Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
21577 documents

Nyugatplusz X. (3.) : A Nyugat Plusz független szépirodalmi folyóirat egy évtizede, 2010-2021 / főszerkesztő Szabó Zoltán Attila; illusztrátor Kisteleki Dóra

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, irodalmi évkönyv, folyóirat, irodalmi újság, irodalmi iskola, 21. sz., 2010-es évek

"Szétnézek végül, mit tettek ezzel a várossal? Emeletráépítések. Emelők a tetőkön. Süllyednek a léptek. Embereket látni magányos odúba bújva apró panellakásokban. Légy nyugodt, mindjárt csönd lesz. Aki semmivel sem tud most azonosulni, magára marad, ehhez a magányhoz volt ideje hozzászokni."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22050  2021-05-11

Mérgektől mentes jövőt! : REACH, peszticidek, biocidok / Simon Gergely

Környezetvédelem általában, Vegyipar általában
vegyszer, növényvédő szer, veszélyes anyag, környezeti tudatosság, egészségvédelem, környezetvédelem, jogi szabályozás, Európai Unió, 21. sz.

"Szervezetünk naponta tízezernyi szintetikus vegyülettel érintkezik. A vegyi anyagok gyakorlatilag életünk minden pontján körülvesznek minket, megtalálhatóak a bútorokban, a ruhákban, a festékekben és a tisztítószerekben, a műszaki cikkekben, az élelmiszerekben, üdítőitalokban is."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21990  2021-05-11

Ne csak szép legyen! : Kiadvány a környezettudatos lakásfelújításról / Pál János, Horváth Zsolt

Lakberendezés, Levegőszennyezés, Környezetbarát technológiák
lakásfelújítás, levegőszennyezés, környezeti tudatosság, egészségvédelem, környezetvédelem

"A belső terekben a levegő minősége alapvetően hasonló, mint a lakás környezetében lévő. Otthonunk levegőjét emellett jelentős mértékben szennyezzük tevékenységeinkkel. Káros gázok jutnak ki a berendezési tárgyakból, burkolóanyagokból. Így a lakásokban számos veszélyes anyagból sokkal több van, mint a szennyezett városi levegőben."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21989  2021-05-11

A magy. államerdők faüzleti ismertetése

Erdészet, vadászat, halászat, Ágazati gazdaságtan, Kereskedelem, Fa- és bútoripar, Adattárak
erdészet, erdő, faipar, faáru, fűrészáru, gazdaságstatisztika, területi statisztika, Magyarország, 19. sz.

"A magyar birodalom államerdeiben jelenleg a megszabott árak szerint szabad kézből évről évre, vagy pedig árverés utján több évre, a helyi viszonyok szerint vagy tövön az erdőben, vagy pedig az illető rakhelyeken évenkint a következő faanyagok eladandók..."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21969  2021-05-11

A futóhomok megkötése, befásítása és használata / Illés Nándor

Erdészet, vadászat, halászat, Ökológia
futóhomok, sivatagosodás, akác, erdő, erdősítés, erdőművelés, erdészet, erdészeti ökológia, talaj, erózió

"Azok, kik a futóhomokot csak hiréből ismerik, azt hiszik, hogy azt a szelek a levegőbe felkapják és mint porfellegeket ragadják magukkal, beboritván vele jó távol fekvő termékeny földeket is. Tagadhatlan ugyan, hogy erősebb szelek és viharok a homok legfinomabb részét (mintegy annak porát) a levegőben tovább viszik, de ez a por inkább az utasnak alkalmatlan, mint a termőföldnek ártalmas."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21959  2021-05-11

Magyarok temetője, Ó-Románia : A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában / Makkai Béla

Kisebbségek, Kisebbségek, Magyar külpolitika
romániai magyarság, diaszpóra, nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika, szomszédsági politika, Regát, Románia, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 19-20. sz.

"A befogadó ország jogszabályi környezete egy ideig még szebbik arcát mutatta, a századfordulóra azonban már piacvédő intézkedések óvták a hazai munkavállalókat a külföldiekkel szemben. (A Romániát új hazának választó kivándorlók többsége hazai román volt, akik viszont élvezték a pozitív megkülönböztetés előnyeit.)"

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22040  2021-05-10

Érett asszonyok dicsérete / Stephen Vizinczey ; fordító Halász Zoltán

Kortárs magyar irodalom, Kortárs világirodalom
kanadai angol irodalom, 20. sz.

"Noha saját tapasztalataim adom elő, sietek megnyugtatni az olvasót: nem fogom elárasztani valami unalmas magánéleti beszámolóval. Nem annyira magamról, mint a szerelem mindenkit érintő bonyodalmairól szándékozom írni. Maga az elbeszélő csak magyarázó példa lesz: én elsősorban az olvasónak önmaga iránti kíváncsiságát szeretném élesztgetni."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22038  2021-05-10

Szerszámgeometria bolygómozgással generált sokszögfelületek esztergálásához / Kövesiné Fazekas Erzsébet

Szerszámgépek, CAD/CAM
szerszámgép, géptan, gépi mechanizmus, műszaki tervezés, műszaki informatika

"Az előbbiek alapján megállapítható, hogy az eredő sebesség mind epi-, mind hipociklois profiloknál a megmunkálás egy ciklusa alatt változó nagyságú és irányú. A változó irányú forgácsoló sebesség ciklikusan változó kinematikai (működő) élszögeket eredményez."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22035  2021-05-10

Az erdők felújítása kapcsolatban azok rendszeres kihasználásával : Néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára / Fekete Lajos

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet
erdő, fakitermelés, erdészet, erdőművelés, erdészeti ökológia, fásítás, erdősítés

"A sarjerdők mindenütt a lombfaerdőknek mértékfeletti vágása folytán keletkeztek és így az illető vidék erdőkben való szegénységének tanújelei. ... Láttam már oly sarjerdőt is, melyet a környék lakossága szálal, azaz kivág belőle minden jóravaló rudat, úgy hogy órajárásnyira sem lehet benne egy karvastagságú egyenes fácskát találni..."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21957  2021-05-10

Die Kunst von Ilka Gedő im Spiegel ihrer Schriften, Notizen und anderer Dokumente / Gedő Ilka, Bíró Dávid

Festészet, grafika, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, festészet, grafika, művészettörténet, Gedő Ilka (1921-1985), Magyarország, 20. sz.

"Ihre «Farbtabellen» sind zum Teil die Untersuchung, Analyse und Illustration von Goethes Eindrücken, zum Teil die Vorwegnahme späterer Probleme. Wie sich herausstellte, entdeckte Gedő die theoretische Beruhigung, das Modell, auf das sich ihre gesamte zweite Periode in diesen Farbstudien stützen sollte."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21311  2021-05-10

A városi természet értékelése a Terézvárosban / Szabó Zoltán

Életmódkutatás, Életmód, egészség, betegség, Gyermekek, ifjúság, Idősek
természeti környezet, zöld felület, népesség, közérzet, mentálhigiénia, fókuszcsoportvizsgálat, közvélemény-kutatás, Budapest. 6. kerület

"Amennyiben elfogadjuk, hogy a természeti környezet kedvező hatással van az egyén mentális egészségére csakúgy, mint az egész társadaloméra, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy a természetes környezetnek milyen értékei vannak, azokat hogyan lehet számbavenni, és milyen lépéseket szükséges tenni a megőrzésükhöz."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21953  2021-05-07

Kamionról vasútra : 13 sikeres átállás / fordító Neumann István

Szállítás, anyagmozgatás, Vasút, Közúti közlekedés, Környezetvédelem általában
teherszállítás, vasúti szállítás, közúti szállítás, környezetvédelem, Németország, ezredforduló

"A jelen kiadvány a legjobb fellelhető gyakorlati példák közül kíván bemutatni néhányat. A példák arra bátorítanak, hogy a teherforgalom növekvésének kihívásaira felelősségteljes választ adjunk környezetünk, az éghajlat, valamint az érintett ágazatok és munkavállalók érdekében."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21952  2021-05-07

A kolostor legjobb mondata / Séra András

Humor, vicc, Műelemzés, Pszichológia, Idézetgyűjtemények
híres ember, művész, személyiség, mondás, maxima, műelemzés, individuálpszichológia, idézetgyűjtemény

"A jegyzetlapocska és Leonardo ereje is a végéhez közeledett. Háromszögek, rejtélyek, gondolatok, feljegyzések, aztán az öreg mester szinte búcsúzóul, még leírja lassan a legjobb mondatát a papír aljára: «Ecc. Perché la minestra si fredda.» - «Stb. Mert kihűl a leves.»"

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22034  2021-05-06                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2021.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic