. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Demjén József. Ny. Bartalics Imre. 8r. Nem található. – Megj. 1-2.sz. -MTB III.k.363.p.; – Szalády 90.p.; – Lakatos 6-7.k.558.p.

200.

Irodalmi Hirdető. Alcím. Könyvészeti lap. Pest. 1864-?. Megj. havonként.

Szerk. Demjén József és Sebes József.

Lelőhely

Pannonhalma: 1867.1-3.sz.

201.

Irodalmi Lapok. Prága. 1860.jún.1. – Megsz. Szerk. Kiadó, Riedl Szende. Schaiba Adolf bizománya. Ny. Bellmann Károly. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1.sz. Debrecen RK:1-2.sz.

202.

Iskolábarát. Alcím, A kath[olikus] népnevelés közlönye. Pest. I866.jan.2. -1867.dec.24. Mutatvsz.: 1865.dec.12. Megj. hetenként. Fel.szerk., tulaj. Bárány Ignác. Kiadó, Kertész József, 1867.jan.1.: Leitner M.L. Ny. Kertész J., 1867.jan.1.: Mandello és Leitner, 1867.ápr.2.: Leitner M.L. 8r, 1867.jan.1.: 4r. Tj. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-52.sz.=ts., 1867.1, 3-25, 27-52.sz. – EK: 1866-1867.=ts. – Debrecen EK: 1866.=ts. – Szeged SomK: 1866-1867.=ts.

203.

Iskolai Kis Tükör. Alcím, Katholikus gyermek újsága. Pest. 1864.máj.5-1865.szept.20. Megj. hetenként. Fel.szerk. Bárány Ignácz. Kiadótulaj. Bárány L, 1865.jan.5.: Kertész József gyorssajtónyomása. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1-22.sz. (szept.29.)=ts.: 1864.1. (okt.6.)-13.sz.=ts.: 1865.1-31 .sz.=ts. – EK: 1863-1864.=ts. – Vác PK: 1864.1.1, 6-12.sz., 11.1-21.sz.

Iskolai Lap. – L. Néptanítók Könyve.

204.

Izraelita Közlöny. [1867 ?]: Izraelita Magyar Közlöny. Alcím, Hitfelekezeti érdekű lap. Pest. 1866.máj.31., 3.sz- [1867.] ? Megj. hetenként. Szerk. Kilényi Mór. Kiadó, Kugler Adolf. Ny. Khor és Weisz. 4r. – Megsz. 1874.ápr.17.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.3.sz.

Izraelita Magyar Közlöny. – L. Izraelita Közlöny.

205.

Izraelita Magyar Néptanító. Alcím, Zsidó iskolai érdekeket képviselő havi közlöny. Sátoraljaújhely. 1867.febr.27., 6/7sz-?. Megj. havonként. Szerk. Fischer Náthán. Kiadó, Ny. Forster R. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.6/7.sz. Megjegyzés Szalády szerint indult 1866.szept.1. Kereszty szerint megsz. 1867-ben.

Társlap – Jüdischer Schulbote, 1865-1867.

206.

Janošik. Alcím, Zábavno-poucny casopis. Wien, 1863.: Budapest. 1862-1863. Szerk. Kiadó, Ján N. Bobula. Ny. Kongregacie pp. Mechitaristov Wien, 1863.: Hornyánszky. 8r. Nem található, adatok – MTB IV.k.126.

207.

Jávor. Alcím, List za zabavu i nauku. Novi Sad. 1862-1863. Megj. havonként háromszor. Szerk. Jovan Jovanovic. Ny. Püspöki, [és] I. Fuks. Nem található, adatok – L MTB IV.k.126.

208.

Jó Barát. Alcím, Képes újság a magyar nép számárc.. Pest. 1867.okt.1-1867.dec. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Réthi Lajos. Főmunkatárs 1867.okt.16.: Gróf Lázár Kálmán. Ny. Heckenast Gusztáv. 4r. Illusztr. – Megsz. 1868.dec.16.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-3., 5.sz. – EK: 1867=ts. – FSZEK:=ts.

Megjegyzés – A fejlécekben jelenetképek; A kovácsnál. Olvasás közben.

209.

Jogtudományi és Törvénykezési Tár. Alcím, Jog és törvénykezési folyóirat. Budapest. 1855.jan.-1856.jún. Megj. öthetenként. Szerk. Tóth Lőrinc. Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 8r.

Lelőhely

Budapest, EK: 1855-1856.=ts. – Debrecen RK: 1856.1-5.sz.

210.

Jogtudományi Közlöny. Fedőlap- és alcím, Hetilap a jog- és államtudományok köréből. Pest. 1866.jan.2-1867.dec.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Ökröss Bálint, 1867.júl.14.: Ökröss B. és Dárdai Sándor. Kiadótulaj. Ny. Heckenast Gusztáv. 8r., 1867.jan.1.: 2r. – Megsz. 1934.dec.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-53.sz.=ts.: 1867.1-52.sz.=ts. – AK: 1866.1-53.sz., 1867.1-52.sz. – EK: 1866-1867.=ts. – Debrecen RK: 1866-1867.=ts. – Eger FőeK: 1866.=ts. – Kecskemét RK: 1866.=ts.

Jövő. – L. A Nép Újsága.

211.

Der Jude. Alcím. Unparteisches Organ für alles jüdische Interesse. Kaschau. 1866.szept.14., 35.sz.-1866.okt.3. Megj. hetenként. Fel.szerk. A.S. Betelheim. Kiadó, Ny., C. Werfer, 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.35-37.sz.

Der Jugendfreund. – L. Evangelisches Wochenblatt.

212.

Junos. Alcím, Mravnozábavny mládezi venovany casopis. Budapest. 1865.okt.12-1866.júl.19. Szerk. Kiadó, Ján N. Bobuia. Ny. Hornyánszky – Hummel. 4r. Nem található.

213.

Juzna Pcela. Temesvár. 1851-1852. Szerk. Mirolad Medakovic. 2r. Nem található.

214.

Jüdischer Schulbote. Alcím, Zeitschrift für izr. Lehrer und Schulfreude. Sátoraljaújhely. 1865.nov.1-1866.okt.24. Megj. hetenként. Szerk. és tulaj. Nathan Fischer. Kiadó, Ny. Rezső Forster.

Lelőhely

Budapest, EK: 1865-1866.=ts.

Társlap – Izraelita Magyar Néptanító, 1867.

215.

Kakas Márton Albuma. Alcím, Képes humorisztikus folyóirat. Budapest. 1858.márc.24-?. Megj. évenként nyolcszor. Szerk. Jókai Mór. Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 8r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1.sz.

Előbb – Nagy Tükör, 1856.nov.1858.

Utóbb – Üstökös, 1858.

Megjegyzés – Jókai Mór álneve, Kakas Márton.

216.

Kalauz.I. Alcím, Hetilap a nép jólétére, 1858.jan.2.: Szépirodalmi és ismeretterjesztő néplap, 1858.jún.19.: Szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap a nép jólétére, 1859.jan.8.: Ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. Pest. 1857.júl.4-1859.szept.24. Mutatvsz.: 1857.jún.3.sz. Megj. hetenként. Fel.szerk. Boross Mihály, 1858.jún.19.: Kubinyi Lajos, 1859.jan.8.: Magyar M., Főmunkatárs,

1859.aug.6.sz.: Színi Károly. Kiadótulaj. Magyar M. Ny. Gyurián József, 1858.jún.12.: Boldini R., 1858.júl.10.: Gyurián J. 4r. CI.Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-25.sz.=ts.: 1858.I.1-26.sz.=ts.: II.1-26.sz., 1859.1-39.sz.=ts. – AK: 1858.l.=ts., II.1, 7-36.sz., 1859.1-10, 12-17, 19-26., II.27-30, 32-39.sz., 1857.=ts. – EK: 1857.=ts., 1859.1-26, 38-39.sz. – FSZEK: 1857-1859.=ts. – Debrecen EK: 1857.=ts., 1858.1-20, 22-26.sz“ 1859.=ts. -RK: 1857-1858.=ts. – Eger FőeK: 1857-1859.=ts. – Keszthely: 1858.=ts.

Megjegyzés – A fejlécekben a tudomány és művészet jelképes ábrázolása. Illusztr. Fischer. – Az 1859.jan.22.: megj. számot elkobozták.

217.

Kalauz.II. Fedőlapcím, A közmíveltség és irodalom terén. Alcím, Hetilap a hazai közmíveltség érdekében, 1863.máj.17.: a Közmíveltség és irodalom terén. Pest. 1863.máj.10.sz-1865.júl.18. – Megsz. Megj. hetenként, 1864.okt.30!: kéthetenként. Szünetelt, 1863.júl.26-1864.jan.3.; 1864.júl.30-1864.okt.30.; 1865.ápr.15-1865.jún.18. Fel.szerk. Riedl Szende. Szerk.társ., 1864.nov.15.: Lutter Nándor. Kiadó, Demjén József, 1863.jún.14.: Riedl Sz. Tulaj, 1863.jún.14.: Riedl Sz. Ny. Első Magyar Egyesületi Ny. 4r. Cl. Tj.

Nyh.: 1865.júl.18., 9.sz.=8.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-11.sz.=ts., 1864.1.1-24.sz., II.1-10.sz.=ts., 1865.1-8.sz. – AK: 1863.1-9, 11.sz., 1864.I.12, 15, 17-24.sz., II.1-16.sz., 1865.1-8.sz. -EK: 1863-1864.l.=ts., 11.1-8, 10.sz., 1865=ts. – Debrecen EK: 1865-1867.=ts. – Kalocsa FőeK: 1865.1-3.sz., 1866.14-52.zs. – Keszthely 1863-1865.=ts. – Pécs EK: 1865.=ts., 1866.1-52.sz., 1867.1-17, 38-41, 43-44, 46-49.sz., MK: 1865.=ts., 1867.1-49.sz. – Szeged SomK: 1865-1866.=ts.

Kalauz a Nevelés és Oktatás Terén. – L. Nevelők Kalauza.

218.

Karlóvacki Vietsnik. Karlovac. 1866. Megj. hetenként. Szerk. Ljudevit Tomisic, D. Heurti, J. Fabkovic. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.126.

219.

Karpáti Hírnök. Alcím, Társadalmi, népgazdászati s közhasznú ismeretek közlönye. Ungvár. 1861.júl.1-1861 .dec.92.[!] [=29.]. megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk., Kiadótulaj. Mészáros Károly, 1861.okt.6.: Jäger K. Ny. Forster R. Sárospatak, 1861.júl.14.: Jäger K., Ungvár. 2r.

Nyh.: 1861.dec.92(!)42.sz.=dec.29., 42.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-42.sz.=ts.

Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt. – L. Kassa-Eperjesi Értesítő.

220.

Kassa-Eperjesi Értesítő.Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt. 1867.jan.9.: Kaschau-Eperieser KundschaftblattKassa-Eperjesi Értesítő. Alcím, 1866.jan.3.: Közhasznú házi és mezei, gazdasági, ipar- és kereskedelmi néplap-Lokalblatt für Volks-, Haus- und Landwirtschaft, Industrie und geselliges

Leben. Kaschau. 1850.febr.27-1867.jún.19. Megj. hetenként kétszer. Szerk.

nincs feltüntetve, 1854.júl..1.: J. Lengvarszky, 1856.ápr.19.: A. Baschke. Kiadó,

Ny. Carl Werfer. 2r. Német és magyar nyelvű. Első sz.: 1838.nov.3. – Megsz. 1914.aug.4.

Nyh.: 1861.jan.1., 1.sz.=1862.jan.1. 1.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.17, 22, 43-44, 48.sz., 1851.I.25-26.sz., 1852.II.45-52, 54-55, 57-60.sz., 1853.I.2, 4-19, 22-49.sz., II.1-52.sz.=ts.: 1855.II.21-58.sz., 1857.2-8.sz., 1866.1-10.sz.=ts.: 1867.1-22.48.sz. – Kosice: 1851.I.1-6, 9-30, 32-45, 47-51.sz., II.1-44.sz., 1852.II.8, 43.sz., 1853.I.1-49.sz., II.1-26, 28-50, 52.sz., 1854. jan.28-nov.11.) 8-10, 31, 36-38, 46-47, 51, 54, 58, 61-62, 72-74.84.sz., 1854. (dec.16-1855.máj.30.) 5-6, 8-9, 19, 23, 25-26, 38, 41-47, 49-61.sz., 1855. (jún.3-dec.29.) 3-6, 12-15, 18-20, 22-24, 28-30, 34-37, 43, 45-58.sz., 1856.8-10, 15-17, 19-22, 31-33, 39, 47, 49, 56, 68-70.sz., 1858.7-8.sz., 19, 37, 39, 71-72, 81, 86-87.sz., 1859.8-10, 83-85, 96-98, 101 .sz., 1860.1-101.sz.=ts.: 1861.23-26, 46, 50, 54-56, 93, 97-100 sz., 1862.1-101 sz.=ts.: 1863.1-100.sz.=ts.: 1864.1-102.sz.=ts.

Megjegyzés – A fejlécekben az Osztrák-Magyar Monarchia címere van. -1867.jún.8. A címlapon díszes keretben Magyarország címere a Koronával.

221.

Katholikus Lelkipásztor. Alcím, Egyházi folyóirat. Budapest. 1866.jan.-1867. Megj. kéthavonként. Szerk. Kiadó, Talabér János, Füssy Tamás. Ny. Emich Gusztáv. 8r. – Megsz. 1868.dec.

Lelőhely

Gyöngyös FerK: 1866.=ts. – Kecskemét RK: 1866-1867.=ts. – Szeged SomK: 1866.2.sz.

Megjegyzés – Sorozat jellegű is.

222.

Kathólikus Néplap. Pest. 1850.jan.3-1867.dec.26. Szerk. Májer István, 1850.júl..4.: Szabó Imre, ideigl. fel.szerk. 1850.szept.12.: Blümelhuber Ferenc, szerk. 1852.jan.1.: Blümelhuber F., fel.szerk. 1855.máj.9.: Sujánszky Antal, 1857.nov.4.: Kádas Rudolf, 1862.aug.7.: Szabóky Adolf, ideigl. fel.szerk. 1865.jan.5.: Füssy Tamás, fel.szerk. 1865.nov.9.: Füssy T. Kiadó, A jó és olcsó könyvkiadó társulat, 1854.márc.22.: Szent István Társulat. Ny. Müller Adolf, 1850.ápr.4.: Eisenfels Rudolf. 1850.aug.8.: Eisenfels és Emich, 1852.dec.8.: Emich Gusztáv, 1853.márc.23.: Lukács László, 1853.okt.5.: Lukács és Társa, 1854.szept.13.: Herz János, 1858.jan.7.: Emich G. 4r. Cl. Tj. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.I.1-26.sz=ts.: II.1-26.sz=ts.: 1851-1854. évenként 1-52.sz.=ts.: 1855.I.26.sz.=ts.: II.1-26.sz.=ts.: 1856-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – EK: 1850.I-II.=ts.; 1851.1-14, 16-18.20-52.sz., 1852.2-6, 8-12, 14-15, 17-18, 20-39, 41-46.48-52.sz., 1854.=ts.; 1855.I.1-18.sz., II.=ts.; 1856.1-49.sz., 1857.2-21, 23-45, 47-52.sz., 1858-1859, =ts.; 1860.1-29, 31-52.sz., 1861.=ts.; 1862.1-10, 12-52.sz., 1863.1-45.47-52.sz., 1864.=ts.; 1865.1-9, 11-40.42-52.sz., 1866.1-4, 6-36.; 38-39, 41-52.sz., 1867.=ts. – Esztergom: 1851.2-19, 21-43, 45-52.; 1853-1854.=ts. – Vác: 1850-1851.=ts.; 1852.1, 3-4, 6-7, 9-10, 12-21, 23-52.87., 1854-1856.=ts.; 1857.1-7, 10, 12-23, 25-30, 33-34, 39-52.sz“ 1862.1-37.39-52.sz., 1863-1867.=ts. -EK: 1850-1854.=ts., 1855.I.1-18.sz., II.=ts., 1856-1858.=ts., 1859.1-51.sz., 1860-1867.=ts. – FSZEK: 1850-1855.=ts. – Csurgó: 1854.1-34, 36-52.sz. – Debrecen EK: 1850-1857.=ts. – Esztergom BibIK: 1850-1855.=ts., 1857-1867.=ts. – FőeK: 1852-1858.=ts. – SimK: 1858-1859.=ts., 1865.=ts. – Gyöngyös FerK: 1851-1854.=ts., 1855.1-26, 28-52.sz. – Kalocsa FőeK: 1850.=ts., 1853.II.=ts., 1854.=ts., 1859.I.=ts., 1861-1862.=ts., 1863.16-21, 23-53.sz., 1864-1867.=ts. – Pannonhalma: 1859-1864.=ts., 1866-1867.=ts. – Szeged SomK: 1850.1-4, 8, 14-16.sz., 1851.1-26, 28-32, 34-37.sz., 1853.1-15, 17-25, 27-43, 46-49.sz. – Vác PK: 1856=ts.

Megjegyzés – Der Katholische Christ magyar nyelvű kiadása, a Katholikus Néplap. – Díszes címlapkeret, 1858.júl.1-1859.dec.30-ig. Rajz. L. Steglehner. Galvanisirt Joh. Hrussa in Wien.

Társlap – Értesítő a Katholikus Néplaphoz, 1850. – Klesatel ku Katolickim Nowinam, 1850. – Intelligenzblatt des Katholischen Christen, 1850.

223.

Der Katholische Christ. Alcím, Ein Volksblatt für Haus und Kirche. 1858.júl..1.: – 1859.dec.30.: Wochenblatt für Haus und Kirche. Pest. 1850.jan.1-1867. Megj. hetenként. 1865.jan.15.: kéthetenként. Szerk. Johann Nogáll, 1852.jan.15.: J. Nogáll und Joseph Kriegler, 1852.márc.11.: J. Kriegler, 1854.ápr.6.: Richard Peinlich, 1854.szept.28.: R. Peinlich und Joseph Krotky, 1854.okt.26.: J. Krotky, 1855.nov.28.: Anton Kronperger, 1859.nov.4.: Adolph Szabóky. Kiadó, Vereinigte zur Verbreiterung guter und wochlfeiler Bücher, 1854.márc.23.: St. Stephan-Verein. Ny. Adolf Müller, 1850.ápr.4.: Rudolf Eisenfels, 1850.aug.13.: Eisenfels und Emich, 1852.dec.9.: Gusztáv Emich, 1853.márc.24.: Ladislaus Lukács, 1853.okt.20.: Lukács und Comp., 1854.szept.14.: Johann Herz, 1858.júl..1.: G. Emich. 4r. Cl. Tj. Gót betűs. Első sz.: 1848.máj.7. – Megsz. 1869.jún.30.

Nyh.: 1850.máj.28., 23.sz.=22.sz., 1851.jún.11., 23.sz.=24.sz., 1851. okt.30., 43.sz.=44.sz., 1851.dec.18., 5.sz.=51.sz., 1851.dec.18., 52.sz.=1851.dec.25, 52.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850-1851. évenként 1-52.sz.=ts.: 1852.1-53.sz.=ts.: 1853-1855. évenként 1-52.sz.=ts.: 1856.1.1-25.sz.=ts., II.1-26.sz.=ts.: 1857.I.1-25.sz.=ts.: II.1-27.sz.=ts.: 1858.II.1-23.25-27.sz., 1859.I.1-26.sz.=ts., II.1-26.sz.=ts.: 1860.1-52.sz.=ts.: 1861.1-51.sz., 1862.1-52.sz.=ts.: 1863.1-46.48-52.sz., 1864.1-53.sz.=ts.: 1865.1-24.sz.=ts.: 1866.1-12, 14-24.sz., 1867.1-24.sz.=ts. – FSZEK: 1853-1854.=ts., 1864.2-52.sz. – Esztergom BibIK: 1856.I.1-2, 4-19, 21-26.sz., 1857.I.3-26.sz., 1858.1-5, 7, 9-10, 12-19, 21-22.24-26.sz. 1859.=ts. – Kalocsa FőeK: 1850.=ts., 1851.6-26.sz., 1863.=ts., 1867.12, 14-24.sz. – Vác PK: 1850.2-21, 23-27, 29-52.sz., 1851-1852.=ts., 1853.1-22, 25-47, 50-52.sz., 1854.1-27.29-52.sz., 1855-1856 =ts., 1867.2-24.sz.

224.

Katolicke Nowiny pro Obecni Lud. 1852.jan.3.: Katolicke Nowiny pre dorn a cirkev. 1856.jan.5.: Katolicke Nowiny. Fedőlapon 1850.I. Prwni Pólrok. S nákladom spolka widawajiceho dobré a lacné knihi. 1850.II. Prwny Polrok. Widal spolek k rozsirowanu dobrich a lacnich knih. 1851.I. Widal spolekwydawajuel dobré a lacnéknihy. 1854.: Na rok. Nákladon Spolku Swätého Stefana. 1855.: Wydawané od Spolku Swäto – Stefanského. Pest. 1850-1856.dec.27. Megj. hetenként. Fel.szerk. Simon Klempa, 1852.jan.3.: Jan Palarik, 1855.júl..7.: Ondrej Radlinsky. Kiadó, Spolok k rozssirowanu dobrich a lacinich knih, 1854.márc.8.: Spolok sv. Stefan. Ny. Adolf Müller, 1850.ápr.3.: Rudolf Eisen-fels, 1850.aug.10.: Eisenfels- und Emich, 1852.dec.11.: Gusztáv Emich, 1853.márc.26.: Ladislav Lukac, 1853.okt.15.: Lukác et Comp., 1854.szept.9.: Jan Here, 1855.júl..7.: Martin Bagó. 4r.

Nyh.: 1855.márc.3., 9.sz.=10, sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.I.1-26.sz.=ts., II.1-26.sz.=ts.: 1851.1-15, 18-26.sz., II.1, 3-4, 7-8, 10, 13, 15-19, 22-24, 26.sz., 1852.1-11, 13-52.sz., 1853.1-52.sz.=ts.: 1854.1-30.32-52.sz., 1855.1-24, 27-49.sz., 1856.1-52.sz.=ts.: -EK: 1850.I.=ts., II.1-17, 20-26.sz., 1851.II.1-26.sz.=ts. – Presov: 1850.I-II.=ts.,

225.

Katonai Hetilap. Alcím, Katonai szaklap. Genf. 1862.szept.1-1862.nov. Nem található. Adatok – L. MTB III.k.364.p.

226.

Kecskeméti Protestáns Közlöny. Alcím, Füzetek az egyház és iskola körében. Kecskemét. 1858.márc-1860.dec.5.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Fördős Lajos. Kiadó, Szilády Károly, 1859. többen, 1859.dec: Szilády K. Ny. Szilády K. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-2.sz.=ts.: 1859.3-4.sz.=ts.: 1860.5.sz.=ts. – EK:

1858-1859.=ts.

227.

Kelet Népe. Alcím, Magyar irodalmi csarnok és időszaki szemle. Bécs.

1856.aug.20-1856.4.sz. Megj. rendszertelenül. Kiadó, Török János. Ny. Keck

Joséfa. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856.1-4.sz.=ts. – AK: 1856.I.1-4.sz. – EK: 1856.=ts. – FSZEK: 1856.I.1-18.sz., II.1-4.sz. – Debrecen EK: 1856.I.1-2.sz., II.1, 3-4.sz. – RK: 1856.I.1-2.sz. – Esztergom BibIK: 1856=ts. – FőeK: 1856.=ts. – Gyöngyös FerK: 1856=ts. – Pannonhalma: 1856.=ts. – Szeged SomK: 1856=ts. – Székesfehérvár MK: 1856.I.1-2.sz., II.1, 4.sz. – Szombathely MK: 1856.1-2.sz., 1857.1.sz.

Megjegyzés – Szerk. Szilágyi Sándor. – L. Szinnyei XIII.k.920.h.

228.

Kepés Családi Lap. Alcím, 1860.máj.1.: Szépműtani hasznos ismereteket terjesztő és szépirodalmi heti közlöny. Pest. 1860.ápr.1-1860. végén. Megj. hetenként. Fel.szerk. Szabó Richard. Kiadótulaj. Ny. Werfer Károly. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.10.sz., 18.sz. a Divatcsarnok 1860. évéhez kötve.

229.

Képes Ujság. Pest. 1859.júl.-1861 .febr.17. Megj. hetenként. Fel.szerk. tulaj. Vas Gereben. Ny. Werfer Károly. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-23.sz.=ts.: 1860.1-9.11-13.sz. (jan.-márc.) 1-13.sz. (ápr.-jún.), 14-39.sz. júl..-dec.)=ts.: 1861.1-6.sz.=ts. – EK: 1859-1860.=ts., – FSZEK: 1859-1861.=ts. – Esztergom BibIK: 1859=ts. – Szeged SomK: 1859.=ts.

Megjegyzés – Fejlécekben a Vár, Lánchíd rajza, és a tudományt, művészetet szimbolizáló ábrák.

230.

Képes-Újság. Alcím, A magyar nép mulatva oktató barátja, 1866.febr.1.: ...

mulattatva... Pest. 1864.okt.1-1867.szept.16. Megj. havonként kétszer.

Fel.szerk. Kiss (Ilméri) István, 1866.febr.1.: Hajnik Károly, 1867.jan.1.: Illéssy

György, 1867.jan.16.: Major Béla, 1867.aug.16.: Réthi Lajos. Kiadó, tulaj. Ny.

Heckenast Gusztáv. 4r. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1-5.sz.=ts.: 1865.l.7-24.sz., II.1-6.sz.=ts.: 1866.I.7-24.sz.=ts., II.1-6.sz.=ts.: 1867.7-24.sz.=ts. – EK: 1864-1865.=ts., 1867.=ts. – FSZEK: 1864-1867=ts. – Eger FőeK: 1864-1867.=ts. – Debrecen EK:=ts. -RK: 1864.1-6.sz., 1865.l7-24.sz. – Szeged SomK:=ts. – Vác PK: 1865.II.=ts.

Utóbb – Jó Barát, 1867.

231.

Kepés Világ. Fedőlap és Alcím, Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes folyóirat, Alcím, 1867.jan.1.: Szépirodalmi folyóirat. Pest. 1866.k.n-1867.dec. Megj. havonként kétszer. Szerk. Vértesi Arnold. Kiadó, Deutsch Testvérek. Ny. Gyurián és Deutsch. 4r. – Megsz. 1873.szept.16.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-18.sz.=ts.: 1867.1-24.sz.=ts. – AK: 1867.=ts. – EK: 1867.13-24.sz. – Eger FőeK: 1867.=ts. – Vác PK: 1866.1.sz.

Megjegyzés – 1) Illusztráció a címlapon, 1866-1867-ig: Vörösmarty Mihály, Kisfaludy Károly és Kazinczy Ferenc mellszobráról készült rajz és négy látkép. T. Kollar – Buxbaum et Schwartz sc.

232.

Keresztény Magvető. Kolozsvár. 1861.febr-1867.3.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt, 1862., 1864-1866. évben. Szerk. Kiadó, Kriza János és Nagy Lajos, 1867.3.sz.: Buzogány Áron és Ferenc József. Ny. Papp Miklós. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1.köt., 1863.2.köt., 1867.3.köt. – EK: 1861-1867.=ts. – Debrecen EK: 1863=ts. – RK: 1861.=ts., 1863=ts., 1867.=ts. – Kecskemét RK:=ts. – Pannonhalma: 1867.=ts. – Szeged SomK:=ts.

Kertészeti és Ipargazdasági Vezérlapok. Keszthely. 1861. Tévesen használt elnevezés – Nagy L. 33.p. – Dunántúli Társadalmi Közlöny c. folyóirat alcíme.

Kertészeti Füzetek. Pest. 1854.1-3.L 1859.4-15. füzet. Sorozat. – Petrik Tj. I.köt.646-647.p.

233.

Kertészeti és Ipargazdasági Vezérlapok. Keszthely. 1861.ápr.-szept. Fel.szerk. Jagócsi Péterffy József. Nem található. Adatokat – L. Lukács 37.p.; Nagy L.45.p.

Kertészetünk. – L. Belgazdasági Kis Közlöny.

Kertészqazda s a Nép Kertésze. – L. Kertészgazda.

Kerti Gazdaság. – L. Belgazdasági Kis Közlöny.

234.

Ketgarasos Újság. Budapest. 1858.okt.3-1859.jún.19. Megj. hetenként.

Fel.szerk., Tulaj., Vas Gereben. Kiadó, Ny. Beimel József, Kozma Vazul,

1859.máj.1.: Wodianer F. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-13.sz=ts.: 1859.1-25.sz.=ts. – FSZEK: 1858-1859.=ts. – Debrecen EK: 1858.1-11, 13.sz., 1859.=ts. – Gyöngyös FerK: 1858.5-25.sz. – Kecskemét RK: 1858.2-11.sz., 1859, 1-4, 6-7, 18, 22, 24-25.sz. – Keszthely: 1859.=ts. – Szeged SomK:=ts. – Székesfehérvár MK: 1859.=ts.

Megjegyzés – A fejléceken 1858-ban a Lánchíd, a Magyar Nemzeti Múzeum épületének rajza és újságolvasási jelenet. – 1859-ben a fejlécekben az Alduna gőzhajóval, a Vár a Lánchíddal, a Dunán gőzhajóval, és a parton gőzmozdony rajza.

Kikeriki – L. Pester Kikeriki

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye – L. Magyar Természettudományi Társulat Közlönye.

Kirche und Schule. Rövidített címe a Glaubehsbote c. folyóiratnak – Organ

für Politik, evangelische Kirche und Schule. 1861-1863.

235.

Kis Kert. Alcím, Tanulságos és mulattató gyermek olvasmányok. Békéscsaba. Szeberényi Lajos. Ny. Réthy Lipót Szarvason, 3.sz.: Réthy L. Gyula. 8r.

Nem található.

Főlap – Néptanítók Könyve, 1855.

236.

Kis Könyvtár, vagyis hasznos, mulatságos olvasmány gyermekek számárc.. Pest. 1854.k.n.-1855.k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Varga Péter. Ny. Müller Emil, 1855.8.sz.: Beimel J., Kozma Vazul. 8r. – Német kiadása, Kleine Bibliothek, 1854-1855.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1854.1-7.sz., 1855.8-12.sz.

Megjegyzés – A folyóirat sorozat jellegű is.

237

Kis Pajtások 6 Krajczáros Könyvtára. Pest. 1857.k.n.-1858.k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Boross Mihály. Ny. ? 16r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-5.sz., 1858.7-12.sz. Megjegyzés – A folyóirat sorozatjellegű is.

238.

Kis Üstökös. Fedőlapcím, Képes gyermek lap. Pest. 1867.márc, 16, 4.sz-1867.ápr.30. Megj. havonként háromszor, 1868.k.n.7.sz.: hetenként. Szerk., Kiadó, Dienes Lajos. Ny. Emich Gusztáv. 8r. Illusztr. – Megsz. 1868.k.n.8.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.4., 6, sz.

Megjegyzés – 1867. évben a fedőlapot illusztr., Országh.

239

Kleine Bibliothek, oder nützliche Unterhaltende Lectüren für Kinder. Pest. 1854.k.n.-1855.k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Peter Varga. Ny. Emil Müller. 8r. – Magyar kiadása, Kis Könyvtár, 1854-1855. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1854-1855.=1-3.sz.

Megjegyzés – A folyóirat sorozatjellegű is.

Klesatel ku. Katolickim Nowinam. – L. Értesítő a Katholikus Néplaphoz.

240.

Kobold. Alcím, Humoristisch-satyrisches Wochenblatt. Pest. 1867.jún.27-1867.dec.28. Mutatvsz.: 1867.jún.16, júl.6. Megj. hetenként. Fel.szerk. tulaj. M. Adler, 1867.nov.16.: M. Adler és S. Schalinger. Kiadó, 1867.jan.3.: Sonnenthal, 1867.febr.18.: M. Adler Administrátor, 1867.aug.10.: D. Kramer, 1867.okt.5-én nincs feltüntetve, 1867.okt.12.: Schallinger, 1867.nov.16.: Oroszy. Ny. Julius Noseda, 1867.szept.28.: Első Magyar Egyetemi Ny., Fanda és Tsa. 2r. – Megsz. 1874.dec.27.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-9, 11-22, 24-27.sz.

241.

Kolozsvári Közlöny. Alcím. Ismeretterjesztő néplap, 1856.okt.1.: Politikai, tudományos és szépirodalmi lap, 1857.ápr.2.: nincs feltüntetve. Kolozsvár. 1856.márc.31-1867.dec.31. Szünetelt, 1856.jún.29-1856.okt.31-ig. Megj. hetenként kétszer, 1857.ápr.2.: hetenként háromszor, 1859.okt.2.: hetenként kétszer, 1860.okt.3.: hetenként háromszor, 1861.jan.1.: hetenként négyszer, 1862.júl..2.: hetenként háromszor. Fel.szerk., Vida Károly, 1856.okt.1.: kiadó, Berde Áron, 1859.febr.24.: Dózsa Dániel. Ny. Ev.Ref. Főtanoda ny. 2r., 1865.jan.3.: n2r. – Megsz. 1873.szept.30.

Nyh.: 1862.márc.30., 40.sz=50.sz., 1864.jan.16, 8.sz.=7.sz., 1865.máj.9., 53.sz.=54.sz., 1867.77.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856.1-27.sz.=ts.: 1857.28-167.sz.=ts.: 1858.1-104.sz.=ts.: 1859.1-118, 120-129.sz., 1860.1-118.sz., 1861.1-139, 141-147, 149-159, 161-206.sz., 1862.1-177.sz., 1863.1-154.sz.=ts.: 1864.1-154.sz.=ts.: 1865.1-27, 29-38, 40-153.sz., 1866.1-153.sz., 1867.1-155.sz.=ts.

Megjegyzés – Szerk. Papp Miklós névtelenül. – L. Szinnyei X.k.352.h.

242.

Kolozsvári Lap. Kolozsvár. 1850.jan.1-1852.jún.29. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Makoldi Sámuel. Ny. Ev.Ref. Kollégium ny. 2r. Indult 1849.nov.16.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-157.sz.=ts., 1851.158-234, 236-314.sz., 1852.314-391.sz.=ts. – FSZEK: 1850.1-4, 6-17, 20-40, 42-43, 66, 71-72.sz. – Cluj-Napoca AK: 1850.=ts.; 1851.158-313.sz.=ts.; 1852.=ts. Társlap – Népbarát, 1850-1851.

243.

Kolozsvári Magyar Futár. 1857.jan.1.: Magyar Futár. Kolozsvár. 1856.júl.3-28.sz.-1859.okt.16. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadó, Vida Károly. Ny. R. Kath. Lyceum betűivel. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856.28-39, 41-48, 50-54, 56.sz., 1857.80-184sz.=ts.: 1858.274.sz., 1859.288-300, 302-364, 366-370.sz. – EK: 1858.=ts.

Társlap – Erdélyi Múzeum 1856-1858.=ts.: rovat a Magyar Futár-ban.

244.

Kolozsvári Színházi Közlöny. Kolozsvár. 1859.nov.5-1860.márc.31. – Megsz.

Megj. hetenként ötször. Fel.szerk., Kiadó-tulaj. Havi Mihály. Főmunkatárs 1860.febr.16.: Papp Miklós. Ny. Ev.Ref. Főtanoda Könyvnyomdája, 1860.febr.16.: Rorakath. Lyceum betűivel. 4r.

Nyh.: 1860.jan.16., 58.sz.=59.sz., 1860.jan.17, 59.sz.=60.sz., 1860.jan.18, 60.sz.=61.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-15, 17, 20-45.sz., 1860.46-47, 49-65, 67-78, 80-90, 92-115.sz. – MSZI: mf. 1859.1-60, 62-79.sz., 1860.80-115.sz.

Megjegyzés – Metszet a fejlécben 1859.nov.5-1860.febr.12-ig: A kolozsvári színház homlokzatáról, két oldalán Magyarország és Kolozsvár város címerpajzsáról készült rajz. – Az egyes számok negyedik pagináján színlap van.

245.

Komarad. Alcím, Saljivi list. Sovi Sad. 1862.II.évf.ápr.10-1865.jún.20. Megj. havonként kétszer. Szerk. Jovanovic Jovan, 1863.márc.20.: Zub, 1863.ápr.30.: Popovits és Zub, 1864.okt.30.: Telecka Lazar, 1864.nov.30.: Cakra Emil. Kiadó, Keszerits Draguta és Fuchs Ignác. Ny. Fuchs I. 4r. Cyrill betűs. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.10-16, 18-31, 33-36.sz., 1-14, 16-32, 34-36.sz., 1864.1-6, 8-15, 17-36.sz., 1865.1-3, 5-6, 8-17.sz.

246.

Kórházi Szemle. 1866.k.n.1.sz.: Orvosi Szemle. Alcím, A gyógygyakorlat, orvosi irodalom és hazai kórházak közlönye. Pozsony. 1865.jan.20-1866.k.n.2.sz. Megj. havonként, 1866.k.n.1.sz.: negyedévenként. Szerk. tulaj. Zlamál Vilmos, Főmunkatárs, 1866.k.n.1.sz.: Gotthardt Janka, Koller-Korányi, Láng, – Zlamál. Ny. Schreiber Alajos. 8r., 1866.k.n.1.sz.: 4r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.k.n.1.sz. – EK: 1865.1, 3-12.sz., 1866.1-2.sz. – Miskolc LJK: 1865.1-12.sz.=ts. – Pannonhalma: 1865=ts.

247.

Korunk. Kolozsvár. Alcím, Szabadelvű politikai es közgazdászati lap. 1860.dec.2-1867.júl.31. Megj. hetenként négyszer, 1861.jan.1.: hetenként ötször, 1862.jan.3., 2.sz.: hetenként négyszer. Fel.szerk., Tulaj. Fekete Mihály, 1862.szept.3.: Kővári László. Ny. Gámán János. 4r.

Nyh.: 1862.iul.13., 105.sz.=106.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-16.sz.=ts.: 1861.17-78, 156-159, 162-177, 179-192, 195-199, 201-257, 259-264.sz., 1862.2-178.sz., 1863.1-153.sz.=ts.: 1865.102.sz., 1866.1-153.sz.=ts.: 1867.1-70, 72-81, 83-90.sz. – EK: 1860-1866.=ts. – Debrecen RK: 1864.1-153.sz.=ts.

Társlap – Korunk Tárczája, 1865.

248.

Korunk Tárczája. Kolozsvár. 1865.jan.1-1865.szept.24. Megj. hetenként.

Fel.szerk., Tulaj. Kővári László. Ny. Gámán János. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-38.sz.=ts. – AK: 1865.=ts.

Főlap – Korunk, 1860-1867.

Koszorú. – L. Szépirodalmi Figyelő.

249.

Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan. Budapest. 1865.ápr.9-1867.okt.20. Megj. kéthavonként, 1867.márc.24.: évenként hatszor. Szerk. Markusovszky Alajos. Ny. Khor és Wein. 4r. – Megsz. 1897.nov.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865-1867. évenként 1-6.sz.=ts. – AK: 1866.2-6.sz., 1867.=ts.

Főlap – Orvosi Hetilap, 1857-1897.

Társlap – Nő- és Gyermekgyógyászat, 1864-1865. – Szemészet, 1864-1865.

250.

Községi Kalauz. Alcím, Községi érdekeket képviselő közlöny. Pest. 1867.máj.10-1867.júl. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Kassay Adolf. Nem található. Adatok L. MTB III.k.360., – Szalády 123.

251.

Községi Tanácsadó. Alcím, Felsőbb rendeleteket és törvényeket tárgyazó folyóirat. Budapest. 1857.júl.-1859, jún. Megj. hetenként tíz számmal. Szerk. Kiadó, Szokolay István. Ny. Beimel és Kozma. 8r. Nem található. Adatok L. Pet-rik III.k.579.p.; – Szalády 124.p.

252.

Kraján. Pest. 1864.márc.3., 2.sz.-1867. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó

Thull Leopold. Ny. Emich Gusztáv. 2r. – Megsz. 1868.dec.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.2, 5, 16, 29.sz.

253.

Krampuszok. Alcím, Képes humorisztikus folyóirat. Budapest. 1862.dec-1862.dec.30. Megj. rendszertelenül. Szerk. Szokoly Viktor. Kiadó, Ny. Emich Gusztáv. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-2.sz.=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés – A Bolond Miska betiltása idején helyette megj. a Krampuszok

és a Röppentyű.

254.

Krassöer Zeitung. 1861.IV.évf.márc.23.: Lugoser Anzeiger. Alcím, Zeitschrift

für Belletristik, Industrie und Handel. Lugos. [1857-1867]. Megj. hetenként.

Fel.szerk. Johann Wenzely. Kiadó, Ny. Trauenfellner – Wenzely. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.IV.évf.12-15, 19, 22-26.sz., 1862.1-3, 5-9, 11, 13-14, 16, 18-19, 22-27, 29, 31, 33-41, 47-52.sz., 1863.1-12, 14-41, 48-52.sz., 1864.1-10, 12-52.sz., 1865.1-21, 23-26, 28-30, 32-36, 38-52.sz., 1866.1-29, 32-34, 36-50.sz.

255.

Kritikai Füzetek. Alcím, A nyelvészet, keresztény tudományosság es közműveltség közlönye. Pest. 1861 .oki-?. Megj. Szerk. Gyurits Antal. Ny. Engel és Mandello. 8r.

Lelőhely

Budapest, EK: 1.sz.

256.

Kritikai Lapok. Pest. 1855.1 .sz. – Megsz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó,

Brassai Samu. Ny. Müller Emil. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1.sz.=ts.

257.

Kritikai Lapok. Alcím. A magyar tudományosság, szépirodalom és művészet érdekében. Pest. 1862.márc.1-1863.ápr.26. – Megsz. Megj. havonta kétszer, 1863.jan.4.: hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Riedl Szende. Főmunkatárs: Hegyi Gyula. Ny. Herz János, 1863.jan.4.: Kozma Vazul. 8r. Cl. Tj. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-18.sz.=ts.: 1863.1-17.sz.=ts. – EK: 1862-1863.=ts. – FSZEK: 1862.1-8.sz., 1863.1-16.sz. – Debrecen EK: 1862.=ts. – RK: 1862.1-14, 16-18.sz., 1863.1-17.sz. – Esztergom BibIK: 1862.1-3, 5-18.sz., 1863.1-6, 8-17.sz. – Kecskemét RK: 1862.4-5.sz. – Keszthely: 1862.1-18.sz., 1863.1-17.sz. – Pannonhalma: 1862-1863.=ts.

Utóbb – Kalauz, 1863-1865.

258.

Kronstadts Zeitung. Kronstadt. 1850.jan.3-1864.dec. Szünetelt: 1865-1870. évben. Megj. hetenként kétszer, 1853.jan.3.: feltüntetve, hetenként négyszer, valójában hetenként kétszer, 1854.máj.24-ig., 1858.jan.4.: hetenként háromszor, 1859.jan.3.: hetenként négyszer. Szerk. Kiadó, Ny. Johann Gött. 4r. -Első sz.: 1849.márc.26. – Megsz. 1939.aug.26.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-3, 6-20, 22-104.sz., 1851.1-103.sz.=ts.: 1852.1-5, 53-104.sz., 1853.1, 3-104.sz., 1854.1-13, 15-16, 18-34, 36-45, 47, 49-84, 86-112.sz., 1855.1-65, 76-152, 155-170, 172-179, 181-203.sz., 1856.1-6, 8-56, 58-59, 61-199, 201-204.sz., 1857.1-68, 70-84, 86-213.sz., 1858.1-14, 16-114.sz., 1859.1-207.sz.=ts.: 1860.1-8, 10-205.sz., 1861.1-125, 127-191, 193-207.sz. – Cluj-Napoca EK: 1850.1-104.sz.=ts.; 1851.=ts.; 1854.1-112.sz.=ts.; 1855.1-203.sz.=ts.; 1856.7-205.sz., 1857.1-213.sz.=ts.; 1859=ts.; 1861.34-207.sz., 1862.1-11, 13-153, 155-207.sz., 1864.1-92, 96-110, 112-139, 141-196, 199-207.sz. – Bukarest AK: 1850-1851.=ts.; 1854.1-112.sz.=ts.; 1855.1-203.sz.=ts.; 1856.7-205.sz., 1857.=ts.; 1859=ts.; 1861.34-207.sz., 1862.1-11, 13-153, 155-207.sz., 1864.1-92, 96-110, 112-139, 141-196, 199-207.sz.

Előbb – Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap – Der Satellit, 1850-1858-Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, [1848]-1857.

Megjegyzés – Az Erdélyi Hírlap ... nagyobbrészt a Siebenbürger Wochenblatt adatainak fordításából állott. – L. Jordáki 18.p. – Festausgabe zum hundertjährigen Bestehen. 1936, máj.24-Schlandt Hermann: Die Geschichte der Kronstädter Zeitung. Der Weg durch ein Jahrhundert. Kronstadt. K. Ny. Johann Gött. 110.p.

259.

Kundschaftsblatt. Alcím, Handels- und Gewerbe- Anzeiger. Temesvár. 1858. Kiadó, Markus Hazai und Sohn. Nem található. Adatokat – Réz 73.; – L. MTB III.k.359.

260.

Der Land- und Volkswirth. Alcím, Organ der praktischen Landwirtschaft und der Vertretung land- und volkswirtschaftslichen Interessen. Pest. 1860.febr.1-1860.dec.30. – Megsz. Megj. havonta háromszor. Szerk., Kiadó, Ny. Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-33.sz.=ts.

261.

Der Landwirth. Pest. 1867.dec.31. – Megsz. 1870.dec.31. Nem található. Adatok – L MTB III.k.358.; Réz 96/1189.

Főlap – Ungarischer Lloyd, 1867- [1876].

Társlap – Landwirth und Gewerbe Zeitung, – L. MTB III.k.358.p.

262.

Landwirtschaftliche Mittheilungen. Alcím, Centralorgan für den landwirtschaftlichen Fortschrift im Oesterreichischen Staats. Pest. 1855-1857. Megj. havonként. Szerk. Gustav Karafiat.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.4-9.sz., 1856.5-6.sz. – AK: 1855.1-10.sz., 1856.5-6.sz., 1857.1-6.sz.

Lantos – L. Aranykor.

263.

Lapok a Lovászat és Vadászat Köréből. 1858.jan.10.: Vadász és Versenylap. Pest. 1857.jan.15-1867.dec.30. Megj. havonként kétszer, 1858.jan.10.: havonként háromszor. Fel.szerk., Kiadótulaj. Bérczi Károly, 1867.dec.20.: Bérczi Károlyné. Ny. Landerer és Heckenast, 1858.jan.10.: Emich Gusztáv. 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1919.szept.17.

Nyh.: 1866.máj.30., 15.sz.=16.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-24.sz., 1858.1-9, 11-36.sz., 1859-1862. évenként 1-36.sz.=ts.: 1863.1-22, 24-36.sz., 1864.1-36.sz.=ts.: 1865.1, 3-36.sz., 1866.1-36.sz.=ts.: 1867.26-27, 29-30, 32, 34-36.sz. – EK: 1857-1867.=ts. – FSZEK:=ts. – Eger FőeK: 1862.=ts. – Debrecen EK: 1858-1864.=ts., 1866-1867.=ts. – RK: 1860.7, 10, 12-17, 20, 22-26, 28, 30-36.sz., 1861.=ts. – 1862.1-26, 28-36.sz. – Keszthely:=ts. – Vác PK: 1862.=ts.

Megjegyzés – A fejlécet illusztrálta 1860.1. számon Rusz és AZs.

Látcső. – L. Színházi Látcső.

264.

Leistern. Alcím, Umpartaisches Organ für alles Jädische Interessen. Kassa. 1866.jan.2-1866.jún.20. Mutatvsz. 1865.dec.19. Megj. hetenként. Fel.szerk. Schönmann H. Kiadó, Ny. Werfer Károly. 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-24.sz.

265.

Lelki'Kincstár. 1862.jan.5.: Házi Kincstár. Alcím, Protestáns családi lap, 1861.jan.5-1863.dec.24.: Melléklet a protestáns egyházi és iskolai laphoz. Pest. 1860.jan.5-1865.dec.24. Megj. havonként kétszer, 1865.jan.1.: hetenként: Fel.szerk. Székács József, 1861.jan.5.: Ballagi Mór. Szerk. társ. 1860.jan.22.: Török Pál, 1861.jan.5.: Batizfalvy István és Pesti József, 1862.aug.31.: Batizfalvy I, 1864.okt.14.: Gyárfás Ferenc, 1865.júl..2.: Csengei Gusztáv. Főmunkatárs, 1864.okt.28.: Gyárfás F. Kiadó tulaj. 1860.dec.23-ig: Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast, 1861.jan.5.: Engel és Mandello, 1865.márc.19.: Gyurián és Deutsch. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-5, 7-21, 23-26.sz., 1861.1-26.sz.=ts.: 1862.1-8, 10-15.17-26.sz., 1863.1-26.sz.=ts: 1864.7-26.sz., 1865.1-12, 14-38, 49-51.sz. -EK: 1860.16-25.sz., 1861-1865.=ts. – FSZEK: 1860-1864.=ts. – Debrecen RK: 1860-1864.=ts. 1865.=ts. – EK: 1861.1-15, 17-20, 22-24.sz., 1862.16-20.sz., 1863.1-5, 7-9, 11-13, 15-16, 18, 20, 22-26.sz. – Miskolc LJK: 1860.8-9.sz. – Vác PK: 1863.=ts.

Főlap – Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1857-1867.

Lokalblatt für Volks- Haus- und Landwirtschaftts. Industrie und Geselliges Leben. – L. Kassa-Eperjesi Értesítő.

266.

Ludas Matyi. Alcím, A magyar nép mulattató képes újsága. Pest. 1867.ápr.7-1867.dec.29. Mutatvsz. 1867.ápr.1. Megj. hetenként. Fel.szerk., Tulaj. Mészáros Károly. Kiadó, Ny. Első Magyar Egyesületi Ny. 4r. Illusztr. – Megsz. 1873.aug.10.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867 1-39sz.=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés – A mutatvsz. 1867.szept.8. egyúttal a 23.sz. – Az egyes számokon az impresszumadatok között feltüntetve a rajzolók: 1867.ápr.21.: Stuhlmüller, 1867.okt.6.: Újházy.

Lugoser Anzeiger. – L. Krassöer Zeitung.

267.

Letopiš Matice Slovenśkej. Turócszentmárton. 1864-1867. Megj. évenként, 1866.: évenként kétszer. Szerk. Michal Chrástek, 1866.: Villam Pauliny-Tóth. Ny. Karol Gorisek Wien, 1866.: Knihlaciarsko-ucatinársky spolok, Szakolca.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-2, 3-11.sz., – EK: 1864=ts.

268.

Lipa. Alcím, Narodni zabavnik. Pest. 1860-1863. Szerk. Vydal Josef Viktorin. 8r.

Lelőhely

Martin, MSI: 1-3.k.

269.

List pre vychovu. skolu a literaturu. Nagyszombat. 1850.márc.14-1852.júl.9. Szerk. Palárik János. Nem található. Adatokat – L Szinnyei X.k.140-141. h.

Főlap – Cyrill a Method 1850-1867.

270.

Lokalblatt. Esseker und Landbote. Eszék. 1864-1869. 2r. Nem található.

271.

Luthéraňský Budjček. Budapest. 1862.jan.25-1862.febr.25. Megj. havonként.

Szerk. Kiadó, Jozef Podhradsky. Ny. Tratner – Károlyi. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: mf.1-6.sz., – Martin, MSI 1-6.sz.

Főlap – Evangelické Cjrkewnj Nowiny, 1860-1862.

Ljubav. Szabadka. 1864-1865. Kézirat. – L. Nyomtatott periodikumok között eml. Kolozsi Tibor.

272.

Magazin für Geschichte. Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. Kronstadt. 1850-1861 .k.n., 2, sz. Megj. évenként, 1859.k.n., 1 .sz.: negyedévenként. Szünetelt 1850-1851. évben. Új folyam 1859.k.n. 1 .sz-tól. Szerk. Anton Kurz, 1852. évben Josef Trausch, 1859.k.n., 1.sz.: Eugen Trauschenfels. Kiadó, Johann Gött. 8r. Magyar, német, latin nyelvű. 1853-1858.1860.

Lelőhely

Budapest, AK: 1852.1.sz., 1859.=ts. – Cluj-Napoca AK: 1852.III.köt.1.sz.,

1859.l.köt.1-4.sz.=ts., 1861.II.köt.1-2.sz.

273.

Magazin Pedagogicu. Alcím, Organu pentru educatori invetiatori si barbati de scola. Naszód. 1867.jan.-1867. Megj. havonként. Szerk. Cosma Auca Maximu Popu és Basiliu Petri. Ny. Filtsch J. E. 8r. – Megsz. 1869.jan.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1.sz.

274.

Magyar Académiai Értesítő. 1857.k.n., 1 .sz.: Magyar Akadémiai Értesítő. 1867.jan.7.: Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Pest. 1850.jún.(júl.-1867.17.sz. Megj. legtöbbször összevont számmal, rendszertelenül. Szünetelt, 1850., 1848.ápr-1850.jún.(júl., 1852.aug., 1853.aug., 1854.aug.-szept, 1866. évben, 1867.aug.-szept. Új folyam 1860.jan.-tól, 1867.jan.7-től. Pótkötet megj. az 1859. évben. Szerk. Toldy Ferenc. 1860.1.sz.: l.osztály, Toldy Ferenc, II.osztály, Csengery Antal.III.osztály Győry Sándor. 1867.1.sz.: Rónay Jáczint. Kiadó, Eggenberger J. és Fia. Ny. Emich és Eisenfels, 1852.jan.: Emich Gusztáv, 1855.k.n., 1.sz.: Landerer és Heckenast, 1857.k.n., 1.sz.: Emich G. 8r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850-1854. évenként 1-6.sz.=ts.: 1855-1858. évenként 1-10.sz.=ts.: 1859.1-11.sz.=ts.: 1859. Pótkötet 1.sz.=ts.: I. Osztály Közlönye 1860/1861.1-4.sz.=ts.: 1861/1862.1-4.sz.=ts.: 1863/1865.1-2.sz.=ts.: II. Osztálv Közlönye 1860.1-4.sz.=ts.: 1861.1862/1863.1-3.sz.=ts.: 1864.1-2.sz.=ts.: 1865/1866.1-3.sz.=ts.: III. Osztály Közlönye 1860.1-4.sz.=ts.: 1861/1862.1-4.sz.=ts.: 1862/1863.1-3.sz.=ts.: 1864.1-4.sz.=ts.: 1865.1-2.sz.=ts.: 1865.1-2.sz.=ts.:[!].: 1867.1-17.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. -FSZEK:=ts. – A vidéki nagyobb könyvtárakban teljes, ezért nem adunk felsorolást.

I. Osztály – Nyelvtudomány

II. Osztály – Philosophiai

III. Osztály – Mathematikai

Tartalomjegyzék – 1840-1860-ig Petrik, I.k.671-677.p. – Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma 1840-1860. Összeáll. Gergely Pál és Molnár Zoltán. Budapest. 1962. – Az Akadémiai Értesítő és a Magyar tudomány Indexe. Összeáll. Pétérvári Lászlóné és Sz. Garai Judit. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. l-III.k.Budapest. 1975.

275.

Magyar Bazár. Alcím, A szépirodalom, társasélet es divat közlönye. Pest. 1866.jan.1-1867.dec.15. Megj. havonként kétszer. Fel.szerk. Szabó Richard. Kiadó, Szabó R., 1866.márc.15.: Emich Gusztáv. Tulaj. Szabó R. Ny. Emich G. 2r. – Megsz. 1904.márc.16.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866-1867. évenként 1-24.sz.=ts.

276.

Magyar Divatfutár.Ungarischer Mode-Courier. Alcím, Zeitschrift für Industrie und Herren-Moden. Pesth. 1864.II.évf.szept., 5.sz.-?. Megj. kéthónaponként. Szerk., Kiadó, Tulaj. Carl Kühn. Főmunkatárs, Franz Horváth, Martin Kollár, G. Aggházy, Franz Lukácsy. Ny. Gustav Emich. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.5.sz.

Megjegyzés – Német nyelvű folyóirat, csak a címe magyar. – A fejlécben látkép, Budáról Pestre a Lánchíddal, előtérben főúri és polgári öltözet.

277.

Magyar Emléklapok. Belső címlapon: Magyar Emléklapok 1848 es 49-ből. 1850.júl..1.: Magyar írók Füzetei. Alcím, Történeti és szépirodalmi közlöny az utolsó forradalom korából. Pest. 1850.k.n. [jan.] – 1850.júl. Megj. havonként. Új folyam: 1850.II.1 .sz. Szerk. Szilágyi Sándor jeiesb íróink közremunkálásával. Kiadó, Landerer és Heckenast, 1850.júl..: Szilágyi S. Ny. Landerer és Heckenast, 1850.júl.: Kozma Vazul. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.I.1-6.sz.=ts.: II.1 :sz. – Debrecen RK: 1850.=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Vác PK:=ts.

Megjegyzés – A bibliográfiákban eddig tévesen, önálló tételként feltüntetve: Magyar Emléklapok 1848 és 49-ből. – Címlapon, Írják: A ..., – Berecz K., Bátor M., Bernát G., Cs.A., Csomaközi, Dózsa D., Felsőbányai, Imrédi, Karádfy, Kelemér, Kopasz L, K... Y.L., Gyulai P., M.K.F-t. a .... Mentovich F., Obernyik, Orion, Pájer, Petőfi S., Ráthkay B., Ráthkay M., Sajó, Szilágyi S., Sz.K., Temes Tibor, Tóth E, Tóth K., T ..., Zalár. – Folytatás az 1. számon, Arany János, Lévay József, Csengery Antal, Vachot Sándor (Keled), Lugossy József, Vahot Imre, Tompa, Fekete Károly, Madarász., Bérczy Károly, Szász Károly, Tompa.

Utóbb – Pesti Röpívek, 1850. – Pesti ívek, 1850.

Magyar Emléklapok 1848 és 49-ből. – L. Magyar Emléklapok.

A Magyar Erdészeti Egylet Közlönye, az Erdészeti Lapok alcíme. Főlapcímként eml. Szalády 132.p. Pozsony.

278.

Magyar Értesítő. Alcím. Ismeretterjesztő, közhasznú és vegyes tartalmú hetilap, 1867.febr.3.: Ismeretterjesztő, közhasznú és vegyes tartalmú községi heti közlöny. Pest. 1867.febr.3-1867.márc.10. Mutatvsz.: 1866.dec.10. Megj. hetenként. Fel.szerk. Dezsényi Boleman Adolf. Kiadótulaj., Tettau Lázár. Ny. Emich Gusztáv, 1867.febr.3.: Mandello és Leiner. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-6.sz., + mutatvsz.

Megjegyzés – A fejlécben újságolvasó polgárokat ábrázoló jelenetkép, fölötte a Korona, Magyarország, Budapest és Erdély címerrajza. Rajz., metsz. Pollak S.

279.

Magyar- és Erdélyország Képekben. Alcím, Ismeretterjesztő és földirati képes folyóirat. Budapest. 1853.júl.1-1854.szept. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Kubinyi Ferenc, Vahot Imre. Ny. ? 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853-1854.1-4sz.=ts.

280.

Magyar Évlapok. Alcím. Közlöny a hazai közérdek, tudomány, művészet és

a koresemények köréből. Pest. 1857.júl.31-1858.jún. Megj. öthetenként.

Szerk. Mészáros Károly, Sárosy Gyula. Ny. Müller Emil. 8r.

Lelőhely

Budapest, EK: 1857.1.sz.

Megjegyzés – Petrik szerint megj. 1857.1-10.sz., 1858.1-5.sz. – Nem található. Tudományos, szépirodalmi és nemzetgazdászati folyóirat. Megj. – Magyar Elvlapok cím téves, Évlapok helyett, – Lakatos, MIF 11/13.sz.987-988.p.

281.

Magyar Felföld. Alcím, Társadalmi, szépirodalmi, vegyes tartalmú élczes és képes hetilap. Sopron. 1863.nov.15., mutatvsz. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadótulaj. Győrök György. Ny. Sopronban a szerkesztőség nyomdájában. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.nov.15.

Magyar Föld. Téves cím. – L. Magyar Felföld. – Eml. Szinnyei IV.köt.126. h.

Magyar Futár. – L. Kolozsvári Magyar Futár.

282.

Magyar Gazda. Alcím, A mezei ipar s államgazdasági ismeretek heti közlönye. Pest. 1859.máj.3-1862.jan.21. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadótulaj. Érkövy Adolf. Ny. Beimel József és Kozma Vazul. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-35.sz.=ts., 1860.1-48.50-52.sz., 1861.1-52.sz.=ts., 1862.1-3.sz., – AK: 1859-1861.=ts. – Debrecen EK: 1859=ts., 1860.1-47., 49.sz. – Eger FőeK: 1859-1861.=ts. – Szeged SomK: 1859.=ts.

283.

Magyar Gazdasszonyok Hetilapja. Pest. 1863.dec.3., 10.sz.-1865.szept.28. Megj. hetenként. Fel.szerk. Vachott Sándorné több kitünő író és írónő közreműködése mellett. Kiadótulaj. A magyar Gazdasszonyok Egylete. Ny. Emich Gusztáv. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.10, 13-14.sz., 1864.1-52.sz.=ts., 1865.1-39.sz.

284.

Magyar Gyermekbarát. Pest. 1865.júl.31-1866.jún.30. Megj. havonként.

Fel.szerk, Kiadótulaj., Ny. Heckenast Gusztáv. 8r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-6.sz.=ts., 1866.7-12.sz.=ts. – EK:=ts.

285.

Magyar Gyorsíró. Alcím, Szaklap a gyorsírás tanítása és terjesztése ügyében. Pest. 1865.jan.1-1865.aug.1. Fel.szerk. Kiadótulaj. Fenyvessy Adolf. Ny. Engel és Mandello. 8r. – Megsz. 1942.1.sztl.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-12.sz.

286.

Magyar Hírlap, Pest. 1850-1852.dec.31. – Megsz. Megj.naponként. Fel.szerk.

Szilágyi Ferenc. Kiadó, Ny. Kozma Vazul. 2r. – Első sz.: 1849.nov.15. Nyh.: 1850.júl..6., 195.sz.=196.sz., 1850.dec.18., 434.sz.=435.sz., 1851.szept.10., 556.sz.=557.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.40-344.sz., 1851.345-652.sz.=ts., 1852.653-960.sz.=ts. – EK: 1850.126-151, 155-158, 161, 164.sz., 1851.345-580, 582-652.sz. – Debrecen EK: 1850.70-72, 77-79, 85, 88-94, 96, 100-102, 105-106, 108-109, 113-114, 117-126, 128-133, 139-145, 153-154, 156-162, 164-167, 169, 192-196, 209-213, 231-233, 259, 289-292, 294, 298-305, 307-308, 312-320, 326, 328-329, 331, 333, 336, 434.sz., 1852.848.sz. – RK: 1850.45, 47-48, 56-58, 72, 98, 108, 111-113, 118-123, 126, 130, 132, 134, 136, 215-344.sz., 1851.345-356, 358-488, 549, 555-582, 584-602, 604-605, 607-630, 633, 635-652.sz., 1852.754, 806-960.sz. – Kecskemét Lt: 1851.619.sz. -Keszthely: 1850-1852.=ts. – Szeged SomK: 1850.1-48, 50-57.sz., 1851.1-344, 397-513.sz. – Vác PK: 1850.40-189, 191-195, 197-208, 210-226, 228-237, 239-318, 320-337, 339-340.sz. – Cluj-Napoca EK: 1850.126-151, 155-158, 161, 164.sz., 1851.345-580, 582-652.sz.+ suppl. 361, 376, 385, 391, 397-398, 400-403, 409-410, 433, 440, 450, 456, 462, 464, 469, 474, 496.sz.

Utóbb – Budapesti Hírlap, 1853-1860.

Magyar Hölgydivatlap. – Egykorú elnevezés. – L. Pesti Hölgy-Divatlap.

287.

Magyar Iparos. Alcím, Hetilap az iparos osztály számárc.. Vác.

1867.1.sz.k.n.sz.-1867.szept.28. Megj. hetenként. Szerk., Kiadó, Robonyi Géza.

Ny. Váczon. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-22, 24-28.sz.

Megjegyzés – 1) Az Lsz.k.n., mutatvsz. is.

288.

Magyar Irodalmi Közlöny. Pest. 1860.jan.-1861.dec. Megj. kéthavonta. Kiadó,

Osterlamm Károly. Ny. Emich Gusztáv. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860-1861. évenként, 1-6.sz.=ts. (A Magyar Nyelvészethez kötve.) – Debrecen EK:=ts.

Magyar írók Füzetei. – L. Magyar Emléklapok.

289.

Magyar Izraelita. Alcím, 1862.ápr.18.: Hitfelekezeti érdekű hetilap. Pest. 1861.jan.3-1867.dec.20. Megj. hetenként. Szünetelt, 1861.szept.23-1862.jan.10, 1862.okt.8-1862.nov.9., 1864.márc.26-1867.ápr.11. Fel.szerk. Rokonstein Lipót, 1862.ápr.18.: Mezei Mór, 1862.ápr.18. nincs feltüntetve. Kiadótulaj. Rokonstein L, 1862.jan.10.: Zsengei Mór, 1867.ápr.11.: Leitner M.L. Ny. Boldini Róbert, 1861.máj.9.: id. Poldini Ede, Noséda Gyula, 1862.jan.10.: Vodianer F, 1867.ápr.11.: Leitner M.L 4r., 1867.ápr.11.: 2r. Cl. – Megsz. 1868.márc.20.

Nyh.: 1863.aug.24., 33.sz.=34.sz., 1867.dec.20., 38.sz.=dec.27, 39.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-26, 29-38.sz., 1862.1-40, 42-49.sz., 1863.27-46, 48-52.sz., 1864.1-13.sz., 1867.2-38.sz. – AK: 1862.1-40, 42-49.sz., 1863.1-6, 8-12, 14-29, 31-37, 39-46, 48-52.sz., 1864.1-14.sz. – EK: 1861-1865 =ts. 290.

290.

Magyar Jogtudományi Hetilap. Pest. 1865.okt.7-1867.júl.6. Megj. hetenként. Fel.szerk. Hatvani Gaál Ernő, 1865.okt.14.: Gaál Ernő. 1867.jan.5.: Vünsch Sándor. Kiadótulaj. Vünsch S. Ny. Wodianer F, 1866.júl.14.: Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-2, 4-13.sz. – EK: 1865-1867.=ts.

291.

Magyar Képzőművész. Alcím, Képzőművészeti és régészeti szépirodalmival vegyes szakközlöny. Pest. 1864.ápr.5-1864.jún.20. Megj. havonta kétszer. Fel.szerk., Kiadótulaj. Maszák Hugó. Ny. Emich Gusztáv, 1864.jún.5.: Engel és Mandello. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1-6.sz.=ts. – EK:=ts.

292.

Magyar Kertész. Alcím, Az országos magyar kertészeti társulat közlönye. Pest. 1863.jún.14-1863.dec.27. – Megsz. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kodolányi Antal Báró Podmaniczky Lajos vezénylete mellett. Kiadótulaj. Az országos magyar kertészeti társulat. Ny. Engel és Mandello. 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-29.sz.=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés – A Falusi Gazdá-ba olvadt, bejelentését L. 1863.dec.27-én a

címlapon.

293.

Magyar Könyvészet. Fedőlapcím, Az 1849-1857-ik évi Magyar Könyvészet. Ez időszakban megjelent irodalmi művek czím és árjegyzéke. Tudományos szaksorozattal kiadja Demjén József. Pest. 1862. Nyomatott Noséda Gyulánál. Alcím, A honi új- irodalom és művészet terjesztésére, közli Magyar Mihály könyvkereskedése Pesten. Pest. 1855.júl.-1857.nov. Megj. havonként. Szünetelt: 1855.aug.-1857.máj. Szerk., Kiadó, Magyar M. Ny. Emich Gusztáv, 1856.júl..: Gyurián József. 8r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-2.sz., 1856.3-12.sz., + a 3.sz. variánsa, 1857.1-3.sz., – FSZEK: 1855.1-2.sz., 1856.3-14.sz., 1857.1-11.sz. – Debrecen RK: 1857.4.sz. – Kecskemét RK: 1856.13.sz., 1857.11.sz.

Megjegyzés – A fedőlap később került a kötet elé, – Demjén József kiadó közleménye az Előszó-ban: A Magyar Mihály-féle raktár t.i. a tulajdonos elhalása következtében pár évi szünetelés után árverés alá került mely alkalommal a magyar könyvészet maradék példányai birtokomba jutottak, s ezeket – a magán használatomra készített tudományos szaksorozattal kiegészítve – újonnan közre bocsátani nem láttam feleslegesnek.

E munka szövegének összeállítása egyébként nem az én érdemem. Ezt néhai Magyar M. könyvárus 1855-ben indította meg s adta ki havi számokban, lépést tartva megjelenő irodalmi művek feljegyzésével, s e melett(!) egyszersmind az 1849-ki évtől addig megjelenteket is szorgalmasan gyűjtve közölte utólagosan.

Az 1857-ik év végével megszűnt e könyvészet kiadása s annyiban csonka maradt a mennyiben a kiegészítéseül ígért szaklajstrom csak ígéret maradt.

- A fedőlap, Előszó, Tudományos szaksorozat az 1849-57-ik évi Magyar Könyvészethez. Kiadja Demjén József. l-XXXIXp.

- A kötet szerkesztőjének, Magyar M.-nak közleménye az 1855.1.sz., 16.paginán: Kérelem! Eggenberger magyar könyvjegyzéke (1800-29.) Wigand – Heckenast bibliographiai értesítője (1830-41.) alulírt s Eggenberger irodalmi hirdetője (1842-48.) némileg felmutatják irodalmunk akkori termékeit, jelen Magyar Könyvészet mintegy kiegészítője leende amazoknak, folytatva havonkint a legújabb irodalmi tárgyak megismertetésével...

- 1855.számnak variás száma van, ennek címe: Magyar M. Ó- és Új Könyvkereskedő könyvjegyzéke. 4p. 4r.

- 1856.12.számnak is variáns száma van, mind a két OSZK példány 192. pagináján Magyar M. [autográf] névaláírása van.

- Minden számban állandó rovat van, ezek címe: 1849-55. és pótlék az Irodalmi Hirdető és Bibliográphiai Értesítő-hez, 1855.aug.: 1849-55. Folytatása., 1856.11-14.sz. (k.n.): a teljes szám az 1848-1856.folytatása, 1857.jan.: a rovat megszakad, 1857.máj. és szept. számban a rovatcím: Pótlék az 1849-56-diki könyvészethez. A könyvcímek között periodikák felsorolása is található.

A Magyar Közgazda, – L. Biztosítási Közlöny.

294.

Magyar Mérnök- és Építésegylet Közlönye. Alcím. Mérnöki szakfolyóirat. Budapest. 1867.júl.-1867.dec. Megj. kéthavonként. Szerk. Szily Kálmán. Kiadó, az Egylet. Ny. Athenaeum. 8r. – Megsz. 1870.dec.

Lelőhely

Budapest, EK: 1867.=ts. – Debrecen RK: 1867.=ts. – Szeged SomK:=ts.

A Magyar Nép Könyve. – L. A Magyar Nép Könyvtára.

295.

A Magyar Nép Könyvtára. 1854.máj.15.: A Magyar Nép Könyve. Alcím, Ismeretterjesztő és mulattató folyóirat, 1834.máj.15.: Ismeretterjesztő, szépirodalmi és közgazdasági folyóirat. Pest. 1854.ápr.-1856.jún. Megj. rendszertelenül. Szerk. Friebeisz István, 1805.máj.15.: Csengery Antal és Kemény Zsigmond. Kiadó, Müller Gyula, 1854.máj.15.: Számvald Gyula, 1856.jún.15.: Heckenast Gusztáv, Ny. Müller Gyula, 1854.máj.15.: Landerer és Heckenast. 8r.

Lelőhely

Budapest, AK: 1854.1-3.=ts., 1855.4-5.=ts. – EK: 1854-1856.=ts. – Debrecen RK:=ts. – Esztergom BibIK: 1854.1-6.sz. – Kecskemét RK: 1856.1, 4-5.sz. – Vác PK: 1854.4-6.sz., 1855.1-6.sz., 1856.1-5.sz.

296.

Magyar Néplap. Alcím, Politikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi képes újság.

Pest. 1856.júl.1-1860.febr.4. – Megsz. Mutatvsz.: 1856.jún.15. Megj. hetenként

kétszer. Fel.szerk., Kiadótulaj. Szabó Lajos. Ny. Emich Gusztáv, 1859.máj.4.:

Herz János. 4r, 1858.jan.3.: 2r., 1859.máj. 4.: n2r. Illusztr. az 1856. évben.

Nyh.: 1857.jan.3, 1.sz.=1858.jan.3, 1.sz., 1858.márc.20, 21.sz.=23.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856.1-53.sz.=ts., 1857.1-103.sz., 1858.1-42, 46-104.sz., 1859.1-105.sz.=ts., 1860.1-10.sz.=ts. – AK: 1856-1860.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – Debreceen EK: 1856.24, 26-28, 30-36, 38, 41-44, 48-52.sz., 1857.=ts. – RK: 1856.1-12, 14-16, 18-50, 52-53.sz., 1857.=ts. – Keszthely: 1856-1859.=ts.

