TARTALOMA

Aenus

h AinoV. – 1. Régi thrax város, nem messze a Hebrus (m. Maricza) keleti torkolatától (Hom. II. 4, 520: AinoJen), aeol eredetű, fontos kiviteli kereskedés által. Hdt. 7, 58. Thuc. 7, 57. Később római szabad város, virágzó kereskedéssel, m. Enosz. Vergilius (A. 3, 17) Aeneas által alapítottnak mondja. – 2. Város Aetoliában. Hdt. 4, 90. – 3. Város Thessaliában az Ossa mellett. – 4. 1620 m. magas hegyláncz Cephallapia szigetén, melynek csúcsán ZeuV AinhsioV oltára állott (Strab. 10, 456), m. Elatovuni, olasz. Monta Nero.

E. B.

5. A Duna mellékfolyója, m. Inn.; Vindelicia és Noricum határfolyója. Tac. Hist. 3, 5. Ptolem. AinoV-nak írja. Arrianus EnoV-nak; nyelvészeti okok alapján az utóbbit lehet a helyesebb alaknak tekinteni (Indogerm. Forsch. 7, 307).

P. G.