TARTALOMA

Aper

– 1. Marcus A., római szónok Galliából (Tac. Dial. 10), Vespasianus idejében. Ifjú korában Britanniában is tartózkodott, később Rómába került, hol kiváló szónokká képezte ki magát. Tac. Dial. 2. inter celcberrima tum ingenia fori. Csakhamar quaestor, tribunus, majd praetor lett. Tac. Dial. 7. A rhetorikában tanítója volt Tacitusnak, ki a Dialogus de oratoribusban őt is fellépteti s a modern szónoklat védelmezőjének szerepét juttatja neki, melyet meglehetős hévvel tölt be. Dial. 5–10, 16–23. – 2. Testőrparancsnok, megölette Diocletianus (l. o.)

I. B.

3. Vaddisznó, a rómaiak kedvencz s lakomák alkalmával nélkülözhetetlen főétele (caput cenae) volt (animal propter convivia natum, Juv. 1, 141, vagy suillum pecus doantum ab natura dicunt ad epulandum, Varro r. r. 2, 4).

SZ. GY.