TARTALOMA

Agathias

AgaJiaV, Memnonius fia, körülbelől 536-ban született Kr. u. Myrinében. Jogtudományi tanulmányok végett Alexandriába, majd Konstantinápolyba ment, hol ügyvéd lett. 577–582 közé esik halála. Első műve Dajniaka erotikus mesék feldolgozása hősi hatsorban. Mint epigrammiró és gyüjtő vált ki. Epigramm gyűjteményének czíme: Sullogh newn epegrammatwn, mely 7 részre oszlott. Előszava Ánth. Pal. IV. A görög anthologiában mintegy 100 epigramja van. Verselése gondos, nyelve virágos, de nem túlterhelt; a legjobb mestereket (Callimachust, Theocritust) utánozza. Történeti művet is irt: Justinianus korának történetét öt könyvben, melylyel folytatja Procopius művét; az 552–558-ig terjedő korra nézve főforrás. E művet Niebuhr adta ki 1828. Corp. Scr. Byz. Krumbacher jellemzi Gesch. d. byzant. Litt. 49. és köv. Epigrammjaiból Thewrewk Emil többet lefordított. Anth. Pal. 237. VI, 59. Gyüjteményét ismerteti: Görög anthologiabeli epigrammirók görögül és magyarul. Budapest 1891. XXIII–XXIV. lap.

H. I.