Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21722 dokumentum

Az aranyszamár / Apuleius ; fordító Révay József

Antik irodalom
ókori latin irodalom, 2. sz.

"Szamár-testemnek én is mélységes hálával hálálkodom, mert ennek a leple alatt megbújva változatos sorsban hányt-vetett s ha bölcsebbé nem is tett, de sok tapasztalattal gazdagított. Föltettem például magamban, hogy nektek ezt a páratlanul finom, kedves és érdekes történetet elmesélem."

URL: https://mek.oszk.hu/04000/04003  2021-06-24

Az aranyszamár : MVGYOSZ hangoskönyvek / Apuleius ; fordító Révay József

Antik irodalom
ókori latin irodalom, hangoskönyv, 2. sz.

"Ebben a szomorú elváltozásomban legföljebb az vígasztalhatott volna, hogy szerelmi fegyverem is hatalmassá növekedett, de ó jaj, nem tudtam már ölelni Fotist! Amint tehetetlenségemben végignéztem apróra testemet, láttam, hogy nem madár vagyok, hanem szamár."

URL: https://mek.oszk.hu/03900/03979  2021-06-24

Tűzfolyam : Elbeszélések / Révay József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mintha az alvilág valamennyi Furiája elszabadult volna, rettenetes dörgés, bömbölés, üvöltés, ropogás töltötte be a levegőt, a Vesuvius krátere irtózatos dördüléssel beomlott, torkából lángok csaptak föl, mintha hirtelen megnyílt volna a marcona tűzisten, Héphaisztosz föld alatti kovácsműhelye."

URL: https://mek.oszk.hu/01000/01051  2021-06-24

Százarcú ókor / Révay József

Klasszikus magyar irodalom, Történelem általában
magyar irodalom, történelem, Mükéné, Kréta, Egyiptom, Görögország, Római Birodalom, Pannónia, 20. sz., ókor

"Olyasféle izgalmat éreztem, mint a varázsló: mintha rejtelmes varázsszavakkal, és hieratikus hókuszpókuszokkal halottat támasztottam volna fel. A szó meghalt, a költő feltámadott! Íme, találkoztam az aquincumi költővel, az első költővel, akit Pannónia földjéről ismerünk."

URL: https://mek.oszk.hu/01000/01057  2021-06-24

Raevius ezredes utazása / Révay József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 20. sz.

"A császár halott, Raeviusom, és amikor elfordulok a kikötő nyugtalanságától, a márványtemplomok és paloták fenségén nyugszik meg tekintetem. Igaz, hogy a márványban ragyogó tereken és lépcsőkön szinte állati bárgyúságban hevernek és tunyálkodnak a munkanélküliek ezrei, de ki törődik velük?"

URL: https://mek.oszk.hu/01000/01056  2021-06-24

A párduc / Révay József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 20. sz.

"A vérebek ketrece lassan visszaereszkedett a mélybe, s mellette új ketrec bukkant fel: óriási macska lapult benne, legalább hét láb hosszú, farka maga háromlábnyi; feketésbarna foltokkal tarkázott vörhenyessárga szőre kivilágított a ketrec vasrácsai mögül, sárga-vörös tüzek villantak szemében."

URL: https://mek.oszk.hu/01000/01055  2021-06-24

Márvány menyasszony : Regény / Révay József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 20. sz.

"Mikor két hét múlva Aurelianus és Sorana fölkereste a janiculusi műtermet, szinte a lélegzetük is elállt a »márvány menyasszony« tökéletességétől. Nem győztek hálálkodni Sacconius mesternek, aki most már hozzálátott a kis méretű szoborcsoport több példányban való kifaragásához."

URL: https://mek.oszk.hu/01000/01054  2021-06-24

A költő és a császár : Történelmi regény / Révay József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 20. sz.

"Odahajolt a költő fölé. Horatius mosolyogva emelte fel bal kezét, átfonta a lány nyakát, magához vonta utolsó, bágyadt erejével szőke fejét, és halvány csókot lehelt a homlokára. Csak Phyllis hallotta, amint mosolygó ajkán felbuggyant az utolsó halk sóhajtás: Psyche..."

URL: https://mek.oszk.hu/01100/01139  2021-06-24

Elhagytál, Helios : Regény / Révay József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 20. sz.

"Julianus a léhűtők, naplopók, semmittevők és hasznavehetetlenek eltávolításával egyidejűleg új, bár egészen kisszámú udvartartást is szervezett magának. Azt akarta, hogy már ne talpnyalók, kémek és följelentők alkossák környezetét, hanem a birodalom legkiválóbb filozófusai, szónokai és jogtudósai."

URL: https://mek.oszk.hu/01900/01960  2021-06-24

Égi jel / Révay József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 20. sz.

"Éjjel üstökös tűnt föl az égen, Constantinopolis népe az utcákon csodálta az égi tüneményt; éjfél után ők is fölébredtek a város zsibongására, Constantinus kitárta a széles üvegtáblákat, a város éjszakáját csak a csillagok szikrázása és az óriási üstökös csóvájának opálos derengése világította meg."

URL: https://mek.oszk.hu/02100/02108  2021-06-24

Az új erdőtörvény a polgárjogi magánjog és nemzetgazdászati érdekek szempontjából / Mészáros Károly

Gazdasági jog, Polgári jog, Közigazgatás, önkormányzatok, Erdészet, vadászat, halászat
erdészet, erdő, vadászat, törvény, polgári jog, gazdasági jog, közigazgatás, egyesület, Magyarország, 19. sz.

"Nem rendőrségi szabályok foglalata tehát, hanem sarkalatos, állandó hatályu, s minden viszonyra kiterjedő törvény ez, a mi ránk nézve annál nagyobb jelentőséggel bir, minthogy ily szerves törvénynyel mi, mind ez ideig nem birtunk ..."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22112  2021-06-24

A Selmeczbányai M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola programmja az 1904-1905-iki tanévre / szerkesztő Pauer János

Felsőfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet, Erdészet, vadászat, halászat, Bányászat általában, Kohászat általában
bányászat, kohászat, erdészet, mérnökképzés, felsőoktatás, egyetem, iskolatörténet, Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia (Selmecbánya), Selmecbánya, 20. sz., 1904-1905

"A m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán minden félév végén nyilvános rendes szóbeli vizsgálatok s ezek után minden félév végén és október hó elején, az arra kitűzött napokon, nyilvános pótló szóbeli vizsgálatok tartatnak."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22111  2021-06-24

Vallásosság -történet, -szociológia / Nagy Péter Tibor

Vallásszociológia, Politológia, Keresztény vallások, Vallástörténet
vallásosság, egyház, vallásszociológia, politikai szociológia, pártpreferencia, világnézet, nevelés, értelmiség, Magyarország, 20-21. sz.

"Jelen kötet legtöbb tanulmánya a népességet a szekularizáció - vallásosság tengelyen kívánja elhelyezni. Ebben az értelemben a vallásosság úgynevezett externális fogalom: kizárólag olyan dolgokra vonatkozik, amely a »világ felől« - azaz a hit tartalmának vizsgálata nélkül látható."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22109  2021-06-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom