TARTALOMA

Albis

AlbiV, ’AlbioV, Germania legkeletibb folyója, m. Elbe. Tacitusnak (Germ. 41) még helytelen nézete van róla, szerinte in Hermunduris A. oritur: ő vagy az Eger, vagy a thüringiai Saale folyóval téveszti össze. Dio Cassius (55, l) már helyesen az Óriáshegységben keresi eredetét. Maga a név Müllenhoff szerint = ,fehér, világos folyam’, v. ö. ófn. albiz ,hattyú’ (l. Deutsche Altertumskunde 2, 210 és Phil. Közl. 12, 420).

P. G.