TARTALOMA

Aeisitoi,

e névvel jelölték Athenaeben azon egyéneket (hivatalnokokat és papokat), a kiknek hivataluknál fogva joguk volt állandóan a Prytaneumban (később a QoloV-ban) közköltségen étkezniök, megkülönböztetésül a prytaneusoktól, a kik hivatalos tisztök ideje alatt, továbbá az idegen államok követeitől, a kik mint vendégek, és a kitüntetett polgároktól, a kik néha tiszteletből ugyanezen jogban részesültek. Lásd Bonlh és SithsiV.

D. I.