TARTALOMA

Antisthenes

AntisJenhV, sz. Athenaeben. Gorgias, utóbb Socrates hallgatója, a cynikusok (cynici, kunikoi) bölcseleti iskolájának alapítója (400 körül). Xen. Mem. 2, 5. 3, 4. 4, 11, 17. Symp. 2, 10. 3, 7. Főleg ethikai kérdésekkel foglalkozott, s azt hirdette, hogy a teljes igénytelenségben s a rossznak elkerülésében rejlik az erény, melynek csupán socratesi erőre van szüksége, hogy boldogságot biztosítson (autarkh thn arethn einai proV, eudaimonian, mhdenoV ptosdeomenhn oti mh SwkraitikhV iocuoV. Jewn men idion einai, mhdenoV deisJai, twn de JeoiV omoiwn to oligwn cohxein. Diog. L. 6, 11. 105). Tanaival s példájával számos tanítványra tett szert. Sokat írt, de csak két jelentéktelen, gyanus hitelességü töredéke maradt fönn. A 72. á., a Msueo Capitolinoban levő márvány mellszobor, fésületlen hajával, hosszú szakállával és arczának mogorva kifejezésével hiven tükrözteti vissza jellemét.

F. E.

72. Antisthenes (Róma).

72. Antisthenes (Róma).