TARTALOMA

Apojoca

így hívták 1) azt az adót, a melyet Sparta a hegemonia gyakorlása alatt az egyes görög városoktól a perzsák ellen folytatott háborúra szedett, később Athenae hegemoniája alatt joroV volt a neve; 2) a mit a helota urának fizetett, t. i. 70 medimnus árpát a férfi után, 12-őt az asszony után a megfelelő mennyiségű olajat és bort; 3) azt a bért, a melyet Athenaeben a saját kezökre dolgozó rabszolgák uroknak, vagy a bérbe vett rabszolgától a bérlők a szolga urának naponkint fizettek. (v. ö. DouloV).

D. I.