TARTALOMA

Aenianes

AinianeV, tiszta hellén néptörzs, mely a myrmidonokkal és phthiotisbeli achaeusokkal közel rokonságban állott (Ilias II, 749); eleinte Thessalia belsejében laktak, honnan később az északról beözönlő törzsek elől hátrálni kényszerültek; egyik részük Epirus, másik, a nagyobbik pedig dél felé vonult, áthatolt az Othrys hegylánczon s a Sperchius folyó felső völgyét hódította meg (Strab. 9, 442); itt önálló államot alapítottak, számos harczban résztvettek. Herod. VII. 132, 198. Kis országuknak legjelentékenyebb városa Hypate volt, melynek számos romja maradt fenn a mai Neapatra mellett.

K. J.