TARTALOMA

Anthylla

AnJulla, alsó-aegyptusi város Canopus és Naucratis közt; jövedelmét a perzsák uralma óta a királyné kapta papucsainak vagy öveinek beszerzésére. Hdt. 2, 97. 98. Athen. 1, 33.

P. K.