TARTALOMA

Astunomoi

rendőri tisztviselők Athenaeban, a kik, mint a római aedilisek, az építkezésekre és az utczai rendre ügyektek föl, számok tíz volt, kik közül ötnek a hatásköre a városra, öté pedig Piraeusra terjedt ki; feladatuk volt általában az utczákon a tisztaságra, közerkölcsre és illemre felügyelni és ellenőrizni, hogy az építkezések a rendszabályoknak megfelelően történjenek (míg az útkészítés és az utczai kövezet fölött odopioi őrködtek). A hatáskörükbe eső pörös ügyekben hegemoniát gyakoroltak.

D. I.