TARTALOMA

Antianae

táborhely Alsó-Pannoniában, a Mursától (Eszék) Aquincumhoz (Ó Buda) vezető útvonalon. Az Itinerarium Antonini (Wess. 243) szerint (Antianis) 25 római mérföldre feküdt Lugiótól (Duna Szekcső) délre s 24 r. mérföldre Mursától (Eszék) éjszakra. Mindkét adat úgy Batinára, mint Baánra (Baranya m.) talál. Batinán tényleg castrum állott, továbbá rengeteg sok tégladarab, köztük a coh. II. Asturum bélyegével (Arch. Ért. 1890. 324. l.), hever s egy Macrinus nevével ellátott mérföldkő (CIL III 10637) 137 mp. számmal került napfényre (Arch. Ért. 1888. 293. l.). Mégsem azonosítható azonban Antianae Batinával, mert az útvonal hossza, mely oldalt Antianaet Sopianaeval (Pécs) kötötte össze, az Itinerariumnak helyesnek elismert adatai szerint 30 r. mérföld s ez kevés, úgy hogy Antianae csak Baán táján, Baranyavártól keletre feküdhetett. A Tabula Peutingerianán Lugiótól 24 mérföld távolságra Donatianis áll, a mi az Antianae elrontott formája, de mert a Tabula szerzője ezt nem vette észre, iktatta Altinum helyére,12 mérföld távolsgára még egyszer a helyes Antianae nevet. Wosinszky (Tolna vármegye története 683. l.) szerint Baranyavárott még meg vannak a hatalmas római casturm nyomai. Környékén a cohors III. Alpinorum téglái kerülnek elő. Különben Baánról csak egy feliratos oltárkő ismeretes (CIL III 10257), mely Liber paternek szól s azon alkalomból készült, hogy egy 400 arpennis (gallus hold) terület szőlővel ültettetett be.

K. BÁ.