TARTALOMA

Apopempein, apopomph, apopemyiV, apoleipein, apoleiyiV

a házasság felbontására, az elválásra vonatkozó kifejezések. Athenaeben az elválás igen könnyű s azért nagyon gyakori is volt. A férj egyszerűen visszaküldhette (apopempein) feleségét szüleihez s e részben az önkényt csakis ama törvényes intézkedés korlátozta némileg, hogy ilyenkor a férjnek a hozományt is vissza kellett szolgáltatnia (Demosth. Neaer. 52; Isaeus Menecl. 9), miért is szokás volt mindjárt az eljegyzésnél a hozományt biztosítani s visszafizetésének módozatait megállapítani. Az asszonyra nézve a válás (apoleipein) annyiban volt megnehezítve, hogy ez iránti szándékát az okokkal együtt irásba foglalva személyesen kellett az archonnál benyújtania. Plut. Alc. 8. Ha a válásba mind a két fél beleegyezett, akkor tüstént jogerőssé is vált; ellenkező esetben a férj apoleiyiV, a feleség apopemyiV miatt panaszt tehetett az archonnál; azonban a férjet akkor sem lehetett kényszeríteni feleségének visszafogadására, hanem csakis eltartására. Demosthenes, Neaer. 52.

M. J.