TARTALOMA

Album

a neve azoknak a fehér, gipsszel bevont tábláknak, a melyeket teleírva nyilvánosan kifüggesztettek. Legnevezetesebb alkalmazásai: album pontificis, a melyre az annales maximi írattak; album praetoris, a praetori edictumok számára; alb. senatorium, a senatorok névsora; alb. judicum, az esküdtek lajstroma. Albumnak neveztek másféle névsorokat is, például a gabonában részesülőkét, a proscribáltakét stb., általában minden nyilvános hirdetést (a 48. á. a pompejii Eumachia előtti albumot mutatja hridetésekkel), péld. árverésről.

SZ. J.

48. Album hirdetésekkel.

48. Album hirdetésekkel.