Megjegyzés – Az 1856. évi számok fejlécében 1) felolvasást hallgató jelenetkép, 2) Gőzhajót és vonatot ábrázoló látkép. – 1860.febr.4-én megj. utolsó szám bejelenti, hogy címét Pesti Hírnök-re változtatja, új évfolyamszámozással.

Utóbb – Pesti Hírnök, 1860-1868.

297.

Magyar Néplap. Alcím. Politikai s vegyes tartalmú heti lap. Pest. 1865.dec.3-

1867.dec.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiss (Ilméri) István. Ny. Wodianer F.

2r. – Megsz. 1875.dec.24.

Nyh.: 1866.dec.3., 1.sz.=1865.dec.3., 1.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-5.sz.=ts., 1866.6-52sz.=ts., 1866.dec.1- (dec.30.) 1-5.sz.=ts., 1867. (jan.6-nov.24.) 6-52.sz.=ts., 1867. (dec.1-dec.29.) 1-5.sz.=ts. – FSZEK: 1865.=ts., 1866.1-7.sz. – Kalocsa FőeK: 1867.I.22-52.sz., II.1-5.sz.

298.

Magyar Nép Lapja. Alcím, Vegyestartalmú képes közlöny. Budapest. 1863.máj.1-1863.júl.30. Megj. tíznaponként. Szerk. Batizfalvy István. Kiadó, Ny. Hornyánszky és Hummel. 4r. Nem található. – Adatokat L. MTB III.k.368.p., – Szalády 145.p.

299.

Magyar Nyelvészet. Pest. 1855.k.n-1862.6.sz. – Megsz. Megj. kéthavonként. Szerk. Hunfalvy Pál. Kiadó, Müller Gyula, 1857.1.sz.: Eggenberger Ferdinánd, 1860.1.sz.: Osterlamm Károly. Ny. Müller Emil, 1856.1 .sz.: Emich Gusztáv. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-4.sz.=ts., 1856.5-8.sz=ts., 1857.1-6.sz.=ts.,

1858.III.évf.[!] 1-3.sz., 1859-1861. évenként 1-6.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts.

- FSZEK:=ts. – Csurgó RK: 1856.II.=ts., 1860-1861.=ts. – Debrecen EK:=ts.

- RK:=ts. – Eger FőeK:=ts. – Kecskemét RK: 1856.1, 3-5.sz., 1857.3, 6.sz., 1858.4-6.sz., 1859.4.sz. – Miskolc LJK: 1855-1859.=ts., 1861 =ts. – Pannonhalma:=ts. – Szeged SomK: 1866.1-26, 28-34, 40-42, 44.sz. – Vác PK: 1855.1-2.sz., 1856.1-6, 10, 1857.1, 3-5.sz. Megjegyzés – 1862. évtől a Nyelvtudományi Közlemények-be olvadt.

300.

Magyar Polgár. Alcím, Politikai lap. Kolozsvár. [1866]. 1867.márc.17-?. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Kiadó, K. Papp Miklós. Ny. Ev. Ref. Főtanoda. 2r. – Megsz. 1904.márc.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1.sz.

Megjegyzés – Az 1867.márc.17. 1.sz. mutatvsz. is.

301.

Magyar Posta. Pest. I857.júl.1-1858.jan.17. – Megsz. Megj. naponként. Fel.szerk. Úrházzy György. Kiadótulaj., Ny. Emich Gusztáv. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.91-152.sz., 1858 153-165.sz.=ts. – Miskolc LJK: 1857.1-165.sz. – Szeged SomK: 1857.1-68.sz.

302.

Magyar Posta-Közlönv. Alcím, Szaklap az összes magyar honi postahivatalok részére, 1867.szept.1.: Első magyar postai szaklap az összes honi postahivatalnokok részére. Baja. 1867.mái.10-1867.dec.20. Megj. havonként háromszor. Fel.szerk. Kiadó, Joanovich György. Ny. Mederschitzky Ignác, 1867.okt.1.: Mederschitzky I. és Szilber János, 1867.nov.10.: Szilber J. 2r. -Megsz. 1868.jan.6. Lelőhely

Budapest, Postamúzeum: Mutatvsz.+, 1867.1-22.sz.=ts.

Utóbb – Posta közlöny.

303.

Magyar Sajtó. Alcím, Politika, nemzetgazdászat, irodalom és művészet közlönye, 1857.jan.1.: nincs feltüntetve, 1860.nov.19.: Politikai napilap. Bécs. 1857.jan.1.: Pest. 1855.júl.1-1865.dec.8. Megj.naponként. 1858.jan.2.: hetenként háromszor, 1859.ápr.1.: naponként, 1865.ápr.4.: hetenként kétszer. Fel.szerk. Török János, 1857.jan.6.: Hajnik Károly, 1862.márc.13.: Jókai Mór, 1863.jan.1.: Vajda János, 1863.júl..1.: Pákh Albert, 1865.ápr.4.: Hajnik K. Tulaj. Török J, 1855.dec.8.: Sommer Lipót. Kiadó, Sommer L., 1857.jan.1.: Heckenast Gusztáv. Szerk.társ. 1864.jan.2.: Greguss Ágost, 1864.jan.27.: nincs feltüntetve. Ny. Sommer L, 1857.jan.1.: Landerer és Heckenast, 1864.okt.7.: Heckenast Gusztáv. 2r, 1860.nov.19.: n2r, 1863.júl..1.: 2r.

Nyh.: 1855.okt.10., 84.sz., 85.sz., 1855.dec.5., 129.sz.=130.sz., 1856.dec.11., 285.sz.=286.sz., 1860.júl.23., 167.sz.=168.sz., 1861.ápr.16., 86.sz.=87.sz., 1862.márc.18., 46.sz.=64.sz., 1862.jún.5., 219.sz., 1862.jún.27., 147.sz.=146.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-35, 37-39, 41-149.sz., 1856.1-299.sz., 1857.1-17, 19-71, 73-298.sz., 1858.1-156.sz=ts., 1859.1-39.sz., 1860.1-300.sz.=ts., 1861.5-301 .sz., 1862-1864. évenként 1-299.sz.=ts., 1865.2-44, 46-146.sz. – AK: 1855.1-76.sz. – EK: 1856.=ts., 1857.1-73, 75-151, 154-168, 170-226, 228-237, 241-298.sz., 1858.78-156.sz., 1860.1.61, 83-86, 94-95, 98-98, 107-110, 113-114, 146, 148, 152-153.sz., 1861.1, 3, 5-7, 12-13, 16, 19-21, 23, 25-28, 30, 33-34, 44, 46-47, 49-62, 64-65, 132, 140, 145.sz. – Debrecen RK: 1858.78-102, 105-156.sz. – Eger FőeK: 1857-1859.=ts. – Keszthely: 1857-1860.=ts. – Szolnok MK: 1859.40-114.sz.

Megjegyzés – 1857.máj.5., 102.sz. címlap színes keretű nyomással, aranybetűs szedéssel A Felséges Uralkodó Pár körútja hazánkban alkalmából. -. 1857.129.sz-hoz Próbalap keltezés nélkül. – 1860. [okt.21, 243.sz.] keltezés és sorszám nélkül.

Utóbb – Magyar Világ, 1865-1866.

304.

Magyar Sion. Fedőlapcím, Egyháztörténelmi havi folyóirat. Esztergom. 1863.jan-1867.dec. Megj. havonta. Szerk., Kiadó, Knauz Nándor. Ny. Horák Egyed. 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1869.dec.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863-1867. évenként 1-12.sz.=ts. – EK: 1863-1867.=ts.

- Eger FőeK: 1864-1865.=ts. – Debrecen EK: 1863-1867.=ts. – RK:=ts. -Esztergom BiblK:=ts. – SimK:=ts. – PrK:=ts. – Kalocsa FőeK:=ts. – Keszthely: 1857-1860.=ts. – Miskolc LJK: 1863.=ts., 1865.=ts. – Szeged SomK:=ts. – Szolnok MK: 1863.1-7.sz. – Szombathely MK:=ts. – Vác PK:=ts.

Megjegyzés – A Magyar Sion évfolyamainak az 1863-1869. év tartalomjegyzéke. – L. 1869.12.sz.942-958.p.

305.

A Magyar Száműzöttek Lapja. New York. 1853.okt.15-?. Megj. hetenként.

Szerk., Kiadó, Kornis Károly. Ny. nincs feltüntetve. n2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: mf.1853.1.sz.

306.

Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejts-hez. Pest. 1860.jan.-1862.dec.

Megj. havonként. Fel.szerk. Bulyovszky Gyula. Kiadótulaj. Kozma Vazul. Ny.

Beimel József és Kozma V., 1862.aug.24.: Kozma V. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.jan.-júl., szept.-nov., 1861.jan.1-2.sz., febr.-szept., nov.-dec. 1862.jan.-szept., nov.-dec. – AK: 1861.ápr.-nov., 1862.jan., márc.

Főlap – Nefelejts., 1859-1874.

Megjegyzés – Megj. folyamatos számozás helyett hónapnevek feltüntetésével.

307.

Magyar Színházi Lap. Alcím, Heti folyóirat színészetünk érdekében. Pest. 1860.jan.1-1860.dec.29. – Megsz. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadótulaj. Egressy Gábor. Ny. Beimel József és Kozma Vazul. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-53.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts.

Megjegyzés – Fejlécekben a pesti Nemzeti Színház homlokzatának rajza.

308.

Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. Alcím, Természettudományi folyóirat. Budapest. 1860.ápr-1867.márc. Szerk. Szabó József. Kiadó a Társulat. [Ny. ?] 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1 ~2.sz.=ts., 1861.1.sz., 1862.1-2.sz. – Debrecen EK: 1862-1867.=ts. – RK: 1862-1867.=ts. – Kalocsa FőeK: 1867.1.sz. – Pannonhalma:=ts.

Megjegyzés – Kiegészítő adatok – L. MTB III.k.362., – Szalády 151.p.

309.

Magyar Történelmi Tár. Pest. 1855.jan.-1863.dec. Szerk. Szilágyi Sándor,

Toldy Ferenc. Kiadó, Magyar Történelmi Társulat. Ny. Athenaeum. 8r. – Megsz. 1877.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855-1863. évenként 12.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – Kalocsa FőeK: 1855-1863.=ts., 1867=ts. – Keszthely:=ts. -Miskolc LJK: 1855-1857.=ts., 1861.=ts., 1863.=ts. – Pannonhalma:=ts. -Szeged SomK:=ts. – Szombathely MK: 1855-1857.=ts., 1860-1867.=ts.

Megjegyzés – Tartalomjegyzék L 1863.289-292.p., – Petrik III.k.592.p.

310.

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Budapest. 1867.jan-1867.jan.7. Megj. rendszertelenül. Szerk. Rónay Jáczint. Ny. Emich Gusztáv. 8r. – Megsz. 1889.okt.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-2.sz.=ts. – AK:=ts.

311.

Magyar Tudományos Értekező. Pest. 1862.k.n-1862.II.6.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. kiadó, Knauz Nándor, Nagy Iván. Ny. Esztergom, Horák Egyed. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.I.1-5.sz.=ts., II.1-5/6.sz.=ts. – AK:=ts. – EK: 1862=ts. – Eger FőeK: 1862.=ts. – Debrecen EK:=ts. – RK:=ts. – Kalocsa FőeK: 1862.=ts. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Szeged SomK:=ts. -Vác PK:=ts.

Megjegyzés – Megszűnést bejelenti, 1862.5/6.szám. – Szalády adata, tévesen megj. – L. Esztergom 152.p.

312.

A Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye. Pest. 1850.k.n-1852.k.n.

Megj. rendszertelenül. Ny. Emich Gusztáv. 8r. Nincs több adat.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850-1852. évenként 1-6.sztl.sz.=ts. – Debrecen EK:=ts.

- Szombathely MK:=ts.

Főlap – Új Magyar Múzeum, 1850-1860.

313.

Magyar Újság. Alcím, Politikai napilap. Pest. 1867.ápr.1-1867.dec. Mutatvsz.

1867.k.n., sztl.sz. Megj.naponként. Fel.szerk. Böszörményi László. Kiadótulaj.

Ny. Heckenast Gusztáv. 2r., 1867.dec.19.: n2r. – Megsz. 1875.márc.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-225.sz.=ts. – EK:=ts. – Debrecen RK: 1867.74-92, 94-217, 219-225.sz. – Szeged SomK: 1867.85-112.sz.

314.

Magyar Vidékiek Lapja. – Ungarisches Fremdenblatt. Pest. 1862.nov.30-1863.dec.27. Mutatvsz., 1862.nov.23. Megj. hetenként. Fel.szerk. Sigmund Chorini. Szerk.társ. 1863.okt.25-én Kiss János. Kiadótulaj. Sigmund Chorini. Ny.J. Noséda, 1862.dec.11.: Gustav Emich, 1863.ápr.12.: Ph. Wodianer, 1863.máj.3.: Josef Kertész. 1864.okt.4.: Emerich Bartalits. 4r. – Magyar – német nyelvű.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1., 3.sz., + mutatvsz., 1863.2, 4-6, 8-16, 18-29, 32-52.sz.

315.

Magyar Világ. Pest. 1865.dec.12-1866.dec.30. Megj.naponként. Fel.szerk., Kiadó, Székely József. Tulaj. 1866.nov.6-ig: Ludasi Mór. Ny. Trattner – Károlyi, 1865.dec.19.: Gyorssajtónyomása az Első magyar egyesületi könyvnyomdának Fanda és társainál. n2r.

Nyh.: 1866.jan.23., 17.sz.=23.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-16.sz.=ts., 1866.17/1.sz.2, 4-5, 7-299.sz. – Debrecen EK: 1865.1, 5.sz., 1866.1-11, 13-146, 149-298.sz.

Előbb – Magyar Sajtó, 1855-1865.

Utóbb – Sürgöny, 1860-1867.

316.

Magyar Zsidó. Alcím, Hitfelekezeti érdekű folyóirat. Pest. 1867.dec.1., 3.sz-1867. Megj. havonként háromszor. Fel.szerk. Farkas Albert. Kiadótulaj. A Hitőr c. egylet. Ny. Kertész József. 4r. – Megsz. 1870.szept.1.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.3.sz.

317.

A Magyarhoni Természetbarát. 1858.2.sz.: Magyarhoni Természetbarát. Nyitra.

1857.nov.-1858.nov. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Nagy József, Láng

Adolf Ferenc. Ny. Komárom, Czigler Testvérek. 2r. Cl. Tj. – Magyar német nyelvű.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-6.sz.=ts., 1858.1-3.sz. – EK: 1857.1-4.sz., 1858.1-3.sz. – FSZEK: 1857.1-5.sz. – Eger FőeK:=ts. – Debrecen RK:=ts.

Megjegyzés – 1857.1.sz. címlapon a munkatársak nevének felsorolása. -1857.1-6.sz. címlap, illusztr. fejléc nélküli, az egyes számok jelzése a lapok alján van.

Társlap – Der Naturfreund Ungarns, 1856-1858.

318.

Magyarország. Pest. 1861. jan. 1-1867.dec.31. Megj. naponként. Szünetelt:

1862.okt.20-1867.febr.23. Fel.szerk. Pompéry János, ideigl.fel.szerk.

1862.máj.17.: Greguss Ágoston, fel.szerk. 1862.júl..1.: Szathmári Károly,

1867.febr.23.: Pompéry J. Kiadótulaj., Vodianer F., 1867.febr.23.: Pompéry J.

Ny. Vodianer F., 1867.febr.23.: Emich Gusztáv. n2r.

Nyh.: 1867.okt.2, 181.sz.=182.sz., 1867.dec.21., 240.sz.=250.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-303.sz.=ts., 1862.1-247sz.=ts., 1867.1-167, 169-256.sz. – AK: 1861 =ts., 1867.1-104.11.105-256.sz. – EK: 1861.50-61, 63-74, 76-96, 98-131, 135-142, 144-151, 153, 203-209, 211-248, 250-252, 254.sz. – FSZEK: 1861-1862.=ts. – Kecskemét RK: 1862.30.sz. – Miskolc UK: 1861.113, 118.sz. – Szeged SomK: 1862.1-3, 5-21, 23-124, 126-245.sz., 1867.1-8, 10-16, 18-87, 89-125, 127-161, 163-177, 179-206, 216-244.sz.

Megjegyzés – 1861.jan.1., 1.sz. és 1867.febr.23., 1.sz. mutatvsz. is. – Hirdetések. Melléklet a Magyarország ...-dik számához c. rovat a főlap terjedelmének kiegészítése, nem tekinthető önálló kiadványnak. – Esti kiadás a köv. szám: 1861.ápr.15., 89.sz., 1861.aug.9., 185.sz., 1861.aug.22., 194.sz. Ünnepi címlap az 1867.jún.8., 88.számon, június 8-dika. Örömnap ez és a diadalmak napja. Felkent koronázott királya van ismét Magyarországnak ... Fejlécben a koronázási jelvények. A teljes pagina nemzeti színű keretben.

319.

Magyarország Anyagi Érdekei. Alcím, Nemzetgazdasági folyóirat. Pest.

1865.k.n.1.sz.-1867.dec.29. Megj. havonként, 1866.ápr.15., 2.sz.: hetenként.

Szerk. Szathmáry Károly, fel.szerk. 1868.jan.7.: Halász Imre, 1868.júl..6.: Dr.

Matlekovits Sándor. Kiadótulaj. Szathmáry Károly. Ny. Emich Gusztáv,

1866.máj.19.: Első magyar egyesületi könyvnyomda, 1867.ápr.28.: Khon és

Wein, 1866.ápr.15., 2.sz.: 4r. FI. Tj. – Megsz. 1868.szept.28.

Nyh.: 1867.máj.12., 18.sz.=19.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-5.sz., 1866.2-39.sz., 1867.1-52.sz.=ts., 1868.1-39.sz.=ts. – EK: 1865-1866 =ts., 1867.3-16, 18-30, 32-52.sz – FSZEK: 1865.1-5.sz., 1866.1-39.sz., 1867.=ts. – Debrecen EK: 1865-1866.=ts. -RK: 1865.=ts., 1866.1-26.sz., 1867.27-52.sz. – Keszthely: 1865=ts.

320.

Magyarország és a Nagyvilág. Alcím, Politikai, ismeretterjesztő és szépirodalmi képes hetilap, 1866.dec.16.: Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. Pest. 1865.okt.1-1867.dec.28. Mutatvsz. 1865.szept. hó. Megj. hetenként. Fel.szerk. Balázs Sándor, 1866.dec. 16.: Frankenburg Adolf, 1867.márc.2.: Vértessy Arnold. Kiadótulaj. Deutsch Testvérek. Főmunkatárs 1866.dec.16.: Áldor Imre. Ny. Gyurián és Deutsch Testvérek. 2r. Cl. Tj. – Megsz. 1884.jún.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-14.sz.=ts., + mutatvsz., 1866-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – EK: 1865-1867.=ts. – FSZEK:=ts. – Szeged SomK: 1866.=ts.

Társlap – Pesti Heti Lap, 1867-1870. – Pesti Hírlap, 1866-1867.

MegjegyzésLegújabb című állandó rovat külön fejléccel 1867.ápr.15-1867.dec.30-ig a 16, 20-23, 25-31, 34-39, 41-46, 48-53.számhoz- Az évenként megjelenő címlapon, 1867. évben: angyalok koronával, címerrel, jelenetképekkel, rajz. metsz. Rusz K. és Kollarz. – Fejlécben: 1. a Lánchíd, 2. a Pest-budai Dunapart, 3. a Margitsziget déli része. Látkép. Metsz. Pollák és Naften. Patria Hungária koronával, karddal, az ország címerére támaszkodva, körülötte a tudomány, művészet, ipar és kereskedelem szimbólumairól készült rajz. 1864.jan.4.: illusztráció nélkül. – Szerk.névtelenül, Szokoly Viktor. L. Szinnyei XIII.k.1041-42.h.

321.

Magyarország Képekben. Alcím, Honismertető folyóirat. Pest. 1867.jan-

1867.jún. Megj. havonta. Szerk. Nagy Miklós. Kiadó, Ny. Heckenast Gusztáv.

4r. Cl. Tj. Illusztr. – Megsz. 1868.k.n.júl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-6.sz. (jún.)=ts. – EK:=ts. – Eger FőeK:=ts. – Debrecen EK:=ts. – Szombathely MK:=ts.

Megjegyzés – A borítólapokon 5 mezőben látképek: tabáni templom az azóta lebontott görögkeleti szerb templommal, háttérben a Vár épületének rajza oldalnézetből. – Népi jelenetképek. Metsz. Pollák. Rajz Keleti.

Tartalomjegyzék – L. Petrik, II.k.644.p.

Előbb – Magyarország és Népei Eredeti Képekben, 1846-1848. évben. -MSB. I.k.170-171.p.

322.

Márc.maros. Márc.marossziget. 1865.ápr.5-1867.dec.25. Megj. hetenként. Fel.szerk. Szilágyi István. Kiadó ifj. Jura György. Ny. Cs.kir. könyvnyomda, 1866.aug.15.: Kaminszky József, 1867.okt.2.: Hollósy és Dávidovics. 2r. – Megsz. 1944.okt.7.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-39.sz~ts., 1866.1-45, sz.=ts., 1867.1-39.sz.= ts. -Debrecen RK: 1865.23-24, 39.sz. – 1866.1-30, 2-45.sz., 1867=ts.

323.

Március 15. Alcím. 1867.nov.: Politikai havi lap. Pest. 1867.jún.23-1867.dec. Megj. havonként. Fel.szerk, Kiadótulaj. Szini Károly. Ny. Első Magyar Egyesületi Ny., Fanda és társai. 2r. – Megsz. 1868.nov.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-4.sz. (szept.15.)=ts., 1867.1 .sz. (okt.)-3.sz.=ts.

Társlap – Szabadság, 1867. – Egyenlőség, 1867. – Testvériség, 1867.

324.

Marosvásárhelyi Füzetek. Alcím, Tudományos és szépirodalmi folyóirat. Marosvásárhely. 1858.máj.(jún-1860.okt.11. Megj. rendszertelenül. Szünetelt 1858.2/3.sz-1860.4.sz. Szerk. Kiadó, Mentovich Ferenc. Ny. Ev.Ref. Tanoda betűivel. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1, 2/3.sz.=ts., 1860.4.5/6.sz.=ts. – EK:=ts. – Debrecen

1858.4.sz. – Szeged SomK: 1850.1-4.sz.

Mathematikai s Természettudományi Közlemények. Pest. 1861-1867.1-5.köt. Évkönyv, bár alcíme szerint: Folyóirat, vonatkozólag a hazai viszonyokra. Nem tartozik a gyűjtőkörünkbe, eddig tévesen tekintették folyóiratnak.

325.

Matica. Alcím, List za knjizevnost i zabavu. Novi Sad. 1865-1867. Megj. havonként háromszor. Szerk. A. Hadžič. [Hadzsics]. Kiadó, Matica Srpska. Ny. Platonov. 8r. Cyrill betűs.

Lelőhely

Budapest, AK: 1865.1-9.sz., 1866.11-45.sz., 1867.1-36.sz. – EK: 1866-

1867=ts.

326.

Mátra. Alcím, Politikai, társadalmi és közgazdászati közlöny, 1863.jan.10.: Politikai, társadalmi és közgazdászati közlöny, egyszersmind a hevesmegyei gazdasági egyesület közlönye, 1863.júl..4.: Politikai, társadalmi és közgazdászati közlöny, egyszersmind a Heves és Szolnok T. egyesült megyék gazdasági egyleteinek közlönye, 1864.jan.2.: Politikai, társadalmi s közgazdászati közlöny, egyszersmind a Heves és Külső-Szolnok T. egyesült megyék gazdasági egyleteinek közlönye. Eger 1863.jan.1-1864.júl.25. Megj. hetenként. Szünetelt, 1863.okt.10-1864.jan.2. Fel.szerk. Szederkényi Nándor, Főmunkatárs, 1863.jan.17.: Kormos Béla. Kiadótulaj. Violet Ottó. Ny. Érseki Lyceum n2r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-41.sz. (okt.10.), 1864.1-26.sz.

327.

Mátyásdiák Könyvesháza. Ismeretterjesztő folyóirat. Pest. 1857.k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Vahot Imre, Ny. Müller Emil. 8r. Cl. Tj. Illuszr.

Lelőhely

Budapest EK: 1857.1-6.sz.

Medizinische Rundschau. 1860.jan.30-nov.26. rovat a főlapban. Címként eml. Zeitschrift für Natur und Heilkunde in Ungarn. – L. Réz 74.p.

328.

Megyei Közlöny. 1852.jan.1.: Borsodi Értesítő. 1854.jún.29.: Megyei Közlöny. 1859.aug.11.: Tudakozó Utasító Intézettel Keletkezett Megyei Közlöny. 1859.dec.1.: Miskolczi Tudakozó Utasító Intézettel Keletkezett Megyei Közlöny. 1860.aug.30.: A Miskolczi Tudakozó Utasító Intézettel Keletkezett és Egyesített Megyei Közlöny. 1861.ápr.3.: Szabadalmazott Borsodmegyei Tudakozó s Utasító Intézet Cselédszállásoló s Foglalkoztató Helyiséggel Keletkezett s Egyesített Borsodmegyei Értesítő s Megyei Közlöny. 1861.jui.24.: Szabadalmazott Első és Fő Általános Tudakozó s Utasító Intézet Cselédszállásoló és Foglalkoztató Helyiséggel Egyesített Hivatalos Városi Értesítő s Megyei Közlöny. 1861.szept.12.: Szabadalmazott Első és Fő Hivatalos Városi Értesítő és Megyei Közlöny. 1862. [júl.17.]: Miskolczi Tudakozó-lntézeti Értesítő. Alcím, 1867.jan.3.: Társadalmi érdekeket képviselő és vegyes tartalmú heti közlöny. 1867.jan.3.: Borsod. Miskolczi Értesítő. 1857.jan.15.: Eger-Miskolcz. 1857.dec.24.: Miskolcz. 1851.ápr.1-1867.dec.30. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Balajthy József. Laptulaj.: Balajthy József, 1862.júl.17.: Falkenstein Ignácz. Ny. Debreczeni Városi Könyvnyomda, 1852.jan.1.: Tóth Lajos, 1853.jan.27.: Deutsch D., 1860.aug.2.: Debreczen Város Könyvnyomdájában Frics József, 1861.ápr.3.: Debreczen Város Könyvnyomdája, 1861.szept.12.: Forster R. Rezső, Sárospatakon, 1862.júl.17.: Rácz Ádám, Debrecenben. 4r. – Megsz. 1903.dec.30.

Nyh.: 1854.aug.10., 32.sz.=33.sz., 1855.jan.1., 1.sz.=1855.jan.18., 3.sz., 1855.nov.29., 49.sz.=48.sz., 1857.okt.8, 40.sz.=41.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1852.1-52sz.=ts., 1853.1-9.sz., 1854.1-52sz.=ts., 1855.1-

52.sz., 1857.1-53.sz.=ts., 1858.26-40.sz., 1859.31-38.40-5.sz., 1860.1-9, 11-

22, 27-48, 50-51.sz., 1861.1, 4, 29, 31, 33-38.sz., 1862.29.sz., 1863.1-53.sz.=ts.,

1866.1-49, 51-52.sz. – Miskolc HOM: 1867.1-2, 18-19, 26, 36.sz. – LJK:

1866.dec.13. Mutatvsz. – MK: 1867.15-17, 25, 27.sz.

Megjegyzés – Az 1851. év számai nem találhatók, az induló keltezést L.

Szalády 156.p.

329.

Méhecske. Alcím, Ifjúsági lap. Pest. 1867/1868.dec.1-?. Pest. Szerk. Kiadó, M.

Kalocsa Róza. Ny. ? 8r. – Megsz. 1869.okt.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867/1868.l.évf.29-38.sz.

Megjegyzés – Lakatos, 14-16.füz.1308-1309. 1.sz.=1867.dec.1.

330.

Mercur. Alcím, Pest-Ofner Kundschafts- und Auctionsblatt, 1859.jan.2.: nincs

feltüntetve. Pest – Buda. 1858.jan.1-1859.dec.29. Megj. hetenként kétszer.

Fel.szerk. Wilchelm Lechner, 1858.szept.2.: nincs feltüntetve, 1859.máj.29.:

Carl Müller. Kiadótulaj. Edmund Szuppiny. Ny. Joseph Gyurián, 1858.jún.10.:

Robert Boldini, 1858.júl..8.: Joseph Gyurián. 2r.

Nyh.: 1858.jan.2., 1 .sz.=1859.jan.2., 1.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-16, 18-44, 46-68, 70-104.sz., 1859.1-104.sz.=ts.

Megjegyzés – A fejlécekben a Merkur megszemélyesítése Pest-Buda címerére támaszkodva. A Lánchíd és a Duna két partján lévő épületek ábrázolása. Látkép.

Utóbb – Pest-Ofner Bürger Zeitung, 1860-1861.

331.

Mesečar. Novi Sad. 1860. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.127.

Mezőgazdasági Ipar- és Kereskedelmi Értesítő. Keszthely. 1862. Tévesen eml. főcím L. Szinnyei X.köt.865. h. – Dunántúli Társadalmi Közlöny c. folyóirat alcíme 1862. évben.

Miskolczi Tudakozó-lntézeti Értesítő. – L. Megyei Közlöny.

Miskolczi Tudakozó Utasító ... Megyei Közlöny. – L. Megyei Közlöny.

332.

Missiói Lapok. Alcím, Első protestáns magyar missiói közlöny. Galacz.

1866.jan.1-1866.febr.(aug. Megj. rendszertelenül. Szerk. kiadó, Czelder Márton,

Plojesten, 2. Galaczon. Ny. Weiss Ignác, Bukarest, Monferató Ferenc Galaczon, Ref. Főisk.ny. Sárospatakon. 8. – Megsz. 1873. elején.

Lelőhely

Budapest, OSZK: – 1-2.sz. – Debrecen RK: 1866.1-3.sz., 1867.4-5.sz. Megjegyzés – Kiegészítő adatokat L. Szalády 158.p., – MTB III.k.365.p.

333.

Mitteilungen des Ungarischen Forstvereines. Pressburg. 1854.k.n-1866.ápr., 3.sz. Megj. negyedévenként. Szerk. Kolacsek Ervin, 1856.k.n., 1.sz.: Smetaczek Ferenc, 1862.k.n., 2.s.: Smetaczek F. és Rowland Vilmos, 1866.ápr., 1.sz.: Thierot Albert. Ny. Schmid Ferenc, 1856.k.n, 1.sz.: Wigand C.F., 1859.k.n., 2.sz.: -Sieber Heinrich, 1863.k.n., 1.sz.: Sieber Heinrich örökösei. 8r. Cl. Tj. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1854.1-2.sz., 1855.1, 3-4.sz., 1856.1-4.sz.=ts., 1857.2-3.sz., 1858.1-2, 4.sz., 1859.1-2.sz., 1860.3-4.sz., 1861.1.sz., 1862.2-4.sz., 1863.1-2.sz., 1864.1, 3-4.sz., 1865.2-4.sz., 1866.1-3, sz. – EK: 1854-1856.=ts., 1857.1, 3.5.sz., 1858.1.sz., 1861-1862.=ts., 1863.1-2.sz., 1865.2-4.sz., 1866.1-3.sz. – Pannonhalma: 1858-1859.=ts., 1862.=ts., 1864.=ts.

Megjegyzés – 1854.2.sz.: a címlapot rajz, metsz. Schneider [?].

334.

Monatlicher Anzeiger, über eingegangene Novitäten & Antiquaria aus dem Gebiete der Medicin und Naturwissenschaft. Gratis ausgegeben von G. Kilian's Buchhandlung in Pesth. Pest. 1859.okt., 10.sz.-?. Megj. havonta. Kiadó, Gustav-Kilian. Ny. Julius Sittenfeld, Berlin. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.10.sz.

335.

Montagsblatt. Alcím, Eine Beilage zum Pester Morgenblatt. Pest. 1850.júl.8., 2.sz.-1850.júl.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Albert Hugó. Kiadó, Ny. L. Lukács. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.2-4.sz.

Főlap – Pester Morgenblatt 1850.

Morländers Zwischenakt. – L. Zwischenakt.

336.

Moson Megyei Hatósági Közlöny. Magyar-Óvár. 1867.? Mutatvsz., 1867.ápr.1.

Megj. hetenként. Fel.szerk, Kiadó, N.N. Ny. Czéh Sándor. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: Mutatvsz., 1867.ápr.1.

Müller's Bürgerfreund. – L. Ungarische Post.

337.

A Nagy Tükör. Pest. 1856.nov.9-1858.jan. Megj. évente tíz füzet, valójában rendszertelenül. Szerk. Jókai Mór. Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 4r. Illusztr. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856.1-2.sz., 1857.3-8.sz., 1858.9/10.sz.=ts. – AK:

1856.1-2.sz.=ts. – FSZEK: 1858.9/10.sz.

Megjegyzés – Az 1856.1.sz.-ból két kiadás volt, nov.9. és dec.14. -

A 9/10.sz. jelzi, hogy a Magyar Sajtó-ba olvadt. – Kiegészítő adatok L.

Lakatos, – Szalády.

Utóbb – Kakas Márton Albuma, 1858. – Magyar Világ, 1865-1866. – Magyar

Sajtó, 1857-1865. – Üstökös, 1858.

338.

A Nagy Világ Képekben. Alcím, Közhasznú házikönyv, a magyar nemzet anyagi, szellemi, testi, lelki javára. Pest. 1855.jan.1-1855.júl.7. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Vachot Imre. Ny. Emich Gusztáv. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-7.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – Szeged SomK:=ts.

- Vác PK:=ts.

339.

Napi Közlöny. Alcím, A magyar orvosok és természetvizsgálók... 9-12.sz. nagygyűléséről. Megj. 1863. évben Pest, 1864. évben Marosvásárhely, 1865. évben Pozsony, 1867. évben Rimaszombat. Megj. a nagygyűlések ideje alatt. 1863.szept.20-1867.aug.25. Szerk. Kovács S. Endre és Szabó József közreműködésével Poór Imre, 1863.szept.24.: – közreműködésével Kátai Gábor, 1864.aug.26.: Knöpfler Vilmos és Szabó József közreműködésével Mentovits Ferenc, 1865.aug.28.: Kanka Károly és Rómer Flóris ... közreműködésével Kátai Gábor, 1867.aug.12.: Marikovszky Gusztáv és Batizfalvy Samu közreműködésével Oláh Gyula. Ny. Emich Gusztáv, Pest. 1864. Ev.Ref. Főtanoda, Marosvásárhely. 1865. Wigand Károly Frigyes, Pozsony. 1867. Kádár József, Rimaszombat. 4r. – Megsz. 1927.aug.31.

Lelőhely,

Budapest, OSZK: 1863.1-8.sz.=ts.: 1864.1, 3, 6.sz., 1865.1-7.sz.=ts.: 1867.1-9.sz.=ts. – EK: 1865-1866 =ts. – Debrecen RK: 1865=ts., 1867.=ts.

340.

Napi Tudósító. Alcím. Melléklap a Budapesti Hírlap 128, 132, 135, 138, 144-

150.számához, 1853.júl.1.: Melléklap a Budapesti Hírlap-hoz. Pest.

1853.jún.2.128.sz.-1853.jún.27.150.sz., 1853.júl.1-1853.dec.31. Megj. hetenként

hétszer, [valójában rendszertelenül], 1853.júl..1.: hetenként hétszer. Fel.szerk.

Szilágyi Ferenc. Ny. Lukács László, 1853.szept.30.: Lukács L. és társa. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853.jún.2., 128.sz., jún.6, 132.sz., jún.9., 135.sz., jún.13., 138.sz., jún.20., 144.sz., jún.27., 1-50.sz., 1-24p.=ts., 1853.júl.. 1, 1-44, 46-179.sz. – EK: 1853.II.=ts. – Debrecen RK: 1853.sztk.sz. jún.2, jún.6., jún.9., jún.13., jún.20. 1-13, 17-24, 26-118, 122-141, 143-178.sz. – Kecskemét RK: 1853.szept.18. – Miskolc LJK: 1853.179.sz., júl.1-dec.31.

Megjegyzés – Valamennyi számban a Nemzeti Színház, a Pester deutsches Theater, a Sommertheater in Ofen, és a Stadt-Theater in Ofen színlapjai vannak.

341.

Napkelet. Fedolapcím, 1857. évtől: Budapesti képes újság. Alcím, A hasznos ismeretek, társas élet, irodalom, művészet és divat érdekében, hölgyek és férfiak számárc. egyaránt, 1862. évben: Szépirodalmi, ismeretterjesztő, művészeti és társaséleti heti közlöny. Pest. 1857.jan.8-1862.szept.28. Megj. hetenként. Szünetelt: 1860.dec.23-1862.jan.5. Fel.szerk. Vahot Imre. Kiadótulaj. Vahot I., 1862.jan.5.: Vizkelety Béla, 1862.júl.13.: nincs feltüntetve. Ny. Müller Emil, 1859.jan.2.: Emich Gusztáv, 1862.júl..6.: Bartalits Imre. 4r. Cl. Tj. Illusztr. az 1857-1858. évben. Második kiadás, 1857.2-3.sz., 1858.4.sz., 1858.5.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857-1860. évenként 1-52.sz.=ts.: 1862.1-39.sz.=ts. -AK: 1857.1-4.sz. második kiadás, 5-52.=ts. – EK: 1857-1859.=ts. -FSZEK: 1858-1860.=ts., 1862.1-26.sz. – Debrecen EK: 1857.=ts., 1858.1-9, 11-52.sz., 1859.=ts. – RK: 1859.1-30.sz. – Kecskemét RK: 1858.27-36, 38-48, 50-52.sz. – Miskolc LJK: 1859.14, 26.sz. – Pannonhalma: 1857-1859.=ts. – Szeged SomK: 1857-1860.=ts. – Szolnok MK: 1858.1-9, 11-26.sz.,

Megjegyzés – A fejlécben a tudomány és a művészet szimbolikus ábrázolása, háttérben az Alföld a felkelő nappal, 1858.jan.3.: a tudomány és művészet szimbolikus ábrázolása háttérben a Várral, 1862.júl.27.: a tudomány és művészet szimbolikus ábrázolása háttérben a Lánchíd. A szünetelés részbeni ideje alatt, 1861.jan.6-1861.jan.27-ig a fedőlap címével jelent meg. L. Budapesti Képes Újság.

342.

Napredak. Novi Sad. 1863.k.n.1-1867.k.n.103.sz. Megj. hetenként kétszer.

Szerk. kiadó, Danilo Medakovic, 1864.k.n.115.sz.: Dorde Popovic. Ny. Püspöki

ny, Sr. Karlovci 1863.k.n.28.sz.: Ignác Fucks, Novi Sad, 1864.k.n.1.sz.: Püspöki

gyorssajtó, Sr. Karlovci, 1864.k.n.128.sz.: I. Fucks, Novi Sad. 2r. – Megsz.

1869.k.n.90.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.7, 10-11, 13-15, 63-66, 69-76, 78-82, 84-86, 88-94, 106-108.sz.- Újvidék, Matica: 1863.1-149, 151-164., 1864.1-15, 20-94, 96-121, 123-140, 1865.1-102.sz., 1866.1-104.sz., 1867.1-7, 14-39, 41-100, 102-103.sz.

Narodnv Ucitel. – L. Slovensky Narodny Ucitel.

343.

Narren-Zeitung. 1867.k.n.: Narrenzeitung – Bohóci Éjlap. Alcím, Nächtliches Organ in zwangsjackenlosen Heften. Pest. 1866.III.évf., 12/4.sz.-1867.k.n. 1 sztl.sz. Fel.szerk. Tulaj. Das Narren-Comité. Ny. Pollák Testvérek. 4r, 1867.k.n. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.III.évf.12/4.sz., 1867.k.n.1. sztl.sz.

Megjegyzés – A fejléceket illusztrálta i.W.T. – Az ismert számok német nyelvűek.

344.

National-Herren-Mode-Journal. Alcím, 1863.dec.1-1867.okt. Megj. hetenként. Szerk. Kiadótulaj. Hofmann F. A, 1867.okt. Hofmann és Török. Ny. Poldini Ede. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1.sz., 1867.9-10.sz.

Megjegyzés – Az 1 .sz. mutatvsz. is. – A német és magyar nyelvű kiadás

nem azonos szövegű.

Társlap – Nemzeti Férfi-divat Közlöny, 1863-1870.

345.

Der Naturfreund Ungarn. Neutra, 1856.k.n-1858.3.sz. Megj. évenként hatszor. Szerk, Kiadó, Josef Nagy, Ferencz Adolf Lang. Ny. Cziegler testvérek, Komárom. 2r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856.1.sz.=ts.: 1857.2-5.sz., 1858.3.sz. – EK: 1856-1858.=ts.

Megjegyzés – A munkatársak nevének felsorolása 1856.1 .sz., és 1857.2.sz.

fedőlapokon.

Társlap – Magyar nyelvű kiadása, A Magyarhoni Természetbarát, 1857-1858, szövege a némettel azonos.

346.

Nedeljni List. Novi Sad. 1867. Szerk. Jovan Beogradac. Kiadó, Ivan Fuks.

Nem található. Adatok. – L. MTB IV.k.127.p.

347.

Nefeíejts. Pest. I855.kn.1-7.sz. Megj. rendszertelenül. [?] Szerk, Kiadó, Friebeisz István. Ny. Müller Emil. 4r. Illuszt.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-7.sz.=ts. – AK:=ts. – FSZEK:=ts.

Megjegyzés – A Divatcsarnok-ból vált ki, és a Délibáb-ba olvadt, erről L. az 1.sz. Előszó közlését. 1854.dec.9. – Az OSZK példányon a fedőlap, feltehetően a keltezéssel, hiányzik. A számozást az egyes ívek alján feltüntetett számok szerint tartjuk nyilván.

348.

Nefelejts. Fedőlapcím, Szépirodalmi-, társaséleti-, művészeti- és divatlap, 1865. évben nincs feltüntetve, 1866. évtől Szépirodalmi és képes hölgydivat-lap, Pest. 1859 ápr.3-1867.dec.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Bulyovszky Gyula, szerk.társ, 1862.ápr.13.: Friebeisz Ferenc, fel.szerk. 1865.jan.1.: Friebeisz F. Szerk.társ. 1863.jan.4.: Friebeisz F., 1864.dec: nincs feltüntetve. Kiadótulaj. Kozma Vazul, 1863.máj.17.: Bulyovszky Gyula és Friebeisz F, 1864.márc.20.: nincs feltüntetve. Ny. Beimel József és Kozma Vazul, 1862.aug.24.: Kozma V, 1864.márc.20.: Kertész József. 4r. – Megsz. 1876.okt.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-4, 6-19, 21-22.24-39.sz., 1860.40-52.sz., (márc.25.), 1860.1-40.; 1861.41-53. (márc.31.), 1861.1-39.sz.=ts. 1862.40-52.sz=ts. 1862.1-52.sz.=ts: 1863.41-52.1-39.sz^ts. 1864.40-52.1-39.sz.=ts.: 1865.1-53.sz.=ts: 1866.1-52.sz.=ts.: 1867.1-52sz.=ts. Második kiadás: 1860.40-41.sz., hirdetése = 1860.febr.5, 45.sz. – AK: 1860.1-53.sz.=ts., 1861.1-53.sz., 1862-1863.=ts., 1867.=ts. – EK:=ts. – FSZEK: 1859-1860.=ts., 1864-1867=ts. – Szeged SomK: 1859.1-4, 6, 9-14, 16-20.sz. – Szombathely MK: 1859-1864 =ts., 1865.10, 22.sz.

Társlap – Magyar Szépek munka-minta-lapja a Nefelejts-hez. 1860.-1862.

Megjegyzés – 1859-1867. évben szabásrajzok és kézimunka minták jelentek meg rendszertelenül. – A szerkesztő közleménye 1860.28.sz., 340.p. Lapunk 78/26) számáért több reklamációt vettünk, ismételve kijelentjük miként nevezett számunk hatóságilag lefoglaltatván, azt legjobb akaratunk mellett sem küldhetjük meg. 1860-61. évi fejlécben virágfüzéres rajz és a fedőlapon a tudomány, művészet szimbólumainak ábrázolása, koronás angyal Magyarország címerével. – Az 1860-61. évi borítólapon a munkatársak nevének felsorolása van. – 1860. évben rajz. metsz. Jules Dávid, Reville, Lamoureux Imp. r. Jean de Beaudais. Paris. – Rhon Pester, Nyomt. Engel és Mandello. – 1861. évben Szemlér M. Nyomt. Pollák testvérek. – 1862. évben Telepy Károly.

349.

Negyvenkilenc. Alcím, Politikai folyóirat. Debreczen. 1866.nov.-1867.febr-márc. Megj. havonta. Szerk., Kiadó, nincs feltüntetve. Ny. A Lapnyomdájában. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-2.sz.=ts. 1867.3-5.sz. Megjegyzés – Minden szám fényképmásolat.

Nemzeti Férfi-Divat Közlöny. – Férfidivat-Közlöny.

350.

Nemzeti Hangcső. Alcím, Humorisztiko-kritikus hetilap. Pozsony. 1861.aug.12-? Fel.szerk., tulaj. Vrabély György. Kiadó, Ny. Sieber Henrik. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: Mutatványsz., 1861.aug.12.sz.

Megjegyzés – Mutatványlap, 1 sztl.p. adata szerint indult 186.1. Szentmihályhava [szept.] 1-4.sztl.p. A fejléc Rohn Alajos rajza.

351.

Nemzeti Képes Újság. Pest. 1863.jan.18-1863.jún.28. Megj. hetenként. Fel.szerk. Thaly Kálmán. Főmunkatárs, 1863.máj.17.: Berczelly Jenő. Tulaj. Pataki J, 1863.márc.29.: nincs feltüntetve. Kiadó, Ny. Müller Emil. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1863.1-24.sz.=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés – Az 1.szám mutatvsz. is. – A fejlécben dunai látkép; a Lánchíd, a parti épületek.

352.

A Nép Barátja. Debreczen. 1861.k.n-1861.11.sz. Szerk. Báthory Sándortól. Ny. Város könyvnyomdája. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1.sztl.sz., + 11.sz. – Debrecen EK: 1861.1-36.sz., -RK:2.sz.

353.

A Nép Kertésze. 1865.ápr.2.: Kertészgazda. 1867.aug.4.: Kertészgazda s a Nép Kertésze. Alcím. 1865.ápr.2.: Magyar gazdák, gazdasszonyok, kertészetkedvelők, állattenyésztők, méhészek, selymészek, szőlészek, dinnyészek, gyümölcsészek, erdészek, s a természettudományokkal foglalkozók szaklapja, 1866.jan.1.: Magyar gazdák és gazdasszonyok képes hetilapja, 1867.jan.6.: Mezőgazdasági, állattenyésztési, selymészeti, méhészeti, konyha-és díszkertészeti, gyümölcsészeti, dinnyészeti, szőlőszeti, borászati és természettudományi szaklap, 1867.aug.4.: Egyetemes gazdászati és kertészeti képes hetilap. Pest. 1864.mái.20-1867.dec.22. Megj. hetenként. Mutatványsz., 1865.k.n.sz. Fei.szerk. Lukácsy Sándor, 1865.ápr.2.: Pólya József igazgatása mellett Girókúti F. Ferenc. Főmunkatárs 1867.aug.4.: Lukácsy S. Kiadó, Emich Gusztáv. Ny. Kozma Vazul, 1864.szept.5.: Kocsi Sándor, 1866.jún.20.: Herz János, 1866.júl..5.: Első Magyar Egyesületi Könyvnyomda. 1867.aug.4.: Emich Gusztáv. 4r. Cl. Tj. Illusztr. – Megsz. 1873.jún.29.

Nyh.: 1865.aug.6.18.sz.=19.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1, 14-33, 35-39.sz., 1866-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – EK: 1867.=ts. – Debrecen EK: 1863.jan.-júl., 1867.3-17, 19-26, 29-52.sz. – RK: 1866-1867.=ts. – Kaposvár Lt: 1864.1.sz., 1866.6.sz. – Kecskemét RK: 1867.1-4, 14-17, 20, 40, 46.sz. – Szeged SomK: 1864.1, 3.sz., 1865.1, 5-6, 22-24.sz., 1867.31, 34, 36-39, 41-43.45.sz.

Megjegyzés – 1865. évi címlapokon a munkatársak névsora. – 1866-1867. évi fejlécekben a MTA Akadémia homlokzata, – Magyarország címre a koronával, – a Vár, és Lánchíd rajza. – Magyar Gazdasszonyok Egyesülete cimere, – Magyarország és Erdély címre. Metsz. Rusz Károly.

354.

A Nép Újsága. 1861.márc.3.: Trombita. 1862.jan.2.: Jövő. Alcím, 1860.nov.25-1861.dec.29-ig: Közérdekű magyar nemzeti lap. Pest. 1859.okt.2-1863.márc.29. Megj. hetenként, 1860.nov.25.: hetenként kétszer. Szünetelt: 1860.jún.11-1860.júl.22-ig. Fel.szerk. Szini Károly, ideigl. fel.szerk.: Magyar Mihály, fel.szerk. 1860.júl.22.: Sarkady István, ideigl. fel.szerk. 1861.szept.26.: Kövér Lajos. Főmunkatárs 1861.ápr.25-ig: Sárosy Gyula. Lapvezér 1861.szept.22-ig Sárosy Gy. Kiadó tulaj. Magyar Mihály, 1860.júl.22.: Boldini Róbert, 1861.aug.18.: Kövér Lajos. Ny. Gyurián József, 1860.júl.22.: Boldini R., 1861.szept.1.: Emich Gusztáv, 1861.okt.24.: Poldini Ede és Noseda Gyula, 1862.szept.7.: Noseda Gy. 4r, 1861.márc.3.: 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-13.sz., 1860.1-24.sz., 1861.1-35, 37-65, 67-85.sz.,

1862.1-20, 23-27, 30-104.sz., 1863.105/1-26.sz.=ts.

355.

Népbarát. Kolozsvár. 1850.jan.6-1850.jún, 30. – Megsz. Megj. hetenként.

Fel.szerk. Makoldi Sámuel. Ny. Ev.ref. kollégium. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-6, 8-13, 15-26.sz.

356.

A Népbarát. Alcím, Politikai és szépirodalmi néplap. Budapest. 1861.jan.12-1867.dec.19. Megj. hetenként. Fel.szerk, Kiadótulaj. Vas Gereben. Ny. Emich Gusztáv, 1863.márc.16.: Noséda Gyula, 1863.jún.7.: Kertész József, 1864.jan.3.: Emich G., 1864.márc.27.: Tratner – Károlyi, 1867. [szept.12.:] Leitner M.L, 1867.okt.3.: Gyorssajtónyomás az első magyar egyesületi könyvnyomda, Fanda és Társai. 2r.

Nyh.: 1862.ápr.20, 13.sz.=14.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-51 .sz.=ts. 1862.1-26, 28-50.sz., 1863.1-44, 46-52.sz., 1864.1-52.sz.=ts. 1865.1-53.sz.=ts. 1866.1-31.sz., 1867.11, 13-21, 24-25.sz. – EK: 1863.1-4, 44-52.sz., 1864.=ts., 1865.2-52.sz., 1866.1-32.sz. -FSZEK: 1861.1-51.sz.=ts. – Debrecen EK: 1861.22-51 .sz., 1862.1, 3-13, 15-26.28-40.sz., 1863.1-10, 12-52.sz., 1864.1-11, 13-18, 21-52.sz., 1865.1-45, 47-53.sz. – Gyöngyös FerK: 1864.2-52.sz., 1865.=ts.

357.

Népnevelők Kalauza. 1865.okt.6.: Kalauz a Neveles és Oktatás Terén. 1866.okt.8.: Kalauz. Alcím, Szakközlöny kerületi tanfelügyelők, igazgatók, hitelemzők, néptanodai oktatók, nevelők, magántanítók, tanítójelöltek, községi iskolagondnokok, városi és falusi elüljárók, szülők s a nevelés- és elemi tanügy összes barátai számárc.. 1866.okt.8.: Szakközlöny az elemi tanügy és népnevelés barátai számárc., 1867.okt.29.: Szakközlöny a tanügy és népnevelés barátai számárc.. Pécs. Évkönyv volt 1861-1865. évben, folyóirat lett, 1865.jan.10-1867.dec.31. Megj. havonként kétszer, 1865.okt.6.: hetenként, fel.szerk. Szauter Antal. Kiadó, Szauter A., 1867.okt.29.: Garay Alajos, Varga József. Ny. Lyceumi Könyv, 1867.okt.29.: ifj. Madarász Endre. 4r. Cl. Tj. -Megsz. 1869.szept.28. – Megsz. 1870.máj.31. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-26.sz.=ts. (jan.10-szept.20), 1865.1-13.sz. (okt.6-dec.31.), 1866.14-52.sz. (jan.5-szept.28.), 1866.1-13.sz. (okt.8-dec.31.), 1867.14-52.sz. (jan.7-szept.30.), 1867.1-10.sz. (okt.29-dec.31.(. – EK: 1865.=ts. 1867=ts. – Debrecen EK: 1865=ts. – Kalocsa FőeK: 1865.1-26=ts. – Pécs EK: 1865-1867.=ts. – MK: 1865.1-26.sz.=ts., 1867.14-52.sz.=ts. – Szeged SomK: 1865.1-26.sz.=ts. – Székesfehérvár PK: 1867.=ts. (Az 1861-1864. évben megjelent évkönyvek adatait nem közöljük.)

Népnevelők Lapja. – L. Néptanítók Közlönye.

358.

Népnövelési Közlemények. Alcím, A katholikus egyház szellemében. Érsekvadkert. 1857.k.n.1-1858.k.n.6.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Mészáros Imre Ny. Kék László, Balassagyarmat. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857-1858.1-6.sz.=ts. – Debrecen, EK:=ts. – Balassagyarmat, PM:=ts.

359. Néptanítók Könyve. 1858.febr.: Család és Iskola. 1861.márc. 10.: Iskolai Lap.

Alcím, Protestáns nevelési folyóirat, 1861.márc. 10.: Protestáns nevelési közlöny. Békéscsaba, 1860.márc.10.: Szeged. 1855.jan.-1861 .márc. 10. Megj. két-havonként, 1861.márc. 10.: havonként háromszor. Új folyam, 1860. Mutatvsz., 1861.febr.28. Szünetelt, 1859. évben, 1861.jan-febr. Szerk. Kiadó, Szeberény Lajos, 1860. Szeberényi L, Vincze Sándor. 1861.márc. 10.: fel.szerk. Szeberényi L. Főmunkatárs, Vincze S. Ny. Réthy Lipót Szarvas, 1856.jan.: Réthy Lipót Gyula, 1861.márc. 10.: Burger Zsigmond. Szeged. 8r, 1858.febr.: 4r, 1861.márc. 10.: 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855-1857.1-4.sz., 1860.1-6.sz., 1861. 1-6, 8-30.sz. – Szeged SomK: 1861.=ts. Társlap – Kis Kert, 1856.

360.

Néptanítók Közlönye. 1863.jan.3.: Népnevelők Lapja. Alcím, 1863.jan.3.: Egyetemes magyar népnevelési heti közlöny. Pest. 1862.jan.10-1863.aug.4. Megj. hetenként. Szünetelt, 1863.aug.4- [1868.jan.1.]. Fel.szerk. Márki József. Főmunkatárs, 1862.márc.3-ig: Zách József. Kiadó, id. Poldini Ede, Noséda Gyula, 1862.jún.14.: Noséda Gy. Ny. Poldini Ede, Noséda Gy., 1862.jún.14.: Gyurján József, Noséda Gy., 1862.szept.15.: Noséda Gy. 4r. – Megsz. 1918.szept.25.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-5.sz.=ts. 1863.1-20.sz.=ts. – EK: 1862-1863.=ts.

361.

Neptanoda. Fedőlapcím: A pécsi, bonyhádi és szigetvárvidéki tanító-egylet hivatalos közlönye. Pécs. 1867.dec-?. Megj. havonként. Fel.szerk. Salamon József. Ny. Ifj. Madarász Endre. 8r. – Megsz. 1907.dec.21.

Lelőhely

Pécs Lt: 1867.1.sz.

362.

A Nép Újsága. 1861.márc.3.: Trombita. 1862.jan.2.: Jövő. Alcím, 1860.nov.25.: Közérdekű magyar nemzeti lap, 1861.jan.3.: Legolcsóbb közérdekű magyar nemzeti lap. Pest. 1859.okt.2-1863.márc.29. Megj. hetenként, 1860.nov.25.: hetenként kétszer. Mutatvsz., 1859.szept.2., 1860.júl.22. Szünetelt, 1860.jún.11-1860.júl.22-ig. Fel.szerk. Szini Károly, ideigl. fel.szerk. Magyar Mihály, fel.szerk. 1860.júl.22.: Sarkady István, ideigl. fel.szerk. 1861.szept.26.: Kövér Lajos. Kiadó, tulaj. Magyar M., 1860.júl.22.: Boldini Róbert, 1861.aug.18.: Kövér L. Ny. Gyurián József, 1860.júl.22.: Boldini R., 1861.szept.1.: Emich Gusztáv, 1861.okt.24.: Poldini Ede, Noséda Gyula, 1862.jún.15.: Gyurián József, Noséda Gy., 1862.szept.7.: Noséda Gy. 4r, 1861.márc.3.: 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-13.sz., 1860.1-24.sz., 1861.1-85, 1862.1-2, 6-104.sz., 1863.105-133.sz. – FSZEK: 1859.1-10.sz. – Debrecen EK: 1859.2-13.sz“ 1864.1-24.sz. – Szeged SomK: 1862.17-51.sz.

Megjegyzés – 1860-ban 1-12.sz. színesen illusztr. A fejlécekben viselettörténeti jelenetképek.

363.

Die Nera. Weisskirchen. 1867.júl.1-?. Utolsó ev 1918. Alapító, Viktor Gläser, Kiadó 1867.szept: Julius Wunder. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.127, – Réz 61.p.

Neuer Freier Styx. – L. Styx.

364.

Neusatzer Kreisablatt. [1862.febr.1, 6.sz.]: Neusatzer Lokalblatt. 1865.ápr.22.: Neusatzer Lokalblatt und Bacskaer Bote. Alcím, Für den Geschäfts., Gewerb- und Landmann. Organ für Gartenkunst, Lamd- und Hauswirthschaft. [1862.febr.1, 6.sz.: Für den Geschäfts-, Gewerb- und Landmann. Neusatz.] 1860.márc.11-[1867.] Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Fuchs Ignác. Ny. Kaulitzky János, 1860.jún.23.: Fuchs I. 2r. – Megsz. 1871.dec.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.11-14, 16-17, 20-29, 33-37, 29.sz., 1862.6-11, 16-21, 25-26.sz., 1863.1-16, 18-28, 30-35, 37-52.sz., 1864.1-48.sz.

Megjegyzés – A Bácskaer Bote c. hetilap és a Neusatzer Lokalblatt und Bacskaer Bote között van-e összetartozás. Feltételezhető a megjelenési éveik alapján; 1856-1867, de évfolyamszámok hiánya miatt nem bizonyítható. A két cím között azonos a tartalmi jelleg, a megjelenés helye, a szerk. kiadó személye és a nyomda.

365.

Nevelők Kalauza. 1865.okt.6.: Kalauz a Nevelés és Oktatás Terén. 1866.okt.8.: Kalauz. Alcím, 1865.szept.20-ig: Szakközlöny, kerületi tanfelügyelők, igazgatók, hitelemzők, néptanodai oktatók, nevelők, magántanítók, tanítójelöltek, községi iskolagondnokok, városi és falusi elöljárók, szülők, s a nevelés- és elemi tanügy összes barátai számárc., 1866.okt.8.: Szakközlöny az elemi tanügy és népnevelés barátai számárc., 1867.okt.29.: Szakközlöny a tanügy és népnevelés barátai számárc.. Pécs. 1865.jan.10-1867.dec.31. Megj. havonként kétszer, 1865.okt.6.: hetenként. Fel.szerk., tulaj., kiadó, Szauter Antal, 1867.okt.29.: Garay Alajos és Varga József, Főmunkatárs, 1865.szept.20-ig: Warga Ferenc. Ny. Lyceum könyvnyomdája, 1867.okt.29.: ifj. Madarász E. gyorssajtója. 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1869.szept.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-26.sz., jan.10-szept.20.=ts. 1865.1-13.sz., okt.6-dec.31.=ts. 1866.14-52.sz., jan.5-szept.28.=ts. 1866.1-13.sz., okt.8-dec.31.=ts. 1867.14-52.sz., jan.7-szept.30.=ts. 1867.1-10.sz., okt.29-dec.31 .=ts.

366.

Nógrádmegyei Hivatalos Hírlelő. Balassagyarmat. 1864.II.évf.jan.3-1865.38.sz. – Megj. rendszertelenül. Szerk. Pellet János. Kiadó, Ny. nincs feltüntetve. 8r. – Megsz. 1950.aug.15.

Lelőhely

Balassagyarmat, PM: 1864.1-2, 4, 47-53, 58-62, 65-66, 68, 70-72, 74.sz. – Salgótarján, MM: 1865.38.sz.

367.

Notierungen der Pester Börze und Kornhalle. Pest. 1862-?. Megj. naponként. Nem található. Adatok – L. Réz 79, MTB III.k.359.

368.

Nő- és Gyermekgyógyászat. Pest. 1864.jan.24-1865.dec.17. Megj. havonként. Fel.szerk. tulaj. Markusovszky Lajos. Főműnk. Balogh Kálmán. Ny. Khór és Wein. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864-1865. évenként 1-12.sz.=ts. [A főlaphoz kötve.] -AK: 1864.=ts. – Debrecen RK:=ts.

Főlap – Orvosi Hetilap, 1857-1982.

Társlap – Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan, 1865-1867. – Szemészet, 1864-1865.

Megjegyzés – Az impresszumadatokat a főlapon vannak.

369.

Növendékek Lapja. Alcím, Ifjúsági közlöny. Kolozsvár. 1865.ápr.1-1865.dec.28. Megj. hetenként. Mutatvsz. 1865.márc.22. Szerk. Réthy Lajos. Kiadó, Stein János. Ny. Ev.ref. főisk. ny. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 13.sz. (jún.29.)

370.

Nővilág. Alcím, Hetilap a magyar hölgyek számára., 1861.febr.1.: Divatlap a magyar hölgyek számára. 1964.jan.3.: Hetilap a magyar hölgyek számára. Pest. 1857.jan.8-1864.szept.25. – Megsz. Megj. hetenként, 1863.jan.16.:. havonként kétszer, 1864.jan.3.: hetenként. Fel.szerk. Vajda János. Kiadótulaj. Ny. Heckenast Gusztáv. 4r. 1863.jan.1.: 2r, 1864.jan.3.: 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-51 .sz.=ts., 1858-1860. évenként 52.sz.=ts., 1861.1-24.sz.=ts., 1862.1-36.sz., 1863.1-24.sz., 1864.1-39.sz. – AK: 1857.II.1-5.sz., 1860.=ts. – EK: 1857.=ts., 1859.=ts., 1860.1-48.sz., 1862.28-36.sz., 1857-1860.=ts., 1861.1-26.sz. – Debrecen EK: 1857.=ts., 1858.1-12, 17-21, 25.sz., 1859.1-41, 43, 47, 49-52.sz., 1860.1-7, 9-40, 42-52.sz., 1862.=ts. – RK: 1-11, 13-17, 19-24.sz. – Miskolc LJK: 1860.=ts. – Pannonhalma 1857-1858 =ts. – Szeged SomK: 1857.2, 8-9, 20-25.sz.

371.

Nyelvtudományi Közlemények. Alcím, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának Közlönye. Budapest. 1862.márc.-1867. Megj. rendszertelenül. Szerk. Hunfalvy Pál. Ny. 8r. – Megsz. 1878.80-köt.2.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862-1864.1-3köt. 1-3.sz., 1865.4.köt.1-23.sz., 1866-1867. évenként 1-3.köt. – EK: 1862-1867.=ts. – Eger FőeK: 1863-1867.=ts. – Debrecen EK:=ts. – Kalocsa FőeK:=ts. – Keszthely:=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Nyíregyháza TFK: 1862.2-3.sz., 1867.1.sz. – Pannonhalma:=ts. – Szeged SomK:=ts. – Szombathely MK: 1864.=ts. – Vác PK: 1862.1.sz.

372.

A Nyír. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap, a gazdászat, kereskedelem és ipar körében. Nyíregyháza. 1867.okt.6-1867.dec.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadótulaj. Börkey Imre. Főmunkatárs Jurányi Hugó, 1867.dec.8.: nincs feltüntetve. Ny. Dobay Sándor. 2r. – Megsz. 1872.dec.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-13.sz.=ts. – Szabolcs-Szatmár MK:=ts. – Miksolc LJK:=ts. – Nyíregyháza TFK: 1862.2-3.sz., 1867.1.sz. – Pannonhalma:=ts. -Szeged SomK:=ts. – Szombathely MK: 1864.=ts. – Vác PK: 1862.1.sz.

373.

Oberunqarische Zeitung. Kassa. 1852.jan.1-1852.febr.28. Lelőhely nélkül Potemra 592. Nem található. Adatok – L. Réz 79. MTB III.köt.368.

374.

Obzor. Alcím, Noviny pro hospodárstvo, remesto a domaci Zivot. Szakolca. 1863.okt.5-1867. Megj. hetenként. [?] Fel.szerk. Daniel G. Lichard. Ny. Skarnicel Franz Xaver. 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1886. Lelőhely

Esztergom BibIK: 1863.1-9.sz., 1864-1867. évenként 36.sz. – Esztergom

FőeK: 1864-1867=ts. – Pannonhalma: 1863-1866=ts.

375.

Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt. 1861.jan.2.: Soproni Értesítő. Sopron. 1855.szept.7.2.sz-1862.márc.31. Szünetelt: 1856.júl.17-1856.aug.1. Megj. hetenként kétszer, 1856.júl.30. hetenként háromszor, 1858.jan.4.: hetenként, 1858.júl..2.: hetenként háromszor. Fel.szerk. Adolf Szevring, 1856.febr.18.: Adolf Reichard. Kiadó, Ny. A. Reichard. 4r.

Nyh.:1859.jún. 17, és aug.1.=86.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.2-35.sz., 1856.1-4, 6-47, 49-117.sz., 1857.1-6, 8-46, 48-89, 91-93, 95-142, 144-151.sz., 1858.1-98, 100.sz., 1859.1-67, 69-78, 80-142, 144-149.sz., 1860.1-150.sz.=ts.: 1861.1-23, 25-40, 42-110, 112-150.sz., 1862.2-3, 5-38.sz. – Sopron Lt: 1856.1-52, 84, 87-88, 92, 94, 101.sz., 1857.1-89, 91-102.sz., 1858.1-101 .sz., 1859.1-149.sz., 1860.1-150.sz. -1861.1-151.sz., 1862.1, 3-27, 29-32, 34-38.sz.

Oedenburger Lokal-Blatt. – L. Harmónia

376.

Oesterreichischer Wahlzettel. Alcím, Für Freunde der Literatur, Kunst, Musik und deren verwandte Zweige. Pressburg. 1863.máj.20. 2.sz.-1863.dec.22. Megj. háromszor hetenként. Fel. szerk, Kiadó, Ferdinand Johann Schindler. Ny. Heinrich Siebers Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-8.sztl.sz.

Megjegyzés – A hirdetéstől eltérően megj. havonként.

377.

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Pest. 1867. Szerk. Vezekényi Horváth Zsigmond. Kiadó, A Budapesti Tanári Egylet. Ny. Osterlamm, Emich. – Megsz. 1944.

Lelőhely

Miskolc LJK: 1867.1-6.sz.

Az Országos Magyar Kertészeti Társulat Havi Közlönye. Alcím, tévesen közölve a főcímek között. L. Magyar Kertész., 1863.

378.

Ofner Stadt-Blatt. Ofen. 1858.júl.5-1858.dec.27. Megj. hetenként. Szerk, Kiadó, Gusztáv Birnbaum. Ny. Márton Bagó. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-26sz.=ts.

379.

Ogledalo Srpsko za jezik povestnicu i smjesu knjizevnu. Novi Sad. 1864. Szerk. Kiadó, Jovan Hadžič-Svetic. Nem található. Adatok – L MTB IV.k.128.p.

380.

Oktató Levelek. Alcím, Katonai szaklap. Budapest. 1867.nov.-1867. Megj. naponként. Szerk. Bethlen Olivér. Kiadó, Ny. Heckenast Gusztáv. 8r. – Megsz. 1868.jún.

Nem található.

Főlap – A Honvéd, 1867- [1874].

Megjegyzés – Adatok kiegészítése L. Kereszty 86.p.; – Szalády 178.p.

381.

Omladinska Zajednica. Beograd-Újvidék. 1867-1869. Nam található. Adatok – L. MTB IV.k.128.p.

382.

Orgahu Pedagogicu Pentru Educatiune si Instructiune. Sabiiu. 1863.júl., 7.sz.-1863.okt. Megj. havonként. Szerk. Johann Popescu. Ny. Egyházi In tipográfia diecesana. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.7-10.sz.

383.

Ország. Pest. 1862.okt.1-1863.ápr.16. Megj. naponként. Fel.szerk. Greguss Ágost. Kiadó, Engel és Mandello, 1862.okt.17.: Pompéry János. Tulaj, Főmunkatárs, Pompéry J. Ny. Engel és Mandello, 1863.jan.1.: Herz János. n2r.

Nyh.: 1863.febr.6, 30-105.sz.=29-104.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-75.sz.=ts., 1863.76-161.sz. – AK: 1862.=ts., 1863.76-148.sz.=ts. – EK: 1863.85-160.sz. – Szeged SomK: 1862.1-50, 52-75.sz.

384.

Az Ország Tükre. Alcím, Budapesti képes közlöny. Pest. 1862.jan.1-1865.szept.28. Megj. havonként kétszer, 1862.júl..1.: havonként háromszor. Fel.szerk. Balázs Sándor, 1864.ápr.21.: Szokoly Viktor, 1864.dec.21.: Gyárfás Ferenc. Kiadó, Engel és Mandello, 1863.aug.1.: Balázs S., 1863.dec.11.: Matus János, 1865.jan.5.: Gyárfás Ferenc. Lapvezető, 1863.okt.20.: Balázs S. Lapvezető, 1863.aug.1.: Vadnai Károly, 1863.okt.11.: nincs feltüntetve. Ny. Engel és Mandello, 1865.márc.16.: Gyurián és Deutsch Testvérek. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-30.sz.=ts.: 1863.1-36sz.=ts.: 1864.1-36.sz.=ts.: 1865.1-39.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – Debrecen EK: 1862-1864.=ts., 1865.1-39.sz. – RK: 1862.1-12.sz., 1863.1-9.sz., 1864-1865.=ts. – Esztergom SimK: 1867.1-30.sz. – Gyöngyös FerK: 1862.1-30., 1864.=ts. – Kaposvár Lt: 1863.15, 20.sz. – Keszthely: 1863.=ts. 1864.1-18.sz., 1865.1-33.sz. – Miskolc LJK: 1862-1864.=ts.

385.

Országgyűlési Tudósítás. Alcím, Melléklet a Magyar Néplap... ik számához. Pest. 1866.febr.11-1867.dec.29. Megj. hetenként. Kiadó, Ny. Wodianer F. 4r. – Megsz. 1869.jan.3.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.11-19, 21-24, 31-35.sz. (júl.29.).; 1866.2-5. (dec.9-dec.30.).; 1867.11, 14-26, 28, 30-35, 38, 40-41, 50.sz. jan.13-nov.10.).; 1867.1-5.sz. (dec.1-dec.29.).

Megjegyzés – A folytatásban megjelent szövegközlést könyvalakban is kiadták. L. OSZK Könyvraktár. Főlap – Magyar Néplap, 1866-1867.

Az Országos Erdészeti Egyesület Közieménvei. – Alcím, tévesen közölve a főcímek között. – L. Erdőszeti és Gazdasági Lapok alcíme 1866-1867. évben.

Az Országos Magyar Kertészeti Társulat Havi Közlönye. Alcím, tévesen közölve a főcímek között. – L. Magyar Kertész., 1863.

386.

Országgyűlési Emlékkönyv. Alcím, Országgyűlési beszédek és törvénycikkeket, jellemrajzokat tartalmazó folyóirat. Budapest. 1866.jan.-1867. végéig. Megj. rendszertelenül. 1-10.sz. Szerk. Hajnik Károly. Kiadó, Ny. Heckenast Gusztáv. 8r. Nem található.

387.

Orvosi Hetilap. Alcím, Honi s külföldi gyógyászat és kórbúvárlat közlönye. Pest. 1857.jún.4-1867.dec.29. Megj. hetenként. Szerk. Markusovszky Alajos, 1860.jan.: Markusovszky A. és Poór Imre, 1860.aug.5.: Markusovszky A. Kiadó Markusovszky A. Ny. Müller Emil, 1863.nov.8.: Khor és Wein. 4r. – Megsz. 1982.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-30.sz., 1858.1-51.sz., 1859.1-52.sz.=ts.: 1860.1-8, 10-13, 15-53.sz., 1861-1864. évenként 1-52.sz.-ts.: 1865.1-53.sz.=ts.: 1866-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – AK: 1857.31 .sz., 1858-1859.=ts., 1860.1-51.sz., 1861.1-29, 31-32.sz., 1862.1-51.sz., 1862.1-51.sz., 1863.1-51.sz., 1864-1867.=ts. – EK: 1857-1859 =ts., 1863-1867.=ts. – Debecen EK: 1862-1864.=ts., 1865.1-39.sz. – RK: 1862.1-12.sz., 1863.1-9.sz., 1864-1865.=ts. – Esztergom SimK: 1867.1-30.sz. – Kaposvár Lt: 1863.15, 20.sz. -Keszthely: 1863.=ts., 1864.1-18.sz., 1865.1-33.sz. – Miskolc LJK: 1862-1864.=ts. – Szeged SomK: 1864.1-33, 35-52.sz., 1867.1-49, 51-52.sz.

Társlap – Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan, 1865-1897. – Nő és Gyermekgyógyászat, 1864-1865. – Szemészet, 1864-1870.

Orvosi Szemle. – L. Kórházi Szemle.

388.

Önképezdei Lapok. Alcím, A pesti helv.hitv. gimn. önképezdéjének közlönye. Pest. 1866.dec.15. 2.sz.-1867.jún.1. Megj. havonta kétszer. Szünetelt: 1867.jan.1-1867.jún.1. Szerk. és tulaj. Sebestyén Gyula és Nagy Gyula, 1867.jún.1.: Magyary K. Sámuel, Láczy Gyula. 4r. [Ny.?]

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.2-3.sz., 1867.5.sz.

389.

Ördög Naplóia. Alcím, Élcz és gunyoros heti közlöny. Pest. 1861.márc.29-1861.aug.30. Mutatvsz.: 1861.júl.14. Megj. hetenként. Szerk. Lauka Gusztáv. Kiadótulaj., Ny. Engel és Mandello. 4r, 1861.júl..5.: 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-22.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts.

390.

Pannonia. Alcím, Belletristisches Blatt. Pest. 1860.k.n. Megj. évenként tíz füzet. Szerk, Kiadó, Karl Gross. Munk. társ. Moritz Strassmann. Ny. Johann Herz. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-3.sz.=ts. – EK:=ts. – Debrecen EK: 1 .sz.

391.

Paprika Jancsi. Alcím, Humorisztikus ívek. Pest. 1865.k.n.sz.n. Megj. Szerk. Kiadó, ? Ny. Bartalits Imre. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.k.n.sztl.sz.

Pázmány Füzetek. – Egyházi beszédek gyűjteménye. 1855-1856.l-IV.köt. -Tj. Petrik III.köt.61-62.p. Sorozat. Szaládynál tévesen a folyóiratok között. 186.p.

392.

Pécsi Iparlapok. Alcím, Ipar-, kereskedelmi-, gazdászati-, és művészeti közlöny, képekkel és ábrákkal. Pécs. 1862.márc.-1862.máj. Megj. havonként. Fel.szerk, Kiadótulaj, Zsolnay Ignácz. Ny. Lyceum nyomda, 1862.máj.: Bittermann könyvnyomdája. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-2.sz., + mutatvsz. k.n.

Megjegyzés – A fedőlapokon a művészetet, ipart, kereskedelmet és mezőgazdaságot szimbolizáló ábrák.

393.

Pécsi Lapok.l. Alcím, Szépirodalmi, kereskedelmi, gazdászati, művészeti és tudományos hetilap, 1861.jan.3.: nincs feltüntetve, 1861.jan.13.: Politicai lap, 1861.júl.4.: Politicai lap és megyei közlöny, 1861.nov.7.: Politicai hetilap, 1861.dec.8.: Politicai, szépirodalmi s társadalmi közlöny. Pécs. 1860.júl.5-1862.jún.29. Megsz. Meg. hetenként kétszer. Fel.szerk. Bánffay Simon, 1861.márc.31.: Bodó István, 1861.okt.10.: Bánffay S. Kiadótulaj, ifj. Madarász Endre. Ny. Lyceum ny. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-51 .sz.=ts., 1861.1-38, 40-104.sz., 1862.1-

52.sz.=ts. – Pécs: EK: 1860.1-47, 49-51.sz., 1861.1-19, 21-104.sz., 1862.1-

6, 8-12.sz. – Lt: 1860.=ts.

Megjegyzés – Pécs látképe van az 1860. évi fejlécekben, a felhők között

génius művészeti és ipari munkát szimbolizáló ábrákkal. L. az 1.számról,

Surján 283.p.

394.

Pécsi Lapok.II. Alcím, Politikai, szépirodalmi, gazdászati s tudományos hetilap. Pécs. 1867.márc.31-1867.dec.29. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Bánffay Simon, 1867.máj.26.: nincs feltüntetve. Fel.kiadó, Madarász Endre. Tulaj. 1867.máj.26.: Bánffay S. Ny. ifj. Madarász E. 2r. – Megsz. 1871.dec.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-50, 52-79.sz. – Pécs Lt. 1867.1-79.sz.=ts.

395.

Pecsovics. Pest. 1867.jún.3. 11 sz.-1867.dec.15. Mutatvsz.: 1867.dec.15, 1868.júl.12. Megj. hetenként. Fel.szerk, Kiadótulaj. Ormodi Bertalan. Ny. Első magyar egyesületi könyvnyomda. 4r. Illusztr. – Megsz. 1868.jún.3.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.11.sz.+mutatvsz.

396.

Peleskei Nótárius. Alcím, Füzetes élclap és népkönyvtar. 1858.jan.1-1858.szept.25. Megj. hetenként. Mutatvsz. 1857.jún. Szerk. Vas Gereben. Ny. 4r. Nem található.

397.

Peštbudínške Vedomosti. Alcím, Noviny pre politiku a literatúru, 1865.jan.3.:

nincs feltüntetve. Budin. 1861.márc.19-1867.júl.23. Megj. hetenként kétszer.

Fel.szerk. Ján Francisci, 1863.szept.22.: Mikulas St. Feriencik. Ny. Egyetemi. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-83.sz.=ts. 1862.1-9, 11-34, 36-89, 91-103.sz.,

1863.1-10, 12-48, 50-80, 82-88, 90-99, 101-102, 104.sz., 1864.67.sz., 1865.1-

59, 61-104.sz., 1866.3-87, 89-104.sz., 1867.1-46, 48-56, 59.sz.

398.

Pester Bote. Alcím, Zeitung für Politik, Handel, Gewerbe und sociales Leben. Pest. 1864.máj.3., 2.sz.-1865.szept.30. Megj. naponként. Fel.szerk, Kiadótulaj. Hornyánszky Viktor. Ny. Hornyánszky és Hummel. 2r, 1865.jún.6.: n2r.

Nyh.: 1864.okt.5, 12.sz.=127.sz., 1865.febr.1, 31 sz.=32.sz.,

1865.aug.1., sz.n.=208.sz., 1865.szept.2. és 3.=240.sz.,

1865.szept.7, 235.sz.=244.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1, 4-199.sz., 1865.1-157, 159-228, 230-231, 233-

264.sz.

399.

Pester Familien Journal. Alcím, Beilage zu Nro... Pester Journal. Beilge als Unterhaltungs-Lectür. Pest. 1867.márc.12-márc.28. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Tulaj. Lazar Tettau. Ny. Mandello und Leitner. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28.sz. a főlaphoz kötve. Főlap – Pester Journal, 1867.

400.

Pester Geschäftsblatt. Pest. 1860.júl.31-1861 .ápr.21. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Adolf Dux, 1861.jan.9.: M. Kún, 1861.jan.20-án.: S. Stein, 1861.jan.23.: B. Modern. Szerk. 1861.jan.23.: W. Beck. Kiadó, Gremium der beeideten Sensale in Pest. Ny. Ph. Wodianer, 1860.szept.16.: Johann Herz. 8r. 1860.szept.16.: 4r, -1860.dec.30.: 4r. számonként váltakozva 8r. és 4r. 1860.dec.30.: 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-6, 10, 12-16, 1832, 34-41, 43-44, 47-53, 56, 59.sz.,

1861.3-4, 8-11, 13, 16-43.sz.

Társlap – Pesti Kereskedelmi Lap, 1860. [Magyar nyelvű szövegváltozat.]

401.

Pester Journal. Alcím, 1867.júl..2.: Politisches Tageblatt. Pest. 1867.márc.5. (5.sz.) – 1867.dec.31. Megj. naponként. Fel.szerk. Lazar Tettau, 1867.júl..1.: Mór Mórländer. Segédszerk. 1867.ápr 16-máj.23. Daniel Jeney. Kiadótulaj. L. Tettau. Ny. Gustav Emich. 2r, 1967.ápr.14.: n2r, 1867, ápr.24.: 2r. – Megsz. 1872.szept.24.

Nyh.: 1867.jún.8, 69.sz.=99.sz., jún.9, 70.sz.=100.sz., okt.8, 230.sz.=220.sz.,

nov.23, 26.sz.=266.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.5, 7-24, 26-59, 61-131, 133-303.sz.

Társlap – Pester Familien Journal, 1867. – Zwischenakt, 1863-1864. – Morländer's Zwischenakt, 1864-1869.

402.

Pester Kikeriki. Pest. 1861. Szerk. Singer Ferenc Ignác "Berg Színműíróval". Nem található. Singer szerk. Kikeriki címmel 1866-ban is lapot indított. Nem található. – L Szinnyei 12.köt. 1140.h. – Pester Nachrichten 1866-ban eml. a Kikeriki c. lapot.

403.

Pester Komet. Alcím. Humoristisch-satirisches Wochenblatt, 1861.dec.8.: Illusztriertes-satirisches Wochenblatt, 1862.szept.7.: Humoristisch-satirisch illusztriertes Wochenblatt. Pest. 1861.okt.1, 13, 15.sz.-1862.nov.9. Megj. hetenként. Szünetelt: 1862.ápr.6-1862.szept.7. Fel.szerk. J. Turcsányi, 1861.dec.15.: Robert Boldini, 1862.jan.12.: Wilhelm Siegmund, 1862.szept.7.: Emerich Medve. Kiadótulaj., Ny. R. Boldini, 1862.jan.19.: Gustav Emerich, 1862.márc.19.: R. Boldini, 1862.szept. mutatvsz. id. Eduard Poldini. 4r, 1862.szept.7.: n2r, 1862.nov.9.: 4r. Illusztr.

Nyh.: 1861.jan.5.. 1.sz.=1862.jan.5, 1.sz., 1861.okt.13. és okt.20.=15.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.15-19, 22-25.sz., 1862.I.1-5, 7-14.sz., 1862.II.1-

2, 5, 10.sz.+ mutatvsz.: 1862.szept. – FSZEK: 1861.1-25.sz.=ts.+ mutatvsz.

17.sz.(nov.3.), 25.sz.(dec.29.)

Társlap – Annonzen-Beilage zum Pester Komet Nr... 1862.

404.

Pester Kundschafts und Auctions Blatt. 1851.dec.30.: Pesther Kaiserlicher Königlicher privilegirte Kundschafts- und Auctions-Blatt. 1852.jan.2.: Kaiserlich -Königlich privilegirte Pester Kundschafts- und Auctionsblatt. 1852.jún.15.: Pest-Ofner Kundschafts- und Auctionsblatt. Pest. 1851 .jan.3.-1857.dec.29. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Wittw. Joseph Weber, 1852.jan.20.: Wilhelm Lechner. Kiadó, Wittw. J. Weber, 1854.jan.3.: Parker und Szupiny, 1856.szept.26.: Edmond Szupiny. Ny. Landerer és Heckenast, 1852.jan.2.: Emich und Eisenfels, 1852.okt.1.: Emil Müller, 1852.nov.3.: Ladislaus Lukács, 1854.jan.3.: Lukács und Comp., 1854.szept.15.: Johann Herz, 1857.febr.24.: Joseph Gyurián. 4r. -Első sz. 1804.jan.1.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1851.1-104.sz.=ts.: 1852.1-43, 45-105.sz.; 1853.1, 3-10, 12, 14-16, 20-57, 59-73, 75-91, 93, 95-98, 100, 104.sz.; 1854.1-103.sz.=ts.: 1855.1-104.sz.: 1856.1-105.sz.=ts.: 1857.1-104.sz.=ts.

405.

Pester Lloyd. Pest. 1854.jan.1-1867.dec.1. Megj. naponkent. Fel.szerk. nincs feltüntetve, 1854.okt.3.: Karl Weisskircher. 1867.dec.27.: Max Falk. Kiadó, Der Pester Lloyd-Gesellschaft. Ny. Gustav Emich, 1854.jan.20.: Johann Herz, 1855.jan.2.: Emmanuel Müller, 1865.febr.1.: Rohn und Weisz. 2r. n2r. váltakozva rendszertelenül. – Megsz. 1944.ápr.14.

Nyh.: 1857.219, 223.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1854.1-306.sz.=ts.: 1855.1-300.sz=ts.: 1856.1-302.sz.=ts.: 1857.1-298.sz.=ts.: 1858.1-299.sz.=ts.: 1859.1-309.sz.=ts.: 1860.1-299.sz.=ts.: 1861.1-300.sz.=ts.: 1862.1-299.sz.=ts.: 1863.1-298.sz.=ts.: 1864.1-178, 180-299.sz., 1865.1-301 .sz.=ts.: 1866.1-211, 213-317.sz., 1867.1-306.sz. – EK: 1854-1856.=ts., 1858-1867.=ts. – Debrecen EK:=ts. – RK: 1864.2-138, 140-271, 273-295, 297-298.sz., 1865.2-32, 34-59, 61-92, 94-301 .sz., 1866.1-315, 317.sz., 1867.1-16, 18-30, 32-241, 243-306.sz.

Társlap – Abendblatt des Pester Lloyd, 1855-1944.

406.

Pester Markt. Pest. 1860.júl.1-1860.dec.8. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Adolf Hétsey. Főmunkatárs, 1860.okt.3.: Alexander Steiner. Ny. Gustav Emich. 4r.

Nyh.: 1860.aug.22, 15.sz.=16.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-52.sz.

407.

Pester Medizinisch – Chirurgische Presse. Alcím, Wochenschrift für praktische Aerzte. Budapest. 1861-1867. Megj. hetenként. Szerk. Ludwig Hirschfeld uns Samuel Löw. – Megsz. 1884.

Lelőhely

Nem található. Adatok – L. Réz 82, MTB III.köt.362.

408.

Pester Montagsblatt. Pest. 1850.febr.2-1850.dec.29. Megj. naponként.

Fel.szerk. Albert Hugó. Kiadó, Ny. Lukács László. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-277.sz.=ts. – Szeged SomK: 1850.2-12, 14-43, 45-76, 78, 80-98, 100-105, 108, 110-116, 118, 120-121, 123-135, 137-138, 140-146.sz.

Főlap – Möntagsblatt, 1850.

409.

Pester Nachrichten. Pest. 1866.VII.évf.márc.25-1867.dec.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. S. Mandel 1866.dec.31-ig. Fel.szerk. tulaj. 1867.máj.5.: B. Neumann. Főmunkatárs 1866.dec.16.: Adolf Sternberg. Ny. Fandel u. Comp, 1866.jún.10.: Johann Herz, 1867.febr.10.: Eduard Poldini, 1867.máj.5.: Josef Kertész. n2r, 1866.dec.9.: 2r, 1867.máj.5.: n2r. – Megsz. 1868.júl.19.

Nyh.: 1866.dec.23, 53.sz.=52.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.13-53.sz., 1867 1-52.sz.=ts.

410.

Pester Post. Pest. 1853.jan.1-1854.dec.31. Megj. naponként. Fel.szerk. Sigmund Saphir. Kiadó, 1853.jan.5.: Landerer und Hekenast, 1854.jan.1.: Lukács und Comp, 1854.szept.10.: Johann Herz, 1854.nov.21.: J. Herz und Comp. Ny. Landerer und Heckenast, 1854.jan.1.: Lukács und Comp, 1854.szept.10.: J. Herz, 1854.nov.21.: J. Herz und Comp. 2r, 1854.ápr.1.: 4r.

Nyh.: 1853.máj.15, 101 .sz =110.sz., 1853.máj.18., 102.sz.=111 .sz., 1853.szept.16., 201.sz.=210.sz., 1854.aug.10., 181.sz.=182.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853.1-298.sz., 1854.1-251, 253-300.sz. Csonka sz. 1854.1, 234, 248, 300.sz. – FSZEK: 1853.II.147-298.sz. – Szeged SomK: 1854.1-44, 46-51, 53-54, 56-60, 62-63, 65-87, 89-110, 112-137, 139-161, 165-170, 172-181, 183-190, 192-220, 212-252.sz.

411.

Pester Sonntagsblatt. Fedőlap- és alcím, Wochenschrift für Poesie, Literatur, Kunst, Musik, Theater und Mode. Pest. 1853.dec.4-1855.k.n. 51.sz. Megj. hetenként. Szerk. Heinrich Ritter von Levitschnigg. Fel. kiadó, Heinrich Ritter von Levitschnig, 1855.k.n, 1.sz.: Johann Herz. Ny. Lukács und Comp, 1854.szept.10.: J. Herz. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853 1-12, 14, 20-21, 25, 29-45, 47-51 sz., 1854.1-53.sz.=ts., 1855.1-51 sz.=ts. – FSZEK: 1854.1-52.sz., 1855.1-51.sz. – Szeged SomK: 1853-1854 =ts.

Megjegyzés – A Pester Sonntagsblatt 1853. évben, az l. évfolyammal és szépirodalmi tartalommal indul, nem folytatása az azonos című, 1850-1851. évben megjelent napilapnak.

412.

Pester Tageblatt. Pest. 1866.ápr.1-1866.szept.30. – Megsz. Mutatvsz.: 1866.márc.25. Megj. naponként. Fel.szerk, Kiadótulaj. Lazar Tettan. Munkatárs: Rudolph Beieleck, 1866.jún.26.: nincs feltüntetve, 1866.júl.28.: Alfred Hosszú. Ny. Ph. Wodianer, 1866.jún.2.: Hornyánszky és Hummel, 1866.júl..1.: Gustav Emich. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-86, 88-149.sz.

413.

Pester Telegraf. Pest. 1867. jan.1-1867.jún.19. Megj. naponként. Fel.szerk. Josef Czanyuga. Kiadótulaj. Moritz Birnbaum, 1867.márc.20.: M. Birnbaum's Wittwe. Ny. Mandello és Leitner, 1867.márc.24.: M. Leitner, 1867.jún.13.: Johann Herz et Comp. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-126.sz.=ts. Megjegyzés – Második kiadás; 1867.márc.7-1867.ápr.18-ig=55.sz.-90.sz. Az első kiadás nincs meg az OSZK állományában.

414.

Pester Volksblatt. Alcím, Politisches und Gemeinnütziges Wochenblatt. Pest. 1866.dec.2-1867.szept.29. – Megsz. megj. hetenként. Mutatvsz.: 1866.márc.25. Fel.szerk. Adolf Boleman. Főmunkatárs, Rudolph Bieleck. Kiadótulaj., Ny. Ph. Wodianer. 2r. – Megsz. 1868.júl.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866/1867.1-44.sz.=ts.

Megjegyzés – Az 1866.márc.25, 1.sz. mutatvsz. is.

415.

Pester Wochenblatt. Pest. 1850.jún.24-1850.dec.30. Megj. hetenként. Szerk.

K.J. Schrőer. Kiadó, Ny. Landerer és Heckenast. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-25, 27-28.sz.

416.

Pester Zeitung. 1853.jan.1.: Pest-Ofner Zeitung. Pest. 1850.jan.1-

1862.márc.30. Megj. naponként, 1856.júl.22.: naponként kétszer. Fel.szerk. Ede Glatz, 1856.jan.1.: Ottó Müller, 1860.dec.1.: Gustav Emich, 1860.dec.20. Karl Horsetzky, 1861.jún.29.: Gustav Vándory. Kiadó, Ny. Landerer – Heckenast. 1856.jan.1.: Gustav Emich. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850-1851. évenként 1-305.sz.=ts., 1852.1-302.sz.=ts.,

1856.151-301.sz. + Abendblatt. 1857-1859=ts. + Abendblatt. 1860.1-

148, 150-301 .sz. + Abendblatt. 1861.77-301 .sz. – FSZEK: 1850.1-154.sz.,

1851.=ts. 416.

416.

Pesther Localblatt. 1851.szept.20.: Pesth-Ofner Localblatt. 1858.márc.12.: Pesth-Ofner Localblatt und Landbote. 1860.dec.2.: Der Ungar. [1864.máj.1.:] Pesth-Ofner Localblatt. Alcím: 1860.dec.2.: Pest-Ofner Localblatt, [1864.máj.1.:] főcím lett. Pest. 1850.szept.1-1865.dec.31. Megj. naponként. Fel.szerk. [1864.máj.1.:] Josef Seidner. Szerk, tulaj, Gustav Birnbaum. Kiadó, 1852.szept.1.: G. Birnbaum. Ny. Basil Kozma, 1852.febr.3.: J. Beimel und Basil Kozma, [1864.máj.1.:] Gustav Emich, 1864.szept.21.: Ph. Wodianer, 1864.okt.6.: G. Emich, 1865.aug.15.: Johann Herz, 1865.aug.20.: G. Emich. 4r, 1865.aug.20.: 2r, 1865.dec.31.: 4r.

Nyh.: 1851.206.sz. nem készült, 1851.okt.11. és okt.12.=235.sz., 1853.szept.28., 210.sz.=220.sz., 1857.márc.24., 86.sz.=68.sz., 1857.286-288.sz. nem készült, 1858.szept.14., 290.sz.=209.sz., 1858.szept.15., 291.sz.=210.sz., 1958.szept.14., 290.sz.=1858.dec.14., 290.sz., 1858.szept.14, 291.sz.=1858.dec.15, 291.sz., 1858.290-291.sz. ismétlődik, 1858.dec.15, és dec.21., 292.számmal folytatódik, 1858.dec.31, 299.sz.=301 .sz., 1864.szept.21, 215.sz.=216.sz., 1864.okt.9., 229.sz. után 1864.okt.11., 6.sz. következik.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-105.sz.=ts.: 1851.1-300.sz.=ts.: 1852.1-301.sz.=ts.: 1853.1-132, 134-152, 154-243, 245-265, 267-298.sz., 1854.1-301.sz., 1855.1-297.sz.=ts.: 1856.1-300.sz.=ts.: 1857.1-301.sz.=ts.: 1858.1-299, 301.sz., 1859.1-174, 176-298.sz., 1860.1-183, 185-300.sz., 1864.100.(máj.1.) 102, 104-107, 109, 113-126, 128-172, 174-194, 198-224, 226-229.sz. [229.sz-tól a 6. számmal folytatódik.] 6-27, 29-33, 35-39.sz.(dec.29.), 1865.1-14, 16-61, 63-68, 70-95, 97-145, 147-155.sz. – AK: 1851.1-299.sz. – FSZEK: 1851.=ts., 1852=ts., 1853.1-298.sz.=ts., 1855.1-297.sz.

Megjegyzés – 1851.ápr.23.: Színházi műsorok közlése a szereposztás felsorolásával. – Pest-Ofner Localblatt (Beilage zu Nr...) Nem melléklet, rovat a főlapban külön fejléccel. A főlap ennek pagináján zárul az impresszum adattal. – 1857.máj.5, 102.sz. A címlapon aranynyomású üdvözlővers, Am Tage des glorreichen Einzuges Ihrer k.k. Majestäten Franz Josef und Elisabeth in Pest-Ofen. – 1860.dec.2-dec.31-ig Beilage zum Ungar c. külön fejléccel, folytatólagos lapszámozással megj. rovat a főlapban.

418.

Pesther Sonntagsblatt. Pest. 1850.szept. 1-1851 .dec.31. Megj. naponként.

Szerk. Tulaj. Gustav Birbaum. Ny. Vasil Kozma. 4r.

Nyh.: 1851.szept.7., 207.sz.=206.sz., 1851.okt.11. és okt.12.=235.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1850.1-105.sz.=ts.: 1851.1-206.208-300.sz.

Megjegyzés – Pesther Sonntagsblatt nem előzménye az 1853. évben, I. évfolyammal indult, azonos című szépirodalmi tartalmú hetilapnak. – Az 1851. évi számokban színházi előadások hirdetése szereposztás felsorolásával.

419.

Pesti Füzetek. Hetilap. 1851.júl. Szerk. Szilágyi Sándor. Ny. Kozma Vazul. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 1.sz.

Pesti Hetilap. – L. Pesti Hírlap.

420.

Pesti Hírlap. 1867.márc.4.: Pesti Hetilap. Alcím, Politikai napilap, 1866.dec.16.: Politikai hetilap, 1867.jan.10.: Politikai heti közlöny, 1867.márc.4.: Politikai lap. A Magyarország és a Nagyvilág című képeslap politikai része. Pest. 1866.dec.16-1867.aug.17. Mutatvsz.: 1865.szept.16, 1866.dec.16. Fel.szerk. Frankenburg Adolf, 1867.jan.10.: Áldor Imre, 1867.márc.4.: Lázár Kálmán, 1867.ápr.12.: Vértesi Arnold. Kiadó Deutsch Mór. Kiadó Ny. Deutsch Testvérek, 1867.márc.4.: Gyurián és Deutsch Testvérek. 4r, 1867.márc.4.: 2r.

Nyh.: 1866.ápr.15, 16.sz.=15.sz., 1866.jan.6. i.sz.=1867.jan.6.1.sz.,

1867.aug.14, 133.sz.=134.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-9.sz.=ts.: 1867.1-2, 6, 10-11, 13, 15-19, 21-136.sz. -

EK: 1867.1-53.sz. – FSZEK: 1866.=ts., 1867.1-7, 10-52.sz.

Társlap – Magyarország és a Nagyvilág, 1867-1884.

421.

Pesti Hírnök. Alcím. 1860.ápr.2.: Politikai napilap. Pest. 1860.márc.12-1867.dec.30. Megj. naponként. Fel.szerk. Szabó Alajos, 1860.szept.12.: Ilméri Kiss István, 1860.dec.6.: Török János, 1866.dec.5.: Jakabfy Gyula, 1867.okt.16.: Török Sándor. Főmunkatárs Török S, 1860.dec.6.: nincs feltüntetve. Kiadó Werfer Károly, 1861.jan.15.: Emich Gusztáv, 1863.jan.2.: Szabó A. és Török J., 1865.okt.3.: Török J. Ny. Werfer Károly. 1861.jan.15.: Emich G., 1863.jan.2.: Noseda Gyula, 1865.márc.20.: Emich G. 2r. – Megsz. 1868.dec.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-97, 99-240.sz., 1861.1-216, 220-302.sz., 1862.1-299.sz.=ts.: 1863.1-298.sz.=ts.: 1864.1-299.sz.=ts.: 1865.1-298.sz.=ts.: 1866.1-297.sz.=ts.: 1867.1-299.sz.=ts. – FSZEK: 1860.1-10, 12-13, 15-29, 50-239.sz., 1861.1-147.sz., 1863.1-144, 146-297.sz. – Eger FőeK: 1862=ts. – Debrecen EK: 1860.1-41 .sz., 1861.1-28, 50-55, 60-62, 67-70, 72-76, 81-96, 99, 103-174.sz., 1862.186-298.sz. – RK: 1860.48, 50, 54-55, 59-66, 91-97, 99-119, 121-169, 171-240.sz., 1861.1-5, 7-216, 220-227, 229-302.sz., 1862.2-299.sz. – Esztergom PrK: 1867.=ts. – SimK: 1867.=ts. -

Kalocsa FőeK: 1867.82-299.sz. – Kaposvár Lt: 1861.56.sz. – Szeged SomK: 1860.1-6, 8-53, 58-86, 88-90, 92-130, 132-188, 190-217, 219-226, 228-233.sz. – Székesfehérvár PK: 1862-1867.=ts.

Utóbb – Magyar Állam, 1868-1908.

Megjegyzés – 1860.1-24.sz. fejlécében budapesti látkép: 1.Városháza, 2. Lánchid-részlet, 3. Gellérthegy, 4. Hírnök jelképes ábrázolása. – 1860.25-48.sz. Széchenyi István halála miatt minden szám címlapja gyászkeretes. -1860.50.sz-tól a fejlécben 1. a hírnök jelképes ábrázolása, 2. háttérben Lánchíd-részlet, Dunán gőzhajó. – 1860.dec.1, 218.sz. fejlécben a hírnök jelképes ábrázolása, háttérben a Nemzeti Múzeum homlokzati részlete. 1860.ápr.8, 80.sz.: fejlécben a kettős kereszt és a hármas halom a lombokkal Si Deus pro nobis quis contra nos felirattal. – 1867.júl.29, 148.sz. teljes címlapja aranynyomásu ... a keresztény erkölcsi hatalom világuralmának tizennyolcszázados ünnepe... alkalmából. – 1868.dec.15, 288. utolsó szám címlapján a szerk. bejelentése Miután az ügy érdeke s az évek óta nyilvánuló közóhajtás elhalaszthatatlanná és elkerülhetetlenné tevék azt, hogy a Pesti Hírnök és Idők tanúja közös új lappá egyesüljenek, s miután ezen egyesített lap programja Magyar Állam címe alatt megalapíttatván már közre is bocsátatott... Megj. 1868-tól.

422.

Pesti Hölgy-Divatlap. Alcím, Közlöny a szépirodalom, művészet és kiválólag a divat köréből. Pest. 1860.júl.1-1867.dec.15. Megj. havonként kétszer. Fel.szerk. Király János. Főmunkatárs Bródy Zsigmond, 1861.jan.1.: Beniczky Emil, 1864.máj.15.: Áldor Imre, 1865.jan.1.: Komócsy József. Kiadótulaj. Király J. Ny. Herz János, 1860.nov.15.: id. Poldini Ede és Noseda Gyula, 1861.febr.15.: Gyurián József, 1862.máj.1.: Bartalits Imre, 1865.jan.1.: Kertész József, 1866.febr.15.: Bartalits I. 2r. Cl. Tj. – Megsz. 1898.febr., 3.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-11.sz.=ts.: 1861.1, 3-24.sz., 1862-1867. évenként 1-24.sz.=ts. – EK: 1860.=ts., 1861.2-24.sz., 1862.=ts., 1863.1-6, 8-24.sz., 1864.13-24.sz., 1865=ts. – FSZEK: 1860.II.1-12.sz., 1861-1863.=ts., 1864.1-11.sz., 1865.1-24.sz., 1866.1-12.sz. – Esztergom BibIK: 1866.1-24.sz., 1867.1-24.sz.

Megjegyzés – 1860.júl.1.: 1. Lánchid, 2. Gellérthegy, 3. a Dunán gőzhajó. Látképek. – 1862-1865. évben rendszertelenül megjelenő divatképeket rajz. metsz. H. Colin. Ny. Rohn és Grund.

Pesti ívek. – L. Pesti Röpívek.

423.

Pesti Kereskedelmi Lap. Pest. 1860.júl.13-1860.auq.31. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Dux Adolf. Kiadó, Pesti hites alkuszok testülete. Ny. Wodianer F. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-6, 10-14.sz.

Társlap – Pester Geschäftsblatt, 1860. Német nyelvű szövegváltozat.

424.

Pesti Napló. Alcím, Politikai Napilap. Pest. 1850.márc.9-1867.dec.. Megj. hetenként, 1861.jan.: naponként kétszer, 1861.ápr.: hetenként. Szünetelt, 1858.febr.23-1858.ápr.23. Szerk. Szenvey József, Császár Ferenc, 1850.aug.: Récsey Emil, 1850.szept.2.: Bánffay Simon, 1853.febr.12.: Török János, 1855.jún.16.: Kemény Zsigmond, 1856.dec.9.: Pompéry János, 1857.dec.10.: Kemény Zs., 1858.júl.15.: Királyi Pál, 1860.febr.28.: Kemény Zs. Kiadó, Ny. Emich Gusztáv. n2r. – Megsz. 1939.okt.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850-1867.=ts. – EK:=ts. – Eger FőeK: 1851.l.=ts. Debrecen EK: 1850.52-54, 60, 64-68, 70, 72, 77, 82-83, 85, 88, 93, 104-105, 107, 113, 118, 121.sz., 1851.jan.-máj., júl.-dec., 1852, 741, 798, 801, 805-807, 811-812, 814-836, 838-844.sz., 1853.1046, 1124-1125.sz., 1854.=ts., 1855.32, 45, 49, 55-57, 59-60, 69, 72-73, 75-76, 81, 83-86, 90-92, 109-112, 114-115.sz., 1856-1857.=ts., 1858.jan.1-okt.1, 1859-1860.=ts., 1861.jan.1-aug.31., 1865.júl.4-dec.31., 1866-1867.=ts. – RK: 1851.393-470, 472-503, 505-512, 514-528, 531-539.sz., 1852.570-615, 618, 620-691, 693-694, 696-732, 734-837, 839-844.sz., 1853.845-853, 855-879, 881-917, 920-991, 993-1043, 1045-1067, 1100-1143.sz., 1854.1-179, 181-228.230-300.sz., 1855.301-308, 311-339, 341-440.sz. Új számozás, 1-111, 113-158.sz., 1856.159-298, 300-345, 347-424, 426-505.sz., 1859.147-172, 174-175.sz., 1860.152-184, 186-300.sz., 1861.1-225, 227-300.sz., 1862.1-119, 121-299.sz., 1863.1-298.=ts., 1864.1-159, 161-299.sz., 1865.1-299.sz.=ts., 1867.1-171, 173-300.sz. – Szeged SomK: 1850.=ts.

Megjegyzés – Betiltották, 1858.febr.23-1858.ápr.23-ig.

425.

Pesti Röpívek. 1850.dec.8-án: Pesti Ívek. Alcím, Magyar Írók Füzetei a szépirodalom, társasélet, és divat köréből, 1850.dec.8-án. A szépirodalom, társasélet és divat köréből. Pest. 1850.okt.6-1850.dec.8. Mutatvsz.: 1850.szept.10. Megj. hetenként. Szerk. Szilágyi Sándor. Kiadó, Ny. Kozma Vazul. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-10.sz.=ts. – EK:=ts. Második kiadás. 1850.5.sz. -

AK:=ts. – FSZEK:=ts. – Debrecen RK:-ts.

Megjegyzés – Az 1850.okt.6, 1.sz. mutatvsz. is.

Pest-Ofner Bürger-Zeitung. – L. Ungarische Post.

Pest-Ofner Localblatt. -. Pest-Ofner Localblatt und Landbote. – Pesther Local-blatt.

426.

Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz. Pest. 1851 .II.évf.júl.4-1854.júl.15. Megj. naponként. Fel.szerk. 1852.szept.3.: M. Hamburger, 1853.jún.9.: nincs feltüntetve, 1853.jún.17.: M. Engel. Kiadótulaj. Ny. Engel és Mandello. 4r. Litografált, gótbetűs.

Nyh.: 1851. évben: júl.11., 157.sz.=156.sz., júl.17. és júl.18.=162.sz., júl.23.

és nov.20.=166.sz., okt.2, 226.sz.=225.sz., okt.7., 130.sz.=230.sz.[!];

nov.29, 273.sz.=274.sz., dec.5, 278.sz.=279.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1851.II.évf.151-158, 160-188, 190-199, 201-202, 204-213, 215-219, 222-256, 259-265, 267-271, 273-274, 276-297.sz., 1852.2-29, 31-35, 37-57, 59-71, 73-77, 79-80, 82, 84-111, 113-127, 129-154, 15, 159-160, 163-174, 176-185, 187-192, 194-200, 203-218, 220-231, 234-268, 270-296, 298-301.sz., 1853.1, 3-72, 74-103, 105-123, 125-157, 159-221, 223-262, 264-285, 287-298.sz., 1854.1-19, 21-28, 30-72, 74-97, 99-136, 139-148, 155-159.sz.

Társlap – Anzeigeblatt der Pest-Ofner Mercantil Corresponderz, 1851.

Pest-Ofner Zeitung. – Pester Zeitung.

427.

Podunavka. Zimony. 1856-1858. Megj. hetenként. Szerk. Djordje Maletic. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.129.p.

428.

Polgár és Gazdabarát. Alcím, Vasárnapilapok a polgár és gazda oktatására, a vallásos érzelem megerősítése és a közös állodalmi érdekek előmozdítására. Pozsony. 1850.júl.7-? Megj. havonként kétszer. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.

Főlap – Allgemeine Zeitung von und für Ungarn [1849]-1850.

Társlap – Der Bürger- und Bauerfreund, 1850. – Német nyelvű kiadás.

429.

Politikai Hetilap. Pest. 1865.júl.3-1866.júl.25. Megj. hetenként. Fel.szerk. B.

Keleti Károly. Tulaj. Eötvös József. Ny. Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-25.sz.=ts.: 1866.1-26.sz.=ts.

430.

Politikai Újdonságok. Pest. 1855.jan.10-1867.dec.25. Megj. hetenként.

Fel.szerk. Pákh Albert, 1867.febr.13.: Ideigl. fel.szerk. Heckenast Gusztáv,

1867.márc.20.: Nagy Miklós. Kiadótulaj. Landerer és Heckenast, 1856.jan.2.:

Heckenast G. Ny. Landerer és Heckenast, 1864.okt.12.: Heckenast G. 2r. – Megsz. 1905.szept.27.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-51 .sz.=ts.: 1856.1-53.sz.=ts.: 1857-1861. évenként 1-52.sz.=ts.: 1862.1-53.sz.=ts.: 1863-1867. évenként 1-52.sz.=ts.

Társlap – Vasárnapi Újság, 1854-1922.

Megjegyzés – Külön fejlécééi ellátott közlemények, a lapszámozás folytatódik; 1855.jan.10.: Hirdetések, 1858.jan.7.: Hirdetések a Politikai Újdonságokhoz, 1859.nov.24.: Hirdetések, 1864.jan.6.: Hirdetések a Politikai Újdonságok ... számához. – 1857.máj.6, 18.sz. A címlap aranykeretes, Ferencz József látogatásának bejelentése alkalmával. – 1858.jan.7.: A fejlécben újságot olvasó jelenetképek.

431.

Polizei Anzeiger. – Rendőri Híradó. 1857.febr.1.: Polizei-Blatt-Rendőrségi Lap. 1859.jan.3.: Rendőrségi Közlöny. Nagyvárad. 1855.k.n-1858.jún.-1859.dec.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-102.sz., 1856.1-175.sz., 1857.41-396.sz.(febr-dec.), 1858.1-150.sz.(jan.-jún.) – Szolnok It. 1859.1-391.sz.(jan.-dec.)

Polizei-Blatt – L. Polizer Anzeiger

432.

Pozsonyi Lapok. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap. Pozsony. 1865.júl.1-?. Szerk. kiadó, Szarvas Gábor. Nem található. Adatok – Szalády 194.p.

Megjegyzés – Lakatosnál 1865.júl.1-júl.8. – MTB III.köt.368.sz. 1865.júl.1. -Szinnyei XIII.köt.407.hasáb 1861.júl.1-2.sz.

433.

Pozornik. Vojvodstva Srbije. Zimony. 1850. Szerk. Sava Joannovics. Kiadó,

Szerb Vojvodinai kormány. Megj. hetenként háromszor. Ny. Danilo Madakovics. Nem található. Adatok -L. MTB IV.köt.

Pressburger Auskunftsblatt. – Auskunfts Pressburger-Blatt.

Pressburger Correspondenzblatt. 1862-1863. Egykorú elnevezés. – L. Correspondensblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg.

434.

Pressburger Zeitung. 1862.jan.2.: Städtische Pressburger Zeitung. Pressburg. 1850-1867. Megj. hetenként hatszor. Szerk. Carl Friedrich Wigand, 1850.júl..1.: Richard Rotter, 1851.nov.20.: Hermann Höchell, 1852.szept.19.: Matthias Pablasek, 1861.jan.1.: August Posch, 1861.rnárc.30.: H. Höchell, kiadó C.F. Wigand, 1862.jan.2.: Alois Schreiber. Laptulajdonos Pressburger-Stadt. Ny. C.F. Wigand, 1862.jan.2.: A. Schreiber. 2r. – Első sz.: 1764.júl.14. – Megsz. 1930.ápr.30.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.89-112, 115-148, 150-245, 247-298.sz., 1851.1-150.sz., 1852.37-178, 204-293, 295-305.sz., 1853.1-39, 41-42.sz., 1854.1-64, 67-92, 94-98, 100-109, 111-113, 115-122, 125-145, 147-296, 298-299.sz., 1855.1-32, 34-83, 86-140, 142-157, 159-197, 199-229, 231-234, 236-248, 250-261, 264-298.sz., 1856.1-24, 26-225, 227-249, 251-285, 287-299.sz., 1857.1-14, 16-39, 41-147, 149-187, 189-191, 193-298.sz., 1858.1-90, 92-153, 155-279, 281-299.sz., 1859.55-191, 199-206, 246, 249, 251, 253-257, 261-263, 265, 267, 269-274, 276-279, 282, 288, 290-298.sz., 1860.2, 280-299.sz., 1861.1-200, 202-281, 283-301.sz., 1862.1-12, 14-23, 25-74, 76-100, 102-141, 143, 146, 155-161, 163-188, 190-194, 196-299.sz.. 1863.1-298.sz.=ts.: 1864.1-2, 4-20, 22-51, 53-62, 64, 67, 70, 76-77, 79-86, 91, 93-113, 116, 118-126, 155-156, 158-161, 171-187, 193, 222-298.sz., 1865.15-24, 26-33, 35-172, 174-268, 270-298.sz., 1866.1-182, 184-227, 229-298.sz. – Bratislava Lt= 1850-1867.=ts.

435.

Priatel' L'udu. Alcím, Slovensky politicky tydennik. Pest. 1861. febr. 20-1861.okt.2. Megj. hetenként. Szerk. Lukac Mácsay. Kiadó, Michal Mácsay, 1861.ápr.3.: M. Mácsay és Ferdinand Pfeiffer. Ny. Edvarda Poldini, Julius Noséda. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-10, 12-15, 17-19, 21-22, 24-32.sz.

Megjegyzés – Potemra szerint megjelent 1862-1868. évben.

436.

Priatel' Skoly a Literatury. Alcím, Priloha k Cyrill-Methodoci. Buda. 1859.jan.1-

1861.szept.28. Megj. hetenként. Szerk. András Radlinsky. Kiadó, Viktor Sasinek. Ny. Márton Bagó. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-18, 20-29.sz., 1860.1-30, 32-52.sz-Vác Püspöki Kvt.: 1859.1-29.sz.=ts.: 1860.1-52.sz.=ts.: 1861.1-39.sz.(szept.28.(.

437.

Progresulu, seriere popurale pentru Romanii tiérani. Sibiu. 1866.ápr.4.-?.

Fel.szerk. V. Romanu. Ny. S. Filtsch.

Nem található. – L. Hódos – lonescu. 524.p.

438.

Protestáns Egyházi s [és] Iskolai Lap. Pest. 1858.jan.1-1867.dec.29. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Ballagi Mór. Ny. Wodianer F., 1860.júl.28.: Engel és Mandello, 1866.júl.15.: Mandello és Leitner, 1867.márc.31.: Leitner M.L. 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1919.márc.16.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-19, 21-52.sz., 1859.1-52.sz.=ts.: 1860.2-51.sz., 1861-1864. évenként 1-52.sz.=ts.: 1865.1-53.sz.=ts.: 1866-1867.1-52.sz.=ts.

Megjegyzés – Betiltották az 1860.52.számot.

439.

Protestáns Lelkészi Tár. Alcím, Protestáns egyházi folyóirat. Budapest. 1855. elején – 1857. végén. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Székács József és Török Pál. Ny. Kozma Vazul. 8r. Nem található. Adatok – L. Szalády 195.p. -MTB III.köt.365.

440.

Protestáns Népiskolai Közlöny. Alcím, A Református Egyetemes Tanügyi Bizottmány folyóirata. Sárospatak. 1866.k.n.-1867.dec. Megj. ? Szerk. Nagy László. Főmunkatárs. Árvai József. Kiadó, Ref. Egyetemes Tanügyi Bizottmány. Ny. Forster R. Ref. Főisk. Ny. 8r. FI.Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-8.sz=ts. – EK: 1-5, 7-8.sz., Debrecen RK:=ts.

Megjegyzés – Szalády 795.p. szerint indult 1866.jan.

441.

Protestáns Népkönyvtár. Alcím, Időszaki folyóirat a józan értelmiség terjesztése és tiszta erkölcsök megkedveltetésére. Gyula. 1857.1.sz-1858.6.sz. Megj. kéthavonként. Szerk. Szeberényi Lajos. Kiadó, Ny. Réthy Lipót. 8r.

Lelőhely

Budapest, EK: 1857.1-4.sz., 1858.5-6.sz.

Protestáns Tudósítások. – Egykorú elnevezés-Protestáns Egyházi és Iskolai Lap.

442.

Pucki Prijatelj. Varazdin. 1867. Alcím, Poucan i zabavan tjednik za puk trojedne kraljevine ur. i. vlas. Bartol Francelj. Nem található.

443.

Putnik. Karloca. 1867. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Djuro Klaric. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.129.p.

444.

Putnik. Alcím, Sveske za mladez. Újvidék. 1863. Szerk. Djuro Rajkovic, Jakob Ignjatovic, Djordje Natosevic, Emil Cakra. Kiadó, Ignjat Fuks. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.129.p.

445.

Raaber Geschäftsanzeiger. Alcím, Kommerziell-belletristische Zeitschrift. Raab. 1857.máj.17-1857.szept.27. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Anton J. Rosenzweig. 1857.júl.22.: Josef Zetykó. Kiadó, Josef Zetykó. Tulaj. 1857.máj.28.: Josef Zetykó. Ny. Victor Sauerwein. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-16, 18-39.sz.

Társlap – Beilage des Raaber Geschäftsanzeigers Nr. ..., 1857.

446.

Ratar. Alcím, Novine za gospodarstvo, radinost i trgovinu. Újvidék. 1855-1856. Megj. kéthetenként. Szerk. Kiadó, Danilo Petrovic. Ny. Danilo Madakovic. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.129.p.

447.

Reč. Újvidék. 1866-1867. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.130.p.

448.

Regélő. Alcím, Regény-folyóirat. Pest. 1865.márc.15-1867.dec.31. Megj. havonként kétszer. Fel.szerk., Kiadó-tulaj., Ny. Heckenast Gusztáv. 8r. – Megsz. 1868.dec.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-20.sz.=ts.: 1866.I.1-12.sz.=ts.: II.1-12.sz.=ts.: 1867.I.1-3, 10-12.sz.II.1-12.sz.=ts.: – EK:=ts. FSZEK: 1865.I.1-7.sz., 1866-1867.=ts. – Debrecen RK:=ts. – Miskolc LKJ: 1866.=ts. – Szombathely MK: 1865-1866.=ts., 1867.II.=ts.

449.

Religio. Alcím, Katholikus Politico-Egyházi és Irodalmi Lap. 1853.jan.2.: Egyházi és Irodalmi Folyóirat, 1859.jan.1.: Katholikus Egyházi és Irodalmi Folyóirat. Budapest. 1850.jan.1-1867.dec.28. Szünetelt 1851.jún.30-1853.jan.2. Megj. hetenként háromszor, 1856.jan.2.: hetenként kétszer. Fel.szerk. Danielik János, 1856.jan.2.: Zalka János, 1859.jan.1.: Somogyi Károly, Ideigl. szerk. 1859.dec.12.: Kádas Rudolf, fel.szerk. 1860.jan.2.: Palásthy Pál. Kiadó Danielik János, 1853.jan.2.: Emich Gusztáv, 1856.jan.2.: Zalka J., 1859.jan.1.: Szent István Társulat, 1860.jan.4.: Somogyi K., 1861.jan.2.: Pollák János, 1864.jan.2.: Palásthy Pál. Ny. Lukács és Társa, 1851.ápr.1.: Müller Adolf, 1851.máj.13.: Müller Emil, 1853.jan.2.: Emich Gusztáv, 1856.jan.2.: Beimel József és Kozma Vazul, 1862.aug.23.: Kozma V., 1864.aug.27.: Galgóczy és Kocsi. 4r. Cl. Tj. – Első sz.: 1841.jan.3. – Megsz. 1930.jún.30.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.I.1-76.sz.=ts.: II.1.-78.sz.=ts.: 1851.1-74.sz.=ts.: 1853.I.1-76.sz.il. 1-75.sz.=ts.: 1854.I.1-75.sz.II. 1-77.sz.=ts.: 1855.I.1-73.sz.II. 1-76.sz.=ts.: 1856.1-50.sz.II.1-52.sz.=ts.: 1857.I.1-50.sz.II.1-52.sz.=ts.: 1858.1-50.sz.II.1-51.sz.=ts.: 1859.I.1-52.sz.I.1-51.sz.=ts.: 1860.1-1862.I. félévenként 1-51.sz.=ts.: 1862.II.1-52.sz.=ts.; 1863.I.1-50.sz.II.1-52.sz.=ts.: 1864.I.1-51.sz.II.1-52.sz.=ts.: 1865.I.1-50.sz.II.1-52.sz.=ts.: 1866.I-II. félévenként 1-5.sz.=ts.: 1867.1.1-50.sz.II.1-51.sz.=ts. – EK: 1850-1854.=ts., 1855.I.1-30, 32-36, 68-73, II.1-13, 15-46, 48, 50-58, 60-70, 72-76. – Debrecen EK: 1850-1867.=ts. RK: 1850.I.1-14, 21, 23-62, 64-76. II.1-3, 10-21, 23-34, 36-78.sz., 1851.I.1-40, 42-44, 59-67, 69-74.sz., II.1-8.sz., 1853.I.1-17, 19-76.sz., II.1-75.sz.=ts., 1854.I.1-47, 49-57, 59-75.sz., II.1, 3-5, 7-70, 72-77.sz., 1855.I.1-73.sz.=ts., II.1-19, 21-23, 25, 27-37, 39-50, 52-56, 58-60, 62-69, 71, 73-76.sz., 1856.I.1, 3-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-30, 32-50.sz., II.1-5, 7-44, 48-50.sz., 1857.I.1-50.=ts., II.1-24, 26, 29-31, 33, 38, 43, 47-49.sz., 1864.I.1-51.sz.=ts., II.1-52.sz.=ts., 1865.1.1-50.sz.=ts., II.1-52.sz.=ts., 1866.I.1-24, 27-51.sz., II.1-44, 46-51.sz., 1867.I.1-50.sz.=ts., II.1-13, 15-31, 33-34, 36, 39.sz. – Eger: Fő-eK:=ts. – Esztergom BibIK: 1850.=ts., 1853-1867.=ts. SimK: 1850-1867.=ts. – FerK:=ts. – Kalocsa: FőeK:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Székesfehérvár PK: 1853-1854=ts., 1856-1867.=ts. – Szombathely MK: 1853-1854.=ts.

Megjegyzés – Danielik János a Religio 1851.jún.30-1853.jan.2-ig történt betiltása idején e folyóirata helyett Emlékkönyv címmel tanulmánykötetet adott ki. l-II.k. Pest. 1852. Ny. Müller Emil. (IV+ 3+ 400 1.; 3+ 450 1.) 8r. Tartalomjegyzék – Petrik, i.m. 1.618-619.1.

Előbb – Religio és Nevelés, 1841-1849.

450.

Remény. Fedőlapcím, 1851.I: A magyar szépirodalom és művészet érdekében, 1851.II: Szépirodalmi, művészeti és társaséleti folyóirat, Budapest. 1851.jan.-1851.dec. Megj. havonként. Szerk., és Kiadó, Vahot Imre, 1851.júl.: Jókai Mór és Vahot Imre. Ny. Eisenfels és Emich. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1851. félévenként 1-6.sz.=ts.

451.

Ren. Alcím. Humoristicno-satiricni list. Újvidék. 1866-1867. Megj. öthetenként. Szerk. D. Rajkovic. Nem található. – L. MTB IV.k.130.p.

452.

Rendeleti Közlöny. Alcím, A magyar királyi honvédség számára. Budapest. 1867. Megj. rendszertelenül. Szerk. kiadó, Honvédelmi Minisztérium. Ny. Légrády Testvérek. 4r.

Nem található. Adatok – L. Szalády 199.p.; MTB III.köt.364.p.

453.

Rendelvények a Magyar Posta-Hivatalok Számára. Alcím, Hivatalos rendeletek közlönye. Buda. I867.máj.1-1867.dec.28. Megj. rendszertelenül. Szerk. A Kereskedelmi Minisztériumban. Ny. Emich Gusztáv. 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1870.dec.24.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-20.sz.=ts.

Rendőri Híradó. – Polizei Anzeiger.

Rendőrségi közlöny. – Polizei Anzeiger.

Rendőrségi Lap. – Polizei Anzeiger.

454.

Repülő Lap. Dongó. 1861júl..7.: Dongó. Repülő Lap. Debrecen. 1861.jan.24-1861.okt.20. Megj. hetenként kétszer, 1861.júl..7.: rendszertelenül. Telegdi József, 1867.júl.7.: Mészáros Károly, Kiadó, Telegdi Lajos. Ny. Okolicsányi és Társa. 1861.júl.7.: Debreceni Városi ny. 8r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-32, 49-56, 73-74, 79-80, 89-90, 95, 97-136, 145-160, 169-

184, 193-299.sz. – Debrecen RK: 1-2, 4, 6, 9-14, 17-19.sz.

455.

Röppentyűk. Fedőlapon: Időhöz nem kötött humorisztikai közlemények. Pest. 1862.okt.-1862.nov. Megj. rendszertelenül. Ny. Emich Gusztáv. 8r. Cl. Tj. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-2/3.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK=ts.

Megjegyzés – Szerk. Tóth Kálmán, név nélkül. – Szinnyei XIV.k.404.h. Szerk. Szokoly Viktor. Kiadó, Emich Gusztáv. – Szalády 201 .p. – Bolond Miska betiltása miatt kárpótlásul adták az előfizetőknek a Röppentyű c. folyóiratot. – Megj. 1862.okt-nov.1-5.sz. – MTB III.köt.

456.

Der Salon. Alcím, Organ für Belletristik, Kunst und Mode. Pest. 1865.III.évf.jan.6-1865.dec.20. – Megj. havonként kétszer. Fel.szerk. Király János. Ny. Kertész József. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.

457.

Sárkány. 1866.okt.7.: Hétfejű Sárkány. Alcím, Alkotmányosság. Képes élclap a magyar nép számára. 1866.okt.6-1867.szept.1. Megj. hetenként. Fel.szerk. Dr. Kiss (Ilméri) István, 1867.ápr.7.: Zilahy Pál. Főmunkatárs: Mészáros Károly, 1867.jan.6.: nincs feltüntetve, 1867.jan.27.: Zilahy Pál, 1867.ápr.7.: nincs feltüntetve. Kiadótulaj, és Ny. Vodianer F. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-13.sz=ts.: 1867.14-48.sz.=ts. – FSZEK: 1866.=ts.,

1867.14-33.35.sz. – Pannonhalma: 1867.jún.30.

458.

Sárospataki Füzetek. Fedőlapcím, Évnegyedes folyóirat. Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében. 1857.nov.4.: Protestáns és tudományos folyóirat. Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében, 1864.k.n, 1.sz.: Protestáns tudományos folyóirat. Sárospatak. 1857.ápr.(jún.-1867.9/10.sz. Megj. negyedévenként, 1858.k.n, 1.sz.: évenként 10.sz. Szerk. Erdélyi János, 1859.k.n, 1.sz.: Antalfi János, Árvai József, 1861.jan.27.: Antalfi J., 1864.k.n, 1.sz.: Erdélyi J., 1866.k.n, 1.sz.: Heiszler József. Kiadó, Hegedűs László, Szeremley Gábor, 1859.k.n, 1.sz.: Erdélyi J., Hegedűs László, Szeremley G., 1860.k.n, 1.sz.:Erdélyi J., Hegedűs László, 1861.jan.27.: A sárospataki ev.ref. főiskola tanárai, 1864.k.n, 1.sz.: Erdélyi J., 1866.k.n, 1.sz.: A Tiszáninneni ref. egyházkerület. Ny. Ref. főiskola ny., 1859.k.n, 1.sz.: Jäger Károly, a Ref. főiskola ny., 1861.k.n, 6.sz.: Förster Rudolf, a Ref. főiskola ny., 1867.k.n, 6.sz.: Steinfeld Béla, a Ref. főiskola ny. 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1869.k.n, 5.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-3.sztl.sz., 1858.1.1-7.sztl.sz., II.8-10.sztl.sz., 1860-1867. évenként 1-10.sztl.sz. – AK:=ts. – E:=ts. – Csurgó EK: 1857.II.=ts., 1859.1-5.sz., 1860.I.=ts., 1861-1863=ts., 1867.9-10.sz. – Debrecen RK: 1858-1867=ts. – Esztergom BibIK: 1860.6-7.sz., 1863-1864;=ts., 1865.1-8, 10.sz., 1866.1-2.sz. – Gyöngyös FerK: 1859.júl., aug., nov., dec.=ts. – Kecskemét RK:=ts. – Miskolc LJK:=ts., MK: 1857-1866=ts. – Nyíregyháza TFK: 1861.=ts. – Székesfehérvár PK: 1859.=ts.

459.

Satan. Alcím, Alkotmányos képes élczlap a magyar nép számára. Pest. 1866.okt.-1867.szept.1. Megj. havonként háromszor. Szerk. Korn Lajos. -Megsz. 1873. Nem található. Adatok – L. MTB III.köt.369. Német kiadása, Satan, hum. Blatt – Réz 87.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.dec.6. mutatvsz.

Főlap – Zmáj, 1864-1866.

460.

Satan. Alcím, Humoristische Blatt. 1866.okt.-1867.szept.1. Nem található. -Megj. 1866.1-3.sz. – Eml. Réz.87.p.

461.

Der Satellit. Alcím, Conversationsblatt zur Kronstädter Zeitung. Kronstadt.

1850.jan.-1858.szept.24. Megj. hetenként kétszer, 1855.jan.6.: hetenként,

1858.jan.4.: hetenként háromszor. Fel.szerk. Kiadó, Ny. Johann Gott. 4r. -

Első sz.: 1840.jan.13.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-104.sz.=ts.: 1851.1-105.sz.=ts.: 1852.1, 3-104.sz., 1853.1-104.sz.=ts.: 1854.1-112.sz.=ts.: 1855.1-52.sz.=ts.: 1856.1-13, 15-50.sz., 1857. 2-52sz.. 1858.1-112.sz.=ts.

Főlap – Kronstädter Zeitung, 1849-1939.

Társlap – Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, [1838]-1857.

462.

Der Schmetterling. Alcím, Ein Flug- und Ergänzungsblatt zum Spiegel, 1850.k.n.1 , sz-1850.k.n.33.sz. – Első sz.: 1832.jan.2. Belletristisches Beiblatt zum Spiegel. Buda. 1850.k.n-?. Fel.szerk. Kiadó Siegmund Saphir. Ny. Lukács és Társa, 1850.máj.1.: Landerer und Heckenast, 1850.máj.1.: Landerer und Heckenast. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-33.sz.

Főlap – Der Spiegel... 1850-1852.

Schule und Kirche. – L. Schul- und Kirchenzeitung.

463.

Schul- und Kirchenzeitung c. hetilap rövidített, egykorú elnevezése az Evangelische Schul- und Kirchenzeitung c. hetilapnak. Nem találhatók, de összetartozásukat azonos adatok bizonyítják; a megj. helye Hermannstadt-Kronstadt, ahol a szerk, Malner Márton élt, a megj. éve 1851-1852. – A szerk. 1862-ben újra lapot indított, címe Evangelische Kirchen- und Schulzeitung. A kiadás helye Hermannstadt, megj. 52 számmal. Nem található. – L. Szinnyei 8.köt.459.p. – Réz említett címe Schule und Kirche, megj. helye, ideje, Hermannstadt. 1861-1862. Egyik hetilapot sem láttuk, de a megállapításokra felhívjuk a kutatók figyelmét. (87.p.)

464.

Die Schwalbe. Alcím, Gemütlich- humoristische illustrirte Wochenschrift, 1866.febr.10.: Humoristisch- illustrirte Zeitschrift, 1866.ápr.20. Ein Blatt zur Erheiterung sehr vieler Abonnenten. 1865.dec.16. Gemütlich – Humoristische Wochenschrift. Pest. 1865.máj.23-1866.jún.10. Mutatvsz., 1865.máj. Megj. hetenként, 1866.febr.10.: havonként háromszor. Szerk. tulaj. J.K. Pollak. Kiadótulaj. J.K. Pollak, 1866.jan.6.: M. Adler. 1866.ápr.20.: nincs feltüntetve. Munkatárs, Robert Boldini. Ny. Eduard Poldini, 1865.aug.19.: Julius Noséda, 1865.nov.18.: Johann Herz, 1866.febr.20.: Emerich Bartalits. 8r. A mutatvsz. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1, 4-11, 13-22, 27, 30-33.sz., 1866.34-42, 44-50.sz.

Megjegyzés – 1865.dec.9.: a fejlécben látkép. (Ismeretlen táj.)

465.

Sedmica. Alcím, List za nauku i zabaru. Novi Sad. 1853-1857. Nem található.

466.

Seljak. Alcím, llustrovani nedeljni list za ekonomiju, umjetnost i obrtnost. Újvidék. 1866-1867.jan.1. Megj. hetenként. Szerk. Djordje Radic. Ny. Ignjat Fuks. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.dec.6. mutatvsz. Főlap – Zmáj, 1864-1866.

467.

Serbškij Letopiśi. 1855.k.n, 92.sz.: Srbskij Letopisi. 1864.k.n, 109.sz.: Srpski Letopis. Budin, 1864.k.n, 109.sz. Novi Sad. 1850-1867. Megj. rendszertelenül. Szerk. Simeon Filipović, 1850.k.n, 81.sz.: S. Filipovič und Jovan Subotič, 1850.k.n, 82.sz.: J. Subotic, 1854.k.n, 89.sz.: Jakov Ignjazović, 1856.k.n, 94.sz.: Subota Mladenovič, 1858.k.n, 97.sz.: Jovan Djordjevic, 1859.k.n, 100.sz.: Antonije Haďzič. Kiadó Matica Šrpška. Ny. Egyetemi, 1864.k.n, 109.sz.: Pravoslav Püspöki ny., 1866.k.n, 111.sz.: Platonov, 1867.k.n, 112.sz.: J. Subotic. 8r. FI. Cl. Tj. – Első sz.: 1824/25.k.n, 1.sz., – Megsz. 1980. után is.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850-1863. évenként 1-2.sz., 1864-1867. évenként 1.sz.

468.

Per Siebenbürger Bote. 1861.jan.3.: Hermannstädter Zeitung. 1863.jan.1.: Hermannstädter Zeitung vereinigt mit dem Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1850.jan.2-1867.dec. Megj. hetenként négyszer, 1854.ápr.8.: hetenként ötször, 1861.jan.3.: naponként. Szerk. Heinrich Schmidt, 1850.márc.23.: Theodor Steinhausen, 1850.aug.16.: Carl Fabritius, 1850.okt.2.: Th. Steinhausen, 1852.jan.9.: H. Schmidt, 1852.febr.27.: Th. Steinhausen, 1852.júl.2.: Aloysius Senz, 1853.júl.13.: Th. Steinhausen. Kiadó, Ny. nincs feltüntetve. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-207.sz.=ts.: 1852.1-207.sz.=ts.: 1853.1-207.sz.=ts.: 1854.1-214, 216-245.sz., 1861.1.sz., 1863.309.sz., 1864.230, 232, 236.sz., 1867.307.sz. – Cluj-Napoca AK: 1850.=ts.; 1851.1-207.sz.=ts.; 1853.=ts.; 1854.1-245.sz.=ts.; 1855-1856. évenként 1-258.sz.=ts.; 1860.1-258.sz.=ts.; 1861.1-244.sz.=ts.; 1862.1-259.sz.=ts.

Társlap – Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, [1843]-1856-

Schule und Kirche, 1862. – Transsilvania, [1833]-1863.

Előbb – Der Kriegsbote, 1789-1849.

469.

Siebenbürger Quartalschrift. Hermannstadt. 1859.okt.29-1860.nov.22. Megj. kéthetenként. Fel.szerk. Heinrich Schmidt. Tulaj. H. Schmidt, Theodor Steinhaussen. Ny. Th. Steinhaussen, 1860.nov.22.: Closius. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.24.sz. – EK: 1859.1-7.sz., 1860.1-7.sz.

470.

Siebenbürgische Blätter. Hermannstadt. 1867.jan.16-1867.dec. Megj. hetenként kétszer, 1867.ápr.2.: hetenként négyszer, 1867.aug.1.: naponként. Fel.szerk. Gustav Lindner, Franz Schreiber, Kiadó, Ny. S. Filtsch. 2r. – Megsz. 1872.dec.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-11, 13-215, 217-220.sz.

471.

Siebenbürgische Zeitschrift für Handel. Gewerbe und Literatur. Hermannstadt. 1865.jún.24-1867. Szerk. kiadó, Peter Josef Frank u. Drotleff – Megsz. 1868.jún.3. Nem található. Adatok – L. Szinnyei III.k.727.h. – Réz 89.

472.

Der Siegel. Pest. 1867-1868. Szerk. Kiadó, Edgar Spiegel. Nem található. – L. Réz 58.p.

473.

Skola Domáca. Alcím, Priloha Slovenského Narodného Ucitel'a. Trencin. 1863-1864. Szerk. kiadó, Juraj Slotta, Stefan Závodnik, Jozef Kral. Ny. Franz Xaver Skarnicel. Nem található. Adatok – L. Potemra 106.p.

474.

Skolski List. Újvidék. 1862.V.évf.jan.10-1867. Megj. havonként, 1862.aug.10.: havonként háromszor. Szerk. Kiadó, Mikola Vukicevic. Ny. ? 8r.

Nyh.: 19. és 20.sz.=júl.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.V.évf. 1-36.sz.=ts.: (13-18. összevont számok.)

475.

Sláwik. Fedőlapcím: Slávik (!) a Zornicka zábovno poucujuci listy pre slovensku mládez. Alcím, Novinky pre Slovenské Dietky. Novi Sad. 1864.okt.2.sz-1864.nov.(dec. Megj. havonként. Szerk. Josef Podhradsky. Ny. Tiskom Biskupskej tlaciarne. 8r. FI.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.2-4.sz.

Társlap – Zornicka, 1864.

476.

Sloga. Újvidék. 1862. Nem található. – L. MTB IV.k.130.p.

477.

Slovenka. Alcím, Sveske za knjizevnost. Újvidék. 1860. Szerk. Kiadó, Emil Cakra. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.130.p.

478.

Slovenské Noviny. Alcím, Pre politiku, spol. zivot, priemysel a hospodarstvo. Budapest. 1866 – ?. Megj. hetenként háromszor. Szerk. Anton Zatopek. Ny. V. Hornyánszky. 2r. Nem található. Adatok – L. MTB IV.k.130.p.

479.

Slovenskje pohlady na Vedi. Umenja a Literaturu, 1852.jan.7.: Slovenské pohlady na Literaturu, Umenie a Zivot. Skalica, 1852.ápr.7.: Trnava. 1851.júl.25-1852.aug.29. Megj. rendszertelenül, 1851.júl.25.: havonként, 1852.jan.7.: hetenként. Szerk. Kiadó Jozef Miloslav Hurban. Ny. Frantisek Xaver Skarnicel, 1852.ápr.2.: Michal Spanraf. 4r. – Első sz.: 1846.k.n.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1852.1-7, 9-26.sz. – EK: 1851.1-5.sz., 1851 [!] 1-6.sz., 1852.I.1-26.sz., II.k.-9.sz.=ts. Martin: 1851.=ts.; 1852.l-II.=ts.

480.

Slovensky Národny Učitel. 1864.: Národni Učitel. Besztercebánya, 1863.: Trencsén. 1860-1864. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Juraj Slotta. Ny. Filip Machold, 1863.: Fr.X. Skarnicel. Nem található. Adatok – L MTB IV.k.131.p.

481.

Slovo i slika. Alcím, Mjesecni list za procjene i oglase na polju knjiztva i slikarstva. Karloca. 1864. Nem található. Adatok – L MTB IV.k.131.p.

482.

Slovesnost. Alcím. Priloha k Cyrillo-Methodovi. Szakolca. 1863.febr.9-1865.dec.25. Megj. kéthetenként. Szerk. Andrej Radlinsky, Frantisek Vitazoslav Sasinek. Ny. Franz Xaver Skarnycla. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Vác, PK.: 1863.1-24.sz.=ts.: 1865.1-24.sz.=ts.

483.

Social-Reform. Budapest. 1864-1867. Nem található. Adatok – L. MTB

III.köt.355.p.

Társlap – Allgemeine Frauenzeitung. Nem található.

484.

Sokol. Alcím, Casopis pre krásno umenie a literaturu, 1863.jan.15.: Casopis

pre zabavu a poncenie, 1863.júl.30.: Obrázkovy casopis pre zabavu a poncenie. Selmec, 1863.jan.15.: Buda, 1863.júl.30.: Szakolca. 1860.máj.5-1863.dec.30. Megj. havonként kétszer. Szünetelt 1862. évben. Szerk. Pavel Dobsinsky, 1863.jan.15.: Vilém Pauliny-Tóth. Ny. Tlacon Trauna Lobrenu, 1863.jan.15.: Martin Bagó, 1863.júl.30.: Rychlotiskon Fr.X. Skarnicla Synov. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-2, 4-16, 18-24.sz., 1861.1-22.sz., 1863.1-24.sz.

485.

Somogy. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap. A szépirodalom, művészet, ipar, kereskedelem, gazdászat köréből, 1866.márc.6.: Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, ...gazdászat köréből s egyszersmind a Somogy megyei takarékpénztár, kaposvári sególyegylet és dalárda hivatalos közlönye, 1866.júl.31.: ...dalárda, úgy a nagybajomi segélyegylet hivatalos közlönye, 1867.ápr.30.: ...tabi segélyegylet és szigetvári takarékpénztár hivatalos közlönye. Kaposvár. 1866.márc.6-1867.dec.31. Megj. hetenként. Mutatvsz. 1866.febr.1. Fel.szerk. Kiadótulaj. Roboz István. Ny. Bittermann Ede. 2r. – Megsz. 1916.febr.21.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1866.1-41, 43.sz., 1867.1-15, 16, 18-22.24-52.sz. – Kaposvár MK: 1866.1-43.sz.=ts. + mutatvsz., 1867.1-53.sz.=ts.

486.

Sonntags-Zeitung. 1864.jan.3.: Pester-Sonntags-Zeitung. Alcím, 1855.jan.14.: Illustriertes Volksblatt für Behlerung und Unterhaltung, nebst politischen Nachrichten, 1858júl..4.: Illustriertes Volksblatt für Belehrung und Unterhaltung, 1859.szept.4.: Illustriertes Volksblatt für Unterhaltung und Belehrung. Pest, 1855.jan.7-1865.júl.2. Megj. hetenként. Szünetelt 1860.dec.30-1864.jan.3. Fel.szerk. Sigmund Saphir, Tulaj. 1864.jan.3.: S. Saphir. Munkatárs, 1865.máj.21.: A.C. Singer. Kiadó, Gustav Heckenast, 1958.júl..4.: S. Saphir, 1864.júl..5.: Edmund Saphir. Ny. Landerer és Heckenast, 1858.júl..4.: Robert Boldini, 1858.júl.11.: Josef Gyurián, 1859.szept.4.: Carl Werfel, 1864.jan.3.: Ph. Wodianer, 1864.dec.4.: Engel és Mandello. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855-1857. évenként 1-52.sz.=ts.: 1858.1-52.sz., 1859.1-52.sz., 1860.1-52.sz., 1864.1-45, 48-51.sz., 1865.1, 4-5, 7-13, 15-16, 21, 24, 27.sz. – FSZEK: 1855=ts. – Pannonhalma: 1858-1859.=ts. – Szeged SomK: 1860.=ts. – Vác PK: 1855-1856.=ts.

Megjegyzés – 1856.jan.13. Probe-Blatt 2.sz. is. – A fejlécben a tudományt, művészetet, ipart és kereskedelmet szimbolizáló rajzok. 1859.szept.4.: családi jelenetkép.

Soproni Értesítő. – L. Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt.

487.

Sperantia. Pest. 1863.jan.1-1863.márc. Megj. évenként nyolcszor. Szerk. Emeric Stanescu, Julino Grosescu. Nem található. – L. Kritikai Lapok 1863.

488.

Per Spiegel Politisch-belletristisches Tageblatt. Alcím, Zeitschrift für die elegante Welt, Literatur, Kunst, Theater und Mode. Buda-Pest. 1850.máj.1-1852.dec.31. Megj.naponként. Szünetelt 1849.ápr.30-1850.máj.1., 1850.jún.2-1850.jún.18. Szerk. Samuel Rosenthal. Fel.szerk. Siegmund Saphir. Kiadó S. Saphir. Ny. Lukács und Comp., 1850.máj.1.: Landerer-Heckenast. 2r., 1850.máj.1.: 4r, 1850.jún.18.: 2r. Cl. – Első sz.: 1828.júl.5.

Nyh.: 1850.aug.13, 71.sz.=76.sz., 1850.okt.4., 110.sz.=120.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.28-193sz., 1851.1-301.sz.=ts.: 1852.1-299.sz.

Előbb – Der Spiegel, oder: Blätter für Kunst, Industrie und Mode, 1828-1849.

Társlap – Der Schmetterling, 1850.

489.

Der Spiegel. Pest. 1867.máj.26., [25.sz.]-1867.dec. Szerk. Kiadó, Edgar Spiegel.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.25, 27-29, 32-42, 45, 48-65, 67, 69-241.sz.(máj.-dec.)

490.

