TARTALOMA

Anaxilaus

AnaxilaoV (dór: ’AnaxilaV). – 1. Messeniai származású rhegiumi kényúr, a perzsáktól elűzött samusiak és miletusiak segítségével elfoglalta Zanclét (Siciliában), de aztán messeniaiakkal népesítette be és Messana nevet adott neki (Herod. G, 23. Thuc. 6, 5. Strab. VI. 1) Kr. e. 494-ben. Meghalt 476-ban s kiskorú gyermekeit Micythus nevű hű rabszolgájának gyámsága alá helyezte. Azok 467-ben elnyerték az uralmat, de már 461-ben elűzték őket. Diod. 11, 48,66. 76. Justin. 3, 2. V. ö. Holm: esch. Siciliens I, 199. 411. – 2. Az újabb attikai concoedia költője; 18 darabot írt, melyeknek tárgyait a köznapi életből vette. Legjelentékenyebb töredéke (fr. 21) 31 tetrameterből áll és a hetaerák kárhozatosságáról szól. Töredékei Meinekénél (com. Graec. fragm. III, 341 II.) és Kocknál (com. Att. fragm. II, 261 II.). – 3. Pythagoreus philosophus Larissából, a kit Augustus varázslatai miatt kiűzött Italiából Kr. e. 28-ban, Euseb. Chron. ad. Ol. 188, 1.

CS. J.