TARTALOMA

Aornus

AornoV, magasan fekvő városok és várak gyakran előforduló neve. – 1. Bactriában, melyet Nagy Sándor elfoglalt. Arr. 3, 29 1. – 2. Indiában. Arr. 4, 28, 1. Strabo (15, 688) szerint az Indus forrásainál, helyesebben a Kophen (vagyis a Kábul) és az Indus között levő sarokban. Ujabbkori utazók ezen A. nevén Azarneh hegyét értik. A szanszkrit ávarana a. m. védelem. – 3. L. Avernus lacus. – Irodalom: Fr. Spiegel, Die arische Periode (Leipzig 1887) 74. Ugyanaz, Erân. Alterthumskunde (Leipzig 1871–8) II, 544. III, 47.

P. K.