Srbobran. Novi Sad. 1862.II.évf. Megj. 1861-1867. évben Szerk. Kiadó Peter Ninkovits. Ny. Püspöki, 1862.okt.26.: Fuks Ignác, 1865.jan.1. Püspöki, 1866.jan. Fuks. Nem található. – L MTB IV.k.131.p.

491.

Srbski Dnevnik. Novi Sad. 1861.10.évf.okt.22-1861.dec.8. Megj. hetenként háromszor. Szerk. Kiadó Jovan Bordjevic. Ny. Püspöki. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-9, 52, 54-79, 81, 83-139, 142.sz., 1863.229-230, 232-233.sz., 1864.1-22, 25-31, 33-34, 36, 38-50, 53-58, 60-71, 73-82.sz. [A Napredak-hoz kötve]

492.

Srpski Dnevnik urednik i izd. Jovan Gyorgjevic. Novi Sad. 1852-1863.

Lelőhely

Zágráb EK: 1852.48, 50-52.sz., 1853.1-38, 40-41, 43-50, 52-79, 83-85, 88-97, 100-101.sz., 1854.1-19, 31-38, 40-50, 52-93, 95-103.sz., 1855.4-16, 18-21, 23-26, 28-34, 36-40, 42-48, 50-87, 89-98, 98-99, 101-108.sz., 1857.2-75, 77-95, 97-101.sz., 1859.1-17, 19, 21-24, 26-54, 56-58, 60-78, 80-97, 102.sz., 1861.1-15, 18-22, prilog brojn 23, 24-51, 53-121.sz., 1862.1-71.73-145.sz., 1863.1-2, 4-16, 18-69, 72-84, 86-176, 177-233.sz.

493.

Srbobran. Alcím, Politicke novine. Újvidék. 1861-1869. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, P. Ninkovic, Emil Cakra. Ny. Püspöki, 1862.okt.26.: Fuks, 1865.jan.1.: Püspöki, 1866.: Fuks. Nem található. – L MTB IV.k.131.p.

494.

Srpske mladezi Prijatel. Zombor. 1867. Szerk. Nikola Gj. Vukicevic. Nem található.

495.

Srbskij Narodnij Vjestnik. Zimony. 1852-1853. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Milos Lazarevic. Ny.J.K. Sopron. Nem található. – L. MTB IV.k.131.p.

496.

Srbsko Ogledalo. Újvidék. 1864. Szerk. Jovana Hadžiča. 8r.

Nem található.

Stadt und Land Anzeiger. – L. Városi és Vidéki Tudakozó.

Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények. – L. Statisztikai Közlemények.

497.

Statisztikai Közlemények. 1865.máj.: Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények. Alcím, Folyóirat a hazai állapotok ismereteinek előmozdítására. Pest. 1861.k.n-1867.k.n., 2.sz. Megj. félévenként kétszer, 1862.k.n.: évenként kétszer. Új folyam: 1865-től. Szerk. Hunfalvy János, 1865.máj.: Keleti Károly. Kiadó, Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottsága. Ny. Emich Gusztáv. 8r. Cl. Tj. – Megsz. 1871.k.n, 2.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.I.1-2.: II.1-2 sz.=ts.: 1862-1867. évenként 1-2.sz.=ts. – EK:=ts. Debrecen EK: 1861-1867.=ts. – RK:=ts. – Eger FőeK: 1865-1867.:=ts. – Esztergom BibIK: 1867.=ts. – FőeK:=ts. – Keszthely: 1861-1864.=ts. – Miskolc LJK: 1861-1864.=ts.

Städtische Pmssburger Zeitung. – L. Pressburger Zeitung.

498.

Strigoiul. Pest. 1861. Szerk. Kiadó Emeric Stanescu. Nem található. Adatok – Kritikai Lapok 1863.

499.

Styx. 1867.V.évf.dec.8.: Neuer Freier Styx. Pest. 1863.II.évf.ápr.12., 9.sz.-1867.dec. Megj. rendszertelenül. Kiadó, A.C. Singer und J. Schnitzer. – Megsz. 1871.nov.5.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.9-10, 12, 14-18, 20-23.sz. (ápr.-júl.(; 1865.105-113, 115-119.sz. (szept.-dec.(; 1867.49.sz.(dec.)

Társlap – Volkswirth, 1862-1876.

500.

Sürgöny. Alcím, Politikai Napilap a kormány félhivatalos közlönye. Budapest. 1860.dec. 1-1867.márc.14. Megj. hetenként hatszor. Szerk. Vértesi Ernő, 1864. Kecskeméty Aurél, 1865. Bulyovszky Gyula, 1867.jan.: Kecskeméthy A. Kiadó, Ny. Emich Gusztáv. n2r.

Nyh.: 1888.dec.31. = 1867.dec.31.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860-1867.1-58sz. évenként=ts. – EK:=ts. – , FSZEK:=ts. – Debrecen EK: 1861. oldalszám, 1862.35, 37, 40, 57-59, 67-69, 75-76, 78, 83-84, 88-90, 109-111, 126-128, 235, 237-238, 297.sz., 1863.1-223, 231-232, 236, 254-256.sz., 1864.7, 9-10, 12-16, 19, 22, 29-30, 40-42, 45-47, 129, 132-133, 138, 142, 145, 147, 155, 159, 161, 298-299.sz., 1865.1-11, 16-26, 28-40, 43-51, 53-74, 76-119, 121-149, 151-201, 294-296.sz., 1866.1-224.226-297.sz., 1867.34-36, 38, 40-41, 50, 52-53.sz. – RK: 1860.2-23.sz., 1861.1-240, 242-243, 248-262, 264, 270-278, 281-299.sz., 1862.1-299.sz.=ts., 1863.1-175, 177-298.sz., 1864.1-279, 281-290.292-299.sz., 1865.1-56, 58-299.sz., 1866.1-139, 141-297.sz., 1867.1-58.sz. – Kecskemét Lt: 1863.1, 3, 6, 34-35, 37, 39-40, 190, 192, 194.sz., 1864.120-122, 280-281.283.sz., 1865.82, 84, 86.sz., 1866.108-110.sz. – Szeged SomK: 1861.1-9, 15-59, 61-140, 142-280.sz., 1862.1-4, 8-9, 12, 14, 139, 141-163, 165-177, 178-183, 185-209, 211-217, 218-237.sz., 1863.1-20, 22-274, 276-278.sz., 1864.1-5, 7-217.sz., 1865.1-249, 251-265, 268, 271-275.292-296.sz., 1866.1-13, 15-50, 52-80, 82-166, 168-197, 199-216, 218-256.sz. – Vác PK: 1861.1-299.sz.

501.

Svetovid. Bec – Wien – Temesvár. 1852-?. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Aleksandar Andric. – Megsz. 1870. Nem található. – L. MTB IV.k.131.p.

502.

Svit. Ungvár. 1867.júl.13-1867. Megj. hetenként. Szerk. Ihnátkó György. Kiadó Szent Bazil Társulat. Ny. Jäger Károlyné. 8r. – Megsz. Nem található. Adatok -L Böör 25-31.p.

Szabadalmazott Borsodmegyei Tudakozó... Megyei Közlöny. – L. Megyei Közlöny.

Szabadalmazott Első és Fő ... Megyei Közlöny. – L. Megyei Közlöny.

503.

Szabadság. Pest. 1867.jún.30-1867.szept.22. Megj. havonként. Fel.szerk, Kiadótulaj. Szini Károly. Ny. Első magyar egyesületi Ny. Fanda és társai. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1, 3-4.sz. – Debrecen RK:=ts. – Eger FőeK:=ts. -

Esztergom BiblK:=ts. FőeK:=ts. – Keszthely:=ts. – Miskolc LJK::=ts. – Pannonhalma:=ts. – Vác PK:=ts. Főlap – Március 15, 1867-1868.

Társlap – Egyenlőség, 1867. – Testvériség, 1867. Megjegyzés – A szerkesztő közleménye a fejlécekben: a főlap társlapjai ... a

szintén havonként egyszer egymást felváltva megjelenő Szabadság

Egyenlőség és Testvériség.

Száműzöttek Lapja – Egykorú elnevezés, eml. Szinnyei Vl.k.1050.h. – L. Magyar Száműzöttek Lapja

504.

Szatmári Értesítő. Alcím, A Szatmár megyei gazdasági egylet hivatalos közlönye. Debreczen. 1862.II.évf., aug.4-1862.dec.22. Megj. hetenként. Szerk. Kiadótulaj. 1862.aug.11.: Börkei Imre. Ny. Városi Ny. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-13, 15-21.sz. – Debrecen EK: 1.1-13, 15-21.sz. mf.

- RK: 1862.l.28-30, 32.sz., II.1-4.6-7.sz.

505.

Szatmári Közlöny. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap. Szatmár. 1867.jan.12-1867.dec.28. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Ny. Kovács Márton. 2r. – Meg-sz. 1868.dec.26.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-10, 12-48.sz.

506.

Századok. Alcím, A Magyar Történelmi Társulat Közlönye. Budapest. 1867.júI.-1867, dec. Megj.negyedévenként. Szerk. Thaly Kálmán. Kiadó, A Magyar Történelmi Társulat. Ny.: Emich Gusztáv. 8r. – Megsz. 1944.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-4.sz.=ts. – EK:=ts. – Eger FőeK:=ts. – Debrecen RK:=ts. – Eger FőeK:=ts. – Esztergom BiblK:=ts. – FőeK:=ts. – Keszthely:=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Szeged SomK:=ts. – Székesfehérvár PK:=ts. – Szombathely:=ts. – Szombathely:=ts. – Vác PK:=ts.

507.

Századunk. Alcím, Nemzetgazdászati, ipar, kereskedelmi s közérdekű Ismeretterjesztő Közlöny, 1864.máj.28.: Nemzetgazdászati, humanistikai, ipar, kereskedelmi s közérdekű ismeretterjesztő közlöny, 1864.aug.6.: Nemzetgazdászati, humanisztikai, vallás-erkölcsi, ipari, kereskedelmi s közérdekű Ismeretterjesztő Közlöny, 1864.szept.17.: Több szaktudományú s gyakorlati képességgel bíró férfiak közreműködése mellett megjelenő nemzetgazdaszati, humanistikai, vallás-erkölcsi, művészet-, tudomány-, mezei gazdaság-, ipar-, kereskedelmi, általában közérdekű ismeretterjesztő közlöny. Pest. 1864.máj.14-1865.dec.33.sz. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadótulaj. Kiss János, 1864.aug.27.nincs feltüntetve, 1864.szept.17.sz.: Kiss János. A szerk. távolléte alatt lapfelügyelő Dr. K.J., 1864.okt.22.sz.: Kiss János. Főmunkatárs: Rákosi László, 1864.júl..4.: nincs feltüntetve. Belmunkatárs, utóbb ügyvezető Viola Károly, 1864.szept.17.sz.: nincs feltüntetve. Ny. idősb. Poldini Ede, 1864.aug. 6-án: Pollák testvérek, 1864.aug.13.: Khor és Wein. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1-34.sz.=ts., 1865.1-34.sz.=ts. – EK: 1864.7-27, 29-32, 34.sz., 1865.1-3.sz. – Székesfehérvár PK: 1864.=ts.

Megjegyzés – A fejlécben a vallás, tudomány, művészet, ipar- és kereskedelem szimbolikus ábrázolása. Wolff del., Koppel sc.

508.

Szeged. 1859.máj.2.: Szegedi Híradó. 1867.júl.31., 9.sz.: Szegedi Néplap. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap, 1867.júl.31.: Ismeretterjesztő közlöny a tudomány, népnevelés, ipar, kereskedelem és gazdászat köréből. Szeged. 1859.máj.1-1867.dec.29. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kempelen Győző távolléte alatt Bürger Zsigmond, 1861.ápr.1.: Szabó Mihály, 1863.márc.1.: Szabados János, 1865.okt.7.: Cineg [Czineg] János, 1867.júl.31., 9.sz.: Szőnyi János, 1867.aug.24.: Szabó Mihály, 1867.szept.7.: ideigl.fel.szerk. Szabó Mihály, 1867.szept.21.: ideigl.fel.szerk. Battancs Ferenc. Tulaj. Czineg János, 1867.aug.24.: Szabó Mihály. Kiadó, Bürger Zsigmond. Ny. Bába Imre. 2r. -Megsz. 1868.nov.1.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-70.sz.=ts.: 1860.2-66, 68-105.sz., 1861-1862. évenként 1-103.sz.=ts.: 1863-1864. évenként 1-104.sz.=ts.: 1865.1-105.sz.=ts.: 1866-1867. évenként 1-104.sz.=ts. – Szeged SomK:=ts.

Szegedi Híradó. – L. Szeged.

Szegedi Néplap. – L. Szeged.

509

Székely Közlöny. Alcím, Szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap. Maros Vásárhelyt. 1867.ápr.2-1867. Mutatvsz.: 1867.ápr.2., ápr.9. Megj. hetenként. Fel.szerk. Székely Ádám. Főmunkatárs, Mentovich Ferenc, Szabó Sámuel, Szász Béla. Ny. Ev.ref.főtanoda Szabó Lajos, 1867.okt.8.: Imreh Sándor. 4r. -Megsz. 1868.szept.26.

Nyh.: 1867.nov.12, 3.sz.=33.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-40.sz.=ts.

510.

Székelv Néplap. Alcím, Szépirodalmi s vegyes tartalommal, 1867.júl.6.: Vegyes tartalmú hetilap. Marosvásárhely. 1866.júl.7-1867.dec.28. Mutatvsz.: 1867.júl.7. Fel.szerk. Székely Ádám, Orbán József, 1866.dec.29.: Orbán J., ideigl.fel.szerk. 1867.okt.5.: Száva Farkas. Tulaj. 1866.júl.7-én Székely Ádám, Orbán J., 1866.júl.14.: nincs feltüntetve, 1867.okt.5.: Orbán J. Kiadó, Wittch József, 1867.jan.5.: Imreh Sándor. Ny. Ev.Ref. Főtanoda, Kali S., Szabó Lajos, 1866.dec.29.: Imreh Sándor. 4r, 1867.júl.6.: 2r.

Nyh.: 1867.nov.12., 3.sz.=33.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-26.sz.=ts.: 1867.1-52, sz.=ts.

511.

Székesfehérvári Borász-Csarnok. Alcím, Szellemi gyűldéje a szőlőszet és borászat ügybarátinak. Székesfehérvár. 1862.júl.1-1865.dec.20. Megj. havonként kétszer, 1865.jan.1.: havonként háromszor. Fel.szerk., Kiadó-tulaj., Tóth István. Főmunkatárs, 1863.szept.1-ig: Gyürky Antal. Ny. özv. Számmer Pálné. 4r. Cl. Tj.

Nyh.: 1864.okt.15., 19.sz.=20.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-12.sz.=ts.: 1863.1-24.sz.=ts.: 1864.1-24.sz.=ts.:

1865.1-36.sz.=ts.

Megjegyzés – Fotó az 1862.júl.1., 1.sz. címlapjáról. – L Fülöp A. 101.p.

512.

Szemészet. Pest. 1864.jan.3-1867.dec.15. Megj. havonként, 1867.febr.17.: kéthavonként. Ny. Khór és Wein. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864-1865. évenként 1-12.sz.=ts.: 1866.1-7, 9, 11.sz.,

1867.1-6.sz.=ts. [A főlaphoz kötve] – AK: 1864.1-6, 8-12.sz., 1866.1-

12.sz., 1867.=ts. – Debrecen EK:=ts., RK:=ts.

Főlap – Orvosi Hetilap, 1857-1982.

Társlap – Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan, 1865-1867. – Nő- és

Gyermekgyógyászat, 1864-1865.

Megjegyzés – Impresszum adatok a főlapon vannak.

Szent István és Szent László Társulati Értesítő – L. Szent István Társulati Értesítő.

513.

Szent István Társulati Értesítő. 1863.II.évf. Szent István és Szent László Társulati Értesítő. Alcím, 1863. A Társulat ügyeit és értekezéseit tartalmazó havi lap. Pest. 1861.febr.-1863. Eger. Megj. havonként. Szünetelt 1862. évben. Szerk.nincs feltüntetve, Kiadó: Szent István Társulat. Ny. Érseki Liceum ny. Eger.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1.sz. csak a címlap. – AK: 1.sz.=ts. – Szeged

SomK: 1862.10.sz.

Szepesi Értesítő. – Zipzer Anzeige.

514.

Szépirodalmi Figyelő. 1863.jan.4.: Koszorú. Alcím, a fedőlapon: Aesthetikai, kritikai és szépirodalmi folyóirat. 1863.jan.4.: Szépirodalmi s általános műveltséget terjesztő hetilap. Pest. 1860.nov.7-1865.jún.15. Megj. hetenként. Szünetelt: 1862.okt.31-1863.jan.4. Fel.szerk. tulaj. Arany János. Ny. Landerer és Heckenast, 1863.jan.4.: Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-52.sz.=ts.: 1861.1-8.sz., nov.6-dec.26.; 1862.9-26.sz., jan.2-máj.1.; 1862.1-26.sz., máj.8-okt.30.; 1863.1-1865. II.félévenként 1-26.sz.=ts. – EK: 1863-1865.=ts. – FSZEK:=ts. – Eger FőeK: 1863-1864.:=ts. – Debrecen EK: 1863-1865.=ts. – RK: 1863-1865.l.=ts. – Kecskemét RK: 1863-1865.=ts. – Keszthely 1863-1865.l.=ts. – Miskolc LJK: 1863-1865.=ts. – Pannonhalma:=ts. – Sopron Lt: 1863.II.-1865.=ts. – Szolnok MK: 1863-1864.l.=ts. – Szombathely MK: 1863-1865.=ts. – Vác PK: 1864.1-3.sz.

Megjegyzés – Arany János 1862.okt.30-án bejelenti, hogy új lapot indít 1863-ban, folytatva lapját, Koszorú címmel.

515.

Szépirodalmi Közlöny. Pest. 1857.okt.4-1859.máj.26. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk., Kiadótulaj. Szelestey László, 1859.febr.3.: Székely József. Ny. Müller Emil, 1858.febr.18.: Emich Gusztáv. 8r. Tj. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-26.sz.=ts.: 1858.I.1-78.sz.=ts.: II.1-26.sz., 1859.1-42sz.=ts.- AK: 1857-1858.=ts., 1859.1-4.sz. – EK:=ts. – Debrecen EK:=ts. – RK: 1857.1-10, 12-26.sz., 1858.27-104.sz. – Gyöngyös FerK: 1859.1-42.sz. – Keszthely: 1857-1859.=ts. – Pannonhalma: 1857.=ts. -Szeged SomK: 1858.26-41 .sz. – Székesfehérvár MK: 1858.1-23.sz. -Szombathely MK: 1857.=ts., 1858.2-40.sz.

Megjegyzés – Az 1859.10.sz. Folyó Ívek c. folyóirat megjelenését hirdeti. Nem található.

516.

Szépirodalmi Lapok. Alcím, Értekezések, novellák, költemények, bírálatok. Tárcza; irodalmi, művészeti és társaséleti szemle. Budapest. 1853.jan.2-1853.jún.30. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Pákh Albert. Szerk.társ., Gyulai Pál. 1853.júl.1.: Pákh Albert. Kiadótulaj., Ny. Emich Gusztáv. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853 1-52.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – Eger FőeK:=ts. -

Debrecen EK: 2ts. – Keszthely:=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Pannonhalma.=ts.

Megjegyzés – Látképek a fejlécben 1-26.számon: Lánchíd, háttérben a Vár

és a Gellérthegy, 27-52.számon: Aldunai részlet. – Kiegészítő adatok;

Megj. 1852.júl.1. – Szalády 216.p. – MTB III.k.363.p.

517.

Szépművészeti Csarnok. 1863.jan.25.: Budai Lapok. Alcím, Szépirodalom, műkritikai képes heti lap, 1863.jan.25.: Szépirodalmi hetilap. Pest. I862.okt.4-1863.jún.28. Megj. hetenként. Szünetelt, 1862.dec.21-1863.jan.25. Fel.szerk. Jósika Kálmán. Főmunkatárs, 1863.jan.25.: Batthyány Júlia. Kiadó, Herz János, 1863.jan.25.: Batthyány Júlia, 1863.febr.9.: Budai Apraxin Júlia. Tulaj. Jósika K, 1863.jan.25.: Batthyány J., 1863.febr.8.: Budai Apraxin J. Ny. Herz János, 1863.jan.25.: Bagó Márton. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1., 3-11.sz., 1863.1-12, 14-18, 20-23.sz.

518.

Szerbobran. Novi Sad. 1863.III.évf-?. Megj. hetenként háromszor. Szerk. Kiadó, Ninkovits Péter. Nem található. Adatok – L. Kritikai Lapok 1863.11.sz.205.p.

519.

Szerbszka narodroszt. Novi Sad. 1863-?. Megj. hetenként háromszor. Szerk. Katyarszky István. Nem található. Adatok – L. Kritikai Lapok 1863.11.sz.206.p.

520.

Szerbszki Dnevnik. Novi Sad. 1863. Megj. naponként. Szerk. Kiadó, Gyorgyevits János. Nem található. Adatok – L Kritikai Lapok 1863.11.sz.205.p.

521.

Színházi Látcső. 1864.jún.1.: Látcső. Alcím, 1864.jún.1.: Fővárosi napilap. Pest. 1863.ápr.6-1864.aug.31. Megj. naponként (hétfőn is). Szünetelt: 1864.márc.19-1864.jún.1. Fel.szerk. Szerdahelyi Kálmán, 1864.jún.1.: Bródy Zsigmond. Tulaj. A Nemzeti Színház, 1864.jún.1-én nincs feltüntetve, 1864.jún.2.: Heckenast Gusztáv. Kiadó, Szerdahelyi K., 1864.jún.2.: Heckenast G. Ny. Emich Gusztáv, 1864.jún.1-én nincs feltüntetve, 1864.jún.2.: Landerer és Heckenast. 4r.

Nyh.: 1863.nov.23., 227.sz.=228.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-262.sz.=ts.: 1864.1-78.sz.=ts. – AK: 1864.1-26, 29, 31-54, 56-68, 70-75, 77-81, 83-91.sz. – EK: 1863-1864.=ts – FSZEK: 1863.1-53, 55-220, 222-227, 229-262.sz. – Miskolc LJK: 1863-1864 =ts.

Megjegyzés – 1863. évben a fejléceken színházi látcső, benne színházi belsőtér és jelenetkép. Rajz. Országh Antal.

522.

Szőlészet és Borászat. Alcím, Heti szakközlöny a szőlőművelés, borkezelés és borkereskedelem körül. Pest. 1866.jan.7-1866.júl.1. Megj. hetenként. Fel.szerk. Barzó József. Kiadótulaj. Parragh Gábor. Ny. Kocsi Sándor. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-26.sz.=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés – 1866.1.sz. egyúttal mutatvsz.

523.

Szőlészeti és Borászati Közlemények. 1858.jan.3.: Borászati Lapok. Fedőlap- és alcím, A gyakorlati tapasztaláson alapult hasznos utasítások, értekezések s statisztikai adatok a szőlőmívelés, borkereskedés, pincegazdászat és borkereskedés érdekei előmozdítására s emelésére, 1858.jan.3.: A szőlőmívelés, borkezelés, pincegazdászat s borkereskedés érdekei előmozdítására s emelésére. Pest. 1857.k.n., 1 , sz.-1861.márc.25. Megj. hetenként. Fel.szerk. tulaj, Gyürky Antal. Ny. Emich Gusztáv. 8r. Cl. Tj. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-6.sz.=ts.: 1858-1860. évenként 1-52.sz.=ts.:

1861.1-11.sz.=ts. Megjegyzés – Gazdasági Lapokba olvadt 1861.márc.25-től. – 1858-1859.

évben a fejléceken ipari és gazdasági munkaábrázolások.

Szünórák. – Anyák Hetilapja.

524.

Szvjet. Alcím, Literaturnaja Gazeta, izdavéjemája Obscsesztrom Szv. Vasilija Velikáho. Uzsghorod. [1867]- ?. Megj. hetenként. Fel.szerk. Viktor Fedorov Kimák. Kiadó, Szent Bazil Egyesület. Ny. Karl Jäger özvegye. 4r. – Megsz. 1871.jan.14/26.

Lelőhely

Budapest, OSZK: (1869.III.évf.43.sz.)

Megjegyzés – Svjet orosz – ruszin nyelvű, szövegét az orosz nyelv átírási

szabálya szerint közöljük.

Tagesbote. – L. Zwischenaht.

525.

Tájékoztató. Alcím, A politikai, ipar, kereskedés, gazdászat és hasznos ismeretek mezején. Pest. 1864.jan.4-1864.febr.8. Megj. minden második napon. Fel.szerk. Kiadótulaj. Györky Antal. Ny. idősb. Poldini Ede. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1, 3-5, 12, 16.sz.

526.

Tanodai Közlöny. Veszprém. 1862-1865. Megj. havonkent. Fel.szerk. László János. Kiadó, Somlyóvidéki Evang. Tanítóegylet. Nem található. Közli Nagy L. 79.p.

527.

Tanodai Lapok. Fedőlap- és alcím, Heti közlöny mendennemű tan- és nevelő-intézeti igazgatók, tanárok, reál- és néptanodai oktatók, úgyszinte lelkészek, községi tanodafelügyelők, magántanítók s a tanügy és nevelés összes barátainak számára, 1857.jan.7.: Katholikus heti közlöny mindennemű tan- és nevelő-intézeti igazgatók, tanárok, reál- és néptanodai oktatók, úgyszintén lelkészek, községi tanodafelügyelők, magántanítók s a tanügy és nevelés összes barátainak számára, 1861.júl.4.: Katholikus nevelészeti és közoktatási hetiközlöny mindennemű..., 1864.jan.7.: Egyetemes katholikus nevelészeti, közoktatási és tudományos hetiközlöny mindennemű... Pest. 1856.máj.1-1867. Megj. hetenként. Fel.szerk. Tulaj. Lonkay Antal. Kiadó, Heckenast Gusztáv, 1857.júl.1.: Lonkay A. Ny. Landerer és Heckenast, 1857.júl.1.: Bagó Márton, 1860.dec.20. Poldini Ede és Noséda Gyula, 1862.jan.7.: Vodianer F. 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1871.jún.27.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1856.1-22, 24-36.sz., 1857.I.1-25.sz.=ts., II.1-8, 10-26.sz., 1858.1, 3-52.sz., 1859-1862. évenként 1-52.sz.=ts., 1863.1-24, 26-51.sz., 1864.1-2, 4-41, 43-52.sz., 1865.1-52.sz., 1866-1867. évenként 1-52.sz.=ts., AK: 1857-1867.=ts. – EK: 1856-1867.=ts. – Csurgó RK: 1856.=ts. – Debrecen RK: 1856.32-36.sz., 1857.1-11, 13, 16-18, 24-25.sz., 1860.1-10, 11-12, 14-16, 18, 31-32, 34, 36-43, 45-52.sz., 1865.=ts. – Eger FőeK:=ts. – Esztergom FőeK: 1856.=ts., 1861.=ts., 1865.1-13, 15-18, 20-23, 26-29.sz., 1866.5-7, 10, 13-18, 32, 37, 40-52.sz., 1867.1-27, 30, 35-37, 39-42, 45-50.sz. – Gyöngyös FerK:=ts. – Kalocsa FőeK: 1862.l.=ts., 1863-1865.=ts. – Kecskemét RK: 1857, 5, 7-8, 17.22-23.sz., 1859.5, 13-18, 25-26, 45.sz., 1861.10-11, 15, 20-25.sz. – Nyíregyháza TFK: 1864.=ts. – Pannonhalma:=ts. – Szeged SomK: 1856-1867.=ts. – Szolnok MK: 1856-1859.=ts. – Vác PK:=ts.

Megjegyzés – A fejlécben a tudományt szimbolizáló rajz, 1856. évig.

528.

Tanulók Naplója. Pest. 1861.máj.1-1861.jún.5. Megj. öthetenként. Szerk. Ifjainknak Nagy József, tanuló. Ny. Emich Gusztáv. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-2.sz.

529.

Tanügyi Füzetek. Pest. 1867.jan.1-1867. Megj. rendszertelenül. Új folyam: 1867.szept.28. Új folyam: 1867.szept.28. Szerk. Corzan-Avendano Gábor, 1867.szept.28.: Császár Károly. Ny. Első Magyar Egyesületi Könyvnyomda, Fanda és Társai. 8r. – Megsz. 1869. k.n.4.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-4.sz.=ts. – EK:=ts.

530.

Tárogató. Fedőlap- és alcím, A legújabb hadi események képekben. Pest. 1859.k.n.1.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Berecz Károly. Kiadó, és Ny. Werfer Károly. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1.sz. – EK: 1.sz.

531.

Tárogató. Alcím, 1862.jan.8., 2.sz.: Vegyes tartalmú lap, 1863.jan.1.: Vegyes tartalmú lap a gazdasági egyesület, vidéki- és városi nőegylet, s a Szamos-Tiszahát közlönye. Szatmár. 1862.jan.8., 2.sz-1866.szept.29. Megj. hetenként kétszer, 1863.jan.1.: hetenként. Fel.szerk. Börkey Imre, [1863.jan.1.]: Zombori Gedő, [1864.febr.16.]: Kovács Márton. Szerk.társ., 1866.jan.2.: Zombori Gedő. Kiadó, Börkey Imre, [1863.jan.1.]: Kovács Márton. Lapvezér Ábrai Károly, [1863.jan.1.]: nincs feltüntetve. Főmunkatárs, Zombori Gedő, [1863.jan.1.]: nincs feltüntetve. Ny. Kovács Márton. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.2.sz., 1863.1., 3-26.sz., 1864.7, 9-24, 26, 28, 30-37, 39-43, 45-50, 52.sz., 1865.1-2, 4-6, 9-10, 12-14, 17-24, 27-29, 31-33, 35-43, 45, 47-52.sz., 1866.1-5, 8-16, 18-39.sz.

532.

Társalgó. Alcím, A szépirodalom, nevelés és gazdálkodás terén. Budapest. 1858.aug.7-1858.nov.6. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Boross Mihály. Tulaj. Kandó József. Ny. Emich Gusztáv. 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-14.sz.=ts. – EK:=ts.

533.

Társulati Értesítő. Alcím, Jézus szent nevében. Pest. 1867.júl.1-1867.dec. 15.

Megj. havonként kétszer. Szerk. Palásthy Pál, Cselka Nándor. Kiadó, Kubinszky Mihály. Ny. Kocsi Sándor. 8r. – Megsz. 1869.dec.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-12.sz.=ts. – Debrecen EK: 1867.=ts. – Esztergom FőeK: 1867.2-7, 9-11.sz. – Székesfehérvár PK:=ts. – Vác PK: 11-12.sz.

Tatai Értesítő. Tata. 1862.jan.26-1862.márc.1. Kézirat. 1-6.sz. Nem tartozik a

nyomtatásban megjelent periodikumok közé.

534.

Tatár Péter. Alcím. Humoristico-szatyrikus hetilap, 1861.dec.12.: Humoristico-szatyrikus képes hetilap. Pest. 1861.okt.6-1863.jan.1. Megj. hetenként. Szünetelt: 1861.dec.26-1862.júl.hó. Fel.szerk. Medve Imre. Kiadótulaj. Ny. Boldini Róbert. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-5, 7-12.sz., 1862.1.sz., 1863.1.sz.

Megjegyzés – Az utolsó, 1863.jan.1-én megj. szám mutatvsz. is.

535.

Telegraful Roman. Nagyszeben. 1853.jan.3-1867. Megj. havonként kétszer. Fel.szerk. Flórián Áron, 1853.jan.31.: Vasici, 1856.máj.2.: Joan Budilu, 1858.jan.1.: Romanu Visarion, 1858.jún.19.: Joan Rat. 1865.jan.1.: Boiu Zacharia, 1865.okt.29.: Cristea Nicolau. Kiadó, Ny. Tipografiei Diecesane, 1865.jan.1.: Tipografiei Archidiecesane. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1853-1855. évenként egyszer, 1856.1-2, 4-66, 68-102.sz., 1859.1-5, 7-52.sz., 1860-1861. évenként, 1865.1-51, 53-54, 56-62, 64-65, 67-83, 86-102.sz., 1866, 1867.

536.

Temeswarer Anzeiger. Temeswar. 1850.jan.-1851.okt. 16. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó Ny. Josef Beichel. 4r., 1851.okt.6.: 2r. – Első sz. 1849.jan.6.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-2, 4-14, 26.sz., 1851.32-42.sz.

Előbb – Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt, 1849.

537.

Temesvarer Wochenblatt für Unterhaltung. Handel. Industrie und Gewerbe. Temeschburg. 1862.okt.1-1862.dec.31. Fel.szerk. Gustav Förk. Kiadó, tulaj. Ny. Förk et Comp. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-27.sz. (xerox-másolat)

538.

Temesvarer Zeitung. Temesvár. 1854.ápr.24.III.évf.96.sz.-1867. Megj. naponként. Szerk. Andreas Flatt, 1861. Karl Hirschfeld, 1866. Michael Niámessy, Martin Uhrmann, 1867. Albert Strasser, Paul Zilahy. Ny.? – Megsz. 1940.jún.30.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1854.96, 152-174, 176-193, 196, 198-223, 225-258, 260-261, 263-267, 269-271, 273-281, 283-301, 304.sz., 1855.1, 3-8, 10-50, 53-85, 87-93, 95-155, 185-190, 192-195, 197-224, 226-227, 230-234, 237-256, 258-260, 262-299.sz., 1856.1-152, 154-252, 254-277, 279-281, 283-300.sz., 1857.1-2, 4-36, 38-49, 52-111, 113-172, 174-201, 203-284, 286-296.sz., 1858.1-6, 8-28, 30-32, 36-106, 108-115, 117-124, 126-146, 162-165, 170-184, 186-192, 194, 196-200, 202-213, 258-260, 274-296.sz., 1859.55, 58-60, 63, 65-66, 68, 70-77, 123-124, 160-161, 168-190, 198-215, 233-239, 241-246, 248, 250-272.sz., 1861.76-81, 83-89, 91-132, 135-142, 144, 146, 148, 151-153, 155-157, 159-167, 170-178, 181-199, 201-213, 215, 217-218, 222, 224-241, 243-268, 270-277, 279-300.sz., 1867.1-12, 18, 20, 39-107.sz.

Társlap – Anzeigen Beilage zur Temesvarer Zeitung, 1854-1857. – Anzeigeblatt zur Temesvarer Zeitung, 1861. – Amts und Intelligenzblatt, 1858-1859.

539.

Testvérhaza Történeti Kincsei. Alcím, Történeti képes folyóirat. Budapest. 1856.okt-1857.febr. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Vereby Soma. Ny. Beimel és Kozma. 4r. Nem található. – L. MTB III.k.361., – Szalády szerint megj. 1-4.sz.

540.

Testvériség. Pest. 1867.júl.14-1867.szept.8. Megj. havonként. Fel.szerk., Kiadótulaj. Színi Károly. Ny. Első magyar egyesületi könyvnyomda, Fanda és Társa. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-3.sz.=ts.

Főlap – Március 15, 1867-1868.

Társlap – Szabadság, 1867. – Egyenlőség, 1867.

Megjegyzés – A szerkesztő közleménye a fejlécekben: A főlap társlapjai: ...

a szintén havonként egyszer egymást felváltva megjelenő Szabadság,

Egyenlőség és Testvériség.

541.

Tokaj-Hegyalja Borászati Érdekei. Alcím, Melléklet a Zempléni Híradó 1866. évi számához. Sátoraljaújhely. 1866.febr.27-1866.[dec.11.]. Megj. rendszertelenül. Kiadó, tulaj., Ny. Weisz Mór. 4r. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866. melléklet a főlap 3, 9.sz., 13, 50.sz.-hoz.

Főlap – Zempléni Híradó, 1864-1867.

Törvénvhozási s Törvénvkezési Csarnok. – Törvényszéki Csarnok.

542.

Törvénykezési Lapok. Pest. 1857.júl.4-1859.okt.1. Megj. hetenként. Fel.szerk. Császár Ferenc, 1858.aug.30. ideigl. fel.szerk.: Szilágyi Virgil. Kiadó, Császár F., 1858.aug.30.: Szilágyi V., 1859.jan.1.: Herz János. Tulaj. Császár F., 1858.szept.11.: Császár F. özvegye. Ny. Beimel József és Kozma Vazul, 1859.jan.1.: Herz János 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.1-26.sz.=ts., 1858.27-104.sz.=ts., 1859.1-12, 14-26, 28-40.sz. – EK:=ts. – FSZEK: 1857-1858=ts. – Debrecen RK: 1857-1858.=ts. – Szeged SomK: 1859.=ts.

543.

Törvényszéki Csarnok. 1861.jan.1.: Törvényhozási és Törvénykezési Csarnok. 1862.jan.3.: Törvényszéki Csarnok. Pest. 1859.jan.4-1867. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Kiadótulaj. Szokolay István. Ny. Beimel József és Kozma Vazul, 1862.aug.22.: Kozma V., 1864.aug.20.: Kocsi Sándor. 4r. – Megsz. 1883.ápr.13.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1-50, 52-88, 90-101.sz., 1860.1-68, 70-77, 79-98.sz., 1861.1-9, 11, 13-17, 19-72, 74-86, 88-91.sz., 1862.1-99.sz., 1863.1-98.sz., 1864.26-36, 38-58, 60-101.sz., 1865.1-61, 63-101 .sz., 1866.1-99.sz., 1867.1-100.sz. – EK: 1859-1867.=ts. – Debrecen EK: 1860.=ts., 1862.=ts., 1864.=ts., 1866.=ts. – RK: 1866.1-99.sz., 1867.1-48.sz. – Eger FőeK: 1860-1864.=ts. – Esztergom FőeK: 1859.=ts.

544.

Transsilvania, periodische Zeitschrift für Landeskunde. Fedőlapcím 1861.jún.: Wochenschrift für siebenbürgische Landeskunde, Literatur und Landeskultur. Alcím, Beiblatt zum Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1851.dec.17-1863.1.n., 8.sz. Megj. hetenként kétszer, 1851.dec.17.: hetenként, 1852.jún.2.: kéthetenként, 1855.júl.2.: hetenként. Új folyam: 1861.jún.-tól. Szünetelt 1849.márc.10-1851.dec.17., 1852.aug.13-1852.szept.11., 1852.szept.11.[!] – 1852.dec.31., 1853-1854., 1860. évben. Szerk. Jakab Rannischer, 1851.dec.17.: Heinrich Schmidt, 1861.jún.: E.A. Bietz. Kiadó, Ny. Theodor Steinhausen. 4r., 1855.júl.2.: 2r., 1861.jún.: 8r. – Első sz.: 1833.k.n.

Nyh.: 1851.jún.9., 2.sz.=1852.jan.9., 2.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1851.1.sz.=ts., 1852.1-22.sz.=ts., 1853=ts., 1861.I.1-5.7-11, 14-18, 21-24.sz., II.1-16.sz.=ts., 1862.1-22.sz.=ts., 1863.1-8.sz.=ts. – Bucarest: 1861.1-16.sz., 1862-1863=ts. Tj.= Petrik III.köt.678.p. – AK: 1862.=ts. – EK: 1855.2, 4-7, 11, 13-16, 21-27.sz., 1856.1, 3-4, 6-11, 14-21., 1861-1862.=ts.

545.

Trisch. – Tratsch. Witzblatt. Baja. [1857-1859.1 Nem található.

Főlap – Bajaer Handels- und Gewerbe-Zeitung. [1857-1859.]

546.

Trisch. – Tratsch. [Szombathely?] 1850.dec.23. Fel.szerk. Mesznil Viktor. Kiadó, Inkey Sándor. 4r. Kőnyomatos.

Lelőhely

Szombathely Lt. és MK: 1.sz.

Trombita. – A Nép Újsága.

Tudakozó Utasító Intézettel keletkezett Megyei Közlöny. – Megyei Közlöny.

547.

Die Turnerglocke. Kronstadt. 1862.1-6.sz., 1863.1-4.sz. Szerk. Heinrich Neugeboren. Nem található. L Réz 62.p.

548.

Tutti Frutti. Pest. 1861. Nem található. Adatok – L. Hodos-lonuscu, 751.p.

549.

Ucsitely. Alcím, Pedagogiceszkij i národoproszvje – scsajuscsij zsurnál. Uzsgorod. 1867.ápr.16-1867.dec.13. Megj. hetenként, 1867.nov.28.: havonként háromszor. Szerk, Kiadó, Andrej Iv. Rjepajev. Ny. Karel Jeger [Jäger]. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 2.sz. – Leningrád. Szaltykov-Scsedrin: 1-30.sz.=ts. [A leningrádi adat dr. Helena Rudlovcakova szíves közlése.]

Megjegyzés – Ucsitely Magyarországon az első, ruszin nyelven megjelent lap. – A ruszin nyelvű szöveget az orosz nyelv átírási szabálya szerint közöljük.

550.

Új Idő. Alcím, Hetilap az általános míveltség és jólét érdekében. 1860. [márc.] nincs feltüntetve. Pest. 1860. tavaszelő [márc.] 4-1861. nyárhó [júl.] 8. Megj. hetenként. Szünetelt: 1860. tavaszhó [márc.] 30-1861. télhó 7. Fel.szerk. Kiadótulaj. Szini Károly. Ny. Emich Gusztáv, 1861. télhó 7.: Müller Emil, 1861. tavaszhó 15.: Wodianer F., 1861. nyárelő 26.: Müller Emil. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-2, 4-9.sz., 1861.1-5, 7, 13, 15-20, 22, 24-28, 33, 35.sz.

- Szeged SomK: 1-2, 4-6.sz.

Megjegyzés – Az 1. szám mutatvsz is.

551.

Új Korszak. Alcím, Heti szemle a tudomány, tanügy, irodalom, művészet s a fővárosi és vidéki társas élet köréből. Pest. 1865.júl.3-1866.jún.25. Mutatvsz.: 1865.jún.25. Szünetelt, 1866.jún.25-1868.ápr.17. Fel.szerk. Lázár Kálmán, 1865.nov.6.: Henszlmann Imre, 1866.máj.7.: Riedel Szende. Laptulaj. Schwarz Gyula. Főmunkatárs, 1866.jan.1.: Riedel Sz. Kiadó, Ny. Első Magyar Egyesületi Könyvnyomda. 4r., 1866.jan.1.: 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.1-26.sz.=ts., 1866.1-22, 24-26.sz. – AK:=ts. -EK:=ts. – FSZEK: 1865.II.-1866.l.=ts.Debrecen RK: 1866.l.=ts. – Keszthely: 1865.I.1-14., II.=ts., 1866.1-23.sz. – Miskolc LJK:=ts. – Pannonhalma: 1865.II.-1866.=ts. – Szeged SomK: 1866.5-6.sz. – Vác PK: 1865.II.=ts.

552.

Uj Magyar Múzeum. Pest. 1850.okt.1-1860.dec. 12.sz. Megj. havonként. Fel.szerk. Toldy Ferenc. Kiadó, Emich Gusztáv. Az 1850-1853. évi címlapon: Kiadják a Magyar Akadémia több tagjai Érdy János, Hunfalvy Pál, Jerney János, Lugossy József, Lukács Móricz, Pauler Tivadar, Reguly Antal, Repicky János, Szilasy János, Szontagh Gusztáv, Toldy Ferenc, Wenzel Gusztáv. Ny. Eisenfels és Emich, 1852.jan.: Emich Gusztáv. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-3.sz.=ts., 1851.4-12.sz. (szept.1.)=ts., 1851. (okt.1.) 1-3.sz.=ts., 1852.4-15.sz.=ts., 1854-1860. évenként 1-12.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – Csurgó RK: 1856.=ts. – Debrecen EK:=ts. – RK:=ts. -Eger FőeK:=ts. – Esztergom FőeK: 1856.3-11.sz., 1858.=ts. – SimK: 1851-1857.=ts. – Győr MK: 1850.1-3.sz., 1851=ts., 1858-1859.=ts. – Kalocsa FőeK:=ts. – Miskolc MK: 1850-1851.=ts., 1858.1-12.sz. – Szeged SomK:=ts. – Székesfehérvár PK: 1850.=ts. – Szombathely MK: 1851-1854.=ts., 1857-1860.=ts. – Vác PK:=ts.

Társlap – A Magyar Tudományos Intézetek' Hivatalos Közlönye. 1850-1852.

Megjegyzés – Az Új Magyar Múzeum 1854-1856. évben megjelent egyes cikkei és így az azokhoz tartozó mellékletek a Magyar Academiai Értesítő 1854-1856. évi számaiban is megjelentek. – Az Új Magyar Múzeum számainak Irodalmi napló c. állandó rovataiban sajtó történeti és bibliográfiai adatok vannak.

553.

Uj Nemzedék. Alcím, Szépirodalmi- képes hetilap. Pest. 1862.szept.16. Mu-

tatvsz. Megj. hetenként. Fel.szerk. és tulaj. Balogh Zoltán. Ny. Vodianer F. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK:1862.szept. 16. = mutatvsz.

Megjegyzés – A fejlécben Petőfi Sándorról készült rajz az irodalom és a művészet múzsái között. Metszette Russ Károly. – A címlapon a munkatársak nevének felsorolása.

554.

Umoristulu. Alcím, Foia glumétia. Pest. 1863.okt. 1/13-1866.dec.29/1867.jan. 10. Megj. havonként háromszor. Szerk. Giorgiu Ardeleanu, 1865.jan.1/13.: Josifu Vulcanu. Kiadó J. Vulcanu. Ny. Vasiliu Cosma, 1865.jan.1/13.: Alexandru Kocsi. 4r.

Lelőhely

Budapest. OSZK: 1863=ts., 1865.=ts., 1866.30-33.43.sz..

1866.dec.22.(1867.jan.3.sztl.sz., 1866.dec.29/1867.jan.10.sztl.sz.[!]

Megjegyzés – Adatok kiegészítése – Hódos – lonescu, 752.p.

555.

Ung. Alcím, Politikai s vegyes tartalmú hetilap. Ungvár. 1867.okt. 10-1867.dec. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadó, Bánóczy Ferenc. Ny. Jäger Károly özvegye. 2r. – Megsz. 1919.febr.2.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-12.sz.=ts.

Der Ungar. – L. Pesther Localblatt. 1850-1865.

556.

Ungarischer Lloyd. Pest. 1867.dec.25-1867.

Impresszumadatok a főlapon vannak. – Megsz. 1876.márc.13.

Lelőhely

Szeged SomK: 1867=ts.

Társlap – Blätter für Landwirtschaft und Gewerbe, 1867. – Gewerbe Zeitung,

1867. – Der Landwirth, 1867.

557.

Ungarische Medizinisch-Chirurgische Presse. Alcím. Monatsschrift für die gesammte praktische Heilkunde. Pest. 1866.II.évf.. jan.-1867.dec. Megj. havonként. Fel.szerk. Tulaj. Heinrich Mangold, Szerk. 1866.máj.: Adolf Hermann, 1866.okt.: nincs feltüntetve. Ny. Khor, und Wein. 4r. Cl. Tj. – Megsz. 1870.dec.27.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.II.évf.1-12.sz.=ts. – EK: 1867.=ts.

Társlap – Aerztliche Insertions-Halle, 1867.

Megjegyzés – Az első sz. megj. 1865.szept. 15-én – MTB III.k.362.p.

558.

Ungarische Monatschrift für Politik. Landwehr, Staatsökonomie, Statistik, Völkerkunde, Geschichte u.s.w. Pest. 1867-?. Megj. ? Fel.szerk. Nikolaus graf Bethlen. Ny. Légrády Testvérek. 8r. Nem található. L. Réz 94.

559.

Ungarische Nachrichten. Abendblatt. 1863.szept.25.: Abendblatt der Ungarische Nachrichten. 1864.júl.1.: Ungarische Nachrichten. Abendblatt. Pest-Ofner. 1862.ápr.1-1865.szept.30. Megj. naponként. Fel.szerk. Josev Bauszner, 1862.ápr.30.: Eduard Glatz, 1864.júl.1.: Josef Bauszner. Kiadótulaj., Ny. Gustav Emich, 1864júl.1.: Egyetemi, 2r.

Nyh.: 1862.ápr.12., 10.sz.=11 .sz., júl.5., 78.sz.=79.sz., júl.30., 99.sz.=100.sz., aug.2., 102.sz.=103.sz., aug.30., 124.sz.=125.sz., szept.21., 142.sz.=143.sz., 1863.febr.13., 34.sz.=35.sz., 1864.aug.27., 194.sz.=195.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-225.sz=ts., 1863.1-298sz.=ts., 1864.1-299sz.=ts., 1865.1-224.sz.=ts.

560.

Ungarische Post. 1856. Müller's Bürgerfreund. 1860.jan.1.: Pest-Ofner Bürger-Zeitung. 1862.jan.19.: Ungarische Wochen-Post. 1867. Bürgerfreund. Alcím, 1856. évben: Organ für Volkswirtschaft,

Finanzen, Assekuranz, Verkehr, Fabrikation, Industrie, Gewerbe, Kunst und Literatur. Pest-Ofen – Wien. 1855.jún.16-1867.dec. Megj. naponként, 1861.jún.2.: hetenként kétszer. 1862.jan.12.: hetenként. Fel.szerk. Otto von Müller, 1856.: Carl Müller. Ny. Gustav Emich, 1856.: Emerich Bartalits, 1860.jan.1.: Johann Herz, 1860.márc.13.: Josef Gyurian, 1862.ápr.27.: Ph. Wodianer, 1863.szept.20.: Engel és Mandello, 1867.: Bartalits. Váltakozó méretek, n2r., 2r., 4r.

Nyh.: 1855.júl.3., 13.sz.=14.sz. – 1855.aug.25., 58.sz.=59.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1855.1-162.sz.=ts., 1856. év nem található. 1860.1-299.sz.=ts., 1861.184.sz.=ts., 1862.1-51 .sz.=ts., 1863.1-19, 21, 23-28, 30-36, 38-40, 42, 44, 46, 48-52, sz., 1864.1-18.sz.=ts., 1867.877.894.sz. (jan.-dec.) Megjegyzés – 1860. évben rovatcímek, Beilage zur Bürger-Zeitung am... -

Theater und allgemeines Anzeigeblatt.

Társlap – Ungarische Post. Abendliche Beilage. 1855.

Ungarische Wochen-Post – L. Ungarische Post.

561.

Ungarischer Lloyd. Alcím, Morgen und Abendblatt. Pest. 1867.dec.25-1867. Megj. naponként kétszer, reggel és este. Fel.szerk. Weisskircher Károly. Tulaj. Rothfeld Sámuel, Weisskircher K. Ny. Légrády testvérek. 2r. – Megsz. 1886.márc.13.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1-5.sz.

Társlap – Landwirth, 1867. – Gewerbe Zeitung, 1867.

Ungarischer Mode-Courier. – L. Magyar Divatfutár.

Ungarisches Fremdenblatt. – L. Magyar Vidékiek Lapja.

562.

Ungvári Hírlap. Ungvár. 1867.júl.1-?. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadótulaj.

Mészáros Károly. Ny. Jäger Károly özvegye. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1 .sz.

563.

Ungvári Közlöny. Alcím. Vegyestartalmú hetilap. Ungvár. 1867.jún.20-1867. Szerk. Jokschmann Jenő. Kiadó, Weinberger Albert. Ny. Jäger Károly özvegye. 8r. – Megsz. 1938.dec.21.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.2.sz. – Debrecen EK: 2.sz.

564.

Unió. Alcím, Politikai és közgazdasági lap. Kolozsvár. 1867.aug.4-1867.dec.31. Mutatvsz.: 1867.aug.4. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Sándor József. Kiadó, Gámán Zsigmond. Ny. Gámán János. 2r. – Megsz. 1868.júl.14.

Nyh.: 1867.nov. 10., 42.sz.=43.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-65.sz.=ts.

Társlap – Erdélyi Hivatalos Értesítő, 1862-1872.

565.

Unterhaltungsblätter. Temeschburg. 1853.júl.2-1853.okt.1. (1-26.sz.) Szerk. Karl Hirschler. Kiadó, Josef Beichel. Nem található. Adatok – L. Réz 97. -MTB III.k.366.p.

566.

Ügynök. Hirdetési Lap. Budapest. 1866.jan. – "egynéhány sz." Szerk. Zách József. Kiadó, Deutsch Testvérek. Megj. hetenként. 4r. Nem található. L. Szalády 238., – MTB III.k.360.p.

567.

Az Üstökös. Alcím, Humoristico belletrisztikus hetilap. 1859.máj.: nincs feltüntetve. Pest. 1858.aug.21-1867.dec. Megj. hetenként. Fel.szerk. Jókai Mór, 1863.ápr.25.: ideigl. fel.szerk. Dienes Lajos, 1863.aug.22.: fel.szerk. Dienes L., 1865.aug.19.: Jókai M. Kiadó Jókai M. Főmunkatárs 1863.ápr.25.: Jókai M. 1865.aug.19.: nincs feltüntetve. Ny. Landerer és Heckenast. 1863.júl.4.: Emich Gusztáv. 4r. Illusztr. – Megsz. 1918.nov.12.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-19.sz.=ts., 1859.1-18.sz. (jan.-ápr.), 1-17.sz. (máj.-aug.), 1-18.sz. (szept.-dec.)=ts., 1860.1-17.sz. (jan.-ápr.), 1-17.sz. (máj.-aug.), 1-18.sz. (szept.-dec.)=ts., 1861.1-17.sz. (jan-ápr.), 1-18.sz. (máj.-aug.) 1-17.sz. (szept.-dec.)=ts., 1862-1864.l.félévenként 1-26.sz.=ts., 1864.II.1-27.sz.=ts., 1865-1867. évenként 1-52.sz.=ts. – EK: 1858-1859.=ts., 1860.1-7.sz., 1860.7.köt.1-8.sz., 1861-1867.=ts. 6.köt. – Eger FőeK: 1858.aug.-dec. – Debrecen EK: 1858-1862.=ts., 1865-1866.=ts. -RK:=ts. – Gyöngyös FerK: 1863-1864.=ts. – Keszthely: 1858-1862.=ts. -Pannonhalma: 1861.1-17.sz. – Szeged SomK: 1864-1867.=ts. – Székesfehérvár MK: 1861.5-17.sz. – Szolnok MK: 1-33, 36-43, 45.sz. – Vác PK: 1858.7.sz.

Megjegyzés – 1863.aug.29. rajz. Jankó János, metsz. Pollák. – Betiltották, 1863.ápr.25-1865.aug. 19-ig, Dienes Lajos neve alatt szerk. Jókai Mór-Szinnyei V. k.602.h. – Évfordulós emlékszám. Az Üstökös 50 éves jubileumi száma. 1908.jan.5.1.sz. Bl.51.p. Tartalma: az Üstökös gárdájából A munkatársak arcképe.24-25.p. – Jókai regényei modern kiadásban. Parodisztikus képsorozat.

OSZK

Vadász és Versenylap. – Lapok a Lovászat és Vadászat Köréből.

568.

Városi és Vidéki Tudósító.Stadt- und Land-Anzeiger. Pest. 1860.szept.2-1861.ápr.6. Megj. hetenként kétszer, 1861.febr.2., 5.sz.: hetenként. Szerk. és tulaj. A.G. Oppodi. Ny. Gustav Emich, 1861.márc.23.: Johann Herz. 4r., 1861.febr.2., 5.sz.: 2r. Magyar-német nyelven.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860.1-34.sz.=ts., 1861.5-8., 12-14.sz.

569.

Vasárnapi Könyvtár. Alcím, Ismeretterjesztő és mulattató képes folyóirat a nép számára. Budapest. 1856.jan.-1858.dec. Megj. évenként tíz füzet. Szerk. Hajnik Károly. Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 16r. Nem található. – L. Szalády 239., – MTB III.k.366.

570.

Vasárnapi Újság. Pest. 1854.márc.5-1867.dec. Megj. hetenként. Fel.szerk.

Pákh Albert, 1867.febr.17.: ideigl. fel.szerk. Heckenast Gusztáv,

1867.márc.17., fel.szerk. Nagy Miklós. Kiadó Landerer és Heckenast,

1856.jan.6.: Heckenast G. Ny. Landerer és Heckenast, 1864.okt.9.: Heckenast

G. 2r. lilusztr. – Megsz. 1921.dec.25.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1854.1-44.sz.=ts., 1855-1859. évenként 1-52.sz.=ts., 1860.=ts., 1861-1864.=ts., 1865.=ts., 1866-1867.=ts. – EK:=ts. – Csurgó RK: 1855-1856.=ts., 1857.25-52.sz. – Debrecen RK: 1854.1-44.sz., 1855.=ts., 1856.9-52.sz., 1857-1867.=ts. – Esztergom FőeK: 1850.=ts., 1854.=ts., 1857-1862.=ts. – Gyöngyös FerK: 1855.10-52.sz., 1857.27-52.sz., 1858.=ts., 1864.11, 25-26, 34-40, 43-52.sz. – Kaposvár Lt: 1858-1859.=ts., 1862-1863.=ts., 1867.=ts. – Kecskemét RK: 1857-1862.=ts., 1864=ts., 1866.=ts. – Keszthely: 1854-1867.=ts. – Miskolc LJK: 1854-1855=ts., 1858.=ts., 1860.=ts., 1866.=ts. – Nyíregyháza TFK: 1855=ts., 1858.=ts., 1860.=ts., 1863.1-26.sz. – Székesfehérvár PK: 1861-1862.l.=ts. -Szolnok MK: 1855=ts. – Szombathely MK: 1858=ts., 1865.II.-1867.=ts. -Vác PK: 1856-1867.=ts.

Megjegyzés – Szinnyei József: A Vasárnapi Újság bibliográfiája 1854.márc.5-1879.márc.2. – VÚ 1879.11.sz. Arcképek életrajzokkal.

571.

Vasmegyei Lapok. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap. Gazdászat, ipar, kereskedelmi, társaséleti s szépirodalmi hetilap. Szombathely. 1867.okt.1-1867.dec.24. Megj. hetenként. Fel.szerk. Balogh Gyula. Kiadó, Karnits Lajos, Balogh G. Ny. Seiler Henrik. 2r. – Megsz. 1895.dec.29.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.4-13.sz. – Szombathely MKV 1867.1-13.sz.=ts. -Lt.: 5-13.sz.

572.

Vaterlandische Mittheilungen aus dem Gebiete der National-Oekonomie. Statistik, Geografie, Ethnografie, Naturwissenschaften, Alberthumskinde u.z.w. Pest. 1859.k.n-?. Megj.? Szerk.? Kiadó, Pest-Ofner Handels- und Gewerbekammer. Ny. Johann Herz. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1.sz.

573.

Vegyészet és Gyógyszerészet. Alcím, A vegytan, gyakorlati gyógyszerészet s a vele rokon természettudományok általános közlönye. Pest. 1863.jan.1-1863.aug.15. Megj. kéthetenként. Szerk. tulaj. Felletár Emil. Társszerk. Nékám Sándor, 1863.ápr.1: Felletár E. Kiadó, 1863.jan.15.: Felletár E. Ny. Egyetemi. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-16.sz.=ts. – Debrecen EK:=ts.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. – L. Correnspondensblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg.

574.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. Évkönyv 1857-1861. évben. Folyóirat lett 1862.jan.1-1863.dec.12-ig, címe, Correspondensblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. Az évkönyv cimet boritólapcímnek tartotta meg.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1859.1.sz., 1860/1861.1.sz. – EK: 1856-1865.=ts. – Pannonhalma: 1856-1859.=ts., 1861-1866.=ts. Tartalomjegyzék Petrik III.k.765-767.p.

575.

Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Verins. für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 1850.jan.3-1864.dec. Megj. havonként. Szünetelt 1850.júl., Szerk. Der Vereinsausschuss. Kiadó Siebenbürgischer Vereins für Naturwissenschaften. Ny. Georg V. Closius, 1962.júl.: Closius'che Erben. 8r. Cl. Tj. – Első sz.: 1849.nov. – Megsz. 1928.k.n., 78.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.3-12.sz., 1851-1854. évenként 1-12.sz.=ts.,

1862.7.sz., 1863.9-11.sz., 1864.5-12.sz. – Szeged SomK: 1854-1867=ts.

MegjegyzésTartalomjegyzék Petrik III.köt.767-770.p.

576.

Veszprém. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap, 1867.aug.4.: Megyei hivatalos heti közlöny. Veszprém. 1866.júl.1-1867.dec.29. Mutatvsz., 1865.máj.24., 1865.nov.20. Szünetelt, 1866.dec.30-1867.aug.4. Megj. hetenként. Fel. szerk. Ramazatter Károly, 1867.aug.5.: Eötvös K. Főmunkatárs, 1866.júl.29.: Eötvös K., 1866.okt.14.: Ráczkeői K., 1867.aug.4.: nincs feltüntetve. Kiadótulaj. Ny. Ramazatter K. 4r. 1867.aug.4.: 2r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1866.1-25.sz.=ts., 1867.26-47.sz.=ts.

Megjegyzés – A nyomda megjelölése csak a fedőlapon található.

Vezér. – L. Csatár.

577.

Vierteljahrschrift für die Seelenlehre. Kronstadt. 1859-1861. Szerk. Heinrich Neugeboren und Ludwig Koródi. Nem található. Adatok – L. Réz 98.

578.

Világszemle. Alcím, Politikai folyóirat. 1864.dec.23.: Szépirodalmi, politikai folyóirat. Pest. 1863.jan.-1864.dec.23. Megj. negyedévenként, 1864.dec.23.: hetenként. Szerk. Jankó Vincze. Kiadó, Ny. Noseda Gyula, 1864.dec.23.: Takács István. 8r. Nem található. Adatok – L. MTB III.k.364.p., – Szalády 245.p.

579.

Vilagtükre. Alcím, Ismeretterjesztő hasznos és mulattató képes folyóirat. Pest. 1867.jan.-1867. Megj. öthetenként. Szerk. Kiadó, Lázár Kálmán. Ny. Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest, EK: 1 .sz.=ts.

580.

Virágcsokor. Pest. 1862.márc.-1862.jún.29. Szünetelt, márc. [2.sz.:] – ápr.20.

Szerk. [Majthényi] Flóra. Kiadó, Ny. Wodianer. 4r.

Lelőhely

Budapest, FSZEK: 1-13.sz.

Kiegészítő adatok. Alcím, Szépirodalmi Lap. Budapest, 1862.ápr.1-

1862.iún.30. – L. Kereszty 89.p., MTB III.k.364.p. – Szalády 245.p.

581.

Vita sinjega Mora. Fiume. 1861. Kiadó, Djuro Augustinovic. Nem található. -L MTB IV.k.131.p.

582.

Vojvodjanka, Alcím, List za knjizevnost, zabavu i novosti. Zimony. 1851.

Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Mirolad Medakovic. Ny. Danilo Medakovic.

Nem található.

583.

Der Volksfreund. Alcím, Politisches und gemeinnütziges Wochenblatt. Pest. 1867.okt.5-1867.dec. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Julius Beermann. Ny. Vodianer. 2r. – Megsz. 1868.júl.28. Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.1-39.sz.=ts.

584.

Volkswirth. Budapest. 1862-1876. Nem található. – L. Réz 99.p.

Főlap – Styx, 1862-1890.

585.

Vrsacka Kula. Alcím, Nedeljni mestni list za trgovinu, obrtnost i javni zivot. Versec. 1867-1868. Megj. hetenként. Szerk. N. Mandukic, M.F. Popovic. Kiadó, Ny. J.E. Kirchner. Nem található. – L MTB IV.k.133.p.

586.

Wegweiser des Banater Telegraph. Temesvár. 1851.aug.12., 9.sz.-1851.okt.28.

Megj. hetenként kétszer. Ny. Joseph Beichel. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1851.9., 12-34.sz. [A főlaphoz kötve.]

Főlap – Banater Telegraph, 1851.

Megjegyzés – 1851.nov. 1-től rovat a főlapban.

Weisskirchner Anzeiger. – L. Wersetzer Gebirgsboten.

587.

Werschetzer Gebirgsbote. 1867.márc.31.: Weisskirchner Anzeiger. Alcím, Organ für Land- und Volkswirtschaft und öffentliches Leven. Wersec. [1856] 1864.febr.28., 9.sz.-1867.júl.27. Megj. hetenként. Szerk. J.E. Kirchner. Kiadó, Ny. Johann Eduard Kirchner. 2r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.VIII.evf.9-11, 13-16, 18-24, 27-30, 32-36, 39-44, 46-51.sz. Kiegészítő adatok, L. MTB III.k.368.p.

588.

Wochenblatt. 1865.IV.évf.jan.7.: Gr[oss]=Becskereker Wochenblatt für den Geschäfts-, Gewerb und Landmann. Alcím, Organ für amtliche Verordnungen und alle Arten Anzeigen, für Gewerbekunde, Gartenkunst, Land- Hauswirtschaft. Nagybecskerek. [1851]-1867.dec.28. Megj havonként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Fr. Paul Pleitz. 4r. – Megsz 1869.dec.25. Magyar-német nyelvű.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.XIV.évf.1.sz., 1866.1-52.sz.=ts., 1867.1-24, 26-52.sz.

- AK: 1865.1-39, 41-53.sz., 1866.1-12, 14-33, 35-52.sz., 1867.1-10, 12-22, 26-52.sz. – Novi Sad: 1858.18-20.sz., 1865.12.sz. – Sremski Karlovci: 1853.13.sz., 1856.2-5, 7, 9, 27-29, 46.sz., 1857.28-30, 48-49., 1858.20-21, 14-33, 35-52.sz., 1867.1-10, 12-22.26-52.sz.

Megjegyzés – Wochenblatt indult, 1851-ben. – L Réz 100.p. – Valamennyi évfolyam a zrenjanini (nagybecskereki) városi levéltárban van.

589.

Wojtech. Alcím, Katolicke Noviny pre obecny lud, 1864.szept.4.: Obrázkové katolické noviny pre obecny lud, 1866.: Cirkewny poucno-zábavny List pre Dom a Wychovu. Szakolca, 1866.: Nagyszombat. 1864.szept.4-1866.jún. Megj. nyolcnaponként, 1866.: havonként. Szerk. Ondrej Radlinsky, 1864.nov.3.: O. Radlinsky, Fr.V. Sasinek, 1866.: Stefan Rucka. Kiadó, O. Radlinsky. Ny. Fr.X. Skarnici és fiai, 1866.: Zsigmond Winter. 4r. – Megsz. 1869.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.szept.-1865.dec. = 1-54.sz., 1866.jan.-jún. 1-21.sz.,

- Vác PK. 1864.1-9.sz.

590.

Zala-Somogyi Közlöny. Alcím, Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből. 1864.okt.10-1866.júl.10.: Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből. A Somogymegyei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja. 1867.szept.20.: Kiterjedve Sopron és Vasmegyékre. Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből. Nagykanizsa. 1862.júl. 1-1867.dec.22. Megj. havonként háromszor, 1867.szept.20.: hetenként. Szünetelt 1866.jan.20-1866.febr.18. Fel.szerk. Fodor Pál, 1863.júl.1.: Roboz István, 1866.jan.20.: Wajdits József. Kiadó, Ny. Wajdits József. 2r. – Megsz. 1873.dec.28.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-9.sz., 1863.1-23, 25-36.sz“ 1864.1-21, 23-36.sz., 1865.1-36.sz.=ts., 1866.1-12, 14-34.sz., 1867.1-39.sz.=ts.

591.

Zastava. Alcím, Politicne Novine. Pest. 1867. Újvidék. 1866-1914. Megj. hetenként kétszer, később naponként. Szerk. Kiadó, Svetozar Miletic.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1867.II.évf.máj.28., 49.sz.

592.

Zászló. Alcím, Vegyes tartalmú hetilap. Gyula. [Békésgyula] 1862.ápr.30. egyetlen sz. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Szathmáry Károly. Ny. Dobay János. 4r. Nem található.

593.

Zeit Bilder. 1862.jan.5.: Zeitbilder. Alcím, 1862.jan.5.: Illustriertes Familienblatt zur Unterhaltung und Belehrung. Pest. 1861.jún.16-1862.ápr.10. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadótulaj. Wilhelm Siegmund. Ny. Johann Herz, 1861.jún.30.: Eduard Poldini, Julius Noséda, 1862.febr.5.: Ph. Wodianer. 8r, 1872.jan.5.: 2r. Cl. Tj. Illusztr.

Nyh.: 1861.okt.27., 1.sz.=18.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1861.1-5., 9-27.sz., 1862.1-29.sz. – FSZEK: 1861.1-27.sz.=ts.

Megjegyzés – A fejlécben a tudományt, művészetet, ipart és kereskedelmet

szimbolizáló ábrázolások.

594.

Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechtspflege zunächst in Ungarn. Kroatien und Slavonien Siebenbürgen Serbien und dem Temeser Banate. Pressburg. 1851.III.évf.júl.5-1859.jún.30. Megj. hetenként. Fel.szerk. kiadó, Franz Petruska. Ny. Carl Friedrich Wigand. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1857.III.évf.1-27.sz.=ts., 1858.i.28-52.sz.=ts., 11.1-

27.sz.=ts., 1859.l.28-53.sz.=ts. – EK: 1855-1859.=ts. Társlap – Chrink der Justiz – Gesetze und Verordnung, 1858-1859.

595.

Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn. Alcim, Mit gleicher Berücksichtigung für Naturforscher, Sanitätsbeamte, Aerite, Wundärzte und Pharmaceuten. Pest. 1854.nov.6.: Sopron. 1850.júl.1-1860.dec.31. Megj. hetenként. Fel.szerk., David Wachtel, 1861.okt.1.: Emmanuel Kundt. Kiadó, D. Wachtel. Ny. Landerer és Heckenast, 1854.nov.6.: Adolf Reihard, Sopron. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1850.1-27.sz.=ts., 1851.1-52.sz.=ts., 1852.I.27-52.sz. (jan.-jún.)., II.1-26.sz. (júl.-dec.), 1853.l.27-52.sz. (jan.-jún.), II.1-26.sz. (júl.-dec.), 1854.I.27-52.sz. (jan.-jún.)., II.1-22, 24-26.sz. (júl.-dec.)., 1855.I.1-27.sz. (júl.-dec.)., II.27-52.sz. (jan.-dec.)., 1856-1859. évenként 1-52, sz.=ts., 1860.1-53.sz.=ts. – EK: 1850-1851.1-51, 53.sz., 1851-1852.1-42.sz., 1852-1853.54., 1854-1855.1-20, 22-52.sz., 1855-1856.2-25.sz., 1860.=ts. – Debrecen RK: 1856.=ts., 1857.1-46, 48-52.sz. – Keszthely: 1858-1860.=ts. – Pannonhalma: 1857-1858.=ts.

596.

Zeitung für Landwirthe. 1860.jan.4.: Gemeinnütziges Pesther Journal. Alcím, Zur Förderung der Land- und Hauswirthschaft in ihrem gesammten Anfange. 1860.jan.4.: Zeitung für Landwirtschaft, Gartenbau, Handel, Industrie und Gewerbe. Pest. 1858.jan.14-1860.dec.24. Megj. hetenként. Fel.szerk., Kiadó, Joseph Jánisch. Ny. Joseph Beimel u. Basil Kozma. 1859.jan.6.: Robert Boldini, 1860.jan.4.: Johann Herz. 1860.jan.4. 2r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1858.1-10, 12-15, 17-19, 21, 23-30, 34-36, 38-42, 44-45, 48-49.sz.. 1859.1.4-46.sz., 1860.1-52.sz.=ts.

Megjegyzés – 1859. évben a fejléceken az ipart, mezőgazdaságot és állattenyésztést szimbolizáló rajzok.

597.

Zemaljsko – zakonski List i vladni za krunovinu Horvatsku i Slavoniu. Bec.

1850-1859. Nem található.

Zempléni Híradó – L. Zemplén Megyei Híradó

598.

Zemplén Megyei Híradó. 1864.júl.3.: Zempléni Híradó. Alcím, Hirdetményi Közlöny, 1864.júl.3.: Vegyes tartalmú hetilap, 1864.aug.24.: Vegyes tartalmú hetilap és a Zemplénmegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye. 1866.febr.6.: Vegyes tartalmú hetilap és a zemplénmegyei Gazdasági és Hegyaljai Bortermelő Egyesület hivatalos közlönye. Sátoraljaújhely. 1862.aug.21-1867.szept.17. Megj. hetenként. Fel.szerk. Forster Rezső, 1865.márc.1.: Fischer Náthán, 1865.nov.8.: nincs feltüntetve, 1865.dec.20.: ideigl. fel.szerk. 1866.jan.2.: Zámbó János, 1866.szept.4.: ideigl. fel.szerk. Karossa Endre, 1867.márc.5.: fel.szerk. Karossa Endre. Főmunkatárs: 1864.júl.4.: Fischer Náthán, 1865.márc.1.: nincs feltüntetve. Kiadótulaj. Forster R. és Weisz Mór, 1864.júl.4.: Weisz M. Ny. Forster R., 1864.júl.3.: Sárospataki ref. főiskolai ny., 1865.márc.1.: Weisz Mór, 2r.

Nyh.: 1867.júl.16., 29.sz.=30.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1862.1-4.sz., 1864.1-24.sz.=ts., 1865-1866. évenként 1-

52.sz.=ts., 1867.1-38sz.=ts.

Megjegyzés – Az induló 1.sz. mutatvsz. is.

Zempléni Híradó – L. Zemplén Megyei Híradó.

599.

Zemunski Glasnik. Zimony. 1867-1869. Nem található. – L. MTB IV.k.333.p.

600.

