TARTALOMA

Anaxibius

AnaxibioV, spartai hadvezér, ki hajóhadával éppen Byzantiumban tartózkodott, midőn Xenophon 400-banKr. e. catabasisa végén, a 10,000-ből még életben maradtakkal oda érkezett. Xen. Anab. 5, 1, 4. 7, 1–3. 389-ben Byzantiumból hódító hadjáratra indult a Hellespontus mentén, de vállalata szerencsétlenül végződött, mert Iphicrates athenaei hadvezér a Propontis bejáratánál, Abydus közelében, seregével együtt teljesen tönrke tette. Xen. Hell. 4, 8, 32 s köv

I. B.