TARTALOMA

Agathangelus

AgaJaggeloV, keresztény annalista a 4. századból, állítólag Rómából és II. Tiridates örmény király titkára. Megírta nevezett király történetét, előre bocsátva Örményország régibb történetének vázlatát. A munka főtartalmát a keresztényeknek Tiridates által való üldözése és ezen király valamint országa keresztény hitre áttérésének regényes leírása képezi. Tiridates eleinte szenvedélyes szerelemre ébred a szűzies martyrnő Rhipsime iránt, majd keresztény hitre téríttetik az örmények nagy apostola, Gregorius által. Az eredeti görög szöveg elveszett, fennmaradt ennek örmény fordítása és egy görög szöveg, mely nem egyéb, mint az örmény fordításnak a fordítása. – Irodalom: Szövegkiadások: örmény, Velencze, 1835; görög, P. de Lagarde-tól, Abh. d. Gött. G. d. W. XXXV. (1889) és Langlois-tól Müller, Fragm. hist. gr. V. 2-ben. L. még Molnár czikksorozatát az «Armenia» erdélyi folyóiratban (1891, 4. és köv. füzet).

P. V.