Zenészeti Lapok. Alcím, Közlöny a zeneművészet összes ágai köréből, 1866.okt.7.: Heti közlöny a zeneművészet összes ágai köréből. A hazai dal- és zeneegyletek hivatalos közlönye. Pest. 1860.aug.8-1867.szept.27. Megj. hetenként. Szünetelt 1866.máj.6-1866.okt.7. Új folyam, 1866.okt.7-től. Fel.szerk. Kiadótulaj. Ábrányi Kornél. Főmunkatárs. Bartalos István, Mosonyi Mihály, Rózsavölgyi Gyula, 1861.aug.21.: Bartalus Mihály és Mosonyi M. 1861.nov.21.: nincs feltüntetve. Ny. Müller Emil. 1865.júl.5.: Khor és Wein. 4r. – Megsz. 1868.szept.27.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1860/1861.1-52.sz. (aug.8-szept.26.), 1861/1862.4-12, 15-52.sz. (okt.24-szept.25.), 1864/1865.40-52.sz. (júl.5-szept.28.)., 1865/1866.1-31.sz. (okt.5-máj.6.)., 1866/1867.1-52.sz. (okt.7-szept.29.)., 1867.1-52=ts.

Kiegészítő adatok – Szalády 248.p.

Megjegyzés – A fejlécekben a zene és képzőművészet szimbólumai, háttérben a Lánchíd, a pesti és a budai Dunapart. Rajz. metsz. Rusz K. – Feljegyzés az 1861.50. számban "lapunk 49-ik számát a cs. rendőrség lefoglalta"...

601.

Zipser Anzeige. Szepesi Értesítő. 1863.ápr.18.: Szepesi Értesítő. Zipser Anzeige. Alcím, Wochenblatt zur Belehrung und Unterhaltung. Leutschau. 1863.jan.3-1866.dec.29. Szünetelt 1867-ben. Megj. hetenként, Szerk. 1863.jan.10.: Carl Seeligern, 1864.jún.4.: F. Édeskúty, 1864.jún.18.: C. Seeligern. Kiadó, Hoefner Gusztáv, Ny. Wertmüller und Sohn. 2r. – Megsz. 1919.febr.15.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-44, 46-51.sz., 1864.1-53.sz.=ts., 1865.1-29, 31-

52.sz., 1866.1-52.sz.=ts.

602.

Zmaj. Alcím, Sveske za salu i satiru. Újvidék, 1864.: Pest. 1864.jan.1-1866.dec. Megj. havonként. Szünetelt 1865.jún.-okt. Szerk. Djordje Radic, 1865.: Jovan Jovanovic, Kiadó, J. Jovanovic. Ny. Püspöki ny. Újvidék, 1864. Hornyánszky Pest. 4r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1865.II.évf.1-2, 7-9, 11-12.sz., 1866.1, 4, 6-9, 11-24.sz.,

1867.1-4.sz-Zágráb EK: 1864.1-5.sz., 1865.1-9, 11-12.sz., 1866.1, 4-10, 13-

14.17-22.sz., 1867.1, 3-6, 12-14, 17-20.sz.

Társlap – Seijak, 1866-1867.

603.

Zolja. Alcím, List za mladu. Újvidék. 1864-1865. Szerk. Kiadó, K. Trumic.

604.

Zora Slavie pre Hospodánov. Pest. 1850.júl.15-1850.dec.4. Megj. hetenként

kétszer. Fel.szerk. Dord Pejko. Ny. Müller Adolf. 4r.

Lelőhely

Pozsony R – BSNC 1-11.sz.

Nem található.

605.

Zornicka. Alcím, List pre slovensky'ch mladencov a panny, pre obveselenie a zoslechtenie srdca. Novi Sad. 1864.szept.(okt-1864.nov.(dec. Megj. havonként. Szerk. Josef Podhradsky. Ny. Tiskom Biskupskej tlaciarne. 8r.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1864.1-2.sz.

Főlap – Slawik Novinky pre Slovenské Dietky, pre obveselenie a zoslechtenie srdca, 1864.

606.

Zwischenakt. 1864.jún.15.: Morländer's Zwischenakt. 1866.nov.12.: Tagesbote. Alcím, Blätter für Theater, Musik, Kunst und Tagesereignisse, 1866.nov.12.: Für Stadt und Land früher Morländers Zwischenakt. Pest. 1863.máj.3-1867.máj.31. Megj. naponként. Fel.szerk. Mór Morländer, Kiadó, Johann Herz, 1864.máj.24.: Julius Noseda, 1864.dec.2.: Morländer, 1866.jan.1.: Gebrüder Gyurian u. Deutsch. Tulaj. Johann Herz, 1864.jún.15.: Morländer. Ny. Johann Herz, 1864.máj.24.: Julius Noseda, 1864.dec.26.: F. Wodianer, 1866.jan.1.: Gebrüder Gyurián u. Deutsch. 4r. Megsz. 1869.jún.30.

Nyh.: 1864.ápr.14.. 95.sz.=96.sz., 1867.máj.31., 140.sz=150.sz. – Szeged

SomK: 1863.=ts.

Lelőhely

Budapest, OSZK: 1863.1-236.sz.=ts., 1864.1-246.sz.=ts., 1865.1-

347.sz.=ts., 1866.1-333.sz.=ts., 1867.1-126, 131-150.sz.

Megjegyzés – A fejlécekben színházi jelenetképek vannak.

607.

Zsidó Magyar Közlöny. Alcím, Héber vallási hetilap. Pest. 1861.jan.1-1861.márc.30. Megj. hetenként. Szerk. Mezőfi Manó. Ny. Emich Gusztáv. 4r.

Nem található. – L. Szalády 248., – MTB III.k.365.

 


Sajtótörténeti szakirodalom

Pressegeschichtliche Fachliteratur

Bibliographie de l'histoire de l'edition périodique hongroise

Egy-egy hírlap- és folyóiratcímre vonatkozó irodalom

Pressegeschichtliche Fachliteratur die einzelnen Zeitungen und Zeitschriften betreffend

Documents et travaux concernant l'histoire d'une publication de l'édition pérodique envisagée

Albina. Pest. 1866-1867.

- A román sajtó s a "magyar szövetség". = Aif 1873.219.sz.

Alföld. 1863.ápr.1.: Arad. 1866.jan.3.: Alföld.

- Szöllössy Károly: Huszonöt év egy magyar lap életében. Az Alföld első huszonöt évi folyama. = Arad 1866.XXIII.3., 121.

- Alföld. (Ism.) = BKözI 1867.szept.28. 1883.

- Teller Kálmán: Az aradi újságírás. = MúJövő 1917.aug.sz.n.

Alföldi Hírlap. 1867.

- Telegdi Kovács László... az Alföldi Hírlapot szerkesztette alkotmányos monarchia iránnyal... (kezd.közlem.) = Ferenczy – Danielik. 1856.II.338.

- Telegdi Kovács László... Szanka Józseffel szerkeszté az Alföldi Lapokat, több mint 1500 előfizető számára.... (kezd.közlem.) = Csokonai Album.

1861.227-228., 248., 273.

- Csürös Ferenc: A debreceni városi nyomda története 1561-1911. (Tóth Endre nyomdai művezető szerződése Telegdi Lajossal az Alföldi Hírlap kiadásáról.) = Debrecen. 1911.457-458.

Amicu Poporului. Pest. 1867.

- Bíró Sándor: A román politikai sajtó születése és fejlődése Magyarországon. = ErdMúz 1941.3-4.sz.145-182.

Anyák Hetilapja. 1862.jan.: Szünórák. Pest. 1861.ápr.6.-1862.jún.

- Eötvös József: Anyák Hetilapja ügyében. = VÚ 1861.

Aradi Híradó. 1859.

- Szerk. Óváry Lipót. = Szinnyei X.k.29.h.

- Arad és az irodalom. = Alf 1888.97.

- Csánki Dezső: Óváry Lipót. = Száz 1919.3-10.sz.

- Teller Kálmán: Az aradi újságírás. = MúJövő 1917.8.sz.

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1850-1867.

- Jakab Elek: Az erdélyi honismertető egylet kiadásában megjelent ---. = Száz 1870.4.sz.523-533.

Auror'a Romana. Pest. 1863-1865.

- Engel Károly: Az első magyarországi román folyóiratok. = Utunk 1957.aug.

- Domokos Sámuel: A magyarországi román folyóiratok szerepe a román irodalom kialakulásában. = Láth 1911.33-35.

Balaton-Füredi Napló. Balatonfüred. 1861-1863.

- Pap Gábor. Nagy politikai lapjaink jövő helyzete. Balatonvidék. = MS 1857.248.

- Lukács Károly: A Balaton-vidéki hírlapirodalom első negyedszázada (1861-1885). = MKsz 1945.35-52.

- Honti József: Százhuszonöt éve – Balaton-Füredi Napló. [Fejlécben látkép.] = MNemz 1986.máj.20.

Banater Chronik. Temesvár. [1867].

- Fekete Mihály: A Temesvári színészet története. Temesvár. 1911.

Banater Courir. 1851.aug.2.: Banater Telegraph. Temesvár. [1851.júl.]-1851.dec.31.

- Fekete Mihály: ua., uo.

Banatar Post. Pancevo. Í1862-1863].

- Karner János: A német sajtó Pancsován. = Pancsovai emlékkönyv. 1896.256-261.

- Fináczy Ernő: Az első magyar lap Pancsován. = uo. 1896.253-255.

Bécsi Híradó. Bécs. 1865.

- Fővárosi Hírek. [A lap megszűnéséről.] = FL 1865.aug.30.

- Miklóssy János: Vajda János ismeretlen évei. = ItK 1969, 72-81.

Bimbófüzér. Sopron. (1865-1867).

- Miklós Rafael: A Bimbófüzér eredete és első évei. (Egy diákfolyóirat a Bach-korszakból.) Szombathely. 1942.16.

Bolond Miska. Pest. 1860-1867.

- Bolond Miska. Előfizetési felhívás. Pest. jún. hó. = PN 1861.júl.2.149.sz.

- Tóth Kálmán a szerkesztő, [névnélk.] = KépV 1867.24.sz.

- Szokoly Viktor: Cenzúra és hadi törvényszékek. (Irodalmi emlékirataimból.) I-III. = HazKülf. 1871.jún.1-15, 22-24.sz.194-195, 202-204, 209-211.

- Szinnyei József: Humorisztikus lapjaink. – MoNv 1873.9.sz.107.

- Szana Tamás: Az első magyar politikai élclap. = PN 1889.szept.10-11, 249-250.sz. [Tóth Kálmán levelei Frankenburg Adolfhoz. Kelt: 1860.jan., ápr., jún.-ban.]

- Szokoly Viktor: Humorisztikus lapirodalmunk és a "Bolond Miksa". = Eszt-Közl 1880.szept.19.-okt.17-39., 43.sz.

- [Ágai Adolf] Csicseri Bors: Post festum. Visszaemlékezés az én néhai principálisomra. = PH 1884.szept.23-263.sz.1-3. [Tóth Kálmánról, a "Bolond Miska" egykori szerkesztőjéről.]

- Szana Tamás: Az első magyar élczlapok. = MSal 1893.289-296, 369-380, 467-468.

- Gazdag Lajos: Az önkényuralom és Tóth Kálmán Bolond Miskája. l-II. = KatSz 1909.397-411, 494-508.

- Csukovits Sándor: Az önkényuralom cenzúrázás világából. Bolond Miska. Az első magyar humoros lap életéből. = TemesHírl 1916.jan.19.14.sz.1-9.

- A: Százhuszonöt éve született Kozma Andor aki... Bartók Lajos Bolond Miska című élclapjának költője volt. = MNemz 1986.jan.10.

Budapesti Hírlap. 1852-1859. 1860.dec.1.: Sürgöny.

- [Hivatalos lappá nyilvánítás.] = BH 1853.jan.18., 15.sz. – PN 1853.jan. 19.37-38.sz.

- Budapesti Hírlap és Napi Tudósító. [Előfelh.] = BH 1853.149.

- A Budapesti Hírlap ügyében, Szilágyi Ferenc szerk., Nádaskay Lajos szerk.társ. = BH 1856.1 .sz.

- Szokoly Viktor: Az amnesztiák korszaka. [A Budapesti Hírlap és a Budapesti Visszhang történetéhez.] = EsztKözl 1880.46-50. (folytatásos)

- [Gyulai Pál] Gy.P.: A Budapesti Hírlap és gróf Széchényi István. = BpSz 73.köt.317-320.

- Egy akadémikus: Az Akadémia és a Budapesti Hírlap. = It 1913.402-403.

- Spectator: Egy újság karrierje. (Budapesti Hírlap) = UjNemz 1914.27.sz.

Budapesti Közlöny. 1867.

- Salamon Ferenc: Szerkesztői bevezetés. = BpKözl 1867.márc.15., 4.sz.37-38.

- A Budapesti Közlöny hivatalos lap s ennek mellék-közlönye a Hivatalos Értesítő. = Hírlapjaink. A magyarországi hírlapok monográfiája. I.köt.1896.11-22.

Budapesti Szemle. 1857-1867.

- Csengery Antal: [A Budapesti Szemle programja.] = PN 1857.jún.4.126.sz.

- [Csengery Antal]: A Csengery által szerkesztette Budapesti Szemle programja. = MS 1857.jún.10.131.sz.

- Hunfalvy János: A "Budapesti Szemle" s a "Magyar Sajtó" bírálója. = PN

1857.okt.20.239.sz. [Irinyi Józsefnek a MS-ban a BpSz-ről megjelent bírálatáról.]

- Irinyi József: Könyvismertetés. = MS 1857.okt.16.236.sz. [Csengery BpSz-jéről.j

- Jókai [Mór]: A tudományos irodalom újabb előhaladása nálunk. Szépirodalom és tudomány. Csengery "budapesti szemléje" és a népszerű irodalom. = MS 1857.jún.9.130.sz.527, és J.M.: Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp.1968.396-399.

- R. R.: Belirodalom. Csengery Antal: "Budapesti Szemle". = BH 1857.okt.25.244.sz., okt.28.246.sz.

- [Salamon Ferenc] S. F.: A "Budapesti Szemle". = PN 1857.jún.5-6.127-128.sz.

- Szegfi Mór: A "Budapesti Szemle". = SzépirodKözI 1857.okt.25.7.sz.164-167., okt.28.8.sz.190-193.

- [Greguss Ágost] P. Nagy Sándor: Kétheti böngészet. = PN 1858.máj.9.88.sz. [Vita P. Kis Sándorral. (=Vadnai Károly) többek közt a BpSz-ről, a kritikai elvekről.]

- [Vadnai Károly] P. Kis Sándor: Őszinte levelek. A Budapesti Szemléről. = Hölgyf 1858.máj.4.101.sz.403.

- A szépirodalom Don Quijote-ja. = PN 1858.febr7.30.sz. [A SzépirodKözI-ben Szegfi Mór felszólalt a BpSz ellen, amiért az megbírálta Jókait.]

- Csengery Antal: Előfizetési felhívás a "Budapesti Szemle" újabb folyamára. = PN 1859.szept.15.209.sz.2.

- Teleki Domokos, id.: A "Buda-pesti szemle". = PN 1859.okt.19.238.sz.2.

- A "Budapesti Szemlé"-ről. = PN 1859.júl.20.163.sz.2.

- [Ribányi Ferenc] R. F.: Budapesti Szemle (Ism.) = TanL 1859.38.sz.

- A Budapesti Szemle. = SzépirodF 1861.szept.12.45.sz.707-709.

- [Gyulai Pál] -g.: Budapesti Szemle. Szerkeszti és kiadja Csengery Antal. XLVIII. és XLIX. füzet. Pest 1862. = SzépirodF 1862.júl.24.12.sz.179-182., és Gy. P.: Kritikai dolgozataink újabb gyűjteménye. 1850-1904. Bp. 1927.127-130., Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.56-60.

- Gyulai Pál: Budapesti Szemle. = Ko 1863.I.330-332., és Gy. P. Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1850-1904. Bp. 1927.127-130. [Az 53. füzet ismertetése.]

- A Budapesti Szemléről. = Függ 1863.78.sz.

- [Gyulai Pál]: Budapesti Szemle. Szerk. és kiadja Csengery Antal. = Ko 1863.I.523., és Gy. P.: Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1850-1904. Bp. 1927.176-177. [Az 54. füzet ismertetése.]

- [Gyulai Pál]: Budapesti Szemle. Szerk. és kiad. Csengery Antal. = Ko 1864.I.234-235., és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.88-90. [A 61. füzet ismertetése.]

- [Gyulai Pál]: Budapesti Szemle. (Szerk. és kiad. Csengery Antal. 62. és 63. fűz. 1864.) = Ko 1864.1.476-478. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.92-95.

- Podmaniczky Frigyes: A "Budapesti Szemle". = FL 1864.szept.23.217.sz.

- Vadnai Károly: A"Budapesti Szemle" meg fog szűnni. = OrszTükre 1864.szept.21 .27.sz.320.

- A Budapesti Szemle huszonegy kötetből álló első folyama íróinak névmutatója – tárgyjegyzéke. = BpSz 1864.21.köt.385-403.

- A Budapesti Szemle tizenöt kötetből álló új folyama íróinak névmutatója -tárgymutatója. = BpSz 1869.15.köt.331-344.

- A Budapesti Szemle első füzete. = Ath 1873.2.sz.121-126.h.

- A Budapesti Szemle és a Nyelvőr. = BH 1887.258.sz.

- Binder Jenő: Műfordítások a Budapesti Szemlében. = EPhK 1908.437.44.

- Fenyő István: Eötvös József és a Budapesti Szemle. = F. I.: Nemzet, nép – irodalom. Bp. 1973.269-361.

- Mann Miklós: A Budapesti Szemle és a Themis = Budapest (c. folyóirat) 1873.3.sz.30-31.

- Fenyő István: Magyarság és emberi egyetemesség. Eötvös József a publicista. = ÚjÍr 1977.9.sz.64-80.10.sz.80-94.

- Fenyő István: A centralisták folyóirata, a Budapesti Szemle = Msajtótört I.köt. Bp. 1979.573-585.

Budapesti Visszhang. 1852-1857.

- Szilágyi Virgil: Egy-két szó bevezetésül. = Ért 1852.febr.3.1.sz.1-2. [A lap irányáról.]

[Mérleg jel]: Szépirodalmunk a forradalom után. = PN 1852.okt.17.783.sz. [Többek közt az Értesítő-ről is.]

- A volt "Értesítő" című szépirodalmi, művészeti és kereskedelmi lap, mint "Budapesti visszhang az élet és irodalom köréből" már új alakjában jelent meg. = Mhirl 1852.máj.11.

- Budapesti Visszhang a "Délibáb"-bal összeolvadt. = PN 1853.ápr.13.927.sz.

- [Bulyovszky] B. Gyula: Fővárosi társaséleti szemle. = BH 1854.máj.10.416.sz. 2340.

- [Toldy Ferenc]: (T. F.(: A hazai irodalom, tudomány és művészet szemléje: Budapesti Visszhang. = ÚjMMúz 1854.jan.14.

- Előfizetési felhívás a Budapesti Visszhang c. szépirodalmi és divatlapra. = VÚ 1854.máj.28.13.sz.108.

- Budapesti Visszhang (Ism. Névnélk.) = CrL 1855.1 .sz.

- Szokoly Viktor: Az amnesztiák korszaka. [A Budapesti Visszhang és Budapesti Hírlap történetéhez.] = EsztKözI 1880.46-50.sz. (folytatásos)

Bukuresti Magyar Közlöny. Bukarest. 1860.

- Missióügy. Koós Ferenc levele Czelder Mártonnak a Bukuresti Magyar Közlöny anyagi helyzetéről. = ProtEgyhIskL 1860.49.sz.1610-1611.h.

- Czelder Márton: Kérelem a Bukuresti Magyar Közlöny előfizetőihez. [Az újság megszűnik, az előfizetési díjat visszafizeti.] = ProtEgyhlskL

1861.ápr.28.17.sz. 546.

- Kovács János: A Bukuresti Hírlap irodalmi törekvései. = NylrK 1968.1.

- Engel Károly: Az első bukaresti magyar nyelvű lap. = Korunk Évk. 1974.41-52.

- Batári Gyula: Az első bukaresti magyar nyelvű hírlap. = MKsz 1978.335-339.

- Nyéki Károly: Bukaresti Magyar Közlöny. = MNemz 1985.26.sz.

- Enyedi Sándor Két levél a Bukuresti Magyar Közlönyről. [Oroszhegyi Józsa szerkesztő életrajza.] = MNemz 1985.dec.12.

Bürger und Bauerfreund. Pressburg. 1850. (Ism. Névnélk.) = Allgemeine Zeitung von und für Ungarn. 1850.232.sz.

Ćernoknažnik. Buda. 1863.júl.21.: Skalica. 1864.

- A Budán megjelent Cernoknaznik 25-ik számát a k.k. polizei lefoglalta. = MS 1861.817.

Concordia. Pest. 1861-1867.

- Engel Károly: Az első magyarországi román folyóiratok. = Utunk 1957.aug.

Critikai (Kritikai) Lapok. Pest. 1855.

- [Brassai Sámuel]: "Kritikai lapok" az irodalom és művészet köréből. = VÚ 1855.jún.3.176. [Hirdetmény a lap megindításáról.]

- [Brassai Sámuel]: [Levél a szerkesztőséghez.] = BH 1855.okt.29.857.sz.2808. [Tiltakozik az ellen, hogy miatta nem jelennek meg az egyes kiadványok.]

- Egy helyettes újdondász: A "Kritikai Lapok" ügyében Brassai Samu úrhoz. = BH 1855.nov.3.861.sz.2832. [válasz a 857.sz.-ban közölt Brassai-levélre.]

- [Jósika Miklós] "Eszter" szerzője: Egy kis jegyzet Brassay Sámuel úr kritikai lapjaira. = MS 1856.ápr.20.93.sz.

- Szontagh Gusztáv: A Kritikai Lapok és az egyezményes filozófia. = MS 1856.jan.24.20.sz.jan.26.22.sz. [Válasz "A magyar egyezményes filozófia ügye, rendszere, módszere és eredményei" c. művével kapcsolatos kritikára, melyet Brassai Sámuel írt.]

- A Kritikai Lapok tapasztalásai, (névnélk.) = TanL 1862.11.sz. 130-131.

- Breznay: Az "Egyetemes Kritikai Lapok" munkájának második úttörőjéről. = EKrL 1906.2.sz.11-13. [Brassai Samu "Critikai Lapok"-járól.]

Cyrill a Method. Besztercebánya. 1850-1867. Cyrill a Method. (Ism.) = KrL 1863.11.sz.207.

Család Könyve. Pest. 1855-1857.

- Sz-i.: Család Könyve. Vezércikk. (Ism.) = MS 1855.38., 75.sz.

Család Lapja. Pest. 1866.

- Ballagi Mór: Jelentés a Család Lapja ügyében, = ProtEgyhlskL 1866.30.sz.959.

Családi Kör. Pest. 1860-1867.

- Családi Kör... = Delejtű 1860.szept.11.37.sz.295. [Szegfi Mórné (Emília) engedélyt nyer a hetilap kiadására.]

- Családi Kör című szépirodalmi lapra előfizetési felhívás. = MNők Évk. 1861.225.

- Kempelen Győző: Szegfi Mórné. = K. Gy.: Magyar hölgyek arcképcsarnoka. Pest 1864.27-28.

- [L.v.]: A Családi Kör, a pesti jótékony nőegylet közlönye, (ism.) = EsztKözI 1865.52.sz.

- lfj. Ábrányi Kornél: Mai irodalmunk és a Családi Kör. = Alf 1868.145.sz.

- Faylné Hentaller Mariska: Szegfi Mórné Kánya Emília. = F.H.M.: A magyar írónőkről. Bp. 1889.83-84.

- Kürthy Emil: Emília. = VÚ 1905.nov.12.46.sz.735.

- Az első magyar szerkesztőnő. = BH 1906.jan.4., 3.sz.21.

- [Rozsnyai Kálmánné Dapsy Gizella] NIL: Az első magyar szerkesztő asszony: = Lit Szegfi Mórné Kánya Emília. = Lit 1928. 12.sz.446-447.

- Gyarmathy Irén: Kánya Emília, az első magyar szerkesztőnő. = Ünnep 1938.4.sz.29.

- Barsy Irma: Emlékezés az első magyar szekesztőnőre. = MNemz 1941.dec.28.295.sz.10.

- R. I.: Ki volt az első magyar újságírónő? = MNemz 1949.márc.22.67.sz.5.

- Fabó Irma: Szegfi Emília – az első magyar szerkesztőnő. = Nők Lapja 1953.dec.3.sz. [Idéz a szerkesztőnő emlékirataiból.]

- Fábri Anna: Emília. Az első magyar szerkesztőnő (Kánya Emília). = Műhely 1992.4.sz.

Családi Lapok. Pest. 1852-1860.

- Somogyi Károly: A Családi Lapok ügyében. = PN 1857.297.sz.

- Lonkai Antal: Családi Lapok tudományos és szépirodalmi folyóirat... (ism.) = TanL 1858.12.sz.

Csatár. 1862.okt.: Vezér. Pest. 1861-1863.

- [Arany János]: Glossza. = SzépirodF 1860.dec.19.7.sz.111., és AJ. összes művei. 12.köt. [Többek közt arról, hogy Vajda János megindítja a "Csatár" c. politikai és szépirodalmi lapot.]

- Vajda János – Kozma Vazul: Előfizetési felhívás a "Csatár" című politikai és ösmeretterjesztő néplapra. = PN 1861.jún.20.140.sz.4.

- [Miklóssy János – Miklóssyné Varró Judit]: Csatár. Fogadtatása. = Vajda János összes művei. 7.köt. Publicisztikai írások. 1 .köt. Bp. 1979.796-797.

- Miklóssy János: "Nem kapzsiság, nem erőm túlbecsülése. [Vajda János politikai néplapjáról.] = OSZKÉvk 1974)75. Bp. 1979.467-478.

- Miklóssy János: Vajda János és Zilahy Károly kapcsolatáról. [Nővilág, Csatár, Magyar Sajtó történetéhez.] = MKsz 1976.272-277.

Csokonai Lapok. Debrecen. 1850.

- Előfizetési felhívás. Oláh Károly és Orbán Ernő célkitűzései. = Debrecen-Nagyváradi Értesítő 1850.23.sz.

- Szabó István: Egy irodalmi vállalkozás Debrecenben a szabadságharc bukása után. = Debreceni Képes Kalendárium. 1927.87-97.

- Csokonai Lapok 1850 repertóriuma. (Tanulm.) Ember Ernő, szerk. Korompainé Szalaczi Rácz Mária. Debrecen. 1975.19p. – Tiszántúli Időszaki Kiadványok Repertóriuma. II.

Danica. Újvidék. 1860-1867.

- Danicsics (Popovics) György munkáiról. = PBote 1864.140-142.

Debreczeni Közlöny. 1860-1862.

- Prépost István: Nyilatkozat a Debreczeni Közlöny c. előfizetőihez. [A szerk. lapjának kényszerű szünetelése miatt előfizetői a Hortobágy c. lapot kapják kárpótlásul.] = Gombostű 1861.79.sz.2516. – [Újraindulást hirdet ua. uo. 1862.5.sz.135.]

Delejtű. Temesvár. 1858-1861.

- [Pesty] Pesti Frigyes: Szerkesztői előszó. = Delejtű 1858.1.

- Berkeszi István: A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története. Temesvár 1900, [109-115. lapon a Delejtű-ről is.]

- Berkeszi István: A Delejtű. Délmagyarország első magyar hírlapjának kritikai ismertetése a kor jellemzésével. (1858-1861.) = Történelmi és Régészeti Értesítő. Temesvár 1910. 1-93. – Klny. is.

Délibáb. Pest. 1853-1854.

- B.:Műbírálati rovat. Bevezető sorok. = Db 1853.jan.2.28-30. [Magyar drámákat fog bírálni.]

- B.: Nem polemisálunk! = Db 1853.márc.20.12.sz.380-381. [Felelet a PN színibíráíójának többek közt a kritka elvi kérdéseire.]

- [Jókai Mór] A "Délibáb" szerkesztősége: Néhány szó tisztelt olvasóinkhoz. = Db 1853.jan.2.1.sz.1. [Beköszöntő cikk.]

- [Jókai Mór]: Tarka képek I. Egy lap, aki születik. = Db 1853.jan.2.1.sz.30-34. és J.M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.66-69.

- Jókai Mór: Nyilatkozat. = Hölgyf 1854.márc.8.55.sz.217. és J.M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.110-111. [A Db megszűnése után a megkezdett írásokat a Hölgyf fogja közölni.]

- [Toldy Ferenc] (T.F.(: A hazai irodalom, tudomány és művészet szemléje: Délibáb. = ÚjMMúz 1854.jan.14.

- Még egy szó az igazság érdekében. = BH 1854.márc.8.363.sz.2029. [A Db megszűnésével kapcsolatban megjegyzés .a PN 52.sz.-ban megjelent közleményre.]

- Végre megszületett a hosszan tárgyalt fusio. = BH 1854.márc.10.365.sz. [A Db előfizetői ezentúl a Hölgyf-t kapják.]

- A BH szerkesztője... = PN 1854.márc.4.52.sz. [A Db megszüntetésével kapcsolatban.]

- Takács Sándor: Jókai politikai pályafutása. = Jókai Mór politikai beszédei. 1 .köt. Bp. (1930.(XIX-CXXXIII. [Többek közt a Db-ról is levéltári adatok alapján.]

- Rexa Dezső: A magyarországi színházi lapok története a kiegyezésig. = A Sajtó 1934.9-10.sz.4-10.

- Törő Györgyi, H: Jókai, a szerkesztő. Délibáb. = Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.540-547.

Denevér. Ungvár. (1867.nov.)

- Sztripszky Hiador: Mit termelt Ungvár hírlapirodalma. 1861-1916. = GKSz 1916. [Magyar nyelvű kiadás.]

Deutsche Fledermaus. Ungvár. (1867.nov.)

- Sztripszky Hiador: Mit termelt Ungvár hírlapirodalma. 1861-1916. = GKSz 1916. [Német nyelvű kiadás.]

Divat. 1866-1867.

- Zichy Géza: Emlékezés Wohl Stefániára. = Salon 1889.XII.k.271.

- Wohl Jankáról. Sebestyénné Stetina Ilona: Nemzeti Nőnevelés. 1901.242-245.

Divatcsarnok. Pest. 1853-1863.

- Császár Ferenc: Tisztelt olvasóimhoz. = Des 1853. Mutatványlap 1-3. [Programcikk]

- Császár Divatcsarnoka. = PN 1853.márc.31.917.sz.4.

- [Toldy Ferenc] (T. F.): A hazai irodalom, tudomány és művészet szemléje: Divatcsarnok. = ÚjMMúz 1854.15-16.

- Divatcsarnok munkatársai és előfizetőinek száma. = Dcs 1854.22.

- [Császár Ferenc]: Pár szó lapom új folyamáról. = Dcs 1857.jan.15.1.sz.1-3. [Bejelenti, hogy hosszabb szünet után újra indítja lapját.]

- Kőhegyi Mihály: Császár Ferenc levelei Tompa Mihályhoz. = ItK 1967.473-475. [1853.szept.5. és 1855.márc. 14-én kelt levelek közlése.]

Egészségi Tanácsadó. Pest. 1864-1867.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.144-146.

Esti Lap. Pest. 1867.

- Esti Lap. (Ism.) = Religió 1867.I.49.sz.

- Jókai, Csernátony és Pálffy Albert az Esti Lapokról. = Alf 1875.208.sz.

- [Hamary Dániel] Belizár: Pálffy Albert. = PH 1897.355.sz.

Esztergomi Közlöny. 1867.

- Zellinger Alajos: Esztergom vármegyei írók. = Bp. 1888.

Esztergami Újság. 1863.okt.4.: Esztergomi Újság.

- Zellinger Alajos: Esztergom vármegyei írók. Bp. 1888.

- Pongrácz Lajos: Visszaemlékezés az első esztergomi lap keletkezésére és az ország akkori hercegprímására. [Esztergomi Újság, Scitovszky János] = EsztKözI 1882.9.sz.

Euphorosine. Temesvár. 1851.

- Izsák László: Petőfi első bibliográfusa és a Temesvári Euphorosine. = Korunk.1973.1.sz.141-145.

- Fabó Irma: Az Euphorosine negyvennyolc és Petőfi. = MKsz 1974.149-155.

- Fekete Mihály: A temesvári színészet története. Temesvár. 1911.

- Fábri Anna: Emília. Az első magyar szerkesztőnő [Szegfi Mórné Kánya Emília]. = Műhely 1992.4.sz. 16-20.

Egyházi Lapok. Pest. 1867.

- Katholikus tudományos és társadalmi folyóirat. 4.sz.-ról. = FüggL 1867.3.sz.

Egyveleg. Pest. 1862.

- Az Egyveleg című hetilapról. (Ism.) = MTudÉrt 1862.I.377.

Erdélyi Múzeum. Kolozsvár. 1856-1859.

- Szilágyi Sándor: az Erdélyi Múzeum előzményei. = BSz 1859.VII.k.

- Szilágyi Sándor: Az Erdélyi Múzeum keletkezésének történetéhez. = Figy 1886.2.k.323-326.

- Zsehranszky István – Dávid Gyula: Erdélyi Múzeum. = Műhely 1933.máj.6.6-7.

- Az Erdélyi Múzeum repertóriuma. = Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Bukarest. 1983.12-23.

- Szilágyi Ferenc: Régi és új Erdélyi Múzeum. = MFor 1993.dec.23., 51-52.

Erdőszeti Lapok. Selmec – Pozsony – Budapest. 1862-1867.

- Roxer Vilmos: A magyar Erdőszeti Lapok érdekében. = VaVeL 1861.

- Az Erdőszeti Lapok az Országos Erdősegyesület Közlönyévé váltak. = Erd-La 1864.

Falusi Esték. Pest. 1853-1854.

- 1+7: (Falusi esték. Szerk. Vas Gereben. 1-ső füz.) = Dcs 1853.júl.3.27.sz.529-532.

- Falusi esték I-V. = PN 1853.jún.28.989.sz., júl.20.1008.sz., júl.27.1014.sz., szept.27.1064.sz., dec.6.123.sz.

- S. T.: Falusi esték. Szerk. Vas Gereben. = PN 1854.ápr.21.1234.sz.

- [Toldy Ferenc] (T. F.): A hazai irodalom, tudomány és művészet szemléje: Falusi esték. = ÚjMMúz 1854.jan., 14-15.

- [Andor József] a.j.: Vas Gereben szerkesztői munkássága. = Élet 1918.5.sz.

Falusi Gazda. Pest. 1856-1867.

- Salamon Ferenc: A Falusi Gazda gazdálkodása. = PN 1857.12-13, 15.sz.

Família. Pest. 1856-1867.

- Márki Sándor: Bihari román írók. Nagyvárad, 1880.

- Engel Károly Az első magyarországi román folyóiratok. = Utunk 1957.aug.

- Domokos Sámuel: A magyarországi román folyóiratok szerepe a román irodalom kialakulásában. = Láth 1944.33-35.

Fekete Leves. Pest. 1861.

- [Arany János]: Glossza. = SzépirodF 1861.nov.6.1.sz.15. és A. J. összes művei 12.köt. Prózai művek 3.köt. Bp. 1963.52. [Bírálja a lapot, melyet Bús Vitéz (Matkovics Pál) szerkeszt.]

- Morlin Adorján: Ki látta a "Krampuszok" és a "Bús Vitéz Fekete Levese" című élclapokat? = MKsz 1943.93.

Felvidék. Ungvár. 1863-1866.

- A felsőmagyarországi magyar Közlönyről. = PN 1864.289.sz.

- Sztripszky Hiador: Mit termelt Ungvár hírlapirodalma 1861-1919. = GKSZ 1916.

Figyelmező. Pest (1849.(-1850.

- Vida Károly: A Figyelmező betiltása két ízben. = MHírl 1850.49.sz.

- r.: Emlékezés a censura korára. = PH 1883.júl.20.199.sz.9-10.

- Angyal Dávid: A Figyelmező története (1849-1850). = MBiblSz 1925.113-115.

- Falk Miksa: Két feledésbe ment újságról. = F. M.: Kor- és jellemrajzok. Bp. 1903.24-36. [Vida Károly Figyelmező c. lapjának és a bécsi Magyar Sajtó alapításának története.]

- Angyal Dávid: A magyar hírlapirodalom 1849-1860. = Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Bp. 1925.. [A 3-18. lapon a Figyelm. története.]

- Pais Dezső: Kemény Zsigmond pályaalapítási törekvései. [A Figyelmező történetéhez.] = It 1913.518.

- Angyal Dávid: A Figyelmező története. [Betiltásáról.] = MBiblSz 1925.3.sz.113-115.

- Császár Elemér: A Figyelmező. Szontagh és Vörösmarty. = Cs. E.: A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig. Bp. 1925.137-164.

- Fenyő István: A Figyelmező. = Msajtótört 1979.I.köt.544-552.

Foae pentru minte, inima shi litteratura. Brasov. 1850-1865.

- Netea, Vasile: George Baritiu. Viata si activitatea sa. Bucuresti. 1966.255.p.

Fővárosi Lapok. Pest. 1864-1867.

- Tóth Kálmán a szerkesztő, (névnélk.) = KépV 1867.24.sz.

- Ábrányi és Vadnay vitája a Fővárosi Lapok színvonaláról. = Figy 1876.febr.6.6.sz.70-71.

- (T. B.): A Porzó [Ágai Adolf] műhelyében. = FL 1878.dec.14.288.sz.1392-1393.

- A Fővárosi Lapok és a Pesti Napló. = Irodalom 1887.jan.9.3.sz.9-10.

- [Mikszáth Kálmán]: Vadnay Károly. = PH 1893.jan.8.8.sz.5-6.

- Egy francia újság – magyarul. = OrszV 1896.márc.29.13.sz. 194-196. [A FL története.]

- Harmath Lujza: Őszinte szavak. = ÚjFL 1897.júl.7.14.sz.2-3. [Vadnay működéséről.]

- Valter Ernő: Válasz Kende Zsigmond úrnak. = ÚjFL 1897.jún.27.7.sz., 11. [A FL és az ÚjFL közötti sajtóvitáról.]

- J. Virág Béla: A vérebek. = ÚjFI 1897.jún.27.7.sz.11. [A FL és az ÚjFL közti sajtóvitával kapcsolatban.]

- Milkó Izidor: Vadnay Károly és a Fővárosi Lapok. = Nyug 1924.179-190.

- Siklóssy László: Vadnay Károly és a Fővárosi Lapok. = Sajtó 1932.7.sz.193-199.

- Pásztor Árpád: Amilyeneknek én őket láttam... = PN 1936.ápr.12.85.sz.40. [A FL szerkesztősége a századforduló idején.]

- Sziklay János: Az egyetlen szépirodalmi napilap és Vadnay Károly. = A Sajtó 1943.4.sz.1-3.

Független. Pest. 1863.

- Reviczky Szevér: A Független apotheozisa. [Az 1861-es országgyűlés hatása a sajtóviszonyokra.] = Jövő 1863.febr.5-8.sz.

Gazdasági Lapok. Budapest 1850-1867.

- l.-r.: Korizmics László. = VÚ 1857.20.sz., 161-162.

- Érkövy Adolf: Életrajz. [Magyar Gazda. Gazdasági Lapok] = VÚ 1857.22.sz.189-190.

- Visonta [János]: A gazdászati lap hivatása. = MG 1859.1, 3.sz.

- Érkövy Adolf: Nyílt levél Korizmics László úrhoz. = VÚ 1877.1.sz.1-2.

- Korizmics László. (1816-1886) Nekrológ. = VÚ 1886.41.sz., 653-654.

- Ruchietl Miklós: Török János. Egy jó magyar publicista fiatal éveiről. [A Magyar Gazda szerkesztője.] = FL 1887.246.sz.

- Viszota Gyula: Széchényi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Bp. 1910.75.p.

Gazeta de Transilvania. Brasov. (1849) 1850-1867.

- Baritiu (Baritz) György: A gazeta Transilvania [történetéhez]. = VÚ 1863.27.sz.233-234.

- A magyarországi román folyóiratirodalom. [Csak a Gazeta Transilvania történetéről.] = KrL 1863.11.sz.173-174.

- Kossuth és a brassói "Gazetta". [A Gazetta Transilvania Kossuth-ellenes állásfoglalásának megváltoztatásáról.] = KováriKözI 1867.143.sz.nov.30.

- Muresianu Jakab a román Gazeta alapítója. = Egyért 1887.275.sz.

- Lupas János: Baritiu György, az erdélyi román hírlapirodalom megalapítója. = TörtSz 1915.382-405. Klny. ua.: Georghe Baritiu. Intemeietoril ziaristicii romane din Transilvania. Bp.1915.382-405.

- A jubiláns Gazeta Transilvaniei. Százéves a legelső román újság. = Aradi-Közi 1938.72.sz.

- Lőrincz László: Az erdélyi román sajtó száz éve. = ErdHel 1938.2.sz.302-303.

- Bíró Sándor: A román politikai sajtó születése és fejlődése Magyarországon. = ErdMúz 1941.3-4.sz.145-182.

- Baritiu (Baritz) Gheorghe 1812-1893. = Utunk 1952.21.sz.

Gombostű. Pest. 1862-1863.

- [Gyulai Pál] (-i): Apró polémiák. = SzépirodF 1862.II.334-335. és Gy. P. kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850-1904. Bp. 1927.150-151. [Vita a "Gombostű"-vel és a "Nővilág"-gal.]

Gutenberg. 1867.dec.1.: Egyleti ügy. Eger. 1865-1867.

- Ilyer: Gutenberg tanítványai. A nagyváradi nyomtatvány-kiállítás. = Nagyvárad. 1913.24.sz.

- Szecskó Károly: A Gutenberg az első munkás szaklap Magyarországon. (1865-1867). = MKsz 1982.162-169.

Gyalog Posta. Debrecen. 1861.

- Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó. 1849-1867. Debrecen. 1954.350-351.

Gyógyászat. Pest. 1861-1867.

- Batári Gyula: Poór Imre "Gyógyászat"-ának első korszaka 1861-1867. = Horus. 1974.9.sz.1055-1057.

Gyógyszerészi Hetilap. Budapest. 1862-1867.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.141-142.

Győri Közlöny. Győr. 1857-1867.

- Ruschek Antal: A vidéki sajtó hivatásának méltatása és a "Győri Közlöny" rövid története. = GyőriKözl 1882.okt.5-19.80-84.sz. = Klny. is.

- Merisch József: 25 év! = GyőriKözl 1882.okt.1.79.sz.l. [A lap jubileuma.]

- Győri Közlöny jubileuma. = PN (regg.) 1882.okt.2-3.271-272.sz.

- Krisztiánkovich Ede: Emlékezések a Győri Közlönyre. = Győri Alm 1907.35-43.

Győri Történelmi és Régészeti Füzetek. Győr. 1861-1865.

- G-y.: Az Új Magyar Múzeum megszűnvén, helyébe lép A Győri Történelmi és Régészeti Füzetek. = ProtEgyhlskL 1861.49.sz.1585-1589.

- Ráth Károly – Rómer Flóris: A Győri Történelmi és Régészeti Füzetek. = TanL 1861.71-72.

- A Győri Történelmi és Régészeti Füzetekről. = Függ 1863.18 és 20.sz.

Handabanda. Pest. 1863.

- [Kecskeméthy Aurél]: Kákay Aranyos a Handabanda előfizetési felhívása. = PN 1862.dec.31.299.sz.

- Kákay Aranyos – Noseda Gyula: Előfizetési felhívás Kákay Aranyos Handabanda című képes és képtelen, negédes szeszélyes és veszélyes, gúnyos okos és bolond hetilapjára, (részletes ism.) = Ország 1862.74.sz.

Hasonszenvi Közlöny. 1866.jan.15.: Hasonszenvi Lapok. Pest. 1864-1867.

- Batári Gyula: Két magyar homeopata folyóirat a múlt század hatvanas éveiben. = Horus. 1974.9.sz.1061-1062.

Hazánk. Pest. 1858. k.n. – (1860).

- Aigner Lajos: Török János hírlapjai. = Corvina III.1880.

- Grósz Lajos: A Hazánk lapszemlészének. = Esti Lap 1868.57.sz.

Havi Szemle. Nagyszombat. 1867.

- Németh G. Béla: Három ellenzéki folyóirat a századvégről. [Havi Szemle, Magyar Szemle, Új Nemzedék]. = ItK 1954.319-343.

Hermannstädter Zeitung. Hermannstadt. 1861-1867.

- Gúnyrajz a Hermannstädter Zeitung-ról. = Bolond Miska 1863.dec.27.50.sz.

Hetilap.Kolozsvár. 1852-1854.

- A Kolozsvárott megjelenő "Hetilap" c. szépirodalmi folyóirat kedvezőtlen fogadtatása. = BH 1853.júI.9.160.sz.852.

- [Toldy Ferenc] T. F.: A hazai irodalom, tudomány és művészet szemléje: Heti Lap. = ÚjMMúz 1854.jan.15.

- Viszota Gyula: Kossuth Lajos és a Hetilap. = MKsz 1928.

Hírmondó. Pest. 1858-1861.

- Pákh Albert: Hírmondó című új néplap és a "Vasárnapi Újság". = VÚ 1858.nov.14.46.sz

- A "Hírmondó" c. új néplapról. = VÚ 1858.okt.31.44.sz.523.

- A "Hírmondó" iránti részvét és az új olvasó közönség. = VÚ 1858.nov.28.48.sz.

A Hon. 1866.dec.15.: A Hon (és) A Hon Esti Lapja. Pest. 1863-1867.

- [Jókai Mór] J. M.: A "Hon" első olvasóihoz. = A Hon 1863.jan.1.1.sz.2. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.221-222.

- Jókai Mór. = Sürg 1864.jan.29.23.sz. [Jókait, mint A Hon tulajdonosát egy bírósági eljárás alól felmentették.]

- Jókai Mór: Szerkesztői nyilatkozat. = A Hon 1865.aug.17.187.sz. [Lejárt a provizórium által hozott ítélet hatálya: ismét Jókai veszi át a szerkesztést.]

- Válasz a "Hon" egy egri közleményére. = Eger 1865.44.sz.369.

- Hon Jókai o pitanju narodnosti. = Pozornik. 1866.máj.11.sz.

- Jókai Mór: (Előfizetési felhívás.) = A Hon 1866.okt.21.243.sz.1. [A lap nov.1-től bővített tartalommal jelenik meg.]

- Das Programm des "Hon". = PLIoyd 1866.279-280.sz.

- Azon kecskeméti nyílt levél beküldőihez, mely a "Hírnök" szerkesztőjéhez intézve a "Hon" ez évi 57-dik számában megjelent. = PestiH 1866.63.sz.1.

- Gyulai Pál: Pest, júl.14. 1867. = PN 1867.júl.16.162.sz. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.509-512. [Válasz Jókainak, aki A Hon-ban felszólalt a szerkesztőváltozással és a lap politikai irányváltozásával kapcsolatos híresztelések ellen.]

- Gyulai Pál: A "Hon"-ról és a "Hon"-nak. = PN 1868.márc.13-14.61-62.sz. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek, Tanulmányok. Bp. 1961.514-519. [Válasz a Hon támadására.]

- Jókai Mór: Előfizetési felhívás. = A Hon (regg.) 1868.dec.13.287.sz. [Programnyilatkozat.]

- Sirámok. = Ath 1873.39.sz.2512-2513. [A Hon munkatársairól is.]

- [Mikszáth Kálmán] Scarron: A Hon. = PH 1882.aug.16.225.sz.1-2. és M. K. összes művei. 64.köt. Cikkek és karcolatok. 14.köt. Bp. 1974.69-71. [Búcsú a laptól.]

- [László Mihály?] Sincerius: Episod egy liberális lap és egy conservatív főúr életéből. = Nemzet (regg.) 1884.jan.27.sz. és VÚ 1884.jan.27.4.sz.57-58. [Gr. Zichy Nándornak A Hon 1863.febr.1-i sz.-ban közölt cikkével kapcsolatban kirobbant sajtóperről. Jókait is bebörtönzik.]

- Hindy Árpád: Hírlapszerkesztés a hatvanas évek közepén. = MSzal 1889.11.köt.291-293.

- György Aladár: A "Hon" szerkesztősége. = MSzal 1894.20.köt.761-768.

- Jókai Mór: Utóhang a "Politikai divatok"-hoz. = PH 1894.dec.5., 339.sz.5-6. és Nemzet 1894.dec.6.337.sz. 1., FL 1894.dec.6.337.sz.2897-2898, MH 1904.máj.6.126.sz.6-7., J. M.: írói arcképek. Bp. 1955.91-96. [Többek közt "A Hon" c. lap alapításának és fenntartásának körülményeiről.]

- Jókai Mór: Gróf Zichy Nándor és a Hon. = MNemz 1896.szept.6. és J. M. hátrahagyott művei. 4.köt. Emlékeimből. Bp. 1912.145-159.

- Alapy Gyula: Jókai Mór folyamodványa gr. Pálffy Móric helytartóhoz. = MÚ (Pozsony) 1925.márc.24.68.sz.2. [Jókai 1862.okt.28. Pesten kelt kérése, amelyben A Hon c. napilap alapítására kér engedélyt.]

- Erődi-Harrach Béla: Jókai és a "Hon". = Élet 1825.febr.15.4.sz.64-68.

- Hegedűs Sándorné Jókai Jolán: Móric bácsi szőrgyű fogsága a Nádor-laktanyában. [Jókai Mór a Hon szerkesztője:] = Újld 1930.

- Takács Sándor: Jókai politikai pályafutása. = Jókai Mór politikai beszédei. 1.köt. Bp. (1930.(XIX-CXXXIII. [A Honról is, levéltári adatok alapján.]

- Csapodi Csaba: Zichy Nándor és Jókai Mór irodalmi kapcsolatai. = It 1938.90-92.

- Kósa János: Jókai Mór és Irányi Dániel. = ItK 1943.243-245. és Jókai Mór összes művei. Levelezés. 2.köt. Bp. 1975.39-40, 76-77. [A Hon-nal és a MS-val kapcsolatos levelek: Irányi Jókaihoz (Jersey, 1865.szept.24.) és Jókai Henszlmann Imréhez (Pest 1863.jan.7.)]

- Szemző Piroska, D.: Heckenast és Vajda szerepe Jókai "A Hon" című lapjának megindulásában. = MKsz 1969.253-267.- Klny. is.

- Kerényi Ferenc: Jókai Mór szerkesztői-hírlapírói tevékenysége 1861-1865. A Hon. = J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.356-360. [Közölve Jókai 1862.okt.28-án a helytartóhoz fölterjesztett programja.]

- Batári Gyula: Jókai Mór, a szerkesztő. [A periodikum-címek felsorolása, amelyeknek szerkesztője és munkatársa volt. – A Hon és az Üstökös címlapjának fotója.] = MS 1994.máj.6.12.

Hortobágy. Debrecen. 1861-1867.

- Ism. névnélk. = Rel 1862.II.1812.

Hölgyfutár. Budapest 1850.jan.2.-1864.nov.6.

- [Gyulai Pál] [Nyilazó Jel]: A Hölgyfutár poétái. = PRöpívek 1850.dec.1. 9.sz.284-287. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok, Bp. 1961.161-165. [Polemikus hangú cikk a Hölgyf-ban közölt gyöngébb versek ellen.]

- [Gyulai Pál]: Nyilatkozat. = Pröpívek 1850.dec.15.11.sz.35O. [A Hölgyf költőiről. – Válasz Nagy Ignác dec.2.-i, Gyulai Pál "A Hölgyfutár poétái" c. cikkét bíráló nyilatkozatára.]

- [Nagy Ignác] Szerk.: Nyilatkozat. = Hölgyf 1850.dec.2.128.sz.520. [Válasz Gyulai Pálnak "A Hölgyfutár poétái" c. cikkére.]

- "Nagy Ignác a Hölgyfutár szerkesztője mint értesültünk a "Huszár család" czímű költemény kiadásáért 3 hónapi börtönre ítéltetett" kezd.közlem.-ben a kiszabadulásának híre és lapjának folytatásáról. = MH 1850.253.245.sz.

- Irodalmi napló. = ÚjMMúz 1853.jan.55-56.

- Jókai Mór: Nyilatkozat. = Hölgyf 1854.márc.8.55.sz.217. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.110-111. [A Délibáb megszűnése után a megkezdett írásokat a továbbiakban a Hölgyf fogja közölni.]

- [Toldy Ferenc] (T. F.): A hazai irodalom, tudomány és művészet szemléje: Hölgyfutár. = ÚjMMúz 1854.1.füz.13-14.

- [Mérlegjel]: Szépirodalmi lapszemle. = BH 1854.jún.11. [A BpVisszh, a Hölgyf, a Divatcsarnok c. lapokban megjelent elbeszéléseket bírálja.]

- Szépirodalmi lapszemle. = BH 1854.márc.5.361.sz., márc.7.362.sz. [A Hölgyf által fizetett honoráriumokról is.]

- A Hölgyfutár című divatlap... [az 1854. évi szünetelésről]. = VÚ 1854.4.sz.31.

- "Előfizetési felhívás a "Hölgyfutár"... napi lap új folyamára...." Tóth Kálmán a "Műmelléklet"-eket ismerteti. = MS 1856.91.sz.4.

- Nyilatkozat és felvilágosítás a Hölgyfutár érdekében. = Kalauz 1857.26.sz.410-411.

- A Hölgyfutár [történetéhez]. = CsalL 1858.4.sz.261-263.

- [Zilahy Károly] Z-y K-ly: Nagy Ignác. [A Hölgyfutár megindulásáról.] = VÚ 1859.10.109-110.

- Berecz Károly: Egy irodalmi ügyben. = FL 1872.jún.14.134.sz.583-584. [Vita a Figyelővel a "Hölgyf-féle korszak" irodalmáról.]

- A "Fővárosi Lapok". [A Hölgyfutárról]. = FL 1881.30.sz.

- Ábrányi Kornél: Nagy Ignác. = PN 1883.228.sz.

- [Ozoray Árpád] Csongor: Az ötvenes évek irodalmi élete a fővárosban. A "Hölgyfutár" története. = HölgyekL 1883.júl.8.27.sz.321-322.

- [Ozoray Árpád] Csongor: Egy régi hírlapról. = HölgyekL 1884.dec.5.49.sz.671. [A Hölgyf-ról.]

- Csongor – Egy régi hírlapról. A Hölgyfutár 1852. évének története. = HölgyekL 1884.49.sz.671.

- Balázs Sándor: A Hölgyfutár. Emlékezés a forradalom utáni irodalomra. = Baja 1885.nov.8.45.sz.1-2.

- Csernátony Gyula: A "Hölgyfutár" – mint a Petőfieskedők lapja ellen. = PetőfiMúz 1890.máj.1.3.sz.211.

- Vadnay Károly: A legelső szám. (Visszaemlékezés.) = FL 1893.jan.8.8.sz.61-62.

- Szily Kálmán: Nagy Ignác önéletrajzi adatai. = ItK 1893.227.

- A Hölgyfutár történetéhez. Hírlapjaink. A magyarországi hírlapok monográfiája. Bp. 1896.I.köt.1-7.

- [Nagy Lajos] Kéve: Lauka Gusztáv. = Újld 1902.36.sz.

- Szőke Oktáv: Lauka Gusztáv. = MGén 1902.36.sz.

- Szana Tamás: Lauka Gusztáv. = NagybecskerHírl 1902.195.sz.

- Vadnay Károly: Lauka Gusztáv. 1818-1902. = PN 1902.232.sz.

- [Zilahi Kiss Béla] Június: Lauka Gusztáv szerkesztői munkássága. = BH 1902.234.sz.

- Szinnyei Ferenc: Nagy Ignác. = ItK 1902.1-4.sz. Klny. is.

- Az első magyar riporter. Nagy Ignác önéletrajza nyomán. = BH 1905.278.sz.

- Csukovits Sándor: Az önkényuralom cenzúrás világából. = TemesHírl 1916.jan.14.10.sz.1-2. [A Hölgyf szerkesztőjének, Tóth Kálmánnak visszaemlékezései.]

- Zombory Andor: A Hölgyfutár, a Délibáb, a Színházi Látcső történetéhez. = Est 1926.166.sz.

- Tóth Kálmán és az osztrák cenzúra. Visszaemlékezés Prottmann rendőrfőnök működésére. = FüggMság (Baja) 1928.226.sz.3.

- Régi magyar folyóiratok szemelvényekben. [A Hölgyfutár 1849. 1. számáról készült fotómásolat jegyzetekkel. 77-86.] Bp. 1933.88.

- F. A.: Hogyan dolgozott a cenzúra a szabadságharc bukása után? [A Hölgyfutárral kapcsolatban.] = NSzava 1937.190.sz. 15.

- Zsoldos Jenő: Az első magyar riporter. Nagy Ignác. = Újld 1937.sz.552.

- Tamás Ernő: A Hölgyfutár és a divatlapok a magyar irodalomban. = Légrády Testvérek Naptára 1940. Bp. [1939.]194-198.

- Kéky Lajos: Vadnay Károly levelestárából. = ItK 1942.41-63, 164-185. [A Hölgyf-ra vonatkozó szerkesztőségi levelek is.]

- Sziklay János: A magyar hírlapírás a szabadságharc után. Magyarország helyzete. A Magyar Hírlap és a Hölgyfutár. = Sajtó 1943.12.sz., 1944, 1-4.sz.

- Geréb László: Budapest humora. [A Hölgyfutárról is.] = Budapest (folyóirat) 1946.sz.297-300.

- Vayerné Zibolen Ágnes: Az íróportrék gyűjtésének múltjáról. = PIM Évk. Bp. 1963.123-136. [A Hölgyf mellékleteként megjelent arcképalbumokról.]

- Láng József: Gyulai Pál elfelejtett levele a Hölgyfutár szerkesztőjéhez. = ItK 1964.491-492. [Tóth Kálmánhoz, kelt 1859. okt. 10-én.]

- Bisztray Gyula: Folyóirataink példányszáma és olvasóközönsége az 1840-es és 50-es években. = MKsz 1967.177-183.

- Kovács Judit: Egy XIX. századi magyar újságíró hagyatékából. "Miserabilis viszonyok", gondok, tragédiák. = MNemz 1969.jún.29.149.sz.12. [Közlés Berecz Károly irataiból. Többek közt Vadnay Károly és Tóth Kálmán levelei a Hölgyf-ral kapcsolatban.]

- Kelecsényi Gábor: Nők Lapja – 120 évvel ezelőtt. = NőkL 1969.43.sz.22-23.

- Miklóssy János: Irodalmi folyóirataink a Bach-korszakban. (1849-1859.) = OSZKÉvk. Bp. 1976.233-290.

Idők Tanúja. Pest. 1860-1867.

- Somogyi Károly: Az Idők Tanújáról irodalmi és valláserkölcsi szempontból. = TanL 1859.51.sz.554-555.

- Királyi Pál: Van-e szükség kizárólagos vallásfelekezeti irányú politikai lapra Magyarországban? = PN 1859.dec.3, 4.276-277.sz. [Az "Idők Tanúja" megjelenése ellen.]

- [Jókai Mór] Kakas Márton: Kényszerített nyilatkozat. = Üstökös 1860.jan.14.5.köt.2.sz.15. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 5.köt.326. [Nem munkatársa a lapnak és nem is lesz az.]

- [Jókai Mór] K-s M-n: Lonkay Antal. = Üstökös 1865.jún.3.21.sz.187-188. és J. M. összes művei. 97.köt. Életemből 2.köt. Bp. 1898.311-313, J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.330-332. [A lap szerkesztőjéről.]

- Paszlovszky Sándor: Lonkay sajtóperéhez. = MÁIIam 1878.ápr.13-14.86-87-sz., aug.24.193.sz., aug.28.196.sz. [A két utóbbi közlemény "Utóhangok a nevezett sajtóperhez" címmel.]

- Lonkay Antal irodalmi pályájáról. = MÁIIam 1886.máj.18.135.sz.1.

- Hindy Zoltán: Lonkay Antal. = Sajtó 1927.10.sz.1-2.

Igazmondó. Pest. 1867.

- [Jászi Oszkár] J. O.: A kormány népies propagandája. = HSz 1914.I.676-682.

- Takács Sándor: Jókai politikai pályafutása. = Jókai Mór politikai beszédei. 1.köt. Bp. (1930.) XIX-CXXXIII. [Az Igazmondó c. lapról is. Levéltári adatok alapján.]

Iparosok Lapja. 1861.jan.2.: Iparlap. Pest. 1859-1861.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.142-143.

Irodalmi Értesítő. Pest. 1864.

- Kopper Lajos: Az Irodalmi Értesítőről. = Corv 1888.8.sz.

Irodalmi Lapok. Prága. 1860.- Riedl Szende: Irodalmi Lapok feladata. = IL 1860. borító. [A szerkesztő beköszöntője.]

Iskolai Kis Tükör. Pest, 1864-1865.

- Bárány Ignác: Az Iskolai Kistükör. = TanL 1864.136.

- Emeny Sándor: Bárány Ignác: Iskolai Kistükör érdekében. = TanL 1864.206-207.

- Madocsay Gáspár: Az Iskolai Kistükör című katholikus gyermeklapot segítsük életre. = TanL 1864.183.

Janošic. Bécs. 1862-1863.

- A Janosik című Magyarországon eltiltott izgató tót röpirat. = MS 1863.73.291.

Jogtudományi Közlöny. Pest. 1866-1867.

- Jogi dolgozatok. A Jogtudományi Közlöny 50 éves fennállásának emlékére. 1865-1915. Bp.1916. 775.

- Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny huszonötödik évfolyamához. 1865-1890.1891.VIII.191.

- Bérczel Aladár: In memóriám: Jogtudományi Közlöny. = Száz 1935. 23-24.

Jövő. Pest. 1858-1860.

- Jancsó Benedek: Ábrányi Emil a Jövő szerkesztője. = OrszV 1888.25.sz.

Kakas Márton Albuma. Pest. 1858.

- Törő Györgyi, H.: Jókai, a szerkesztő. Vitéz Kakas Márton Albuma. = Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek.4.köt. Bp. 1968.562-563. [1858.máj.28-án jelent meg első és egyetlen füzete.]

- Siklóssy László: A századvég a magyar karikatúrában. = Híd, 1943.ápr.1.7.sz.

Kalauz. Pest. 1863-1865.

- [Gyulai Pál?] Gy. P.: Kalauz. (Új heti lap a hazai közmíveltség érdekében, megjelen minden vasárnap. Szerk. Riedl Szende. Kiad. Demjén József.) = Ko 1863.I.20.sz.477-478. [A megszűnt KrL helyébe lép a Kalauz.]

- Kemény G. Gábor: Riedl Szende prágai korszaka és harca a tudományos kritikáért. = It 1950.2.sz.70-90. [A Kalauz-ról is.]

Kárpáti Hírnök. Ungvár. 1861-1861.

- Sztripszky Hiador: Mit termelt Ungvár hírlapirodalma 1861-től 1916-ig. = GKSz 1916.23-35.

Katolicke Nowiny. Pest. 1850-1856.

- Szpravodlinsky, Janó: Radlinsky Andrej [szerkesztő] úrnak. = MS 1858.79, 315.

Katonai Hetilap. Genf. 1862.

- A Genfben meginduló Katonai Hetilapról. = PN 1862.225.sz.

Kelet Népe. Bécs. 1856.

- Török János: A magyar irodalom történetéhez. "Kelet Népe". = MS 1856.máj.16.110.sz. [Vita a PN-val a KN célkitűzéseiről.]

- Török János: "Kelet Népe." = MS 1856.jún.13.136.sz. [Bejelenti a folyóirat megindítását.]

- Megjelent közelebbről: "Kelet Népe". Magyar irodalmi csarnok és időszaki szemle. Kiadja Török János, a magyar académia tagja. Bécs 1856. = BH 1856.aug.24.

- Török János 1809-1874. [Élet- és jellemrajz]. = MoNv 1874.febr.9.

- Aigner Lajos: Török János hírlapjai. = Corv 1880.

- Eötvös József: A Kelet Népe és a Pesti Hírlap. = Bp. 1902.335. – Eö. J.: Összes művei. 11.köt.

- Viszota Gyula: A Kelet Népe történetéhez. = BpSz 1903.116.k.161-188.

- Batári Gyula: Török János "időszaki szemléje" a Kelet Népe. = MKsz 1981.152-159.

- Miklóssy János: Török János időszaki szemléje a Kelet Népe. = MKsz 1981. [152]?-159.

Képes Újság. Pest. 1859-1861.

- [Andor József] a. j.: Vas Gereben szerkesztői munkássága. = Élet 1918.5.sz.

Képes Világ. Pest. 1866-1867.

- A Képes Világ. = FL 1871.dec.14.286.

Keresztény Magvető. Kolozsvár. 1861-1867.

- Szilágyi Sándor: Keresztény Magvető. = BpKözI 1867.ápr.24, 36.sz.383.

- Jakab Elek: A Keresztény Magvető megalapítása. = KM 1890.

- Péterfi Dénes: A Keresztény Magvető 30-ik évfordulója. = KM 1894.

- Borbély Ferenc: A Keresztény Magvető I-XLVII. évfolyamának tárgymutatója és tartalomjegyzéke. Kolozsvár 1915.150.p.

- Muska Ibolya: A magyar nyelvű unitárius sajtó. 1861-1947. (Ism.) = Unitárius Élet 1993.1 .sz.-tól folytatásos cikk.

Kertészgazda. Pest. 1865-1867.

- A Kertészgazda cím alatt Girókúti Ferenc által megindított hetilap 1-ső száma ...fametszetekkel megjelent. = GyógyszerHírl 1865.14.sz.223-224.

Két Garasos Újság. Budapest 1858-1859

- [Andor József] a. j.: Vas Gereben szerkesztői munkássága. = Élet 1918.5.sz.

Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. Budapest. 1860-1867.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.136-139.

Koszorú. Pest. 1863-1865.

- Arany János fölhívása. = KrL 1862.dec.1.16-17.sz.391-395. és Ország 1862.nov.11.35.sz., PN 1862.nov.11.259.sz., SpFüz 1862.nov.6., 867-871. [Előfizetési felhívás.]

- Arany János: Megint egy új lap! (Koszorú). = EgriP 1862.44.sz. 12.

- Arany János új lapja, a Koszorú. = Alf 1862.261.sz.

- Előfizetési felhívás Arany János új lapjára. = SpFüz 1862.867-871.

- Kecskeméthy Aurél : Az újságíró [Arany János]. = Ko 1863.II.15-16.

- [Arany János]: A Figyelő volt előfizetőihez. = Ko 1863.jan.4.1.sz. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.335. [Bejelenti a Ko megindulását.]

- Arany János: Egy szó a föntebbire. = Ko 1863.jan.4.1.sz.3-4. és A. J. hátrahagyott iratai és levelezése. 2.köt. Bp. 1889.503-504.. A. J. összes művei. 11.köt. Prózai művek. 2.köt. Bp. 1968.401-402. [A Ko bemutatása. Válasz Mikó Imre lapnyitó vezércikkére.]

- [Arany János]: Irodalmi hitvallásunk. = Ko 1863.jan.4.1.sz.4-6., jan.11.2.sz.29-31. és A. J. hátrahagyott iratai és levelezése. 2.köt. Bp. 1889.31-42. A. J. összes művei. 11.köt. Prózai művek. 2.köt. Bp. 1968.403-410. [Programcikk.]

- [Arany János]: [Beköszöntő a Koszorú első számához.] = Ko 1863.jan.4.1.sz.23. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.91-92.

- Arany János: Előfizetési felhívás a Koszorúra. = Ko 1863.jún.7.23.sz. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.336.

- Arany János: Előfizetési felhívás a Koszorú 1864-ik évi folyamárc.. = Ko 1863.dec.6.23.sz. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.337.

- Mikó Imre: A Koszorú. = Ko 1863.jan.4.1.sz.1-3. [Megindulásáról.]

- Arany János: A t.c. előfizetőkhöz. = Ko 1865.jún.4. II.18.23-25.sz. 550, 576, 600.

- Arany János: A kegyes olvasóhoz. = Ko 1865.jún.25.26.sz.601-603. és A. J. összes művei. 11.köt. Prózai művek. 2.köt. Bp. 1968.521-524. [Szerkesztői búcsú a Ko megszűnésekor.]

- A "Koszorú". Arany János lapja megszűnik. = FL 1865.jún.7.129.sz.515.

- Esztegár László: Arany János levelei Abonyi Lajoshoz. = ItK 1904.231-233. [1861-1864 közt kelt négy levél Arany szerkesztői munkásságával kapcsolatban.]

- Várdai Béla: Arany János prózaírói hagyatékáról. = EPhK 1911.785-792. [Többek közt Arany "A kegyes olvasóhoz" c. zárszaváról a Ko 1865.26.sz.-ban.]

- Kristóf György: Hogyan lett gróf Mikó Imre munkatársa az Arany János folyóiratának? = Ptűz 1930.ápr.9.7.sz.150-152. [Közli Arany János Mikóhoz 1862.nov.9-én írt levelét, Mikó válaszlevelét s Aranynak a Ko jellegét ismertető körirata szövegét.]

- Darnay Kálmán: Arany János levelei. = ltK 1931.218-224. [Többek közt Aigner Lajoshoz a Ko-val kapcsolatban 1862-63-ból.]

- Gerencsér Károly: Arany János folyóirata. Bp. 1936.50.

- Arany János szerkesztő úr üzen... = KisÚ 1949.szept.29.226.sz.4 [A "Nyílt levelezés" rovatában olvasható üzenetek és epigrammák.]

- -k.: Arany János folyóiratai. = Ktáros 1960.699-701.

- Bisztrai Gyula: Arany János "Koszorú"-jának olvasóközönsége. = MKsz

1862.75-81.

- Kozocsa Sándor: Arany János szerkesztői munkásságához. = MKsz

1963.98-100.

- Németh G. Béla: Arany folyóiratának világirodalmi tájékozódásáról. = ItK 1967.607-615.

- Turányi Kornél: A "Szépirodalmi Koszorú" programja. = ItK 1967.78.

Kolozsvári Közlöny. 1856-1867.

- Berde Áron: A "K. Közlöny" és Vida úr. = MS 1856, júl.26.173.sz. [Nyílt levél. Kelt: Kolozsvár 1856.júl.19.]

- [BerdaÁron]: Előfizetési felhívás a "Kolozsvári Közlöny" c. politikai, tudományos és szépirodalmi lapra. = MS 1856.szept.13.212.sz. [Az újra meginduló lap programja.]

- Mikó (mre: Nézeteim e lap feladatáról. = KváriKözl 1856.okt.1.1.sz.

- Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre levelezéséből. "Nézeteim e lap feladatáról". = Ellenzék 1940.máj.5.101.sz.10. [Az 1856.okt.1-i KvtáriKözl-beli cikkének közlésével.]

Kolozsvári Színházi Közlöny. 1859-1860.

- Váradi Antal: A bukuresti expedíció. [Havi Mihály és társai Odisszeája 1860-ban.] = Ú 1908.263.sz.

Komarak, Novi Sad. 1862-1865.

- Póth István: Jovan Jovanovic. Zmáj és a magyar irodalom. [Komarakról is.] = Vujicsics D. Sztojan: Szomszédság és közösség. Bp. 1972.369-391.

Krampuszok. Pest. 1862.

- Morlin Adorján: Ki látta a Krampuszok és a Bús Vitéz, Fekete Leves című élciapokat? – MKsz 1943.93.

Kritikai Lapok. Pest. 1862-1863.

- A:n.n.i.sz.: Apróságok. = KrL 1862.máj.15.6.sz.158-160. [A lap nevében védekezik a túl szigorú kritika vádja ellen.]

- A.n.n.i.sz.: Elmélkedés a "Krit. Lapok" olvasóinak névsora fölött, azaz hazánk egyik közügyéről. = KrL 1862.223, 257.

- A.n.n.i.sz.: Hírlapirodalmunk. Nyílt levél a "Kritikai Lapok" szerkesztőjéhez. = KrL 1862.153. ["A szerk." aláírással "Válasz" uo. 157.]

- Gyulai Pál: Polémiák. = SzépirodF 1862.okt.30.26.sz.405-406. és Gy. P. kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850-1904. Bp. 1927.163-168. [Válaszol többek közt Riedl Szendének a KrL-ban hozzá intézett nyílt levelére.]

- Riedl Szende: A Kritikai Lapok. = KrL 1862.1.sz.(1.) [Programcikk.]

- Riedl Szende: Előfizetési felhívás. = KrL 1862.1.sz.

- [Riedl Szende] R.: Komoly szavak komoly időben. = KrL 1862.1 .sz. 2-3. [A lap feladatáról.]

- [Riedl Szende]: A szerk.: Pillantás a múltba s jövőbe. = KrL 1862.8.sz.185-187.

- [Riedl Szende]: Igazolásul. A "Kr. Lapok" álláspontjának védelmezése az ellene intézett megtámadásokkal szemben. = KrL 1862.305.

- [Riedl Szende]: A "Kritikai Lapok" szerkesztőjének nyílt levele Gyulai Pálhoz. = KrL 1862.okt.1.14.sz.329-332. [Védi a lap irányítását és koncepcióját Gyulai kritikai megjegyzéseivel szemben.]

- [Riedl Szende] Szerk.: Az olvasóhoz. Visszapillantás a "Kr Lapok" első évi életére. Tapasztalásaink ez idő alatt. = KrL 1862.409.

