Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19514 documents

Texas Bill, a fenegyerek / Rejtő Jenő

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, kalandregény, 20. sz.

"Lassanként valamennyien ott álltak a fiú körül. A vendéglős whiskyt töltött és Texas Bill elmesélte egy másik nagybácsija csodálatos történetét, aki a háború alatt Európában küzdött és egy világhírű festményt hozott magával, amit később vissza kellett adni a Louvre-nak."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19946  2019-11-21

Historia Bononiensis : qualiter Galeatius Marescottus eques extraxit Hannibalem Bentevolum de carceribus et reliqua per utrunque gesta / Tommaso Seneca ; szerkesztő Fógel József

Klasszikus világirodalom
középkori latin irodalom, humanizmus, Mariscotti, Galeazzo (?-1503), Bentivoglio, Annibale (1415?-1445), Bologna, 15. sz.

"Omnibus illachrymant unum praeque omnibus unum
Hannibalem repetunt, is prima et maxima cura est.
Is placet ante alios, nec adest, qui reddere possit,
Aut libertati pignus tam dulce referre;"

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19944  2019-11-21

Poet und Poesie : Zweisprachiges deutsch-ungarisches Gedichtheft / Szalki Bernáth Attila

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 18-20. sz.

"Mély fájdalom a költészet,
Ez adja igaz dalát,
Csak emberszívből szól néked,
S ezt mély bánat járja át."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19943  2019-11-21

A Nevada szelleme / Rejtő Jenő

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, kalandregény, 20. sz.

"Ebben a pillanatban kibújt a hold a felhők mögül és csodálatos látványt világított meg... Mintha az égből hullott volna le, hatalmas fehér kancán, Kelet felől, messze, egy kísértetiesen vágtató indián tűnt fel, szinte beleveszve az ezüstös fénybenúszó látóhatárba! A Nevada Szelleme!"

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19942  2019-11-21

Vallásosság és nemzettudat : Vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc, Tomka Miklós

Vallásszociológia, Művelődésszociológia, Vallás általában, Kisebbségek
nemzettudat, határon túli magyarság, vallásszociológia, vallásosság, Erdély, Románia, 1990-es évek

"... Arra teszünk kísérletet, hogy konkrét közegben - az erdélyi magyarság példáján - bemutassuk, hogy milyen formációkba rendeződik az ún. nemzeti identitástudat. ... Kutatásunk során először azt kellett tisztázni, hogy az interjúalany érez -e egyáltalán valamilyen nemzeti-nemzetiségi elkötelezettséget, hovatartozás tudatot."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19941  2019-11-21

Vallásosság és kultúra : A Fiatal Vallás- és Értékszociológusok Körének tanulmánykötete / szerkesztő Gereben Ferenc

Vallásszociológia, Művelődésszociológia, Vallás általában
vallásszociológia, kultúraszociológia, vallásosság, határon túli magyarság, Magyarország

"Az értékek és vallásosság összefüggésének tekintetében Magyarországon jelentős eltérés mutatkozik a különböző korcsoportok között. A kulturális diszkontinuitás elmélete szerint a felgyorsult társadalmi változások következtében a modern társadalmak egyre kevésbé képesek a kulturális hagyományok őrzésére..."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19940  2019-11-20

Az elsikkasztott pénztáros : Regény / Rejtő Jenő

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, ponyvairodalom, 20. sz.

"Curzon úr tulajdonképpen nem sikkasztott. Ha egész precízen akarnám jellemezni a helyzetet, akkor azt mondanám, hogy ez a szelíd, gyenge egyéniségű ember egyedül maradt huszezer strait dollárral és a pénz kihasználva az őrizetlen pillanatot, elsikkasztotta a takarékpénztár egyik tisztviselőjét."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19939  2019-11-20

A csendbe lépek / Drippey Béla ; illusztrátor Drippey Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, vallásos irodalom, 21. sz.

"A csendbe lépek
Hol kitárul előttem minden
És szívem is kitárul előtted
Végtelen Isten"

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19938  2019-11-20

Álmaim [Hangoskönyv] / Németh Árpád

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
vajdasági magyar irodalom, álom, hangoskönyv, Vajdaság, 21. sz.

"Óvatosan kizártam a 311-es szoba ajtaját. Az egyágyas helyiség tényleg tágasnak tűnt. Mellékhelyiségek is nyíltak belőle. A szoba egyik oldalán hatalmas terasz szép kilátással, a másikon, vele szemben, óriási tükör díszítette a falat. A szoba sarkában jókora ágy terpeszkedett. Nekem háttal egy fiatal kócos lány aludt rajta."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19937  2019-11-20

100 válogatott költemény / Kamenitzky Antal

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"A vers anyád szava, amelyet visszaver
a tiltások falán a kőkemény halál.
A vers arany kereszt, melyben győzhetsz: a jel.
Olyan varázsszer ez, mely mindenhez talál."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19936  2019-11-20

Kőtáblától a világhálóig : Az orvos- és egészségtudományi szakirodalmi információs rendszer fejlődése / Jehoda Imola

Orvostudomány általában, Információs források, Könyvtártörténet, Könyvtártan általában, Információs rendszerek, Hálózati információforrások
orvostudomány, egészségügy, információs rendszer, könyvtári rendszer, tájékoztatás, informatika

"A periodikák nagy száma miatt nem volt módunk arra, hogy a világ teljes orvostudományi szakfolyóirat választékát fejlődésében áttekinthessük, de megkíséreljük azt a hazai orvostudományi, egészségügyi szaklapok tekintetében felvázolni, Batári Gyula nyomán."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19945  2019-11-19

Magyar tükör : Segédkönyv a hungarológia oktatásához / szerkesztő Gereben Ferenc

Politikatörténet, Politológia, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Magyar történelem 1989 után
magyarságtudat, magyarságkutatás, belpolitika, rendszerváltás, magyar történelem, magyar irodalom, publicisztika, Magyarország, 1989-1994

"Magyarország erkölcsi állapota rosszabb, mint volt a rendszerváltozás előtt. A különböző irányzatú politikai kalandorok oly sikeres gyűlölet-propagandát folytattak, hogy immár régi barátok és igaz hazafiak tekintik egymást nem politikai ellenfélnek, de ellenségnek, az egymás elleni harcot pedig fontosabbnak az ország fölemelésénél."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19935  2019-11-19

Álomtár / Darvas Ferenc ; riporter Rádai Eszter; illusztrátor Felvidéki András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, álom, 21. sz.

"Álmomban... nem tudom irányítani, hogy fölébredjek... ismered, amikor az ember egyszer csak kezdi álmában érezni, hogy hiszen ő most álmodik, rájön hogy álmodik, és ez már az első lépcső ahhoz, hogy fölébredjen. Engem az álmaimban ami leginkább izgat, hogy időnként rettenetesen mulatságosak."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19934  2019-11-19                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic