TARTALOMA

Astydamas

AstudamaV. – 1. Morsimus tragoediaírónak és Aeschylus nőtestvérének a fia. Sulidas szerint 240 darabot írt s tizenötször győzött. ParJenopaioV-ával kivívta, hogy szobrát a szinházban felállították, de oly büszke feliratot akart rávésetni, hogy a tanács nem fogadta el s közmondássá vált: sauton epaineiV, wsper ’AstudamaV pote (magadat dicséred, mint Astydamas). – 2. Ifjabb A., az előbbinek fia, szintén tragikus költő volt, 220 tragoediát irt és 15-ször nyert jutalmat. – A két A. töredékei Naucknál (trag. Graec. fragm. 603 ll.) találhatók; sok szép sententia van köztük. Pecz (A görög tragoedia 205. l.) chronologiai adatokból azt következtetni, hogy az, a mit Suidas az idősb. A.-ról mond, az az ifjabbra vonatkozik s Parthenopaeusszal is az ifjabb A. aratott diadalt. Kont: A gör. trag. Eur. után (E. Phil. K. 1884).

CS. J.