- A Kritikai Lapok tapasztalásai. = KrL 1862.32.

- Örvendetes tapasztalás. = KrL 1862.89.

- A "Kr Lapok" positiv tevékenysége. = KrL 1862.206.

- A Kritikai Lapok előfizetőinek névsora. = KrL 1862.209.

- Kritikai Lapok Szerkesztősége új tudományos vállalat. = TanL 1867.82.

- A Kritikai Lapok tapasztalásai. = TanL 1867.130-131.

- Toldy Ferenc Kritikai berke. Bp. 1874.173-192.

- Breznay: Az "Egyetemes Kritikai Lapok" munkájának harmadik úttörőjéről. = EKrL 1906.3.sz.19-21. [Riedl Szende KrL-járól.]

- Kemény G. Gábor: Riedl Szende prágai korszaka és harca a tudományos kritikáért. = It 1950.2.sz.70-90. [A Kritikai Lapokról is.]

Kronstädter Zeitung. Kronstadt. 1850-1867.

- Schlandt Hermann: Die Geschichte der Kronstädter Zeitung. Der Weg durch ein Jahrhundert. Festausgabe zum hundertjährigen Besteten. Kronstadt. 1936. Kiadó, Ny. Johann Gött. 110p.

Lelki Kincstár. 1862.jan.5.: Házi Kincstár. Pest. 1860-1865.

- Ballagi Mór: Előleges jelentés a Lelki Kincstár ügyében. [Jelenti a folyóirat megindítását.] = ProtEgyhlskL 1860.nov.25. 1555-1556.h.

- Ballagi Mór: Jelentés és kérelem. [A Lelki Kincstár c. folyóirat címét Házi Kincstár-ra változtatja.] = ProtEgyhlskL 1861.okt.27.44.sz.1411-1412.h.

Magyar Akadémiai Értesítő. 1867.jan.7.: Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Pest. 1859-1867.

- Magyar Akadémiai Értesítő. A philosophiai törvény- és történettudományi szakosztályok közlönye, l-II.köt. = PN 1861.283, 285.sz.

- Az Akadémiai Értesítő című havi folyóirat előrajza. = BpSz 1890.60.köt.175-176.

- Szily Kálmán: Hírlapjaink és a M.Tud.Akadémia. A Magyar Akadémiai Értesítő történetéhez. = BpSz 1891.66.köt.174.sz.452-457.

- Viszota Gyula: Az Akadémiai Értesítő 70 éves jubileuma. [Kiadástörténet.] = AkÉrt 1911.22.köt.370-375.

- Akadémiai Értesítő. = Lit 1934.1.sz.82.

- Magyar Tudomány. = IÚ 1956.26.sz. = SzN 1956.169.sz.

- Gergely Pál – Molnár Zoltán: Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. 1940-1960. Bp. 1962.VI, 376.

- Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség. (Az "irodalmi" értelmiség felső rétegének ideológiájához, 1867 után.) az MTA Értesítője 1867 utáni évfolyamai és a Budapesti Szemle. = ItK 1970.5-6.sz.588-602.

- Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány Indexe. Összeáll. Pétervári Lászlóné és Sz. Garai Judit. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. Bp.

1975.I-III.köt.

- Batári Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia időszaki kiadványai 1834-1867-ig. = MTud 1993.6.sz.766-772.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.97-102.

Magyar Emléklapok. 1850.júl. 1.: Magyar Írók Füzetei. 1850.júl.2.: Pesti Röpívek. 1850.okt.6.: Pesti Ívek Pest. 1850.

- Olvasóinkhoz. = MEmL 1850.I.1-3. [Programja: a szépirodalom és a nyelv ápolása.]

- Magyar Emléklapok. Előfizetési felhívás. = MH 1850.184.sz.

- [Gyulai Pál]: Irodalmi élet. = PRöpívek 1850.1 .sz.27-28. és Gy.P. kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850-1904. Bp. 1927.0-3. [A lap irodalmi szemléjének beköszöntő cikke.]

- Szilágyi Sándor: Tervrajz. = M.írókFüz 1850. [borítólapon].

- Szilágyi Sándor: [Beköszöntő.] = Pesti Röpívek 1850. Próbaszám 1-4. és 1850.1.sz. 1-3.

- Szilágyi Sándor: Pesti ívek. = MH 1850.dec.11.329.sz.1478. [Program.]

- Szilágyi Sándor-Kozma Vazul: Pesti Röpívek. Magyar írók Füzetei. = MH

1850.nov.3.297.sz.1340., nov.5.298.sz.1344. Mell. [Program és előfizetési felhívás.]

- Szilágyi Sándor-Kozma V[azul]: Pesti Röpívek ügyében annak olvasóihoz. = MH 1851.367.sz.

- Jókai Mór: A sajtó és a cenzúra Magyarországon. I-VIII. = Hon 1866.nov.1-7., 252-256.sz., nov.11.260.sz., nov.18.266.sz., nov.25.272.sz. és J. M.: Virradóra. 4.köt. Pest 1868.66-126., J. M. hátrahagyott művei. 4.köt. Emlékeimből. Bp. 1912.48-86. [A 6. közleménytől: Szilágyi Sándor Forradalmi Emléklapjai, Magyar írók Füzetei, Pesti Röpívek c. lapjairól is.]

- Szilágyi Sándor: Egy régi divatlap történetéből. = FL 1871.júl.1.148.sz.690-691.

- Szilágyi Sándor: Visszaemlékezés szerkesztői pályámra. I—IX. = PN 1872.jan.17-máj.17. 13, 31, 32, 36, 37, 69, 70, 79, 80, 85, 103, 114. sz. és Sz. S.: Rajzok a forradalom utáni időkből. Bp. 1876.5-126.

- Szilágyi Sándor: Első folyóiratok a forradalom után. [Magyar Emléklapok és Pesti Röpívek.] = Sz. S.: Rajzok a forradalom utáni időből. Vác. 1876.5-129.

- Szinnyei Ferenc: A Magyar Emléklapok. = It 1912.113-116.

- Gárdonyi Albert: Könyvcenzúra és ritka könyvek. = KtáriSz 1916.júl.-okt., 49-57. [Említi többek közt Szilágyi Sándor szerkesztőt is.]

Magyar Évlapok. Pest. 1857.

- Előfizetési felhívás. = MÉvlapok 1857.1.füz. boríték.

- "Irodalmunkban üdvös lendületnek kell tekintenünk..." = BH 1857.aug.20. [Mészáros Károly és Sárossy Gyula lapjának indulásáról.]

Magyar Gazda – Gazdasági Lapok

Magyar Gyermekbarát. Pest. 1865-1866.

- A Magyar Gyermekbarát előfizetési felhívása. (Ism.) = VÚ 1866.45.sz.

Magyar Hírlap. Pest [1849] 1850-1852.

- A Magyar Hírlap polemistájának. = PN 1852.796.

- [Horváth Miklós] H – th M.: Lapszerkesztők. [Kemény Zsigmond, Szilágyi Ferenc, Vida Károly] = FL 1894.310.sz.2655-2657.

- Sziklay János: A Magyar Hírlap és a Hölgyfutár. = Sajtó 1943.12.sz.. 1944.sz., 3-4.sz.

- Csép Attila: Csernátony Lajos névtelen és álnevű levelezése a Magyar Hírlapban. OSZKÉvk 1958.343-348.

- Buzinkay Géza: A konzervatív ellenzéki lap átalakulása kormány lappá: A Magyar Hírlap és a Budapesti Hírlap. = MSajtóTört Bp. 1985.II.kot.318-340.

Magyar Iparos. Vác. 1867.

- Holl Béla: A kétszáz éves váci könyv. Bp. 1973.89..97.

Magyar írók Füzetei – Magyar Emléklapok

Magyar Izraelita

- Mezei Mór, Pencer Pál, Zsengeri Mór: Előfizetési felhívás [és ism.] a Magyar Izraelita hitfelekezeti érdekű hetilap 3. évfolyamára. = Ország 1863.8.sz.

Magyar Könvvészet. Pest. [1849] 1850-1857.

- A.: Az 1849-1857-ik évi Magyar Könyvészet. = KrL 1863.2.sz.23-24.

- Demjén József: Válaszul az 1849-1857-ik évi Magyar Könyvészetet illető bírálatfélére. = KrL 1863.5.sz.72-73.

- Márki Sándor: Toldy Ferenc és az első magyar könyvészeti szaklap. = OrszV 1906.14.sz.

- Varga Sándor: Honi Irodalmi Hirdető [1842-1848] és Magyar Mihály Magyar Könyvészete. [1855-1857] = Kvil. = 1988.márc.14.

Magyar Mérnök Egylet Közlönye. Budapest. 1867.

- Batári Gyula: A technikatörténet páratlan tárháza. = MűszÉI 1983.14.sz.6.

- Lósy-Schmidt Ede: Magyarország Anyagi Érdekei című közgazdasági folyóirat mint a Magyar Mérnök-Egylet ideiglenes közlönye 1866-ban és 1867-ben. Bp. 1929.22.p.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.143-144.

A Magyar Nép Könyve. Pest. 1854-1856.

- Számvald Gyula: Előfizetési felhívás "A Magyar Nép Könyve" című munkára... = VÚ 1854.máj.14.11.sz.90. [Csengery Antal és Kemény Zsigmond szerkesztésében.]

A Magyar Nép Könyve. = PN 1854.aug.13. [A második és harmadik füzetről.]

- Csengery Antal és Kemény Zsigmond előfizetést nyitnak a "Magyar nép könyve" új folyamára. = PN 1855.szept.18.

- Pest, dec.13. A "Magyar nép könyve" újabb, harmadik kötetéből... = PN 1855.dec.13.

- [Jókai Mór] J.: Irodalom. A magyar nép könyve. = VÚ 1856.jan.20.3.sz.22.

- Salamon F[erenc]: A Magyar Nép Könyve. Uj folyam. 1.füz. Pest 1856. = BH 1856.jan.18.15.sz. és S. F.: Irodalmi tanulmányok. 2.köt. Bp. 1889.124-130.

- Jónás Károly: Csengery Antal – Salamon Ferenchez. = ItK 1903.92-94. [Elítélik a PN-t a Magyar Nép Könyvéről írt bírálata miatt.]

- Pais Dezső: Kemény-levelek a Nemzeti Múzeumban. = ItK 1910.480-482. [Többek közt az 1855.szept. 10-én kelt, Heckenasthoz Csengeryvel közösen írt levél közlése: A Magyar Nép Könyve új folyamának szerződése.]

Magyar Néplap. Pest. 1865)66-1867.

- Előfizetési felhívás a Magyar Néplap politikai és vegyestartalmú hetilapra. = PN 1866.máj.24.117.sz.

- [Mikszáth Kálmán]: [A Magyar Néplap és a Mulattató olvasóihoz.] = Mulattató 1875.jan.1.1.sz.3. és M. K. összes müvei. 52.köt. Cikkek és karcolatok. 2.köt. Bp. 1964.172. [A két lap programjáról.]

- [Mikszáth Kálmán]: Olvasóinkhoz. = MNéplap 1875.jan.1-22.1-4.sz. és M. K. összes művei. 52.köt. Cikkek és karcolatok. 2.köt. Bp. 1964.171-172. [Előfizetési felhívás.]

- [Mikszáth Kálmán]: Az olvasókhoz. = MNéplap 1875.márc.1912.sz.45., márc.26. 13.sz.49. és M. K. Összes művei. 52.köt. Cikkek és karcolatok. 2.köt. Bp. 1964.172-174. [Előfizetési felhívás.]

- [Mikszáth Kálmán]: Az olvasókhoz. = MNéplap 1875.jún.25.26.sz.101., júl.2. 27.sz.105. és M. K. összes művei. 52.köt. Cikkek és karcolatok. 2.köt. Bp. 1964.175-176. [Előfizetési felhívás.]

- [Mikszáth Kálmán]: Az olvasókhoz. = MNéplap 1875.szept.25.39.sz. 153., okt.2.40.sz.157. és M. K. összes művei. 52.köt. Cikkek és karcolatok. 2.köt. Bp. 1964.176-177. [Előfizetési felhívás.]

- Mikszáth Kálmán: Nyilatkozat. = MNéplap 1875.dec.24.52.sz.208. és M. K. összes művei. 52.köt. Cikkek és karcolatok. 2.köt. Bp. 1964.178. [Bejelenti, hogy visszalép a MNéplap szerkesztéséről.]

- Bisztray Gyula: Mikszáth, a szerkesztő. = M. K. összes művei. 51.köt. Cikkek és karcolatok. 1 .köt. Bp. 1964.211-217.

Magyar Nyelvészet. Pest. 1855-1861.

- Csengery Antal: A "Magyar Nyelvészet" ügyében. = PN 1855.jún.22.1584.sz.2.

- [Toldy Ferenc] -y.: Magyar Nyelvészet. = MS 1855.aug.28.48.sz. [Hunfalvy Pál szerkesztésében megjelent folyóirat 1. és 2. füzetéről.]

- Hunfalvy Pál: Mit akar a Magyar Nyelvészet? = MNyszet 1856.1-19. [Programcikk.]

- Babos Ernő: az első magyar nyelvtudományi folyóirat. = MNyszet 1956.289-294.

Magyar Polgár. Kolozsvár. 1867-1886.

- Hegyesy Vilmos: "Magyar Polgár." = MPolgár 1886.dec.23.294.sz. [A lap életének jelentősebb mozzanatairól.]

- Kozma Dezső: Publicisztika a múlt század végi kolozsvári sajtóban. = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Az ELTE Mlrodtörtlnt és az MTA Irodtudlnt 1993.nov.25-26-i tudományos konferenciájának előadásai. Bp. 1994.170-178.

Magyar Posta. Pest. 1857-1858.

- Szilágyi Sándor: Emlékezzünk régiekről. = Nemzet 1883.353.sz.dec.25.5. [Úrházy György lapjáról.]

Magyar Sajtó. Pest. 1855-1865.

- [Gyulai Pál] Szerk.: [Polémia Török Jánossal.] = PN 1855.szept.5.63.sz. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.173-174.

- Gyulai Pál: Fölszólítás Török János úrhoz, a "Magyar Sajtó" szerkesztőjéhez. = PN 1855.szept.12.68.sz. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.174-175. [A Török János és Gyulai Pál között a kritikusi magatartásról folyó vitához.]

- Török János: Magyarországi ügyek. = MS 1855.jún.6.3. [A MS jellege, célja, feladata.]

- Új magyar hírlap. = VÚ 1855.máj.27.21.sz.167. [Török János Bécsben indítandó napilapjáról.]

- A "Pesti Napló" volt szerkesztője, Török János elutazott Bécsbe, ottani lapját, "A magyar sajtó"-t szerkesztendő. = VÚ 1855.jún.10.23.sz. 183.

- Hajnik Károly – Heckenast Gusztáv: Jelentés a Magyar Sajtó folytatása iránt. = MS 1857.nov.26.271.sz. [A bélyegadó miatt a lap 1858.jan. 1-től hetente csak háromszor fog megjelenni.]

- Heckenast Gusztáv – Török János – Hajnik Károly: A nagyérdemű közönséghez. = MS 1857.jan.6.4.sz. [Bejelentik Török János távozását és Hajnik kinevezését.]

- Jókai Mór: Viszonzásul. = MS 1857.ápr.30.98.sz.397. és J. M.: Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.371-372. [Török János méltatása.]

- Jókai Mór – Hajnik Károly: Első számunk. = MS 1857. Próbalap.

- Jókai Mór – Hajnik Károly: [Program.] = MS 1857.jún.6.128.sz.

- Török János: A "Magyar Sajtó" tiszt. közönségéhez. = MS

1857.ápr.30.98.sz. [Búcsú a laptól; utódjának, Jókainak meleg hangú méltatása.]

- Hunfalvy János: A Budapesti Szemle és a Magyar Sajtó bírálója. = PN 1957.239.sz.

- Hajnik Károly – Jókai Mór: [Szerkesztőváltozás bejelentése.] = MS 1862.márc.12.59.sz. [Hajnik bejelenti leköszönését; Jókai vázolja célkitűzéseit.]

- Jókai Mór: Pest, mart.12. = MS 1862.márc.12.59.sz.1. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.136-137. [Újra elvállalta a lap szerkesztését.]

- Jókai Mór – Heckenast Gusztáv: Tisztelt közönségünkhöz! = MS 1862.nov.26. 272.sz. [A szerkesztőség leköszön, és A Hon c. lapban folytatja eredeti irányvonalát. A MS 1863.jan.1-től Vajda János szerkesztésében jelenik meg.]

- [Jókai Mór] A M. Sajtó "Volt" Szerkesztősége: Végszó a "Magyar Sajtó" t. közönségéhez. = MS 1862.dec.31.299.sz. [Búcsúcikk és szerkesztői munkásságának összegzése.]

- [Kövér Lajos] **: A "Magyar Sajtó"... = Jövő 1862.nov.9.90. [Jókai visszavonul a MS szerkesztésétől, és utódja Vajda János lesz.]

- [Reviczky Szevér] -: Különös polémia egyrészt Kövér Lajos, másrészt Szelestey László és Reviczky között. = KrL 1862.dec.1.16-17.sz.400-404. [Kövér Lajos híradásának nagy sajtóvisszhangja a PN nov.13., 15., 18. és 24-i számaiban. Közli a cikkeket.]

- Szelestey László – Reviczky Szevér: Nyilatkozat. = PN 1862.nov.13.261.sz. [Nem értenek egyet a "Jövő-nek Vajdával kapcsolatos cikkével.]

- Kövér Lajos. = Jövő 1862.nov.13.91. [Kiegészítés a nov.9-i számban Kövér Lajos közleményéhez.]

- A "Magyar. Sajtó" átalakulása és iránya. = PN 1863.okt.25.246.sz.

- Vajda János: Lapunk s a lapirodalom. = MS 1863.jan.25.20.sz., jan.27.21.sz.

- Zilahy Károly: Szabad sajtó! = MS 1863.jan.1.1.sz.1-2. [Programcikk.]

- Zilahy Károly: A Magyar Sajtó irányáról, megszűnésekor. = MS 1863.jún.30. 147.sz.

- Falk Miksa: Egy feledésbe ment újságról. = OrszV 1888.dec.8.50.sz. és Szepesi Közlöny 1892.nov.19.47.sz., OrszV 1901 .okt.13.41 .sz.828-829.

- Falk Miksa: Két feledésbe ment újságról. = F. M.: Kor és jellemrajzok. Bp. 1903.24-36.

- Jókai Mór: Az első alapítók. = J. M. hátrahagyott művei. 5.köt. Az én életem regénye. Bp. 1912.292-294. (A MS-ról.)

- Takács Sándor: Jókai politikai pályafutása. = Jókai Mór politikai beszédei. 1 .köt. Bp. (1930) XIX-CXXXIII. [Többek közt a MS-ról is, levéltári adatok alapján.]

- Kósa János: Jókai Mór és Irányi Dániel. = ItK 1943.243-245. és Jókai Mór összes művei. Levelezés. 2.köt. Bp. 1975.39-40, 76-77. [A Hon-nal és a MS-val kapcsolatos levelek. Irányi Jókaihoz: Jersey 1865.szept.24, Jókai Henszlmann Imréhez: Pest 1863.jan.7.]

- Komlós Aladár: Vajda János nyílt levele Kemény Zsigmondhoz. (Adalékok Vajda ismeretlen éveihez.) = It 1950.116-124. [Miért kellett a MS-tól megválnia.]

- Kemény István: A száz év előtt "Magyar Sajtó". = MS 1955.10.sz.465-466.

- Törő Györgyi, H.: Jókai, a szerkesztő. Magyar Sajtó. = Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.558-562.

- Miklóssy János: A "halálveszélyes apathia" ellen. (Vajda János 1863-as lapkísérlete.) = OSZKÉvk. 1970-71.371-384. [A MS-ról, munkatársairól, a kortársak véleménye a lapról.]

- Kerényi Ferenc: Jókai Mór szerkesztő, hírlapírói tevékenysége. 1860-1865. Magyar Sajtó. = J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.352-356.

- [Miklóssy János – Miklóssyné Varró Judit]: Magyar Sajtó. Fogadtatása. = Vajda János összes művei. 7.köt. Publicisztikai írások. 1 .köt. Bp. 1979.924-933.

Magyar Sion. Pest. 1863-1867.

- [Szerkesztő]: Tájékozásul. = MSion 1863.5-8. [Programcikk.]

- [Fraknói Vilmos] Frankl Vilmos – Zádori János: Az új Magyar Sion programja. = Msion 1869.794-797.

- Rimely Károly: Adalékok az Új Magyar Sion 1880-iki évi folyamához. Pozsony 1881.70p.

- Kereszty Viktor: Három évtized! 1863-1893. = MSion 1893.3-15.

- Kereszty Viktor: A "Magyar Sion" jubileuma. = MÁIIam 1893.febr.9.32.sz. [30 éve indult.]

- Kereszty Viktor: A "Magyar Sion" Repertóriuma 1863-1893. Esztergom 1893.114.p.

- Kereszty Viktor: Visszhang egy tárcacikkre. = MSion 1893.776-783.

- Kereszty Viktor: A szerkesztő zárószava. = MSion 1903.881-891.

- Majer Imre: Repertórium. A "Magyar Sion" értekezéseinek és könyvismertetéseinek tárgymutatója 1893-tól 1903-ig terjedő évfolyamokról. = MSion 1903.1-52. Pótfüzet.

- "Én azt gyanítom, s félve gyanítom, hogy a Sion ellenmérge akar lenni a Tárnak..." Schedel Ferenc levele Guzmics Izidornak, Pest. 1838.febr.17. = Récsey Viktor: Halászat a pannonhalmi kézirattárból. ItK 1900.2.sz.238.

- Nagy Ottó, M.: Gyarmathy Sámuel élete és munkássága. Kolozsvár. 1944.85.3. [Erd.Tud.Füz.182.]

- Jancsó Elemér: Gyarmathy Sámuel. = J. E.: A felvilágosodástól a romantikáig. Bucuresti. 1966.33-49.

Magyar Történelmi Tár. Pest. 1855-1863.

- Pelz Béla: A Magyar Történelmi Tár tartalommutatója. Bp. 1914.152p.

Magyar Száműzöttek Lapja. New York 1853.

- Kun Andor: Az első amerikai magyar újság. = Sajtó 1930.8.sz.409-711.

- Kun Andor: Az Északamerikai Egyesült Államok magyar sajtója. = Sajtó 1930.

- Nagy Iván: Külföldi magyar sajtó. = Láth 1943.16-20.sz.

- Batári Gyula: Az egyesült Államokban kiadott első magyar nyelvű hírlap. = MTudomány. 1989.jún.

Magyar Színházi Lap. Pest. 1860.

- Természet és műzene. Szénfy Gusztáv cikksorozata a Magyar Színházi Lapban. = Holnap. 1994.1.sz.70

Magyar Tudományos Értekező. Pest. 1862.

- G-y: Magyar Tudományos Értekező. = MS 1862.máj.8-9.106-107.

Magyar Újság. Pest. 1867.

- Böszörményi László: Bátor rohama a sajtó ellen. [Kossuth Lajos támadható levelét közölte.] = PN 1866.márc.9.

- Valami a Magyar Újság dolgairól. [Vajda János a Népzászlója szerkesztőségéhez ment át.] = EstiLap 1868.196.sz.782.

- Gyulai Pál: A "Hon"-ról s a "Hon"-nak. = PN 1868.márc.13-14.61-62.sz. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961. 514-519. [Válasz A Honnak, amely támadta a PN-t, a MÚ-t és Gyulait is.]

- Vajda János: A "Századunk" t. szerkesztőjének. Nyilatkozat. = MÚ 1868.szept.18.206.sz.836. [A laptól való megválás okairól.]

- Válasz a "Nép Zászlója" c. lapnak Vajda J[ános] és a Magyar Újság viszonyáról. = MÚ 1868.aug.23.193.sz.784-785. [Nem Vajda János alapította a MÚ-ot.]

- A "Nép Zászló"-jából. = MÚ 1868.szept.8.206.sz.835. [Az átvett cikk Vajda Jánost a MÚ alapítójának tekinti.]

- Válasz Vajda János és Áldor Imre uraknak. = MÚ 1868.szept.8.206.sz.836.

- A "Magyar Újság" alapítója. = A Nép Zászlója 1868.aug.22.34.sz.404. [Vajda megvált a MÚ-tól, és a "Nép Zászlója" munkatársa lesz.]

- Berencz József: Emlékezés Böszörményi Lászlóra. = Alf 1959.1.sz.119-121. [A MÚ alapítója és 1867-68 folyamán szerkesztője volt]

- Szabad György: Vajda János politikai elszigetelődésének történetéből. = It 1960.129-141. [A MÚ-ról is.]

- Dezsényi Béla: Kossuth Lajos publicisztikai munkássága az emigrációban. = OSZKÉvk. 1959. Bp. 1961.344-359. [A MÚ-hoz való viszonyáról is.]

Magyar Világ. Pest. 1865-1867.

- Miklóssy János: Vajda János ismeretlen évei. = ItK 1969.72-81. [Ludasi Mór Magyar Világ c. lapjáról.]

Magyarhoni Természetbarát. Nyitra. 1857-1858.

- Halmi János: Láng Adolf emlékezete. Pápa. 1937.39.p.

- Batári Gyula; A tudományos szaksajtó... 1994.139-141.

Magyarország. Pest. 1861-1862.

- [Greguss Ágost – Szathmáry Károly]: [A "Magyarország" szerkesztőségének búcsúlevele.] = PN 1862.júl.2.150.sz.2-3.

- [Ágai Adolf] Porzó: János Bácsi. [Pompéry János szerk.] = Egyetértés 1884.275.sz.

Magyarország és a Nagyvilág. Pest. 1865-1867.

- Ábrányi Kornél, ifj.: Mire szerkesztőkké leszünk. = MoNv 1882.dec.3. 49.sz.783. [Levél Mikszáth Kálmánhoz, a lap munkatársairól.]

- Borostyáni Nándor – Mikszáth Kálmán: Az Olvasókhoz! = MoNv 1882.dec.3. 49.sz.787. és Mikszáth Kálmán összes művei. 67.köt. Cikkek és karcolatok 17.köt. Bp. 1969.368-369. [Bejelentik, hogy 1882.dec. 1-vel átvették Molnár Antaltól a hetilap szerkesztését.]

- [Borostyáni Nándor – Mikszáth Kálmán]: Olvasóinkhoz! = MoNv 1883.márc.25. 12.sz.191. és Mikszáth Kálmán összes művei. 67.köt. Cikkek és karcolatok 17.köt. Bp. 1969.370. [Az előfizetések megújításától, az írói gárdáról.]

- Rejtő István: Mikszáth a Magyarország és a Nagyvilág társszerkesztője. = Mikszáth Kálmán összes művei. 67.köt. Cikkek és karcolatok. 17.köt. Bp. 1969. 365-368. [1882.dec.-1884.jan.]

- Nagydiósi Gézáné: Adalék a "Magyarország és a Nagy Világ"-hoz. = MKsz 1970.362. [A 4.évf. első száma előtt megjelentetett rendkívüli mutatványszámról.]

Magyarország Képekben. Pest. 1867-1868.

- Stiller Kálmán: Vahot Imre. = Gyöngyössi Kalendárium. 1913.125.

Marosvásárhelyi Füzetek. 1858-1860.

- Molnár Gábor: Az első marosvásárhelyi hírlapról. = MvHírl 1912.10-11.sz.

- Mózes Júlia: Az első marosvásárhelyi folyóirat... 1858-ban. [Mentovics Ferenc szerk. arcképe, 1.sz. fotója.] = KönyvtáriSz 1972.3.sz.121-124.

Missiói Lapok. Galacz. 1866.

- Czelder Márton: Missiói Lapok. = SpFüz 1866.

- Czelder Márton működése Romániában 1861-1869. Kolozsvár. 1870.

- Czelder Márton: Missiói levelek dr. Ballagi Mórhoz. [1861. évi sorsáról, elhagyva a bukaresti szerkesztőséget.] = ProtEgyhlskL 1861.46.sz.-tól folytatásos cikk.

- K.: Czelder Márton és a morvaországi missió. = ProtEgyhlskL 1862.48.sz.-tól folytatásos cikk.

A Nagy Tükör. Pest. 1856-1858.

- Jókai Mór: Felszólítás hazai művészeinkhez. = A NTükör 1856 [Minden szám borítéklapján kérelem, hogy rajzaikkal támogassák a lapot.]

- Jókai Mór – Heckenast Gusztáv: Előfizetési jelentés a Nagy Tükörre. = Nagy Tükör 1856.nov.9.1.füz. Hátsó borítólap. – J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.286-288.

- Critikai levelek a Nagy Tükörre. = uo. 1857.febr.1. névnélk.

- Schöpflin Aladár: Jókai és a Nagy Tükör. = NTükör 1938.4.sz.298-299.

- Morlin Adorján: A magyar nyelvű élclapok első évtizedei. (1848-1858.) = MKsz 1943.166-183.

- Palásti László: Jókai Mór élclapjai. = MS 1956.5.sz.222-223.

- Törő Györgyi, H: Jókai, a szerkesztő. A Nagy Tükör. = Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.556-557.

Napi Közlöny. Pest 1863. évben, Marosvásárhely 1864. évben. Pozsony 1865. évben. Rimaszombat 1967. évben. 1863-1867.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.103-106.

Napi Tudósító. Melléklap a Budapesti Hírlap... számaihoz. 1853.

- Gr. Festetics: Nyilatkozat a Napi Tudósító szerkesztőjéhez [Szilágyi Ferenchez] az 1853.12.sz.-ban közölt a művészek honoráriumáért c. írásáról. [A 12.sz. nem található.] = Db 1853.sz.

Napkelet. Pest. 1857-1862.

- Vahot Imre: A Nővilág szerkesztőjének megtámadása. [A szerk. Vajda János, lapját "nemzeti és erkölcsi tekintetben rossz és veszélyes irányban" kezdi szerkeszteni.] = Napk 1857.3.sz.48.

- A "Napkelet" budapesti képes újság első száma is megjelent... = VÚ 1857.jan.18.3.sz.27.

- Kövér Lajos: Nyílt levél a Napkelet szerkesztőjének. = uo. 1858.38.sz.607.

- Vahot Imre: Nyilatkozat. A "Napkelet" megszületése iránt. = PN 1862.okt.10.233.sz. [Bejelenti a lap beszüntetését.]

- Kovács Judit: Egy XIX. századi magyar újságíró hagyatékából. "Miserabilis viszonyok", gondok, tragédiák. = MNemzet 1969.jún.29.149.sz.12. [Berecz Károly irataiból. Részletek a Vahot Imrével 1859-ben történt levélváltásából.]

Nefelejts. Pest. 1859-1875.

- Nefelejts. (Ism.) = Hölgyf 1864.68., 72.sz.

- Irodalom. "Nefelejts". = BH 1859.márc.1. [A Bulyovszky Gyula szerkesztésében indult lapról.]

- A "Nefelejts". = FL 1875.márc.3.50.sz.217-218.

- Szana Tamás: Az én első lapom. = PN 1890.dec.25.353.sz.

Negyvenkilenc. Debrecen. 1866-1867.

- Tardy Lajos: Kossuth illegális folyóirata a Negyvenkilenc. = MKsz 1967.254-255.

Népbarát. Pest. 1861-1867.

- Kozocsa Sándor: Vas Gereben levele Májer Istvánhoz. = ItK 1939.70. [Kelt: Pest. 1864.máj.25-én. Szeretné megnyerni a Népbarát c. lapjához.]

Népnevelők Kalauza. Pécs. 1865.

- Selley Béla: Népnevelők Kalauza. = TanL 1864.555-557.

Nővilág. Pest. 1857-1864.

- Megjelent a "Nővilág" hetilap a magyar hölgyek számára. Szerkeszti Vajda János, kiadja Heckenast Gusztáv. = VÚ 1857.jan.18.3.sz.27.

- Vajda János: Ez új esztendőben. = Nőv 1858.jan.3.1.sz.1-3. és V. J. összes művei. 7.köt. Publicisztikai írások, l.köt. Bp. 1979. 197-202. [A lap programja.]

- Nővilág érdemes szerkesztője a vidéki közönséget nemtelenül megsértvén, a Magyar Postában számos bosszankodó hang emelkedik ellene. = Kalauz 1859.18.sz.

- [Arany János]: Glossza. = SzépirodF 1860.dec.19.7.sz.111. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.12.

- [Gyulai Pál] (-i): Apró polémiák. = SzépirodF 1862.II.334-335. és Gy. P, kritikai dolgozatainak gyűjteménye 1850-1904. Bp. 1927. 150-151. [Vita a "Gombostű"-vel és a "Nővilág"-gal.]

- Komlós Aladár: Vajda János nyílt levele Kemény Zsigmondhoz. [Adalékok Vajda ismeretlen éveihez.] = It 1950.3.sz.116-124. [Miért kellett megválnia a Nővilágtól.]

- Nagydiósi Gézáné: Magyarországi női lapok a XIX. század végéig. = OSZ-KÉvk 1957. Bp. 1958.193-229.

- Seres József: Nővilág. Fogadtatása. = Vajda János összes művei. 7.köt. Publicisztikai írások. l.köt. Bp. 1979.710-750.

- Seres József: Pesti élet. = Vajda János összes művei. 7.köt. Publicisztikai írások, l.köt. Bp. 1979. 750-752. [A lap tárcarovatáról.]

- Seres József: Pesti levelek. = Vajda János összes művei. 7.köt. Publicisztikai írások, l.köt. Bp. 1979.758-759. [A lap tárcarovatáról.]

- D. Szemző Piroska: A Nővilág megszűnési körülményei. = MKsz 1979.126-139.

Nyelvtudományi Közlemények. Pest. 1862-1867.

- Hunfalvy Pál: Előszó. = NyK 1862.1.sz.

- [Gyulai Pál] -g.: Nyelvtudományi Közlemények. [Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia nyelvosztályának bizottsága. Szerkeszti Hunfalvy Pál. Harmadik kötet. Első füzet. 1864.] = Ko 1864.márc.13.11.sz.257-258. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek, Tanulmányok. Bp. 1961.91-92.

- Simonyi Zsigmond: A Nyelvtudományi Közlemények a múltban s a jövőben. = NyK 1893.23.köt.1-13. [új program.]

- Juhász Jenő: Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1-50. kötetéhez. Bp. 1955.670.

- Lakó, Gy[örgy]: Zum hundertjährigen Jubileum der sprachwissenschaftlichen Zeitschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Nyelvtudományi Közlemények. = ALingu 1963.1-13.

- K.-Sal, Éva: Aus der Geschichte der Zeitschrift Nyelvtudományi Közlemények. (Sprachwissenschaftliche Mitteilungen.) = ALingu 1963.127-131.

- Lakó, György: "Nyelvtudományi Közlemények". A hundred years old linguistic periodical of the Academy of Sciences. = Ann.Univ.Bp.Sect. lingu. Tom. 6. Bp. 1965.15-25.

- Pintér Jenő: A magyar nyelvtudományi folyóiratokról. = Szily Emlékkönyv. 1918.51-54.

Ország. Pest. 1862-1863.

- T. olvasóinkhoz. = Ország 1862.dec.7.58.sz.

- [Ágai Adolf] Porzó: János bácsi. [Pompéry János szerk.] = Egyetértés 1884.275.sz.

- Pompéry Aurél: Újságalapítás az abszolutizmus idejében. = BH

1906.márc.7.65.sz.12. [Szilágyi Virgilről és az "Ország" "c. hetilapról.]

Az Ország Tükre. Pest. 1862-1865.

- [Balázs Sándor] A Szerk.: T. Olvasóinkhoz! = OrszTükre 1862.jan.13.2.sz.17-18.

- [Balázs Sándor]: T. Olvasóinkhoz! = OrszTükre 1862.dec1.28.sz.381-382. [Új előfizetést hirdet.]

- Falk Miksa. = OrszTükre 1862.jan.13.2.sz.18. [A lap munkatársa lett.]

- Balázs Sándor: A magyar olvasó közönséghez! = OrszTükre 1865.okt.11.29.sz.

- Eddigi előfizetőinkhez. = OrszTükre 1865.szept.28.39.sz.448. [Bejelenti a folyóirat megszűnését és a MoNv c. lap megindítását.]

- Bodnár Zsigmond: Balázs Sándor emlékezete. = Nemzet 1888.7.sz.

- Kelemen Béla: Balázs Sándorról. = PN 1888.302.sz.

Orvosi Hetilap. Pest. 1856-1867.

- Az orvosi Hetilap iránya. Névnélk. = Gyógyászat 1866.45.sz.803.

- Poor Imre: Az Orvosi Hetilap dr. Böngészének. = Gyógyászat 1866.55.sz.102-103.

- Szohner József: Válasz az Orvosi Hetilap bírálatára. = Gyógyászat 1867.46.sz.878-879.

- Kornis Pál: Orvosi könyv és folyóirat kiadásunk múltja és jelene. Orvosi Hetilap 1965.52.sz.2469-2460.

- Szendei Ádám: A magyar orvosi szaksajtó megalapítója. [Bugát Pál.] = Nszab 1965.júl.8.

- Batári Gyula: Az orvosi Hetilap első korszaka 1857-1867. = Orvostörténeti Közlemények 1977.55-72.

- Batári Gyula: Az első gyógyászati szakfolyóiratok Magyarországon. = MKsz 1982.72-75.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.130-136.

Önképezdei Lapok. Pest. 1866-1867.

- Valkai Imre: Egy magyar műtani szaklap érdekében. = PN 1866.júl.27-29.sz.

Ördög Naplója. Pest. 1861.

- Jókai Mór: Lauka Gusztáv [az Ördög Naplója szerkesztője.] = PN 1879.nov.9.

- [Zilahy Kiss Béla] Június: Lauka Gusztáv [szerk.] = BH 1902.

Pešt'budinśke Vedomosti. Buda 1861-1867.

- Pest'budinske Vedomosti. = A magyarországi szláv folyóirat-irodalom. = MS 1863.196, 801. – KrL 1863.207.

- Kuzmány Karol úr az autonómiáról. = ProtEgyhlskL 1865.15, 457-459, 43, 1397.1402.

Peleskei Nótárius. Pest. 1859-1861.

- [Andor József] a.j.: Vas Gereben szerkesztői munkássága. = Élet 1918.5.sz.

- Morlin Adorján: Első magyar élclapok. Ki látta az 1847-i Dongót és az 1858-i Peleskei Nótárius című élclapokat. = Mksz 1940.2.sz.212-213.

Pester Lloyd. 1854-1867.

- Pränumerations – Einladung. = PLloyd 1854.jan.1.1.sz. [Programcikkek.]

- Falk, Max: An die geehrten Leser des Pester Lloyd. = PLloyd 1867.dec.21.299.sz. [Dec.20-án átvette a lap szerkesztését.]

- Bethlen Olivér: A Pester Lloyd a Honvéd ellen. = Honvéd. 1868.44.sz.347.

- [Ábrányi Kornél, ifj.] II. K. A.: Post festa. (A Pester Lloyd jubileumához.) = Mo 1879.jan.19.9.sz.1-2.

- Fünfundzwanzig Jahre. 1854-1879. = PLloyd 1879.jan.1.1.sz.

- [Benedek Elek] E.: Falk Miksa. = Orsz 1893.jan.1.1.sz.9-10. [ PLloyd szerkesztőjét köszönti 25 éves írói jubileumán.]

- Erdélyi Gyula: Írók s képviselőházban. Falk Miksa. = MSz 1893.szept.17.38.sz.447. [Elmarasztalja a PLloyd megalapítása és szelleme miatt.]

- Deutsch Antal: A "Pester Lloyd". = OrszV 1903.ápr.26.17.sz.328-330. [Az 50 éves jubileum alkalmából.]

- A "Pester Lloyd". = A Pesti Lloyd-Társulat 1853-1903. Bp. 1903.189-226.

- Breznay Béla: Kritikai gondolatok kritikai ítélethez a "Pester Lloyd" jubileuma alkalmából a nemzeti lét, nyelv és irodalom érdekéről. = KEKrL 1904.jan.15.1-3.

- Deutsch, Anton: 1854-1903. (A Pester Lloyd jubileuma.) = PLIoyd 1904.jan.1.1.sz.

- A "Pester Lloyd" ötvenesztendős. = OrszV 1904.2.sz.33.

- Ruttkay-Rothauser, M[ax] Max Falk als Journalist... = PLoyd 1906.okt.5.243.sz. [Megválik a laptól.]

- Hevesi, Ludwig: Von alten Pester Lloyd. = PLIoyd 1907.305.sz.

- Supka Géza: A Pester Lloyd hetvenöt éve. = MSajtó 1928.

Pester Sonntagsblatt. Pest. 1853-1855.

- Szemző Piroska: Pesti szépirodalmi folyóirat az abszolutizmus korában. = S 1942. 2.sz.5-8., 3.sz.4-7. – Klny. A Sajtó könyvtára 20.

Pester Zeitung. 1850-1861.

- Szemző Piroska: A Pester Zeitung engedélyokirata. = MKsz 1940.251-266.

- Szemző Piroska: A Pester Zeitung története. = MKsz 1941.50-68.

- Szemző Piroska: A Pester Zeitung. Egy XlX.ik századbeli kormánylap története. Bp. 1941.40.

- Gárdonyi Albert: A Pester Zeitung megindítása. = MKsz 1941.121-131.

Pesti Hírlap. 1867.

- Vértesy Miklós: A száz év előtti Pesti Hírlap. = Budapest 1967.12.sz.22-23. [A Vértesy Arnold szerkesztette rövid életű lapról (1867.márc.5.-aug.17.)]

Pesti Hírnök. 1860-1867.

- [Jókai Mór] K-s M-n: Török János. = Üstökös 1865.jún.17.24.sz.201-202. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek 6.köt. Bp. 1975.334-336. [A Pesti Hírnök szerkesztőjéről.]

- [Jókai Mór] J. M.: A magyar journalistika a napi kérdésekben. = A Hon 1865.aug.15.186.sz. [A politika befolyása a sajtóviszonyokra.]

- Abafi Lajos: Török János hírlapjai: = Corv 1880.37-39, 42-43, 45-46. [Pesti Hírnök és a Hunnia.]

- Üdvözlet a Pesti Hírnök-nek! A 19-ik század második felében a napi sajtóban ily közleményekkel is találkozhatunk. A közjólét érdekéből... = Gyógyszerészeti Hetilap 1865.4.sz.49-54.

Pesti ívek – Magyar Emléklapok

Pesti Napló. 1850-1867.

- Szenvey József: Előfizetési hirdetés a Pesti Napló cím alatt f. évi Martius 9-dikén megindulandó magyar politikai hírlapra. Bp. [1850.] PRöpív.

- Császár Ferenc: Nyilatkozat. = PN 1851.szept.6.449.sz. [Megszűnt a lap tulajdonosa lenni.]

- A Pesti Napló műtára. = PN 1851.máj.27.366.sz.

- [Nyilazó jel]: Nemzeti Színházunk. (Bevezetés e lap rendesen adandó színi bírálataihoz.) = PN 1852.okt.1.769.sz.

- Pesti Napló 1853-ik évi folyamára előfizetési felhívás. = Hölgyf 1852.285.sz., MH 1852.939.sz.

- Török János: Irányom. = PN 1853.febr.13.879.sz. [Szerkesztői programcikk.]

- Török János: A Pesti Napló érdekében. Pest, jún.3.1853. = PN 1853.jún.4.969.sz.

- Szerkesztőségi cikk. = PN 1853.márc.6.897.sz. [A PN nem lesz egyik pártnak sem a lapja.]

- Pesti Napló programja. Szept.18.1853. = PN 1853.szept.24.1062.sz.

- Hiányaink és teendőink. = PN 1854.okt.26.28-29.1389, 1391-1392.sz.

- Visszapillantás a Pesti Napló irodalmi rovatának 1854-iki évfolyamára. = PN 1854.dec.31.1443.sz.2.

- Gyulai Pál: Fölszólítás Török János úrhoz, a "Magyar Sajtó" szerkesztőjéhez. = PN 1855.szept.12.68.sz.3. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek, Tanulmányok. Bp. 1961.174-175. [A közöttük folyó vita a PN kritikai magatartásával kapcsolatos.]

- Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. [I.] = BH 1855.jan.23-26. és Gy. P.: Kritikai dolgozatok 1854-1861. Bp. 1908.69-88., Gy. P. válogatott művei. Bp.

1956.1.köt.281-294. [Bírálja a PN-t kritikai elvtelenségéért.]

- A A "Pesti Napló" szerkesztőjévé báró Kemény Zsigmond neveztetett ki. = VÚ 1855.jún.10.23.sz.183.

- [Falk Miksa] (Fk.): Tájékozás helyett levél a lelépő szerkesztőhöz. = PN 1857.dec.8.281.sz. [Pompéry János méltatása.]

- Kemény Zsigmond: Pest. dec.9. = PN 1857.dec.10.282.sz. [Átvette a lap szerkesztését.]

- Jókai Mór: Nyílttér. = MS 1857.dec.23.293.sz.1179. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.527. [Nyílt levél Kemény Zsigmondhoz, melyben visszautasítja a PN vádját, mely szerint Jókai és Szigligeti egymás rossz műveit kölcsönösen dicsérik.]

- Lónyay Menyhért: A napi sajtó hajdan és most. = PN 1857.dec.18.289.sz. [A hírlapbélyeg bevezetése miatt csak egy napilapot olvashatunk: a PN-t.]

- Pompéry János: A Pesti Napló tisztelt olvasóihoz. = PN 1857.dec.8.281.sz. [Megválik a szerkesztőségtől.]

- A: Aggályok. I-V. = PN 1857.dec.10., 11, 13, 17, 22.282-283, 285, 288, 292.sz. [A szerkesztőváltozással és a lap sorsával kapcsolatban.]

- [Greguss Ágost] P. Nagy Sándor: Tisztelt szerkesztőség. = PN 1858.ápr.8. [A lap irodalmi bírálatairól.]

- Szegfi Mór: A "Pesti Napló" névtelen tárcaírójának. = SzépirodKözi 1858.febr.11-14., 12-13.sz.910-916, 938-940. [Vita Szegfi Mór és a PN között Gyulai egy Jókairól írott kritikája kapcsán.]

- Székely József: A Pesti Napló t.c. szerkesztőségének. = PN 1858.ápr.8. [A PN irodalmi bírálatairól.]

- [Vadnay Károly] P. Kis Sándor: Őszinte levelek. II. (A Pesti Napló ítészéről.) = Hölgyf 1858.máj.5.102.sz.407.

- [Vadnay Károly] P. Kis Sándor: Az "Őszinte levelek" ügyében. = Hölgyf 1858.máj.11.107.sz.428. [Polémia a PN-val.]

- [Vadnay Károly] P. Kis Sándor: Őszinte levelek. III. (A klikk.) = Hölgyf 1858.máj.15.110.sz.439. [A PN és köre ellen.]

- [Vadnay Károly] P. Kis Sándor: Még egy pár szó a Pesti Napló böngészőjéhez. = Hölgyf 1858.máj.18.112.sz.448. [A PN, főleg Salamon Ferenc elleni támadás folytatása.]

- Album a "Pesti Napló" múlt félévi t. előfizetőinek a folyó évi február-március havában kimaradt számokért. Pest 1858.323. = SzépirodKözi 1858.nov.7.11 .sz.171-172.

- Kék levelek. Küldi a "Zöld ördög". = Hölgyf 1858.máj.17.111.sz.443. [Bírálja a PN kritikáit.]

- Axente, Sever Ion: Ein brüderlich ernstes Wort an den "Pesti Napló". Wien 1860.16.p. [A lap és Kemény Zsigmond méltatása.]

- Kemény Zsigmond: Promemoria ellenfeleink számára. = PN 1862.jún.19., 24., 26., 28-29., júl.1.

- Vadnay Károly: Egy nyilatkozatra. = FL 1864.máj.3.101.sz.438. [Bírálja Szigligetit saját műveiről írott értékelései miatt.]

- [Jókai Mór] J. M.: A magyar journalistika a napi kérdésekben. = Hon 1865.aug.15.186.sz. [A politika befolyása a sajtóviszonyokra. A PN és a Pesti Hírnök.]

- [Jókai Mór] K-s M-n: Kemény Zsigmond. = Üstökös 1865.ápr.22.16.sz.121-122. és J. M. összes művei. 97.köt. Életemből. 2.köt. Bp. 1898.303-304., J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.317-319.

- Schwarcz Gyula programja, mint azt a Politikai Hetilap és a Pesti Napló tekinti pártüvegén. = UjKorsz 1865.19.sz.307.

- Áldor Imre, Falk Miksa mint szerkesztő. Arcképe is, rajz. Marastoni József, metsz. Rusz K. = KépV 1867.8.sz.

- Gyulai Pál: A "Hon"-ról és a "Hon"-nak. = PN 1868.márc.13-14.61-62.sz. és Gy. P.: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.514-519. [ Hon-ban támadják a PN-t és Gyulait is.]

- Kemény Zsigmond: Előfizetési felhívás. = PN 1869.dec.12.285.sz. [Bejelenti, hogy dec. 15-től esti lapot is kiadnak.]

- Szilágyi Sándor: A cenzúra történetéhez. A "Pesti Napló" 25 éves jubileuma alkalmából. = PN (regg.) 1875.márc.13.59.sz. és Sz. S.: Rajzok a forradalom utáni időkből. Bp. 1876.143-146.

- Szilágyi Sándor: Tollrajzok az ötvenes évekből. = Sz. S.: Rajzok a forradalom utáni időkből. Bp. 1876.127-146. [Többek közt Pompéry János és a PN egy sajtóafférjáról.]

- Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond, a forradalom s a kiegyezés. Bp. 1878. 2.jav.kiad. 1883. [A X. fejezetben részletesebben szól a PN megindulásáról, szerepéről a politikai sajtó történetéből.]

- e.: Arany János és a Pesti Napló. = PN (regg.) 1882.okt.24.293.sz.1-2.

- Kossuth Ferenc. = PN (regg.) 1882.nov.15.315.sz. [Elismerő levele a PN szerkesztőjéhez. Kelt: Casena, 1882.nov.11.]

- Beksics Gusztáv: A Pesti Napló alapítása és Kemény Zsigmond. = PN (regg.) 1883.márc.4.62.sz.5.

- Gyulai Pál: Széchen Antal és a Kisfaludy Társaság. = Nemzet 1883.jan.3.3.sz. és Gy. P.: Bírálatok. 1861-1903. Bp. 1911.223-233. [Elítéli Kemény Zsigmond utódait a PN-nál.]

- [Ozoray Árpád] Csongor: Az ötvenes évek irodalmi élete a fővárosban. A "Pesti Napló" alapítása. = Hölgyek Lapja 1883.jún.24.25.sz.296-297.

- Csengery Antal: A "Pesti Napló" történetéhez. = Cs. A. összegyűjtött munkái. 5.köt. Közgazdasági és közművelődési dolgozatok. Bp. 1884.440-444.

- [Ágai Adolf]: Porzó: János bácsi. [Pompéry János.] = Egyetért 1884.275.sz.

- A Fővárosi Lapok s a Pesti Napló. = Irodalom 1887.jan.9.3.sz.9-10. [A cikkíró hiányolja az éles, alapos kritikákat.]

- Silenus: A Pesti Napló a Bach korszakban. = PN (regg.) 1888.márc.7.67.sz.1.

- Hindy Árpád: Hírlapszerkesztés a hatvanas évek közepén. = MSzal 1889.11.köt.291-293. [A PN szerkesztőségének életéről is.]

- [Ábrányi Kornél]: Gyula Pál "politikai xéniái". = PN 1892.szept.4.244.sz.1.

[A PN szerkesztője soha sem fog Gyulai-verset közölni.]

- Acsády Ignác: A magyar sajtó. = MGén 1893, jan.8.2.sz.17-18.

- Arany János és a Pesti Napló. = PN 1893.máj.14.137.sz.25.

- A nemzeti párt és Ábrányi Kornél. = PN 1894.máj.3.122.sz.1-2. [A PN tulajdonában beállt változás politikai hátteréről.]

- Jókai Mór: Az én dolgom a Pesti Naplónál. Szent István napi visszaemlékezés. = PN 1896.aug.20.228.sz. és PLloyd 1896.204.sz.Mell.2., J. M. hátrahagyott művei. 5.köt. Az én életem regénye. Bp. 1912.288-291.

- Elbocsájtott szerkesztőség. = Alkotmány 1896.júl.31.8. [A PN szerkesztőségi cseréjéről és ennek okairól.]

- Változás a Pesti Napló szerkesztőségében. = MÁIIam 1896.aug.1. [Hevesi József veszi át a lap szerkesztését.]

- A Pesti Napló története. = PN 1897.dec.22.354.sz. 1-4.

- Püspöky Grácián: A Pesti Napló első szerkesztőjéről. (Császár Ferenc emlékezete.) = PN 1898.aug.18.228.sz.4.

- Falk Miksa: A Pesti Napló szerkesztősége 1858-ban. = OrszV 1901.okt.13.41 .sz.814-806.

- A Pesti Napló múltjából. = PN 1901.márc.10.69.sz.8. [Beszélgetés id. Ábrányi Kornéllal, a PN legrégebbi munkatársával.]

- Falk Mika: Két feledésbe ment újságról. = F. M.: Kor- és jellemrajzok. Bp. 1903.24-36. [A PN alapításának története.]

- Falk Miksa: Régi emberek. – Régi dolgok. = F. M.: Kor- és jellemrajzok. Bp. 1903.37-48. [Levél Benedek Elekhez. (Kelt: 1891.dec.) Visszaemlékezés az ötvenes évek PN-jára, a szerkesztőségre.]

- Jónás Károly: Csengery Antal – Salamon Ferenchez. = ItK 1903.92-94. [Csengerynek valószínűleg 1856-ban kelt levelét közli, melyben bírálja a PN kritikai irányát.]

- Londesz Elek: Deák Ferenc és a Pesti Napló. = PN 1903.okt.17.284.sz.2-5. [Az 1861-67 közötti időszakról.]

- [Bányai Elemér] Zuboly: Egy öreg műhely emlékei. = PN 1906.dec.25.354.sz.46-48. [A PN 1860-as évekbeli működéséről.]

- [Bányai Elemér] Zuboly: Pesti Napló jubileuma. 1848-1908. Bp. 1908.15.

- Prohászka János: Magyar nyelvészet a Pesti Naplóban. = MNyr 1911.20-24.

- Falk Miksa hagyatéka. = Bp. Újságírók Alm. Bp. 1911.90-91. [Királyi Pál levele F. M.-hoz, kelt 1858.szept.10. A politikai cikkek írásmódjáról.]

- [Lakatos László] L. L: Ábrányi Kornél. 1849-1913. = PN 1913.márc.11.60.sz.1-2. [A PN egykori szerkesztője volt.]

- [Londesz Elek]: "Zord idők". Kemény Zsigmond és a Pesti Napló. = PN 1914.febr.8.34.sz.33-35.

- Papp Ferenc: B. Kemény Zsigmondnak Danielik János püspökhöz írt levelei. = ItK 1918.295-298. [Három, 1867-ből, ill. 1868-ból származó levelének közlése.]

- Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond mint szerkesztő s röpirat-író. = BpSz 1919.180.köt. 183-211.

- Papp Ferenc: B. Kemény Zsigmond levelei Falk Miksához a Nemzeti Múzeumban. = ItK 1921.181-213. [61 levél közlése az 1857-1868. évekből, többségük a PN-val kapcsolatos.]

- Radó Antal: Kemény Zsigmond és a Pesti Napló. = PN 1923.dec.25.291.sz.13

- Lengyel Ernő: 1850-1924. A 75 éves Pesti Napló. = PN 1924.jan.1.1.sz.2.

- Naptár az 1924. esztendőre. A harmincéves Magyarország és a hetvenöt éves Pesti Napló jubileumának szenteli az Est Hármaskönyve. = Az Est Hármaskönyve 1924.5-29. [Anekdoták a PN és a Mo. c. lapok körüli írókról.]

- Angyal Dávid: A magyar hírlapirodalom története 1849-1860. Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél levelezése. Bp. 1925. [A 28-66, 90-106, 188-209. lapokon a PN története.]

- Badics Ferenc: Ötven év előtt egy régi szerkesztőségben. = BH 1925.okt.4.223.sz.6-7.

- Jókai és a Pesti Napló. = Az Est Hármaskönyve. A százéves Jókai emlékezete. Bp. 1925.123.

- Rákosi Jenő: A Pesti Napló. = R. J.: Emlékezések. 1848-1926. Bp. 1926.1.köt.154-194. [A lap szerepéről a századvég társadalmi-irodalmi életében.]

- Berzeviczy Albert: A nyolcvanéves Pesti Napló. = PN 1930.ápr.20.90.sz.38.

- Lengyel Ernő: Az a nyolcvan év... = PN 1930.ápr.20.90.sz.33. [Hogyan reagált a PN megjelenésére 1850-ben Miklós cár?]

- Sapène, Jean: A Pesti Napló nyolcvan éve. = PN 1930.ápr.20.90.sz.2.

- Nyolcvanéves a Pesti Napló. = PN 1930.jan.1.1.sz.2.

- A nyolcvanéves Pesti Napló ajándékalbuma. (1850-1930.) Bp. 1930.240.

- Pásztor Árpád: Amilyeneknek én őket láttam... (Emlékezés.) = PN 1936.ápr.19.90.sz.38. [A PN szerkesztőségéről a századforduló idején.]

- Csapláros István: Tóth Kálmán ismeretlen levelei. = ItK 1937.415-416. [Kemény Zsigmondhoz, a PN szerkesztőjéhez; kelt 1855.nov.26.]

- Riegler Imre: Királyi Pál. = Sajtó 1938.3-4.sz.26-32. [A PN szerkesztője volt 1858-1860 között.]

- Vértes István: Deák Ferenc és az újságírás. = Sajtó 1938.1-2.sz.9-11., 3-4.sz.20-25.

- Sziklay János: A magyar hírlapírás a szabadságharc után. Magyarország helyzete, a Magyar Hírlap és a Hölgyfutár. = Sajtó 1943.12.sz.7-10., 1944.1-4.sz.4-6, 4-7, 1-7, 2-8. [Az induló PN-ról is.]

- Németh G. Béla: A Pesti Napló kezdeti szakasza. = ItK 1960.174-188.

- Lengyel Géza: A Budapesti Napló. = L. G.: Magyar újságírók. Bp. 1963.124-188. [Az 1850-ben indult PN történetének vázlatával.]

- Dersi Tamás: A Pesti Naplótól a Hétig. [1867-1896] [Egyetemi előadás 1865-66 tanévre.] = Bp. 1966.28.

- Kőhegyi Mihály: Császár Ferenc levelei Tompa Mihályhoz. = ItK 1967.473-475. [1853.szept.5. és 1855.márc.14-én kelt levelek közlése, melyeket a PN, ill. a Dcs szerkesztőjeként írt.]

Pesti Röpívek – Magyar Emléklapok

Politikai Hetilap. Pest 1865-1866.

- Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap engedélyezése. = MKsz 1963.100-107.

- Antall József: Eötvös József Politikai Hetilap-ja és a kiegyezés előkészítése 1865-1866. = Száz 1965.1099-1130. – Klny is.

- Antall József: Eötvös József művelődéspolitikája és a Politikai Hetilap. = Neveléstörténeti Tanulmányok. Bp. 1970.123-149. [Részlet szerző "Eötvös József és a Politikai Hetilap" c. tanulmányából.]

Politikai Újdonságok. Pest. 1855-1867.

- [Jókai Mór]: Egyszerűen az igazat! = Politikai Újdonságok 1855.dec.27.51.sz.415-416. [A lap célkitűzéseiről.]

Pressburger Zeitung. 1862.jan.2.: Städtische Pressburger Zeitung. 1850-1867.

- Rakovszky István: Adatok Pozsony történetéből. Pozsony. 1865.

- Szabó József: A pozsonyi könyvnyomdák története. Eger. 1866.

- Höchell Hermann, a Pressburger Zeitung szerkesztőjé[-nek munkásságáról.] = Hon 1879.80.sz.

- Erdélyi (Gmund) Frigyes: A Pressburger Zeitung és a Pressburger Revue munkatársai. = Egyetértés 1887.220.sz.

- Angermayer Károly: A "Pressburger Zeitung" története. = Hírlapjaink. A magyarországi hírlapok monográfiája. Bp. 1896.l.köt.135-144.

- Angermayer Károly: A Pressburger Zeitung. Magyarország legrégibb hírlapja története. Geschichte der Pressburger Zeitung. Pozsony. 1896.24.

- Vutkovich Sándor: Pozsony a magyar hírlapirodalom bölcsője. = NyugmoHíradó 1900.l.72.sz.

- Lövő Rudolf: Dreisig Jahre der Pressburger Journalistik. Pressburg.1903.207.

- [Bányai Elemér] Zuboly: Százötvenéves magyarországi hírlap. = VÚ 1913.7.sz.132.

- [Somos Árpád] S. Á.: A Pressburger Zeitung 150 éves jubileuma. = NyiparMon 1913.37.sz.6., 41.sz.3-6.

- Pichler Alois: Entstehung der "Pressburger Zeitung". Herausgegeben zum 150 Jahrgange. Pozsony. 1913.52, XXXVI p., 3t.

- [Fabó Berthold] F. B.: Másfélszáz éves hazai újság. = BH 1913.212.sz.

- Kumlik Emil: Die "Pressburger Zeitung" als Geschichtsquelle. = PressbZ 1913.246.sz.

- Die Geschichte der "Pressburger Zeitung". 1764-1914. Ein kurzer Überblick über 150 Jahrgänge. = PressbZ 1913.264.sz. 13-23.

- Fabó Berthold: Die älteste Zeitung Ungarns. = UngRundschau 1914.1 .sz.252-254.

- Podhradszky György: Csehszlovákia sajtója. = KönyvbarL 1928.4.sz.279-284.

- Dezsényi Béla: Legrégibb hírlapjaink életrajzához. = MKsz 1940.353-361.

- Gárdonyi Albert: A Pressburger Zeitung megindítása. = MKsz 1941.121-131.

- Ambrovits., Hans: Bibliographie der Zeitungen und Zeitschriften. Pressburg. 1942.607.

- Szemző Piroska: A szenzációs hír és illusztrálása. Sajtótörténeti tanulmány. = OSZKÉvk 1957. Bp. 1958.230-246.

- Szemző Piroska: Vándorló képek illusztrációnk történetében. = MKsz 1959.4.sz.367-368.

- Kókay György: A pozsonyi német nyelvű újságírás kezdete [1764]. A Pressburger Zeitung megindítása. = Msajtótört l.k. 1979.57-62.

Priatel L'udu. Pest. 1861.

- Jeszenszky László a Priatel L'udu szerkesztője, = Idők Tanúja 1867.szept.4.

- Hírlapok Harca. A tót lapokról és azok elterjedtségéről. = BH 1886.1.18.

- A Prjatel' L'udu "hamis" számairól. = Vigh Károly, 1945.19.

- Pastor, Zoltán: Prispevok k hodnoteniubcasopisu Priatel' Ludu 1848/49.

Zbornik Pedagogického institutu v Martine III, Bratislava 1966.

- Pastor, Zoltán: Prijjatel' Ludu 1848/49 a 1861. K. problematike madarsko-slovenskych vzt'ahov v rokoch 1848-1868. Bratislava. 1974.

Priatel SKoly a Literatury. Buda. 1859-1861.

- Szpravodlinsky, Jano: Radlensky Andrej [szerkesztő] úrnak. = MS 1858.79, 315.

Protestáns Egyházi és [s] Iskolaj Lap. Pest. 1858-1867.

- Ballag! Mór: Húsz év után. = ProtEgyhlskL 1878.1.sz., 2.sz.

- Borus Kálmán: Kiáltó szó a "Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" ügyében. = PN 1850.80.

- [Protestáns egyházi és iskolai lap ismertetése.] = Protestantische Jb für Österreich. 1852. 29.

- Szeberényi Andor: A Protestáns egyházi és iskolai lap szerkesztőjének. = lskLap1861.11.sz.96.

- Szüts Farkas: A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap történetéhez. = ProtEgyhlskL 1896.16.sz. és Hírlapjaink, l.köt 1896.4.

- B.B.: 150 éve indult útjára = EvÉI 1992.ápr.5.

Religio. Budapest. 1850-1867.

- O: Danielik János. = MNéplap 1850.50.sz.386.

- Danielik János. = VÚ 1860.34.sz.4p5-406.

- Kalászatok a Religio tarlójáról. = ProtEgyhlskL 1866.50.sz.1599-1601. hasáb.

- Breznay Béla: A "Religió" és Danielik János. = Rel 1888.XI.12.sz.89-91.

- Iványi Ödön: Nogáll János. = BH 1891.32.sz.

- Szalárdi Gyula: Dr. Nogáll János 1841-1891. = MÁllam 1891.1.268.sz.

- Breznay Béla: Reminiscentiák a "Religio" elhunyt szerkesztőire. = Rel 1911.20.sz.305-314.

- Nogáll János emlékezete. Nekrológ. = A Szent István AkadÉrt 1918.1.sz.185-191.

Remény. Pest. 1851.

- [Bulyovszky] B...ky Gyula: Heti szemle. = MH 1851.ápr.13., 15., 16.433-435.sz. [A "Remény" II. és III. füzetéről.]

- Jókai [Mór]: – Vahot Imre: Értékes munkatársainkhoz. = Remény 1851.6.füz.382. [A folyóirat céljától, a közlésre kerülő munkák jellegéről.]

- Üdv az olvasónak! = Remény 1851.1 .füz.1-3. [Programcikk.]

- Előfizetési felhívás. = Remény 1851.jan.füz. borító.

- Jelentés a Remény folyóirat jövő félévi folyamáról. = Remény 1851.jún.füz. borító.

- Törő Györgyi, H.: Jókai, a szerkesztő. A Remény élén. = Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.537-540.

Sárospataki Füzetek. 1857-1867.

- [Erdélyi János]: Szerkesztő előszava. = SpFüz 1857.ápr.-jún.3-7.

- [Erdélyi János]: Szerkesztő utószava. = SpFüz 1857.ápr.-jún.237-240.

- Révész Imre: Könyvismertetés. = MS 1857.nov.12.259.sz. [A SpFüz-ről is.]

- Erdélyi János: Gróf Mikó Imre ő nagyméltóságának. Sárospatak, május 15.1858. = SpFüz 1858.máj.15.

- Mikó Imre levele a szerkesztőhöz. Kolozsvár, szept.6.1857. = SpFüz 1858.márc.31.992.

- Gróf Mikó Imre levele. Kolozsvár, ápr.8. = SpFüz 1859.1.1000.

- Molnár Aladár: Sárospataki Füzetek. (Ism.) = ProtEgyhlskL.1862.48.sz. 1546-1547. hasáb.

- K.J.: Sárospataki Füzetek. (Ism.) = ProtEgyhlskL 1861.434-535.

- Hunfalvy Pál: Sárospataki Füzetek. (Ism.) = ProtEgyhlskL 1859.1 .sz.22-25

Somogy. Kaposvár. 1866-1867.

- Andorka Elek: Roboz István. (Szerk.) = Somogy 1887.19.sz.

- E.Gy.: Vidéki Lapok [Somogy]. = MSz 1893.17.sz. 193.

- Laczkó András: Pályaképvázlat Roboz Istvánról. = L. A.: Somogy megye múltjából. 1979. [Kaposvári Levéltár Évkönyve]

- Bóra Ferenc: A kiegyezés gondolata a Somogy c. hetilap korabeli számaiban. = Somogyi Honismeret 1992.2.sz.

Slovesnost. Szakolcza. 1863-1864.

- Knauz Nándor: A magyar nyelv történeti joga az egyház- és hazában. Válaszul a Slovesnost című tót újságnak. = MSion 1864.785-798. Klny Esztergom. 1864.

Sürgöny. Pest. 1860-1867.

- Kecskeméthy Aurél: Kénytelen nyilatkozat. = Sürgöny 1861.szept.20.216.sz. [Vita a "Pesti Hírnök"-kel. Védi a Sürgöny önálló irányvonalát.]

- Miklóssy János: Vajda János ismeretlen évei. = ItK 1969.72-81. [Újságírói működéséről a Sürgöny c. lapnál is.]

Századok. Pest. 1867.

- Századok programja. = Száz 1867.81.

- Salamon Ferenc: Harc és háború, l-II. = BpKözI 1869.júl.2.148.sz., szept.24.218.sz. [Támadja Thaly Századok-beli tevékenységét. Sürgeti a lap megreformálását.]

- [Thaly Kálmán] T. K.: Válasz a Budapesti Közlönynek. = Száz 1869.337-339, 425-426, 509-510, 580-583. [Vita Salamon Ferenccel.]

- Kossuth Lajos a "Századok" 1877.1-4.füzetéről. = Száz 1877.765-773. [Kossuth levele Thallóczy Lajoshoz. Kelt: Collegno al Barraccone. 1877.okt.29.]

- Századok. Repertórium a Századok 1867-1890. folyamaihoz. Kiad. Petrik Géza. Bp. 1890.144.

- A Századok név- és tárgymutatója. Az 1867-76. évi folyamok mutatója. Naményi Lajos kéziratának felhasználásával kiad. Bányai Elemér. Bp. 1908.737.

- A Századok 1867-1906. évi folyamainak tartalommutatója. Kiad. Pelz Béla. Bp. 1917.195.

- Glatz Ferenc: Szerkesztőségi munka az induló Századoknál. = Száz 1967.665-687. – Klny is.

- Ince Miklós: A százesztendős Századok. = Száz 1967.1174-1176.

Szegedi Híradó. 1859-1867.

- Szerkesztő: Beköszöntés. = SzegHíradó 1859.1 .sz.

- Mikszáth Kálmán: Ismeretségünk története. = PH 1884.máj.11.130.sz. 1-2. és SzegHíradó 1884.máj.11.110.sz.2-3., M. K. munkái 38.köt. Hátrahagyott iratok. 6.köt. Bp. 1914.3-8., M. K. összes művei. 68.köt. Cikkek és karcolatok. 18.köt. Bp. 1973.39-43. [A Szegedi Híradó 25. évfordulóján visszaemlékezik szegedi újságíró korára is. Közölve M. K. levele Nagy Sándor szerkesztőhöz. (1884.május.)]

- Reizner János: A "Szegedi Híradó" politikai napilap negyedszázados pályafutása. Szeged város művelt közönsége által a "Szegedi Híradó" fennállása 25. évfordulóján rendezett ünnepély alkalmára. Szeged 1884.50.

- Scossa Dezső: Egy hírlap történetéből. (A Szegedi Híradó 25 éves jubileuma alkalmára.) = FL 1884.máj.10-11.111-112.sz.

- Kulinyi Zsigmond: Egy újság huszonötéves története. = Dugonics Társ. Évk. 2.köt. Szeged. 1894.134-153.

- Újlaki Antal: Tömörkény, a hírlapíró. = Virradat 1918.jan.26.2.sz.5-6. [A SzegHíradónál és a SzegN-nál.j

- Szabó Mihály meghalt; alapította 1848-ban a Szegedi Hírlapot és 1861-ben a Szegedi Híradót. = PN 1903.85.sz.

Székesfehérvári Borász-Csarnok. 1862-1865.

- Tóth György István: Százéves a székesfehérvári sajtó. = Fejér Megyei Hírlap 1962.dec.9.9.

Szépirodalmi Figyelő. Pest. 1860-1862.

- [Arany János]: Előrajz. = SzépirodF 1860.nov.7.1.sz.1-2. és A. J. Hátrahagyott iratai és levelezése. 2.köt. Bp. 1889.499-502., A. J. összes művei. 11.köt. Prózai művek. 2.köt. Bp. 1968.14-16. [A lap programjáról.]

- Arany János: Jelentés "Szépirodalmi Figyelő" című új hetilap iránt. = MS 1860.okt.10.233.sz.

- Arany János – Heckenast Gusztáv: Előfizetési feltételek. = SzépirodF 1861.ápr.3.-máj.16.22-28.sz. Hátsó borítéklap, és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.331 [Számonként folyamatosan újraközölve.]

- Arany János – Heckenast Gusztáv: Előfizetési felhívás a Szépirodalmi Figyelő aesthetikai, kritikai és szépirodalmi hetilapra. = SzépirodF 1861.okt.24.51.sz. Hátsó borítéklap. nov.6.1.sz.-1862.febr.20.16.sz. Hátsó borítéklap., A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.331-332. [Számonként folyamatosan újraközölve.]

- Hunfalvy Pál: Szépirodalmi Figyelő, l.évf. 1860-1861. Szerk. Arany János, kiad. Heckenast Gusztáv. = MNyszet 1861.522-529.

- A magyar lapirodalom s különösen Arany lapja. = VÚ 1861.nov.24.47.sz.560-562.

- Arany János – Heckenast Gusztáv: Előfizetési felhívás. = SzépirodF 1862.márc.27.21.sz. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.333.

- Arany János: Lapunk ügyében. = SzépirodF 1862.okt.16.24.sz.384. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.333-334. [A SzépirodF megszűnéséről és a megjelenő új folyóirat tervéről.]

- Barsi [József]: Kérdés a "Kritikai Lapok"-hoz. = KrL 1862.jún.1.7.sz.183-184. [Az "egy" névelő magyartalan használatára hívja fel a szerkesztő figyelmét.]

- [Gyulai Pál] -i: Apró polémiák. = SzépirodF 1862.szept.25.21 .sz.334-335. és Gy. P. kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1850-1904. Bp. 1927.150-151. [Vajda János Önbírálatáról írott kritikája kapcsán a SzépirodF nevében polemizál a Nővilággal és a Gombostűvel.]

- [Riedl Szende]: A Szerk.: Válasz. = KrL 1862. jún.1.7.sz.184. [A SzépirodF nyelvtani tájékozatlanságáról.]

- Esztegár László: Arany János levelei Abonyi Lajoshoz. = ItK 1904.231-233. [1861-1864 között kelt négy levél Arany szerkesztői munkásságával kapcsolatban.]

- Németh Károly: Őszi beszélgetés. = Újld 1929.II.496-497. [Interjú Torkos Lászlóval. Többek közt Aranyról mint a SzépirodF szerkesztőjéről.]

- Gelencsér Károly: Arany János folyóiratai. Bp. 1936.50.

- -k-: Arany János folyóiratai. = Ktáros 1960.599-7O1.

- Németh G. Béla: Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról. = ItK 1967.607-615.

- Kozocsa Sándor: Arany János szerkesztői munkássága. [Szépirodalmi Figyelő. – Koszorú.] = MKsz 1963.98-100.

Szépirodalmi Közlöny. Pest. 1857-1859.

- Tomori Anasztáz: A "Szépirodalmi Közlöny" szerkesztőjének. = Szépirod-Közl 1857.okt.4.1.sz.1-5. [Beköszöntő.]

- Ismét egy új lap. = VÚ 1857.szept.20.38.sz.398.

- Almási Balogh Pál – Szelestey Lászlónak. = SzópirodKözI 1858.jan.3.r7., 10.1-3.sz. [A SzépirodKözI szerkesztőjének a lapról s az irodalmi életről általában.]

- Tisztelt előfizetőinkhez! = SzópirodKözI 1858.márc.4.18.sz.1059-1060.

- [Szelestey László] A Szerkesztő: Tájékozásul. = SzépirodKözI 1858.szept.9.98.sz. [Az újság célkitűzéseiről.]

- [Szelestey László]: Szerkesztői nyilatkozat. = SzépirodKözI 1858.szept.30.104.sz.2495-2496.

- Székely József: A "Szépirodalmi Közlöny" és "Folyóívek" t. c. előfizetőihez. = Dcs 1859.38. és KépÚ 1859.9.

- A Szépirodalmi Közlöny. = Delejtű (Temesvár) 1859.máj.31.22.sz.193. ["Folyó ívek" c. időszaki irattá alakul át.]

- Varga János: Egy életrevaló szépirodalmi vállalat. = Alf 1870.142.sz.

- Récsei Viktor: Szelestey László. = Figyelő. 1887.23.köt.264-265.

- Turányi Kornél: A Szépirodalmi Közlöny programja. = ItK 1967.78.

Szépirodalmi Lapok. Pest. 1853.

- Pest.dec.18. Pákh Albert szerkesztése alatt meginduló "Szépirodalmi Lapok" programja megjelent. = PN 1852.dec.19.835.sz.2.

- [Gyulai Pál]: Kazinczy Ferenc. (Bevezetésül.) = SzépirodL 1853.jan.2.1.sz.3-5. és Gy. P.: Bírálatok, Cikkek. Tanulmányok. Bp. 1961.295-297. [A Világost követő évek irodalmáról és saját szerkesztői elveiről is.]

- [Gyulai Pál]: Befejezésül. = SzépirodL 1853.jún.30.52.sz.819-820. és Gy. P.: Bírálatok, Cikkek, Tanulmányok. Bp. 1961.298-299. [A folyóirat beszüntetésének okairól.]

- [Kazinczy Gábor]: A. B. C. Ex-táblabíró: Nyílt levél. = SzépirodF 1853.febr.3.10.sz.157-158. [Gúnyos jótanácsok a lapnak.]

- Pákh Albert: Nyílt válasz. = SzépirodL 1853.febr.3.10.sz.158-160. [Kazinczy Gábor cikkére.]

- Törő Györgyi, H: A Szépirodalmi Lapok. (Pákh Albert és Gyulai Pál lapkísérlete 1853-ban.) = It 1958.418-434.

Szépművészeti Csarnok. Pest. 1862.

- [Gyulai Pál] -g: A szépművészetek csarnoka. = SzépirodF 1862.okt.2.22.sz.350-351. és Gy. P. kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1850-1904. Bp. 1927.160-162. [A Jósika Kálmán szerkesztésében megjelent lapról.]

Színházi látcső. Pest. 1863-1864.

- Váradi Antal: Egy színházi napilap a hatvanas években. = Újság 1907.138.sz.

Szünórák. Pest. 1861-1862.

- Szünórák. (Ism.) = TanL 1865.158-159.

Tanodai Lapok. Pest. 1855-1867.

- Mák Mihály: A Tanodái Lapok harca az 1868. évi népoktatási törvény ellen. = Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolai Tud.Közlem. [Egri HoSi Minh Tanárk Főisk]

- [Kaczvinszky Viktor] K-z: Észrevételek a Tanodai Lapok 1862. évi számában közölt "Vélemény I." pontjára. = TanLap 3.sz.52-53. – Cáfolat a Tanodai Lapok 16. számának rozsnyói levelére. Vezércikk. [írta Kaczvinszky Viktor a rozsnyói kat.gimn. igazgatója.] uo. 21.sz.241-245.

Tanügyi Füzetek. Pest. 1867.

- Új Folyam (Ism.) = Függ 1867.18.sz.

Temesvarer Zeitung. 1854-1867.

- Krischan, Alexander: Die "Temesvarer Zeitung" als Banater Geschichtsquelle (1852-1949). [A "Vorgeschichte und Gründung (1849-1852) c. fejezetben (11-17.(] München. 1969. 160.p.+IX.t.

Törvényszéki Csarnok. 1861.jan.1.: Törvényhozási és Törvénykezési Csarnok. Pest. 1859-1867.

- Végszó a Törvényszéki Csarnokhoz. = Függ 1863.210-212.

Új Magyar Múzeum. Pest. 1850-1860.

- Szontágh Gusztáv: Tudomány. = ÚjMMúz 1850-51.I.377-390. [A reáltudományokkal való foglalkozást sürgeti a folyóiratban is.]

- [Mérleg Jel]: Szépirodalmunk a forradalom után. = PN 1852.okt.17.783.sz.

- [Toldy Ferenc]: Ujévi elmélkedés a szerkesztőtől. = ÚjMMúz 1854.l.1.füz.3-5.

- Ribáry Ferenc: Az Új Magyar Múzeum bírálati ismertetése. = TanL 1857.219-220, 231-232., 1858.279. és 291.

- Toldy Ferenc: Szerkesztői zár- és búcsúszó. = ÚjMMúz 1860.I.2.füz.455-456.

- Révész Mihály: Lugossy József levele Révész Imréhez. = ItK 1900.101-102. [Az ÚjMMúz megindításáról.]

- Az Új Magyar Múzeum. = Csokonai Lapok. 1850.24.sz.184.

- -b-: Új Magyar Múzeum 1860.1 .sz. = TanL 1860.265-267.

- Miklóssy János: Új Magyar Múzeum. = OSZKÉvk 1980. Bp. 1981.539-555.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.121-123.

Új Korszak. Pest. 1865-1866.

- A Szerkesztőség: [Programcikk.] = ÚjKorsz 1865. Mutatványszám 1., és ua.

1.sz.1.

- Lázár Kálmán: Búcsú szó az "Új Korszak" olvasóihoz. = ÚjKorsz 1865.18.sz.285. [A felelős szerkesztő megválik a laptól.]

- Riedl Szende: Mire törekszünk? = ÚjKorsz 1865.2.sz.29.

- Schwarcz Gyula: T. Dr. Henszlmann Imre úrhoz. = ÚjKorsz 1865.19.sz.301. [Henszlmann Imrét kéri fel felelős szerkesztőnek.]

- Vadnai Károly: Az "Új Korszak". = HazKülf 1866.27.sz.

- Kemény G. Gábor: Riedl Szende prágai korszaka és harca a tudományos kritikáért. = It 1950.2.sz.70-90. [Többek között szól az Új Korszak c. lapnál kifejtett tevékenységéről is.]

Új Nemzedék. Pest. 1862.

- Reviczky Szevér: Az irodalmi csoportosulás mint irányeszme. = ÚjNemz 1862.szept.16. Mutatványszám. [Kifejti a lap irányvonalát.]

- Reviczky Szevér: Irodalmi csoportosulás. Az "Új Nemzedék" és programja. = PN 1862.szept.3.202.sz.

Az Üstökös. Pest. 1858-1867.

- Szabó Sámuel: Az Üstökösről s még valami. [Naprendszerről és folyóiratról.] = Mvhelyi Füzetek 1858.2.sz.117-228.p.

- [Jókai Mór] J. M.: Ki hát az a Kakas Márton? Igaz történet. A szerkesztőtől. = Az Üstökös 1860.jan.21-febr.4.3-5.sz. 18-19, 26-27, 34-35. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 5.köt. Bp. 1968.328-334. [A népszerű figura megszületése kapcsán az Üstökös megindításának körülményeiről is.]

- j.: Tallérossy Zebulon:. = PLloyd 1866.13.sz.2. [Az Üstökös figurájáról.]

- [Baráth Ferenc] Z. j.: A magyar élclapokról. = BpSz 1874.4.köt.396-402.

- Szinnyei József, id.: Az "Üstökös" bibliográfiája. = Üstökös

1877.szept.30.39.sz.464. [Az 1000.szám megjelenése alkalmából. A szerkesztőváltozások feltüntetésével.]

- Mikszáth Kálmán: Feleky panasza. = BpNapil 1878.jan.17.17.sz. és M. K. összes művei. 54.köt. Cikkek és karcolatok. 4.köt. Bp. 1968.40-41. [Jókai karikatúrája miatt.]

- Az Üstökös ügye. = Alföld [Arad] 1882.203.sz.

- Spadassin: Az "Üstökös". (A magyar "Fliegende Blätter.") = Aradi Közlöny

1886.dec.19.350.sz.1. [A Jókai után Szabó Endre szerkesztésében megjelenő élclap harminc évéről.]

- Szabó Endre: Jókai, mint az "Üstökös" szerkesztője. = Jókai Album. Képek, adatok, okmányok Jókai Mór életéből. Bp. 1910.93-100.

- Takács Sándor: Jókai politikai pályafutása. = Jókai Mór politikai beszédei.

1 .köt. Bp. [1930.] XIX-CXXXIII. [Többek közt az Üstökös c. lapról is, levéltári adatok alapján.]

- Morlin Adorján: A magyar nyelvű élclapok első évtizedei. (1858-1867.) = MKsz 1943.383-406. [Az "Üstökös" első tíz éve.]

- Palásti László: Jókai Mór élclapjai. = MS 1956.5.sz.222-223.

- Törő Györgyi, H: Jókai, a szerkesztő. Az Üstökös. = Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.563-570.

- Kerényi Ferenc: Jókai Mór szerkesztői-hírlapírói tevékenysége 1861-1865. Az Üstökös. = J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.346-352.

Vasárnapi Újság. Pest. 1854-1867.

- [Gyulai Pál]: A Vasárnapi Újság szerkesztősége: Egy kis szóváltás. = VÚ 1854.ápr.9.6.sz. 47. és Gy. P. kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850-1904. Bp. 1927.25-29. [Vita a BH-pal a VÚ mint "néplap" szerepéről. (Vö. a VÚ jún.4-i cikkével.)]

- Kovács Ferenc: Némely észrevételek a "Vasárnapi Újságra" = VÚ 1854.jún.4.14.sz.117.

- Pákh Albert: Visszapillantás. Az év utolsó napján. = VÚ 1854.dec.31.44.sz.402-403.

- [Ismertető a megindítandó Vasárnapi Lapokról.] = PN 1854.febr.19.1184.sz.

- Jókai Mór: Új év kezdetén. = VÚ 1855.jan.7.1.sz.2. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.132-134. [A VÚ célkitűzéseiről; a "néplap" feladatáról.]

- Jókai Mór: Adjunk számot. = VÚ 1856.dec.28.52.sz.458. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.314-316. [Az 1856-os évfolyamról, Pákh Albert szerkesztői munkájáról.]

- [Jókai Mór]: Kakas Márton a színházban. = VÚ 1856.jún.1.22.sz.189. és [Jókai Mór]: Kakas Márton tollrajza. 1 .köt. Pest. 1860.12-16., J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.214-218. [Kakas Márton figurájáról, melynek álarcában írta J. M. színikritikáit a VÚ-ba.]

- Pákh Albert: Olvasóinkhoz. = VÚ 1857.dec.27.52.sz.574. [Visszatekint az elmúlt három év munkájára.]

- Pákh Albert: Az év végén. = VÚ 1858.dec.26.52.sz.620. [Visszatekint a folyóirat elmúlt évére.]

- Pákh Albert: A "Hírmondó" című új néplap és a "Vasárnapi Újság". = VÚ 1858.nov.14.46.sz.547-549.

- Pákh Albert: A Vasárnapi Újság olvasóihoz. = VÚ 1859.dec.25.52.sz.624. [Kéri a közönség további támogatását.]

- [Jókai Mór] J. M.: Ki hát az a Kakas Márton? Igaz történet. A szerkesztőtől. = Üstökös 1860.5.köt.jan.21-febr.4.3-5.sz. és J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 5.köt. Bp. 1968.328-334. [A VÚ rendszeres rovatának alakjáról.]

- Pákh Albert: Az év végén. = VÚ 1862.dec.28.52.sz.621. [Számadás a VÚ működéséről.]

- Pákh Albert: A Vasárnapi Újság jövő évi vagy is tizedik évfolyama ügyében. A magyar közönséghez. = VÚ 1862.dec.14.50.sz.597.

– Pákh Albert: Az év és évtized végén. = VÚ 1863.dec.27.52.sz.479.

- [Pákh Albert] P. A.: Hol és miképp terem a Vasárnapi Újság? = VÚ 1863.jan.4.1.sz.4-6., jan.11.2.sz.15-18.

- Pákh Albert: E lapok olvasóihoz. = VÚ 1864.dec.25.52.sz.568.

- [Jókai Mór] K-s M-n: Pákh Albert. = Üstökös 1865.máj.13.19.sz.145-146. és J. M. összes művei. 97.köt. Életemből. 2.köt. Bp. 1898.306-307., J. M.: Írói arcképek. Bp. 1955.266-267., J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.325-326.

- Pákh Albert: Az év utolsó napján. = VÚ 1865.dec.31.53.sz.681. [Köszönetnyilvánítás a lap olvasóinak.]

- Pákh Albert: Az év végén. 1866. = VÚ 1866.dec.30.52.sz.640. [Áttekintés az elmúlt 13 évről a lap történetében.]

Heckenast Gusztáv – Nagy Miklós: A "Vasárnapi Újság" és "Politikai Újdonságok" t. olvasóihoz. = VÚ 1867.márc. 17.1 tsz. 128. [Emlékezés Pákh Albertre; Nagy Miklós lett a VÚ új felelős szerkesztője és Pálffy Albert a lap főmunkatársa.]

- Képes folyóirat a Vasárnapi Újság c. közlemény felsorolja Barabás Miklós szövegközi rajzait. = EsztKözI 1877.11.sz.

- Nagy Miklós: Az év végén. = VÚ 1867.dec.29.52.sz.640.

- [Jókai Mór] J. M.: Apróságok. A Vasárnapi Újság alapításához. = Ath 1874.15.sz.943.

[Sámi Lajos] -s-s: A 25-ik év küszöbén (Egy kis visszaemlékezésféle.) = VÚ 1877.dec.30.52.sz.831-832.

- Dux Adolf: Jubiläum der "Vasárnapi Újság". = PLloyd 1879.74.sz. Mell.

- Gyulai Pál: A Vasárnapi Újság XXV. évfordulóján. – Nagy Miklós úrhoz, a Vasárnapi Újság szerkesztőjéhez. Buda-Pest, márc.5.1879. = VÚ 1879.márc.16.11.sz.161-163. és Gy. P.: Emlékbeszédek. Bp. 1879.301-324., Gy. P.: Emlékbeszédek. 2.köt. Bp. 1902.45-67. [A lap történetéről, kiemelve első szerkesztője, Pákh Albert működését.]

- Jóczik Jónás levele a Vasárnapi Újság jubileumára. = VÚ 1879.márc.16.11.sz.178-179.

- Jókai Mór: A "Vasárnapi Újság". (Hogy született, hogy dajkáltuk?) = VÚ 1879.márc.16.11.sz.170. és J. M.: írói arcképek. Bp. 1955.267-270. Szinnyei József, id.: A Vasárnapi Újság bibliográfiája. 1854.márc.5.-1879.márc.2. = VÚ 1879.márc.16.11 .sz.175.

Szinnyei József, id.: A VÚ dolgozó társainak repertóriuma. 1854.márc.5-1879, márc.2. = VÚ 1879.ápr.20.16.sz.258-259.

- A Vasárnapi Újság dolgozó társai. = VÚ 1879.márc.16.11.sz.170-176.

[Ágai Adolf] Porzó: A régi műhelyben. (Visszaemlékezés Pákh Albertre.) = VÚ 1880.2.sz.27-29.

[Ozoray Árpád] Csongor: Az ötvenes évek irodalmi élete a fővárosban. XIV. A Beamterek humora és a "Vasárnapi Újság". = Hölgyek Lapja 1883.aug.12.32.sz.381.

- Pál Antal: A magyar sajtó fejlődéskorából. = NÚ 1883.jún.6.66.sz.,

jún.8.68.sz. [VÚ 1854-ben és 1856-ban.]

- Révész Béla: Nevelés a népiskolán kívül. = MPedSz 1883.4.sz.97-106.

Abafi Lajos: Pákh Albert levelei Kazinczy Gáborhoz. = Figy 1886.305-309.

[3 levél: 1854, 1857-ből: a VÚ-gal kapcsolatban.]

- L. K: Nagy Miklósnál. = Kolozsvár. 1896.júl.4.150.sz.1.

- [Mikszáth Kálmán] M-th K-n.: Ötven év. = VÚ 1904.jan.3.1.sz.1-3.

- Oravecz Ödön: Pákh Albert emlékezete. = Rozsnyói Híradó

1904.márc.13.11.sz.1-2.

- Schöpflin Aladár: Pákh Albert. = VÚ 1904.márc.6.10.sz.149-152.

- Nagy Miklós: Az olvasókhoz. = VÚ 1905.aug.6.32.sz.505-506. [Lemond a

VÚ szerkesztéséről.]

- Gyulai Pál és a "Vasárnapi Újság". = VÚ 1906.jan.21.3.sz.42. [Pákh Albert

levélrészlete.]

- [Dömötör István] (d.-): Nagy Miklós. = Újld 1907.11.87.

- Endrődi Sándor: Hogy szerkesztették 50 év előtt a "Vasárnapi Újságot"? (Adalékok az önkényuralom történetéhez.) = VÚ 1907.jún.16.24.sz.479-480.

- Kemény Lajos: A Vasárnapi Újság illusztrátorai 1854-1858. = Művészet 1912. 202-203.

- [Bányai Elemér] Zuboly: A hatvanéves "Vasárnapi Újság". = VÚ 1914.11.2.sz.32.

- Tábori Kornél: A bécsi titkos levéltár és a Vasárnapi Újság. = VÚ 1921 .ápr.24.8.sz.93-94. [A bécsi kémek jelentéseiből.]

- Rexa Dezső: Jókai és Pákh Albert szerkesztői üzenetei. = Mság 1928.máj.27.120.sz. mell.8.

- Takács Sándor: Jókai politikai pályafutása. = Jókai Mór: Politikai beszédei. 1.köt. Bp. [1930.] XIX-CXXXIII. [A VÁ-ról is, levéltári adatok alapján.]

- Schöpflin Aladár: Emlékezés a Vasárnapi Újságra. = Tük 1934.3.sz.26-29.

- Tolnai Gábor: A Vasárnapi Újság és a modern magyar irodalom. = KtáriSz 1935.ápr.5.14.sz.110-111.

- Szász Károly: Egy régi szerkesztőről. = PN 1939.ápr.9.81 .sz.34. [Nagy Miklósról.]

- Galamb Sándor: Kaján Ábel, Pákh Albert halálának századik évfordulójára. = Mnemz 1967.febr.10.

- Törő Györgyi, H: Jókai, a szerkesztő. Vasárnapi Újság. = Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek. 4.köt. Bp. 1968.547-556.

- Kerényi Ferenc: Jókai Mór szerkesztői-hírlapírói tevékenysége. 1861-1865. Vasárnapi Újság. = J. M. összes művei. Cikkek és beszédek. 6.köt. Bp. 1975.361-362.

- Miklóssy János: Organ a nagy közönségért [A Vasárnapi Újság a Bach-korszak éveiben.] = OSZKÉvk 1972. Bp. 1975.329-342.

- Buzinkay Géza: A Vasárnapi Újság a dualizmuskor első felében 1867-1890. MKsz 1979.25-42.

Virágcsokor. Pest. 1862.

- [Arany János]: Glossza. = SzépirodF 1862.jan.2.9.sz.143. és A. J. összes művei. 12.köt. Prózai művek. 3.köt. Bp. 1963.56. [A Majthényi Flóra szerkesztette lapról.]

Zeitschrift für Natur und Heilkunde in Ungarn. Pest. 1854.nov.6.: Sopron. 1850-1860.

- Batári Gyula: A tudományos szaksajtó... 1994.117-121.

Zenészeti Lapok. Pest. 1860-1867.

- Matók Béla: Egy Pár szó a Magyar Zene ügyében. = PN 1856.júl.16.sz.

- A magyar Zenészeti Lapok érdekében. = Alf 1862.30.sz.

Zmáj. Újvidék. 1864-1867.

- Hadrovics Antal: Zmáj – Jovanovics János. = FL 1889.148-149.sz.

- Jovanovics János szerb költő jubileuma a Kisfaludy Társaságban. = BH 1889.148.sz. és PN 1889.148.sz.

- Póth István: Jovan Jovanovic Zmáj és a magyar irodalom. = Vujicsics D. Sztoján: Szomszédság és közösség. Bp. 1972.369-391.

- Fried István: Jovan Jovanovič Zmaj – komparatisztikai aspektusból: előadás az Írószövetségben 1983-ban, változata németül: Slavica. 1985. = F. I.: Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban. Bp. 1989.274-281.

Megyei sajtóbibliográfiák+

Pressebibliographien der Komitate

Pressbibliographie des provences

- Bács-Kiskun megyei sajtóbibliográfia. 1836-1975. Összeáll. Birck Edit. Kecskemét. 1996.1-II.köt. 701 + hibajegyzék 13 lap. A Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár kiadása.

- Baranya megye sajtóbibliográfiája. 1832-1984. Összeáll. Surján Miklós. Pécs. 1992. 489 p.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1842-1963. Összeáll. Fülöp Attila. Miskolc. 1965. 231 p. + 1 térkép.

- A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1843-1970. Összeáll. Kárász József. Szeged. 1974. 212 p. [A Somogyi Könyvtár kiadványai 15.]

- A Fejér megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Összeáll. Fülöp Attila. Székesfehérvár. 1965. 191 p.

- Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája 1843-1970. Összeáll. Korompainé Szalacsi Rácz Mária. Debrecen. 1973. 460 p.

- Heves megyei sajtóbibliográfia 1838-1970. Összeáll. Nagy Józsefné. Eger. 1972. 158 p. [Heves megyei könyvtár füzetei 26.]

- Komárom megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1789-1961. Összeáll. Bárdos László István – Horváth Géza. Tatabánya. 1962. 82 p. + 6 t.

- Nógrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1846-1978. Összeáll. Praznovszky Mihály. Salgótarján. 1982. 277 p. 27 mell.

- Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Összeáll. Kellner Béla. Kaposvár. 1957. 90 p. [Somogyi bibliográfiák 1.]

- Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963. Összeáll. Krajevszky Gizella – Takács Miklós. Szombathely. 1964. 111 p.

- A Veszprém megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1820-1956. Összeáll. Nagy László. Veszprém. 1957. 171 p. + 1 térkép.

 


Mutatók

Die Register

Tables

Mutató a hírlapok és folyóiratok megjelenési éve szerint

Register der Erscheinungsjahre der Veröffentlichungen

Table des périodiques par année de parution

1850    Allgemeine Zeitung von und für Ungarn

            [Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten]

            Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

            Der Bürger und Bauerfreund

            Cyrill a Method

            Csokonai Lapok

            Értesítő a Katolikus Néplaphoz

            Figyelmező

            Foae pentru minte

            Függelék a Katholikus Néplap... Számához

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvanieie

            Hölgyfutár

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Kachau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katolicke Nowiny

            Kolozsvári Lap

            Kronstädter Zeitung

            [Magazin für Geschichte]

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Emléklapok

            Magyar írók Füzetei

            Magyar Hírlap

            A Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye

            Montagsblatt

            Népbarát I.

            Pester Morgenblatt

            Pester Sonntagsblatt

            Pester Wochenblatt

            Pester Zeitung

            [Pesther Kaiserlicher Königlicher privilegirte Kundschafts- und Auctions-Blatt]

            Pesther Localblatt

            Pesti Napló

            Pesti Röpívek

            Pesti ívek

            [Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz]

            Polgár és Gazdabarát

            [Pozornik (Zimony)]

            Pressburger Zeitung

            Religió

            Der Satellit

            Der Schmetterling

            Serbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Der Spiegel

            Temeswarer Anzeiger

            Új Magyar Múzeum

            Verhandlungen und Mitteilungen

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko – zakonski List]

            [Zipser Bote]

            

1851    [Amts- und Intelligenzblatt sum Siebenbürger Boten]

            Anzeigeblatt der Pest-Ofner Mercantil-Correspondens

            Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

            [Banater Courir]

            Banater Telegraph

            Cyrill a Method

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Euphrosine

            Fiatalság Barátja

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            Hölgyfutár

            [Južna Pčela]

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katolicke Nowiny

            Kolozsvári Lap

            Kronstädter Zeitung

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Hírlap

            A Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye

            Megyei Közlöny

            Pester Sonntagsblatt

            Pester Zeitung

            Pesther Kaiserlicher Königlicher privilegirte Kundschafts- und Auctions-Blatt

            Pesther Localblatt

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz

            Pressburger Zeitung

            Religió

            Remény

            Der Sattellit

            [Schul- und Kirchenzeitung für die evang. Glaubensgenossen Siebenbürgens]

            Serbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Slovenskje pohladi na Vedi Umenja a Literatura

            [Slowensky Pozornik]

            Der Spiegel

            Temeswarer Anzeiger

            [Temesvarer Zeitung]

            Transsilvania

            Új Magyar Múzeum

            Verhandlungen und Mitteilungen

            [Vojvodjanka]

            Wegweiser des Banater Telegraph

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko – Zakonski List]

            [Zipser Bote]

            

1852    [Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten]

            Arader Anzeiger

            Borsodi Értesítő

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Visszhang

            Cyrill a Method

            Családi Lapok

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Értesítő

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            Hetilap

            Hölgyfutár

            [Juzna Pcela]

            Kaiserlich – Königlich privilegirte Pester Kundschafts- und Auctionsblatt

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katolicke Nowiny

            Kolozsvári Lap

            Kronstädter Zeitung

            Magazin für Geschichte

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Hírlap

            A Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye

            Oberungarischer Zeitung

            Pester Zeitung

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Kundschafts- und Auctionsblatt

            Pest-Ofner Localblatt

            Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz

            Pressburger Zeitung

            Der Satellit

            [Schul- und Kirchenzeitung für die evang. Glaubensgenossen Siebenbürgens]

            Serbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Slovenské pohlady na Literaturu Imenie a Zivot

            Der Spiegel

            Srpski Dnevnik urednik i izd

            [Srpkij Narodnij Viestnik]

            [Svetovid]

            [Temesvarer Zeitung]

            Transsilvania

            Új Magyar Múzeum Verhandlungen und Mitteilungen

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko – Zakonski List]

            [Zipser Bote]

            

1853    Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten]

            Arader Anzeiger

            [Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde]

            Blätter für Geist. Gemüth und Vaterlandskunde

            Borsodi Értesítő

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Visszhang

            Cyrill a Method

            Családi Lapok

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Délibáb I.

            Divatcsarnok

            Falusi Esték

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            Hetilap

            Hölgyfutár

            Ifjúság Lapja

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katolicke Nowiny

            Kronstädter Zeitung

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar- és Erdélyország Képekben

            Napi Tudósító

            Pester Post

            Pester Sonntagsblatt II.

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Kundschafts- und Auctionsblatt

            Pest-Ofner Localblatt

            Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Pressburger Zeitung

            Religió

            Der Satellit

            Sedmica

            Serbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Srpski Dnevnik urednik i izd

            [Srpskij Narodnij Vjestnik]

            [Svetovid]

            Szépirodalmi Lapok

            [Temesvarer Zeitung]

            Transsilvania

            Új Magyar Múzeum

            [Unterhaltungsblätter]

            Verhandlungen und Mitteilungen

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko-zakonski List]

            [Zipser Bote]

            

1854    [Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten]

            [Arader Anzeiger]

            Borsodi Értesítő

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Visszhang

            Cyrill a Method

            Családi Lapok

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Délibáb I.

            Divatcsarnok

            Falusi Esték

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Gross-Becskereker Wochenblatt]

            Hetilap

            Hölgyfutár

            Ifjúság Lapja

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katolicke Nowiny

            Kis Könyvtár

            Kleine Bibliothek

            Kronstädter Zeitung

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar- és Erdélyország Képekben

            A Magyar Nép Könvve

            A Magyar Nép Könyvtára

            Megyei Közlöny

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            Pester Lloyd

            Pester Post

            Pester Sonntagsblatt II.

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Kundschafts- und Auctionsblatt

            Pest-Ofner Localblatt

            Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Pressburger Zeitung

            Religió

            Der Satellit

            Sedmica

            Serbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Srpski Dnevnik urednik i izd

            

            [Svetovid]

            Temesvarer Zeitung

            [Transsilvania]

            Vasárnapi Újság

            Verhandlungen und Mitteilungen

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljso-zakonski List]

            [Zipser Bote]

            

1855    Abendblatt des Pester Lloyd

            [Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten]

            Arader Anzeiger

            Arader Zeitung

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Visszhang

            Cyrill a Method

            Család Könyve

            Családi Lapok

            [Csittvári Krónikák]

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Délibáb II.

            Divatcsarnok

            [Eltern Zeitung]

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Gross-Becskereker Wochenblatt]

            Hölgyfutár

            [Jogtudományi és Törvénykezési Tár]

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katolicke Nowiny

            Kis Könyvtár

            Kleine Bibliothek

            Kritikai Lapok I.

            Kronstädter Zeitung

            Landwirtschaftliche Mitteilungen

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Könyvészet

            A Magyar Nép Könyve

            A Magyar Nép Könyvtára

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Sajtó

            Magyar Történelmi Tár

            Megyei Közlöny

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            A Nagy Világ Képekben

            Nefeleits I.

            Néptanítók Könyve

            Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt

            Pester Lloyd

            Pester Sonntagsblatt II.

            Pester Tagblatt

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Kundschafts- und Auctiosblatt

            Pest-Ofner Localblatt

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            Polizei Anzeiger

            Pressburger Zeitung

            Ratar

            Religió

            Rendőri Híradó

            Der Satellit

            Sedmica

            Srbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Sonntags-Zeitung

            Srpski Dnevnik urednik i izd

            [Svétozor]

            [Svetovid]

            Temesvarer Zeitung

            [Transsilvania]

            Új Magyar Múzeum

            Ungarische Post

            Vasárnapi Újság

            [Verhandlungen und Mitteilungen]

            [Wespen, Blätter für Unterhaltung Kritik, Humor und Satire]

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko-zakonski List]

            Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechtspfege

            [Zipser Bote]

            

1856    Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung

            Abendblatt des Pester Lloyd

            Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten

            [Arader Zeitung]

            [Banskaer Bote]

            Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Visszhang

            Čerkovnaja Gažeta

            Cyrill a Method

            Család Könyve

            Családi Lapok

            [Debreczen-Nagyváradi Értesítő]

            Délibáb II.

            Divatcsarnok

            [Az Erdélyi Gazdasági Egylet Havi Füzetei]

            Erdélyi Múzeum

            Falusi Gazda

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            Hölgyfutár

            [Jogtudományi és Törvénykezési Tár]

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katolicke Nowiny

            Kelet Népe (Bécs)

            Kolozsvári Közlöny

            Kolozsvári Magyar Futár

            Kronstädter Zeitung

            Landwirtschaftliche Mitteilungen

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Könyvészet

            A Magyar Nép Könyve

            Magyar Néplap

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Sajtó

            Magyar Történelmi Tár

            Megyei Közlöny

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            A Nagy Tükör

            Der Naturfreund Ungarns

            Néptanítók Könyve

            Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt

            Pester Lloyd

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Kundschafts- und Auctionsblatt

            Pest-Ofner Localblatt

            [Pest-Ofner Zeitung]

            [Podunavka]

            Polizei Anzeiger

            Politikai Újdonságok

            Pressburger Zeitung

            Ratar

            Religió

            Rendőri Híradó

            Der Satellit

            Sedmica

            Srbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Sonntags Zeitung

            [Srpski Dnevnik urednik i izd]

            [Svetovid]

            [Svetozor]

            Tanodai Lapok

            Temesvarer Zeitung

            [Testvérhaza Történeti Kincsei]

            [Transsilvania]

            Új Magyar Múzeum

            Vasárnapi Könyvtár

            Vasárnapi Újság

            [Verhandlungen und Mitteilungen]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko-zakonski List]

            Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechtspfege

            [Zipser Bote]

            

1857    Abendblatt der Pester-Ofner Zeitung Lloyd

            Abendblatt des Pester Lloyd

            [Arader Zeitung]

            [Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde]

            [Bacskaer Bote]

            [Bajaer Handels und Gewerbe Zeitung]

            Beilage des Raaber Geschafts Anzeigers

            Belgazdasági Kis Közlöny

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Szemle

            Čerkovnaja Gažeta

            Cyrill a Method

            Család Könyve

            Családi Lapok

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Délibáb II.

            Divatcsarnok

            [Az Erdélyi Gazdasági Egylet Havi Füzetei]

            Evangelisches Wochenblatt

            Falusi Gazda

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            Győri Közlöny

            Hölgyfutár

            Kalauz I.

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Kerti Gazdaságl

            Kis Pajtások 6 Krajczáros Könvvtára

            Kolozsvári Közlöny

            [Községi Tanácsadó]

            [Krassöer Zeitung]

            Kronstädter Zeitung

            Lapok a Lovászat és Vadászat Köréből

            [L'Eco di Fiume]

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Évlap

            Magyar Futár

            Magyar Könyvészet

            Magyar Néplap

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Posta

            Magyar Sajtó

            Magyar Történelmi Tár

            A Magyarhoni Természetbarát

            Megyei Közlöny

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            A Nagy Tükör

            Napkelet

            Der Naturfreund Ungarns

            Népnövelési Közlemények

            Néptanítók Könyve

            Nővilág

            Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt

            Orvosi Hetilap

            Pester Lloyd

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Kundschafts- und Auctionsblatt

            Pest-Ofner Localblatt

            [Pest-Ofner Zeitung]

            [Podunavka]

            Politikai Újdonságok

            Polizei Anzeiger

            Polizei Blatt

            Pressburger Zeitung

            Protestáns Népkönyvtár

            Raaber Geschäftsanzeiger

            Religió

            Rendőrségi Lap

            Sárospataki Füzetek

            Der Satellit

            Sedmica

            Der Siebenbürger Bote

            [Skolski List]

            Sonntags-Zeitung

            Srpski Dnevnik uredni i izd

            Srbskij Letopisi

            [Svetovid]

            [Svetozor]

            Szépirodalmi Közlöny

            Szőlészeti és Borászati Közlemények

            Tanodai Lapok

            Temesvarer Zeitung

            [Testvérhaza Történeti Kincsei]

            Törvénykezési Lapok

            [Transilvania]

            [Tritsch-Tratsch (Baja)]

            Új Magyar Múzeum

            Vasárnapi Könyvtár

            Vasárnapi Újság

            [Verhandlungen und Mitteilungen]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechtspfege

            Zeitschift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko-zakonski List]

            [Zipser Bote]

            

1858    Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung

            Abendblatt des Pester Lloyd

            [Arader Zeitung]

            [Aradi Híradó]

            [Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde]

            [Bacskaer Bote]

            [Bajaer Handels und Gewerbe-Zeitung]

            Kerti Gazdaság

            Ben Chananja

            Bolond Miska Albuma

            Borászati Lapok

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Szemle

            Cerkovnyj Vistnik

            Chronik der Justiz- Gesetze und Verordnungen

            Circulares Litterarae

            [Cyrill a Method]

            Család és Iskola

            Családi Lapok

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Delejtű

            Délibáb II.

            Divatcsarnok

            Egyházi Könyvtár

            Evangelisches Wochenblatt

            Falusi Gazda

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            Győri Közlöny

            Hazánk

            Hírmondó

            Hölgyfutár

            Kakas Márton Albuma

            Kalauz II.

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Kerti Gazdaság

            Két Garasos Újság

            Kis Pajtások 6 Krajczáros Könyvtára

            Kolozsvári Közlöny

            [Községi Tanácsadó]

            [Krassöer Zeitung]

            Kronstädter Zeitung

            [Kundschaftsblatt]

            [L'Eco di Fiume]

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Futár

            Magyar Néplap

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Posta

            Magyar Sajtó

            Magyar Történelmi Tár

            A Magyarhoni Természetbarát

            Marosvásárhelyi Füzetek

            Megyei Közlöny

            Mercur

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            A Nagy Tükör

            Napkelet

            Der Naturfreund Ungarns

            Népnövelési Közlemények

            Néptanítók Könyve

            Nővilág

            Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt

            Ofner Stadt-Blatt

            Orvosi Hetilap

            [Peleskei Nótárius]

            Pester Lloyd

            Pesth-Ofner Localblatt

            Pesth-Ofner Localblatt und Landbote

            Pesti Napló

            [Pest-Ofner Zeitung]

            [Podunavka]

            Politikai Újdonságok

            Rendőrségi Közlöny

            Polizei Blatt

            Pressburger Zeitung

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Protestáns Népkönyvtár

            Religió

            Sárospataki Füzetek

            Der Satellit

            Der Siebenbürger Bote

            [Skolski List]

            Sonntags Zeitung

            Srbskij Letopisi

            [Srpski Dnevnik urednik i izd]

            [Svetovid]

            [Svetozor]

            Szépirodalmi Közlöny

            Tanodái Lapok

            Társalgó

            Temesvarer Zeitung

            Törvénykezési Lapok

            [Transsilvania]

            [Trirsch-Tratsch (Baja)]

            Új Magyar Múzeum

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Könyvtár

            Vasárnapi Újság

            [Verhandlungen und Mitteilungen]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Zeitung für Landwirthe

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljko-zakonski List]

            Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechtspflege

            [Zipser Bote]

            

1859    Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung

            Abendblatt des Pester Lloyd

            Aldunai Lapok

            [Arader Zeitung]

            Aradi Híradó

            Archeológiai Közlemények

            [Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde]

            Auskunfts Pressburger-Blatt

            [Bacskaer Bote]

            [Bajaer Handels und Gewerbe-Zeitung]

            Ben Chananja

            Bolond Miska Albuma

            Borászati Lapok

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Szemle

            [Chronik der Justiz- Gesetze und Verordnungen]

            Circulares Litterarae

            [Cyrill a Method]

            Családi Lapok

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Delejtű

            Divatcsarnok

            Egyházi Könyvtár

            Eulenspiegel

            Evangelisches Wochenblatt

            Falusi Gazda

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Der Glaubensbote]

            [Gross-Becskereker Wochenblatt]

            Győri Közlöny

            Hazánk

            Hírmondó

            [Der Horizont]

            Hölgyfutár

            Iparosok Lapja

            Kalauz I.

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Kecskeméti Protestáns Közlöny

            Képes Újság I.

            Kerti Gazdaság

            Két Garasos Újság

            Kolozsvári Közlöny

            Kolozsvári Színházi Közlöny

            [Községi Tanácsadó]

            [Krassöer Zeitung]

            Kronstädter Zeitung

            [L'Eco di Fiume]

            Magazin Für Geschichte

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Futár

            Magyar Gazda

            Magyar Néplap

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Sajtó

            Magyar Történelmi Tár

            [Marosvásárhelyi Füzetek]

            Megyei Közlöny

            Miskolczi Tudakozó Utasító Intézettel Keletkezett Megyei Közlöny

            Mercur

            Mitteilungen des Ungarischen Forstvereins

            Monatliche Anzeiger

            Napkelet

            Nefelejts II.

            A Nép Újsága

            Nővilág

            Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt

            Orvosi Hetilap

            Pester Lloyd

            Pesth-Ofner Localblatt und Landbote

            Pesti Napló

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            Pressburger Auskunftsblatt

            Pressburger Zeitung

            Priatel' Skoly a Literatury

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Religió

            Sárospataki Füzetek

            Srbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Siebenbürger Quartalschrift

            [Skolski List]

            Sonntags-Zeitung

            Srpski Dnevnik urednik i izd

            [Svetovid]

            [Svetozor]

            Szeged

            Szegedi Híradó

            Szépirodalmi Közlöny

            Tanodai Lapok

            Tárogató I.

            Temesvarer Zeitung

            Törvénykezési Lapok

            Törvényszéki Csarnok

            [Transsilvania]

            [Tritsc – Tratsch (Baja)]

            Tudakozó Utasító Intézettel Keletkezett Megyei Közlöny

            Új Magyar Múzeum

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Újság

            Vaterlandische Mitteilungen

            Verhandlungen und Mitteilungen

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Zeitung für Landwirthe

            Zeitschrift für Gesetzkunde

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            [Zemaljsko-zakonski List]

            [Zipser Bote]

            

1860    Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung

            Abendblatt des Pester Journal

            Allgemeine Illustrierte Judenzeitung

            [Amiculu Scolei]

            [Arader Zeitung]

            Aranykor

            Archeológiai Közlemények

            [Archiv des Veriens für Siebenbürgische Landeskunde]

            [Bacskaer Bote]

            [Bajai Hírnök]

            Bajai Közlöny

            Ben Chananja

            Bolond Miska

            Borászati Lapok

            Budapesti Hírlap

            Budapesti Szemle

            Bukuresti Magyar Közlöny

            Circulares Litterarae

            Cyrill a Method

            Család és Iskola

            Családi Kör

            Családi Lapok

            [Danica]

            Debreczeni Közlöny

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Delejtű

            Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens

            Divatcsarnok

            Egri Értesítő

            Evangelisches Wochenblatt

            Ewanglické Cjrkewnj Nowiny

            [Falkenstein Ignácz Tudakozó Intézetének Jegyzőkönyvi Kivonata

            Falusi Gazda

            Férfidivat Közlöny

            Foae pentru minte

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Gazeta di Fiume]

            Gemeinnütziges Pesther Journal

            [Der Glaubensbote]

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            Győri Közlöny

            Halle für den Öffentlichen Verkehr

            Hazánk Hírmondó

            Hölgyfutár

            Idők Tanúja

            Iparosok Lapja

            Irodalmi Lapok

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Kecskeméti Protestáns Közlöny

            Képes Családi Lap

            Képes Újság

            Kerti Gazdaság

            Kolozsvári Közlöny

            Kolozsvári Színházi Közlöny

            Korunk

            Krassöer Zeitung

            Kronstädter Zeitung

            Der Land- und Volkswirth

            [L'Eco di Fiume]

            Lelki Kincstár

            Lipa

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Gazda

            Magyar Irodalmi Közlöny

            Magyar Néplap

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Sajtó

            Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejts-hez

            Magyar Színházi Lap

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyar Történelmi Tár

            Marosvásárhelyi Füzetek

            Miskolczi Tudakozó Utasító intézettel Keletkezett Megyei Közlöny

            A Miskolczi Tudakozó Utasító... Megyei Közlöny

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            Napkelet

            Nefelejts II.

            A Nép Újsága

            Neusatzer Kreisblatt

            Nővilág

            Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt

            Orvosi Hetilap

            Pannonia

            Pécsi Lapok I.

            Pester Geschäftsblatt

            Pester Lloyd

            Pester Markt

            Pesth-Ofner Localblatt und Landbote

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            Pesti Kereskedelmi Lap

            Pesti Napló

            Pest-Ofner Bürger-Zeitung

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            Pressburger Auskunftsblatt

            Pressburger Zeitung

            Priatel' Skoly a Literatury

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Religió

            Sárospataki Füzetek

            Srbskij Letopisi

            Der Siebenbürger Bote

            Siebenbürger Quartalschrift

            [Skolski List]

            Slovenka

            [Slovensky Narodny Ucitel]

            Sokol

            Sonntags Zeitung

            [Srpski Dnevnik uredni i izd]

            Stadt- und Land-Anzeiger

            Sürgöny

            [Svetovid]

            [Svetozor]

            Szegedi Híradó

            Szépirodalmi Figyelő

            Tanodai Lapok

            [Temesvarer Zeitung]

            Törvényszéki Csarnok

            [Transsilvania]

            Új Idő

            Új Magyar Múzeum

            Der Ungar

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Városi és Vidéki Tudósító

            Vasárnapi Újság

            [Verhandlungen und Mitteilungen]

            Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

            Zenészeti Lapok

            [Zipser Bote]

            

1861    Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung

            Abendblatt des Pester Lloyd

            Abendblatt zu Nr... Arader Zeitung

            Alföld

            Aldunai Lapok

            Allgemeine Illustrierte Judenzeitung

            Amiculu Scolei

            Anyák Hetilapja

            [Arader Zeitung]

            Arader Zeitung. Abendblatt

            Archeológiai Közlemények

            Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

            Auskunftsblatt

            [Bacskaer Bote]

            [Bajai Hírnök]

            Balaton-Füredi Napló

            Ben Chananja

            Bohóc

            Bolond Miska

            Borászati Lapok

            Budapesti Képes Újság

            Budapesti Szemle

            Bürger-Zeitung

            Cernoknaznik

            Circulares Litterae

            Concordia

            Cyrill a Method

            Családi Kör

            Csatár

            [Danica]

            Debreczeni Ellenőr

            Debreczeni Közlöny

            Debreczeni Trombita

            Debreczeni Vásárfia

            [Debreczen-Nagyváradi Értesítő]

            Delejtű

            Divatcsarnok

            Dongó

            Doromb

            Dunántúli Társadalmi Közlöny és Közhasznú Ismeretek Tára

            Egri Értesítő

            Evangelische Wochenblatt

            Ewanglické Cjrkewnj Nowiny

            [Falkenstein Ignácz Tudakozó Intézetének Jegyzőkönyvi Kivonata]

            Falusi Gazda

            Der Feierabend

            Fekete Leves

            Férfidivat Közlöny

            Foae pentru minte

            Garaboncás Diák

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Gazeta di Fiume]

            Die Gegenwart

            [Glasonova]

            [Der Glaubensbote]

            Gränzbote

            [Gross-Becskereker Wochenblatt]

            [Gur'a Satului]

            Gyermekbarát

            Gyógyászat

            Győri Közlöny

            Győri Történelmi és Régészeti Füzetek

            Gyulafejérvári Füzetek

            Harmónia

            [Hermannstädter Zeitung]

            Hírmondó

            Hortobágy

            Hölgyfutár

            Hunnia

            Idők Tanúja

            Iparlap

            Iskolai Lap

            Kárpáti Hírnök

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Képes Újság

            Keresztény Magvető

            [Kertészeti és Ipargazdasági Vezérlapok]

            Kerti Gazdaság

            [Kirche und Schule]

            Kolozsvári Közlöny

            [Komrac]

            Korunk

            Kritikai Füzetek

            Kronstädter Zeitung

            Lelki Kincstár

            Lipa

            Lugoscher Anzeiger

            Magazin für Geschichte

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Gazda

            Magyar Irodalmi Közlöny

            Magyar Izraelita

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Sajtó

            Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejts-hez

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyar Történelmi Tár

            Magyarország

            A Miskolczi Tudakozó Utasító ... Megyei Közlöny

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            Napkelet

            Nefelejts II.

            Nemzeti Hangcső

            A Népbarát

            A Nép Barátja

            A Nép Újsága

            Nővilág

            Oedenburger Lokal-Blatt

            Orvosi Hetilap

            Ördög Naplója

            Pécsi Lapok

            Peštbudinške Vedomosti

            Pester Geschäftsblatt

            [Pester Kikeriki]

            Pester Komet

            [Pester Kunst]

            Pester Lloyd

            [Pester Medizinisch-Chirurgische Presse]

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            Pesti Napló

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            Pressburger Zeitung

            Priatel' L'udu

            Priatel' Skoly a Literatury

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Religió

            Repülő Lap Dongó

            [Der Salon]

            Sárospataki Füzetek

            Soproni Értesítő

            Srbskij Letopisi

            Der Siebenburger Bote

            [Skolski List]

            [Slovensky Narodny Ucitel]

            Sokol

            Sonntags Zeitung

            [Srbobran]

            Srpski Dnevnik uredni i izd

            Stadt- und Land-Anzeiger

            Statisztikai Közlemények

            [Strigoiul]

            Sürgöny

            [Svetovid]

            [Svetozor]

            Szabadalmazott Borsodmegyei Tudakozó...

            Szabadalmazott Első ás Fő Általános Tudakozó

            Szabadalmazott Első és Fő Hivatalos... Értesítő

            [Szatmári Értesítő]

            Szegedi Híradó

            Szent-lstván-Társulati Értesítő

            Szépirodalmi Figyelő

            Tanodai Lapok

            Tanulók Naplója

            Tatár Péter

            Temesvarer Zeitung

            Törvényhozási és Törvénykezési Csarnok

            Transsilvania

            Trombita

            [Tutti-Frutti]

            Új Idő

            [Der Ungarn]

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Városi és Vidéki Tudósító

            Vasárnapi Újság

            [Verhandlungen und Mitteilungen]

            Vita sinjega Mora

            [Wersetzer Gebirgsbote]

            Zeit Bilder

            Zenészeti Lapok

            Zipser Bote

            Zsidó Magyar Közlöny

            

1862    Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung

            Abendblatt des Pester Lloyd

            Alföld

            Allgemeine Illustrierte Judenzeitung

            Amiculu Scolei

            Annonzen-Beilage zum Pester Komet

            Archeológiai Közlemények

            Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

            [Bacskauer Bote]

            Balaton-Füredi Napló

            [Banater Post]

            [Bécsi Heti Hírnök]

            Ben Chananja

            Bihar

            [Bistrizer Wochenblatt]

            Bolond Miska

            Borászati és Kertészeti Füzetek

            [Budapesti Merkur]

            Budapesti Szemle

            Carmel

            Cernoknaznik

            Circulares Litterae

            Concordia

            Correspondenzblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg

            Cyrill a Method

            Családi Kör

            Csatár

            [Danica]

            Debreczeni Közlöny

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Diogenes

            Divatcsarnok

            Domisljan

            Dunántúli Társadalmi Közlöny

            [Dunántúli Vincellér]

            Eger

            Egri Posta

            Egyveleg

            Erdélyi Hivatalos Értesítő

            Erdőszeti Lapok

            [Evangelische Schul- und Kirchen-Zeitung]

            Evangelisches Blätter

            Ewangelické Cjrkewnj Nowiny

            Ewanjelik

            Falusi Gazda

            Felvidéki Magyar Közlöny

            Férfidivat Közlöny

            Foae pentru minte

            Gazdasági Füzetek

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Gazeta di Fiume]

            [Glasonova]

            Gombostű

            [Gross-Becskereker Wochenblatt]

            [Gur'a Satului]

            Gyermekbarát

            Gyógyászat

            Gyógyszerészi Hetilap

            Győri Közlöny

            Gyulafejérvári Füzetek

            Haladás

            Harang

            Házi Kincstár

            [Hermannstädter Zeitung]

            Hlahol

            Hortobágy

            Hölgyfutár

            Idők Tanúja

            Janošik

            Javor

            Jövő

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Katonai Hetilap

            Kerti Gazdaság

            [Kirche und Schule]

            Kolozsvári Közlöny

            Komarac

            Korunk

            Krampuszok

            Kritikai Lapok II.

            Kronstädter Zeitung

            Lipa

            Lugoser Anzeiger

            [Lutheranšky Budjcek]

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Gazda

            Magyar Izraelita

            Magyar Nyelvészet

            Magyar Sajtó

            Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejts-hez

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyar Történelmi Tár

            Magyar Tudományos Értekező

            Magyar Vidékiek Lapja

            Magyarország

            Miskolczi Tudakozó Intézeti Értesítő

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            Napkelet

            Nefelejts II.

            A Népbarát

            Neusatzer Lokalblatt

            [Notierungen der Pester Börze und Kornhalle]

            Nővilág

            Nyelvtudományi Közlemények

            Oedenburger Lokal-Blatt

            Ország

            Az Ország Tükre

            Orvosi Hetilap

            Pécsi Iparlapok

            Pécsi Lapok

            Pestbudinske Vedomosti

            Pester Komet

            [Pester Kunst]

            Pester Lloyd

            [Pester Medizinisch-Chirurgische Presse]

            Pesti Napló

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            [Pravnik]

            Pressburger Correspondenzblatt

            Pressburger Zeitung i

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Religió

            Röppentyűk

            [Der Salon]

            Sárospataki Füzetek

            Der Siebenbürger Bote

            [Skolski List]

            [Slovenšky Narodny Ucitel]

            Sonntags Zeitung

            Soproni Értesítő

            Srbskij Letopisi

            [Srbobran]

            Srpski Dnevnik urednik i izd

            Statisztikai Közlemények

            [Styx]

            Sürgöny

            [Svetovid]

            Szatmári Értesítő

            Szegedi Híradó

            Székesfehérvári Borász-Csarnok

            Szépirodalmi Figyelő

            Szépművészeti Csarnok

            Szünórák

            [Tanodai Közlöny]

            Tanodai Lapok

            Tárogató

            [Tatai Értesítő]

            Tatár Péter

            Temesvarer Wochenblatt für Unterhaltung. Handel. Industrie und Gewerbe

            [Temesvarer Zeitung]

            Törvényszéki Csarnok

            Transsilvania

            [Die Turnerglocke]

            Új Nemzedék

            [Der Ungarn]

            Ungarische Nachrichten

            Ungarische Wochen-Post

            Ungarisches Frendenblatt

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Újság

            Verhandlungen und Mitteilungen

            Vezér

            Virágcsokor

            [Volkswirth]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Zala-Somogyi Közlöny

            [Zászló]

            Zeitbilder

            Zemplén Megyei Híradó

            Zenészeti Lapok

            [Zipser Bote]

            

1863    Abendblatt der Ungarische Nachrichten

            Abendblatt des Pester Lloyd

            Alföld

            Arad

            [Amiculu Scolei]

            Archeológiái Közlemények

            Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

            Auror'a Romana

            [Bacskaer Bote]

            Balaton-Füredi Napló

            [Banater Post]

            Ben Chananja

            [Bistrizer Wochenblatt]

            Bolond Miska

            Borászati és Kertészeti Füzetek

            [Brooser Anzeiger]

            Budai Lapok

            Budapesti Értesítő

            [Budapesti Merkur]

            Budapesti Szemle

            Cernoknaznik

            Circulares Litterarae

            Cirkewni Listi

            Concordia

            Correspondenzblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg

            Cyrill a Method

            Családi Kör

            Danica

            [Debreczen-Nagyváradi Értesítő]

            Diogenes

            Divatcsarnok

            Dunántúli Társadalmi Közlöny

            Eger

            Erdélyi Hivatalos Értesítő

            Erdélyi Posta

            Erdőszeti Lapok

            Esztergami (Esztergomi) Újság

            [Ewanjelik]

            [Die Fackel]

            Falusi Gazda

            Felvidék

            Felvidéki Magyar Közlöny

            [Férfi-Divat Futár]

            Férfidivat Közlöny

            Foae pentru minte

            [Foaia Duminecii]

            Független

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Glasonova]

            Gombostű

            [Gross-Becskereker (Beckereker) Wochenblatt]

            [Gur'a Satului]

            Gyermekbarát

            Gyógyászat

            Gyógyszerészeti Hetilap

            Győri Közlöny

            Győri Történelmi és Régészeti Füzetek

            Haladás

            Handabanda

            [Hermannstädter Zeitung]

            Hlahol

            A Hon

            Hortobágy

            Hölgyfutár

            [Humorista]

            Ifjúság Lapja

            Idők Tanúja

            Janošik

            Javor

            Der Jugendfreund

            Kalauz II.

            Kaschauer-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Keresztény Magvető

            Kertészetünk

            Kerti Gazdaság

            Kolozsvári Közlöny

            Komarac

            Korunk

            Koszorú

            Kritikai Lapok

            Kronstädter Zeitung

            Házi Kincstár

            Lipa

            Lugoser Anzeiger

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Divatfutár

            Magyar Felföld

            Magyar Gazdasszonyok Hetilapja

            Magyar Izraelita

            Magyar Kertész

            Magyar Nép Lapja

            Magyar Sajtó

            Magyar Sion

            A Magyar Száműzöttek Lapja

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyar Történelmi Tár

            Magyar Vidékiek Lapja

            Magyarország

            Mátra

            Miskolczi Tudakozó Intézeti Értesítő

            Mittheilungen des Ungarischen Vorstvereins

            Napi Közlöny

            Napredak

            [Narren-Zeitung]

            National-Herren-Mode-Journal

            Nefelejts II.

            Nemzeti Férfi-Divat Közlöny

            Nemzeti Képes Újság

            A Népbarát

            Népnevelők Lapja

            Neusatzer Lokalblatt

            [Nógrádmegyei Hivatalos Hírlelő]

            Nővilág

            Nyelvtudományi Közlemények

            [Obzor]

            Oedenburger Lokal-Blatt

            Oesterreichischer Wahlzettel

            Organu Pedagogicu Pentru Educatiune si Instructiune

            Ország

            Az Ország Tükre

            Orvosi Hetilap

            Peštbudinške Vedomosti

            Pester Lloyd

            [Pester Medizinisch-Chirurgische Presse]

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            Pesti Napló

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            Pressburger Zeitung

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            [Putnik]

            Religió

            [Der Salon]

            Sárospataki Füzetek

            [Skola Domáca]

            [Slovensky Narosny Ucitel]

            Slovesnost

            Sokol

            Sonntags-Zeitung

            [Sperantia]

            [Srbobran]

            Srbskij Letopisi

            Srpski Dnevnik urednik i izd

            Statisztikai Közlemények

            Styx

            Sürgöny

            [Svetovid]

            Szegedi Hiradó

            Székesfehérvári Borász-Csarnok

            Szent István és Szent László Társzlati értesítő

            Szepesi Értesítő

            Színházi Látcső

            [Tanodai Közlöny]

            Tanodai Lapok

            Tárogató

            Tatár Péter

            [Temesvarer Zeitung]

            Törvényszéki Csarnok

            Transsilvania

            [Die Turnerglocke]

            Umoristulu

            [Der Ungar]

            Ungarische Nachrichten

            Ungarische Wochen-Post

            Ungarischer Mode-Courier

            Ungarisches Fremdenblatt

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Újság

            Vegyészet és Gyógyszerészet

            Verhandlungen und Mitteilungen

            Vezér

            [Világszemle]

            [Volkswirth]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Zala-Somogyi Közlöny

            Zemplén Megyei Híradó

            Zenészeti Lapok

            Zipser Anzeige

            [Zipser Bote]

            [Zrkadlo maluckych Priloha]

            Zwischenakt

            

1864    Abendblatt der Ungarische Nachrichten

            Abendblatt des Pester Lloyd

            [Abendstunden]

            [Allgemeine Frauenzeitung]

            [Amiculu Scolei]

            [Amtliches Cursblatt der Budapester Waren- und Effektenbörse]

            Arad

            Archeológiai Közlemények

            Archiv des Vereins für Siebenburgische Landeskunde

            Auror'a Romana

            [Bacskaer Bote]

            Ben Chananja

            [Bistrizer Wochenblatt]

            Biztosítási Közlöny

            Bolond Miska

            [Brooscer Humorist und Anzeiger]

            [A Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyző Lapja]

            [Budapesti Merkur]

            Budapesti Szemle

            Cernoknaznik

            Circulares Litterarae

            Cirkewni Listi

            Concordia

            Cyrill a Method

            Családi Kör

            [Danica]

            [Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            [Eger]

            Egészségi Tanácsadó

            Erdélyi Hivatalos Értesítő

            Erdőszeti Lapok

            Értesítő a Zalamegyei Gazdasági Egylet Tagjaihoz

            Esztergomi Újság

            [Ewanjelik]

            [Die Fackel]

            Falusi Gazda

            Felvidék

            Férfi-Divat-Futár

            Foae pentru minte

            [Foaia Duminecii]

            Fővárosi Lapok

            Fővárosi Napilap

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Glasonova]

            Der Glaubensbote

            Gross-Beckereker (Becskereker) Wochenblatt

            Gur'a Satului

            Gyógyászat

            Gyógyszerészeti Hetilap

            Gyorsírászat

            Győri Történelmi és Régészeti Füzetek

            Hasonszenvi Közlöny

            Der Hausfreund

            Hazánk s a Külföld

            Házi Kincstár

            [Hermannstädter Zeitung]

            A Hon

            Hortobágy

            Hölgyfutár

            Idők Tanúja

            Ifjúság Lapja

            [Irodalmi Hirdető]

            Iskolai Kis Tükör

            Kalauz II.

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Képes Újság II.

            Kolozsvári Közlöny

            Komarac

            Korunk

            Koszorú

            Kraján

            Kronstädter Zeitung

            Látcső

            Letopis Matice Slovenskej

            [Lokalblatt Esseker und Landbote]

            Lugoser Anzeiger

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Pivatfutár

            Magyar Gazdasszonyok Hetilapja

            Magyar Izraelita

            Magyar Képzőművész

            A Magyar Közgazda

            Magyar Néplap II.

            Magyar Sajtó

            Magyar Sion

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyarország

            Mátra

            [Miskolczi Tudakozó Intézeti Értesítő]

            Mitteilungen des Ungarischen Forsvereins

            Morländer's Zwischenakt

            Napi Közlöny

            Napredak

            [Narren-Zeitung]

            [National Herren-Mode-Journal]

            Nefelejts II.

            Nemzeti Férfi-Divat Közlöny

            A Népbarát

            A Nép Kertésze

            Neusatzer Lokalblatt

            Nógrádmegyei Hivatalos Hírlelő

            Nő- és Gyermekgyógyászat

            Nővilág

            Nyelvtudományi Közlemények

            Obzor

            Oedenburger Lokal-Blatt

            [Ogledalo Srpsko]

            Az Ország Tükre

            Orvosi Hetilap

            Peštbudinške Vedomosti

            Pester Bote

            [Pester Correspondenzblatt]

            Pester Lloyd

            [Pester Medizinisch-Chirurgische Presse]

            Pester Sonntags Zeitung

            Pesth-Ofner Localblatt II.

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            Pesti Napló

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            Pressburger Zeitung

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Religió

            [Der Salon]

            Sárospataki Füzetek

            [Skola Domaca]

            Slavik

            [Slovensky Narodny Ucitel]

            [Slovesnost]

            [Slovo i slika]

            [Social-Reform]

            [Srbobran]

            [Srbsko Ogledalo]

            Srpski Dnevnik

            Srpski Letopis

            Statisztikai Közlemények

            [Styx]

            Sürgöny

            [Svetovid]

            Századunk

            Szegedi Híradó

            Székesfehérvári Borász-Csarnok

            Szemészet

            Szepesi Értesítő

            [Szépirodalmi Világszemle]

            Színházi Látcső

            Tájékoztató

            [Tanodai Közlöny]

            Tanodai Lapok

            Tárogató

            [Temesvarer Zeitung]

            Törvényszéki Csarnok

            [Umoristulu]

            Der Ungar

            Ungarische Nachrichten II.

            Ungarische Wochen-Post

            Ungarischer Mode-Courier

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Újság

            Verhandlungen und Mitteilungen

            [Volkswirth]

            Werschetzer Gebirgsbote

            Wojtech

            Zala-Somogyi Közlöny

            Zemplén Megyei Híradó

            Zempléni Híradó

            Zenészeti Lapok

            [Zipser Bote]

            Zipser Anzeige

            Zmáj

            Zolja

            Zornicka

            Zwischenakt

            

1865    Abendblatt des Pester Lloyd

            [Allgemeine Frauenzeitung]

            [Amiculu Familiei]

            Amiculu Scolei

            [Amtlishes Cursblatt der Budapester Waren- und Effektenbörse]

            Arad

            Archeológiai Közlemények

            Archiv des Vereins für Siebenburgische Landeskunde

            Auror'a Romana

            [Bács-Bodrog]

            [Bácskaer Bote]

            Bécsi Híradó

            Ben Chananja

            [Bimbófüzér]

            [Bistrizer Wochenblatt]

            Bojtorján

            Bolond Miska

            [Brooser Humorist und Anzeiger]

            [A Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyző Lapja]

            Budapesti Ellenőr

            [Budapesti Merkur]

            Budapesti Szemle

            Circulares Litterarae

            Cirkewni Listi

            Concordia

            Cyrill a Method

            Családi Kör

            Csalán

            [Danica]

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Eger

            Egészségi Tanácsadó

            [Erdélyi Hivatalos Értesítő]

            Erdőszeti Lapok

            Esztergomi Újság

            [Ewanjelik]

            [Die Fackel]

            Falusi Gazda

            [Familia]

            Felvidék

            Foae pentru minte

            Fővárosi Lapok

            Füles Bagoly

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Giornale di Fiume]

            [Glasonova]

            [Der Glaubensbote]

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            [Gur'a Satului]

            Gyógyászat

            Gyógyszerészeti Hetilap

            Gyorsírászat

            Győri Közlöny

            Győri Történelmi és Régészeti Füzetek

            Hasonszenvi Közlöny

            Der Hausfreund

            Hazánk s a Külföld

            Házi Kincstár

            [Hermannstädter Zeitung]

            A Hon

            [Per Honvedarzt]

            Hortobágy

            Hungaria

            Idők Tanúja

            Ifjúság Lapja

            Iskolai Kis Tükör

            [Ipar]

            Junoš

            Jüdischer Schulbote

            Kalauz II.

            Kalauz a Nevelés és Oktatás Terén

            Kaschauer-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Képes Újság

            Kertészgazda

            Kolozsvári Közlöny

            Komarac

            Kórházi Szemle

            Korunk

            Korunk Tárczája

            Koszorú

            Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan

            Kraján

            Lugoser Anzeiger

            Letopis Matice Slovenskej

            [Lokalblatt Esseker und Landbote]

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Gazdasszonyok Hetilapja

            Magyar Gyermekbarát

            Magyar Gyorsíró

            Magyar Izraelita

            Magyar Jogtudományi Hetilap

            A Magyar Közgazda

            Magyar Sajtó

            Magyar Sion

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyar Világ

            Magyarország

            Magyarország Anyagi Érdekei

            Magyarország és a Nagyvilág

            Máramaros

            [Miskolczi Tudakozó Intézeti Értesítő]

            Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins

            Morländer's Zwischenakt

            Napi Közlöny

            Napredak

            [Narren-Zeitung]

            [National Herren-Mode-Journal]

            Nefelejts II.

            Nemzeti Férfi-Divat Közlöny

            A Népbarát

            Népnevelők Kalauza

            [Neusatzer Lokalblatt und Bacskaer Bote]

            Nevelők Kalauza

            Nógrádmegyei Hivatalos Hírlelő

            Nő- és Gyermekgyógyászat

            Növendékek Lapja

            Nyelvtudományi Közlemények

            Obzor

            Oedenburger Lokal-Blatt

            Az Ország Tükre

            Orvosi Hetilap

            Paprika Jancsi

            Pestbudinske Vedomosti

            Pester Bote

            [Pester Correspondenzblatt]

            Pester Lloyd

            [Peter Medizinisch-Chirurgische Presse]

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Pester Sonntags Zeitung

            Pesth-Ofner Localblatt II.

            Pesti Bazár

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            Pesti Napló

            Politikai Hetilap

            Politikai Újdonságok

            Pozsonyi Lapok

            Pressburger Zeitung

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Regélő

            Religió

            Der Salon

            Sárospataki Füzetek

            Die Schwalbe

            [Siebenbürgische Zeitschrift für Handel, Gewerbe und Literatur]

            Slovesnost

            [Social-Reform]

            [Srbobran]

            Srpski Letopis

            Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények

            Statisztikai Közlemények

            Styx

            Sürgöny

            [Svetovid]

            Századunk

            Szegedi Híradó

            Székesfehérvári Borász-Csarnok

            Szemészet

            Szepesi Értesítő

            [Tanodai Közlöny]

            Tanodai Lapok

            Tárogató

            [Technischer Ratgeber]

            [Temesvarer Zeitung]

            Törvényszéki Csarnok

            Új Korszak

            [Umoristulu]

            Ungarische Medizinisch-Chirurgische Presse

            Ungarische Nachrichten

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Újság

            [Volkswirth]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Wojtech

            Zala-Somogyi Közlöny

            Zempléni Híradó

            Zenészeti Lapok

            Zipser Anzeige

            Zmaj

            Zolja

            

1866    Abaúj Megyei Közlöny

            Abendblatt des Pester Lloyd

            [Aehrenlese]

            Albina

            Alföld

            [Allgemeine Frauenzeitung]

            [Alvidéki Lapok]

            [Amtliches Cursblatt der Budapester Waren- und Effektenbörse]

            Archeológiai Közlemények

            Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

            [Bacskaer Bote]

            [Bácskai Híradó]

            Bakter

            Balaton

            Ben Chananja

            [Bimbófüzér]

            [Bistrizer Wochenblatt]

            Bolond Miska

            [A Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyző Lapja]

            [Budapesti Merkur]

            Budapesti Szemle

            Circulares Litterare

            Cirkewni Listi

            Concordia

            Cyrill a Method

            Család Lapja

            Családi Kör

            Danica

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            Divat

            Eger

            Egészségi Tanácsadó

            [Erdélyi Hetilap]

            [Erdélyi Hivatalos Értesítő]

            Erdészeti és Gazdasági Lapok

            Esztergomi Újság

            Die Fackel

            Falusi Gazda

            Familia

            Felső-Magyarországi Közlöny

            Felvidék

            Forschungen des Wissenschaftlich- Talmundischen Vereins

            Fővárosi Lapok

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            [Der Glaubensbote]

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            Gur'a Satului

            Gutenberg

            Gyógyászat

            Gyógyszerészeti Hetilap

            Gyorsírászati Közlöny

            Győri Közlöny

            Hasonszenvi Lapok

            Hazánk

            Hétfejű Sárkány

            Homiletische und didaktische Beilage... zu Ben Chananja

            A Hon

            A Hon Esti Lapja

            [Der Honvedarzt]

            Hortobágy

            Hungaria

            Idők Tanúja

            [Ifjúság Lapja]

            Iskolabarát

            Izraelita Közlöny

            Jogtudományi Közlöny

            Der Jude

            Junoš

            Jüdischer Schulbote

            Kalauz

            Kalauz a Nevelés és Oktatás Terén

            [Karlovacki Vietsnik]

            Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            [Katholikus Lelkipásztor]

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Képes Újság II.

            Képes Világ

            Kertészgazda

            Kolozsvári Közlöny

            Korunk

            Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan

            Kraján

            Leitstern

            Letopis Matice Slovenskej

            [Lokalblatt Esseker und Landbote]

            Lugoser Anzeiger

            Magyar Akadémiai Értesítő

            Magyar Bazár

            Magyar Gyermekbarát

            Magyar Izraelita

            Magyar Jogtudományi Hetilap

            Magyar Néplap II.

            Magyar Sion

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyar Világ

            Magyarország

            Magyarország Anyagi Érdekei

            Magyarország és a Nagyvilág

            Máramaros

            [Matica]

            Miskolczi Tudakozó Intézeti Értesítő

            Missiói Lapok

            Mitteilungen des Ungarischen Forstvereins

            Morländer's Zwischenakt

            Napi Közlöny

            Napredak

            Narren Zeitung

            [National Herren-Mode-Journal]

            Nefelejts II.

