TARTALOMR

Ramphias

RamjiaV, amaz utolsó spartai követség egyik tagja, mely a peloponnesusi háború előtt Athenaevel tárgyalt. 422-ben Kr. e. a lacedaemoni sereg egy részének élén harmadmagával a thraciai partvidék felé indult és elfoglalta a thraciai Heracleát, Thessaliában azonban feltartóztatták. Ekkor azután, részben hogy nem voltak eléggé felkészülve, részben Brasidas váratlan halála folytán, végül pedig mivel a lacedaemoniak ismét a békére hajlottak, visszafordult. Thuc. 1, 139. 5, 12. sk.

SZ. ZS.