TARTALOMA

Achaemenes

AcaimenhV, az óperzsa ékíratokban Hakhámanis. – 1. Az Achaemenidák perzsa uralkodói családjának ősapja; perzsa fejedelem a mediai uralom alatt Kr. e. 650 körül. Utódjai, Teispes (az óperzsa Csaispis), I. Cyrus (Kurus) és I. Cambyses (Kambuzsija) az »Auszan (nyilván a. m. Susiana) királya« címét is viselték, míg II. Cyrus a perzsa világbirodalmat megalapította. Hdt. 7, 11. 1, 107. 111. E család gazdagsága keleten közmondásos volt, Hor. od. 2, 12, 21. – 2. I. Darius Hystaspis fia, Xerxes öcscse, ennek uralkodása alatt Aegyptus helytartója volt 483-tól fogva, a 480. évi háborúban a perzsa hajóraj vezére; a midőn az aegyptusiak Inarus alatt I. Artaxerxes ellen fellázadtak, 459-ben a csatában elesett. – Hdt. 3, 12. 7, 7 s gyakran. Diod. Sic. 11, 74. Bővebben (kivált a családfáról) Pauly, Real-Encyclopädie der class. Alterthumwissenschaft, neue Bearbeitung (Stuttgart, 1893), az I. köt. az ill. szó alatt. F. Justi, Iranisches Namensbuch (Marburg, 1895), 398–9. Fr. Hommel, Gresch. d. alten Morgenlandes (Stuttgart, 1895), 158. Spiegel, Erânische Alterthumskunde (Leipzig, 1871, 1873, 1878) II, 260. s. k.

P. K.