TARTALOMA

Agathemerus

AgaJhneroV, földrajzot írt gewgrajiaV upotopwsiV czimen. A munka, mely neve alatt maradt reánk, három részből áll s ezek közül csupán az első rész származik bizonyosan A.-tól. Ez a legértékesebb is; foglalkozik a régi Anaximandernek, Hectaeusnak, Democritusnak, Eudoxusnak, Cratesnek a térképeivel (pinaceV), azután a tenger s a szárazföld, végre a középtengeri szigetek területéről értekezik. Kiadták Hoffmann (Lipsiae 1842), C. Müller, Geogr. Graec. minores II, 471 kv. – Irodalom: Forbiger, Handbuch der alten Geogr. I. 426. kv. Dittrich, Rhein. Mus. N.F. IV. 1846, 76. kv. Ukert, Geogr. der G. u. R. I. 1, 236.

SZ. M.