            Negyvenkilenc

            Nemzeti Férfi-Divat Közlöny

            A Népbarát

            Nyelvtudományi Közlemények

            Obzor

            Oedenburger-Kanizsaer Bote

            Oedenburger Lokal-Blatt

            Országgyűlési Beszédtár

            Országgyűlési Emlékkönyv

            Országgyűlési Tudósítás

            Orvosi Hetilap

            Orvosi Szemle

            Önképezdei Lapok

            [Pécs-Baranyai Lapok]

            Peštbudinške Vedomosti

            [Pester Anzeiger]

            [Pester Correspondenz]

            [Pester Correspondensblatt]

            [Pester Kikeriki]

            Pester Lloyd

            [Pester Medizinisch-Chirurgische Presse]

            Pester Nachrichten

            Pester Tagblatt II,

            Pester Volksblatt

            Pesti Hírlap

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            Pesti Napló

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Hetilap

            Politikai Újdonságok

            [Pozornik (Zombor)]

            Pressburger Zeitung

            Progressulu

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            Protestáns Népiskolai Közlöny

            Rec

            Regélő

            Religió

            Ren

            Sárkány

            Sárospataki Füzetek

            Sátán

            Die Scwalbe

            Seljak

            [Siebenbürgeische Zeitschrift für Handel, Gewerbe und Literatur]

            [Slovenské Nowiny]

            [Social-Reform]

            Somogy

            [Srbobran]

            Srpski Lepotis

            Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények

            [Styx]

            Sürgöny

            [Svetovid]

            Szegedi Híradó

            Székely Néplap

            Szemészet

            Szepesi Értesítő

            Szivárvány

            Szőlészet és Borászat

            Tagesbote

            Tanodai Lapok

            Tárogató

            [Technischer Ratgeber]

            [Temesvarer Zeitung]

            Tokaj-Hegyalja Borászati Érdekei

            Törvényszéki Csarnok

            Új Korszak

            Umoristulu

            Ungarische Medizinisch-Chirurgische Presse

            [Ügynök]

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Újság

            Veszprém

            [Volkswirth]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Wojtech

            Zala-Somogyi Közlöny

            Zempléni Híradó

            Zenészeti Lapok

            Zipser Anzeige

            [Zipser Bote]

            Zmaj

            

1867    Abaúj Megyei Közlöny

            Abendblatt des Pester Lloyd

            Aerztliche Insertions-Halle

            [Albina]

            Alföld

            Alföldi Hírlap

            Az Alkotmányos Szabadság Hajnala-Estvéje-Reggele

            [Allgemeine Frauenzeitung]

            Amiculu Poporului

            [Amtliches Curblatt der Budapester Waren- und Effektenbörze]

            Archeológiai Közlemények

            Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

            Archivu Pentru Filologia si Istoria

            [Bácskaer Bote]

            [Banater Chronik]

            Ben Chananja

            Bihar

            [Bimbófüzér]

            [Bistrizer Wochenblatt]

            [Blätter für Landwirtschaft und Gewerbe]

            Bohóc Éjlap

            Bolond Miska

            Borsod Miskolczi Értesítő

            [A Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyző Lapja]

            Budapesti Közlöny

            [Budapesti Közlöny Melléklapja]

            [Budapesti Merkur]

            Budapesti Szemle

            A Budapesti Tanári Egylet Közlönye

            Buzogány

            [Bürgerfreund]

            Circulares Litterare

            Cirkewni Listi

            Concordia

            Curiai Ítéletek

            Cyrill a Method

            Családi Kör

            [Danica]

            Debreczeni Lapok

            Debreczen-Nagyváradi Értesítő

            [Denevér]

            [Deutsche Fledermaus]

            Divatvilág

            Eger

            Egészségi Tanácsadó

            Egyenlőség

            Egyházi és Iskolai Hetilap

            Egyházi Lapok

            Erdélyi Hetilap

            [Erdélyi Hivatalos Értesítő]

            Erdészeti és Gazdasági Lapok

            Esti Lap

            Esztergomi Közlöny

            Évnegyedi Szemle

            (Ezernyolcszáznegyvennyolc) 1848

            Die 1848-ger Spatenversammlung am Dache

            Die Fackel

            Falusi Gazda

            Familia

            Fekete Leves

            Fiumaner Zeitung

            Fővárosi Lapok

            Független Lapok

            Gazdasági Lapok

            Gazet'a Transilvaniei

            Gazeta di Fiume

            [Der Glaubensbote]

            Gross-Becskereker Wochenblatt

            Gur'a Satului

            Gutenberg

            Gyógyászat

            Gyógyszerészeti Hetilap

            Gyorsírászati Lapok

            Győri Közlöny

            Hasonszenvi Lapok

            Havi Szemle

            Hazánk s a Külföld

            Hétfejű Sárkány

            Hétfői Lapok

            Heti Posta

            Hivatalos Rendeletek

            A Hon

            A Hon Esti Lapja

            A Honvéd

            [Der Honvedartz]

            Hortobágy

            Hungaria

            Idők Tanúja

            Ifjúság Lapja

            Igazmondó

            [Irodalmi Értesítő]

            Iskolabarát

            Izraelita Magyar Közlöny

            Izraelita Magyar Néptanító

            Jó Barát

            Jogtudományi Közlöny

            Kalauz

            Kaschauer-Eperieser Kundschaftsblatt

            Kassa-Eperjesi Értesítő

            [Katholikus Lelkipásztor]

            Katholikus Néplap

            Der Katholische Christ

            Képes Újság II.

            Képes Világ

            Keresztény Magvető

            Kertészgazda

            Kertészgazda s a Nép Kertésze

            Kis Üstökös

            Kobold

            Kolozsvári Közlöny

            Korunk

            Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan

            [Községi Kalauz]

            Kraján

            Per Landwirth

            Letopis Matice Slovenskej

            [Lokalblatt Esseker und Landbote]

            Ludas Matyi

            Lugoser Anzeiger

            Magazinu Pedagogicu

            Magyar Bazár

            Magyar Értesítő

            Magyar Iparos

            Magyar Izraelita

            Magyar Jogtudományi Hetilap

            Magyar Mérnök-Egylet Közlönye

            Magyar Néplap II.

            Magyar Polgár

            Magyar Posta-Közlöny

            Magyar Sion

            Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

            Magyar Tudományos Akadémia Értesítője

            Magyar Újság

            Magyar Zsidó

            Magyarország

            Magyarország Anyagi Érdekei

            Magyarország és a Nagyvilág

            Magyarország Képekben

            Máramaros

            Március 15

            [Matica]

            Méhecske

            Missiói Lapok

            Moson Megyei Hatósági Közlöny

            Napi Közlöny

            Napredak

            Narrenzeitung

            National Herren-Mode-Journal

            Nedeljni List

            Nefelejts II.

            Negyvenkilenc

            Nemzeti Férfi-Divat Közlöny

            A Népbarát

            [Néptanoda]

            [Die Nera]

            Neuer Freier Styx

            Nyelvtudományi Közlemények

            A Nyír

            Obzor

            Oedenburger-Kanizsaer Bote

            [Oktató Levelek]

            [Omladinska Zajednica]

            Országgyűlési Beszédtár

            Országgyűlési Emlékkönyv

            Országgyűlési Tudósítás

            Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny

            Orvosi Hetilap

            Önképezdei Lapok

            Pécsi Lapok

            Pecsovics

            Peštbudinške Vedomosti

            Pester Correspondenz

            [Pester Correspondensblatt]

            Pester Familien Journal

            Pester Journal

            Pester Lloyd

            [Pester Medizinisch-Chirurgiscche Presse]

            Pester Nachrichten

            Pester Telegraf

            Pester Volksblatt

            Pesti Hetilap

            Pesti Hírlap

            Pesti Hírnök

            Pesti Hölgy-Divatlap

            Pesti Napló

            [Pest-Ofner Zeitung]

            Politikai Újdonságok

            Pressburger Zeitung

            Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

            [Punki Prijatelj]

            [Putnik]

            Rec

            Regélő

            Religió

            Ren

            Rendeleti Közlöny

            Rendelvények a Magyar Posta-Hivatalok Számára

            Sárospataki Füzetek

            Sátán

            [Seljak]

            Siebenbürgische Blätter

            [Siebenbürgische Zeitschrift für Handel, Gewerbe und Literatur]

            Der Siegel

            [Slovenské Noviny]

            [Social-Reform]

            Somogy

            Der Spiegel

            [Srbobran]

            [Srpske mladezi Prijatel]

            Srpski Letopis

            Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények

            Styx

            Sürgöny

            [Svit]

            [Svjet]

            [Svetovid]

            [Swjeit]

            Szabadság

            Szatmári Közlöny

            Századok

            Szegedi Híradó

            Szegedi Néplap

            Székely Közlöny

            Székely Néplap

            Szemészet

            Szepesi Értesítő

            [Szépirodalmi Csarnok]

            Tagesbote

            Tanodai Lapok

            Tanügyi Füzetek

            Társulati Értesítő

            [Technischer Ratgeber]

            Temesvarer Zeitung

            Testvériség

            Törvényszéki Csarnok

            Ucsitely

            Umoristulu

            Ung

            Ungarischer Lloyd

            Ungarische Medizinische-Chirurgische Presse

            [Ungarische Monatschrift]

            Ungarischer Lloyd

            [Ungarischer Zeitschrift]

            Ungvári Hírlap

            [Ungvári Közlöny]

            Unio

            Az Üstökös

            Vadász és Versenylap

            Vasárnapi Újság

            Vasmegyei Lapok

            Veszprém

            Világtükre

            Der Volksfreund

            [Volkswirth]

            [Vrsacka Kula]

            [Werschetzer Gebirgsbote]

            Weisskirchner Anzeiger

            Zala-Somogyi Közlöny

            Zastava

            Zempléni Híradó

            [Zemunski Glasnik]

            Zenészeti Lapok

            Zipser Anzeige

            [Zipser Bote]

            Zmaj

A kiadványok megjelenési helyének mutatója

Register der Erscheinungsorte der Veröffentlichungen

Table des périodiques par lieu d'édition

Budapest – Pest-Buda – Buda – Pest

Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung, 1856-1862
Abendblatt der Ungarische Nachrichten, 1863-1864
Abendblatt des Pester Lloyd, 1855-1867
Abendstunden, 1864
Aerztliche Insertions-Halle, 1867
Albina, 1866-1867
Az Alkotmányos Szabadság – Hajnala – Estvéje – Reggele, 1867
Allgemeine Frauenzeitung, 1864-1867
Amiculu Poporului, 1867
Annonzen-Beilage zum Pester Komet..., 1862
Anyák Hetilapja, 1861
Anzeigeblatt der Pest-Ofner Merkantil Correspondens, 1851
Aranykor, 1860
Archeológiai Közlemények, 1859-1867
Auror'a Romana, 1863-1865
Bakter, 1866
Belgazdasági Kis Közlöny, 1864
Biztosítási Közlöny, 1864
Bohóc, 1861
Bohóci Éjlap, 1867
Bojtorján, 1865
Bolond Miska, 1860-1867
Bolond Miska Albuma, 1858-1859
Borászati Lapok, 1858-1861
Budai Lapok, 1863
A Budapesti Áru- és Értéktőzsde Hivatalos Árjegyzője Lapja, 1864-1867
Budapesti Ellenőr, 1865
Budapesti Értesítő, 1863
Budapesti Hírlap, 1853-1860
Budapesti Képes Újság, 1861
Budapesti Közlöny, 1867
Budapesti Merkur, 1862-1867
Budapesti Szemle, 1857-1867
Budapesti Tanár Egylet Közlönye, 1867
Budapesti Visszhang(!), 1852-1856
Burgerfreund, 1867 (Pest – Bécs)
Buzogány, 1867
Bürger-Zeitung, 1861
Carmel, 1861-1862
Cerkovnaja Gazeta, 1856-1857
Cemoknaznik, 1861-1863
Chronik der Justiz, 1858-1859
Cirkewni Listy, 1867
Concordia, 1861-1867
Correspondensblatt des Vereins..., 1862-1863
Cúriai Ítéletek, 1867
Család Könyve, 1855-1857
Család Lapja, 1866
Családi Kör, 1860-1867
Családi Lapok, 1852-1860
Csalán, 1865
Csatár, 1861-1862
Csittvári Krónikák, 1855
Csokonai Lapok, 1850
Délibáb, 1853-1854
Délibáb, 1855-1858(!)
Diogenes, 1862-1863
Divat, 1866-1867
Divatcsarnok, 1853-1863
Divatvilág, 1867
Egészségi Tanácsadó, 1864-1867
Egyenlőség, 1867
Egyházi Lapok, 1867
Egyveleg, 1862
Eltern Zeitung, 1855
Erdőszeti Lapok, 1862-1867
Értesítő, 1862
Értesítő a Katholikus Néplaphoz, 1850
Esti Lap, 1867
Eulenspiegel, 1859
Evangelisches Wochenblatt, 1857-1861
Evangelisches Blätter, 1862
Évnegyedi Szemle, 1867
Ewangelické Cjrkewnj Nowiny, 1860-1861
(Ezernyolcszáznegyvennyolc), 1848, 1867
Die, 1848-ger Spatzenversammlung am Dache, 1867
Die Fackel, 1866 III évf, 1867
Falusi Esték, 1853-1854
Falusi Gazda, 1856-1867
Família, 1866-1867
Der Feierabend, 1861
Fekete Leves, 1861 és 1867
Férfi-Divat-Futár, 1863-1864
Férfidivat Közlöny, 1860-1863
Fiatalság Barátja, 1851
Figyelmező, 1850
Fővárosi Lapok, 1864-1867
Függelék a Katholikus Néplap... számához, 1850
Független, 1863
Független Lapok, 1867
Füles Bagoly, 1865
Gemeinnütziges Pesther Journal, 1860
Garaboncás Diák, 1861
Gazdasági Füzetek, 1862
Gazdasági Lapok, 1850-1867
Die Gegenwart, 1861
Der Glaubensbote, 1859-1861
Der Glaubensbote, 1864-1867
Gombostű, 1862-1863
Gur'a Satului, 1861-1867
Gyermekbarát, 1861-1863
Ifjúság Lapja, 1853-1854
Ifjúság Lapja, 1863-1867
Gyógyászat, 1861-1867
Gyógyszerészi Hetilap, 1862-1867
Gyorsírászat, 1864-1865
Gyorsírászati Közlöny, 1866
Gyorsírászati Lapok, 1867
Gyűjtemény, 1860
Haladás, 1862-1863
Halle für den Öffentlichen Verkehr, 1860
Handabanda, 1863
Harang, 1862
Hasonszenvi Lapok, 1866-1867
Der Hausfreund, 1864-1865
Hazánk, 1862
Hazánk s a Külföld, 1864-1867
Házi Kincstár, 1862-1865
Hétfejű Sárkány, 1866-1867
Hétfői Lapok, 1867
Heti Posta, 1867
Hírmondó, 1858-1861
Hivatalos Rendeletek, 1867
A Hon, 1863-1867
A Hon Esti Lapja, 1866-1867
A Honvéd, 1867
Der Honvédarzt, 1865-1867
Hölgyfutár, 1850-1867
Hungaria, 1865-1867
Hunnia, 1861
Idők Tanúja, 1860-1867
Igazmondó, 1867
Intelligenzblatt des Katholischen Christen, 1850
Iparosok Lapja, 1859-1860
Iparlap, 1861
Irodalmi Értesítő, 1867
Irodalmi Hirdető, 1864
Iskolabarát, 1866-1867
Ifjúság Lapja, 1853-1854
Ifjúság Lapja, 1863-1867
Iskolai Kis Tükör, 1864-1865
Izraelita Közlöny, 1866
Izraelita Magyar Közlöny, 1866
Izraelita Magyar Néptanító, 1867
Janošik, 1862
Jó Barát, 1867
Jogtudományi és Törvénykezési Tár, 1855-1856
Jogtudományi Közlöny, 1866-1867
Jövő, 1862-1863
Der Jugendfreund, 1863
Junoš, 1865-1866
Kakas Márton Albuma, 1858
Kalauz, 1857-1859
Kalauz, 1863-1865
Katholikus Lelkipásztor, 1866-1867
Katholikus Néplap, 1850-1867
Der Katholische Christ, 1850-1867
Katolicke Nowiny, 1850-1856
Képes Családi Lap, 1860
Képes Újság, 1859-1861
Képes Világ, 1866-1867
Kertészetünk, 1863
Kertészgazda, 1865-1867
Kertészgazda a Nép Kertésze, 1867
Kerti Gazdaság, 1857-1863
Két Garasos Újság, 1858-1859
Kis Könyvtár, 1854-1855
Kis Pajtások 6 Krajcáros Könyvtára, 1857-1858
Kis Üstökös, 1867
Kleine Bibliothek, 1854-1855
Kobold, 1867
Koszorú, 1863-1865
Kórházi Szemle, 1865
Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan, 1865-1867
Községi Kalauz, 1867
Községi Tanácsadó, 1857-1859
Kraján, 1864-1867
Krampuszok, 1862
Kritikai Füzetek, 1861
Kritikai Lapok, 1855
Kritikai Lapok, 1862-1863
Der Land- und Volkswirth, 1860
Der Landwirth, 1867
Landwirtschaftliche Mitteilungen, 1855-1856
Lapok a Lovászat és Vadászat Köréből, 1857
Látcső, 1864
Lelki Kincstár, 1860-1861
Lipa, 1860-1863
Ludas Matyi, 1867
Lutheransky Budjcek, 1862
Magyar Académiai (Akadémiai) Értesítő, 1850-1867
Magyar Bazár, 1866-1867
Magyar Divatfutár, 1864
Magyar Emléklapok, 1850
Magyar Értesítő, 1867
Magyar- és Erdélyország Képekben, 1853-1854
Magyar Évlapok, 1857
Magyar Gazda, 1859-1862
Magyar Gazdasszonyok Hetilapja, 1863-1865
Magyar Gyermekbarát, 1865-1866
Magyar Gyorsíró, 1865
Magyar Hírlap, 1850-1852
Magyar Irodalmi Közlöny, 1860-1861
Magyar írók Füzetei, 1850
Magyar Izraelita, 1861-1867
Magyar Jogtudományi Hetilap, 1865-1867
Magyar Képzőművész, 1864
Magyar Kertész, 1863
Magyar Könyvészet, 1855-1857
Magyar Könyvészeti Közlöny, 1857
Magyar Könyvjegyzék, 1860-1867
Magyar Mérnök, 1867
Magyar Nép Könyve, 1854-1856
Magyar Néplap, 1856-1860
Magyar Néplap, 1866-1867
Magyar Nép Lapja, 1863
Magyar Nyelvészet, 1855-1862
A Magyar Közgazda, 1864-1865
Magyar Polgár, 1867
Magyar Posta, 1857-1858
Magyar Posta-Közlöny, 1867
Magyar Sajtó, 1855-1865
Magyar Sion, 1863-1867
Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejts-hez, 1860-1862
Magyar Színházi Lap, 1860
Magyar Természettudományi Társulat Közlönye, 1860-1867
Magyar Történelmi Tár, 1855-1863
Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1867
Magyar Tudományos Értekező, 1862
Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye, 1850-1852
Magyar Újság, 1867
Magyar Vidékiek Lapja – Ungarisches Fremdenblatt, 1862-1863
Magyar Világ, 1865-1866
Magyar Zsidó, 1867
Magyarhoni Természetbarát, 1857-1858
Magyarország, 1861-1867
Magyarország Anyagi Érdekei, 1865-1867
Magyarország és a Nagyvilág, 1865-1867
Magyarország Képekben, 1867
Máramaros, 1865-1867
Márczius, 15, 1867
Matica, 1865-1867
Mátra, 1863-1864
Megyei Közlöny, 1851 és 1854-1859
Méhecske, 1867
Mercur, 1858-1859
Missiói Lapok, 1866-1867
Monatlicher Anzeiger, 1859
Montagsblatt, 1850
Morgenblatt, 1850
Morländer's Zwischenakt, 1864-1866
Müller's Bürgerfreund, 1855-1867 (Pest – Bécs)
A Nagy Tükör, 1856
A Nagy Világ Képekben, 1855
Napi Közlöny, 1863-1867
Napi Tudósító, 1853
Napkelet, 1857-1862
Napredak, 1863-1867
Narrenzeitung, 1866 III évf -, 1867
National – Herren – Mode – Journal, 1863-1867
Nefelejts, 1855
Nefelejts, 1859-1867
Negyvenkilenc, 1866-1867
Nemzeti Férfi-Divat Közlöny, 1863-1867
Nemzeti Hangcső, 1861
Nemzeti Képes Újság, 1863
A Nép Barátja, 1861
A Nép Kertésze, 1864-1865
A Nép Újsága, 1859-1861
A Népbarát, 1861-1867
Népnevelők Lapja, 1863
Notierungen der Pester Börze und Kornhalle, 1862
Nő- és Gyermekgyógyászat, 1864-1865
Nővilág, 1857-1864
Nyelvtudományi Közlemények, 1862-1867
Neuer Freier Styx, 1867
Ofen Stadt-Blatt, 1858
Oktató Levelek, 1867
Ország, 1862-1863
Az Ország Tükre, 1862-1865
Országgyűlési Emlékkönyv, 1866-1867
Országgyűlési Tudósítás, 1866-1867
Orvosi Hetilap, 1857-1867
Orvosi Szemle, 1866
Önképezdei Lapok, 1866-1867
Ördög Naplója, 1861
Pannónia, 1860 .
Paprika Jancsi, 1865
Pecsovics, 1867
Peleskei Nótárius, 1858
Peštbudinške Vedomosti, 1861-1867
Pester Anzeiger, 1866
Pester Bote, 1864-1865
Pester Autogramm-Correspondenz, 1866-1867
Pester Correspondenzblatt, 1864-1867
Pester Familien Journal, 1867
Pester Geschäftsblatt, 1860-1861
Pester Journal, 1867
Pester Kikeriki, 1866
Pester Komet, 1861-1862
Pester Kunst, 1861-1862
Pester Lloyd, 1854-1867
Pester Markt, 1860
Pester Medizinisch-Chirurgische Presse, 1861-1867
Pester Morgenblatt, 1850
Pester Nachrichten, 1866 VII évf -, 1867
Pester Post, 1853-1854
Pester Sonntagsblatt, 1850-1851
Pester Sonntagsblatt, 1853-1855
Pester Sonntags-Zeitung, 1855-1863
Pester Tagblatt, 1855
Pester Tagblatt, 1866
Pester Telegraf, 1867
Pester Volksblatt, 1866-1867
Pester Wochenblatt, 1850
Pester-Zeitung, 1850-1852
Pesther Kaiserlicher... Auctionsblatt, 1852-1857
Pesther Localblatt, 1850-1851
Pesti Bazár, 1865
Pesti Hírlap, 1866-1867
Pesti Hetilap, 1867
Pesti Hírnök, 1860-1867
Pesti Hölgy-Divatlap, 1860-1867
Pesti Ívek, 1850 I
Pesti Kereskedelmi Lap, 1860
Pesti Napló, 1850-1867
Pesti Röpívek, 1850
Pest-Ofner Bürger Zeitung, 1860
Pest-Ofner Kundschafts und Auctionsblatt, 1852-1857
Pest-Ofner Localblatt, 1851-1858
Pest-Ofner Localblatt und Landbote, 1858-1860
Pest-Ofner Merkantil-Correspondenz, 1851-1854
Pest-Ofner Zeitung, 1853-1862
Politikai Hetilap, 1865-1866
Politikai Újdonságok, 1855-1867
Politisches Kundmachungsblatt, 1860
Priatel' L'udu, 1861
Priatel Skoly a Literatury, 1859-1861
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1858-1867
Protestáns Lelki Tár, 1855-1857
Regélő, 1865-1867
Religió, 1850-1867
Remény, 1851
Rendeleti Közlöny, 1867
Rendelvények a Magyar Posta-Hivatalok Számára, 1867
Röppentyűk, 1862
Der Salon, 1862
Sárkány, 1866
Sátán, 1866-1867
Der Schmetterling, 1850
Die Schwalbe, 1865-1866
Der Siegel, 1867
Slovenské Nowiny, 1866-1867
Social-Reform, 1864-1867
Sonntags-Zeitung, 1855-1863
Sperantia, 1863
Der Spiegel, 1850-1852
Der Spiegel, 1867
Stadt und Landanzeiger, 1860-1861
Statisztikai Közlemények, 1861-1865
Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények, 1865-1867
Strigoiul, 1861
Styx, 1863-1866
Sürgöny, 1860-1867
Szabadság, 1867
Századunk, 1864-1865
Szemészet, 1864-1867
Szent István és Szent László Társulati Értesítő, 1863
Szent István Társulati Értesítő, 1861
Szépirodalmi Csarnok, 1867
Szépirodalmi Figyelő, 1860-1862
Szépirodalmi Közlöny, 1857-1859
Szépirodalmi Lapok, 1853
Szépművészeti Csarnok, 1862
Színházi Látcső, 1863-1864
Szivárvány, 1866
Szőlőszet és Borászat, 1866
Szőlőszeti és Borászati Közlemények, 1857
Szünórák, 1862
Tagesbote, 1866-1867
Tájékoztató, 1864
Tanodai Lapok, 1856-1867
Tanulók Naplója, 1861
Tanügyi Füzetek, 1867
Tárogató, 1859
Társalgó, 1858
Társulati Értesítő, 1867
Tatár Péter, 1861-1863
Technischer Ratgeber, 1865-1867 Pest – Temesvár
Testvérhaza Történeti Kincsei, 1856-1857
Testvériség, 1867
Törvénykezési Lapok, 1857-1859
Törvényszéki Csarnok, 1859-1860
Törvényszéki Csarnok(!), 1862-1867
Törvényhozási és Törvénykezési Csarnok, 1861
Trombita, 1861
Tutti Frutti, 1861
Új Idő, 1860-1861
Új Korszak, 1865-1866
Új Magyar Múzeum, 1850-1860
Új Nemzedék, 1862
Umoristulu, 1863-1867
Der Ungar, 1860-1864
Ungarische Medizinische Chirurgische Presse, 1865-1867
Ungarische Monatschrift..., 1867
Ungarische Nachrichten Abendblatt, 1862-1864
Ungarische Post, 1855
Ungarische Weinzeitung, 1856-1857
Ungarische Wochen-Post, 1862-1864
Ungarischer Lloyd, 1867
Ungarischer Mode-Courier, 1864
Ungarischer Zeitgeist..., 1867
Ungarisches Fremdenblatt, 1862-1863
Ügynök, 1866
Az Üstökös, 1858-1867
Vadász és Versenylap, 1858-1867
Városi és Vidéki Tudósító, 1860-1861
Vasárnapi Könyvtár, 1858
Vasárnapi Újság, 1854-1867
Vaterlandische Mitteilungen, 1859
Vegyészet és Gyógyszerészet, 1863
Verhandlungen des Vereins..., 1862-1863
Vezér, 1862-1863
Világszemle, 1863-1864
Világtükre, 1867
Virágcsokor, 1862
Der Volksfreund, 1867
Volkswirth, 1862-1867
Wespen, Blätter für Unterhaltung..., 1855
Zastava, 1867
Zeitbilder, 1861-1862
Zeitung für Landwirthe, 1858-1859
Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn, 1850-1860
Zenészeti Lapok, 1860-1867
Zora, 1850
Zwischenakt, 1863-1864
Zsidó Magyar Közlöny, 1861

Arad

Alföld, 1861-1863 és 1866-1867
Arad, 1863-1865
Arader Anzeiger, 1852-1855 és 1861-1862
Arader Zeitung, 1855-1861
Aradi Híradó, 1859

Baja

Aldunai Lapok, 1860
Bácskai Híradó, 1866
Bajaer Handels- und Gewerbe-Zeitung, 1857-1859
Bajai Hírnök, 1860-1861
Bajai Közlöny, 1860
Tritsch – Tratsch, 1857-1859

Balassagyarmat

Borászati és Kertészeti Füzetek, 1862-1863
Felvidéki Magyar Közlöny, 1862-1863(!)
Nógrádmegyei Hivatalos Hírlelő, 1863-1864

Balatonfüred

Balaton-Füredi Napló, 1861-1863

Balázsfalva

Archivu Pentru Filologia si Istoria, 1867

Bec

Zemaljsko Zakonski List.., 1850-1867
Sverovid, 1852-1867

Bécs

Bécsi Heti Hírnök, 1862
Bécsi Híradó, 1865
Cirkewni Listy, 1863-1864
Janošik, 1863 (Pest-Bécs)
Kelet Népe, 1856
Müller's Burgerfreund, 1855-1867
Slovenské Nowiny, 1850-1861
Svétozor, 1855-1867

Békéscsaba

Kis Kert, 1856
Néptanítók Könyve, 1855-1858
Család és Iskola, 1858-1861

Békésgyula

Protestáns Népkönyvtár, 1857-1858

Beszterce

Bistrizer Wochenblatt, 1862-1867

Besztercebánya

Cyrill a Method, 1852-1867
Narodny Ucitel, 1864
Slovensky Národny Ucitel, 1860-1863
Slovensky Pozornik, 1851

Brassó

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, 1853-1867
Biätter für Geist Gemüth und Vaterlandskunde, 1853 és 1856-1857
Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens, 1860
Foae pentru minte, 1850-1865
Foaia Duminecii, 1863
Gazet'a Transilvaniei, 1850-1867
Horizont, 1859
Kronstädter Anzeiger, 1856
Kronstädter Zeitung, 1850-1864
Magazin für Geschichte..., 1850-1861
Der Satellit, 1850-1858
Schul- und Kirchenzeitung, 1851-1852
Die Turnerglocke, 1862-1863
Vierteljachschrift für Seelenlehre, 1859-1861

Bukarest

Bukuresti Magyar Közlöny, 1860

Debrecen

Alföldi Hírlap, 1867
Debreczeni Ellenőr, 1861
Debreczeni Főiskolai Lapok, 1858
Debreczeni Közlöny, 1860-1862
Debreczeni Lapok, 1867
Debreczeni Trombita, 1861
Debreczeni Vásárfia, 1861
Debreczen-Nagyváradi Értesítő, 1851-1867
Dongó, 1861
Doromb, 1861
Egyházi Könyvtár, 1858-1859
Heti Közlöny, 1857-1867
Hortobágy, 1861-1867
Repülő Lap-Dongó, 1861

Eger

Eger, 1863-1867
Egri Értesítő, 1860-1861
Egri Posta, 1862-1863
Egyleti Ügy, 1867
Gutenberg, 1866-1867

Érsekvadkert

Népnövelési Közlemények, 1857-1858

Esztergom

Esztergami (Esztergomi) Közlöny, 1867
Esztergami (Esztergomi) Újság, 1863-1866

Eszék

Lokalblatt Esseker und Landbote, 1864-1867

Fiume

L'Eco die Fiume, 1857-1860
Fiumaner Zeitung, 1867
Gazeta di Fiume, 1860-1862 és 1867
Giornale di Fiume, 1865
Pravnik, 1862
Vita Sinjega Mora, 1861

Fehértemplom

Die Nera, 1867

Genf

Katonai Hetilap, 1862

Gyöngyös

Hasonszenvi Közlöny, 1864-1865

Győr

Beilage des Raaber Geschafts-Anzeiger, 1857
Győri Közlöny, 1857-1867
Győri Történelmi és Régészeti Füzetek, 1861-1865
Raaber Geschäfts Anzeiger, 1857

Gyula

Zászló, 1862

Gyulafehérvár

Gyulafehérvári Füzetek, 1861-1862

Kalocsa

Circulares Litterarae, 1858-1867

Karloca

Glasonova, 1861-1865
Karlovacki Vietsnik, 1866
Putnik, 1867
Slovo i Slika, 1864

Károlyfehérvár

Egyházi és Iskolai Hetilap, 1867

Kaposvár

Somogy, 1866-1867

Kassa

Abaúj Megyei Közlöny, 1866-1867
Felső-Magyarországi Közlöny, 1866
Der Juda, 1866
Kaschau=Eperieser Kundschaftsblatt, 1850-1867
Kassa-Eperjesi Értesítő, 1850-1867
Leitstern, 1866
Oberungarische Zeitung, 1852

Kecskemét

Kecskeméti Protestáns Közlöny, 1859-1860

Keszthely

Balaton, 1866
Kertészeti és Ipargazdasági Vezérlapok, 1861

Kolozsvár

Az Erdélyi Gazdasági Egylet Havi Füzetei, 1856-1857
Erdélyi Hivatalos Értesítő, 1862-1867
Erdélyi Múzeum, 1856
Erdélyi Posta, 1863
Hetilap, 1852-1854
Keresztény Magvető, 1861-1867
Kolozsvári Közlöny, 1856-1867
Kolozsvári Lap, 1850-1852
Kolozsvári Magyar Futár, 1856
Kolozsvári Színházi Közlöny, 1859-1860
Korunk, 1860-1867
Korunk Tárczája, 1865
Magyar Futár, 1857-1859
Népbarát, 1850
Növendékek Lapja, 1865
Unio, 1867

Lőcse

Szepesi Értesítő, 1863-1867
Zipser Anzeige, 1863-1867
Zipser Bote, 1850-1867

Lugos

Krassöer Zeitung, 1861
Lugoscher Anzeiger, 1861-1867

Magyaróvár

Moson Megyei Hatósági Közlöny, 1867

Máramarossziget

Máramaros, 1865-1867

Marosvásárhely

Marosvásárhelyi Füzetek, 1858-1860
Székely Közlöny, 1867
Székely Néplap, 1866-1867

Miskolc

Falkenstein Ignácz Tudakozó Intézetének Jegyzőkönyvi Kivonata, 1860-1861
Borsodi Értesítő, 1852-1854
Megyei Közlöny, 1851-1859
Miskolczi Tudakozó..., 1859-1862
Szabadalmazott Borsodmegyei... Hivatalos..., 1861-1862

Nagybecskerek

Gross-Becskereker Wochenblatt, 1853-1867

Nagykanizsa

Dunántúli Társadalmi Közlöny, 1861-1863
Dunántúli Vincellér, 1862
Értesítő a Zalamegyei Gazdasági Egylet Tagjaihoz, 1864
Zala-Somogyi Közlöny, 1862-1867

Nagyszeben

Amiculu Familiei, 1865
Amiculu Scolei, 1861-1865
Amts- und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1856
Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, 1850-1852
Erdélyi Hetilap, 1864-1865
Evangelische Schul- und Kirchen-Zeitung, 1862
Hermannstädter Zeitung, 1861-1867
Kirche und Schule, 1861-1862
Organu Pedagogicu Pentru Educatione si Instructiune, 1863
Progressulu, 1866
Der Siebenburger Bote, 1850-1862
Siebenburger Quartalschrift, 1850-1860
Siebenbürgische Blätter, 1867
Siebenbürgische Zeitschrift, 1865-1867
Telegfarul Roman, 1853-1867
Transsilvania, 1851-1863
Verhadlungen und Mitteilungen, 1850-1867

Nagyszombat

Havi Szemle, 1867
Wojtech, 1866-1867

Naszód

Magazinu Pedagogicu, 1867

Nagyvárad

Bihar, 1862-1867
Debrecen-Nagyváradi Értesítő, 1851-1867
Polizei Anzeiger, 1855-1857
Polizei Blatt, 1857-1858
Rendőri Híradó, 1855-1858
Rendőrségi Közlöny, 1857-1858

New York

A Magyar Száműzöttek Lapja, 1853

Nyíregyháza

A Nyír, 1867

Nyitra

Der Naturfreund Ungarns, 1856-1858

Pancsova

Banater Post, 1862-1863

Pécs

Kalauz, 1866-1867
Kalauz a Nevelés és Oktatás Terén, 1865-1866
Nevelők Kalauza, 1865
Népnevelők Kalauza, 1867
Néptanoda, 1867
Pécs – Baranyai Lapok, 1866-1867
Pécsi Iparlapok, 1862
Pécsi Lapok, 1860-1862

Pozsony

Allgemeine Zeitung von und für Ungarn, 1850
Auskunfts Pressburger – Blatt, 1859-1860
Auskunftsblatt, 1861
Der Bürger und Bauerfreund, 1850
Correspondensblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg, 1862-1863
Ewanjelik, 1862-1865
Gondolat, 1867
A Gyógygyakorlat... Közlönye, 1866
Kórházi Szemle, 1865
Mitteilungen des Ungarischen Forstvereins, 1854-1866
Orvosi Szemle, 1866
Oesterreichischer Wahlzettel(!), 1863
Polgár és Gazdabarát, 1850
Pozsonyi Lapok, 1865
Pressburger Auskunftsblatt, 1859-1860
Pressburger Correspondenzblatt, 1862
Pressburger Zeitung, 1850-1861
Städtische Pressburger Zeitung, 1862-1867
Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechtspfegen, 1856-1859

Prága

Irodalmi Lapok, 1860

Sárospatak

Protestáns Népiskolai Közlöny, 1866
Sárospataki Füzetek, 1857-1867

Sátoraljaújhely

Judischer Schulbote, 1865-1866
Tokaj-Hegyalja Borászati Érdekei, 1866
Zempléni Híradó, 1862-1867

Selmecbánya

Cyrill a Method, 1850-1851

Sopron

Bimbófüzér, 1863-1867
Harmónia, 1861
Magyar Felföld, 1863
Oedenburger Intelligenz- und Anzeige-Blatt, 1855-1860
Oedenburger-Kanizsaer Bote, 1866-1867
Soproni Értesítő, 1861-1862

Szakolca

Černoknažnik, 1863-1864
Cirkweni Listy, 1865-1866
Obzor, 1863-1867
Slovesnost, 1863-1865
Sokol, 1860-1863
Wojtech, 1864-1865

Szászváros

Brooser Anzeiger, 1863
Brooser Humorist und Anzeiger, 1864-1865

Szatmár

Tárogató, 1862-1866
Szatmári Értesítő, 1862
Szatmári Közlöny, 1867

Szeged

Ben – Chananja, 1858-1867
Forschungen des Wissenschaftlich – Talmudischen Vereins, 1866
Homiletische und Didaktische Beilage... zu Ben Chananja, 1866
Iskolai Lap, 1861
Szeged, 1859
Szegedi Hírlap, 1859-1867
Szegedi Néplap, 1867

Székesfehérvár

Székesfehérvári Borász-Csarnok, 1862-1865

Szombathely

Vasmegyei Lapok, 1867

Temesvár

Banater Chronik, 1867
Banater Courir, 1851
Banater Telegraph, 1851
Delejtű, 1858-1861
Euphrosine, 1851
Gränzbote, 1861
Juzna Pčela, 1851-1852
Kundschaftsblatt, 1858
Technischer Ratgeber, 1865-1867 (Pest – Temesvár)
Temeswarer Anzeiger, 1850-1851
Temeswarer Wochenblatt für Unterhaltung Handel Industrie und Gewerbe, 1862
Temeswarer Zeitung, 1851-1867
Unterhaltungsblätter, 1853
Wegweiser des... Banater Telegraph, 1851

Trencsén

Skola Domáca, 1863-1864
Zrkadio maluckych Priloha "Slovenskoho narod ucitela", 1863

Turócszentmárton

Letopis Matice Slovenskej, 1864-1867
Slovenskje Pohlady..., 1851-1852

Újvidék

Bácskaer Bote, 1856-1867
Danica, 1860-1867
Domisljan, 1862
Dunai Hattyú, 1857
Humorista, 1863
Jávor, 1862-1863
Komarad, 1861-1865
Mesecar, 1860
Napredak, 1863-1867
Nedeljni List, 1867
Neusatzer Lokalblatt, 1862-1865
Neusatzer Lokalblatt und Bacskaer Bote, 1865-1867
Neusatzer Kreisblatt, 1856-1862
Ogledalo Srpsko, 1864
Omladinska Zajednica, 1867
Putnik, 1863
Ratar, 1855-1856
Reč, 1866-1867
Ren, 1866-1867(?)
Sednica, 1853-1857
Seljak, 1866-1867
Serbskij Letopis, 1850-1867
Skolski List, 1862
Slavik, 1864
Sloga, 1862
Slovenska, 1860
Srbobran, 1861-1867
Srbski Dnevnik, 1852-1864
Srbsko Ogledalo, 1864
Zastava, 1866
Zmáj, 1864-1867
Zolja, 1864-1865
Zornicka, 1864

Ungvár

Denevér, 1867
Deutsche Fledermaus, 1867
Felvidék, 1863-1866
Kárpáti Hírnök, 1861
Svit, 1867
Swjeit, 1867
Szvjet(!), 1866-1867
Ucsitely, 1867
Ung, 1867
Ungvári Hírlap, 1867

Vác

Ipar, 1865
Magyar Iparos, 1867

Versec

Vrsacka Kula, 1867
Werschetzer Anzeiger, 1867
Werschetzer Gebirgsbote, 1856-1867
Weisskirchner Anzeiger, 1852-1867

Veszprém

Tanodai Közlöny, 1862-1865
Veszprém, 1866-1867

Varasd

Pucki Prijatelj, 1867

Zimony

Podunavka, 1856-1858
Pozornik, 1850
Srbskij Narodnij Vjestnik, 1852-1853
Vojvodjanka, 1851
Zemunski Glasnik, 1867

Zombor

Bács Bodrog, 1865
Srpske Mladezi Prijatel, 1867
Pozornik, 1866

A kiadványok szerkesztőinek és kiadóinak névmutatója

Register der Redaktoeren und Herausgeber der Veröffentlichungen

Table des rédacteurs et éditeurs des périodiques

Árvai Károly

1862 Tárogató II.

Ábrányi Kornél

1860-1867 Zenészeti Lapok

Adámy Rezső

1863 Budapesti Értesítő

Adler M.[?]

1866 Die Schwalbe
1867 Kobold

Aggházy G.[?]

[1863]-1864 Magyar Divatfutár – Ungarisch Mode-Courier

Albert Ferenc

1860 Egri Értesítő

Áldor Imre

1864 Pesti Hölgy-Divatlap
1866 Divat
1866-1867 Magyarország és a Nagyvilág
1866-1867 Pesti Hetilap
1866-1867 Pesti Hírlap
1867 Alföld

Aleksandar, Andric

[1852-1867] Svetovid

Antalfi János

1859-1863 Sárospataki Füzetek

Antunovics József

[1857] Szabadkai Közlöny

Arany János

1850 Magyar Emléklapok
1850 Magyar Írók Füzetei
1860-1862 Szépirodalmi Figyelő
1863-1865 Koszorú

Ardeleanu, Giorgiu

1863-1864 Umoristulu

Árvai József

1859-1860 Sárospataki Füzetek
1866 Protestáns Népiskolai Közlöny

Aszódi Mihály

1866-1867 Ifjúság Lapja

Augustinovic, Djuro

1861 Vita Sinjega Mora

Balajthy József

1851 Megyei Közlöny
1852-1854 Borsodi Értesítő
1854-1859 Megyei Közlöny
1859 Tudakozó Utasító... Megyei Közlöny
1859-1860 Miskolczi Tudakozó Utasító... Közlöny
1860-1861 A Miskolczi Tudakozó Intézettel... Közlöny
1861 Szabadalmazott Borsodmegyi Tudakozó
1861 Szabadalmazott Első és Fő Általános... Közlöny
1861 Szabadalmazott... Megyei Közlöny a

Balázs Frigyes

1862-1864 Hölgyfutár
1865 Csalán

Balázs Sándor

1852 Hölgyfutár
1854 Divatcsarnok
1862-1865 Ország Tükre
1865-1866 Magyarország és a Nagyvilág
1865 Bojtorján

Balla Károly

1851-1867 Debreczen-Nagyváradi Értesítő

Ballagi Mór

1858-1867 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
1861 Lelki Kincstár
1861-1865 Házi Kincstár
1866 Család Lapja
1866 Családi Lap

Balogh Gyula

1867 Vasmegyei Lapok

Balogh Zoltán

1862 Új Nemzedék

Bándl János

[1866] Alvidéki Lapok

Bándory (Vándory) Gusztáv

1861-1862 Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung

Bánffay Simon Zsigmond

1850-1853 Pesti Napló
1860-1861 Pécsi Lapok I.
[1866]-1867 Pécs-Baranyai Lapok
1867 Pécsi Lapok II.

Bánóczy Ferenc

1863-1865 Felvidék
1865-1866 Ungvár
1867 Ung

Bárány Ignác

1862-1865 Tanodai Lapok
1864-[1865] Iskolai Kis Tükör
1866-1867 Iskola Barát (Iskolabarát)

Baritiu Georghe (Baricz György)

1850 Foae pentru minte
1850 Gazet'a Transilvanieie

Basiliu Petri

1867 Magazinu Pedagogicu

Bartalits Imre

1865 Paprika Jancsi

Bartalos István

1860-1867 Zenészeti Lapok

Bartol, Francej

1867 Pucki Prijatelj

Barzó József

1866 Szőlészet és Borászat

Báthory Sándor

1861 A Nép Barátja

Batizfalvy István

1859-1864 Ismerettár
1861 Lelki Kincstár
1862-1864 Házi Kincstár
1863 Magyar Nép Lapja

Batizfalvy Samu

1867 Napi Közlöny

Battancs Ferenc

1867 Szegedi Néplap

Batthyány (Budai Apraxin) Julia

1863 Budai Lapok

Bauszner József

1862-1865 Ungarische Nachrichten

Bärmann Jósef

1860-1861 Allgemeine Illustrierte Judenzeitung

Béaschke A.[?]

1856-1867 Kassa-Eperjesi Értesítő – Kaschau-Eperieser Kunschaftsblatt

Beck Willi (Wilchelm Vilmos)

1861 Pester Geschäftsblatt

Beermann Julius (Gyula)

1855 Wespen, Blätter für Unterhaltung...
1865-1867 Hungaria
1867 Der Volksfreund

Beichel Josef (József)

1850-1851 Temeswarer Anzeiger
1851 Banater Telegraph
1851 Wegweiser des Banater Telegraph
1853 Unterhatunsblätter

Beniczky Emil

1861-1864 Pesti Hölgy-Divatlap

Beniczky Irma (Kuliffay Edéné)

1867 Divatvilág

Beogradac, Jovar

1867 Nedeljni List

Beöthy Leó

1864 Biztosítási Közlöny
1864-1865 Magyar Közgazda

Beczner Frigyes (Debrecen) (Litogr.)

1857-1867 Heti Közlöny

Berczelly Jenő

1863 Nemzeti Képes Újság

Bérczi Károly

1857 Lapok a Lovászat és Vadászat Köréből
1858-1867 Vadász és Versenylap

Bérczi Károlyné

1865-1867 Politikai Újdonságok
1867 Vadász és Versenylap

Berde Áron

1852-1855 Hetilap
1856 Erdélyi Múzeum
1856-1859 -Kolozsvári Közlöny

Berecz Károly

1850 Magyar Emléklapok
1850 Magyar Írók Füzetei
1854-1856 Hölgyfutár
1859 Tárogató I.

Bereger Friedrich (Frigyes János)

1860 Halle für den öffentlichen Verkehr

Berger József

[1863] [Budapesti Divat-Szemle]

Berger Mór

[1852-1867] Budapesti Merkur

Besze János

1867 Esztergomi Közlöny

Betelheim (Bettelheim) Áron Siegfried

1866-1867 Der Jude (Hajehudi)

Bethlen Miklós

1867 Ungarische Monatschrift

Bethlen Olivér

1867 Honvéd
1867 Oktató Levelek

Bettelcheim (!) Vilmos

1862 Alföld

Bieleck Rudolf

1866-1867 Pester Tagblatt
1866-1867 Pester Volksblatt

Bietz Ede Albert

1861-1863 Transsilvania

Birbaum Gusztáv

1850-1851 Pester Sonntagsblatt
1851-1858 Pest-Ofner Localblatt
1858 Ofner Stadt-Blatt und
1858-1860 Ofner Stadt-Blatt Landbote
1858-1864 Der Ungar
1864-1865 Pesth-Ofner Localblatt

Birnbaum Moritz (Mór)

1867 Pester Telegraf

Biró Béla

1867 Egyházi és Iskolai Hetilap

Blümelhuber Ferenc

1850-1855 Katolikus Néplap

Bobula Ján (János)

1862-1863 Janošik
1865-1866 Janos

Bodnár Zsigmond

1867 Havi Szemle

Bodó István

1861-1862 Pécsi Lapok

Boldini Róbert (Poldini Eduard)

1860-1861 A Nép Újsága
1861-1862 Pester Komet
1861-1862 Tatár Péter
[1863]-1866 Styx
1864 Pannonia
1865 Bazár
1866-1867 Die Schwalbe
1867 Die 1848-ger Spatzenversammlung am Dache
1867 Die Fackel
1867 Neuer Freier Styx

Boleman Dezséri Adolf

1866-1867 Pester Tageblatt
1866-1867 Pester Volksblatt
1867 Magyar Értesítő

Bordjevic, Jovan

1862-1864 Srpski Dnevnik

Boros (Boross) Mihály

1857-1858 Kalauz
1857-1858 Kis Pajtások 6 Krajczáros Könyvtára
1858 Társalgó

Botgorschek Ferdinand

1863-1864 Harmonia

Börkey Imre

[1861]-1862 Szatmári Értesítő
1862 Tárogató II.
1867 A Nyír

Böszörményi László

1867 Magyar Újság

Brassai Sámuel

1855 Critikai (Kritikai) Lapok
1851 Fiatalság Barátja

Brestowszky Károly

[1862-1867] Bistrizer Wochenblatt

Bródy Zsigmond

1860 Pesti Hölgy-Divatlap
1864 Látcső

Budilu, Jovan

1856-1857 Telegraful Roman

Bulyovszky Gyula

1859-1863 Nefelejts II.
1860-1862 Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejtshez
1862 Hölgyfutár
1864-1866 Sürgöny
Burger Zsigmond
1859 Szeged
1859-1867 Szegedi Híradó
1867 Szegedi Néplap

Buzogány Áron

1861-1867 Keresztény Magvető

Čakra (Csakra) Emil

1860 Slovenka
1861-1867 Srbobran
1863 Putnik
1864-1865 Komrac

Chorin Sigmund (Zsigmond)

1862-1863 Magyar Vidékiek Lapja – Ungarisches Fremdenblatt

Chrástek Michal (Mihály)

1852-1856 Cyrill a Method
[1864]-1866 Letopis Matice Slovenskej

Cineg (Czineg) János

1865-1867 Szegedi Híradó

Cipariu Timot

1862-1867 Archivu pentru filologia şi istoria

Corzan-Avendano Gábor

1867 Tanügyi Füzetek

Czanyuga József

1867 Pester Telegraf

Czéh Sándor

1867 Moson Megyei Hatósági Közlöny

Czelder Márton

1866 Missiói Lapok

Császár Ferenc

1850 Pesti Napló
1853-1858 Divatcsarnok
1857-1858 Törvénykezési Lapok

Császár Ferenc özvegye

1859 Törvénykezési Lapok

Császár Károly

1867 Tanügyi Füzetek

Cselka Nándor

1867 Társulati Értesítő

Csengery Antal

1850-1866 Magyar Akadémiai Értesítő
1854-1856 A Magyar Nép Könyvtára
1857-1867 Budapesti Szemle

Csengey(!) Gusztáv

1865 Házi Kincstár
1865-1866 Gyermekbarát
1866 Család Lapja

Csukássi József

1865-1867 Győri Közlöny

Danicic (Danicsics) Popovics (György) Djordje

[1860-1867] Danica
1863-1864 Komrac
1864 Pester Bote
1864-1867 Napredak

Danielik János

1850-1855 Religió
1861-1862 Egri Értesítő
1862 Egri Posta

Dárdai Sándor

1865 Magyar Jogtudományi Hetilap
1867 Hivatalos Rendeletek
1867 Jogtudományi Közlöny
1867 Közigazgatási Lapok

A Debreceni Színügyegylet Kiadó

1861-1867 Hortobágy

Demjén József

1863 Kalauz
1864 Irodalmi Hirdető
1867 Irodalmi Értesítő

Deutsch Testvérek Kiadó

1865-1867 Magyarország és a Nagyvilág
1866 Család Lapja
1866-1867 Képes Világ

Dienes Lajos

1854-1861 Vasárnapi Újság
1858-1867 Az Üstökös
1862 Csatár
1867 Kis Üstökös

Divald Adolf 1862-1865

Erdőszeti Lapok – Erdészeti Lapok

Djodjevič Jovan

1858 Srbskij Letopisi

Dobsa Lajos

1863-1864 Hölgyfutár
1866 Bakter

Dobšinsky Pavel

1860-1861 Sokol

Dolinay Gyula

1867 Ifjúság Lapja

Dózsa Dániel

1859-1867 Kolozsvári Közlöny

Drotleff

1865-1867 Siebenbürgische Zeitschrift

Dubjansky, Johann Wolfgang

1861-1864 Harmonia
1864-1866 Oedenburger Lokal-Blatt

Dux Adolf

1860 Pester Geschäftsblatt
1860 Pesti Kereskedelmi Lap

Édeskúti Ferdinand

1864 Szepesi Értesítő

Egressy Gábor

1860 Magyar Színházi lap

Eggenberger Ferdinand

1855-1862 Magyar Nyelvészet

Eggenberger J. és Fia (kiadó)

1850-1866 Magyar Akadémia Értesítője
1867 Magyar Tudományos Akadémia Értesítője

Egy vén diák szerk.

1855 Csittvári Krónikák

Éltes Károly

1867 Egyházi és Iskolai Hetilap

Emich Gusztáv (kiadó)

1850-1860 Új Magyar Múzeum
1853-1854 Délibáb
1853-1855 Religió
1860 Der Land- und Volkswirth
1860 Pest-Ofner Zeitung
1860-1863 Hölgyfutár
1861-1862 Gyermekbarát
1863-1867 Ifjúság Lapja
1864-1865 A Nép Kertésze
1864-1867 Hazánk s a Külföld
1865-1867 Hungaria
1865-1867 Kertészgazda
1866 Szivárvány
1866-1867 Magyar Bazár
1867 Budapesti Közlöny
1867 Heti Posta
1867 Kertészgazda s a Nép Kertésze

Engel Móric

1853-1854 Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz

Engel és Mandello (kiadó)

1860 Halle für den Öffentlichen Verkher
1860-1867 Családi Kör
1862-1863 Gombostű
1862-1863 Ország

Eötvös József

1865-1866 Politikai Hetilap

Eötvös Károly

1866-1867 Veszprém

Erdélyi János

1857-1858 Sárospataki Füzetek

Érdy János

1850-1860 Új Magyar Múzeum

Érkövy Adolf

1857-1859 Falusi Gazda
1859-1862 Magyar Gazda
1862 Gazdasági Füzetek

Ertl Károly

1862 Kerti Gazdaság

Fabkovic J.

1866 Karlovacki Vietsnik

Fabricius Carl

1850 Der Siebenbürger Bote

Falk Miksa

1867 Abendblatt des Pester Lloyd
1867 Pester Lloyd

Falkenstein Ignác

1860-1861 Falkenstein Ignácz Tudakozó Intézetének Jegyzőkönyvi Kivonata (folyóiratként)
1862-1866 Miskolczi Tudakozó-lntézeti Értesítő

Farkas Albert

1867 Magyar Zsidó

Farkas Mihály

1865-1867 Falusi Gazda

Fekete József

1867 Ifjúság Lapja

Fekete Károly

1850 Magyar Emléklapok
1850 Magyar írók Füzetei

Fekete Mihály

1860-1862 Korunk

Felletár Emil

1863 Vegyészet és Gyógyszerészet

Fenyvessy Adolf

1865 Magyar Gyorsíró

Ferencz József

1861-1867 Keresztény Magvető

Ferienčik St. Mikulás

1863-1867 Peštbudinške Vedomosti

Filipovič Simeon

1850 Serbskij Letopisi

Fischer József

[1855] [Elternzeitung]

Fischer (Halász) Náthán

1865 Zempléni Híradó
1865-1867 Jüdischer Schulbote
1867 Izraelita Magyar Néptanító

Feidinger Gottfried (Földényi Frigyes)

1851 Euphrosine

Fényes Elek

1856-1857 Falusi Gazda

Festetits Leó

1853 Délibáb

Finály Henrik

1856-1857 Az Erdélyi Gazdasági Egylet Havi Füzetei
1858-1859 Magyar Futár

Flatt, Andreas

[1851]-1860 Temesvarer Zeitung

Flórián Áron

1853 Telegraful Roman

Fodor Pál

1862-1863 Zala-Somogyi Közlöny

Forster Rezső

1862-1864 Zempléni Híradó
1865-1867 Jüdischer Schulbote

Fördős Lajos

[1858]-1860 Kecskeméti Protestáns Közlöny

Förk Gusztáv

1862 Temesvarer Wochenblatt

Frančisči, Jan

1861-1863 Pečtbudinške Vedomosti

Frank Peter Josef

1865-1867 Siebenbürgische Zeitschrift

Frankenburg Adolf

1856 Magyar Sajtó
1866-1867 Magyarország és a Nagyvilág
1866-1867 Pesti Hírlap
1867 [Ezernyolcszáznegyvennyolc] 1848 (napilap)

Friebeisz Ferenc

1862-1864 Nefelejts II.
1860-1862 Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejts-hez

Friebeisz István

1854-1855 A Magyar Nép Könyvtára
1853-1854 Divatcsarnok
1855 Nefelejts I.
1855-1858 Délibáb

Fuchs Ignac

[1856] [Neusatzer Kreisblatt]
1856-1867 Bacskaer Bote
[1861]-1865 Komrac
1862-1865 Neusatzer Lokalblatt
1863 Putnik
1865-1867 Neusatzer Lokalblatt und Bacskaer Bote
1867 Nedeljni List

Füssy Tamás

1858-1860 Ifjúsági Plutarch
1862-1864 Szünórák
1865-1867 Katholikus Néplap
1866-1867 Katholikus Lelkipásztor

Galgóczi Károly

1859-1860 Falusi Gazda
1859-1860 Iparosok Lapja
1861 Iparlap

Gámán Zsigmond

1862-1867 Erdélyi Hivatalos Értesítő
1863 Erdélyi Posta
1867 Unió

Garay Alajos

1860-1867 Idők Tanúja

Gáspárdy Gyula

1867 Buzogány

Gelics Richard

1861 Gränzbote

Girókúti Pinczker Ferenc

1861-1865 Falusi Gazda
1865-1867 Kertész Gazda

Glatz Eduard

1850-1852 Pester Zeitung
1853-1855 Pest-Ofner Zeitung
1862-1865 Ungarische Nachrichten

Gläser Viktor

1867 Die Nera

Goldschreiber Henrik

1852-1855 Arader Anzeiger
1855-[1861] Arader Zeitung
1861 Arader Zeitung. Abendblatt
1861-1862 Abendblatt zu Nro... Arader Zeitung

Gonda László

1867 Évnegyedi Szemle

Gotthard Janka

1866 Orvosi Szemle

Gönczy Pál

1853-1854 Ifjúság Lapja

Gött János

1850-1858 Der Satellit
1850-1864 Kronstädter Zeitung
1850-1867 Gazet'a Transilvaniei
1851-1852 Schul- und Kirchenzeitung
1852-1861 Magazin für Geschichte

Greguss Ágost

1855-1857 Család Könyve
1862-1863 Ország
1862-1866 Magyarország
1864-1865 Magyar Sajtó

Grossescu Juliana

1863 Sperantia

Gross Károly

1860 Pannonia

Grünwald Manó

1852-1855 Arader Anzeiger
1855-1862 Arader Zeitung
[1858]-1859 Aradi Híradó
1861-1862 Abendblatt zu Nr... Arader Zeitung

Gyalókay Lajos

1862-1863 Bihar

Gyárfás Ferenc

1861-1865 Házi Kincstár
1864-1865 Ország Tükre

Győrffy Gyula

1862-1863 Bihar

Györök György

1862-1863 Balaton-Füredi Napló
1863 Magyar Felföld
1866 Balaton

Győry Sándor

1850-1866 Magyar Akadémiai Értesítő

Gyulai Pál

1853 Szépirodalmi Lapok

Gyurits Antal

1861 Kritikai Füzetek

Gyürky Antal

1857 Szőlészeti és Borászati Közlemények
1858-1861 Borászati Lapok
1862-1863 Borászati és Kertészeti Füzetek
1862-1863 Székesfehérvári Borászcsarnok
1864 Tájékoztató Politikai Ipar és Kereskedelmi Közlöny

Haan Rezső

1863-1866 Esztergomi Újság
1867 Esztergomi Közlöny

Hadžič (Hadzsics) Antal

1859-1867 Letopis
1859-1867 Srpski Letopis
1864 Srbsko Ogledalo
1866-1867 Matica

Hajnik Károly i

1856-1859 Vasárnapi Könyvtár
1857-1865 Magyar Sajtó
1858-1861 Hírmondó
1866 Képes Újság
1866-1967 Országgyűlési Emlékkönyv (folyóirat)

Halász (Fischer) Nathan

1862 Ifjúsági Iratok
1864-1867 Zempléni Hiradó
1865-1867 Jüdische Schulbote
1866 Izraelita Magyar Néptanító

Hamburger M.[?]

1851-1853 Pest-Ofner Mercantil-Correspondenz

Hatala Péter

1867 Egyházi Lapok

Havi Mihály

1859-1860 Kolozsvári Színházi Közlöny

Hatvani Gaál Ernő

1865-1866 Magyar Jogtudományi Hetilap

Hazai Márkus

1858 Kundschaftsblatt

Hazay Vilmos

1861 Delejtű
1861 Gränzbote

Heckenast Gusztáv (kiadó)

1855-1856 Jogtudományi és Törvénykezési Tár
1855-1857 Család Könyve
1855-1867 Politikai Újdonságok
1856 A Nagy Tükör
1856-1858 Vasárnapi Könyvtár
1856-1867 Falusi Gazda
1856-1867 Tanodai Lapok
1857-1865 Magyar Sajtó
1858 Kakas Márton Albuma
1858-1860 Hazánk
1858-1861 Hírmondó
1861 Lelki Kincstár
1864 Látcső
1864-1867 Képes Újság
1865-1866 Magyar Gyermekbarát
1865-1867 Regélő
1867 Curiai ítéletek
1867 Magyar Újság
1867 Vasárnapi Újság

Hegedűs László

1857-1858 Sárospataki Füzetek

Hegyi Gyula

1862-1863 Kritikai Lapok
1863 Kalauz

Heiszler József

1866-1867 Sárospataki Füzetek

Henszelmann Imre

1865-1866 Új Korszak

Hermann Adolf

1866-1867 Ungarische Medizinisch-Chirurgische Presse
1867 Aerztliche Insertions-Halle

Herz János (kiadó)

1855 Pester Sonntagsblatt
1856 Budapesti Visszhang
1859 Törvénykezési Lapok
1862 Szépművészeti Csarnok
1863-1864 Zwischenakt
1864-1866 Morländer's Zwischenakt
1866-1867 Tagesbote

Hétsey Adolf

1860 Pester Markt

Heurti D.[?]

1866 Karlovacki Vietsnik

Hirschfeld Károly (Karl)

1853 Unterhaltungsblätter
1861-1865 Temesvarer Zeitung

Hirschfeld Lajos (Ludvig)

1861-1867 Pester Medizinisch Chirurgische Presse

Hitőr [c. egylet, kiadó]

1867 Magyar Zsidó

Hoefner Gusztáv

1850-1867 Zipser Bote
1863-1867 Zipser Anzeige – Szepesi Értesítő

Hofmann F. A.[?]

1863-1867 National-Herren-Mode-Journal
1863-1867 Nemzeti Férfi-Divat Közlöny

Hollósy Lajos

1862-1863; 1867 Bihar

Holub Mátyás

1866 Bácskai Híradó

Horner István

1864-1865 Hasonszenvi Közlöny

Hornyánszky Viktor (kiadó)

1857-1861 Evangelisches Wochenblatt
1859-1860 Der Glaubensbote
1864-[1867] Der Glaubensbote
[1859-1864] Der Evangelische Hausfreund
1861 Der Feierabend
1861 Die Gegenwart
1862 Evangelisches Blätter
1863 Der Jugendfreund
1864-1865 Pester Bote

Horschetzky Károly (Karl)

1860-1861 Abendblatt der Pest-Ofner Zeitung
1860-1861 Pest-Ofner Zeitung
1861 Hunnia

Horváth Ferenc (Franz)

[1863]-1864 Magyar Divatfutár – Ungarische Mode-Courier

Horváth Zsigmond (Vezekényi)

1867 Budapesti Tanáregylet Közlönye
1867 Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny

Hosszú Alfréd

1866 Pester Tagblatt

Höchell Hermann

1851-1852 Pressburger Zeitung
1861 Pressburger Zeitung
1862-1867 Städtische Pressburger Zeitung

Hugó Albert

1850 Pester Morgenblatt

Hugó Albert

1850 Montagsblatt
1850 Pester Morgenblatt

Hunfalvy János

1855-1857 Család Könyve
1861-1865 Statisztikai Közlemények

Hunfalvy Pál

1850-1860 Új Magyar Múzeum
1855-1862 Magyar Nyelvészet
1862-1867 Nyelvtudományi Közlemények

Hurban, Jozef Miloslav

1851-1852 Slovenskje Pohlady
1863-1867 Cirkewni Listy

Ignjažovič, Jakov

1854-1865 Serbskij Letopisi
1863 Putnik

Ihnátkó György

1867 Svit

Illéssy György

1860-1862 Debreczeni Közlöny
1861-1863 Hortobágy
1866 Magyar Világ
1867 A Hon
1867 Képes Újság
1867 Sürgöny

Ipolyi (Stummer) Arnold

1859-1867 Archeológiai Közlemények

István bácsi – Majer István

1861 Debreczeni Vásárfia

Jakabfy Gyula

1866-1867 Pesti Hírnök

Jámbor Endre

1860-1863 Férfidivat Közlöny

Janisch Joseph

1858-1859 Zeitung für Landwirthe
1860 Gemeinnütziges Pester Journal

Jankó Vince

1863-1864 Világszemle
1864 Szépirodalmi Világszemle

Jäger Károly

1861 Kárpáti Hírnök

Jeney Dániel

1867 Pester Journal

Jerney János

1850-1860 Új Magyar Múzeum

Jeskó Gusztáv

1867 Falusi Gazda

Jeszenszki Danó

1862-1863 Felvidéki Magyar Közlöny

Jircsek Hermenegild

1855-1861 Švétožor

A Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat (kiadó)

1850-1854 Katholikus Néplap
1852-1854 Családi Lapok
1861-1862 Szent István Társulati Értesítő
1863 Szent István és Szent László Társulati Értesítő

Joanovich (Joannovics) György

1865-1867 Zmáj
1866 Alvidéki Lapok
1867 Magyar Posta-Közlöny

Jókai Mór

1853-1854 Délibáb
1855-1856 Vasárnapi Újság
1856-1857 Nagy Tükör
1858 Kakas Márton Albuma
1858-1867 Üstökös
1862 Magyar Sajtó
1863-1867 A Hon
1866-1867 A Hon Esti lapja
1867 Igazmondó

Jósika Kálmán

1862 Szépművészeti Csarnok

Jovanovics János (Jovan)

[1861]-1863 Komrac
1862-1863 Javor
1865-1867 Zmáj
1867 Buzogány

Jura György

1865-1867 Máramaros

Jurányi Hugó

1867 A Nyír

Kádas Rudolf

1857-1862 Katholikus Néplap
1859 Religió

Kákay Aranyos Id. Kecskeméthy Aurél

Kálmán Imre

1867 Divat

Kalocsa Róza

1867 Méhecske

Kammer [?]

1859 Der Horizont

Kandó József

1858 Társalgó

Kanka Károly

1865-1867 Napi Közlöny

Karafiát Gusztáv

1855-[1857] Landwirtschaftliche Mitteilungen

Karnits Lajos

1867 Vasmegyei Lapok

Karossa Endre

1866-1867 Zempléni Híradó

Karsa Tamás

1865-1866 Felvidék

Kassay Adolf

1867 Községi Kalauz

Kátai Gábor

1865-1867 Napi Közlöny
1867 A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye

Kautz Gusztáv

1867 Győri Közlöny

Kazár Emil

1862 Divatcsarnok
1862 Gyermekbarát
1864 Fővárosi Lapok
1864-1867 Hazánk s a Külföld

Kecskeméti Aurél

1863 Független
1863 Handabanda
1864 Sürgöny
1865 Bécsi Híradó

Keglevics Béla

1867 Igazmondó

Keintzel György

[1862-1867] Bistrizer Wochenblatt

Keleti Károly

1865-1866 Politikai Hetilap
1865-1867 Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények

Kemény Zsigmond

1854-1856 Magyar Nép Könyve
1855-1860 Pesti Napló

Kempelen Győző

1859 Szeged
1859-1861 Szegedi Híradó

Kertész József

1863-1864 Hölgyfutár
1865 Iskolai Kis Tükör
1866-1867 Die Fackel
1866-1867 Iskolabarát

Keszerits., Draguta

[1861]-1865 Komrac

Kilényi Mór

1866-1867 Izraelita Közlöny
1867 Izraelita Magyar Közlöny

Kilián Gusztáv

1859 Monatlicher Anzeiger

Kimák Viktor Fedoroc

[1866]-1867 Szvjet (Swjet)

Király János

1860-1867 Pesti Hölgy-Divatlap
1865 Der Salon

Királyi Pál

1858-1860 Pesti Napló

Kirchner Johann Eduard

[1856-1867] Werschetzer Gebirgsbote
1867 Vrsacka Kula
1867 Weisskirchner Anzeiger

Kis Daemon Id. Kulcsár József

Kisfaludy Atala

1861-1863 Gyermekbarát

Kiss (Ilméri) István

1860 Pesti Hírnök
1862 Egyveleg
1864-1866 Képes Újság
1865-1867 Magyar Néplap
1866-1867 Hétfejű Sárkány
1866 Sárkány

Kiss János

1862 Magyar Vidékiek Lapja – Ungarisches Frendeblatt
1864-1865 Századunk

Kiss Rezső

1863-1866 Esztergomi Újság

Klaric, Djuro

1867 Putnik

Klempa Simon

1850-1851 Katolicke Nowiny

Klezsó József

1852-1857 Családi Lapok

Knauz Nándor

[1861]-1862 Magyar Tudományos Értekező
1863-1867 Magyar Sion

Knöpfler Vilmos

1864-1865 Napi Közlöny

Kodolányi Antal

1863 Magyar Kertész

Kolaczek Ervin

1854-1855 Mitteilungen des Ungarischen Forstvereins

Kollár Martin (Márton)

[1861]-1864 Magyar Divat-Futár – Ungarischer Mode-Courier

Koller-Korányi Frigyes

1866 Orvosi Szemle

Kolmar József

1860 Aldunai Lapok
1860 Bajai Hírnök
1860 Bajai Közlöny

Komócsy József

1865-1867 Pesti Hölgy-Divatlap

Koós Ferenc

1860 Bukuresti Magyar Közlöny

Korbély Géza

1850 Gondolat

Korizmics László

1850-1867 Gazdasági Lapok

Kormos Béla

1863-1864 Mátra

Korn Fülöp Antal

[1864-1867] [Allgemeine Frauenzeitung]

Korn Lajos

1866-1867 Satan

Kornis Károly

1853 A Magyar Száműzöttek Lapja

Kóródi Ferenc Lajos

1861 Vierteljahrschrift für die Seelenlehre

Kovács Károly

1860 Aranykor

Kovács Lajos

1863 Független

Kovács László

1867 Alföldi Hírlap

Kovács Márton

1863-1864 Tárogató II.
1867 Szatmári Közlöny

Kovács S. Endre

1863 Napi Közlöny

Kozma Auca Maximu Popu

1867 Magazinu Pedagogico

Kozma Vazul

1852 Értesítő
1853-1854 Hölgyfutár
1860-1862 Magyar Szépek Munka-Minta-Lapja a Nefelejtshez
1861-1862 Csatár
1862-1863 Vezér

König R.[?]

1864-[1867] Der Glaubensbote

Környei János

1862-1863 Alföld
1863-1865 Arad
1866-1867 Alföld

Kővári László

1862-1867 Korunk
1865 Korunk Tárczája

Kövér Lajos

1861 Trombita
1862-1863 Diogenes
1862-1863 Jövő

Kövessy Mihály

[1867] [Denevér]
[1867] Deutsche Fledermaus

Král József

1863-1864 Skola Domáca

Kramer D.[?]

1867 Kobold

Kriegler József

1852-1854 Der Katholische Christ

Kriza János

1861-1867 Keresztény Magvető

Kronperger Antal

1855-1859 Der Katholische Chris

Krotky József

1854-1855 Der Katholische Chris

Kubinszky Mihály

1867 Társulati Értesítő

Kubinyi Ferenc

1853-1854 Magyarország és Erdély Képekben

Kubinyi Lajos

1858-1859 Kalauz
1865-1867 A Hon
1867 Magyar Újság

Kugler. Adolf

1867 Izraelita Közlöny
1867 Izraelita Magyar Közlöny

Kulcsár József

1862-1863 Balaton-Füredi Napló

Kuliffay Ede

1867 Divatvilág

Kun M.[?]

1861Pester Geschäftsblatt

Kundt Emmanuel

1861 Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn

Kurz Antal (Anton)

1852 Magazin für Geschichte...

Kühl Károly

[1863]-1864 Magyar Divatfutár – Ungarische Mode-Courier
1864 Férfi-Divat-Futár

Lánczy Gyula

1867 Önképezdei Lapok

Landerer és Heckenast (kiadó)

1850 Magyar Emléklap
1850 Magyar írók Füzetei
1855 Politikai Újdonságok

Láng Adolf Ferenc

1856-1858 Magyarhoni Természetbarát
1856-1858 Der Naturfreund Ungarns

Láng Gusztáv

1866 Orvosi Szemle

Lauffer és Stolp (kiadó)

1855-1857 Család Könyve

Lauka Gusztáv

1861 Ördög Naplója
1862 Hétfejű Sárkány
1862-1864 Hölgyfutár (névtelenül)
1862-1864 Családi Lapok (névtelenül)

Lázár Kálmán

1865 Új Korszak
1867 Jó Barát
1867 Pesti Hetilap
1867 Világ Tükre

Lazarevič Milos

1852-1853 Srbskij Narodnij Vjestnik

Lechner Wilchelm (Vilmos)

1852-1857 Kaiserlich-Königlich... Auctionsblatt
1858-1859 Mercur

Lehel Márton (=Márton Bácsi)

1861 Debreczeni Trombita

Leitner M. L.

1867 Hasonszenvi Lapok
1867 Iskolabarát
1867 Magyar Izraelita

Lengvarszky J.

1850-1855 Kassa-Eperjesi Értesítő – Kaschau-Eperjesieser Kundschaftsblatt

Lenkei (Liska) Sámuel

1862-1865 Ewanjelik

Lévay József

1850 Magyar Emléklapok
1850 Magyar Írók Füzetei

Levischingg Henrik

1854-1855 Pester Sonntagszeitung
[1855] [Pester Tagblatt]
1862 Harmónia
1862 Der Zeitgeist