TARTALOMA

Apex

általában valaminek a hegye, csúcsa [pl. a montis], különösen pedig a flamines és salii által viselt s a görög curbasia-hoz hasonló papi süvegnek [pileus] csúcsa a rajta kiálló és gyapjufonállal besodort olajvesszőcskével (virga oleaginea), vagy maga a süveg is (albogalerus; 77. á., dombormű után), mely fehér bárány gyapjából készült. Liv. 6, 41. Lucan. 1, 604. Használták e szót a perzsa fejedelmek kúpalakú fövegének, a tiarának jelzésére is, s így képlegesen oly értelme volt, mint nálunk a «diadém» szónak. Cic. Cat. m. 17, 60. Hor. od. 1, 34, 14 squ. 3, 21, 20. A sisakon azon mélyedést jelenté, melybe a lószőr-forgót illesztették. Verg. A. 12, 492.

V. G.

77. Apex.

77. Apex.