TARTALOMA

Achaemenides

egy ithakai ember, a ki Ulixest Trójából hazakisérvén, Polyphemus barlangjában visszamaradt, a honnan Aeneas szabadította ki három hónap múlva. Az Odyssea nem említi, sem a görög irók; úgy látszik, csak Vergilius találta fel. A. 3, 588 skk. Ov. met. 14, 160. ex Pont. 2, 2, 25.413 sk.

F. G.