TARTALOMA

Agatharchides

AgaJarcidhV, geographus a Kr. e. 2. században, Cnidusból. Életpályáját mint tanító kezdette Alexandriában; később mint Heraclides Lembusnak, egy VI. Ptolemaeus Philometer udvarán befolyásos egyénnek felolvasója és titkára tekintélyre és kiválló állásra tett szert. Főbb művei: 1) Ázsia geographiája és története 10 könyvben (ta kata thnAsian) ; 2) Európa geographiája és története 49 könyvben (Eurwpaika vagy istoriai); 3) a veres tengerről szóló munkája 5 könyvben (peri thV ’EruJraV JalarrhV). Mindezekből csak töredékek maradtak ránk. Tudomásunk van még egyéb műveinek czíméről is, melyek, valamint egyéb adatok is, arra engednek következtetni, hogy A. grammatikával és peripatetikus bölcsészettel is foglalkodott. – Irodalom: Töredékek: Müller, Fragm. hist. gr., III. 190–197 és Geogr. Gr. min. I, 111–195. V. ö. H. Leopoldi, De Agatharchide Cnidio, diss. Rost. 1892.

P. V.